| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 93
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
71.
Posebnosti v likovni interpretaciji prostora pri učencih z lažjo motnjo v duševnem rzvoju
Mihaela Ružič, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Posebnosti v likovni interpretaciji prostora pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju v teoretičnem delu podaja razlago, kdo sploh so učenci s posebnimi potrebami s poudarkom na učencih z motnjo v duševnem razvoju in kakšne so možnosti vključevanja teh otrok v vzgojo in izobraževanje. V tem delu magistrske naloge smo predstavili tudi predmet likovne vzgoje ter preučili možnosti prilagoditev pri izvajanju tega predmeta za učence s posebnimi potrebami. Pri načrtovanju in izvajanju pouka likovne vzgoje je za dotične učence pomemben individualni program. V teoretičnem delu naloge tako navajamo vlogo in pomen ter komponente individualnega programa. V sklopu predmeta likovna vzgoja smo predstavili operativne cilje in pojme iz učnih načrtov za redne osnovne šole in za šole s prilagojenim programom. Delo temelji na raziskovanju interpretacije prostora pri učencih, zato smo podrobno predstavili, kaj je prostor v likovni umetnosti, kako ga zaznavamo ter načine prikazovanja prostora v likovnih delih pri otrocih. V empiričnem delu je predstavljen namen magistrskega dela ter rezultati raziskave, katero smo izvedli na redni osnovni šoli in na osnovni šoli s prilagojenim programom. S pomočjo raziskave smo dobili osnovne razlike v dojemanju prostora in prostorskih odnosov med učenci obeh šol. Glede na dobljene rezultate smo v sklepu podali nekaj predlogov, ki lahko učiteljem pomagajo pri načrtovanju likovnih nalog in izvedbi le teh.
Keywords: likovna didaktika, učenci s posebnimi potrebami, likovna umetnost, upodabljanje prostora
Published: 14.12.2016; Views: 680; Downloads: 72
.pdf Full text (2,27 MB)

72.
Vpliv spola na izbiro barv pri likovnem izražanju predšolskega otroka
Katja Perkovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv spola na izbiro barv pri likovnem izražanju predšolskega otroka je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretični in predstavlja izhodišča, ki so bila osnova za načrtovanje naše raziskave, katere rezultati se nahajajo v drugem (empiričnem) delu. V teoretičnem delu smo se dotaknili barv na splošno, barvne sistematike, fiziologije barvnega zaznavanja, ki razlaga, kaj nam omogoča barvo sploh videti. Ugotovili smo, da se termin ''barva'' pojavlja na različnih področjih znanosti in da ima vsako področje svoj pogled nanj. Različne barve po navedbah številnih avtorjev vsakdo doživlja drugače, zato ni zaman likovna delitev na tople in hladne. Spomnili pa smo se še tistih, ki so barvno slepi in barve že v izhodišču doživljajo drugače. Opisali smo razvoj likovnega izražanja predšolskih otrok in raziskali še vlogo in pomen samega likovnega izražanja v tem obdobju. Izhodišče za naslov diplomskega dela predstavlja poglavje z naslovom Likovno izražanje otrok z barvo. Sledi mu pregled barv, ki jih otrocih uporabijo na likovnih izdelkih s psihološkega vidika. Povzeli smo še stereotipe, vezane na spol, in nekaj ugotovitev dosedanjih raziskav, ki so se ukvarjale z enakim problemom. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, ali prihaja do razlik med spoloma v uporabi barv pri likovnem izražanju predšolskih otrok. V raziskavi so sodelovali štiri- in petletni otroci iz enot Vrtca ''Otona Župančiča'' Slovenska Bistrica. Vsak izmed njih je po navodilih prispeval tri likovne izdelke, ki smo jih kasneje analizirali. Postopek zbiranja podatkov, pridobljene rezultate in ugotovitve smo predstavili v empiričnem delu diplomske naloge.
Keywords: barva, predšolski otroci, likovno izražanje, stereotipi, priljubljene barve
Published: 15.11.2016; Views: 711; Downloads: 79
.pdf Full text (2,34 MB)

73.
Likovnodidaktični cilji in uporaba likovnih tehnik v vrtcu
Katija Kalina, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Likovnodidaktični cilji in uporaba likovnih tehnik v vrtcu je ugotoviti, katere likovne tehnike prevladujejo v vrtcih in kateremu likovnemu cilju najpogosteje sledijo. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Empirični del zajema raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, katere likovne tehnike se v vrtcu najpogosteje uporabljajo in kateremu cilju najpogosteje sledijo. Uporabljena je bila deskriptivna metoda. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen vzgojiteljem/vzgojiteljicam Pomurskih vrtcev. Raziskava je pokazala, da v vrtcu najbolj izstopajo risanje z voščenkami in flomastri ter slikanje z voščenkami, svinčnik barvicami, barvnimi flomastri in tempera barvami. Pri likovnih dejavnostih pa vzgojitelji/vzgojiteljice najpogosteje sledijo cilju, s katerim razvijajo in krepijo otrokovo ustvarjalnost, iznajdljivost in samostojnost.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna vzgoja v vrtcu, likovna področja, likovne tehnike, cilji likovne vzgoje
Published: 15.11.2016; Views: 850; Downloads: 172
.pdf Full text (1,18 MB)

74.
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU LIKOVNE UMETNOSTI
Barbara Seme, 2016, master's thesis

Abstract: V splošnem teoretičnem delu je neformalno izobraževanje opredeljeno skozi krajši zgodovinski pregled, navedene so definicije in tipi ter v korelaciji s formalnim izpostavljene prednosti in slabosti ter specifike, vezane na pedagoško prakso in psihosocialni pomen neformalnega izobraževanja v razvoju identitete. V nadaljevanju so opredeljene posamezne najpogostejše oblike pedagoškega neformalnega izobraževanja na področju likovne umetnosti s stališča njihovih potencialov uresničevanja ciljev, ki jih formalno izobraževanje ne dosega oz. jih uresničuje manj efektivno. Muzejska pedagogika pomembno prispeva k razvijanju likovnoapreciativnih sposobnosti otrok kot tudi k izgradnji novih estetskih izkušenj. Delavnice in tečaji lahko s svobodnim poseganjem po vsebinah ter časovno neomejenostjo celoviteje predstavljajo sodobne umetniške prakse, tabori in kolonije pa pomembno prispevajo k razvoju socialnih veščin in samostojnosti otrok. Empirični del navaja raziskavo specifik pedagoškega procesa muzejske pedagogike, delavnic in taborov v treh institucijah oz. organizacijah, reprezentativnih na svojem področju delovanja v slovenskem prostoru. Ugotovitve proučevanih primerov so podane s stališča uresničevanja potenicalov neformalnih oblik izobraževanja ter likovnopedagoškega procesa. Raziskani primeri povečini ustrezno izvajajo pedagoško prakso in lahko služijo za primer učinkovitega modela pedagoškega procesa z zastavljenimi nameni in cilji za obravnavane neformalne izobraževalne oblike.
Keywords: neformalno izobraževanje, muzejska pedagogika, likovna delavnica, likovni tabor, postmoderni kurikulum
Published: 18.11.2016; Views: 798; Downloads: 127
.pdf Full text (2,74 MB)

75.
VPLIV MOTIVA NA SPREJEMANJE UMETNIŠKIH DEL V OBDOBJU IMPRESIONIZMA
Darja Letnar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Vpliv motiva na sprejemanje umetniških del v obdobju impresionizma« je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen diplomskega dela je bilo predstaviti deset umetniških del otrokom, starim med pet in šest let. Izbranih je bilo pet umetniških del iz obdobja impresionizma in pet umetniških del iz obdobja kubizma. Z otroki smo izvedli intervju z instrumentom anketnega vprašalnika ter dobili povratne informacije. Zanimalo nas je, katera umetniška dela otroka bolj privlačijo, iz katerega obdobja in zakaj. Hkrati nas je zanimalo, ali otroke bolj pritegnejo abstraktna ali neabstraktna dela. Vprašali smo se, kako pogosto je na umetniških delih pritegnil otroke živalski motiv v primerjavi z drugimi motivi, pri čemer smo upoštevali tudi število umetniških del z živalskimi oz. drugimi motivi. Raziskati želimo, kako spol vpliva na izbiro motiva. Obenem smo preverili, če likovni kriterij vpliva na izbiro posameznega umetniškega dela. V teoretičnem delu smo na splošno poudarili teme iz likovne umetnosti, otrokovega likovnega razvoja in definicije motivov. Dotaknili smo se obdobja impresionizma in ugotovili, kateri znani umetniki so bili v tem obdobju aktivni in kakšen vtis so naredili pri naši raziskavi. Podrobneje smo predstavili tri izbrana umetniška dela iz obdobja impresionizma. Vzporedno z našo raziskavo je potekala raziskava druge diplomantke z enakimi anketnimi vprašanji raziskave in istimi vključenimi umetniškimi deli. V empiričnem delu smo zbrane podatke zapisali v tabelarični obliki in jih interpretirali. Skozi raziskavo smo glede na všečnost ugotovili, da so otrokom bolj všeč umetniška dela iz obdobja kubizma, kar posledično pomeni, da otroke bolj pritegnejo abstraktna dela. V našem diplomskem delu je živalski motiv na ponujenih umetniških delih bolj pritegnil dečke kot deklice. Otroci so bili glede všečnosti bolj usmerjeni na motiv kot na likovni kriterij.
Keywords: predšolski otroci, motiv, spol, impresionizem, kubizem
Published: 15.11.2016; Views: 626; Downloads: 82
.pdf Full text (2,39 MB)

76.
VPLIV SPOLA NA SPREJEMANJE UMETNIŠKIH DEL V OBDOBJU IMPRESIONIZMA
Jasmina Jogić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomskem delu smo v teoretičnem delu predstavili pomembnost splošnega razvoja predšolskih otrok. Opozorili smo na celostnost, prepletenost in soodvisnost razvojnih faz ter področij, ki jih je težko določiti. Enako velja za razvoj na umetnostnem področju, kjer likovnoumetniško izražanje ne sme biti osamljena aktivnost 5 in 6 let starih otrok. Vzgojitelji in njihovi pomočniki ter še posebej starši moramo vseskozi spremljati razvojne razlike v značilnostih dečkov in deklic ter jim s prilagojenimi dejavnostmi omogočiti čim bolj ustvarjalno predšolsko obdobje. V empirični raziskavi smo anketirali 32 dečkov in 32 deklic, starih 5 in 6 let, ki obiskujejo različne enote vrtca v Medvodah, saj je bil namen ugotoviti, ali se sprejemanje prikazanih impresionističnih in kubističnih umetniških del glede na spol razlikuje. Anketiranim smo pokazali 10 izbranih umetniških del: 5 iz obdobja impresionizma in 5 iz obdobja kubizma. Rezultate smo prikazali v tabelah. Ugotovili smo, da je bila dečkom in tudi deklicam najbolj všeč slika z motivom konja (vpliv glede na spol).
Keywords: predšolski otroci, motiv, spol, impresionizem, kubizem
Published: 15.11.2016; Views: 533; Downloads: 77
.pdf Full text (1,06 MB)

77.
VPLIV SPOLA NA SPREJEMANJE UMETNIŠKIH DEL V OBDOBJU KUBIZMA
Andreja Mohar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv spola na sprejemanje umetniških del v obdobju kubizma je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Poglavitni namen dela je bil predstaviti otrokom v starosti 5–6 let reprodukcije desetih umetniških del iz obdobja impresionizma in kubizma. Informacije so bile pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim se je ugotavljalo, ali spol otrok vpliva na sprejemanje umetniškega dela v kubizmu in katera umetniška dela so jim bolj všeč – tista iz obdobja kubizma ali tista iz impresionizma. V obzir je bil vzet tudi vpliv spola na izbor motiva pri umetniškem delu. V teoretičnem delu je na splošno predstavljen otrokov razvoj. Delo se osredotoča na likovno in barvno izražanje otrok, na primerjavo med spoloma glede odnosa do umetniških del (motiv, likovni kriterij), podrobneje pa je predstavljeno obdobje kubizma. Dodatno je opravljena tudi raziskava diplomantke Jasmine Jogić, ki je potekala vzporedno. V empiričnem delu je predstavljena raziskava vpliva spola na sprejemanje umetniških del. Podatki, ki so bili pridobljeni s pomočjo ankete, so analizirani in statistično obdelani. Rezultati so interpretirani v sklepu in prikazani v obliki tabel in grafov.
Keywords: predšolski otroci, spol, likovno izražanje, kubizem, impresionizem
Published: 06.02.2017; Views: 454; Downloads: 55
.pdf Full text (1,85 MB)

78.
Grafika in moj domači kraj
Urška Juhart, 2016, master's thesis

Abstract: Vsebino magistrskega dela sem razdelila na teoretični in pedagoški del ter na samostojno praktično ustvarjanje na grafičnem področju. V prvem delu sem namenila nekaj besed odločitvi o izbrani temi. Sledijo poglavja, v katerih sem se oprla na teoretična dognanja o umetnosti in grafični umetnosti, s kratkim vpogledom v zgodovino grafične umetnosti. Drugi del sem namenila pedagoškemu delu in s tem grafičnemu projektu, ki smo ga izvedli v osnovni šoli na Polzeli. Projekt smo izvedli z učenci od 1. do 9. razreda. Grafične tehnike smo prilagajali učnemu načrtu in starostni stopnji učencev, pri tem pa smo stremeli k temu, da smo se v vsakem razredu posluževali različnih tehnik ploskega, visokega in globokega tiska. Nekaj nastalih del sem po določenih kriterijih nato še ovrednotila. V tretjem delu sem se osredotočila na samostojno praktično ustvarjanje. Raziskovanje različnih pristopov in tehnoloških postopkov v grafičnem mediju sem začela z direktnim odtiskovanjem rastlin po postopku tehnike s premično šablono. V mojih primerih šablono predstavljajo rastline, ki se štejejo kot ready-made šablone. Matrico sem postopno nadgrajevala s kombiniranjem z drugimi grafičnimi tehnikami. Najprej sem šablone rastlin kombinirala z linorezom, nato sem dodajala še druge materiale s strukturno značilnimi površinami, ki s tiskanjem na papir ali na drugo podlago prenesejo prepričljivo materialnost površine. Tako sem z različnimi pristopi prišla do edinstvene grafične tehnike kolažnega tiska. Ker pa moja pot eksperimentiranja ni bila omejena le na postopke tiskanja, ampak tudi na izdelavo nekaterih materialov in pripomočkov za tiskanje, sem del vsebine namenila opisu izdelave želatinaste plošče, ki mi je služila kot podlaga pri ročnem tiskanju in izdelavi ročno narejenega papirja, na katerega sem ročno ali strojno tiskala. Za konec sem nekaj besed namenila še organizaciji in postavitvi razstave, kjer smo predstavili nastale otroške in moje lastne grafične liste.
Keywords: narava, domači kraj, eksperimentiranje, grafika, grafični projekt, kolažna tehnika, šablonski tisk, ready-made šablona.
Published: 22.02.2017; Views: 723; Downloads: 92
.pdf Full text (18,54 MB)

79.
Primerjalna alnaliza opreme igralnic z vizualnega in ekološkega vidika
Loti Viktorija Dolinar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej nekaj besed namenili Kurikulumu za vrtce, v nadaljevanju pa smo se posvetili postopkom, načinom načrtovanja likovne dejavnosti v vrtcu in vsem segmentom, ki so pri tem pomembni. Sledilo je poglavje o estetiki, v katerem smo začeli predstavitev razvoja estetike, raziskali pomen estetsko urejenega okolja in razvoj estetskega občutka pri otroku. Nato smo predstavili še področje ekologije, umeščeno v vrtčevsko okolje, pomen trajnostnega razvoja in projekt Ekovrtec. Za konec smo nekaj povedi namenili še predstavitvi Vrtca Ivana Glinška Maribor in Vrtca Trbovlje. V empiričnem delu smo želeli ugotoviti, ali obstajajo morebitne razlike v dekoraciji igralnic (z materialnega, estetskega in z ekološkega vidika) enot manjšega mestnega vrtca, tj. Vrtca Trbovlje, in enot večjega mestnega vrtca, tj. Vrtca Ivana Glinška Maribor, ter omeniti, katere so pozitivne in negativne strani dekoracij igralnic obeh vrtcev. Potrebne informacije smo pridobili s pomočjo deskriptivne metode – anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili vzgojiteljicam obeh vrtcev; vzorec je bil neslučajnostni in iz konkretne populacije. Rezultate smo izrazili v absolutnih in odstotnih frekvencah ter jih tabelarično in ponekod tudi grafično prikazali ter interpretirali.
Keywords: predšolska vzgoja, likovne dejavnosti, dekoracija igralnice, ekološki in estetski vidik dekoracije, Vrtec Ivana Glinška Maribor, Vrtec Trbovlje
Published: 22.02.2017; Views: 528; Downloads: 100
.pdf Full text (1,54 MB)

80.
Vpliv motiva na sprejemanje umetniških del v obdobju kubizma
Lucija Gnidovec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv motiva na sprejemanje umetniških del v obdobju kubizma je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Glavni namen diplomskega dela je predstaviti reprodukcije umetniških del otrokom, starih od pet do šest let. Izbranih je bilo pet umetniških del iz obdobja kubizma in pet iz obdobja impresionizma. S pomočjo anketnih vprašalnikov smo pridobili informacije za raziskavo. Zanimalo nas je, katero umetniško delo je otrokom všeč oz. katero umetniško delo otrokom ni všeč in zakaj. Obenem pa smo preverili, kako na izbiro umetniškega dela vpliva motiv in kateri od motivov je otroke najbolj pritegnil. Raziskali smo, kako spol vpliva na izbiro umetniškega dela in ali se pozna razlika glede všečnosti umetniških del. Zanimalo nas je, katera umetniška obdobja otroke bolj pritegnejo; abstraktna ali neabstraktna. V raziskavi smo se bolj posvetili kubističnim oz. abstraktnim umetniškim delom. V teoretičnem delu diplomske naloge smo govorili o otrokovem likovnem razvoju in stopnji likovnega izražanja pri otrocih, starih od pet do šest let. Razjasnili smo, kaj sploh pomeni motiv in katere motive pri likovnem izražanju uporabljajo otroci stari od pet do šest let. Govorili smo o eni izmed metod likovne vzgoje, to je metoda estetskega transferja. Zanimalo nas je tudi, kako vnesti v predšolsko vzgojo znana umetniška dela in na kaj moramo biti pozorni pri izbiri le-teh. Dotaknili smo se obdobja kubizma in predstavili pet umetniških del iz tega obdobja. Primerjali smo tudi vzporedno raziskavo druge diplomantke, ki je uporabila enake anketne vprašalnike in enake reprodukcije. Podatke, ki smo jih pridobili, smo prikazali v tabelarični obliki in jih interpretirali. Ugotovili smo, da otroke najbolj pritegnejo živalski motivi, motivi konj. Pokazalo pa se je, da otrokom niso všeč motivi moških oseb. Nismo opazili razlike med spoloma, glede všečnosti umetniških del.
Keywords: predšolski otroci, motiv, likovno izražanje, kubizem
Published: 11.08.2017; Views: 494; Downloads: 43
.pdf Full text (2,12 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica