| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 43
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Glasba za otroške zbore skladatelja Tomaža Habeta
Saša Borec, 2021, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Glasba za otroške zbore skladatelja Tomaža Habeta govori o življenju in delu slovenskega skladatelja Tomaža Habeta. V prvem delu so raziskani pomembni mejniki v skladateljevem življenju ter osebe, ki so vplivale nanj na njegovi ustvarjalni poti, različna področja delovanja, saj se je skladatelj poleg skladanja ukvarjal tudi s poustvarjanjem in pedagoškim delom ter širok opus del za različne sestave. Drugi del magistrske naloge predstavlja pomemben del skladateljevega ustvarjanja, ki ga je posvetil otrokom in mladini. Predstavljena so teoretična izhodišča za razvoj glasbenih sposobnosti, ki jih otroci pridobijo ob prepevanju otroških pesmi ter pomen skladateljevega dela, ki je s svojimi deli pomagal glasbeno izobraziti generacije otrok. Sledi predstavitev vseh skladateljevih zbirk za otroške zbore, kjer je poseben poudarek na podrobnejši analizi njegove najnovejše izdane zbirke Zvezdice, zvezde, sonce, planeti.
Keywords: Tomaž Habe, otroški zbori, analiza glasbenih zbirk
Published: 15.11.2021; Views: 110; Downloads: 12
.pdf Full text (7,30 MB)

2.
Aleš Strajnar in Nejc Kuhar, slovenska kitarista in skladatelja
Martina Krnc, 2021, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga govori o dveh pomembnih slovenskih skladateljih in kitaristih, Alešu Strajnarju in Nejcu Kuharju. Sestavljena je iz teoretičnega in empiričnega dela ter praktičnega nastopa. V prvem, teoretičnem delu, je najprej predstavljen glasbeni razvoj v 20. in 21. stoletju (v svetu in na Slovenskem), v katerem skladatelja živita in skladata, nato pa še življenje in delovanje obeh skladateljev. Sledi empirični del, ki je vsebinsko razdeljen na dva dela. Prvi del predstavlja podrobna analiza nekaterih njunih del (od Aleša Strajnarja: Sporočilo 2 za kitaro, Sporočilo 3 za violino in klavir ter od Nejca Kuharja: Suite for young guitarists no. 1). V nadaljevanju empiričnega dela sta predstavljena intervjuja, ki sta bila izvedena z obema skladateljema. V zadnjem, praktičnem delu, pa bodo na kitari izvedene nekatere skladbe obeh skladateljev. Praktični del magistrske naloge vsebuje naslednje skladbe: 1. Aleš Strajnar: Sen 2. Aleš Strajnar: Kavbojska za Mihca 3. Aleš Strajnar: Miha gre na morje 2015 4. Nejc Kuhar: Suite for young guitarists no. 1
Keywords: kitara, Aleš Strajnar, Nejc Kuhar
Published: 18.02.2021; Views: 216; Downloads: 18
.pdf Full text (12,51 MB)

3.
Zbirka avtorskih skladb za osnovnošolske zbore kot sredstvo za razvoj in oblikovanje vrednot
Nataša Kocjančič, 2020, master's thesis

Abstract: Vsak posameznik je edinstven in se po kombinaciji svojih osebnostnih lastnosti razlikuje od drugih ljudi. Na njegovo delovanje poleg kompleksnih duševnih procesov vplivajo tudi samodejavnost, dednost in okolje. V času osnovnošolskega izobraževanja, ko otroci doživljajo velike razvojne spremembe, velik del svojega časa preživijo v šoli, kjer nanje pomembno vplivajo vrstniški odnosi in odnosi z učitelji. Otroci in mladostniki si vrednotni sistem, po katerem se ravnajo, oblikujejo tako sami kot tudi znotraj socialnih skupin, kot je pevski zbor. Sodelovanje v zborih učinkuje na kognitivno, psihomotorično, afektivno in socialno področje osebnostnega razvoja, pri čemer imajo pomembno mesto tudi zborovodje. Njihova vloga se prek poznavanja didaktičnih načel kaže v pozitivni motivacijski naravnanosti, nepristranskem ocenjevanju, enakovrednem obravnavanju, spodbujanju glasbenega doživljanja in primerni izbiri glasbenih vsebin. Z navedenim lahko vplivajo na razvoj učenčevih motivacijskih ciljev, ki spodbujajo oblikovanje vrednot. Magistrsko delo kot sredstvo za razvoj in oblikovanje vrednot podaja zbirko avtorskih skladb, v kateri vsaka skladba izpostavlja po eno vrednoto. Vsaki skladbi je dodan tudi predlog za dejavnost, ki učence spodbuja k nadaljnjemu razmisleku o poudarjeni vrednoti.
Keywords: osebnost, vrednote, načrtovanje glasbene vzgoje, pevski zbor v osnovni šoli, avtorske skladbe
Published: 06.08.2020; Views: 299; Downloads: 46
.pdf Full text (9,00 MB)

4.
Oris življenja in dela skladatelja Roberta Franza ter analiza izbranih samospevov
Barbara Lešnik, 2020, master's thesis

Abstract: Na podlagi različnih virov sem v magistrski nalogi poskušala skladatelja, Roberta Franza, umestiti v zgodovinsko obdobje, orisati njegovo življenjsko pot ter glasbena dela. Prikazala sem pomen in vlogo njegove glasbene zapuščine ter njegov doprinos k vokalni glasbi, s poudarkom na samospevih, slednjih je napisal največ. V magistrski nalogi sem se osredotočila na šest izbranih samospevov opusa 10, poudarek je na njihovi harmonski analizi, pomenu besedila, dinamičnih, agogičnih in drugih oznakah, ki veliko pripomorejo k razumevanju in boljši interpretaciji skladbe. V zadnjem delu naloge pa sem predstavila poglobljeno pripravo pevca na izvajanje samospeva.
Keywords: SAMOSPEV, ANALIZA, ROBERT FRANZ.
Published: 28.07.2020; Views: 273; Downloads: 32
.pdf Full text (2,21 MB)

5.
Vpliv slovenskih skladateljev na razvoj slovenskih godb po letu 2000
Rok Pelc, 2020, master's thesis

Abstract: Pihalni orkestri in godbe že več kot 200 let pomembno oblikujejo življenja ljudi in ljubiteljsko kulturo na Slovenskem. Sam sem član takšne zasedbe od leta 1999, zato me delo in razvoj godb še posebej zanima. Tudi sam sem razvoj po letu 2000 občutil, zato o tem, da godbe napredujejo, ne dvomim. Želel sem poizvedeti, kako konkretno k razvoju pripomorejo slovenski skladatelji in kateri so. Ker želim, da je magistrsko delo razumljivo tudi ljubiteljskim glasbenikom, sem vključil začetke sestavljanja takšnih sestavov in tudi začetke na slovenskem območju ter jih združil s sedanjim dogajanjem na tem področju.
Keywords: pihalni orkester, godba, Zveza slovenskih godb, slovenski skladatelji
Published: 27.07.2020; Views: 353; Downloads: 44
.pdf Full text (5,02 MB)

6.
Dela za flavto skladatelja Blaža Puciharja
Rebeka Mlakar, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga raziskuje življenje in ustvarjanje skladatelja Blaža Puciharja. Dotika se njegovih začetkov skladanja in se nato posebej usmeri na dela, napisana za komorno zasedbo flavte in klavirja. Naloga je sestavljena iz dveh segmentov, ki zajemata teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sta poleg kratkega razvoja flavte in predstavitve tehnik igranja skozi zgodovino opisana tudi življenje in delo izbranega skladatelja. Teoretični del je razširjen z intervjujem in izpisom skladateljevih pomembnejših del. V nadaljevanju naloge sledijo podrobne analize izbranih del za flavto in klavir, tako za nižjo in višjo raven glasbenega udejstvovanja. Analize se posvečajo v večini le flavti in njenim tehničnim ter interpretativnim prvinam. Izbrana dela, ki so napisana tako za nižjo kot za višjo stopnjo, so med seboj v sklopu posamezne ravni tudi primerjana. V sklopu praktičnega dela so dela za flavto in klavir skladatelja Blaža Puciharja tudi izvedena, s čimer se še bolj nazorno prikažejo teoretična izhodišča, ki so navedena v nalogi.
Keywords: Blaž Pucihar, skladatelj, flavta in klavir, izbrana dela
Published: 24.01.2020; Views: 648; Downloads: 130
.pdf Full text (10,37 MB)

7.
Antigona: opera skladatelja Tomaža Sveteta
Laura Vučak, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Antigona: Opera skladatelja Tomaža Sveteta vsebuje opis skladateljevega življenja in načina komponiranja, seznam njegovih glasbenih del napisanih do vključno leta 2018, podrobnejšo analizo njegove opere Antigona, kratek opis preostalih Svetetovih oper ter seznam opernih del drugih slovenskih skladateljev do vključno leta 2017. Skozi analizo opere Antigona magistrsko delo podrobneje obravnava mit o Antigoni in uporabo le-tega v literaturi oziroma glasbi. Magistrsko delo se osredotoča tako na vsebinsko analizo opere (analiza zgodbe in nastopajočih) kot tudi na glasbeno analizo opere, ki je razčlenjena na posamezne scene. Kot dodatek so objavljene kritike po krstni izvedbi Antigone, ki je bila prvič uprizorjena v koncertni obliki v okviru 33. slovenskih glasbenih dni 18. aprila 2018 v Slovenski filharmoniji.
Keywords: Tomaž Svete, operna dela, opera Antigona, mit o Antigoni
Published: 25.10.2019; Views: 690; Downloads: 116
.pdf Full text (3,22 MB)

8.
Analiza izbranih liričnih svit Edvarda Griega
Tadeja Škerl, 2017, master's thesis

Abstract: Na podlagi sistematične analize knjižnih in elektronskih virov skuša pričujoče magistrsko delo opredeliti obdobje v življenju skladatelja Edvarda Griega, čas, v katerem je komponiral lirične suite, torej, kakšni so bili vplivi, navdihi, pobude. Metodološko je magistrsko delo zasnovano na iskanju gradiva o življenju in delu Edvarda Griega ter o Norveški nasploh pa tudi nekaj o norveški ljudski glasbi. Iskanje virov zajema glasbeni zbirki Oxford Music Online in Jstor. Literaturo črpam tudi iz Univerzitetne knjižnice Maribor in Osrednje knjižnice Celje. Analiza obstoječega poznavanja Griegovega življenja in dela je temeljila na sistematičnem pregledu biografskih in bibliografskih prispevkov ter člankov o življenju in delu Edvarda Griega. Drugi del analize pa obsega dela o liričnih suitah Edvarda Griega ter njihovo analizo, ki se dotika harmonije in oblikoslovja. Magistrsko delo namenja poseben poudarek analizi liričnih suit Edvarda Griega v harmonskem, oblikoslovnem in pianističnem smislu. Prikaže kompozicijsko teoretski in idejni pomen izbranih liričnih suit Edvarda Griega in jih poveže tudi z Norveško in njeno ljudsko glasbo.
Keywords: Edvard Grieg, lirične suite, glasba za klavir, analiza liričnih suit, značilnosti norveške ljudske glasbe
Published: 19.02.2018; Views: 764; Downloads: 52
.pdf Full text (2,07 MB)

9.
Arnold Schőnberg - analiza Klavirske suite opus 25
Saša Voler, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo vsebuje oris življenja Arnolda Schönberga in njegovega glasbenega opusa. Arnolda Schönberga spoznamo kot učenca in kot učitelja, spoznamo ga kot abstraktnega človeka, ki se bojuje s triskaidekafobijo, ki ima velik vpliv na njegova dela. V magistrskem delu je tudi razlaga Schönbergovih odnosov s skladatelji njegovega kroga, ki so nanj tako ali drugače vplivali, hkrati pa spoznamo, da se je Schönberg posvečal tudi slikarstvu. V začetnem opisu glasbe 20.stoletja spoznamo obdobje, v katerem je Arnold Schönberg deloval, in glavne značilnosti te glasbe (ekspresionizem, atonalnost, dvanajsttonska tehnika). V enem izmed poglavij je podan kronološki pregled vseh njegovih del, nekatera dela so na kratko opisana, predstavljene pa so tudi značilnosti teh del. Uporabljena metodologija v magistrskem delu temelji na teoretičnih metodah. Te metode so: deskriptivna metoda, metoda analize in sinteze, zgodovinska metoda, metoda abstrakcije in konkretizacije, komparativna metoda in metoda klasifikacije. V zadnjem delu magistrske naloge je opravljena natančna oblikoslovna analiza njegovega dela Klavirske suite opus 25. Spoznamo kratek zgodovinski oris tega dela in pa zanimivo povezavo te suite s francoskimi in angleškimi baročnimi suitami. V zadnjem poglavju so podani rezultati raziskovalnega dela magistrske naloge. Na kratko se lahko seznanimo z rezultati analize Klavirske suite opus 25 in pa s povezavo te analize z njegovim življenjem, z njegovo fobijo in z njegovimi ustvarjalnimi obdobji (poznoromantično, atonalno in dvanajsttonsko obdobje).
Keywords: Arnold Schönberg, glasba 20. stoletja in ekspresionizem, dvanajsttonska metoda, Klavirska suita opus 25, triskaidekafobija, Alexander von Zemlinsky, Vassily Kandinksy.
Published: 06.02.2018; Views: 986; Downloads: 114
.docx Full text (9,21 MB)

10.
Fantazija za komorni ansambel Ivana Pučnika: Živim z zemljo
Tjaša Zidanič, 2017, master's thesis

Abstract: V zaključnem delu je uvodoma osvetljena politična slika in kulturno življenje na slovenskih tleh pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama. Sledi oris glasbenega sloga moderne v evropskem in slovenskem glasbenem prostoru. Kasneje se obravnava glasbeni ekspresionizem v evropskem merilu in kot njegovi vzporednici še v slovenskem. Obravnava se začetnika ekspresionizma na Slovenskem, Marija Kogoja, in Slavka Osterca kot drugo osrednjo osebnost glasbenega ekspresionizma na naših tleh. Preide se na Aloisa Hábo in mlade slovenske skladatelje, ki so Ostercu sledili na praški konservatorij, na katerem je Hába poučeval. Spregovori se o Steinerjevem antropozofskem nazoru, kateremu so idejno pripadali Hába in med drugimi tudi mlada slovenska trojica skladateljev – Franc Šturm, Demetrij Žebre in Ivan Pučnik, ki so se želeli povezati v »grupo treh« in se tako ločiti od Osterca, ki je veljal za steber slovenske avantgarde tridesetih let. Naposled se preide na Ivana Pučnika in predstavi njegov življenjepis iz osebnega arhiva skladateljeve hčerke, gospe Ajše Pučnik. Podrobneje je obravnavano njegovo kratko, a plodovito glasbeno obdobje med letoma 1934 in 1937. Gre za praško obdobje študija kompozicije, najprej privatno in nato na praškem konservatoriju pri Hábi. Predstavi se glasbena analiza zaenkrat edine najdene in ohranjene skladbe Ivana Pučnika z naslovom Živim z zemljo. Gre za fantazijo za komorni ansambel iz leta 1936. Z analizo Pučnikove kompozicije se poskuša opredeliti njegov glasbeni slog.
Keywords: ekspresionizem, neoklasicizem, neobarok, Marij Kogoj, Slavko Osterc, Alois Hába, antropozofija
Published: 13.12.2017; Views: 690; Downloads: 104
.pdf Full text (1,31 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica