| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 58
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Ko se srečata znanje in odločanje : Pristopi k ocenjevanju varnostnih tveganj
Kaja Prislan Mihelič, Maja Modic, Branko Lobnikar, Boštjan Slak, Anže Mihelič, 2023, scientific monograph

Abstract: Ocenjevanje varnostnih tveganj predstavlja temelj strateškega upravljanja varnosti razvitih držav. V monografiji je predstavljen širok pregled različnih usmeritev in pristopov za ocenjevanje varnostnih tveganj in ogroženosti. Predstavljamo tako nacionalne strateške in zakonodajne podlage kot tudi ključne strokovne vire, mednarodne standarde in smernice. Poleg splošnih usmeritev monografija prikazuje nekatere prakse tujih držav ocenjevanja varnostnih tveganj in ogroženosti. Osrednji doprinos tega dela predstavlja predlagani model za ocenjevanje ogroženosti in tveganj na področju javne varnosti, ki je primarno namenjen organizacijam, ki delujejo na področju javne varnosti. Gre za model, ki je v svoji osnovi celovit, enovit in praktično uporaben. Model predstavlja vodilo in orodje za izvajalce (analitike) ter je zasnovan v obliki navodila, ki omogoča izvedbo ocene skozi analitično in sistematično zasnovan proces, skozi katerega se odločevalcem zagotovi ustrezna informacijska podpora za odločanje. Zaradi specifičnih pričakovanj in zahtev je model predlagan v polni in skrajšani različici.
Keywords: ocenjevanje tveganj, ocenjevanje ogroženosti, nacionalna varnost, analiza ogroženosti, varnostne organizacije
Published in DKUM: 03.01.2024; Views: 360; Downloads: 40
.pdf Full text (5,42 MB)
This document has many files! More...

2.
Drivers for enhancing job performance of prison officers in Slovenia : effects of job attitudes, organizational, and work-related factors
Katrin Podgorski, Branko Lobnikar, Anže Mihelič, Kaja Prislan Mihelič, 2023, original scientific article

Abstract: Maintaining order and safety in a prison environment heavily depends on prison officers, who daily interact with prisoners and are constantly dealing with dangerous situations. Their task performance is vital for the organizational performance and the fulfillment of the prisons’ mission. For managing prison officers’ job performance efficiently, it is important to understand the associated factors; however, job performance in a prison environment remains completely unexplored in Slovenia. This article presents a study conducted among Slovenian prison officers (n = 201), which examined their task performance, its association with job attitudes, and the role of organizational and work-related factors. The study results showed that the prison officers’ task performance is associated with their job satisfaction, but not with their job involvement. Moreover, their job satisfaction is associated with perceived organizational justice, job stress, and the dangerousness of the job. Based on these findings, we demonstrated that task performance depends on several direct and indirect factors that prison management should prioritize, the key ones being stress reduction, strengthening the feeling of organizational justice, and the ability to deal with the job-related dangers successfully. This article highlights organizational and work-related factors important for improving the prison officers’ well-being at work.
Keywords: job performance, task performance, workplace psychology, prisons, rison officers
Published in DKUM: 29.11.2023; Views: 244; Downloads: 19
.pdf Full text (913,91 KB)
This document has many files! More...

3.
Pristopi k ocenjevanju sodobnega policijskega dela : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Nikola Barišić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uspešna policija je ključna potreba vsake sodobne družbe, saj njena uspešnost vpliva na varnost in zaupanje državljanov. Za ugotavljanje, ali je policija pri svojem delu uspešna oziroma ali dela prave stvari, so potrebni učinkoviti mehanizmi ocenjevanja sodobnega policijskega dela. Merjenje policijske uspešnosti je kompleksen proces, pri katerem je poleg raznolikosti policijskega dela treba upoštevati različne kulturne, sistemske in organizacijske vidike v posamezni državi. Zaradi takšnih razlik so primerjave med policijskimi organizacijami tehnično zapletene, razvoj uporabnih modelov za ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti policijskega dela, ki bi zajeli kompleksnost in raznolikost nalog, okolij in ciljev, pa zahtevna naloga, ki zahteva sistematičen, premišljen in celosten pristop. Namen diplomskega dela je bil opraviti sistematičen pregled znanstvene literature in komparativno analizo pristopov k ocenjevanju uspešnosti ter učinkovitosti policijskega dela v razvitih državah. Ugotavljalo se je, kateri dejavniki so v raziskavah in praksi najpogosteje uporabljeni ali povezani z merjenjem in ocenjevanjem policijskega dela. Legitimnost in javno zaupanje v policijo sta poleg policijske statistike med najbolj aktualnimi vidiki raziskovanja policijske uspešnosti, saj vključujeta izjemno širok spekter kazalnikov in sta pogosto najučinkovitejši odraz varnostnega stanja in dojemanja varnosti prebivalcev v državi. V diplomskem delu je predstavljena primerjalna raziskava, ki lahko raziskovalcem in strokovnjakom s področja policijskega dela ponudi pomembne smernice za nadaljnje raziskave in razvoj pristopov k ocenjevanju uspešnosti policijske dejavnosti.
Keywords: policijsko delo, ocenjevanje, uspešnost, učinkovitost, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.08.2023; Views: 375; Downloads: 65
.pdf Full text (1,03 MB)

4.
Medijsko poročanje o informacijski varnosti: analiza objav spletnih medijev v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Amadej Švigelj, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času informacijske dobe, v kateri so kibernetski napadi potencialna grožnja informacijski varnosti na vseh nivojih, tako v osebnem kot poslovnem kontekstu. Ker se stopnja digitalizacije in rabe interneta vedno bolj povečujeta, postaja informacijskovarnostna ozaveščenost vse bolj pomemben element naše varnosti. Skozi zgodovino so mediji predstavljali pomembno vlogo pri izobraževanju in obveščanju ljudi, v dobi globalizacije in napredne informacijske tehnologije pa je njihova moč še večja. Pomembno je, da se informacije podajajo na odgovoren in verodostojen način, saj mediji vplivajo na oblikovanje javnega mnenja, družbenih norm in vrednot ter povečujejo ozaveščenost o pomembnih družbenih temah. Pomembno vlogo lahko zato mediji prevzamejo tudi pri ozaveščanju o informacijski varnosti. Iz pregleda literature je razvidno, da so se pretekle študije večinoma osredotočale na družbeno vlogo medijev in njihovo poročanje o kriminaliteti na splošno, medtem ko je opazno pomanjkanje raziskav, ki bi preučevale poročanje medijev o temah, povezanih z informacijsko varnostjo. V okviru diplomskega dela je bila opravljena raziskava o poročanju slovenskih spletnih medijev o kibernetskih napadih in informacijski varnosti. Cilj je pridobiti vpogled v trende, vzorce, pristope in osredotočenost v poročanju spletnih medijev skozi analizo medijskih objav in s tem povezanih vsebin. Ugotavljamo, da se večina medijev osredotoča na poročanje o grožnjah, medtem ko se manj pozornosti namenja preventivi na področju informacijske varnosti. Kljub naraščajočemu trendu incidentov, povezanih z informacijsko varnostjo, se medijsko poročanje o tej tematiki skozi leta pretežno ni spremenilo. Rezultati raziskave so uporabni za razvoj smernic oziroma pri načrtovanju usmeritev ali boljših praks na področju medijskega poročanja o informacijski varnosti.
Keywords: informacijska varnost, kibernetske grožnje, spletni mediji, medijsko poročanje, analize medijskih vsebin, diplomske naloge
Published in DKUM: 11.08.2023; Views: 539; Downloads: 169
.pdf Full text (2,03 MB)

5.
Country life in the digital era : comparison of technology use and cybercrime victimization between residents of rural and urban environments in Slovenia
Igor Bernik, Kaja Prislan Mihelič, Anže Mihelič, 2022, original scientific article

Abstract: Cybercrime is one of the most significant security challenges of the 21st century. However, official statistics do not provide insights into its prevalence and nature. Representative cross-sectional field studies may help fill this gap, focusing on differences between urban and rural technology users. We (a) investigated the association between the purpose of computers and other electronic device usage and perceived vulnerability, (b) compared the differences in the purpose of computers or other electronic device use and perceived vulnerability, and (c) compared the perceived cyber victimization between residents of rural and urban areas. We conducted a field study that resulted in a representative sample of the Republic of Slovenia in Europe. We found several significant differences in the purpose of technology use and perceived cyber victimization. Furthermore, the results indicate that the purpose of technology use is somehow associated with perceived vulnerability in cyberspace; however, such associations are different in cyberspace than in the material world.
Keywords: cyber victimization, cybercrime, rural environment, technology use, perceived vulnerability
Published in DKUM: 31.07.2023; Views: 309; Downloads: 35
.pdf Full text (840,72 KB)
This document has many files! More...

6.
Informacijska varnost v slovenskem start-up okolju : magistrsko delo
Luka Jelovčan, 2023, master's thesis

Abstract: Start-up podjetja predstavljajo pomemben del podjetniškega okolja, saj na trg nenehno prinašajo nove rešitve, izdelke in pristope. Hkrati je start-up okolje izpostavljeno številnim tveganjem, ki nenehno ogrožajo nadaljnji razvoj ali celo obstoj posameznih start-up podjetij. Med glavna tveganja, ki so jim start-up podjetja izpostavljena, zagotovo sodijo tudi informacijskovarnostne grožnje, saj podatki in intelektualna lastnina predstavljajo temelj njihovega uspeha. Za start-up podjetja je tako ključnega pomena učinkovito upravljanje informacijske varnosti in s tem optimalno razpolaganje z omejenimi sredstvi. Ne glede na to je upravljanje informacijske varnosti med slovenskimi start-up podjetji popolnoma neraziskano področje. Da bi bila naslovljena vrzel v literaturi so bili v okviru izdelave magistrskega dela izvedeni intervjuji s predstavniki 18 slovenskih star-up podjetij. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako start-up podjetja razumejo koncept informacijske varnosti, kakšen odnos imajo do tega področja in kako k upravljanju informacijske varnosti pristopajo. Pri tem delo izhaja iz teoretičnega modela znanja, odnosa in vedenja, medtem ko sta upravljanje in izvajanje informacijskovarnostnih ukrepov presojani s pomočjo standarda ISO/IEC 27001. Rezultati raziskave kažejo, da se slovenska start-up podjetja zavedajo informacijskovarnostnih groženj in jih prepoznavajo kot pomemben dejavnik tveganja, ki lahko ogrozi razvoj podjetja, večina informacijsko varnost prepoznava kot pomembno za poslovni uspeh podjetja. K izvajanju informacijskovarnostnih ukrepov start-up podjetja pristopajo pragmatično, skladno s svojimi potrebami, znanjem in omejenimi sredstvi. S tem so povezani tudi informacijskovarnostni ukrepi, ki jih start-up podjetja izvajajo, saj največ pozornosti namenijo varnosti človeških virov, razdeljevanju dostopov in sledenju osnovnim dobrim praksam, pri čemer tehnološka start-up podjetja več pozornosti namenijo informacijski varnosti v dobavnih verigah in pri sodelovanju s partnerskimi podjetji. Rezultati raziskave ponujajo prvi vpogled v stanje informacijske varnosti med slovenskimi start-up podjetji ter omogočajo pripravo priporočil in prilagojenih ukrepov, ki bodo start-up podjetjem omogočali celovitejši in sistematičen pristop k upravljanju informacijske varnosti.
Keywords: informacijska varnost, start-up podjetja, tveganja, ISO/IEC 27001, diplomske naloge
Published in DKUM: 08.05.2023; Views: 485; Downloads: 112
.pdf Full text (884,63 KB)

7.
Eksploratorna raziskava o odnosu javnosti do uvedbe nosljivih kamer v policijske postopke
Anže Mihelič, Kaja Prislan Mihelič, 2022, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Namen prispevka je predlagati in testirati eksploratorni teoretični model za ugotavljanje dejavnikov, ki napovedujejo odnos prebivalcev do nosljivih kamer, ki so v uporabi v policijskih postopkih. Metode: Teoretični model je bil predlagan na podlagi rezultatov obstoječe literature, ki širše obravnavajo tematiko sprejemanja tehnologije. Testiranje teoretičnega modela je bilo opravljeno s spletnim anketiranjem na vzorcu slovensko govorečih uporabnikov družbenega omrežja (n = 265). Ugotovitve: Najpomembnejša ugotovitev raziskave je, da na posameznikov odnos do uvedbe nosljivih kamer v policijske postopke močneje vplivajo splošna prepričanja o tehnologijah, kakor pa zaupanje v policijo in državo. Omejitve/uporabnost raziskave: Bralec mora pri interpretaciji rezultatov upoštevati, da je bila raziskava opravljena zgolj na družbenem omrežju med slovensko govorečimi uporabniki. Demografska struktura vzorca ne odraža demografske strukture populacije prebivalcev Republike Slovenije. Praktična uporabnost: Najpomembnejša implikacija raziskave je ugotovitev, da odpora do uvedbe nosljivih kamer v policijske postopke nismo zaznali. Prav tako ugotavljamo, da je za splošno javno sprejemanje uvedb novih tehnologij v policijske postopke bolj pomembno upoštevati prepričanja državljanov o tehnologijah na splošno kot pa prepričanja o policiji in državi. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek kot prvi v literaturi primerja dve različni skupini dejavnikov, ki napovedujejo odnos do nosljivih kamer v policijske postopke. Prav tako gre za prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji.
Keywords: sprejemanje tehnologije, nosljive kamere, policija, odnos, prebivalci
Published in DKUM: 15.03.2023; Views: 343; Downloads: 11
URL Link to file
This document has many files! More...

8.
Zgodovinski pregled literature na področju informacijske varnosti (1973-2020) : magistrsko delo
Zala Gujtman, 2022, master's thesis

Abstract: Za razvoj znanosti in napredek prakse so pomembne pregledne raziskave, ki omogočajo prikaz razvojnih trendov discipline in identifikacijo aktualnih usmeritev. Pregled literature kaže, da na področju raziskovanja informacijske varnosti primanjkuje preglednih raziskav, ki bi proučevale zgodovinski razvoj discipline in raziskovalne trende. Opaziti je tudi primanjkljaj raziskav, ki bi podajale pregled nad raziskovalno dejavnostjo na področju netehničnih vidikov. Magistrsko delo predstavlja zgodovinski pregled znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju informacijske varnosti med letoma 1973 in 2020 in aktualne raziskovalne tematike v preteklih obdobjih. Z metodo sistematičnega pregleda literature je bila izvedena analiza letne znanstvene produkcije in raziskovalnih trendov, ki jih je mogoče identificirati v vseh prispevkih in tistih, ki so povezani z netehničnimi vidiki informacijske varnosti. V ta namen je bil opravljen pregled besed iz naslovov prispevkov in njihova pojavnost skozi čas, besed iz povzetkov prispevkov, ključnih besed avtorjev in najbolj citiranih prispevkov. Z analizo raziskovalnih trendov je podan natančnejši pregled razvoja discipline ter prevladujočih tehničnih in netehničnih tematskih usmeritev. Rezultati raziskave kažejo, da objave na področju informacijske varnosti iz leta v leto naraščajo, raziskovalni trendi skozi čas pa se v večji meri povezujejo s tehničnimi vidiki. Med aktualne raziskovalne teme sodijo kontrolni sistemi, nevronske mreže, kibernetsko-fizični sistemi, zaznavanje virusov, aditivna proizvodnja, porazdeljen nadzor, generativno nasprotovalno omrežje, varnostna ozaveščenost, varnostna politika, sistem upravljanja in upravljanje s tveganji. Da bi zagotovili ustrezno ravnovesje v multidimenzionalni obravnavi informacijske varnosti, bi se raziskovalci v večji meri morali osredotočati na raziskovanje netehničnih vidikov, kot so upravljanje z varnostnimi politikami, zasebnost, kibernetski napadi in kriminaliteta, upravljanje informacijske varnosti, varnostna kultura, družbeni mediji in izobraževanje oziroma ozaveščanje uporabnikov.
Keywords: informacijska varnost, sistematični pregled literature, raziskovalni trend, zgodovinski razvoj, analize, magistrska dela
Published in DKUM: 12.10.2022; Views: 637; Downloads: 136
.pdf Full text (1,36 MB)

9.
Vloga vodje pri reševanju konfliktov : študija primera varnostnega tima
Anita Lushtaku, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Delo v varnostnih organizacijah je zaradi kompleksne in zahtevne narave pogosto zasnovano v obliki timske zasnove. Ker pa se varnostni timi pogosto soočajo s stresnimi in nepredvidljivimi situacijami, to zagotovo vpliva na medosebne odnose in pojav konfliktov. Pri reševanju konfliktov in upravljanju timske dinamike ključno vlogo odigrajo vodje, ki morajo pri tem uporabljati primerne pristope. Na temo timskega dela obstaja širok nabor literature, kljub temu pa so študije, ki bi proučevale dinamiko medosebnih odnosov, naravo konfliktov in vlogo vodij v timih, ki se ukvarjajo z varnostno dejavnostjo, precej redke. Cilj diplomskega dela je bil skozi pregled literature predstaviti naravo timskega dela in konfliktov v timih, pristope k reševanju konfliktov in vlogo vodij pri njihovem upravljanju, ter kako se ta spoznanja odražajo v praksi. V ta namen smo izvedli študijo na primeru varnostnega tima, in sicer dvostopenjsko raziskavo, ki je vključevala anketo med člani tima v zasebnovarnostni organizaciji in intervju z vodjem istega tima. Z anketo smo analizirali pričakovane lastnosti vodje, vzroke za nastanek konfliktov, odnos tima do konfliktov in naravo medosebnih odnosov. Z intervjujem pa smo proučili stališča vodje tima glede vodenja tima in konfliktov ter preverili rezultate ankete. Rezultati kažejo, da člani tima pripisujejo visoko pomembnost strateškim, organizacijskim in operativnim sposobnostim vodje. Nejasna navodila, ki jih poda vodja, ter slaba in prikrita komunikacija so po mnenju članov tima najpogostejši razlogi za nastanek konfliktov, medtem ko vodja navaja, da so konflikti predvsem posledica preobremenjenosti članov ter neurejenosti medsebojnih odnosov. Glede na ugotovljene odnose in pristope k reševanju konfliktov lahko sklenemo, da tim, ki smo ga obravnavali v raziskavi, dobro deluje, čeprav se kažejo nekatera nesoglasja in želje po boljšem sodelovanju ter zaupanju. Diplomsko delo je uporabno predvsem za vodje timov, ki lahko iz ugotovitev razberejo, katere vodstvene sposobnosti so pomembne za uspešno delovanje timov, kakšni so vzroki za pojav konfliktov in priporočeni pristopi k njihovemu upravljanju.
Keywords: varnost, varnostna dejavnost, varnostne organizacije, varnostni timi, vodje, konflikti, reševanje konfliktov, zaključna dela
Published in DKUM: 07.03.2022; Views: 856; Downloads: 129
.pdf Full text (893,89 KB)

10.
Violence against the elderly - analysis of further research needs based on a systematic review of research
Teja Primc, Branko Lobnikar, Kaja Prislan Mihelič, 2021, review article

Abstract: Purpose of the Paper: The purpose of this paper is to investigate the current state of research on the topic of elder abuse both in the institutional and domestic environment and to present the key findings of existing studies. The paper also aims to shed light on areas requiring additional research and present the directions for further research. Methods: A systematic literature review was conducted using the PRISMA method in the Web of Science and Scopus databases. The review included 29 papers published between 2010 and 2021. Findings: Elder abuse is an under-researched topic. The lack of research is particularly apparent in the incidence and nature of the problem in the home environment. Previous studies focus on the various forms of abuse, its perpetrators and risk factors. Rates of psychological abuse, neglect and physical abuse are high in nursing homes and among older visitors to ambulatory care facilities and emergency departments, while self-neglect, neglect and psychological abuse are prevalent in the home environment. Women between the ages of 70 and 75, who are socially isolated and require daily care, are more exposed to abuse. The perpetrators of the abuse are most often family members. Limitations/Applicability of the Research: The ‘paper’s findings provide insight into research on elder abuse and can serve as a basis for planning research into this phenomenon. The paper highlights research gaps and introduces opportunities for improvements in the systemic approaches when addressing the issue. Originality/Relevance of the Paper: The paper presents the systematic and up to date analysis of past studies on elder abuse. The results are intended for professionals and researchers working in the field.
Keywords: violence, abuse, neglect, elderly, systematic literature review
Published in DKUM: 26.01.2022; Views: 916; Downloads: 28
URL Link to file
This document has many files! More...

Search done in 1.95 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica