| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 60
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Posebnosti zdravstvene nege kirurškega bolnika
Mateja Galer, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zdravstvena nega kirurškega bolnika je specialno področje zdravstvene nege, ki obravnava bolnike pred, med in po operacijskem posegu. V diplomski nalogi smo se osredotočili na vsa ta obdobja in predstavili, katere so tiste posebnosti, na katere moramo biti pozorni. V predoperacijskem obdobju smo izpostavili pripravo bolnika na operacijski poseg ter potrebne preiskave, ki jih moramo narediti pri bolniku, ki bo operiran. V medoperacijskem obdobju smo se osredotočili predvsem na anestezijo, v pooperacijskem obdobju pa smo izpostavili lajšanje akutne bolečine po operaciji, oskrbo kirurške rane in okužbe, ki se lahko pojavijo, kot zaplet pri kirurškem bolniku. V nalogi smo predstavili medicinsko področje in področje zdravstvene nege, kjer je prikazana vloga medicinske sestre. V diplomski nalogi, ki je teoretičnega tipa, smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja in s pregledom literature v razpravi na ta vprašanja odgovorili.
Keywords: kirurgija, zdravstvena nega, posebnosti zdravstvene nege, kirurški poseg, operacijska rana, kirurški bolnik
Published: 20.07.2009; Views: 6461; Downloads: 2106
.pdf Full text (610,14 KB)

2.
Kazalniki kakovosti in njihov vpliv na varnost pacientov
Urška Klinar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali tri pomembne kazalnike kakovosti, in sicer MRSA, razjedo zaradi pritiska in padce bolnikov. Cilj je bil z anketo ugotoviti raven znanja medicinskih sester v Splošni bolnišnici Jesenice o preprečevanju in širjenju okužb z MRSA, o preprečevanju razjede zaradi pritiska in o padcih bolnikov. Zanimalo nas je tudi, ali medicinske sestre upoštevajo standarde kakovosti pri svojem delu. Ugotovili smo, da nekatere medicinske sestre v Splošni bolnišnici Jesenice ne upoštevajo standardov o preprečevanju in širjenju okužb z MRSA. Kljub temu da je večina medicinskih sester seznanjena s standardi o preprečevanju in širjenju okužb z MRSA, jih ne upoštevajo. Na drugo vprašanje, ali so medicinske sestre pozorne, da ima bolnik, ki je ogrožen za padec, primerne pripomočke, lahko odgovorimo pritrdilno, saj je iz odgovorov razvidno, da medicinske sestre upoštevajo vse varnostne ukrepe, ki pripomorejo k preprečevanju padcev. Tretje raziskovalno vprašanje je bilo, ali medicinske sestre poznajo preventivne ukrepe pri preprečevanju razjede zaradi pritiska. Medicinske sestre dobro poznajo preventivne ukrepe za preprečevanje razjede zaradi pritiska. Nekatere medicinske sestre pa niso dobro seznanjene, kateri so zunanji dejavniki, ki vplivajo na razjedo zaradi pritiska. Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo s študijem slovenske in tuje literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje, ali medicinske sestre v Splošni bolnici Jesenice upoštevajo standarde, ki so pomembni za preprečevanje in širjenje okužb z MRSA, ter standarde za preprečevanje padcev in razjede zaradi pritiska smo kot instrument raziskovanja uporabili anketo z vprašanji zaprtega in odprtega tipa. Obdelava podatkov je potekala v MS Excelu. Na podlagi rezultatov smo analizirali vse odgovore ter nekatere tudi grafično prikazali. Uporabili smo deskriptivno statistično metodo, rezultate pa predstavili v besedni in grafični obliki.
Keywords: kazalniki kakovosti, MRSA, razjeda zaradi pritiska, padci bolnikov, medicinska sestra, kakovost
Published: 21.12.2009; Views: 4413; Downloads: 1263
.pdf Full text (1,14 MB)

3.
Vloga medicinske sestre pri zdravljenju bolnika z golenjo razejdo
Tadeja Poderčnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena definicija venske golenje razjede(VGR), značilnosti razjede in njeni simptomi.Opisane so tudi vse faze celjenja VGR, ter načini, s katerimi se VGR lahko zdravi.Opisan je proces zdravstvene nege bolnika z VGR, ter vloga patronažne medicinske sestre pri zdravljenju bolnika z VGR.Namen diplomskega dela je predstaviti, kako dobro so bolniki z VGR seznanjeni z njihovo boleznijo, kako dobro poznajo sodobne metode zdravljenja VGR, kot so sodobne obloge in elastični povoj.
Keywords: Ključne besede: golenja razjeda, zdravljenje venske golenje razjede, zdravstvena nega, procesna obravnava bolnika, patronažna medicinska sestra.
Published: 21.12.2009; Views: 3650; Downloads: 675
.pdf Full text (973,23 KB)

4.
SPREMENJEN NAČIN ŽIVLJENJA PACIENTOV PO OPERACIJI NA ODPRTEM SRCU
ENISA TIGANJ, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja način življenja bolnikov z ishemično boleznijo srca (IBS) po revaskularizaciji miokarda, artery coronary by-pass grafting (ACBG). Predstavljene so najpogostejše IBS ter dejavniki tveganja, ki vplivajo na nastanek IBS. Obravnavane so zdravstveno vzgojne aktivnosti (ZV), ki jih izvaja diplomirana medicinska sestra pri ACBG. Nekaj besed smo namenili rehabilitaciji bolnikov in koronarnih klubih ter o modelu samooskrbe pri le teh. Namen diplomske naloge je predstaviti način življenja pri bolnikih po operaciji na odprtem srcu. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko so jim znani dejavniki tveganja za nastanek IBS, ali so pripravljeni spremeniti svoj življenjski slog ali bolniki po ACBG znajo aktivno skrbeti za vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, ter vlogo medicinske sestre po ACBG. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in je trajala od konca julija do sredine septembra 2009. Podatke smo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval 17 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Sodelovalo je 48 bolnikov z IBS, ki so bili na kontrolnem pregledu. Pravilno izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov je bilo 48. Raziskava je pokazala, da so bolniki z IBS po ACBG, glede dejavnikov tveganja s strani zdravnikov in medicinskih sester dobro informirani, vendar jih nekateri kljub temu ne upoštevajo dovolj, kar je verjetno odraz v slabi motivaciji v skrbi za lastno zdravje. Presenetljiv je rezultat raziskave, da je le štiri odstotka bolnikov z IBS vključenih v koronarni klub ali društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: bolniki po operaciji na odprtem srcu, medicinska sestra, dejavniki tveganja, ZV aktivnosti.
Published: 24.12.2009; Views: 3854; Downloads: 305 
(1 vote)
.pdf Full text (7,22 MB)

5.
Zdravstvena nega kirurškega bolnika z motnjami v strjevanju krvi
Janja Tamše, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili motnje v strjevanju krvi, ki vplivajo na operativno zdravljenje, dejavnike tveganja za nastanek venske tromboze, predstavili smo tudi, kaj mora medicinska sestra opazovati pri kirurški rani in pripravo hemofilika na operativni poseg. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med zdravstvenimi delavci kirurških oddelkov Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v mesecu juniju 2009. Podatke smo pridobili s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval vprašanja odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa. Ugotoviti smo želeli, ali medicinske sestre vedo, da oralna kontracepcijska sredstva in nosečnost vplivata na koagulacijo, ali vedo, da se hemofiliki smejo ukvarjati s športom in da je najprimernejše plavanje in ali vedo, da je priporočeno obdobje uporabe elastičnih povojev ali nogavic od šest mesecev do enega leta. Ugotovili smo, da večina zdravstvenih delavcev ve, da oralna kontracepcijska sredstva in nosečnost vplivata na koagulacijo in da se hemofiliki smejo ukvarjati s športom. Da je najprimernejše plavanje, ve večina anketirancev. Le četrtina anketirancev ve, da je priporočeno obdobje uporabe elastičnih povojev in nogavic od šest mesecev do enega leta.
Keywords: motnje koagulacije, zdravstvena nega, kirurški bolnik, hemofilija, venska tromboza, oralna kontracepcijska sredstva, nosečnost
Published: 23.12.2009; Views: 2808; Downloads: 472
.pdf Full text (409,80 KB)

6.
ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO MEDICINSKE SESTRE PRI BOLNIKU S POŠKODBO HRBTENICE
JELENA ČUBRA, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili pomen, kompleksnost in specifičnost zdravstveno-vzgojnega dela medicinske sestre pri bolniku s poškodbo hrbtenice ter pomebno vlogo tega v procesu zdravljenja in rehabilitacije.
Keywords: hrbtenica, bolnik, poškodba, medicinska sestra, zdravstvena vzgoja
Published: 24.12.2009; Views: 3402; Downloads: 714
.pdf Full text (1,80 MB)

7.
Seznanjenost prebivalcev z darovanjem organov
Karmen Kajzer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je ugotoviti seznanjenost populacije z darovanjem organov. Cilj naloge je predstaviti transplantacijsko dejavnost, seznaniti se z indikacijami in kontraindikacijami o darovanju organov, ter ugotoviti splošno znanje o darovanju organov. Uporabili smo deskriptivno metodo dela z uporabo anonimnega anketnega vprašalnika. Ugotovili smo, da se ljudje premalo odkrito pogovarjajo o darovanju organov in imajo slabo splošno znanje. Želimo si, da smo populaciji vsaj malo približali temo, da smo jim posredovali nekaj pomembnih informacij, kje lahko dobijo informacije ter o pomenu pogovora s svojci. Ni samo pomembno kako skrbeti za svoje zdravje pomembno je tudi razmišljanje o tem, kaj bo z organi tudi po smrti. Pomembna je tudi komunikacija, da se bo tisti, ki se bo odločal po naši smrti, odločil v skladu z našimi željami in prepričanjem.
Keywords: Ključne besede: koma, možganska smrt, vzdrževanje dajalca, mrtvi dajalec organov in tkiv, transplantacija.
Published: 30.03.2010; Views: 1899; Downloads: 392
.pdf Full text (368,16 KB)

8.
ZDRAVSTVENA NEGA IN PREHRANA BOLNIKA PO TOTALNI GASTREKTOMIJI
Aljoša Štraus, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo s pomočjo domače in tuje strokovne literature povzema in primerja spoznanja o pomenu prehrane ter zdravstveno vzgojno delo po totalni gastrektomiji. V diplomi so predstavljeni tumorji želodca in njihova klasifikacija ter najpogostejše preiskave želodca. Prav tako smo predstavili zdravljenje, ki se razdeli na operativno in sistemsko zdravljenje tumorjev želodca. V delu specifične zdravstvene nege je prikazana vloga medicinske sestre pri bolniku po totalni gastrektomiji. Izpostavili smo najpogostejše negovalne diagnoze za bolnika po totalni gastrektomiji. V nalogi smo si zastavili vprašanje ali predpisan dietni režim bolnikov v Sloveniji po totalni gastrektomiji ustreza smernicam v tuji strokovni literaturi? Ugotovili smo, da je doktrina zdravstvenega dela v Sloveniji povezana z dietnim režimo bolnika po totalni gastrektomiji skladna z vsemi dognanji tuje strokovne literature. Prav tako smo v nalogi odgovarjali na vprašanje ali obstajajo razlike glede priporočenega zdravstveno vzgojnega dela pri bolnikih po totalni gastrektomiji, v domači in tuji literaturi? Ugotovili smo, da tako domača kot tuja priporočila priporočajo zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre, ki vsebuje tako sočutje in zaupnost, kakor tudi pravilne ustne in pisne informacije, saj je bolnika po totalni gastrektomiji ob odhodu iz bolnišnice potrebno opozoriti, da bo moral vse življenje paziti na prehrano.
Keywords: tumorji želodca, totalna gastrektomija, prehrana, zdravstvena nega, negovalna diagnoza, zdravstvena vzgoja
Published: 10.05.2010; Views: 2976; Downloads: 387
.pdf Full text (786,55 KB)

9.
Obravnava agresivnega pacienta v prehospitalnem okolju
Tadej Babič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so bili predstavljeni problematika nasilja v zdravstveni negi ter preprečevanje le-tega; etične dileme, s katerimi se izvajalci zdravstvene nege srečujejo pri obravnavi agresivnega pacienta; alkohol, njegova škodljivost ter preventiva škodljive rabe alkohola ter obravnava agresivnega pacienta v prehospitalnem okolju. Cilji diplomske naloge so: ugotoviti, v kolikšnem deležu so se izvajalci zdravstvene nege srečali z nasiljem pri obravnavi agresivnega pacienta; ugotoviti, katera vrsta nasilja prevladuje in kateri so najpogostejši vzroki za pojav nasilja; ugotoviti, ali znajo izvajalci zdravstvene nege ustrezno reagirati na agresivno vedenje pacienta; ugotoviti, ali ustanova zagotavlja izvajalcem zdravstvene nege dovolj varnosti in dodatnih izobraževanj na temo agresivnost pacientov. S pomočjo rezultatov ankete smo ugotovili, da pri obravnavi agresivnega pacienta prevladuje predvsem verbalno nasilje, in sicer pri 37,97 % anketirancev. 55 % izvajalcev zdravstvene nege se ne počuti dovolj usposobljenih za ravnanje v situacijah z agresivnim pacientom. 42,22 % anketirancev pri obravnavi agresivnega pacienta uporablja incidentni list, 8,89 % anketirancev pa pisno predajo službe. Sklepamo, da so potrebna dodatna izobraževanja za izvajalce zdravstvene nege za ravnanje v situacijah z agresivnim pacientom, izjemnega pomena pa je dosledno pisno dokumentiranje nasilnih dogodkov, saj le na podlagi tega lahko delovna organizacija dobi realno sliko o resnosti stanja in pravilno ukrepa, prav tako pa s tem izvajalci zdravstvene nege lahko prispevajo k izboljšavam na področju varnosti. Skupaj z izdelanimi protokoli za ravnanje v situacijah z agresivnim pacientom pa so navedeni ukrepi ključni za preprečevanje nasilja na delovnem mestu.
Keywords: Nasilje, zdravstvena nega, alkohol, agresija, pacient, prehospitalno okolje.
Published: 02.07.2010; Views: 2422; Downloads: 333
.pdf Full text (821,70 KB)

10.
Zdravstvena nega bolnika pred in po operaciji hemangioma
Branka Čuš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je sprva opredeljena funkcionalna anatomija in fiziologija hrbtenice, opis tumorjev — predvsem hemangioma, najpomembnejše diagnostične metode, klasifikacijo in etiologijo, opredelitev, patologijo, klinično sliko, prognozo in zdravljenje hemangioma. Negovalni del pa predstavlja jedro diplomskega dela. V njem so predstavljeni negovalni procesi pri bolnikih po operaciji hemangioma, najpomembnejše negovalne diagnoze z načrtovanimi intervencijami, izvajanje negovalnih intervencij ter vrednotenje zastavljenih oziroma doseženih ciljev. Diplomsko delo predstavlja pomen zdravstvene nege ter rehabilitacijo pri bolnikih z operacijami na hrbtenici. Predstavlja pomen timske obravnave, kakor tudi individualne obravnave bolnika v bolnišnici in doma.
Keywords: hrbtenica, hemangiom, bolnik, medicinska sestra, zdravstvena nega.
Published: 14.06.2010; Views: 4946; Downloads: 400
.pdf Full text (333,69 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica