| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


121 - 130 / 247
First pagePrevious page9101112131415161718Next pageLast page
121.
MOTIVACIJA PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU ETI D.D.
Janez Pavšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija je za vsakega posameznika zelo pomemben dejavnik njegovega življenja. Večina ljudi bi na vprašanje, zakaj človek sploh dela, odgovorila, da zato, da zadosti svojim potrebam in potrebam svojih najbližjih in priskrbi denar za preživetje. Ta teorija kaže na to, da bi človek delal toliko, kolikor ima možnosti za zaslužek, vendar v praksi ni tako. Kaj človeka motivira, kaj vpliva na njegovo delovanje in še na vrsto drugih vprašanj, bomo poskušali odgovoriti v tej diplomski nalogi. Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem (teoretičnem) delu smo razložili in opisali pojme, povezane z motivacijo. Navedli smo nekaj definicij motivacije, ki jih v svojih delih navajajo različni strokovnjaki. Na kratko smo opisali motive in vrste motivov, opisali nekaj glavnih motivacijskih teorij in motivacijskih dejavnikov. V nadaljevanju smo predstavili podjetje oziroma okolje, kjer se je izvajal empirični del te diplomske naloge, in sicer podjetje Eti Elektroelement d.d. V drugem (empiričnem) delu smo raziskovali, kako se zaposleni v prodaji podjetja Eti d.d. počutijo na delovnem mestu, kako so motivirani za delo ter v nadaljevanju tudi, kaj jih motivira, kakšno delo si želijo. S to diplomsko nalogo želimo predstaviti stanje motiviranosti zaposlenih v prodaji podjetja Eti Elektroelement d.d. in poiskati ključne faktorje, ki vplivajo na njihovo motivacijo in s tem doseči pogoje za njihovo izboljšanje. Raziskava med prodajnim osebjem razkriva, da so jim pomembni tako materialni (nagrade) kot tudi nematerialni dejavniki (stalnost in varnost zaposlitve, medsebojni odnosi, pohvale). Predlagani ukrepi bodo pripomogli k izboljšanju zadovoljstva in motivacije zaposlenih, kar se bo odrazilo v povečanju prodaje podjetja.
Keywords: - motivacija, - zadovoljstvo, - motivacijske teorije, - raziskava.
Published: 13.05.2013; Views: 955; Downloads: 88
.pdf Full text (889,41 KB)

122.
ORGANIZACIJA NABAVE V SKUPINI X
Nataša Klemenčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Poslovno okolje se v današnjem času zelo hitro spreminja. Struktura in vloga poslovanja se zaradi tega bistveno spreminjata na vseh področjih poslovanja, podjetja pa so prisiljena svojo organizacijo prilagajati tem spremembam. Posledica tega so tudi organizacijske spremembe znotraj podjetij, ki formirajo učinkovite službe ter prilagajajo strukturo navedenim spremembam. V uvodnem delu smo na kratko predstavili problem, ki smo ga želeli raziskovati v diplomski nalogi, cilje, raziskovalna vprašanja in metode dela. Nato smo s pomočjo priznanih domačih in tujih avtorjev predstavili teoretična spoznanja na področju organizacije nabavnega poslovanja. V naslednjem delu smo na kratko predstavili Skupino X in povzeli obstoječe stanje nabavnih služb v Skupini X. Z anketnim vprašalnikom smo raziskovali obstoječe stanje nabavnih služb povezanih družb Skupine X in ugotavljali, ali se obstoječa organizacija nabavnega poslovanja ujema z modernimi pristopi in teorijami priznanih avtorjev, raziskovali smo mnenja zaposlenih, odgovornih in pristojnih za nabavo, njihovo zadovoljstvo, usposobljenost in pripravljenost na spremembe. Podali smo predloge za novo organizacijo s postavitvijo nove organizacije nabavne službe v Skupini X, ki zajema postavitev nove organizacije z novo kadrovsko strukturo in ključne nabavne procese za uspešno in učinkovito delovanje nabavne službe.
Keywords: Nabava, organizacija nabave, človeški viri, razvoj nabave, nabavni procesi.
Published: 10.05.2013; Views: 676; Downloads: 99
.pdf Full text (1,03 MB)

123.
UVELJAVLJANJE NASLEDSTVA ZA VODENJE ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ORGANIZACIJ
Amra Omanović, 2013, master's thesis

Abstract: Uveljavljanje nasledstva v vodstvu organizacij ni nov pojav, je pa pomemben kot kdajkoli prej. S staranjem delovne sile, se približujemo množični upokojitvi in ostali bomo brez veliko odličnih vodij. Ko organizacija izgubi ključnega zaposlenega, nam načrtovanje nasledstva zagotavlja, da imamo kandidate, ki so pripravljeni in čakajo na izpolnitev svoje nove vloge. Pri načrtovanju nasledstva gre za postopek priprave organizacije za zamenjavo enega visoko zaposlenega z drugim, ki ga sproži upokojitev ali odstop. Prvi del magistrske naloge je teoretičen del. Predstavljen je problem, ki ga bomo raziskovali, namen, cilji in metode raziskovanja. Predstavljeni so osnovni pojmi iz področja uveljavljanja nasledstva v vodstvu zdravstvenih in socialnih organizacijah in opis obstoječega stanja na področju uveljavljanja nasledstva v vodstvu zdravstvenih in socialnih organizacijah v Sloveniji. V drugem, raziskovalnem delu smo raziskovali ali zdravstvene in socialne organizacije v Sloveniji uveljavljajo nasledstvo. Raziskava je potekala s pomočjo anketnega vprašalnika. Predstavili smo tudi šest hipotez, ki smo jih potrdili oziroma zavrgli. Rezultate smo analizirali s pomočjo s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Na podlagi pridobljenih informacij, opazovanja trenutnega stanja in opravljene raziskave smo na koncu ugotovili, da zdravstvene in socialne organizacije v Sloveniji ne uveljavljajo nasledstva, ter predstavili rešitve za uspešen prenos nasledstva.
Keywords: Organizacija, Vodstvo, Načrtovanje, Nasledstvo
Published: 02.07.2013; Views: 829; Downloads: 134
.pdf Full text (1,30 MB)

124.
PROCES TRŽENJA SPLETNE REVIJE BODY VITAL NOVICE
Tina Čepelnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili potek trženja nove spletne revije Body vital novice. To je bil nov projekt v podjetju Freising d.o.o, kjer sem tudi sama opravljala strokovno prakso. Prvi del smo posvetili teoretičnim osnovam trženja na podlagi literature in drugih virov. Predstavili smo trženje, analizo tržnega stanja, strategijo trženja, trženjski splet ter trženje in politiko ustvarjalnosti. Drugi del smo namenili predstavitvi rezultatov raziskave, ki je bila izvedena med populacijo ljudi starih od 14 do 50 let, živečih v centru Jesenic. Z raziskavo smo ugotavljali, kako pogosto ta populacija posega po preparatih namnejenih hitri izgubi telesne teže. Raziskali smo, kako oglaševaneje vpliva na nakupno vedenje potencialnih kupcev. Poleg tega smo ugotavljali, ali večja frekvenca oglaševanja bistveno peispeva k večji ozaveščenosti kupcev. Iz rezultatov raziskave smo izvedeli, da naši potencialni bralci čutijo potrebo po dodatni literaturi na temo oblikovanja telesa. Spoznali smo, da kupci ne posegajo po preparatih za hitro izgubo kilogramov, temveč želijo izgubiti kilograme na zdravju prijaznejši način, kot naprimer s telovadbo in zdravo prehrano. Iz tega izhaja tudi spoznanje, da oglaševani izdelki za oblikovanje telesa na izbrano populacijo nimajo vpliva, saj ne zaupa tem izdelkom in po njih ne posega. Neglede na intenzivnost oglaševanih proizvodov izbrana populacija le-teh ne pozna nič bolje od neoglaševanih. Rezultati raziskave pa so pokazali, da so kljub vsemu pozdravili dodatno literaturo, ki bi na enem mestu vsebovala veliko informacij o oblikovanju telesa. Na podlagi analize rezultatov smo podali načrt trženja za Body vital novice.
Keywords: • Body vital novice • Marketing • Raziskovanje • Oglaševanje • Oblikovanje telesa
Published: 03.07.2013; Views: 938; Downloads: 83
.pdf Full text (1,37 MB)

125.
KULTURNI MARKETING - PRIMER: IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI PRI JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA NOVO MESTO
Klavdija Kotar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Kulturo razumemo kot izvirne ustvarjalne dosežke vseh znanosti in umetnosti, sprejemamo jo kot poustvarjanje umetniških del in seznanjanje širše družbe z vsemi njenimi oblikami. V najširšem pomenu pa jo čutimo kot kulturo bivanja, ki krepi pozitiven odnos do sočloveka, okolja in vrednot, ki so conditio sine qua non, prvi in nujen pogoj življenja in preživetja. Diplomska naloga temelji na posnetku stanja marketinške prakse izobraževalnih programov za otroke, mladino in odrasle, ki jih je novomeška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti izvedla v obdobju zadnjih pet let. V empiričnem delu naloge smo s pomočjo ankete ugotavljali strukturo, navade, zanimanja in obveščenost uporabnikov izobraževalnih storitev. Namen diplomske naloge je prispevati k izboljšanju dosedanje marketinške prakse. V zaključku naloge smo predstavili možne rešitve in priložnosti za prihodnje na področju ljubiteljske kulture. Za ljubiteljsko kulturno dejavnost je v veliki meri značilna nedobičkonostnost, kar pa ne pomeni, da ni podvržena omejenosti virov ter potrebam tržnemu razmišljanju in racionalnemu odločanju. Nov izziv v ljubiteljski kulturi vsekakor predstavlja marketinški način razmišljanja, ki bi zagotovil ohranitev izvirnih kulturnih posebnosti in razvoj novih, sodobnih. Ugotovili smo, da so marketinška znanja zaposlenih pomanjkljiva in da so cilji prodaje izobraževalnih storitev višji od dejanske prodaje. Marketinške aktivnosti so skromne, in ne povečujejo tržnega deleža, prav tako pa niso razvojno naravnane.
Keywords: ljubiteljska kultura, politika, marketinški splet, delavnice.
Published: 16.07.2013; Views: 862; Downloads: 98
.pdf Full text (1,30 MB)

126.
Management in organizacijska klima v socialnih organizacijah
Nataliya Kirevnina, 2013, master's thesis

Abstract: Uvod: Organizacijska klima je upravičeno predmet številnih raziskav, pa tudi eden teţko razumljivih pojmov v managementu. Ne moremo je ustvariti, lahko le spremenimo tiste dejavnike, ki vplivajo na to, kako organizacijsko klimo doţivljajo posamezniki v določeni organizaciji. Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti, ali organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in kakšna je njihova vloga pri definiranju razpoloţenja v obravnavani organizaciji. Med cilji raziskave v magistrski nalogi je bila ugotovitev morebitne povezave med zaupanjem in odnosi v organizaciji X ter v tem kontekstu med vodenjem in zadovoljstvom zaposlenih. Prav tako smo ţeleli ugotoviti morebitno povezavo med učinkovitostjo organizacije X in zavzetostjo njenih zaposlenih pri delu ter katere dimenzije organizacijske klime slabo vplivajo na celotno klimo organizacije X. Metode: V prvem delu naloge smo podali teoretične osnove, prišli do spoznanj, potrebnih za oblikovanje predlogov rešitev ob hkratnem upoštevanju rezultatov empiričnega dela magistrske naloge, kjer je bila z ustreznimi statističnimi metodami raziskana organizacijska klima v organizaciji X. Uporabljena sta bila programa EXCEL in SPSS, v okviru katerega smo uporabili: Pearsonov koeficient korelacije, faktorsko analizo in analizo variance. Uporabljen je bil standarden vprašalnik, ki se uporablja pri raziskavi SiOK, s pomočjo katerega smo v raziskavo zajeli 130 posameznikov organizacije X. Rezultati: Rezultati raziskave so pokazali, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, ki lahko s svojo zavzetostjo pri delu prispevajo k iii učinkovitosti obravnavane organizacije. Prav tako je bilo ugotovljeno, da večje kot bo zaupanje med zaposlenimi, boljši bodo medsebojni odnosi. V nalogi smo opredelili tudi štiri najslabše ocenjene dimenzije organizacijske klime in dokazali, da je zadovoljstvo zaposlenih z delom povezano z ravnanjem neposredno nadrejenih. Sklep: V sedanjem kriznem času postaja organizacijska klima pomemben dejavnik uspeha organizacije, kajti pomembna ugotovitev je, da sta organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih tesno prepletena. Velik del odgovornosti za dobro razpoloţenje v organizaciji nosijo vodje, vendar se je potrebno zavedati, da organizacijsko klimo oblikujejo vsi zaposleni.
Keywords: management, nepridobitna organizacija, organizacijska klima, organizacijska kultura
Published: 06.08.2013; Views: 1223; Downloads: 268
.pdf Full text (1,71 MB)

127.
STROKOVNI VODJA - MANAGER
Polonca Nunčič, 2013, master's thesis

Abstract: Najboljše delovne organizacije so za svoje glavne sestre zavodov že postavile osebe, ki so po izobrazbi managerke ali imajo iz managementa dodatna znanja. Cilj je, da bi bile medicinske sestre na vseh nivojih službe zdravstvene nege ustrezno izobražene. Osnovni namen magistrske naloge je ugotoviti stopnjo izobrazbe in dodatnih znanj na področju vodenja ali manageriranja ter njihov napredek skozi prizmo delovne dobe in izdelati predloge programa izobraževanj strokovnih vodij zdravstvene nege. Na podlagi raziskave o strokovnih vodjih – managerjih smo prišli do spoznanja, da so strokovne vodje zdravstvene nege dosegle napredek v osnovni izobrazbi skozi delovno dobo, vendar je iz rezultatov usposobljenosti za vodenje sodelavcev vidno, da to ni dovolj. Na osnovi teh ugotovitev predlagamo dodatna izobraževanja strokovnih vodij. Glede na nove programe izobraževanja na področju zdravstvene nege in managementa v zdravstvu pa pričakujemo tudi nove kriterije za zaposlovanje strokovnih vodij zdravstvene nege.
Keywords: strokovni vodja, manager, delo z ljudmi
Published: 06.08.2013; Views: 1393; Downloads: 249
.pdf Full text (1,24 MB)

128.
UČINKOVITOST GVERILNEGA MARKETINGA GLEDE NA RAZLIČNE STAROSTNE SKUPINE
Luka Podobnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Gverilni marketing predstavlja obliko marketinga, ki namesto visokih finančnih vložkov izkorišča inovativnost, domišljijo ter vlaganje časa in energije. Eden poglavitnih ciljev gverilnega oglaševanja je ustvarjanje zanimivih oglasov, ki spodbujajo razmišljanje in pri ljudeh vzbujajo čustva. Sporočilo prenesejo na nedvoumen način in so razumljivi vnaprej določeni ciljni skupini. V diplomskem delu smo predstavili splošne teoretične osnove marketinga ter se podrobneje ukvarjali z razvojem, principi ter prednostmi in slabostmi gverilnega marketinga. Predstavili smo tudi nekaj primerov gverilnega marketinga v praksi ter natančneje opisali pogoste metode oglaševanja. Postavili smo tudi dve hipotezi, katerima smo več pozornosti namenili v raziskovalnem delu naloge. V praktičnem delu smo se ukvarjali z raziskovanjem povezanosti med ocenjevanjem gverilnih oglasov ter spolom in starostjo. Podatke smo pridobili s pomočjo anketne raziskave, statistično pa smo jih obdelali s pomočjo programa SPSS. Pomen pridobljenih rezultatov smo natančneje opisali ter z njihovo pomočjo potrdili obe hipotezi, s tem pa tudi izpolnili glavni cilj diplomske naloge. Glavne ugotovitve diplome so, da se mlajše generacije bistveno bolje odzivajo na gverilni marketing, spol pa na rezultate nima vpliva.
Keywords: gverilni marketing, starostne skupine, anketna raziskava
Published: 24.09.2013; Views: 933; Downloads: 55
.pdf Full text (2,58 MB)

129.
OGLAŠEVANJE TRGOVSKEGA CENTRA X
Sabrina Dautović, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se ukvarjali s problematiko uspešnega oglaševanja trgovskega centra X. V teoretičnem delu smo opisali cilje oglaševanja, predstavili pet odločitev o oglaševanju, podali temeljne strategije trženja, opisali, na podlagi česa se kupci odločijo za izbiro prodajalne in kakšni so njihovi motivi za nakup. Opredelili smo pojem trgovski center in analizirali konkurente. V praktičnem delu smo opisali izvedbo ankete, analizirali odgovore in s pomočjo dobljenih odgovorov ovrgli ali potrdili hipoteze. Anketa je bila zasnovana na podlagi hipotez. V končnem delu diplomskega dela smo izdelali marketinški načrt in predloge za povečanje prednostnega deleža pri potencialnih kupcih. Ugotavljamo, da je najpomembneje, da se trgovski center X drži naslednjih postopkov: še vnaprejšnje izvajanje marketinških dogodkov, ki so na podlagi raziskave pokazali nekoliko večji obisk; še vedno ustrezno usposabljati zaposlene, ker so ključni element za zadovoljstvo strank; ohranjati enak asortiment izdelkov, saj so odjemalci zadovoljni s ponudbo.
Keywords: oglaševanje, trgovski center, trženje, marketinški načrt
Published: 20.09.2013; Views: 890; Downloads: 102
.pdf Full text (1,32 MB)

130.
ZADOVOLJSTVO STRANK V TRGOVINI INTIMISSIMI MERCATOR CENTER ŠIŠKA
Špela Loboda, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili zadovoljstvo potrošnikov, na primeru trgovine Intimissimi Mercator center Šiška. Podjetja se v današnjih časih še posebej potrudijo za potrošnikovo zadovoljstvo, saj je veliko lažje in ceneje ohranjati obstoječe potrošnike, kot pridobivanje novih. V empiričnem delu diplomske naloge smo izvedli analizo, na podlagi podatkov pridobljenih z anketiranjem. Ugotavljali smo pomembnost posameznih dejavnikov in stopnjo zadovoljstva z njimi ter oceno splošnega zadovoljstva strank trgovine Intimissimi Mercator center Šiška. Z dobljenimi rezultati analize smo lahko sprejeli vse postavljene hipoteze. Več kot polovica kupcev je zelo zadovoljnih s trgovino Intimissimi Mercator center Šiška, kar se kaže tudi v njihovih pogostih nakupih.
Keywords: stranka / potrošnik, pričakovanja, zadovoljstvo, zvestoba, merjenje zadovoljstva
Published: 24.09.2013; Views: 1747; Downloads: 212
.pdf Full text (1,83 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica