| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 161
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
2.
Kolaborativno vedenje kot spodbujevalni dejavnik integracije logistične funkcije z njej komplementarno funkcijo : primer slovenskih trgovskih podjetij
Darja Topolšek, 2010, dissertation

Abstract: V teoretičnem delu disertacije so predstavljena obstoječa raziskovalna spoznanja, ki se navezujejo na obravnavano tematiko in predstavljajo osnovo razumevanja fenomena. Kolaborativno vedenje, kot osnova tega pojava, in različni vidiki vzporejanja kolaboracije s koordinacijo ter kooperacijo predstavljajo osnovo za ožje ugotovitve v povezavi s pomenom integracije logistične funkcije s komplementarnimi funkcijami in izmed njih še posebno z marketinško funkcijo. Teoretični del disertacije se zaključi s spoznanji, da na nivo notranje integracije kolaborativno vedenje lahko vpliva; na kakšen način pa se ta vpliv izraža, pa sledi v raziskovalnem delu tega dela. V kvantitativnem raziskovalnem delu disertacije se preučuje, ali in kako nivo kolaborativnega vedenja vpliva na nivo notranje integracije med logistično ter marketinško funkcijo, kar predstavlja tudi osnovni del te disertacije. Raziskovanje se nadaljuje s tega vidika, kako razumevanje pristojnosti izvajanja aktivnosti zaposlenih v komplementarnem sektorju vpliva na nivo notranje integracije. Raziskovalni del disertacije temelji na raziskavi, ki se je izvajala na celotni populaciji triintridesetih slovenskih velikih podjetij, katerih dejavnost je opredeljena kot trgovina na drobno, razen z motornimi vozili. Analiza podatkov, zbranih z vprašalniki, je podala pozitivne povezave pri dveh hipotezah, pri eni pa potrditev ni bila mogoča. Izkazalo se je namreč, da nivo kolaborativnega vedenja pozitivno in linearno vpliva na nivo notranje integracije med logistično ter marketinško funkcijo. Za pozitivno se je izkazala tudi povezava med indikatorjem razumevanja, in sicer, če zaposleni v marketinški funkciji razumejo pristojnost izvajanja aktivnosti oziroma nalog zaposlenih v logistični funkciji, potem je nivo integracije teh dveh funkcij višji. Potrditev obratno usmerjene povezave ni bila mogoča, kar pomeni, če zaposleni v logistični funkciji razumejo pristojnost izvajanja aktivnosti oziroma nalog zaposlenih v logistični funkciji, potem nivo integracije teh dveh funkcij ni nujno višji, saj med tema spremenljivkama ni povezave.
Keywords: trgovinsko podjetje, trgovske družbe, vedenje, motiviranje, integracijski procesi, logistika, funkcije, oskrba, teorija, metodologija, raziskave, marketing, trženje, podjetje, trgovina, vprašalniki, kvantitativna analiza, zaposlenost, medosebni odnosi
Published: 03.09.2010; Views: 5160; Downloads: 418
.pdf Full text (10,49 MB)

3.
Racionalizacija razdalj avtocestnih vzdrževalnih baz v Sloveniji iz logističnega vidika : diplomsko delo
Matejka Žohar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija z realizacijo Nacionalnega programa izgradnje avtocest (NPIA) pridobiva novo, kvalitetno zgrajeno cestno infrastrukturo, ki zadošča pogojem varnega, udobnega in nemotenega potekanja prometa. Ves čas svojega obstoja, še posebej pa v zadnjih letih, DARS d.d. namenja veliko pozornost pogojem in ukrepom za zagotavljanje večje pretočnosti ob nezmanjšani ravni prometne varnosti ter uvajanju sodobnih sistemov organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varne, udobne in ekonomične vožnje na celotnem avtocestnem omrežju. V diplomski nalogi bomo prikazali obstoječe stanje lokacij avtocestnih vzdrževalnih baz, ki izhajajo predvsem iz praktičnih spoznanj in ne temeljijo na podrobnejši analizi dejavnikov, ki vplivajo na lokacije posameznih objektov in dejavnosti. Z vidika dostopnosti pa bomo proučevali optimalno izbiro lokacije avtocestnih vzdrževalnih baz, s pomočjo simulacije Monte Carlo. Pristopili bomo iz logističnega vidika in poskušali ugotoviti ali lahko DARS d.d. z razpoložljivimi sredstvi optimalno opravlja naloge vzdrževanja avtocest.
Keywords: avtoceste, avtocestne vzdrževalne baze, optimalne lokacije, simulacija Monte Carlo
Published: 04.11.2010; Views: 1670; Downloads: 118
.pdf Full text (3,48 MB)
This document has many files! More...

4.
Ozka grla na slovenskih cestah : diplomsko delo
Tadej Dvoršak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočil na problematiko ozkih grl, ki ne bremenijo samo Slovenije, ampak večino razvitih držav. Ozka grla so vse bolj pogosta predvsem zaradi rasti cestnega prometa in ne toliko zaradi slabe cestne infrastrukture, kar nekateri žal zmotno mislijo. Po našem mnenju je infrastruktura slovenskih cest, razen nekaterih izjem, dovolj dobra. Obnovitvena dela res predstavljajo ozka grla, predvsem na avtocestah in hitrih cestah, vendar so ta dela potrebna zaradi preobremenjenosti cest in se njihovo stanje zaradi tega slabša.
Keywords: cestni promet, prometna politika, prometna obremenitev, ozka grla
Published: 04.11.2010; Views: 2397; Downloads: 227
.pdf Full text (1,09 MB)

5.
Optimizacija logističnih procesov znotraj podjetja Juteks d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Jernej Repinšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je analiza obstoječih logističnih procesov znotraj podjetja Juteks d.d. in optimizacija obstoječih logističnih procesov. Logistični procesi so bili posneti in ugotovljene so bile pomanjkljivosti pri medsebojni povezanosti in uporabi informacijske tehnologije. Izboljšava, pri medsebojni povezanosti skladišča gotovih izdelkov in proizvodnjo PVC talnih oblog, je izgradnja tekočega traku med proizvodnjo in skladiščem. Izgradnja tekočega traku med proizvodnjo in skladiščem bi odpravila sedanje zastoje (mašila) in bi pozitivno vplivala na pretok blaga med skladiščem in proizvodnjo. Odprava pomanjkljivosti pri vodenju evidence uskladiščenih bal PVC talnih oblog in uporaba informacijske tehnologije SAP, bi bila možna z nadgradnjo sedanje informacijske tehnologije SAP s tehnologijo RFID. Uvedba tehnologije RFID bi pripomogla k natančnejšemu in ažurnemu vodenju evidence uskladiščenih bal PVC talnih oblog.
Keywords: skladišče gotovih izdelkov, proizvodnja PVC talnih oblog, transportna tehnologija transportnih trakov, RFID, transportne poti
Published: 04.11.2010; Views: 3366; Downloads: 447
.pdf Full text (2,00 MB)

6.
IZRABA KAPACITET SLOVENSKEGA ŽELEZNIŠKEGA OMREŽJA
Marija Kink, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Železnica je bila od nekdaj povezana z gospodarstvom v vseh državah, ki je sledilo nekemu splošnemu razvoju. Vendar so temu razvoju težje sledile železnice, saj potrebujejo daljši čas za prilagoditev. Tako so železnice doživele malo sprememb, gospodarstvo pa se je skozi leta povsem spremenilo. Diplomska naloga je razdeljena na tri dele. Prvi del zajema teoretične osnove o SŽ ter kapaciteti, v drugem delu sledi posnetek trenutnega stanja, v tretjem delu so nato podani predlogi za izboljšanje dejanske izrabe kapacitet. Diplomska naloga torej zajema kratek opis SŽ, kateremu je dodano tudi poglavje o tujih operaterjih na slovenskih progah. Seveda sta najpomembnejši poglavji o kapaciteti in njeni izrabi. Temu sledijo rezultati in predlogi za nadaljnje delo, v zadnjem poglavju pa so opisani pogoji za uvedbo predlogov in podane možnosti za nadaljnji razvoj.
Keywords: železniški promet, železniški transport, železniška infrastruktura, liberalizacija železniških trgov, kapaciteta slovenskega železniškega omrežja
Published: 05.05.2011; Views: 1612; Downloads: 189
.pdf Full text (1000,78 KB)

7.
Optimizacija izrednih transportov z vidika zakonodaje, pravil in standardov : diplomsko delo univerzitetnega študija
Mateja Kirbiš, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Ko tovor s svojimi dimenzijami ali masami skupaj z vozilom presega zakonsko dovoljene omejitve običajnih prevozov, govorimo o izrednih transportih. Optimizacija izrednih transportov zajema svetovanje, storitve in IT-rešitve. Povezovanje povzroča tudi nove zahteve po standardizaciji poslovanja, kar pomeni npr. enotno zakonodajo na področju izrednih transportov v drţavah Evropske unije, enotno dovoljenje za prevoz izrednega tovora, enotno opremo spremljanih in spremljajočih vozil, enake standarde ipd. Sledenje transportu pomeni točnejše in natančnejše informacije o lokaciji tovora, prispetju na mejo, hitrejšo odzivnost. V Sloveniji smo uvedli vinjete za avtoceste do mase 3,5 ton. Tovorna vozila pa stojijo, čakajo v vrstah, povzročajo zastoje in so ovira na cestninskih postajah. Tudi širina cestninskega prehoda večjim tovorom ni naklonjena. Dovoljenja za izredne transporte se v Sloveniji oddajajo na pošto ali pa osebno prevzamejo v Ljubljani, veljavnost samega dovoljenja pa niha v odvisnosti od drţave. Včasih je treba opraviti presojo stabilnosti premostitvenih objektov.
Keywords: izredni transport, optimizacija, standardi, zakonodaja
Published: 04.05.2011; Views: 1197; Downloads: 98
.pdf Full text (1,50 MB)

8.
Posodobitev logistične infrastrukture v občini Radenci : diplomsko delo univerzitetnega študija
Alen Kranjc, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja raziskovalno delo na področju logistične infrastrukture v Občini Radenci, ki ima velik potencial v razvoju gospodarstva in turizma. S teoretičnim delom in raziskavo smo izpolnili cilje, ki smo si jih zastavili v uvodnem delu diplomske naloge ter predstavili kako bi z optimalnimi rešitvami na področju logistične infrastrukture v občini lahko posodobili in nudili oporo gospodarstvu in turizmu. Raziskava kaže, da vlada nezadovoljstvo z obstoječo logistično infrastrukturo v Občini Radenci ter da si nosilci gospodarstva in turizma v Občini Radenci želijo napredek v tej smeri. Na podlagi raziskave lahko tudi sklepamo katere so smeri razvoja in posodobitve logistične infrastrukture v občini in to predstavlja dobro izhodišče za iskanje rešitev, ki smo jih predstavili v drugem delu diplomske naloge in jih strnili v reševanje problemov v večih fazah.
Keywords: logistična infrastruktura, gospodarstvo, turizem, posodobitev
Published: 05.05.2011; Views: 1444; Downloads: 229
.pdf Full text (4,50 MB)

9.
Prometna varnost otrok in njihova udeležba v prometu v I. OŠ Celje : magistrsko delo
Dragana Djukić, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Udeleţenci v prometu zaradi nepoznavanja ali pa, ker se jim ne zdi vredno, vedno ne upoštevajo prometnih predpisov, zaradi česar prihaja do prometnih nesreč. Najbolj ogroţeni udeleţenci v prometu so otroci, zlasti na poti v šolo in iz šole domov. Pojem prometne varnosti med drugim zajema tudi varovanje otrok na poteh v šolo in iz nje. Dojemanje, vrednotenje in vedenje otrok v prometnih razmerah je odvisno od njihovih razvojnih značilnosti, zaradi česar se povsem razlikuje od vzorcev, ki jih imajo odrasli za samoumevne. Zato moramo nameniti posebno pozornost prometni varnosti otrok na šolskih poteh. V nalogi so predstavljene razvojne značilnosti otrok in njihova sposobnost vključevanja v promet, varnost otrok v cestnem prometu in njihova vzgoja. Podrobno je podana raziskava o stanju prometne varnosti v Sloveniji, raziskava o varnosti otrok v tujini in raziskava o ogroţenosti otrok v cestnem prometu v Sloveniji. Poudarek naloge je na prometni varnosti otrok in njihovi udeleţbi v prometu v I. OŠ v Celju, na ugotavljanju nevarnosti, ki povečujejo ogroţenost otrok na poti v šolo in iz nje, ustreznost novih ureditev v šolskem okolišu in določitvi ukrepov za odpravo opredeljenih nevarnosti oziroma za povečevanje prometne varnosti otrok. Zaključek naloge zajema usmeritve za realizacijo predlaganih ukrepov za povečanje prometne varnosti na šolskih poteh v okolici I. OŠ v Celju.
Keywords: otroci, učenci, prometna vzgoja, prometna signalizacija, šolske poti, kritične točke, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 04.05.2011; Views: 4444; Downloads: 441
.pdf Full text (2,24 MB)

10.
Alkoholizirani mladi vozniki in njihov vpliv na varnost v cestnem prometu v mestni četrti Nova vas - Celje : magistrsko delo
Andrijana Moćić, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Zavedati se moramo dejstva, da je alkohol legalna droga. Razširjeno uţivanje alkoholnih pijač se odraţa tudi v varnosti cestnega prometa, saj je alkohol pomemben dejavnik nastanka prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. V zadnjih letih se prometne nesreče s smrtnim izidom, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleţenec v prometu, kar vrstijo. Mladi med 15. in 24. letom starosti so ena najbolj ogroţenih starostnih skupin v prometu, še posebej pa velja to za mlade voznike in potnike med 18. in 24. letom starosti. Mladi vedno bolj teţijo k temu, da čim prej pridejo do vozniškega izpita in vstopijo v svet voznikov. Mladi vozniki kot udeleţenci v cestnem prometu, ki se po zauţitju alkohola aktivno vključujejo v promet, predstavljajo večjo nevarnost kot starejši izkušeni vozniki pri enaki vsebnosti alkohola v krvi. V magistrskem delu smo natančneje raziskali področje prometnih nesreč, mladih voznikov in alkoholiziranosti tako pri nas kot tudi v tujini. Izvedli smo tudi terensko raziskovanje, oblika je bila anketni vprašalnik na oţjem področju mestne četrti Nova vas – Celje. Na podlagi analize rezultatov in obdelave podatkov smo prišli do skrb vzbujajočih ugotovitev. Nato smo podali nekatere splošne predloge in rešitve na podlagi izkušenj iz tujine, ki bi bistveno pripomogle k izboljšanju trenutnega stanja.
Keywords: alkohol, cestna varnost, prometna varnost, mladostniki, mladi vozniki, prometne nesreče
Published: 04.05.2011; Views: 3535; Downloads: 319
.pdf Full text (2,25 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica