| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Okoljsko izobraževanje zaposlenih in zmanjšanje obremenjevanja ozračja v podjetju Avtoprevozništvo KRBO d. o. o.
Lea Križnar, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava uvedbo programa za zmanjšanje škodljivih plinov v podjetju KRBO d.o.o.. Diplomsko delo predstavi ključne dejavnike v cestnem prometu, ki vplivanjo na onesnaženost okolja. Predstavi vplivne dejavnike, ki neposredno vplivajo na porabo goriva, in ukrepe za obvladovanje le-teh. Diplomsko delo prikaže, da je z izobraževanjem in usposabljanjem voznikov po modelu varčne vožnje mogoče znižati porabo goriva in s tem zmanjšati stopnjo onnesnaževanja.
Keywords: promet, emisije, onesnaževanje okolja, varčna vožnja, okoljevarstveno izobraževanje, usposabljanje voznikov
Published: 07.05.2018; Views: 376; Downloads: 41
.pdf Full text (1,27 MB)

2.
Predlagan model usposabljanja poklicnih voznikov tovornih vozil
Matevž Jelenko, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga predstavlja dejavnike, ki vplivajo na varnost v prometu s stališča vključenosti tovornih vozil. Opisuje delovanje varnostnih sistemov, vgrajenih v tovorna vozila, dejavnike, ki vplivajo na psihofizično stanje poklicnega voznika, načine varovanja in privezovanja blaga na tovorno vozilo ter sistem pridobitve temeljne poklicne kvalifikacije voznika in obveznega usposabljanja. Na podlagi teoretičnega dela in rezultatov opravljene ankete je podan predlog usposabljanja poklicnih voznikov, ki bi pripomogel k povečanju prometne varnosti.
Keywords: tovorni promet, prometna varnost, varovanje blaga med prevozom, usposabljanje voznikov tovornih vozil
Published: 28.11.2017; Views: 631; Downloads: 112
.pdf Full text (4,80 MB)

3.
Eye tracking študija smeri pogledov voznikov na ravnih cestah in njihova povezanost s prometnimi nesrečami
Tadej Hren, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V tem magistrskem delu je predstavljena eye tracking študija smeri pogledov voznikov na ravnih cestah in njihova povezanost s prometnimi nesrečami. Celotno delo temelji na eye tracking posnetkih, pridobljenih s Tobii Pro očali, ki so nastali med vožnjo prostovoljcev v realnem prometu. Posnetke smo analizirali in zbrali statistike pogledov z ravnejših odsekov cest. Analiza prometnih nesreč v zadnjem desetletju v Sloveniji je bila osnova za povezavo med podatki o pogledih in prometnih nesrečah, natančneje naletnih trčenjih. Med drugim smo ugotovili, da kljub veliki razpršenosti fiksacij pogledov voznikov to ni predstavljalo zadostne gotovosti za sklep o negativnem vplivu razpršenosti pogledov na naletna trčenja. Drugi del naše študije predstavlja analiza intervjujev sodelujočih voznikov. Iz njihovih odgovorov in naših lastnih izkušenj smo oblikovali mnenje o primernosti uporabe te eye tracking tehnologije za podobne raziskave in zviševanje prometne varnosti. Ugotovili smo, da je zelo primerna. Če povzamemo: te tri analize, poleg pregleda osnovne teorije o vidu, premikih oči in vizualni pozornosti, ter pregleda eye tracking tehnologije na splošno, predstavljajo delo, ki je bilo opravljeno za to magistrsko delo.
Keywords: eye tracking, fiksacija pogleda voznika, naletne nesreče, vizualna pozornost voznikov, prometne nesreče, Tobii
Published: 15.11.2016; Views: 896; Downloads: 128
.pdf Full text (1,46 MB)

4.
Pregled ukrepov za preprečevanje z utrujenostjo povzročenih prometnih nesreč
Tomaž Sotlar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Utrujenost in posledična zaspanost sodita med glavne dejavnike za nesreče poklicnih voznikov v cestnem prometu. V diplomski nalogi smo opisali obstoječe tehnologije, ki opozarjajo ali so v pomoč voznikom, ki se spopadajo z utrujenostjo. Predstavili smo tudi medijske kampanje in pravne predpise s tega področja. S pomočjo ankete smo v diplomski nalogi raziskali pogoje dela, obremenjenost voznikov in njihovo spopadanje z utrujenostjo. Preverili smo razširjenost modernih tehnoloških naprav, v kolikšno pomoč so voznikom in ali so te naprave sploh zaželene v tovornih vozilih. Zanimalo nas je, če se vozniki na splošno dovolj zavedajo nevarnosti vožnje v utrujenem stanju in kakšni so vzroki za morebitno neupoštevanje predpisov, kar lahko vodi v utrujenost in posledično povzroči nesrečo. Na podlagi rezultatov ankete smo podali zakonodajne, infrastrukturne, organizacijske in tehnološke predloge za izboljšavo stanja.
Keywords: varnost cestnega prometa, utrujenost, prometne nesreče, tehnologija, zakonodaja, ozaveščanje voznikov
Published: 15.09.2016; Views: 608; Downloads: 46
.pdf Full text (1,76 MB)

5.
METODOLOGIJA ZA NAČRTOVANJE PROMETNO VARNE CESTNE INFRASTRUKTURE
Ksenja Stojan, 2016, master's thesis

Abstract: Načrtovanje prometno varne cestne infrastrukture izhaja iz vizije “Trajnostne varnosti”, katere je sestavni del osnovnih varnostnih načel (funkcionalnost, homogenost, predvidljivost, ozaveščenost) načelo odpuščanja napak voznikov (“odpuščanje”), ki predstavlja temelj koncepta “odpuščajočih cest”. Koncept odpuščajočih cest je sodoben pristop zagotavljanja varnejših cest, s katerim je mogoče preprečiti ali znižati določen odstotek prometnih nesreč, katerih vzroki so napake voznikov. Koncept je inženirski pristop, ki na način prilagoditve cestne infrastrukture in obcestja človeku (ob upoštevanju njegovih kognitivnih in fizičnih omejitev ter zmožnosti) izključi – v največji možni meri – možnosti za človeške napake in tako zagotovi zmanjšanje števila prometnih nesreč oziroma preprečitev njihovih hudih posledic. Magistrsko delo obravnava problematiko načrtovanja prometno varne cestne infrastrukture in obcestja na sekundarnih cestah zunaj naselij. V ta namen smo proučili osnovna izhodišča, osnovni cilj in namen koncepta “odpuščajočih cest” ter izkušnje za njegovo uporabo v nekaterih evropskih državah. Določili smo vidike načrtovanja prometno varne cestne infrastrukture in obcestja, ki izhajajo iz ugotovitev več raziskovalnih projektov v evropskih državah s področja zagotavljanja varnejše cestne infrastrukture, odpuščajočih cest in obcestja. Raziskavo smo izvedli v mesecu februarju 2016 s pomočjo metode delfi, in sicer smo anketirali 36 strokovnjakov s področja prometnoinženirske stroke. Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv različnih tehničnih ukrepov koncepta odpuščajočih cest na izboljšanje prometne varnosti oziroma na prometno varno načrtovanje cestne infrastrukture in kakšna bi bila možnost njihove aplikacije/uporabe v Sloveniji. Na podlagi podanih mnenj strokovnjakov v anketnim vprašalnikom, smo podatke frekvenčno in statistično analizirali ter na njihovi osnovi izoblikovali in podali predloge tehničnih ukrepov koncepta odpuščajočih cest za dvo-pasovne ceste zunaj naselij v Sloveniji.
Keywords: odpuščajoče ceste (ceste, ki odpuščajo napake voznikov), prometna varnost, trajnostna varnost, človeški dejavnik, napake voznikov, varnejša cestna infrastruktura in obcestje, metoda delfi.
Published: 08.08.2016; Views: 1615; Downloads: 299
.pdf Full text (8,21 MB)

6.
Reorganizacija cestnega tovornega transporta v hladni verigi podjetja Pišek & HSF Logistics d.o.o.
Irena Horjak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetje Pišek & HSF Logistics, d.o.o., se ukvarja s transportom hitro pokvarljivega in zmrznjenega blaga. Transport takšnega blaga je zelo zahteven, saj se mora hladna veriga zagotavljati skozi celotno distribucijo blaga od proizvajalca do kupca. V okviru hladne verige imajo vozniki veliko odgovornost, saj mora natovarjanje, transport in raztovarjanje blaga neprekinjeno potekati v hladni verigi. Skozi celotno transportno pot morajo biti pozorni na količino in kakovost blaga ter ohranjati predpisano temperaturo blaga, da ne prekinejo hladne verige. Ker gre za živilsko dejavnost, kjer je zelo pomembno, da so živila varna za potrošnika, se morajo vozniki za to dejavnost redno izobraževati in dopolnjevati svoje znanje. V teoretičnem delu diplomske naloge bomo predstavili transport hitro pokvarljivega blaga, delo in delovni čas voznikov ter hladno verigo. V praktičnem delu pa bomo predstavili primer transportne poti blaga od proizvajalca do kupca v okviru katere bomo izpostavili dva problema – utrujenost voznikov med vožnjo in nadzor temperature blaga med transportom. Utrujenost voznikov bi zmanjšali ali odpravili z vgradnjo opozorilnega sistema za voznika, ki opozori voznika kadar le-ta začne kazati znake utrujenosti. S posodobitvijo sistema za nadzor temperature blaga med transportom bi voznikom omogočili kontrolo temperature iz voznikove kabine. Na koncu diplomske naloge bomo podali kritično analizo in predloge za izboljšavo problemov.
Keywords: Transport hitro pokvarljivega blaga, delo in delovni čas voznikov, hladna veriga.
Published: 04.07.2016; Views: 1279; Downloads: 150
.pdf Full text (2,22 MB)

7.
Primerjava pretočnosti krožnega in klasičnega križišča na Kersnikovi ulici v Celju
Katja Kajtna, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Hitro doseganje cilja v smislu prevožene poti je skozi oči voznika dokaj enostavno opravilo, vse dokler ne nastopijo prometne prekinitve ali slabša pretočnost, ki oslabijo nemoteno uresničevanje mobilnosti. Prav zagotovitev slednjega je velik izziv tako za načrtovalce prometne infrastrukture kot tudi za prometne udeležence, ki pogosto s svojim nepravilnim izvajanjem ali predvidevanjem nehote izzovejo potencialne nevarnosti in prekinitve prometnih tokov. V diplomskem delu je poleg teoretičnega proučevanja prikazana tudi primerjava propustnosti klasičnega križišča s krožnim križiščem na najbolj pretočni mestni cesti, na Kersnikovi ulici v Celju, kjer se osredotočimo poleg štetja prometnih udeležencev tudi na obnašanje voznikov. Ta naloga na osnovi podatkov, zajetih iz terenskih raziskav, razpolaga z določenimi končnimi ugotovitvami, ki so nas pripeljale do priporočil. Prometni tokovi obravnavanega križišča in krožišča so bili primerni in ne pretirano nasičeni, medtem ko je bil način obnašanja prometnih udeležencev večinoma nezadovoljiv.
Keywords: klasično križišče, krožno križišče, obnašanje voznikov, prometni tokovi, štetje prometa, pravila vožnje
Published: 30.01.2015; Views: 716; Downloads: 84
.pdf Full text (6,40 MB)

8.
RAZISKAVA VARNEGA VEDENJA VOZNIKOV TOVORNIH VOZIL V SLOVENIJI IN EVROPI
Anja Poglavc, 2013, master's thesis

Abstract: Na varno vedenje voznikov tovornih vozil vplivajo številni dejavniki, veliko je odvisno od vedenja, lastnosti in mišljenja posameznika, poleg osebe pa sta v igri še vozilo in pa infrastruktura oziroma okolje. Tako na sam potek prometne nesreče vpliva splet okoliščin vseh zgoraj omenjenih dejavnikov. V magistrski nalogi so prikazani, statistični podatki prometnih nesreč, povzročenih s strani voznikov tovornih vozil v Sloveniji in v Evropi. Prometne nesreče so prikazane glede na območje, vrsto ceste, vremenske razmere, dan v tednu, mesec, stanje na cesti, starost voznikov in njihov vozniški staž in ostale dejavnike. Poleg statističnih podatkov pa je prikazano tudi vedenje voznikov tovornih vozil, ki smo ga analizirali s pomočjo anketnega vprašalnika. 65 voznikov tovornih vozil iz Slovenije in drugih evropskih držav je vrnilo rešen vprašalnik v prvi četrtini leta 2013.
Keywords: varno vedenje, vozniki tovornih vozil, prometne nesreče v Sloveniji in Evropi, statistični podatki prometnih nesreč povzročenih s strani voznikov tovornih vozil.
Published: 12.12.2013; Views: 1261; Downloads: 204
.pdf Full text (3,93 MB)

9.
SKUPNA PROMETNA POVRŠINA
Mihi Kurnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: To diplomsko delo obravnava inovativen prometni ukrep, imenovan skupna prometna površina ali poimenovan s skovanko sharrow. Kolesarjenje v sodobnem svetu je v porastu, zato moramo zagotoviti ustrezno infrastrukturo in predvsem zadostne prometne ukrepe, da tako zavarujemo ranljivejše udeležence v prometu. V nalogi se sprašujemo: "Je prometni ukrep sharrow smiselno začeti uporabljati v Sloveniji?" Pri uvajanju ukrepa sharrow moramo biti pozorni predvsem na naslednje dejavnike: širino vozišča, agresivnost voznikov in optimalno izbiro odseka za uvedbo. Opišemo vse aspekte ukrepa sharrow, pri čemer se naslanjamo predvsem na raziskave in študije iz ZDA. Na koncu opišemo možne izboljšave in končni zaključek.
Keywords: kolesarji, sharrow, agresivnost voznikov, širina vozišča, prometna varnost.
Published: 30.09.2013; Views: 1485; Downloads: 158
.pdf Full text (1,87 MB)

10.
VOZNIK V JAVNEM AVTOBUSNEM POTNIŠKEM PROMETU KOT NOSILEC KAKOVOSTI PROMETNE STORITVE
Maja Kmetec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Voznik v javnem avtobusnem potniškem prometu je pogosto edini predstavnik podjetja, ki dnevno prihaja v neposreden stik z uporabniki in je neposredni izvajalec osnovne dejavnosti prevoznega podjetja. Zaradi navedenega je jasno, da ima prav voznik veliko vlogo pri zagotavljanju kakovosti prometne storitve. Diplomsko delo obravnava osnovne značilnosti delovnega mesta voznik in zahteve in zakonska določila za opravljanje dela voznika. Ob definiranju kakovosti prometne storitve pojasnjuje vlogo voznika pri njenem zagotavljanju. Analiziran je pojem motivacije voznikov in pristopi k izobraževanju, usposabljanju, motiviranju in spremljanju dela voznikov. Diplomsko delo zaključujejo predlogi za dvigovanje nivoja kakovosti prometne storitve preko pozitivne motivacije voznikov.
Keywords: javni potniški promet, voznik avtobusa, kakovost prometne storitve, motiviranje voznikov
Published: 16.06.2011; Views: 2226; Downloads: 283
.pdf Full text (4,01 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica