| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 93
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE LIKOVNIH DEJAVNOSTI V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Barbara Dolinar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli predstaviti oziroma poudariti, kako zelo je pomembna likovna vzgoja za razvoj predšolskih otrok. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere dejavnosti so primerne za otroke prvega starostnega obdobja in kako načrtovati in izvesti primerno likovno dejavnost, ki bo všeč otrokom. Ob tem smo želeli ugotoviti tudi otrokova občutja in reakcije na ponujena sredstva. Želeli smo si, da bi si otroci s svojo aktivnostjo pridobili nove izkušnje, iskali nove poti in preizkušali dana sredstva na svojevrsten način. Uporabili smo deskriptivno in neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskavo smo opravljali v Vrtcih občine Žalec, kjer smo zaposleni. Vzorec za raziskavo predstavlja sedem otrok, starih od enega do treh let. Otroci niso imeli težav s skupnim ustvarjanjem in so nas celo presenetili, saj ni niti enkrat prišlo do konflikta, ampak so nasprotno ves čas lepo sodelovali, se dogovarjali, si izmenjavali material ter pripomočke, si pomagali ter vzpodbujali drug drugega, sploh starejši mlajše. Prav vsi materiali so otroke takoj pritegnili k raziskovanju ter likovni igri, tako da posebne dodatne motivacije niso potrebovali. Pozornost otrok je bila resnično nad pričakovanji, saj so prav vsi otroci polni radovednosti raziskovali, ustvarjali ter, kar je najbolj pomembno, uživali v dejavnostih.
Keywords: predšolski otroci, predšolska vzgoja, likovna vzgoja, slikarstvo, kiparstvo
Published: 28.11.2012; Views: 3089; Downloads: 532
.pdf Full text (4,14 MB)

32.
VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA IZBIRO BARV PRI PREDŠOLSKEM OTROKU
Tamara Marčec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vpliv likovne tehnike na izbiro barv pri predšolskem otroku je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili ustvarjalnost, njene faze in faktorje ter kako spodbujamo ali zaviramo ustvarjalnost pri predšolskem otroku. Nato smo nadaljevali in opisali vlogo in pomen barve za predšolskega otroka. Predstavili smo likovna področja in vsako na kratko opisali. Kasneje smo podrobneje opisali področje slikanja, kajti naše dejavnosti v praktičnem delu izhajajo iz slikarskega področja. V praktičnem delu smo prikazali raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, ali likovna tehnika pri predšolskem otroku vpliva na število uporabljenih barv. Vzorec populacije so predstavljali otroci, stari od tri do šest let, iz vrtca Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi. Skozi načrtovane dejavnosti je vsak izmed 45 vključenih otrok izdelal tri izdelke, ki smo jih kasneje analizirali in dobili rezultate, s pomočjo katerih smo ugotovili, da likovna tehnika vpliva na število uporabljenih barv na likovnem izdelku ter da med drugim na njihovo število vpliva tudi starost.
Keywords: • predšolska vzgoja, • likovna vzgoja, • likovna ustvarjalnost, • slikanje, • likovna tehnika.
Published: 22.05.2013; Views: 991; Downloads: 117
.pdf Full text (2,22 MB)

33.
ANALIZA LIKOVNE PODOBE VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC
Matic Škrlovnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V empiričnem diplomskem delu Analiza likovne podobe Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec smo v teoretičnem delu predstavili izhodišča otroškega likovno-ustvarjalnega razvoja, ki so pomembna za izbrano temo, pomembne segmente Kurikuluma za vrtce, pomen kakovostne likovne podobe otrokovega okolja, vlogo barve v prostoru ter Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, ki ga analiziramo v empiričnem delu. V empiričnem delu naloge smo podali rezultate raziskave in njihovo interpretacijo, nalogo pa smo zaključili s sklepom. V nalogi smo si zadali cilj, da karseda poljudno predstavimo pomembnost likovne podobe otrokovega bivanjskega okolja, v našem primeru vrtca. Z analizo smo želeli preveriti, v kolikšni meri je likovna podoba izbranega vrtca urejena v skladu z likovno-didaktično teorijo. Analizirali smo vseh sedem enot vrtca oziroma dvaindvajset oddelkov od dvainštiridesetih. Zbrali smo fotografski material zunanjosti in predvsem notranjosti enot vrtca ter na podlagi opazovanja in preučevanja fotografskega materiala izpolnili obrazec za oceno kvalitete likovne podobe vrtca. Rezultate iz obrazca smo predstavili v empiričnem delu. Ugotovili smo, da likovna podoba Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec delno ustreza strokovnim smernicam likovno-didaktične teorije.
Keywords: Ključne besede: - predšolska vzgoja, - likovna podoba vrtca, - likovno-ustvarjalni razvoj otroka, - Kurikulum za vrtce, - vloga barve v prostoru, - Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec.
Published: 22.05.2013; Views: 1057; Downloads: 49
.pdf Full text (36,34 MB)

34.
"PROSTOR, KOT SI GA NAREDIM" - NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN EVALVACIJA DEJAVNOSTI S PODROČJA PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA V VRTCU
Alja Polajžer, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Oblikovanje prostora je področje likovne vzgoje predšolskih otrok, ki je enakovredno vsem ostalim likovnim področjem, a je v vrtcih še vedno manj prisotno kot risanje ali slikanje. Dejavnosti oblikovanja prostora so zelo pomembne za splošen razvoj predšolskega otroka, saj z njimi spodbujamo razvoj likovnega izražanja in ustvarjalnosti. Z uresničevanjem ciljev področja oblikovanja prostora otroci pridobivajo celostne izkušnje v različnih prostorih, spoznavajo prostorske zakonitosti, razvijajo prostorsko kognicijo, orientacijo v prostoru in se z različnimi likovnimi tehnikami praktično likovno izražajo v prostoru in s prostorom. Z načrtovanjem in izvedbo tematskega sklopa o oblikovanju prostora smo želeli ugotoviti, kateri so kakovostni načini uvajanja določenih likovnih tehnik oblikovanja prostora v večjem merilu za drugo starostno obdobje. S kvalitativno evalvacijo dejavnosti smo ugotovili, da so nekatere likovne tehnike oblikovanja prostora z volno in z večjo kartonasto embalažo otroke, stare 5–6 let, zelo motivirale za praktično likovno delo. Postopke so otroci obvladovali. Hkrati so omogočale obravnavo zahtevnejših prostorskih likovnih motivov in razvoj likovno-ustvarjalne igre. Za oblikovanje prostora v večjem merilu so primerne tako skupna kot skupinska oblika dela, lahko pa oblike dela kombiniramo. Poleg metode praktičnega likovnega dela v jedru je zelo pomembna metoda prikazovanja v uvodnem motivacijskem delu dejavnosti. Za uspešno izvedbo likovnih nalog prostorskega oblikovanja je poleg vzgojiteljevega poznavanja področja potrebna še dobra metodična priprava, priprava zadostne količine materialov, ustreznih pripomočkov in aplikacij.
Keywords: predšolska vzgoja, didaktika likovne vzgoje, oblikovanje prostora
Published: 07.11.2013; Views: 1661; Downloads: 308
.pdf Full text (3,02 MB)

35.
SLIKARSKE LIKOVNE TEHNIKE V LENDAVSKIH VRTCIH
Sandra Sobočan, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Slikarske likovne tehnike v lendavskih vrtcih obravnava slikarske likovne tehnike v teoriji in praksi.
Keywords: Predšolska vzgoja; likovna vzgoja; didaktika; likovne dejavnosti; likovna področja; slikanje; slikarske likovne tehnike; slikarski likovni materiali, orodja, pripomočki in podlage; lendavski vrtci.
Published: 07.11.2013; Views: 2191; Downloads: 631
.pdf Full text (353,72 KB)

36.
VPLIV RAZLIČNIH LIKOVNIH TEHNIK NA USTVARJALNO UPORABO BARVE PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Klavdija Reberšak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obsega teoretični in empirični del. Teoretični del je razdeljen na štiri poglavja. V njem smo poiskali odgovore na vprašanja, kaj je ustvarjalnost in zakaj je pomembna v vsakdanjem življenju, kako poteka razvoj likovnega izražanja ter kaj je barva in kakšen vpliv ima na ljudi. V prvem poglavju sta opisana razvoj likovnega izražanja in njegovi okvirni mejniki, predstavljena so področja likovne umetnosti, njihova likovna izrazila in likovne tehnike, ki so primerne za delo s predšolskimi otroki. Opredelili smo ustvarjalnost kot splošno človekovo lastnost in odgovorili na vprašanje, kakšne so lastnosti ustvarjalnih ljudi. Zapisali smo tudi nekaj o likovni ustvarjalnosti, kako jo spodbujamo in kateri so dejavniki, ki jo zavirajo. Zadnje poglavje v teoretičnem delu diplomskega dela opisuje, kaj je barva, njene dimenzije, odnose, kako različne barve vplivajo na psihofizične sposobnosti ljudi in kako poteka razvoj likovnega izražanja z barvo. V empiričnem delu diplomskega dela smo izvedli raziskavo, s katero smo želeli ugotoviti, ali so otroci ustvarjalni pri uporabi barve v svojih likovnih delih. Zanimalo nas je tudi, ali na otroke pri likovnem izražanju preveč vplivajo šablone in barvni znaki. Iskali pa smo tudi odgovore na vprašanji, ali lahko uporaba različnih likovnih tehnik pri likovno-pedagoškem delu vpliva na ustvarjalno mišljenje otrok in katera likovna tehnika najbolj spodbuja ustvarjalno uporabo barve pri likovnem izražanju otrok.
Keywords: predšolski otroci, likovno izražanje, ustvarjalnost, likovna ustvarjalnost, barva, ustvarjalna uporaba barve
Published: 07.11.2013; Views: 974; Downloads: 119
.pdf Full text (1,99 MB)

37.
ZASTOPANOST LIKOVNIH PODROČIJ V VRTCIH KOZJE, BISTRICA OB SOTLI IN BIZELJSKO
Sandra Žnidarič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je ugotoviti, katera likovna področja prevladujejo v izbranih vrtcih, in strokovno vplivati na delo vzgojiteljice. V teoretičnem delu so najprej predstavljeni vrtci, ki sodelujejo v raziskavi, Kurikulum za vrtce in umetnost kot področje dejavnosti po Kurikulumu, opisana sta vloga in pomen likovnega izražanja. Predstavljeni so razvoj otrokovega likovnega izražanja ter stopnje razvoja likovnega izražanja. Naštete so značilnosti likovnega izražanja mlajših otrok ter vsaka značilnost tudi podrobneje opisana. Predstavljena so likovna področja in opisane vse likovne tehnike pri posameznem področju. Naštetih pa je tudi nekaj neprimernih likovnih tehnik, materialov in orodij ter navedene splošne zahteve pri pripravi likovnega materiala. V empiričnem delu so obdelani in analizirani podatki, ki so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom za vzgojiteljice. Anketni vprašalnik je bil razdeljen med vzgojiteljice vrtcev, in sicer v vrtcu Zmajček Kozje, vrtcu Pikapolonica Bistrica ob Sotli in Vrtcu pri osnovni šoli Bizeljsko. V raziskavi je sodelovalo 14 vzgojiteljic. Anketni vprašalnik vsebuje petindvajset vprašanj, enajst vprašanj je zaprtega tipa, sedem vprašanj odprtega tipa, sedem vprašanj pa je polodprtega tipa.
Keywords: predšolska vzgoja, umetnost, likovna vzgoja, likovne dejavnosti, likovno področje, likovne tehnike, neprimerne likovne tehnike, likovni materiali, likovna orodja.
Published: 07.11.2013; Views: 854; Downloads: 85
.pdf Full text (1,60 MB)

38.
VPLIV RAZLIČNIH METOD DELA NA IZBIRO BARV PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Natalija Robnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo pojem barve, ki zajema delitev barv, lastnosti barv in odnose med barvami. Ob tem smo izpostavili dejavnike, ki vplivajo na izbiro barve. Ti dejavniki so metode dela, likovna področja in tehnike, oblike dela, teme in motivi in predhodna motivacija. V teoretičnem delu so opisani vsi dejavniki, tudi tisti, ki jih v projektnem delu nismo uporabili. Prav tako vsebuje teoretični del tudi opis projektnega dela, njegove tipe, značilnosti, lastnosti in etape. V praktičnem delu predstavljamo sam projekt. Projekt je trajal tri določene dni, razporejene v treh tednih in dveh različnih vrtcih. Ta del zajema šest priprav z dvema različnima metodama dela in različnima vrtcema. V projekt je bilo vključenih iz vsakega vrtca po dvanajst otrok. Namen projekta je bil ugotoviti ali različne metode dela vplivajo na izbiro barve. Rezultati pa so pokazali, da glede na dve različni metodi dela, ni bilo razlike v izbiri barve.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna vzgoja, barve, projektno delo
Published: 20.11.2013; Views: 811; Downloads: 149
.pdf Full text (9,31 MB)

39.
VPLIV LIKOVNE TEHNIKE NA KONCENTRACIJO OTROK PRI LIKOVNIH DEJAVNOSTIH V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Suzana Rozman, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako likovna tehnika vpliva na koncentracijo otrok, starih od pet do šest let, in raziskati zanimanje ter koncentracijo otrok v predšolskem obdobju pri likovnih tehnikah. Diplomsko delo Vpliv likovne tehnike na koncentracijo otrok pri likovnih dejavnostih v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili razvojnopsihološke značilnosti otrok od petega do šestega leta starosti. Predstavili smo različne značilnosti likovnega izražanja starejših otrok v predšolskem obdobju. Izpostavili smo stopnje razvoja likovnega izražanja in likovno izražanje otrok od petega do sedmega leta starosti. V nadaljevanju smo predstavili likovna področja risanja, slikanja in lepljenja ter likovne tehnike, ki smo jih uporabili v empiričnem delu. Na kratko smo predstavili še likovno vrednotenje, in sicer kriterije izbire avtorjev in njihovih del ter izbiro primernih likovnih del. Ob koncu teoretičnega dela smo predstavili oz.oz.oz. analizirali umetniška dela, ki smo jih izbrali, da jih v empiričnem delu predstavimo otrokom v vrtcu. V empiričnem delu je predstavljena raziskava o tem, kakšen je vpliv likovne tehnike na koncentracijo otrok pri likovnih dejavnostih v predšolskem obdobju. Podatke smo zbirali na podlagi neeksperimentalne metode pedagoškega raziskovanja. Izdelke, ki smo jih dobili preko testnih likovnih dejavnosti, smo analizirali in prikazali v tabeli s spremenljivkami. Raziskovalni vzorec je zajemal skupino otrok, starih od pet do šest let. Pripravili smo štiri dejavnosti in s tem pridobili enainosemdeset izdelkov. Raziskava je pokazala, da so dosegli otroci najdaljši čas koncentracije pri tehniki lepljenja z barvnim (kolaž) papirjem, najkrajšega pa pri tehniki risanja s svinčnikom. Glede na spol ni bilo večjih odstopanj v koncentraciji, le pri tehniki slikanja z voščenkami so imeli dečki daljšo koncentracijo, vendar lahko sklepamo, da na rezultate vpliva tudi manjše število deklic v skupini. Čas koncentracije z vsakim srečanjem ni naraščal. Pri analizi časov je prišlo do odstopanja le pri drugem srečanju, in sicer pri likovni tehniki slikanja z voščenkami ter slikanju s tempera barvami.
Keywords: predšolski otrok, likovno izražanje, koncentracija, likovna tehnika, likovno vrednotenje
Published: 28.01.2014; Views: 1813; Downloads: 204
.pdf Full text (3,10 MB)

40.
ODPADNI MATERIALI PRI LIKOVNIH DEJAVNOSTIH S PODROČJA KIPARSTVA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Lidija Pejčić, 2014, master's thesis

Abstract: Živimo v času tehnološkega napredka in rasti svetovnega prebivalstva, ki hkrati za svoj obstoj ustvarjata v okolju neugodne posledice. Sedanje ekološko stanje nas spodbuja k razmišljanju in reševanju položaja, v katerega je zabredel človek s sodobnim, a za naravo ogrožajočim načinom življenja. Narava je izčrpana od posegov vanjo, okolje pa je prepolno z negativnimi vplivi materialnega obilja. Človek mora najti zagon in poti, da bo izboljšal kakovost življenja zase in za prihodnje rodove. Napredek človeštva bi moral zagotavljati zmernost v porabi dobrin in omogočati varnost naslednjim rodovom. Razviti je treba torej tak način, ki bo trajnosten, varen in ki bo vzpostavljal ravnovesje med potrebami in porabo dobrin za vse generacije. Pojmi kot so: ekologija, varstvo narave, trajnostni razvoj, se zato vse pogosteje omenjajo in postajajo predmet mnogih razprav. Z magistrsko nalogo smo raziskali mnenja vzgojiteljic o ekologiji in trajnostnem razvoju, o vrednotah in okoljskih problemih, s katerimi seznanjajo predšolske otroke. Zanimalo nas je, v kolikšni meri uporabljajo pri vzgojnem delu odpadne materiale, in kako pogosto ter pri katerih vzgojnih področjih. V prvem delu magistrske naloge predstavljamo pedagoške vidike, povezane z ekologijo in trajnostnim razvojem, vključujemo pa tudi embalažo in odpadne materiale ter ugotavljamo njihovo uporabo pri likovnih dejavnostih na področju kiparstva v predšolskem obdobju. V empiričnem delu predstavljamo rezultate ankete za vzgojiteljice. Zajeti vzorec, N = 139, so izpolnjevale vzgojiteljice vseh vrtcev v Mariboru. Ankete smo obdelali s pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike (χ2 - preizkus in Mann Whitneyev preizkus razlik). Raziskava je pokazala, da se vzgojiteljice zavedajo pomena vrtca in vzgojnih aktivnosti v povezavi z ekološkimi vsebinami. Pri večini vzgojnih področij pogosto uporabljajo odpadne materiale iz razlogov, da spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo otrok ter jih posledično s tem seznanjajo s posledicami kopičenja odpadkov.
Keywords: ekologija, trajnostni razvoj, odpadni materiali, predšolski otrok, likovne dejavnosti.
Published: 23.07.2014; Views: 1311; Downloads: 152
.pdf Full text (1,61 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica