| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 659
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Povezane nepremičnine in etažna lastnina : magistrsko delo
Rok Perko, 2023, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga z naslovom »Povezane nepremičnine in etažna lastnina« je namenjana predvsem celoviti in pravilni predstavitvi zakonske interpretacije določb instituta povezanih nepremičnin, ki predstavlja eno izmed najpomembnejših novosti novele SPZ-B iz leta 2020. Že v času pred začetkom veljavnosti SPZ in ZZK-1 so se kot eden izmed načinov gradnje, pojavljale soseske enostanovanjskih hiš, soseske več večstanovanjskih stavb in soseske enostanovanjskih hiš in več večstanovanjskih stavb. Nekateri pravni položaji znotraj teh sosesk, ki so po svoji funkcionalnosti imeli značilnosti etažne lastnine, vendar glede na svoj osnovni pravni položaj to niso, v takratni zakonodaji na stvarnopravnem področju niso imeli primernih zakonskih rešitev. Vzpostavitev je tako bila mogoča ob uporabi nekaterih institutov stvarnega prava, ki pa za to niso bili najbolj primerni oziroma primarno sploh niso bili temu namenjeni. Ob vse hitrejšem naraščanju števila gradnje novih sosesk v zadnjih letih, je bil tudi zakonodajalec primoran poiskati nove rešitve za zagotovitev primernejšega in bolj učinkovitega reševanja položajev tako na področju etažne lastnine kot na področju položajev podobnih etažni lastnini. Institut povezanih nepremičnin, urejen v novem, V. poglavju SPZ, tako ureja etažni lastnini podobne položaje tako, da tudi v primerih, kjer ni vzpostavljene etažne lastnine, omogoča vključitev lastninske pravice ali stavbne pravice na nepremičnini imenovani pomožna nepremičnina, v lastninsko pravico ali stavbno pravico ene ali več drugih nepremičnin, imenovanih glavne nepremičnine. Novo poglavje o povezanih nepremičninah tako določa pravila o nastanku, upravljanju ter prenehanju povezanosti med nepremičninami. Hkrati z institutom povezanih nepremičnin pa je kot del novele SPZ-B bil dodan tudi novi šesti odstavek 105. člena SPZ, ki ob uporabi pravil o oblikovanju, upravljanju in prenehanju povezanih nepremičnin, omogoča vzpostavitev položaja v katerem lahko ima posamezni del zgradbe ali nepremičnina hkrati značilnosti pomožne nepremičnine in skupnega dela stavbe v etažni lastnini. Ureditev novega instituta povezanih nepremičnin tako v osnovni predstavlja dobre temelje za njen nadaljnji razvoj tega instituta, kljub temu, da bo potrebno določene nepravilnosti odpraviti in pomanjkljivosti dopolniti.
Ključne besede: Samostojna lastninska pravica, vključena lastninska pravica, preoblikovanje lastninske pravice, glavna nepremičnina, pomožna nepremičnina.
Objavljeno v DKUM: 08.09.2023; Ogledov: 138; Prenosov: 51
.pdf Celotno besedilo (908,56 KB)

2.
Otroške poroke kot oblika zlorabe pravic otrok : magistrsko delo
Ana Lešnik, 2023, magistrsko delo

Opis: Otrokove pravice so dandanes na veliki preizkušnji. Kljub vedno večjemu številu ukrepov za varovanje otrok in njihovih pravic, se na eni strani vedno znova pojavijo ovire, katere uresničevanje otrokovih pravic postavijo na rob. Na drugi strani pa imamo ovire, katerih kljub naporom ne moremo izkoreniniti. Ena izmed takšnih ovir so otroške poroke. Ta škodljiva praksa se pojavlja po celem svetu, tako v razvitih kot manj razvitih okoljih, saj je globoko zakoreninjena v tradicionalni kulturi. Otroške poroke danes predstavljajo kršitev mnogih pravic, ki pripadajo otrokom na mednarodni in nacionalni ravni. Temeljna definicija otroka je vsebovana v Konvenciji o otrokovih pravicah in mnogih drugih mednarodnih aktih. Nenazadnje podaja definicijo otroka tudi domača zakonodaja. Otroku tako na večih podlagah pripadajo tako človekove in otrokove pravice hkrati in se te ne izključujejo. Ena izmed pravic, katera pripada človeku je tudi pravica do sklenitve zakonske zveze. Posledično to pomeni, da tudi otroku pripada pravica do sklenitve zakonske zveze, vendar tukaj naletimo na težavo. Zakonska zveza otroka oz. mladoletne osebe načeloma ni dovoljena, saj prinese več škode kot koristi. V takšnih primerih pride do uporabe načela otrokove največje koristi, katero poskrbi, da se otrokom kot ranljivejši skupini zagotavljajo pravice v največji meri. Otroške poroke kršijo v največji meri načelo otrokove največje koristi, nadalje pa tudi pravico do izobraževanja, do zdravja, življenja, preživetja, do izražanja mnenja, do zaščite pred nasiljem, tudi spolnim, izkoriščanjem, trgovino z ljudmmi in seznam kršitev bi se lahko nadaljeval. Obstaja vedno več aktov, organizacij, tako vladnih kot nevladnih, kateri skušajo v največji meri preprečiti to škodljivo prakso, vendar kljub temu še vedno pojav teh na svetovni ravni ne upada v takšnem številu, kot bi si želeli.
Ključne besede: Otrokove pravice, otroške poroke, zakonska zveza, otroci, mladoletniki, zloraba pravic, običaji, škodljive prakse
Objavljeno v DKUM: 08.09.2023; Ogledov: 92; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (1,18 MB)

3.
Pristojnosti evropske unije za sprejem pravnih predpisov na področju medijske svobode : magistrsko delo
Marina Hustić, 2023, magistrsko delo

Opis: Medijska svoboda kot del pravice do svobode izražanja ima pomembno vlogo v demokratičnih družbah, kakršne so EU in njene države članice. Pomembnost ustrezne ureditve zadevnega področja je v današnjem času vse večja, kar so prepoznali tudi glavni akterji politike EU. Glavno vprašanje, ki ga obravnava magistrska naloga, je, ali in v kakšnem obsegu ima EU pristojnosti za sprejem predpisov na področju medijske svobode. Pregled določb Pogodb hitro pokaže, da EU nima izrecnih pristojnosti na področju svobode medijev. Kljub temu je zaradi kompleksne narave medijev in njihovega stika z različnimi področji prava EU ter skladno z načelom implicitnih (domnevanih) pristojnosti mogoče pristojnosti EU na tem področju črpati iz določb Pogodb o prostem pretoku blaga in storitev, svobodi ustanavljanja, državljanstvu EU, volilni pravici, konkurenčnem pravu in državnih pomočeh ter izobraževanju in kulturi. Obravnavane pravne podlage za sprejem predpisov so v magistrski nalogi konkretizirane s pregledom obstoječe medijske zakonodaje EU in predloga Evropskega akta o svobodi medijev ter pravnih podlag za njihovo sprejetje. Poudarek v magistrski nalogi ni le na pristojnost EU pri zagotavljanju in varovanju medijske svobode, temveč tudi v primeru njenega omejevanja. V določenih primerih lahko pretirana svoboda medijev pomeni kršitev temeljnih pravic in svoboščin drugih. Podlaga za omejevanje svobode medijev s strani institucij EU so pravila o skupni zunanji in varnostni politiki EU, kar je v zaključnem delu konkretizirano z analizo konkretnega primera, odmevne sodbe Splošnega sodišča v zadevi RT France. Zaključno delo se naposled dotakne možnosti širitve pristojnosti EU na področju medijske svobode in pluralizma v prihodnosti.
Ključne besede: medijska svoboda, svoboda govora, prosti pretok storitev, človekove pravice, implicitne pristojnosti
Objavljeno v DKUM: 08.09.2023; Ogledov: 82; Prenosov: 27
.pdf Celotno besedilo (538,84 KB)

4.
Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov glede skupnega premoženja v stečajnem postopku : magistrsko delo
Maja Remic, 2023, magistrsko delo

Opis: V slovenski zakonodaji je skupno premoženje zakoncev opredeljeno kot skupek premoženjskih pravic, ki so bile v času trajanja zakonske zveze in dejanske življenjske skupnosti pridobljene odplačno ali z delom zakoncev. Skupno premoženje zakoncev pa je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja. Podlago za nastanek skupnega premoženja zakoncev daje Družinski zakonik, po katerem skupno premoženje nastaja ex lege, pri čemer se nastanek skupnega premoženja domneva. Zakonca se sicer lahko s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij dogovorita o drugačni vsebini njunega premoženjskega režima, kot ga predpisuje zakon. Po zakonu sicer veljata dva premoženjska režima med zakoncema: režim premoženjske skupnosti za skupno premoženje zakoncev in režim ločenega premoženja za posebno premoženje vsakega od zakoncev. Magistrsko delo obravnava problematiko skupnega premoženja v primerih, ko se eden od zakoncev znajde v vlogi stečajnega dolžnika nad katerem se vodi postopek osebnega stečaja. Pri tem velja, da sta stečajni dolžnik in zakonec skupna imetnika premoženjskih pravic, ki so del skupnega premoženja, saj po splošnem pravilu velja, da skupno premoženje pripada obema zakoncema skupaj, deleži vsakega od njiju pa niso določeni. Zakonec zato sam ne more razpolagati z nedoločenim deležem na skupnem premoženju, kar nujno pomeni, da je v postopku osebnega stečaja, v katerem se opravi prodaja vsega dolžnikovega premoženja, treba za prodajo dolžnikovega deleža na skupnem premoženju izpeljati tudi postopek delitve skupnega premoženja zakoncev. Stečajni postopek se namreč vodi z namenom hkratnega poplačila vseh upnikov po enakih deležih iz celotnega premoženja stečajnega dolžnika. Delitev skupnega premoženja zakoncev v postopku osebnega stečaja pa je potrebna tudi iz vidika varstva zasebne lastnine zakonca stečajnega dolžnika, saj se v postopku osebnega stečaja sme poseči le na premoženje, ki je v lasti stečajnega dolžnika. Družinski zakonik v tem primeru uzakonja pravno fikcijo prijave izločitvene pravice zakonca na deležu skupnega premoženja, ki je enak polovici. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki ureja postopek osebnega stečaja, ne vsebuje posebnih določb, ki bi urejale postopek delitve skupnega premoženja, zato se glede vprašanj delitve skupnega premoženja zakoncev uporabijo pravila družinskega prava.
Ključne besede: zavarovana terjatev, ločitvena pravica, izločitvena pravica, vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba, prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice, prijava izločitvene pravice, prerekanje, ugotovitev (ne)obstoja prerekane ločitvene pravice, ugotovitev (ne)obstoja prerekane izločitvene pravice, skupna lastnina, skupno premoženje, delitev skupnega premoženja, premoženjski režim med zakonci
Objavljeno v DKUM: 08.09.2023; Ogledov: 49; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

5.
PRAVNO VARSTVO OTROKOVIH SOCIALNIH IN EKONOMSKIH PRAVIC – IZBRANI VIDIKI : magistrsko delo
Špela Lešnik, 2023, magistrsko delo

Opis: Zadnjih nekaj let se je svet soočal s pomembnimi prelomnicami, ki segajo od ekonomske krize do pandemije covid-19. V tem času so bili na preizkušnji vsi vidiki človekovega obstoja. Takšni dogodki vplivajo na državo blagostanja, brezposelnost in revščino, zdravstvo ter izobraževanje. Kar pa ima pomemben vpliv na otrokove pravice, njihovo uresničevanje in varstvo. Kljub vseobsegajoči zmedi so posamezniki in državni organi, pri uresničevanju ter varstvu otrokovih socialnih in ekonomskih pravic, kot temeljno vodilo dolžni upoštevati otrokovo korist. Socialne in ekonomske pravice otrok so varovane na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni. Na mednarodni ravni je pomembna predvsem Konvencija o otrokovih pravicah, katera je povzročila prenos težišča od varstva otroka na varstvo njegovih pravic. Socialne in ekonomske pravice otrok so označene kot pravice pozitivnega statusa, kar pomeni, da je za njihovo uveljavljanje potrebna določena stopnja aktivnosti države, enako velja za njihovo varstvo. Ne glede na njihovo naravo, pa so za njihovo uresničevanje v prvi vrsti odgovorni starši. Slednji morajo vedno gledati na otrokove najboljše interese in njegovo dobrobit. Le v primeru, da to s strani primarnih nosilcev zagotavljanja otrokovih pravic ni zadovoljivo doseženo, stopijo v ospredje različni ukrepi, s katerimi se posega v starševsko skrb in ki predstavljajo intervencijo države. Kljub širokemu spektru ureditve, lahko še vedno zaznamo kakšno odprto vprašanje oziroma področje, ki bi ga bilo potrebno raziskati in urediti.
Ključne besede: socialne pravice otrok, socialna varnost, pravica do najvišjega možnega dosegljivega standarda, ekonomske pravice otrok, pravica do zasebne lastnine in dedovanja, pravica do dela, pravica do izobraževanja
Objavljeno v DKUM: 08.09.2023; Ogledov: 42; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (944,38 KB)

6.
Sorodna pravica založnikov medijskih publikacij : magistrsko delo
Nikola Jovanović, 2023, magistrsko delo

Opis: Magistrska naloga raziskuje koncept pravice založnikov medijskih publikacij in njene posledice v luči krize dobičkonosnosti v konvencionalni založniški industriji. Prav tako preučuje vpliv zbirateljev novic na založniško industrijo. Ker je uveljavitev nove sorodne pravice za založnike medijskih publikacij široko sprejeta kot možna rešitev za krizo v industriji, avtor raziskuje tudi vlogo in delovanje sorodnih pravic v 21. stoletju. Naloga nato kritično analizira glavne argumente, ki podpirajo in nasprotujejo sorodni pravici založnikov medijskih publikacij. Z analizo teh argumentov avtor zaključi, da sorodne pravice niso ustrezna rešitev za krizo, s katero se soočajo založniki medijskih publikacij. Glavni razlog za to je, da pravica ne naslavlja osnovnega problema neproporcionalne tržne prevlade največjih tehnoloških podjetij, kot so Google, Apple itd. V drugem delu naloge avtor preučuje pravico založnikov medijskih publikacij, kot je ta opredeljena v členu 15 Direktive (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in sveta o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES. Avtor poudarja inherentne omejitve pravice založnikov medijskih publikacij in njeno nesposobnost, da doseže glavni cilj reševanja krize v industriji. Poleg tega se naloga osredotoča na specifične določbe člena 15 (kot sta opredelitev pojmov zelo kratkih izvlečkov in ustrezen delež dohodka), ki poudarjajo glavne slabosti direktive in posledice, ki jih je prinesla implementacija direktive v državah članicah EU. Naloga ponuja vpoglede v smiselnost sorodne pravice založnikov medijskih publikacij in učinkovitost pristopa EU pri obvladovanju izzivov, s katerimi se sooča medijska industrija. Ugotovitve osvetljujejo pereče težave, povezane z založniško industrijo, ter prispevajo k trajajočemu razpravljanju o ustrezni ukrepih za podporo in zaščito založnikov tiska v digitalni dobi.
Ključne besede: medijska industrija, zbiratelji novic, založniki medijskih publikacij, medijske publikacije, pravo intelektualne lastnine, sorodne pravice, DSM Direktiva
Objavljeno v DKUM: 08.09.2023; Ogledov: 49; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (809,66 KB)

7.
Študijsko gradivo pri predmetu Mednarodno javno pravo : zbirka vaj
Matjaž Tratnik, Petra Weingerl, 2023

Opis: Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je namenjeno študentom prve stopnje bolonjskega študijskega programa Pravo pri predmetu Mednarodno javno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študijsko gradivo je pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu. Naloge so razdeljene na dva dela. Prvi del zajema praktične primere, drugi del pa vprašanja in trditve. Pričujoči Zbirki vaj je priložena tudi Ustanovna listina Združenih narodov s Statutom Meddržavnega sodišča. Študijsko gradivo služi kot priprava na izpit pri predmetu Mednarodno javno pravo, kot pripomoček pa lahko pride prav tudi pri drugih predmetih s področja mednarodnega prava.
Ključne besede: mednarodno pravo, subjekti, viri, načela mednarodnega prava, mirno reševanje sporov, človekove pravice, Organizacija združenih narodov, Svetovna trgovinska organizacija
Objavljeno v DKUM: 21.08.2023; Ogledov: 107; Prenosov: 16
.pdf Celotno besedilo (26,56 MB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Otroci, mir in varnost : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Zara Vodopivec, 2023, diplomsko delo

Opis: Oboroženi konflikti letno terjajo na milijone življenj po vsem svetu, najpogosteje so žrtve nedolžni civilisti med njimi tudi otroci, ki so za preživetje primorani poprijeti za orožje. Skozi celotno zgodovino človeštva ter vojskovanja smo priča neposrednemu vključevanju otrok v spopade kljub napredku sodobnega časa, obstoju različnih mednarodnopravnih dokumentov (Konvencija o otrokovih pravicah) ter nenehnih prizadevanj mednarodnih organizacij, temu družbenemu problemu ni videti konca. Otroci na prizadetih območjih so žrtve posilstev, vseh vrst nasilja, odvzeta jim je pravica do izobraževanja, novačijo jih za vojake, ločujejo od njihovih družin in mnogi umirajo za lakoto. Nenehnim vojnam pa ni videti konca v Južnem Sudanu, kjer so življenja otrok najbolj ogrožena. Tamkajšni otroci nimajo dostopa niti do osnovnih življenskih dobrin potrebnih za preživetje, kaj šele do izobraževanja. UNICEF, Združeni narodi, UNCHR ter druge organizacije se vsakodnevno zavzemajo za varstvo otrok ter ostalih civilistov, vlivajo novo upanje za boljšo prihodnost, vendar so včasih zaradi prevelikega pritiska konfliktov pri tem neuspešni. Trenutni instrumenti mednarodnega prava in ukrepi, ki jih sprejemajo države same ter mednarodne organizacije za zaščito otrok, so v praksi dokaj neučinkoviti, še posebej v Južnem Sudanu. Za izboljšanje položaja bi bilo treba učinkovitejše in hitrejše ukrepati predvsem pa bi se moralo začeti celotno človeštvo zavedati resnost samega problema. Otroci krojijo prihodnost našega sveta, zato jim je treba omogočiti zdravo okolje, v katerem lahko brezskrbno odraščajo in razvijajo svoje sposobnosti ter spoštovati njihove pravice.
Ključne besede: otroci, oboroženi spopadi, pravice otrok, mednarodne organizacije, Južni Sudan, diplomske naloge
Objavljeno v DKUM: 04.07.2023; Ogledov: 147; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (583,65 KB)

9.
Vloga otrokovih pravic v digitalnem oglaševanju
Tina Tajnik, 2023, magistrsko delo

Opis: Digitalno oglaševanje je komunikacija, ki za pridobitev potencialnih odjemalcev uporablja digitalne kanale. Del tega je tudi oglaševanje otrokom. Digitalna tehnologija je del življenja naših otrok, tako v vsakdanu kot tudi v izobraževalnem okolju. Ob tem se otrokove pravice zaradi uporabe interneta konfigurirajo na novo, ob pojavu vse bolj prilagojenega, integriranega, poglobljenega, interaktivnega in personaliziranega oglaševanja. Magistrsko nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del. Teoretični del je pregled spoznanj iz literature s področja digitalnega oglaševanja in pravic otrok v digitalnem oglaševanju. Predstavili smo razširjenost, načine in kanale digitalnega oglaševanja. Nadalje smo se osredotočili na otrokov kognitivni razvoj v povezavi z razumevanjem oglaševanja in vplive oglaševanja na otroke. Pregledali in predstavili smo pravne vire, ki ščitijo otroke pred zlorabami v oglaševanju. Podali smo primere spornih oglasov namenjenih otrokom v digitalnih medijih. Na koncu teoretičnega dela smo podali še etične vidike oglaševanja otrokom. Teoretični del nam je služil kot podlaga za empirično raziskavo. V empiričnem delu smo ugotavljali, ali sta pojma pravice otrok in digitalno oglaševanje medsebojno povezana. Ugotavljali smo povezave na področju odnosa otrok in staršev do oglaševanja, uporabe digitalnih medijev, digitalne pismenosti in zavedanja varnosti otrok v digitalnih medijih. Zaščita otrok je staršem pomembna, zato so nas zanimale tudi pravice otrok v digitalnem oglaševanju.
Ključne besede: digitalno oglaševanje, zaščita otrok, etičnost oglaševanja otrokom, pravice otrok.
Objavljeno v DKUM: 29.06.2023; Ogledov: 246; Prenosov: 34
.pdf Celotno besedilo (2,32 MB)

10.
Mednarodna odgovornost držav za okoljsko škodo : magistrsko delo
Helena Talan, 2023, magistrsko delo

Opis: Mednarodna odgovornost držav za okoljsko škodo se nanaša na obveznosti držav, da preprečijo in obravnavajo okoljsko škodo, ki jo povzročijo s svojimi dejavnostmi, vključno z dejavnostmi zasebnih povzročiteljev, ki delujejo v njihovi pristojnosti. Ta odgovornost izhaja iz različnih virov mednarodnega prava, vključno z običajnim mednarodnim pravom, mednarodnimi pogodbami in splošnimi načeli mednarodnega prava. Mednarodno okoljsko pravo je tesno povezano s podnebnimi spremembami, saj so podnebne spremembe eno od najbolj pomembnih okoljskih vprašanj, s katerimi se danes sooča svet. Zagotavlja pravni okvir za obravnavanje podnebnih sprememb, vključno z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in spodbujanjem trajnostnega razvoja, na podlagi številnih pogodb in sporazumov, kot so UNFCCC in Pariški sporazum. Degradacija okolja je povezana tudi s kršenjem temeljnih človekovih pravic, kot so pravica do življenja, zdravja ter varnega in zdravega okolja. Zato se v mednarodnem okoljskem pravu vse bolj priznava pomen varstva človekovih pravic v okviru onesnaževanja okolja. Podnebne spremembe so priznane kot grožnja človekovim pravicam, zlasti pravicam ranljivih skupin prebivalstva, kot so avtohtone skupnosti, ženske in otroci. Zato mednarodni organi vse bolj priznavajo, da morajo države za zaščito človekovih pravic sprejeti ukrepe za blažitev in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
Ključne besede: mednarodna odgovornost, okoljska škoda, podnebne spremembe, previdnostno načelo, načelo prepovedi povzročanja škode, načelo trajnostnega razvoja, UNFCCC, Pariški sporazum, človekove pravice, ARSIWA
Objavljeno v DKUM: 05.06.2023; Ogledov: 217; Prenosov: 48
.pdf Celotno besedilo (826,26 KB)

Iskanje izvedeno v 0.21 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici