| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


61 - 70 / 108
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
61.
METODOLOGIJA ZA DIMENZIONIRANJE NESEMAFORIZIRANIH NIVOJSKIH KRIŽIŠČ
Petra Vogrinec, 2010, diplomsko delo

Opis: Promet je pomemben dejavnik v razvoju človeštva. Omogoča transport ljudi, tovora in informacij. Ker se cestni promet iz leta v leto povečuje, prihaja do večjih zamud in kolon na cestah in v križiščih. Če so povprečne zamude prevelike, je treba izvesti ukrepe za povečanje prepustnosti ceste oziroma križišča. V diplomi je predstavljena metodologija za dimenzioniranje nesemaforiziranih nivojskih križišč. Poudarek je na križišču glavne in stranske ceste. Izračun je narejen po »Highway Capacity Manual 2000« in z računalniškim programom »SIDRA intersection«. Prav tako je narejena primerjava teh dveh metodologij na konkretnem primeru.
Ključne besede: nivojska križišča, nesemaforizirana križišča, zamuda, nivo uslug
Objavljeno: 02.02.2010; Ogledov: 2586; Prenosov: 309
.pdf Celotno besedilo (1,23 MB)

62.
TRAJNOSTNA MOBILNOST IN STANOVANJSKA OBMOČJA V SLOVENSKIH MESTIH
Doris Arnuš, 2010, diplomsko delo

Opis: Države poskušajo z različnimi ukrepi zmanjšati negativne posledice, ki jih povzroča motorni promet. Zraven infrastrukturnih in regulativnih ukrepov se vse pogosteje uporabljajo različne oblike spodbujanja uporabe okolju prijaznejših oblik mobilnosti. Primaren cilj spodbujanja je zmanjšati število potovanj z osebnim vozilom in jih nadomestiti z bolj trajnostnimi oblikami, kot so pešačenje, kolesarjenje in uporaba javnega potniškega prometa.
Ključne besede: upravljanje mobilnosti, stanovanjska območja, trajnostna mobilnost, potovalne navade
Objavljeno: 09.02.2010; Ogledov: 2481; Prenosov: 285
.pdf Celotno besedilo (4,54 MB)

63.
UPORABA SIMULACIJ V PROMETNI TEHNIKI
David Mohr Salkič, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga opisuje uporabo simulacij v prometni tehniki. Opisana so področja uporabe, delitev simulacij na mikroskopske, makroskopske in mezoskopske modele, diplomska naloga je predvsem osredotočena na mikroskopski koncept simuliranja prometa. Na kratko je predstavljenih pet najbolj razširjenih programskih paketov za izvajanje prometnih simulacij, to so AIMSUN, DRACULA, Paramics, SISTM in VISSIM. V sami diplomski nalogi je še prikazana praktična uporaba mikroskopskega simulacijskega programskega paketa PTV VISSIM, s pomočjo tega programskega paketa je bil izdelan model prometnega omrežja centra mesta Lenart ter izvedba alternativne rešitve, umestitve krožnega krožišča v omrežje. Uporaba simulacij je pomembna pri modeliranju prometa. S svojim širokim spektrom aplikacij omogočajo zelo natančno simuliranje različnih tipov prometnih omrežij iz realnega okolja. Na podlagi računskih rezultatov in vizualne animacije gibanja prometnih tokov po omrežju omogočajo reševanje prometnih problemov ter implementacijo različnih rešitev v modele prometnih omrežij, še preden so te rešitve vpeljane v realno okolje.
Ključne besede: Prometna tehnika, simulacije, mikroskopske prometne simulacije, PTV VISSIM programski paket za simuliranje prometa
Objavljeno: 14.01.2011; Ogledov: 1971; Prenosov: 148
.pdf Celotno besedilo (13,89 MB)

64.
TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI ŽELEZNIŠKE PROGE V FUNKCIJI RACIONALNE RABE ENERGIJE ZA VLEKO VLAKOV
Klemen Ponikvar, 2011, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu je na podlagi teoretičnega raziskovanja vplivov tehnično-tehnoloških parametrov železniške proge na rabo energije za vleko vlakov analizirana poraba energije v treh najpomembnejših segmentih železniškega sistema: gradbenih parametrov proge, prometno-tehnoloških elementov ter dinamike vožnje vlaka. Gradbene parametre proge predstavljajo nagib proge, krožni lok proge in predor. V prometno-tehnoloških elementih glavno vlogo predstavlja vodenje prometa vlakov v postajnem območju in na odprti progi ter glede na vrsto SV naprav. Dinamika vožnje vlaka predstavlja suprastrukturne elemente ter skupek infrastrukturnih in prometno-tehnoloških vplivov na vožnjo vlaka. Največji prihranki energije v železniškem prometu se dosegajo z izbiro ustreznih gradbenih parametrov proge. Z optimalnim odvijanjem prometa vlakov lahko dosežemo več ciljev, najpomembnejši so zmanjšanje porabe energije za vleko vlakov, skrajšanje voznih časov vlakov ter ugoden vpliv na dinamiko vožnje vlaka. Tovorni vlaki so največji porabniki energije, zato se največ energije lahko prihrani v tem segmentu vlakov. Določene rezerve prihranka energije obstajajo tudi v segmentu potniških vlakov. Učinkovito varčevanje oz. racionalna raba energije za vleko vlakov je potrebna v vseh segmentih železniškega prometa. S programskim simulacijskim orodjem VIST so na podlagi analiz in izvedenih simulacij vožnje vlaka pod različnimi pogoji podani predlogi racionalne rabe energije z vidika železniške infrastrukture, suprastrukture in vodenja prometa vlakov. Simulacijsko orodje omogoča teoretično analizo porabe energije med vožnje vlaka v realni situaciji ter na podlagi določenih predpostavk. Podani predlogi racionalne rabe energije so implementirani v primerjalno študijo nove železniške povezave Ljubljana-letališče Jožeta Pučnika-Jesenice. Na podlagi izračunane porabe energije za vleko vlakov je bila z vidika racionalne rabe energije izbrana najugodnejša varianta nove proge.
Ključne besede: železniška infrastruktura, vodenje prometa vlakov, dinamika vožnje vlaka, upor proge, poraba energije, energija za vleko vlakov
Objavljeno: 02.12.2011; Ogledov: 1872; Prenosov: 618
.pdf Celotno besedilo (4,22 MB)

65.
MOŽNOST RACIONALIZACIJE PREVOZA STAVBNEGA POHIŠTVA
Dražena Blagojević, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga obravnava tehnologijo prevoza stavbnega pohištva in probleme, ki se pri tem pojavljajo. Predmet raziskave so delovni procesi, ki so posredno povezani s storitvijo transporta in določeni delovni procesi, ki pripomorejo k izvedbi kvalitetnejših transportnih storitev. Obravnavane so tudi značilnosti prevoznega substrata, ki je podvržen transportnim storitvam, tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev in infrastrukture. Raziskava v diplomski nalogi bo usmerjena predvsem v iskanje konkretnih rešitev, ki bi prispevale k tehničnim in tehnološkim izboljšavam na tem področju. Prikazali in analizirali bomo transportno storitev in delovne procese, ki so povezani s transportno storitvijo v izbranem podjetju. Seznanili se bomo s tehnologijo in organizacijo prevoza PVC stavbnega pohištva v cestnem prometu. Spoznali bomo problematiko transportne dejavnosti v sedanji obliki, prispevali k napredku oz. izboljšavi tehnologije, ki se uporablja pri natovarjanju, raztovarjanju in pri samem prevozu PVC stavbnega pohištva.
Ključne besede: pravne osnove, tehnologija prevoza, stavbno pohištvo
Objavljeno: 16.04.2012; Ogledov: 1103; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (4,20 MB)

66.
UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN V OKOLICI OSNOVNE ŠOLE PESNICA
Maja Božič, 2012, diplomsko delo

Opis: Osnovna šola mora poleg kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa zagotavljati tudi varno okolje. V svojem diplomskem delu obravnavam zunanjo prometno ureditev Osnovne šole Pesnica, ki zajema ureditev parkirnega prostora, ureditev postajališča za šolski avtobus, ureditev novih povozno pohodnih površin in izdelavo načrta varnih šolskih poti. V teoretičnem delu naloge sem opisala dejansko stanje območja obdelave in podala definicije osnovnih pojmov s področja zunanje prometne ureditve. V empiričnem delu naloge sem izpostavila problemske točke v prostoru in podala rešitev zunanje prometne ureditve Osnovne šole Pesnica skupaj z grafičnimi prilogami.
Ključne besede: Prometna ureditev, mirujoči promet, avtobusno postajališče, varna šolska pot
Objavljeno: 19.04.2012; Ogledov: 1899; Prenosov: 96
.pdf Celotno besedilo (3,10 MB)

67.
STRATEGIJA RAZVOJA KOLESARSKEGA PROMETA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA
Gregor Klarič, 2012, diplomsko delo

Opis: To diplomsko delo obravnava stanje kolesarskega prometa v Mestni občini Murska Sobota in predloge za njegovo izboljšanje. V začetku diplomskega dela so podane nekatere osnovne definicije s področja prometa. V osrednjem delu diplome je predstavljeno orodje Bypad ter izsledki njegove implementacije v Mestni občini Murska Sobota. V zadnjem delu je podan akcijski načrt z naborom nekaterih ukrepov, ki jih uporabljajo v kolesarsko razvitih državah. V skladu z akcijskim načrtom in ugotovitvami, ki smo jih pridobili z analizo potovalnih navad prebivalcev v obravnavanem območju, smo podali strategijo razvoja kolesarskega prometa v treh fazah.
Ključne besede: kolesarski promet, strategija razvoja kolesarskega prometa, bypad
Objavljeno: 01.06.2012; Ogledov: 1294; Prenosov: 87
.pdf Celotno besedilo (7,21 MB)

68.
Environmental tourism and transportation in a mountain area
Drago Sever, Janez Sirše, Gorazd Bedrač, 2002, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objavljeno: 01.06.2012; Ogledov: 904; Prenosov: 15
URL Povezava na celotno besedilo

69.
Dimenzioniranje krožnih križišč
Boštjan Celan, 2012, delo diplomskega projekta/projektno delo

Opis: Projektna naloga z naslovom Dimenzioniranje krožnih križišč ne opisuje splošnih dognanj, temveč se osredotoča na eno izmed metod za dimenzioniranje krožnih križišč. Skozi prebiranje »izdelka« se bralec najprej sreča s splošnimi dejstvi o dimenzioniranju krožnih križiščih. V nadaljevanju pa se tema zoži in se osredotoči na samo metodo za dimenzioniranje krožnih križišč, imenovano Highway capacity manual (HCM). Zaradi več desetletnega obstoja te metode in večih izdaj priročnikov, v katerih je zapisana ta metoda, sta v tej projektni nalogi opisani dve izmed njih, z namenom ugotoviti izboljšave in novosti. Opisana je metoda iz izdaje priročnika iz leta 2000 (HCM 2000) ter iz zadnje izdaje priročnika iz leta 2010 (HCM 2010), in zajema splošne informacije in pa vse potrebne enačbe, ki so nujno potrebne za izračun posameznih parametrov. Ob koncu teoretičnega dela je primerjalna tabela, v kateri se primerja metoda iz obeh izdaj priročnika HCM. Vsa teoretična dognanja in spoznanja pa so podkrepljena s praktičnim primerom.
Ključne besede: Krožna križišča, dimenzioniranje, priročnik Highway capacity manual (HCM).
Objavljeno: 26.09.2012; Ogledov: 1591; Prenosov: 163
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

70.
JAVNA RAZSVETLJAVA V FUNKCIJI UČINKOVITEGA POTEKANJA PROMETA IN URBANEGA RAZVOJA
Lidija Kokot, 2012, diplomsko delo

Opis: Kakovostna cestna razsvetljava ima pomembno vlogo, ko govorimo o varnosti v cestnem prometu. Da lahko izvedemo kvalitetno javno razsvetljavo, se moramo soočiti z več kriteriji, med katerimi je najpomembnejši zagotavljanje predpisanih svetlobnotehničnih parametrov glede na kategorizacijo ceste. Pomembna kriterija sta zagotovo tudi zmanjšanje potrošnje električne energije za obratovanje javne razsvetljave ter upoštevanje sprejete Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Za zagotovitev funkcionalne razsvetljave je potrebno upoštevati kriterije in sprejeto Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Ključne besede: urbani razvoj, varnost prometa, javna razsvetljava
Objavljeno: 02.01.2013; Ogledov: 1055; Prenosov: 245
.pdf Celotno besedilo (3,06 MB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici