| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 29
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
Analiza dela policistov Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Celje
Špela Kotnik, 2020, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo analizirali delo policistov Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Celje (v nadaljevanju OKC PU Celje). V prvem delu smo pregledali in proučili strokovno literaturo, v drugem delu je predstavljena empirična raziskava. Raziskovalni del smo razdelili na štiri vsebinske sklope. Zanimalo nas je, kakšna je tehnična in programska oprema, ki jo policisti uporabljajo pri svojem delu, in kako so z njo zadovoljni. Izvedeti smo želeli, kako poteka komunikacija med prijavitelji in operaterji ter policisti OKC PU Celje s policisti na terenu. Osredotočili smo se predvsem na kakovost in prenos pridobljenih informacij, ki pomembno vplivajo na uspešno opravljeno intervencijo. Poleg vsega navedenega nas je zanimala tudi izkušenost in strokovna usposobljenost policistov OKC PU Celje. Na podlagi pregledane literature in opravljene raziskave lahko sklenemo, da je delo OKC PU Celje uspešno. Ugotovitve so pokazale, da policistom OKC PU Celje programska in tehnična oprema zadostuje za učinkovito ukrepanje in izvedbo postopkov v interventnih dogodkih. Ugotovili smo, da je komunikacija med prijavitelji in policisti OKC PU Celje dobra. Enako uspešno je tudi sodelovanje s policisti na terenu. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so policisti OKC PU Celje glede na zahtevnost dela ustrezno strokovno podkovani, k njihovi uspešnosti pa veliko pripomorejo izkušnje, ki so bile pridobljene z leti. Z rezultati raziskave smo bili zadovoljni, za namene preglednejšega in uporabnejšega raziskovanja pa predlagamo, da se podobne raziskave izvedejo na večjem vzorcu zaposlenih v OKC po vsej Sloveniji.
Ključne besede: policija, policijsko delo, operativno-komunikacijski centri, OKC, Policijska uprava Celje, analize, magistrska dela
Objavljeno: 14.10.2020; Ogledov: 195; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

2.
Vprašanja in dileme zakonske ureditve preprečevanja družinskega nasilja v Sloveniji
Barbara Košec, 2019, diplomsko delo

Opis: S problematiko nasilja se v Sloveniji ukvarjajo številne institucije, še posebej pomembno vlogo ima v tej zgodbi policija; prav tako centri za socialno delo in preiskovalni sodniki. V nalogi je predstavljena njihova vloga in vključitev v proces preprečevanja nasilja ob izreku ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi ali kraju. Podrobneje je predstavljena zakonska opredelitev ukrepa prepovedi približevanja, kot jo določajo ZKP, ZNPPol in ZPND ter tudi KZ: kdaj je možno uporabiti predpis za izrek ukrepa prepovedi približevanja, kateri zakon ga določa in kako, kdo lahko ukrep izreče in kdo opravi nadzor nad njegovim spoštovanjem ter kdo sploh presoja o ukrepu. Predstavljen je celoten potek postopka, od izreka ukrepa prepovedi približevanja, njegove presoje, podaljšanja ali razveljavitve do nadzora nad njegovim spoštovanjem in do stopnjevanja ukrepov v primerih kršitve. Zaradi medsebojne vsebinske pokrivnosti je pojasnjeno tudi pomembno razlikovanje med kaznivim dejanjem in prekrškom. Za pridobitev vpogleda v ta postopek so bili preučevani sklepi, izdani zoper povzročitelje nasilja v družini, ki jih je izdalo Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu in so bili med drugim tudi predmet proučevanja te diplomske naloge. Skozi intervju s koordinatorko CSD Koroška je predstavljena še vloga regijske službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki deluje z namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja, izvajanja interventne službe ter povezovanja dejavnosti organov in organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja.
Ključne besede: diplomske naloge, nasilje v družini, ukrep prepovedi približevanja, kaznivo dejanje, kazenska ovadba
Objavljeno: 25.02.2020; Ogledov: 349; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo (896,65 KB)

3.
Pest analiza v malih in srednje velikih podjetjih
Natalija Pungartnik, 2019, diplomsko delo

Opis: V tem diplomskem projektu bomo povzeto predstavili PEST analizo in možnosti njene uporabe v malih in srednje velikih podjetjih. S PEST analizo preučujemo zunanje okoljske dejavnike, ki vplivajo na podjetje. Diplomski projekt je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu bomo opisali področje in opredelili problem ter pojasnili, katere so predvidene metode raziskovanja. Opredelili bomo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), merila za določanje velikosti podjetja v Sloveniji in EU ter prikazali nekaj izbranih značilnosti o MSP v Sloveniji in EU. Opredelili bomo razvoj PEST analize, njene prednosti in slabosti ter podrobneje pojasnili uporabo PEST analize v strateškem planiranju (za ocenjevanje države, trga v industriji in v MSP). Ker pa se je PEST analiza razvila skozi različne variacije, bomo v teoretičnem delu povzeli tudi bistvo teh variacij – možnih dejavnikov za variacije PEST analize – transformacija za PESTLE analizo: globlja raziskava. Danes je nenehno izboljševanje produktivnosti bistvenega pomena za konkurenčni uspeh. Podjetje Hexagon Manufacturing Intelligence, S.p.A., ki ga obravnavamo v praktičnem delu diplomskega projekta, je razširjeno po vsem svetu, ponujajo prodajne in tehnične storitve. Leta 2017 je Hexagon Manufacturing Intelligence, S.p.A. postal vodilni svetovni ponudnik rešitev za informacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IT). Podrobneje se bomo v diplomskem projektu omejili na mikro podjetje Hexagon Manufacturing Intelligence, S.p.A., podružnica v Sloveniji, kjer sodelujejo s strankami za izboljšanje produktivnosti z uporabo kakovosti v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Preučevano podjetje s svojo tehnologijo proizvajalcem omogoča, da prevzamejo kontrolo kakovosti na vseh ključnih stopnjah njihovega procesa. Njihove programske rešitve kot celota ustvarjajo digitalno nit v celotnem proizvodnem procesu. V praktičnem delu bomo opredelili in predstavili STEEPLED analizo kot variacijo PEST analize na primeru mikro podjetja Hexagon Manufacturing Intelligence, S.p.A., podružnica v Sloveniji. STEEPLED analiza zajema vse zunanje oz. okoljske dejavnike, ki jih mora podjetje upoštevati, zato da se lahko ustrezno odzove na priložnosti in nevarnosti, ki iz zunanjih oz. okoljskih dejavnikov izhajajo, saj je cilj vsakega podjetja uspešno poslovanje. Dejavniki STEEPLED analize so politični, ekonomski, socio-kulturni, tehnološki, okoljski, pravni, etični in demografski.
Ključne besede: PEST analiza, STEEPLED analiza, MSP, PEST variacije, okolijski dejavniki.
Objavljeno: 30.10.2019; Ogledov: 946; Prenosov: 207
.pdf Celotno besedilo (912,17 KB)

4.
Vpliv načrtovane, redno izvajane in vodene gibalne dejavnosti na razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih otrok
Jasmina Nina Pungartnik, 2017, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga z naslovom Vpliv načrtovane, redno izvajane in vodene gibalne dejavnosti na razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih otrok je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu, ki zajema več tesno povezanih poglavij o gibanju v predšolskem obdobju, smo želeli osvetliti in povzeti teoretična spoznanja o obravnavani temi ter izpostaviti gibalni razvoj in gibalne sposobnosti predšolskih otrok. Teoretični del naloge se zaključi z izpostavitvijo izbranih do sedaj opravljenih raziskav in njihovih ugotovitev, ki se navezujejo na vsebino naše diplomske naloge. V empiričnem delu smo predstavili namen raziskave, cilje, potek pedagoškega eksperimenta ter rezultate testiranj otrok s pomočjo dvanajstih motoričnih testov, ki so pokazali stanje gibalnih sposobnosti otrok eksperimentalne in kontrolne skupine. Glavni namen diplomske naloge je bil raziskati vpliv načrtovane, redno izvajane in vodene gibalne dejavnosti na razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Zanimalo nas je, ali skozi daljše časovno obdobje načrtovana, redno izvajana in vodena gibalna dejavnost v primerjavi z ustaljenim načinom dela pripomore k uspešnejšemu razvoju gibalnih sposobnosti otrok. V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 28 otrok, starih od 3,5 do 5 let iz Vrtca Žalec, vključenih v enoto Šempeter. Predstavljali so kontrolno in eksperimentalno skupino. Predmet raziskave znotraj naše diplomske naloge je bil pedagoški eksperiment, ki je vseboval niz vodenih vadbenih ur kot obliko psihomotoričnega učenja otrok. S pedagoškim eksperimentom smo preverjali rezultate obeh skupin. Uporabili smo kvantitativno eksperimentalno metodo zbiranja podatkov. Merski instrument so predstavljali motorični testi, ki so zajemali motorične in funkcionalne sposobnosti: koordinacijo, eksplozivno moč, preciznost, moč, hitrost, ravnotežje in vzdržljivost. Otroke smo testirali vsake tri mesece. Na podlagi zbranih podatkov smo oblikovali zaokroženo podobo o problemu, ki smo ga raziskovali. Podatke smo kvantitativno obdelali z računalniškim programom SPSS na nivoju deskriptivne statistike. Rezultate obdelave podatkov smo predstavili grafično in tabelarno. Rezultati naše longitudinalne študije kažejo, da so otroci eksperimentalne skupine, ki so v času devetnajstih mesecev v okviru redne gibalno-športne dejavnosti imeli načrtovane in strokovno vodene dejavnosti, dosegli boljše rezultate pri testiranju motoričnih sposobnosti od otrok kontrolne skupine, ki v tem času tovrstne vadbe niso imeli. Na podlagi raziskave in njenih rezultatov je razvidno, da imajo načrtovane, redno izvajane in vodene gibalne dejavnosti vpliv na razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih otrok.
Ključne besede: Predšolski otrok, gibanje, gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, redna športno-gibalna vadba, pedagoški eksperiment, motorični testi.
Objavljeno: 19.09.2017; Ogledov: 1486; Prenosov: 358
.pdf Celotno besedilo (2,11 MB)

5.
Vpliv kazni na spreminjanje stališč in ravnanj udeležencev cestnega prometa v Sloveniji
Peter Pungartnik, 2016, doktorska disertacija

Opis: V doktorski disertaciji preučujemo vpliv kazni na spreminjanje stališč in ravnanj udeležencev cestnega prometa v Republiki Sloveniji. Pri tem smo ugotovili, da ni mogoče najti znanstvenih preučevanj in raziskav o vplivu kazni na spreminjanje stališč in ravnanj (vedenja) udeležencev cestnega prometa. Ugotovljeno vrzel na področju znanstvenega raziskovanja smo želeli zapolniti z empirično raziskavo na večjem številu slovenskih voznikov. Na podlagi najpomembnejših ugotovitev našega teoretičnega preučevanja in empiričnega raziskovanja je mogoče trditi, da bi morali biti trajnostni vidiki boljše varnosti cestnega prometa v Sloveniji na področju izvrševanja zakonodaje v prihodnje v večji meri zasnovani na temeljih večje učinkovitosti kaznovanja kršiteljev cestno prometnih predpisov in povzročiteljev prometnih nesreč ter predvsem na alternativnih oblikah kaznovanja, saj smo potrdili njihov vpliv na spreminjanje stališč in ravnanja (vedenja) udeležencev v cestnem prometu v Sloveniji.
Ključne besede: kazni, kaznovanje, cestni promet, prometna varnost, udeleženci, stališča, ravnanja, vedenje, kaznovalni populizem, policija, doktorske disertacije
Objavljeno: 09.11.2016; Ogledov: 2008; Prenosov: 155
.pdf Celotno besedilo (3,80 MB)

6.
RAZDEDINJENJE NUJNEGA DEDIČA - ANALIZA SODOBNE SODNE PRAKSE
Lea Pungartnik, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je obravnavano področje dednega prava, natančneje institut razdedinjenja nujnega dediča. Da bi nam bile stvari bolj jasne, smo na začetku predstavili osnovne pojme v zvezi z dedovanjem. Opisali smo razlike med zakonitim in oporočnim dedovanjem, našteli dedne rede in osebe, ki jim Zakon o dedovanju daje pravico do dedovanja po nekem zapustniku. Navedli smo rešitev, ko nekdo, ki mu po samem zakonu dediščina pripada, ostane brez naklonitve. To je institut nujnega dedovanja. Ker pa se včasih zgodi, da so odnosi med zapustnikom in njegovimi zakonitimi dediči, za časa njegovega življenja tako slabi, da privedejo do pogostih prepirov, groženj, fizičnega nasilja ali celo do kaznivih dejanj proti zapustniku in njegovi družini, pa smo predstavili tudi institut razdedinjenja nujnega dediča. Ta je tudi osrednja tema diplomskega dela, zato smo mu namenili največ pozornosti in ga podrobneje preučili. Ugotovili smo, kako lahko do razdedinjenja sploh pride, iz katerih razlogov je razdedinjenje utemeljeno, kakšni so pogoji za njegovo veljavnost in kakšne so njegove posledice. Pogledali smo si razvoj in temelje omenjenega instituta v rimskem pravu in opazili, da se je tako kot celotno področje dednega prava, tudi ta razvijal iz leta v leto. Najprej je bila oporočna sposobnost zapustnika in s tem tudi možnost razdedinjenja dediča povsem neomejena, nato pa so se pogoji počasi zaostrovali. Za lažje razumevanje smo zapisali tudi kratko primerjavo med razdedinjenjem in dedno nevrednostjo, saj sta si ta dva instituta podobna in se v praksi mnogokrat zamenjujeta. Pri odvzemu ali zmanjšanju nujnega deleža, smo v sklopu potreb za diplomsko nalogo opisali tudi institut odvzema nujnega deleža v korist potomcev. Kot primerjavo smo pogledali tudi, kako je institut razdedinjenja obravnavan v drugih državah, pri čemer smo se osredotočili samo na Srbijo in Hrvaško. Srbska literatura nam je predstavljala nekaj težav, ker je vsa zapisana v cirilici, hrvaška literatura pa zato, ker je v Sloveniji ni veliko. Kljub vsemu smo našli nekaj knjig, iz katerih smo lahko razbrali, da je v teh državah preučevani institut podobno urejen kot pri nas. Da bi si lažje predstavljali, kako je z razdedinjenjem v praksi, smo preučili tudi nam dostopno sodno prakso s tega področja. Videli smo, da razdedinjenja v praksi ne prihaja prav pogosto in da so postopki za njegovo ugotovitev precej dolgotrajni. Morda je ravno to razlog, da se oporočitelji zanj ne odločijo velikokrat. Na koncu smo opisali še dva povsem življenjska primera in skušali ugotoviti, kako bi o njih odločilo sodišče, glede na preučeno teorijo in sodno prakso. V diplomskem delu smo tako želeli predstaviti možnost, ko se zapustnik iz nekih svojih razlogov odloči kaznovati njegovega zakonitega dediča. Ugotovili smo, da možnost za to sicer obstaja, a jo je v praksi zelo težko doseči. Lahko bi rekli, da je zakon v teh primerih bolj na strani dedičev in jih ščiti, četudi so v življenju delali napake, ki jim jih zapustnik ne more oprostiti.
Ključne besede: Dedno pravo, dedovanje, zakonito dedovanje, oporočno dedovanje, nujno dedovanje, razdedinjenje.
Objavljeno: 17.05.2016; Ogledov: 2556; Prenosov: 439
.pdf Celotno besedilo (636,35 KB)

7.
UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN V MESTU SLOVENJ GRADEC
Mitja Pungartnik, 2016, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo obravnava ureditev kolesarskih površin v mestu Slovenj Gradec. Pri ureditvi smo si pomagali z analizo obstoječega stanja, ki je izhodišče za predlagane rešitve. V analizi obstoječega stanja so podrobneje predstavljene obstoječe kolesarske površine, ki so razdeljene glede na vrsto kolesarskih povezav. Končno stanje analize prikazuje, da največji problem predstavlja nepovezanost kolesarskih površin med seboj, kar se odpravi s predlogi novih kolesarskih površin, ki bodo omogočile boljšo dostopnost. Nove kolesarske površine so predlagane s poudarkom na souporabi voznega pasu oziroma uporabi ureditve »sharrow«, ki obravnava kolesarje kot enakovredne udeležence v prometu skupaj z ostalimi. Nove kolesarske površine so predstavljene po odsekih, katerih potek in ureditev je podrobno predstavljena. Podani so tudi predlogi parkirišč za kolesarje, ki bodo ob pričakovanem povečanju kolesarskega prometa zadostili potrebam stacionarnega prometa.
Ključne besede: kolesarske površine, kolesarski promet, sharrow, parkirišča za kolesarje
Objavljeno: 11.02.2016; Ogledov: 890; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (18,00 MB)

8.
Vdih in izdih
Milan Novak, 2012

Objavljeno: 30.12.2015; Ogledov: 344; Prenosov: 24
URL Povezava na celotno besedilo

9.
Svetjelačen
Marjan Pungartnik, 2006

Ključne besede: slovenska književnost, poezija
Objavljeno: 30.12.2015; Ogledov: 500; Prenosov: 22
URL Povezava na celotno besedilo

10.
Ubijanje ravnodušnosti
2012, katalog

Ključne besede: Cian
Objavljeno: 30.12.2015; Ogledov: 374; Prenosov: 23
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.31 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici