| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 247
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
SELEKCIJA KADROV ZA PODJETJE X
Žiga Rajterič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo proučevali selekcijo kadrov, ki je ena izmed najpomembnejših dejavnosti vsakega podjetja. Dobra izbira se lahko kasneje odraža v poslovnih izidih podjetja in boljši delovni klimi med zaposlenimi. Do procesa selekcije kadrov v podjetju X smo bili kritični ter tako želeli dokazati njegovo zastarelost. Postavili smo si tudi teze, katere smo poskušali dokazati in razložiti. V prvem delu diplomskega dela so predstavljene teoretične osnove različnih strokovnjakov iz področje načrtovanja, pridobivanja in selekcioniranja kadrov. V drugem – raziskovalnem delu pa analiziramo celotni postopek zaposlovanja v podjetju X. Na podlagi statistične obdelave anket pridemo do različnih rezultatov kot npr.: močna povezanost točnosti in vzdušja na intervjuju, starosti in delovne dobe v podjetju X. Na koncu pa proces poskušamo še izboljšati z nekaterimi našimi predlogi, kot so časovna usklajenost in združitev/razdružitev nekaterih procesov.
Keywords: Kadri, Načrtovanje kadrov, Pridobivanje kadrov, Selekcija kadrov, Intervju.
Published: 10.08.2011; Views: 1224; Downloads: 145
.pdf Full text (930,60 KB)

62.
VPLIV VODENJA IN MOTIVACIJE NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Petra Mermal, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Podjetja si dandanes želijo imeti najboljše zaposlene, ki bi delali hitro, natancno in bi bili sposobni inovativno razmišljati. Le s takimi zaposlenimi podjetje lahko uresnici svoje cilje in zamisli. Za doseganje takšne ucinkovitosti pa morajo biti zaposleni visoko motivirani. Motivirani zaposleni so pripravljeni veliko prispevati k doseganju ciljev podjetja. Dober vodja bo skušal svoje zaposlene motivirati z razlicnimi motivacijskimi programi, kot so placa, nagrade, priznanja za dobro opravljeno delo ... Vodja, ki se zaveda vrednosti svojih zaposlenih, lahko ustvari klimo, ki pripelje do izjemne delovne uspešnosti. Motiviranost zaposlenih vpliva tudi na zadovoljstvo posameznikov v podjetju. Vedeti moramo, da lahko samo zadovoljni in visoko motivirani zaposleni dosežejo dobre ekonomske rezultate podjetja. Motivirani in zadovoljni zaposleni bodo imeli tudi boljše medsebojne odnose. Namen diplomskega dela je raziskati motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih na splošno. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov – teoreticnega in empiricnega. V teoreticnem delu smo opisali motivacijo, vodenje in zadovoljstvo zaposlenih, pri cemer smo si pomagali z razpoložljivo literaturo. Teoreticni del je razdeljen na tri poglavja. V prakticnem delu smo se ukvarjali z raziskavo zadovoljstva zaposlenih. S pomocjo anketnega vprašalnika smo zbrali kljucne podatke o motiviranosti in zadovoljstvu zaposlenih pri delu. Diplomsko delo smo zakljucili z analizo stanja o zadovoljstvu zaposlenih.
Keywords: KLJUCNE BESEDE: motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, vodenje
Published: 25.11.2011; Views: 1720; Downloads: 269
.pdf Full text (889,96 KB)

63.
TRŽENJE GUME ZA OFSETNI TISK V PODJETJU SAVATECH D.O.O. KRANJ
Branko Stojanović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali trženje gume za ofsetni tisk v podjetju Savatech d.o.o. Kranj, pri čemer smo se osredotočili predvsem na pridobivanje čim večjega števila novih kupcev in ohranjanje obstoječih. Skratka, predstavili smo tudi delovno okolje oz. omenjeno podjetje. Diplomska naloga v prvem delu podaja splošne teoretične osnove in ugotovitve avtorjev, ki so na različne načine preučevali trženje kot orodje za uspešno plasiranje izdelkov na trg. V nadaljevanju smo skozi praktični del diplomske naloge naredili podrobno analizo problemskega stanja, postavili smo tudi nekaj osnovnih hipotez in uporabili določene metode ter tehnike zbiranja podatkov. Kot prioriteto smo si zastavili zbiranje čim večjega števila podatkov oz. mnenj in stališč s strani vodilnih v podjetju ter s strani kupcev. Nazadnje smo analizirali rezultate, obrazložili zastavljene hipoteze in prezentirali ugotovitve ter predloge.
Keywords: Ofsetna guma, marketing, marketinški splet, tržne raziskave, kupci
Published: 10.08.2011; Views: 1214; Downloads: 96
.pdf Full text (1,46 MB)

64.
TRŽENJSKI NAČRT ZA SONČNE ELEKTRARNE V PODJETJU SVARUN ELEKTRO D.O.O.
Staša Blatnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V civilizirani družbi, v kateri živimo danes, velja, da je energija vir življenja. Brez električne energije si preprosto ne moremo več predstavljati poteka našega vsakdana, saj nam le-ta omogoča opravljati nešteto stvari hkrati, ne da bi se tega sploh zavedali. Vendar pa se kljub temu večina prebivalcev te družbe ne posveča vprašanju, od kod energija pride in kakšen vpliv ima pridobivanje elektrike na okolje. V podjetju Svarun elektro d.o.o. so si zadali cilj, da omogočijo družbi pridobivanje električne energije iz t. i. alternativnih virov in s tem ohranjanje okolja za zanamce. Ob začetnem uspehu podjetja pa se je pokazala tudi narava prostega trga. Konkurenčnih ponudnikov je namreč vse več in začetna prednost se tako izgublja. Plemenita ideja podjetja je vržena v svet ekonomskih računic. Izkazalo se je, da sama ideja ne bo dovolj za obstanek podjetja na trgu. Zato smo se odločili, da bomo v okviru zaključnega dela univerzitetnega študija izdelali marketinški načrt za trženje podjetja Svarun elektro d.o.o. in njihovega izdelka, to so sončne elektrarne. V diplomskem delu bomo predstavili trenutno stanje sončnih elektrarn v svetu in pri nas, stanje v podjetju, za katerega izdelujemo trženjski načrt in izvedli trženjsko raziskavo, na podlagi rezultatov trženjske raziskave pa bomo predlagali možno rešitev – trženjski načrt.
Keywords: obnovljivi viri energije, ekološka proizvodnja energije, sončna elektrarna, tržna raziskava, trženjski načrt
Published: 10.08.2011; Views: 1799; Downloads: 227
.pdf Full text (1,89 MB)

65.
PLASIRANJE OTC ZDRAVILA NA TRŽIŠČE DRŽAV BIVŠE SOVJETSKE ZVEZE
Dejan Legat, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Kot izhodišče naloge smo vzeli marketinško organizacijski prijem pri razvoju, izdelavi in plasiranju lekovega OTC zdravila na tržišče držav bivše Sovjetske zveze. Obdelali smo bistvene elemente marketinga, ki vplivajo na uspešnost lansiranja ter nadaljnje prodaje nekega zdravila, ter jih povezali s prakso. Pri tem smo se osredotočili na 4 elemente marketinškega spleta izdelka – 4XP (izdelek, cena, distribucija in promocija), predstavili marketinški informacijski sistem ter izvedli in analizirali tržno raziskavo. Diplomska naloga nakazuje, da tržno gospodarstvo temelji na marketinški filozofiji in praksi. To pomeni, da podjetja razvijajo in proizvajajo v večini le take izdelke, ki jih nato ponujajo plačilno sposobnim kupcem, seveda z namenom zadovoljitve neke potrebe kupca. S pomočjo tržne raziskave smo prišli do zanimivih in uporabnih zaključkov, ki jih velja upoštevati pri pripravi in pristopu k strategiji oglaševanja izdelka, in sicer tako ob lansiranju kot tudi ob prodaji v fazi rasti in zrelosti.
Keywords: - zdravilo brez recepta - marketing - trg - konkurenca - marketinški splet
Published: 16.12.2011; Views: 989; Downloads: 93
.pdf Full text (1,05 MB)

66.
USPEŠNO VODENJE V ZDRAVSTVENI NEGI
Petra Planinšek, 2011, master's thesis

Abstract: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki predstavljajo največji odstotek zaposlenih delavcev v zdravstveni negi. Njihovo zadovoljstvo, motivacija, prijetna delovna in organizacijska klima na delovnem mestu, v veliki meri vplivajo na uspešnost dela, zadovoljstvo na delovnem mestu, posledično pa na kakovost opravljanja zdravstvenih storitev, le-to pa najbolj občutijo uporabniki storitev – pacienti. Uspešno in učinkovito vodenje, je temelj kvalitetnega in kakovostnega dela, ki se kaže s karseda visoko stopnjo zdravja, krajšimi ležalnimi dobami pacientov, saj le-to pripomore k hitrejšemu okrevanju. Ob tem pa ne smemo pozabiti na kakovostno komunikacijo na vseh nivojih. V magistrskem delu smo predstavili vodstvene spretnosti, stile vodenja, povezavo med vodenjem, motiviranjem in komuniciranjem. Spregovorili pa smo tudi o organizacijski klimi v zdravstvenih ustanovah. Teoretična izhodišča magistrskega dela smo nadgradili s kvantitativno raziskavo vodenja v dveh slovenskih bolnišnicah. Rezultati kažejo, da je za preiskovance motivacija na delovnem mestu ena izmed ključnih nalog vodje. Prav tako smo ugotovili, da je dobro vodenje dela povezano s prijetno delovno klimo. Ni pa se potrdila naša domneva, da zaposleni niso zadovoljni s priznavanjem in pohvalami vodje za dobro opravljeno delo. Med pomembnejše ugotovitve spada tudi nezadovoljstvo zaposlenih s številom kadra na oddelku, nezadovoljstvo s plačilom za delo, veliko zaposlenih tudi meni, da nimajo možnosti napredovanja. Zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi pogoji, opremo in materiali, potrebnimi za kvalitetno in učinkovito zdravstveno oskrbo, so bili prav tako slabo ocenjeni. Nasprotno pa so rezultati pokazali, da so zaposleni zelo zadovoljni z vedenjem vodje, ki je podrejenim vzgled za delo in nasploh z odnosi v negovalnem timu.
Keywords: vodenje, vodja, komunikacija, organizacijska klima, zdravstvena nega.
Published: 07.02.2012; Views: 3853; Downloads: 753
.pdf Full text (3,67 MB)

67.
ANALIZA TRŽNEGA KOMUNICIRANJA BOWLING BARA PLANET TUŠ KRANJ
Katja Špenko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga zajema raziskavo trga o tržnem komuniciranju Bowling bara v Planetu Tuš Kranj. Organizacije se dandanes soočajo z veliko konkurenčnostjo na trgu dela in pomembno je, da najdejo koncept, ki bo v največji meri prepričal potencialne kupce za obisk. Izdelali smo vprašalnik, ki meri zadovoljstvo uporabnikov, s tem pa nam prikaže prednosti ter slabosti načinov oglaševanja dogodkov v Bowling baru Planeta Tuš Kranj. Na podlagi analize smo v nalogi določili komunikacijske kanale in marketinška orodja, s pomočjo katerih podjetje uspešneje komunicira s potrošniki, prav tako pa smo določili dejavnike, ki so ključni za obisk odjemalcev storitev.
Keywords: Komuniciranje, tržno komuniciranje, oglaševanje, trženje storitev, Bowling bar Planeta Tuš Kranj.
Published: 25.11.2011; Views: 1513; Downloads: 126
.pdf Full text (1,75 MB)

68.
TRŽENJE FESTIVALNE DVORANE BLED
Eva Čerin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo teorijo in prakso trženja Festivalne dvorane Bled. Na samem začetku spoznamo proučevano okolje, njegov problem, predpostavke in omejitve, metode dela, cilje in zastavljena raziskovalna vprašanja. V teoretičnem delu opišemo osnove in bistvo marketinga, razlagamo ciljno trženje in marketinški splet ter osnove kongresne dejavnosti. Osnova za empirični del je kritična analiza obstoječega stanja Festivalne dvorane Bled, v kateri smo se usmerili na fizično, kongresno in kulturno zasedenost Festivalne dvorane Bled ter fizično zasedenost ter kapacitete kongresnih dvoran blejskih hotelov. Poleg tega smo se usmerili še v SWOT analizo proučevane dvorane. Rezultate raziskave smo primerjali z na začetku zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji. Na osnovi primerjave in podatkov različnih virov smo napisali sklepe in priporočila za izboljšanje trženja Festivalne dvorane Bled.
Keywords: trženje, kongresna dejavnost, turizem, storitev, tržno komuniciranje
Published: 25.11.2011; Views: 989; Downloads: 104
.pdf Full text (1,06 MB)

69.
TRŽENJE GUM V VULCO VULKANIZERSTVU ŠMIT D.O.O.
Helena Šmit, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili podjetje Vulkanizerstvo Šmit d.o.o., ki spada v Vulco verigo vulkanizerstev. Zanimalo nas je predvsem trženje gum v omenjenem podjetju, zadovoljstvo strank in njihovo znanje o lastnostih gum. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili teorijo o trženju in njegove temeljne pojme. V raziskovalnem delu pa smo raziskovali, kako dobro so stranke informirane o gumah, na podlagi česa se odločajo za nakup gum določene blagovne znamke in med drugim tudi, ali so stranke zadovoljne z vulkanizerskim servisom Vulkanizerstvo Šmit d.o.o.. Namen raziskave je bilo ugotoviti oziroma raziskati, kaj je strankam pomembno pri nakupu gum, kako dobro so informirane in kje te informacije pridobijo, katera blagovna znamka gum je v vulkanizerskem servisu Vulkanizerstvo Šmit d.o.o. najbolje prodajana. Z raziskavo smo podjetje še izboljšali, saj so nam pri tem pomagala mnenja strank, katere smo bolje spoznali skozi anketo, ki so jo stranke izpolnile. Na podlagi ankete pa je bilo ugotovljeno, da največ strank pridobi informacije o gumah v servisu in da je najbolje prodajana blagovna znamka gume Fulda in Michelin.
Keywords: trženje, blagovna znamka, guma, komuniciranje, prodaja
Published: 25.11.2011; Views: 1368; Downloads: 76
.pdf Full text (876,35 KB)

70.
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z VIDIKA USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR
Simona Podgrajšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi osrednjo vlogo namenjamo zadovoljstvu zaposlenih v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, in sicer usklajevanju vlog, povezanih s plačanim delom in zasebnim življenjem na podlagi sedmih dejavnikov zadovoljstva: zadovoljstvo z vodenjem strokovnega vodja oddelka, z oblikovanjem urnika dela, s koriščenjem dopusta, prostih dni, nadur, z možnostjo izobraževanja, z medsebojnimi odnosi med zaposlenimi, s koriščenjem zakonskih možnosti odsotnosti z dela ter zadovoljstvo z zasebnim in družinskim življenjem. V teoretičnem delu smo opredelili pojem zadovoljstva zaposlenih, dejavnike zadovoljstva, pomembnost zadovoljnih zaposlenih za organizacijo in posledice nezadovoljstva. V nadaljevanju smo opredelili vlogo države, delodajalcev, delavcev in sindikatov, ki jo imajo pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Za konec smo na kratko predstavili še izbrano organizacijo. V empiričnem delu smo navedli rezultate raziskave, zbrane s pomočjo anketnega vprašalnika, opisali glavne ugotovitve raziskave in predlagali konkretne izboljšave. Analiza rezultatov raziskave, ki smo jo izvedli med zaposlenimi, je pokazala, da je splošno zadovoljstvo zaposlenih z usklajevanjem poklicnih in zasebnih obveznosti nadpovprečno visoko. S podpovprečno oceno zadovoljstva so zaposleni ocenili le možnost dela s krajšim delovnim časom, neplačani dopust in informiranje o zakonskih možnostih odsotnosti z dela.
Keywords: zadovoljstvo, zaposleni, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, Univerzitetni klinični center Maribor
Published: 03.01.2012; Views: 1243; Downloads: 236
.pdf Full text (2,36 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica