| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


11 - 20 / 32
Na začetekNa prejšnjo stran1234Na naslednjo stranNa konec
11.
12.
VLOGA EMBALAŽE NEVARNEGA BLAGA V LOGISTIČNIH PROCESIH
Tomaž Pirnat, 2012, diplomsko delo

Opis: Pri izvajanju manipulacij, skladiščenju in transportu nevarnega blaga sta zelo pomembna izbor in uporaba ustrezne embalaže. Embalaža nevarnega blaga mora biti izdelana in stestirana v skladu s sodobnimi standardi ter z upoštevanjem domačih in mednarodnih zakonov in pravil. Embalaža namreč vpliva na zaščito izdelka in na varnost pri manipulaciji z nevarnimi snovmi. Ustrezna, standardizirana embalaža s svojimi lastnostmi opravlja različne funkcije, s čimer vpliva na večjo racionalnost in manjše stroške logističnih procesov. V Slovenski vojski sta v uporabi starejša, neustrezna embalaža in novejša, standardizirana embalaža. Sredstva, pakirana v neustrezno embalažo, imajo precej krajšo življenjsko dobo kot sredstva, pakirana v sodobno, standardizirano embalažo. Slednja omogoča tudi večjo varnost pri manipulacijah in večjo racionalnost pri izvajanju logističnih procesov.
Ključne besede: embalaža, pakiranje, standard, nevarne snovi, logistični procesi
Objavljeno: 24.09.2012; Ogledov: 909; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (897,28 KB)

13.
OGLJIČNI ODTIS FINANČNIH USTANOV
Marina Krošel, 2012, diplomsko delo

Opis: Ogljični odtis je v svetu vse bolj razširjen in tudi pri nas že uporabljen izračun, ki ga uporabljajo tako podjetja, organizacije, vladne in javne ustanove. Zaradi vedno večjega zavedanja vseh negativnih posledic, ki jih toplogredni plini puščajo za sabo, pa ogljični odtis pridobiva tudi na pomembnosti. Za izračun le-tega so predpisani standardi, ki se uporabljajo, sekundarne baze podatkov, načini poročanja izračunov in komuniciranja z javnostjo. Zavedati se moramo tudi pomanjkljivosti, ki jih ogljični odtis nosi s sabo, in sicer, da ta izračun upošteva le delček negativnih vplivov emisij na okolje. V diplomskem delu sem opredelila zahteve nizkoogljične družbe in gospodarstva, opisala vire nastajanja toplogrednih plinov ter njihov vpliv na okolje, opisala metodologijo določevanja ogljičnega odtisa, ugotovila pomen le-tega za podjetja in druge organizacije, primerjala ogljična odtisa dveh bank in ugotovila zakaj prihaja do razlik med njima. S tem sem potrdila hipoteze, da je ogljični odtis odvisen od velikosti finančne institucije, razširjenosti e-poslovanja banke, da je cena okoljskih dajatev, ki jo institucija plačuje odvisna od države, v kateri se nahaja, da bo ogljični odtis v prihodnje vse bolj razširjen, da imajo institucije kot so banke, največji delež izpustov toplogrednih plinov zaradi mobilnosti, ogrevanja v kurilni sezoni in razsvetljave ter da je možno tudi v bankah zmanjševati ogljični odtis z različnimi ukrepi. S primerjalno analizo Svetovne banke in Evropske investicijske banke je bila ugotovljena pomembnost točnosti uporabe podatkov pri izračunavanju ogljičnega odtisa, primerjave metod izračunavanja, interpretacije rezultatov in možni načini zmanjševanja toplogrednih plinov.
Ključne besede: Nizkoogljična družba, ogljični odtis, toplogredni plini, finančne ustanove
Objavljeno: 16.10.2012; Ogledov: 1852; Prenosov: 351
.pdf Celotno besedilo (516,00 KB)

14.
VPLIV TEHNOLOGIJE ZASLONOV NA DOTIK NA UČINKOVITOST PODJETIJ V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI
Mojca Breznik, 2012, magistrsko delo

Opis: POVZETEK Vpliv tehnologij postaja pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja vse pomembnejši. Ima močan vpliv na konkurenčne sposobnosti podjetja, ki jih lahko izboljšamo s pomočjo tehnoloških inovacij. V magistrski nalogi smo proučevali, kako tehnološke inovacije s področja tehnologije zaslonov na dotik vplivajo na učinkovitost poslovanja trgovinskih podjetij. Namen našega magistrskega dela je bil na podlagi razpoložljivih virov in literature, prav tako pa tudi anketnega raziskovanja, ugotoviti, kako pomemben vpliv ima sprejemanje tehnoloških inovacij s področja tehnologije zaslonov na dotik na učinkovitost poslovanja trgovinskih podjetij. Ugotoviti smo želeli, kako pomembna je uporaba te tehnologije pri uspešnejšem in učinkovitejšem poslovanju podjetij v trgovinski dejavnosti, in kako le-te vplivajo na poslovanje. Cilji so bili: - Navesti razloge, zakaj uporabljati zaslone na dotik v poslovanju kot priložnost za povečanje ekonomske učinkovitosti in uspešnosti, - na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov opredeliti pomen uvajanja zaslonov na dotik v slovenska podjetja trgovinske dejavnosti, - raziskati, kakšni so razlogi, da se podjetja v trgovinski dejavnosti odločajo za uvajanje aplikacij z zasloni na dotik v poslovanje, - ugotoviti, v kolikšni meri slovenska trgovinska podjetja sledijo trendom uvajanja zaslonov na dotik v tujini, - podati sklep z ugotovitvami in predlogi. V magistrskem delu smo uporabili metodo kompilacije, kjer smo povzemali in navajali ugotovitve ter spoznanja domačih in tujih strokovnjakov s področja novih tehnologij pametnih poslovnih rešitev z zasloni, občutljivimi na dotik. Uporabili smo še metodo komparacije, s katero smo primerjali rezultate (spoznanja) iz literature in virov ter anketnega raziskovanja. Uporabili smo tudi metodo anketiranja. Izvedli smo anketno raziskavo, v kateri so anketiranci lahko podali svoja stališča in prepričanja. V anketno raziskavo smo poleg podjetij v trgovinski dejavnosti vključili tudi ponudnike tovrstnih tehnologij, in na ta način poskušali pridobiti čim več podatkov za analizo trendov uvajanja oziroma uporabe tehnologije zaslonov na dotik v Sloveniji. Pri ugotovitvah smo uporabili metodo indukcije, kjer smo poskušali iz dosedanjih razpoložljivih podatkov izpeljati nove, samostojne sklepe. S pomočjo anketne raziskave smo ugotovili, da je tehnologija zaslonov na dotik v podjetjih trgovinske dejavnosti v Sloveniji sicer že prepoznana v določenih poslovnih okoljih, ni pa še prodrla v večino slovenskih trgovinskih podjetij. Aplikacije omenjene tehnologije predstavljajo v splošnem 20 do 40-odstotno podporo poslovnemu procesu. Večina anketiranih trgovinskih podjetij je v svoje poslovanje že uvedlo interaktivne samopostrežne blagajne in interaktivne terminale z zasloni, občutljivimi na dotik. Uvedli so jih predvsem zaradi številnih priložnosti za učinkovitejše komuniciranje s kupci ter priložnosti učinkovitejšega ter bolj okoljsko naravnanega oglaševanja in promoviranja njihovih izdelkov oziroma storitev. Veliko anketiranih trgovinskih podjetij se je strinjalo, da je s to tehnologijo možno tudi znižati stroške dela. Ugotovili smo, da slovenska trgovinska podjetja že kar v veliki meri sledijo tujim trgovinskim podjetjem pri uvajanju tovrstnih tehnologij. Prav tako smo ugotovili, da predstavljena tehnologija predstavlja priložnosti za pridobitev večjega obsega potencialnih odjemalcev kot klasična »papirna«. Iz rezultatov anketiranih podjetij lahko razberemo, da so slovenska trgovinska podjetja naklonjena uvajanju nove tehnologije z zasloni, občutljivimi na dotik, saj nameravajo v prihodnosti še povečati vlaganja v aplikacije omenjene tehnologije. Raziskava je potrdila, da so tehnološke inovacije pomemben dejavnik tudi v podjetjih trgovinske dejavnosti. Imajo lahko močan vpliv na izboljšanje učinkovitosti poslovanja ter povečevanja konkurenčnih prednosti.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE: Tehnološke inovacije, tehnologija zaslonov na dotik, trgovinska podjetja, učinkovitost poslovanja
Objavljeno: 30.01.2013; Ogledov: 1404; Prenosov: 173
.pdf Celotno besedilo (1,73 MB)

15.
IZVOZ NEVARNIH ODPADKOV V DRŽAVE V RAZVOJU - PEREČ PROBLEM DANAŠNJE DRUŽBE
Teja Bone, 2013, magistrsko delo

Opis: Zaradi vse večje potrošnje in proizvodnje v svetu narašča tudi količina proizvedenih in nepravilno odloženih odpadkov, zato je predvsem v razvitih državah vedno večji poudarek na gospodarjenju in ravnanju z odpadki. V razvitih državah je tako običajno uveljavljena stroga okoljska zakonodaja, ki ureja ravnanje z nevarnimi odpadki in posledično povišuje stroške odstranjevanja in predelave le-teh, zato se nevarni odpadki pogosto izvažajo v države v razvoju. Ta pojav je v svetu prisoten že desetletja, zato se v državah v razvoju, ki v večini primerov nimajo urejene zakonodaje, ki bi urejala ravnanje s tovrstnimi odpadki, niti ne razpolagajo z ustreznimi kapacitetami za obdelavo nevarnih odpadkov, vse bolj ogroža okolje in zdravje ljudi. Največ nevarnih odpadkov se iz razvitih držav izvozi v afriške države ter v Indijo in Azijo, kjer moramo izpostaviti predvsem Kitajsko. Za rešitev nastale problematike vse obsežnejšega izvoza nevarnih odpadkov v države v razvoju so države oblikovale različne mednarodne konvencije, s pomočjo katerih želijo zajeziti obseg nezakonitega trgovanja s tovrstnimi odpadki. Najpomembnejša med njim je Baselska konvencija, ki šteje danes že preko 180 držav članic. Med razvitimi državami si za ureditev nastale problematike z odpadki veliko prizadeva tudi Evropska unija (EU), ki na področju ravnanja z odpadki uveljavlja zakonodajo, ki ureja področje odpadkov in nevarnih odpadkov v državah članicah EU. Vendar se kljub veljavni zakonodaji veliko nevarnih odpadkov izvaža v države v razvoju nezakonito. Zaradi vse hitreje rastoče elektronske industrije pa postaja vse obsežnejše tudi trgovanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), ki se iz razvitih držav izvaža v države v razvoju tako z namenom ponovne uporabe in odlaganja kot tudi predelave, saj je bogata s tržno zanimivimi kovinami. OEEO se v države v razvoju pogosto izvozi nezakonito, in ker države običajno ne razpolagajo z ustreznimi kapacitetami za obdelavo OEEO, prinaša uvoz tovrstnih odpadkov škodljive posledice tako za okolje kot zdravje prebivalcev teh držav. Problematika nezakonitega izvoza OEEO v države v razvoju postaja vse bolj pereča, zato so v zadnjem obdobju nekatere razvite države in države v razvoju sprejele dodatne ukrepe, s katerimi želijo zajeziti nezakonito trgovanje z OEEO ter zagotoviti ustrezno ravnanje z OEEO.
Ključne besede: odpadki, nevarni odpadki, izvoz, uvoz, države v razvoju, razvite države, EU, OEEO
Objavljeno: 24.09.2013; Ogledov: 1485; Prenosov: 238
.pdf Celotno besedilo (3,09 MB)

16.
TRENDI EKOINOVIRANJA INDUSTRIJE ELEKTRO IN ELEKTRONSKE OPREME NA TRGU EU
Mateja Rihter, 2014, magistrsko delo

Opis: Zaradi vse večje potrošnje in proizvodnje v svetu narašča količina elektro in elektronskih odpadkov (OEEO). Vse večji problem predstavlja zavržena elektro in elektronska oprema na eni strani in dostopnost do potrebnih surovinskih virov za proizvodnjo na drugi strani. EU je sprejela številne ukrepe v zvezi z proizvodnjo elektro in elektronske opreme ter posledično s tovrstnimi odpadki. Eden izmed ukrepov je poenotena in zaostrena okoljska zakonodaja. Podjetja EEO, ki želijo na današnjem trgu ostati konkurenčna, morajo biti inovativna. Sposobnost podjetja, da zadovoljuje pričakovanja potrošnikov, je v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti inoviranja. Pomembno vlogo za doseganje konkurenčne prednosti podjetij ima eko-inoviranje. Proizvajalci okolju prijaznih izdelkov lahko uživajo prednost prvega na trgu, kar jim predstavlja vir konkurenčne prednosti. OEEO je tudi vir surovin za izdelavo novih izdelkov, saj je večino materialov mogoče ponovno uporabiti. Nekatera OEEO vsebuje redke kovine, ki so strateškega pomena za Evropsko unijo, ki želi narediti velik premik k svoji neodvisnosti od uvoza surovin in povečati lastno proizvodnjo za predelavo surovin v Evropi. Zaradi omenjenega so eko-inovacije pomembno orodje za spopadanje s številnimi izzivi na področju izgube dragocenih surovin v vseh fazah življenjskega cikla. Za podjetja pa je izjemno pomemben koncept ekodizajna, ki pomeni specifičen pristop znotraj procesa načrtovanja oz. oblikovanja izdelkov. Več kot 80 % okoljskih učinkov, ki jih bo imel izdelek do konca svoje življenjske dobe, je določenih že v fazi zasnove. Inovativna podjetja EEO so s pomočjo ekodizajna znatno pripomogla k kreiranju inovativnih produktnih rešitev in oblikovanju višjega ugleda ter s tem k večji konkurenčnosti podjetij. V magistrskem delu želimo opredeliti OEEO, prikazati glavne povzročitelje, pregledati zakonodajne zahteve na področju evropske unije, predstaviti okoljsko učinkovito ravnanje in zbiranje OEEO v Sloveniji ter opredeliti pomen eko-inovacij za gospodarstvo. Koristi od ustreznega ravnanja in oblikovanja okolju primernejših proizvodov imajo podjetja elektro in elektronske opreme (EEO), ki lahko s pomočjo uporabe ekodizajna dosegajo konkurenčne prednosti in višji ugled. V ta namen bomo na podlagi študije primerov prikazali trende eko-inoviranja inovativnih podjetij EEO. Ugotovili smo, da so inovativna podjetja EEO s pomočjo ekodizajna dosegla zmanjšanje okoljskih vplivov z odpravo nevarnih snovi in zmanjšanjem energijske intenzivnosti proizvodov. Inovativna podjetja EEO so z načrtovanjem proizvodov z merili eko-dizajna dale samemu proizvodu noto inovativnosti in izboljšano kakovost proizvodov. Z uvedbo okoljskih meril so podjetja EEO dosegla skladnost z zahtevami okoljske zakonodaje in večjo skladnost z zahtevami kupcev proizvoda. Podjetja lahko pridobijo tudi priznanja za okolju prijazno podjetje, okoljski izdelek leta, okoljska odgovornost do uporabnika.
Ključne besede: inovacije, ekoinoviranje, ekodizajn, odpadna elektro in elektronska oprema, trg EU
Objavljeno: 24.07.2014; Ogledov: 648; Prenosov: 123
.pdf Celotno besedilo (2,56 MB)

17.
Morfologija mešanic PP/PS, kompatibiliziranih z blokkopolimerom SBS
Gregor Radonjič, Vojko Musil, I. Šmit, 1998, izvirni znanstveni članek

Opis: Nemešljivi polimerni mešanici polipropilena (PP) in polistirena (PS) smo dodajali blokkopolimer poli(stiren-b-butadien-b-stiren) (SBS) kot kompatibilizator. S presevno elektronsko mikroskopijo (TEM) in širokokotno rentgensko difrakcijo (WAXD) smo preučevali morfologijo binarnih mešanic PP/PSin PP/SBS ter ternarnih mešanic PP/PS/SBS. TEM-analiza je pokazala, da so v matični fazi PP dispergirani agregirani delci PS, ki jih obdaja SBS. SBS istočasno povezuje matično in dispergirano fazo. Z WAXD analizo je bilo ugotovljeno, da poleg tega dodatek SBS k homopolimeru PP in mešanicam PP/PS sistematično spreminja stopnjo kristaliničnosti in velikost ter orientacijo kristalitov PP, kar kaže na nedvomni vpliv SBS na kristalizacijo PP.
Ključne besede: kemija, kompatibilnost, morfologija, polimeri, polipropilen, polistiren
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 627; Prenosov: 26
URL Povezava na celotno besedilo

18.
Vpliv koncentracije kompatibilizatorja na mehanske lastnosti PP/PS mešanic
Gregor Radonjič, Vojko Musil, Matjaž Makarovič, 1997, izvirni znanstveni članek

Opis: Preučevali smo kompatibilizacijske učinke poli(stiren-b-butadien-b-stirena) (SBS) na morfologijo in mehanske lastnosti nemešljive mešanice polipropilena (PP) in polistirena (PS) v različnih masnih razmerjih. Za nekompatibilizirane in kompatibilizirane PP/PS mešanice smo določili vrednosti zarezne udarne žilavosti, meje plastičnosti, raztezka na meji plastičnosti in Youngovega modula v odvisnosti od masnega razmerja PP in PS ter količine dodanega SBS. Eksperimentalno določene vrednosti meje plastičnosti binarnih PP/PS mešanic smo primerjali z vrednostmi, dobljenimi iz teoretičnih modelov.
Ključne besede: polimeri, polimerne mešanice, polistiren, polipropilen, mehanske lastnosti, kemija
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 681; Prenosov: 31
URL Povezava na celotno besedilo

19.
Kompatibilizacija polipropilenskih mešanic
Gregor Radonjič, Vojko Musil, 1996, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Opis: Kompatibilizacija je učinkovita metoda modificiranja nemešljivih polimernih mešanic. Z dodatkom majhnih količin izbranega blokkopolimera lahko dobimo polimerne zlitine s stabilno morfologijo in dobro medfazno adhezijo, kar omogoča bistveno izboljšavo nekaterih fizikalnih lastnosti. V prispevku predstavljamo rezultate raziskav kompatibilizacije mešanice polipropilena (PP) s polistirenom (PS). Kot kompatibilizatorja smo uporabili stirenska blokkopolimera in proučevali njun vpliv na morfologijo in mehanske lastnosti PP/PS mešanic.
Ključne besede: polimeri, mešanice, tehnologija, plastične mase, umetne snovi, kompatibilnost, polipropilen, polistiren, stiren
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 638; Prenosov: 14
URL Povezava na celotno besedilo

20.
Modifikacija PP/SAN mešanic
Gregor Radonjič, Vojko Musil, 1995, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Opis: Izotaktični polipropilen (PP) je med poliolefini eden od najpogosteje uporabljanih polimerov. Kopolimer stiren/akrilonitril ima nekatere dobre lastnosti , ki skupaj z lastnostmi PP omogočajo doseganje sinergističnih učinkov. Polimerna mešanica PP/SAN je nemešljiva in kaže določeno poslabšanje nekaterih mehanskih lastnosti, vendar pa se izboljšajo predelovalne in nekatere druge lastnosti. Na spremembe lastnosti PP/SAN mešanic lahko vplivamo tudi z dodatkom modifikatorja. Zaradi omenjenih dejstev smo se odločili za raziskave vplivov dodatka modifikatorja udarne žilavosti na mehanske lastnosti in morfologijo. Kot modifikator smo uporabili triblok kopolimer poli (stiren-b-etilen-co-butilen-b-stiren) (SEBS). Vzorce smo pripavili v talini v Brabenderjevem gnetilniku. Plošče smo stiskali z laboratorijsko stiskalnico in jih karakterizirali s torzijsko reometrijo, merjenjem udarne žilavosti in scanning elektronsko mikroskopijo. V prispevku predstavljamo in komentiramo rezultate predelovalnih, mehanskih in morfoloških lastnosti binarnih PP/SAN in ternarnih PP/SAN/SEBS mešanic.
Ključne besede: polimerne mešanice, polipropilen, polimeri
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 660; Prenosov: 20
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.27 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici