| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 243
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
UPORABA TEMELJNE ANALIZE NA DEVIZNEM TRGU
Mitja Perko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Temeljna analiza predstavlja instrumentarij, s katerim poskušamo razložiti številne premike v gibanju deviznega tečaja skozi daljše obdobje. Takšen instrumentarij lahko uporabimo tudi za ugotavljanje gibanja tečaja v prihodnosti — za napovedovanje. V splošnem je temeljna analiza skupek različnih teorij, ki vsaka po svoje opisujejo, kako se devizni tečaj v nekem trenutku izoblikuje. Za dobro napoved je potrebno uporabiti čim večje število teorij, ki jih vključuje temeljna analiza; le tako se lahko izognemo situaciji, kjer bi ob uporabi samo ene teorije, temeljna analiza podala manj kvalitetne napovedi. Priporočena je tudi uporaba analize pri napovedovanju na dolgi rok, saj zaradi različnih razlogov odnosi med ekonomskimi spremenljivkami in tečajem potrebujejo čas, preden se povezava nedvoumno pokaže. Kot rezultat naše sprotne analize tečaja evro/dolar tekom diplomskega dela lahko zaključimo, da večina teorij, ki so del temeljne analize, kaže na bodočo depreciacijo evra proti ameriškemu dolarju.
Keywords: devizni trg, devizni tečaj, temeljna analiza, fundamentalna analiza, napovedovanje, pariteta kupne moči, mednarodni Fisherjev efekt, določanje deviznega tečaja, monetarni pristop, trgovinski pristop, fiskalna politika, proračun, evro, dolar, jen
Published: 10.03.2021; Views: 173; Downloads: 0
This document has many files! More...

2.
EKONOMSKA UPRAVIČENOST VIRTUALIZACIJE STREŽNIŠKEGA PROSTORA V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR
Mitja Hojs, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Modernizacija poslovanja in zmanjševanje stroškov na vseh področjih je za podjetja dandanes nujen proces. Uporaba različnih informacijskih rešitev je v strmem porastu, saj si podjetja želijo organizirano in pregledno poslovanje, ki bo optimiziralo njihovo delovanje, zmanjšalo nepotrebne stroške, posledično povečalo njihov dobiček in s tem pripomoglo k njihovi uspešni rasti ter nadaljnjemu uspešnemu razvoju. Tudi javni zavodi morajo stremeti k učinkovitejšemu in racionalnejšemu poslovanju. V informatiki so postali vedno pomembnejši elementi: hitrost, varnost, delo od doma, cena. V teoretičnem delu diplomske naloge smo definirali osnovne pojme, virtualizacijo, tipe virtualizacije, ponudnike virtualizacije, njeno zgodovino in možnosti implementacije virtualizacije. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili Univerzitetni klinični center Maribor, trenutno stanje strežniškega prostora in možnosti vzpostavitve virtualizacije. Na podlagi TCO in ROI kazalnikov smo dokazali, da je virtualizacija smotrna rešitev za zamenjavo starih in odsluženih strežnikov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.
Keywords: Virtualizacija, Univerzitetni klinični center Maribor, strežniški prostor, TCO, ROI
Published: 25.08.2016; Views: 907; Downloads: 84
.pdf Full text (1,89 MB)

3.
PREDNOSTI IN SLABOSTI SPLETNEGA BORZNEGA POSREDNIŠTVA
Barbara Županić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Z razvojem interneta je postalo spletno trgovanje pomemben del borznega poslovanja. Tako se je z leti na svetovnem trgu pojavilo veliko različnih ponudnikov spletnega trgovanja. Prednosti spletnega trgovanja, so predvsem v hitrosti, kakovosti, preglednosti in naboru instrumentov, kar pa predstavlja konkurenčno prednost. Potreba po spletnem trgovanju se je pojavila tudi v Sloveniji, vendar pa še ta oblika poslovanja pri nas ni zaživela v tolikšni meri kot drugod po svetu. Pri nas deluje 17 članov Ljubljanske borze; 11 bank in 6 borznoposredniških hiš. Razlogi za omejeno ponudbo storitev spletnega trgovanja pri nas so manjše zanimanje vlagateljev za tovrstno obliko vlaganja ter visoki stroški, ki se pojavijo ob vzpostavitvi tovrstnih sistemov. Medtem ko je spletno trgovanje pri nas še v povojih je v tujini ta oblika trgovanja že povsem utečena in precej pogosta oblika investiranja. Ponudniki spletnega trgovanja v tujini omogočajo vlagatelju uporabo različnih trgovalnih instrumentov, možnost trgovanja širom po svetu, vpogled v tečaje v realnem času, v globino trga, v analize, grafe, razne komentarje finančnih analitikov, strokovne članke itd. Stroški trgovanja preko spletnih trgovalnih platform so nižji kot pri klasičnem trgovanju. Spletno trgovanje nudi vlagatelju več prednosti kot slabosti, čeprav so pri tej obliki investiranja prisotne tudi določene nevarnosti. Te pa so prav gotovo varnost, zanesljivost in zakonska ureditev. Spletni trgovalni sistemi so namenjeni predvsem veščim vlagateljem, ki ne potrebujejo dodatnih svetovanj finančnih strokovnjakov ter so aktivni na področju investiranja v vrednostne papirje. Spletno trgovanje ima potencial kot dodatna ponudba storitev slovenskih bank. S tem bi približali možnost investiranja na tujih trgih večjemu številu vlagateljev.
Keywords: spletno trgovanje, borzno poslovanje, borznoposredniška hiša, spletni trgovalni sistem, vlagatelj.
Published: 17.08.2016; Views: 820; Downloads: 58
.pdf Full text (1,16 MB)

4.
PRIMERJAVA UPRAVLJANJA S TERJATVAMI V DOMAČEM IN V MEDNARODNEM PODJETJU
Mateja Ranca, 2016, master's thesis

Abstract: Upravljanje s terjatvami je pomemben proces v vsakem podjetju, saj vpliva na likvidnost podjetja. Proces upravljanja s terjatvami je v vsakem podjetju zastavljen nekoliko drugače in je odvisen od značilnosti podjetja in okolja, v katerem to podjetje posluje. Zagotavljanje poplačila terjatev je zmeraj veljalo za občutljivo opravilo, pri katerem so potrebna posebna znanja za doseganje želenih rezultatov. V nalogi sem osvetlila postopek upravljanja s terjatvami v dveh podjetjih, ki poslujeta v enakem poslovnem okolju, vendar imata različen pristop k reševanju problema. Predstavljeni so finančni učinki postopkov upravljanja s terjatvami in njihove posledice na likvidnost obeh podjetij. Problem upravljanja s terjatvami vpliva na več področij poslovanja v podjetju, saj ima vpliv na odnose s kupci, posledično tudi na odnose z dobavitelji in druga področja poslovanja. Posledice postopka upravljanja s terjatvami so težje merljive kot učinki, ki jih ima na finančno sliko v podjetju.
Keywords: terjatve, izterjava dolgov, plačila, plačilna sposobnost, sodna izvršba, boniteta, komuniciranje, denarna sredstva, obveznosti, plačilna nedisciplina, likvidnost
Published: 03.08.2016; Views: 852; Downloads: 142
.pdf Full text (1,24 MB)

5.
FINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV V ČASU GLOBALNE FINANČNE KRIZE
Alenka Urnaut Ropoša, 2016, master's thesis

Abstract: Po sesutju nepremičninskega trga v Združenih državah Amerike v letu 2007, propadu investicijske banke Lehman Brothers, je po začetnem zanikanju tla pod nogami spodneslo veliki večini finančnega sektorja v Evropi, z manjšim zamikom pa tudi v državah JV Evrope. Ni bilo dovolj, da je Srbija komaj zlezla iz recesije in okusila sadove zahodnega kapitalizma, že je bila v novi recesiji. Banke so tako rekoč čez noč prenehale posojati denar, veliki bančni sistemi so se znašli v hudih težavah in tako projekti niso imeli prihodnosti. Veliko podjetij, ki so se ukvarjala z razvojem nepremičninskih projektov (angl. Developer), in investitorjev je bilo pred velikim izzivom, tj. kako nadaljevati projekte. Klasični načini izvajanja projekta z dolžniškim virom financiranja in le majhno lastno udeležbo niso dobili več podpore v bankah. Veliko projektov je bilo že pripravljenih na izvedbo, vendar jih zaradi težav s financiranjem niso mogli nadaljevati. Velike trgovske verige so ravno v času pred nastopom finančne krize preoblikovale svoje modele financiranja naložb iz lastnih v dolgoročne, najemne. Ker je padec povpraševanja v trgovskem sektorju nastopil nekoliko pozneje in v bistveno blažji obliki, so velike trgovske verige pritiskale na investitorje in podjetja za razvoj projektov. Tako so se razvili in oblikovali novi modeli financiranja investicijskih/nepremičninskih projektov, ki jih predstavljamo v magistrskem delu. V teoretičnem delu se osredinjamo na mednarodne finance in vzroke mednarodnega gibanja kapitala, v raziskavi oblikujemo modele financiranja v času globalne finančne krize. Na novo opredeljujemo dejavnike tveganja in preverjamo, kaj se je v času od leta 2009 do leta 2014 dogajalo na srbskem trgu trgovskih nepremičnin. Raziskovalni problem, ki se ga lotevamo v magistrskem delu, je, kako in na kak način zagotoviti vire financiranja za mednarodne investicijske/nepremičninske projekte v času globalne finančne krize s poudarkom na komercialnih projektih (trgovine, trgovska središča) na trgu Republike Srbije, ki spada v območje trgov JV Evrope. Raziskavo smo začeli izvajati v letu 2010 in potem več let spremljali gospodarsko okolje, v katerem so se razvijali nepremičninski projekti. Ugotovili smo, da je po nastopu finančne krize zaradi zmanjšanja kreditiranja bank in novih pogojev, ki jih te postavljajo kreditojemalcem, nastal primanjkljaj pri financiranju projektov. Zaradi tega se je okrepilo sodelovanje med investitorji, kamor sodijo skladi, kot so: pokojninski skladi, nepremičninski skladi ali večja nepremičninska podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem nepremičninskih projektov. Tako so se zadnji izognili oziroma v veliki meri zmanjšali potrebo po dolžniških virih financiranja, saj novi modeli sodelovanja temeljijo na vnaprejšnjem financiranju, vnaprejšnji prodaji ali na soinvestitorstvu. Prav zaradi tega razvoj projektov ni zastal, nasprotno, v državah, ki so od trgovskega sektorja precej podhranjene, se je nadaljeval, sicer v nekoliko zmanjšanem obsegu, pa vendar precej nadpovprečno v primerjavi z zahodno Evropo. Velik motiv zahodnih investitorjev so tudi – predvsem zaradi visoke stopnje tveganja – razmeroma visoki donosi. Prav tveganje pa je tisto, ki je v zadnjem obdobju doživelo popolno prenovo in nove poglede. Investitorji se navadno za vnaprejšnji nakup ali vnaprejšnje financiranje ne odločajo, če tveganja ne znižajo na najnižjo mogočo raven, kar pomeni, da zahtevajo pravnomočno gradbeno dovoljenje in pretežno oddane površine, in to še pred začetkom projekta. Prav zaradi spremenjenih modelov financiranja, pri katerih podjetja za razvoj projektov že vnaprej sklepajo pogodbe o prodaji nepremičnin, sicer projekta sploh ne začnejo izvajati, so stroški financiranja izgubili svojo težo pri vplivu na vrednost nepremičnine. Na vrednost nepremičnine v največji meri vplivata stopnja donosa (mera kapitalizacije) in povprečna najemnina, ki jo lahko doseže investitor pri oddaji objekta ob predpostavki, da gre za dolgoroč
Keywords: mednarodne poslovne finance, podjetniške naložbe, financiranje projektov, financiranje podjetij, investicijski projekti, finančna kriza, projektni menedžment, ocenjevanje tveganosti, investicijska odločitvena merila, nepremičninski skladi, donosnost naložb
Published: 06.07.2016; Views: 1171; Downloads: 139
.pdf Full text (7,04 MB)

6.
BODOČA VLOGA BANČNIH POSLOVALNIC
Vladimir Šarenac, 2016, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil preučiti dejavnike, ki vplivajo na število poslovnih enot banke, predlagati nove poslovne modele, ki vsebujejo nove pristope pri upravljanju s tržnimi potmi banke za doseganje večje učinkovitosti poslovanja, boljše uporabniško izkušnjo in višjo kvaliteto storitev. V teoretičnem delu magistrske naloge smo s pomočjo literature in obravnavanih raziskav opredelili tržne poti, prikazali njihov razvoj in trenutne trende. Pokazali smo vpliv nebančnega sektorja na razvoj finančne tehnologije kot nevarnost bankam. V raziskovalnem delu smo analizirali gibanje števila poslovalnic in dokazali vpliv rasti uporabe mobilne in internetnega bančništva na zmanjšanje števila poslovnih enot. V nadaljevanju smo opredelili različne poslovne modele in izračunali prihranke ob spremembi tradicionalnega poslovnega modela in migraciji rutinskih transakcij na mobilno in internetno bančništvo. V zadnjem delu raziskovalnega dela smo na podlagi primerjave anket obravnavanih avtorjev pokazali, da je poslovna enota še vedno pomembna v strategiji banke. Rezultati in dognanja magistrske naloge bi morali pomagati bankam opredeliti strategijo bodoče integracije digitalnih kanalov s poslovno enoto, kot del vse-kanalno strategije upravljanja s tržnimi potmi ter definirati stanje in potrebo po spremembi poslovnih modelov bančnih poslovalnic v poslovni mreži banke z namenom doseganja večje učinkovitosti in boljše uporabniške izkušnje.
Keywords: bančne tržne poti, bančne poslovalnice, mobilno bančništvo, internetno bančništvo, vse-kanalna strategija, več-kanalna strategija, digitalizacija tržnih poti, integracija digitalnih kanalov.
Published: 06.07.2016; Views: 704; Downloads: 122
.pdf Full text (3,59 MB)

7.
Primerjava bančnega zavarovalništva v Sloveniji in izbranih državah
Katja Kovačič, 2016, master's thesis

Abstract: Težnja po medsebojnem povezovanju finančnih institucij je v zadnjih desetletjih v porastu. Tako tudi banke in zavarovalnice iščejo nove možnosti za dodatno izkoriščanje skupnih prodajnih poti. Povezovanje bank in zavarovalnic, ki se je sprva pojavilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Franciji, in se v zadnjih dvajsetih letih vedno bolj uveljavlja na način, da banke v svojih poslovnih mrežah tržijo zavarovalniške produkte, imenujemo bančno zavarovalništvo. V magistrskem delu smo v teoretičnem delu predstavili pojav bančnega zavarovalništva, njegovo zgodovino in ključne dejavnike, ki vplivajo na uspeh le-tega. V empiričnem delu smo deskriptivno analizirali pojav v svetovnem merilu, tako v Sloveniji kot v nekaterih svetovnih državah: Franciji kot »zibelki« bančnega zavarovalništva, Združenih državah Amerike in Mehiki kot predstavnicah ameriškega področja in Indiji kot predstavnici azijsko – pacifiškega področja. Povzetek analize predstavlja primerjava značilnosti bančnega zavarovalništva v navedenih regijah. V drugem delu empiričnega dela smo primerjali deleže bančnega zavarovalništva v izbranih državah Evropske unije in tako potrdili oz. zavrgli tri hipoteze in eno podhipotezo. Z opisnim pristopom ter delno s primerjavo deležev bančnega zavarovalništva smo prikazali, da je bančno zavarovalništvo v posameznih državah različno uveljavljeno ter da slovenske banke in zavarovalnice na področju bančnega zavarovalništva ne dosegajo povprečja držav članic Evropske unije. S pomočjo statistične metode koeficienta korelacije in razsevnega diagrama smo raziskali povezanost spremenljivk: delež bančnega zavarovalništva pri življenjskih in neživljenjskih zavarovanjih ter bruto družbeni proizvod in delež bančnega zavarovalništva pri življenjskih in neživljenjskih zavarovanjih ter skupna premija na prebivalca. Pri tem smo ugotovili, da je negativna povezanost večja med deležem bančnega zavarovalništva ter bruto družbenim proizvod pri življenjskih zavarovanjih kot neživljenjskih zavarovanjih. Prav tako pa smo potrdili, da obstaja večja negativna povezanost med deležem bančnega zavarovalništva ter skupno premijo na prebivalca pri življenjskih zavarovanjih kot neživljenjskih zavarovanjih. Kljub dejstvu, da se je razvoj bančnega zavarovalništva v Sloveniji pričel šele ob koncu preteklega stoletja, pa ima bančno zavarovalništvo v Sloveniji velik potencial za nadaljnji razvoj, kar je predstavljeno tudi v nalogi.
Keywords: bančništvo, zavarovalništvo, bančno zavarovalništvo, primerjava, analiza stanja, Slovenija, svet
Published: 27.05.2016; Views: 763; Downloads: 95
.pdf Full text (1,08 MB)

8.
FINANCIRANJE Z OBVEZNOSTMI DO DOBAVITELJEV KOT POLITIKA OBRATNEGA KAPITALA NA TRGU SLOVENIJE IN VELIKE BRITANIJE
Matic Kotnik, 2016, master's thesis

Abstract: S terminom financiranje z obveznostmi do dobaviteljev je obravnavana v magistrskem delu dinamika takšnega financiranja v Sloveniji in Veliki Britaniji v obdobju pred in med finančno krizo. Kadarkoli se plačilo ne opravi sočasno z dobavo blaga oz. opravljeno storitvijo dobavitelja, ta dobavitelj zagotavlja kupcu po definiciji posojilo. Takšen vir financiranja pomeni za podjetje cenejši in hitreje dostopen vir sredstev kot kakršnikoli drug zunanji vir financiranja. Namen magistrskega dela je bil potrditi ali zavrniti dve hipotezi. Kot prvo, da podjetja v času finančne krize hkrati podaljšujejo odlog plačila dobaviteljem in dajejo daljši odlog plačila svojim kupcem. Ter kot drugo, da podjetja, ki delujejo v panogah, ki so bolj podvržena finančni krizi, povečajo financiranje z obveznostmi do dobaviteljev bolj kot tista, ki delujejo v panogah, ki niso. Testiranje je bilo v obeh gospodarstvih opravljeno za panoge finančnega sektorja, gostinstva, kmetijstva, proizvodnje, trgovine in gradbeništva. Pri testiranju prve hipoteze smo agregatne računovodske izkaze posameznih panog v Sloveniji in Veliki Britaniji analizirali z metodo indeksov s stalno osnovo, verižnih indeksov, stopnjami rasti in statističnih koeficientov. Za vse panoge v Sloveniji smo prvo hipotezo dokazano zavrgli, kar pomeni, da podjetja v teh panogah niso hkrati podaljševala in dajala daljšega odloga plačila kupcem in dobaviteljev. Za panoge v Veliki Britaniji smo hipotezo ena zavrgli samo za panogi kmetijstva in finančnega sektorja, za vse preostale panoge pa smo dokazano hipotezo ena potrdili. Pri testiranju druge hipoteze smo dovzetnost posamezne panoge določili na osnovi kriterija upada števila zaposlenih in stopnje realne rasti posamezne panoge. Na osnovi izračuna vezanih in kvantilnih rangov smo določili mesto posamezne panoge glede na vzorec. Panoge, ki so se nahajale v zgornji polovici testiranega vzorca smo upoštevali kot bolj dovzetne. Pri testiranju druge hipoteze smo na ravni obeh gospodarstev, torej Slovenije in Velike Britanije uspeli potrditi drugo hipotezo. Kar pomeni, da so podjetja, ki delujejo v panogah, ki so bolj podvržene gospodarski krizi na območju Slovenije in Velike Britanije, povečale financiranje z obveznostmi do dobaviteljev.
Keywords: podjetje, financiranje, viri financiranja, poslovne finance, finančna sredstva, dobavitelji, obveznosti, stroški
Published: 27.05.2016; Views: 739; Downloads: 75
.pdf Full text (17,03 MB)

9.
Predvideni vplivi nove bančne regulative Basel III na dobičkonosnost bank iz Evropske unije
Slaviša Kalacun, 2015, master's thesis

Abstract: Vzroki in posledice zadnje finančne krize so mednarodno skupnost privedle do spoznanja, da so bančni in finančni sistemi držav občutljivi na nepričakovane finančne in ekonomske šoke. Mednarodna skupnost je spoznala, da z veljavno regulativo Basel II te vrste tveganj ni možno obvladovati, zato je Baselski odbor za bančni nadzor pripravil novo bančno regulativo Basel III. Problem raziskovanja so predvideni vplivi sprememb, ki jih prinaša nova bančna regulativa Basel III na dobičkonosnost bank iz EU, merjeno s kazalnikom donosnosti sredstev ROA in s kazalnikom donosnosti lastniškega kapitala banke ROE. Ugotovitve bodo pripomogle h kakovostni pripravi bank na predvidene vplive zahtev iz nove bančne regulative Basel III na dobičkonosnost poslovanja bank in posledično h kakovostnejšemu strateškemu in operativnemu načrtovanju delovanja bank, kar je v interesu vseh deležnikov bank. Deset hipotez smo preverjali s Pearsonovimi koeficienti korelacije, s katerimi je mogoče ugotavljati moč in smer korelacije med posameznimi spremenljivkami. V nadaljevanju smo opravili poglobljeno raziskavo vplivov z ekonometričnim modelom multiple regresije, s katerim smo raziskali vplive štirih bančnih in treh makroekonomskih spremenljivk (napovedovalcev) na kazalnik dobičkonosnosti sredstev bank ROA in kazalnik dobičkonosnosti kapitala bank ROE. Rezultati preverjanja hipotez nam pokažejo, da ima najmočnejšo raven korelacije, merjeno s Pearsonovim koeficientom korelacije, s kazalnikom dobičkonosnosti bank ROA napovedovalec temeljni kapital 1. reda, nato po moči korelacije sledi bruto družbeni produkt in nato sledita kapitalski blažilnik in tveganju prilagojena sredstva. Najmočnejšo raven korelacije s kazalnikom dobičkonosnosti bank ROE ima prav tako napovedovalec temeljni kapital 1. reda, nato sledita kapitalski blažilnik in tveganju prilagojena sredstva ter nato bruto družbeni produkt. Pri ugotavljanju skupnega vpliva sedmih spremenljivk na posamezen kazalnik dobičkonosnosti bank, nam analiza z metodo multiple regresije pokaže, da daje največji prispevek posameznega napovedovalca k modelu ROA temeljni kapital 1. reda, nato bruto družbeni produkt in nato kapitalski blažilnik. Napovedovalca temeljni kapital 1. reda in bruto družbeni produkt vplivata na izid pomembno pozitivno, medtem ko napovedovalec kapitalski blažilnik vpliva na izid pomembno negativno. V našem modelu lahko ugotovimo, da zgolj napovedovalec kapitalski blažilnik vpliva na kazalnik dobičkonosnosti bank ROA negativno, vsi ostali napovedovalci pa na ROA vplivajo pozitivno. Največji prispevek posameznega napovedovalca k modelu ROE dajeta napovedovalca bruto družbeni produkt in temeljni kapital 1. reda. Oba napovedovalca vplivata na kazalnik dobičkonosnosti bank ROE pozitivno. Z ekonometrično raziskavo smo ugotovili, da ima temeljni kapital 1. reda najmočnejši medsebojni vpliv, kakor tudi delež v skupinskem vplivu na dobičkonosnosti bank, merjeno s kazalnikom dobičkonosnosti bank ROA in kazalnikom dobičkonosnosti bank ROE. Glede na to, da ima nova bančna regulativa Basel III najpomembnejše nove zahteve ravno s področja kapitala bank, bodo zahteve Basel III imele velik vpliv na dobičkonosnosti bank, na kar morajo biti vodstva bank pravočasno pripravljena.
Keywords: finančna kriza, Basel III, dobičkonosnost sredstev, dobičkonosnost kapitala, Pearsonov koeficient korelacije, multipla regresija
Published: 25.01.2016; Views: 1382; Downloads: 157
.pdf Full text (1,46 MB)

10.
EXCHANGE RATE REGIME AND BAHAVIOUR OF ECONOMIC PARTICIPANTS
Neven Vidaković, 2012, doctoral dissertation

Abstract: This thesis investigates the impact of the exchange rate regime choice on participants in the economy. The usual approach to the investigate the impact of the exchange rate changes in the economy is to investigate how do the changes in the exchange rate value impact the changes in the inflation rate. In order to stabilize inflation many central banks often adopt fixed or very stable exchange rates. This thesis takes another approach entirely and contests the narrow view of the exchange rate to just inflation. This thesis postulates that the choices of the exchange rate regime in itself dictates the behavior of economic agents. Under different exchange rate regimes the economic participants will make different choices and the difference in choices will be exhibited in the economic data. So economies with different exchange rate regimes will have different data properties for same economic variables. The focus of analysis is the transition small open economies which have to make a choice between stable and variable exchange rate regime. The interaction between participants in the economy is investigated through a dynamic model with optimizing agents under two states: stable and variable exchange rate regime. The participants analyzed in the thesis are: central bank, banks, households, firms and governments. Each participant makes optimal choices under each state of the exchange rate regime. Once the model is implemented interactions between the participants is investigated and how different choices change the data behavior. The model created is heavily skewed towards the impact of the monetary policy on the economy and does not investigate deeply into the fiscal policies. The predictions from the model are compared to the actual data on a sample of 10 transition economies: Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia. The model does very well in terms of the monetary variables like foreign debt, household debt. From the data it is clear there are possible fiscal policies which could offset the effects of a particular exchange rate regime, but on the data set this was only done in Czech Republic. Comparing the model and the data it is clear the choice of the exchange rate regime and the change of the exchange rate regime (switch in the regime) does cause different economic behavior of economic participants. This brings another light to the influence of the monetary policy on the economy since from the model and the data it is clear the choice of the exchange rate regime play a significant role in the process of decision making of economic participants. The model predicts and the data confirms there is a considerable differences in the economic variables between the two regimes. The most striking differences are in: household debt and foreign debt. The model and the data both show the variable exchange rate is superior to stable exchange rate regime
Keywords: exchange rate regime, dynamic optimization, economic participants, monetary policy
Published: 22.07.2014; Views: 1163; Downloads: 91
.pdf Full text (2,88 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica