| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 291
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
Tehnično in fizično varovanje v Slovenski vojski : magistrska naloga
Aleš Kotnik, 2009, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi bom predstavil problem zagotavljanja tehničnega in fizičnega varovanja v Slovenski vojski, soodvisnost in vlogo tehničnega in fizičnega varovanja glede na osebno, industrijsko, dokumentacijsko in informacijsko varnost, umeščenost tehničnega in fizičnega varovanja v sistem Slovenske vojske, pravno ureditev tega področja, zagotavljanje tehničnega in fizičnega varovanja ter možnosti izboljšanja in poenotenja tehničnega in fizičnega varovanja z razvojem modela za ocenjevanje sistemov varovanja na področju tehničnega in fizičnega varovanja. Osnovni cilji: 1. tehnično in fizično varovanje kot sestavni del varnostne politike, 2. ustrezna stopnja zaščite življenj, materialnotehničnih sredstev in tajnih podatkov na vseh ravneh, 3. potrebno dopolnjevanje notranjih pravnih aktov na področju tehnične in fizične varnosti, 4. potrebno zagotavljanje sredstev za vzpostavitev pogojev za zagotavljanje tehnične in fizične varnosti, 5. izboljšanje postopkov na področju tehnične in fizične varnosti. Posebni cilj: 1. razvoj modela za ocenjevanje ustreznosti sistemov varovanja na področju tehnične in fizične varnosti. Tehnično in fizično varovanje predstavljata eno glavnih komponent pri zagotavljanju varnosti v Slovenski vojski.
Keywords: tehnična varnost, fizična varnost, varovanje tajnih podatkov, varovanje materialnotehničnih sredstev, pravna ureditev, model ocenjevanja, Slovenska vojska
Published: 14.08.2009; Views: 2577; Downloads: 299
.pdf Full text (1,12 MB)

22.
Karierna pot častnika v Slovenski vojski : magistrska naloga
Renata Karamarković, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Razvoj Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) je najbolj odvisen od sposobnosti pripadnikov, da dosegajo cilje organizacije. Te omogoča priprava in izvajanje ustreznega sistema celovitega razvoja pripadnikov SV. Usposobljeni pripadniki SV bodo sposobni reševati obstoječe in prihodnje naloge, problematiko in s tem SV omogočali povečati njeno prilagodljivost okolju. Sistem karierne poti mora biti v SV zgrajen tako, da bo primerljiv z ostalimi oboroženimi silami demokratičnih držav. Za dosego tega cilja pa je treba opredeliti temeljne elemente in postopke, ki bodo opredeljevali proces razvoja kadrov, ki pa mora biti pregleden in jasen. Častniki SV morajo poznati možnosti za svoj razvoj, pogoje za napredovanje in tudi odgovornosti ter pristojnosti, ki so neposredno povezane z uresničevanjem razvoja kadrov. Za izdelavo modela kariernih poti častnikov stalne sestave ni treba pridobiti politične podpore, spremeniti zakonodaje, saj je model izdelan v okviru obstoječih normativnih predpisov, ki so navedeni v poglavju Normativne podlage za razvoj kadrov v SV. Izdelava modela kariernih poti častnikov stalne sestave SV je stvar notranje organizacije, torej Ministrstva za obrambo RS (v nadaljevanju MORS) ali Generalštaba Slovenske vojske (v nadaljevanju GŠSV), ki lahko s sprejetjem ustreznega predpisa celovito uredi postopke in zahteve modela kariernih poti častnikov v SV. Naloga je strukturirana na način, ki omogoča razumevanje in načrtovanje sistema kariernih poti častnikov SV. Pri tem se bomo osredotočili na teoretična izhodišča osnov razvoja kadrov in kariere, načrtovanje in upravljanje kariere, modelov karier in kariernih sider. Opredelili bomo normativne podlage za izvajanje kadrovske funkcije v SV. V okviru obstoječih normativnih dokumentov bomo izdelali predlog modela karierne poti častnika, ki se razvija po poveljniški, štabni in specialistični smeri. V zadnjem delu bomo na podlagi ankete ugotovili, kakšne so karierne poti častnikov SV, ki so vključeni v izobraževalni program 12. generacije višjega štabnega šolanja častnic in častnikov SV. Z izvedbo ankete želimo prikazati ustreznost njihovih kariernih poti, zadovoljstvo častnikov z njihovo karierno potjo ter dejavnike, ki po mnenju slušateljev vplivajo na razvoj njihovih kariernih poti.
Keywords: vojska, kadri, razvoj kadrov, karierna pot, kariera, dolžnosti, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 3987; Downloads: 702
.pdf Full text (1,20 MB)

23.
Vloga C4I sistemov ognjene podpore v sodobnih oboroženih silah : magistrska naloga
Jurij Jurtela, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Sodobni načini bojevanja bistveno spreminjajo osnovne priprave in izvajanja bojnih delovanj. Kakor v vsakdanjem življenju je postal računalnik nepogrešljiv tudi na bojišču. Digitalna slika bojišča je osnova, ki pomeni prednost v izvajanju bojevanja in postaja nuja za uspešno delovanje. Danes postaja informacija v realnem času potreba, ki pomeni v procesu odločanja ključni element za dosego zadovoljivih rezultatov in omogoča preživetje v vseh oblikah bojnega delovanja. Zasnova C4I sistemov mora biti izvedena tako, da nudi poveljujočemu kadru in vsem udeležencem jasno, sliko in s tem orodje za hitrejše in pravilnejše sprejemanje odločitev na vseh ravneh. Modularna zgradba programa mora omogočati vključitev vseh sedanjih in bodočih senzorjev v obstoječo zasnovo. Zagotavljati mora tudi povezavo z obstoječimi rešitvami partnerskih držav tako na strateškem, operativnem in taktičnem nivoju. Vse več rešitev se išče tudi v povezavi specialističnih nacionalnih programov, kot so sistemi ognjene podpore v združene sisteme delovanja. Takšni sistemi delujejo internacionalno na svojem področju in lahko služijo kot primer tudi drugim zelo pomembnim dejavnikom internacionalnega delovanja, to je logistiki.
Keywords: informacijski sistemi, digitalno bojišče, artilerija, ognjena podpora, information system, digital battlefield, artillery, fire support
Published: 17.08.2009; Views: 1933; Downloads: 214
.pdf Full text (13,04 MB)

24.
Civilno-vojaško sodelovanje v Slovenski vojski (krepitev vloge in pomena) : magistrska naloga
Andreja Kapušin, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Sodelovanje Slovenske vojske in njene predhodnice Teritorialne obrambe s civilno družbo ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Spremenjene družbene razmere, tako v politiki, družbi, odnosih med državljani, kakor tudi spremenjena vloga in naloge vojske, profesionalizacija, prehod na poklicne oborožene sile imajo velik vpliv na spremenjen odnos civilne družbe do vojske. Zato sta se spremenila tudi vloga in pomen civilno-vojaškega sodelovanja. S profesionalizacijo se povečuje nevarnost odtujitve vojske iz civilnega okolja, zato mora vojska s pomočjo civilno-vojaškega sodelovanja nenehno graditi spoštovanje, zaupanje in dobre medsebojne odnose v slehernem delu Republike Slovenije. Slovenski vojski pa mora to sodelovanje prinašati prepoznavnost in promocijo v družbi, tako vojaške institucije, kot vojaškega poklica, nekoč tako spoštovanega in cenjenega v sleherni družbi. Slovenska vojska ne sme zaspati na lovorikah zelo visokega zaupanja ljudi v vojaško institucijo, ampak mora nadaljevati aktivnosti na vseh področjih. Posebno pozornost mora poleg zastavljenih nalog posvetiti tudi kontinuiranemu razvoju civilno-vojaškega sodelovanja.
Keywords: civilno-vojaško sodelovanje, CIMIC, promocija, civilna družba, recipročnost, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 3342; Downloads: 347
.pdf Full text (2,85 MB)

25.
Poveljevanje in kontrola v Slovenski vojski : magistrska naloga
Avdulla Pelaj, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Magistrska naloga obravnava poveljevanje in kontrolo v Slovenski vojski. Področje je novo in aktualno ter vsekakor koristno zlasti za stroko, ki doslej ni angažirala strokovnjakov, ki bi celovito obdelali tovrstno področje. Področje poveljevanja in kontrole se trenutno intenzivno razvija. Na samem začetku razvoja prihaja do različnih mnenj o tem, kako je najbolje definirati pojem poveljevanja: kakšno vlogo v procesu poveljevanja ima menedžemt in kaj je vloga vodenja - ali morda bolje rečeno - voditeljstva. Sledi iskanje odgovora na vprašanje, katere vsebine bi bile primerne za opredelitev okolja sistema poveljevanja in kontrole, koncepta poveljevanja in kontrole ter povezljivosti poveljevanja in kontrole. Priča smo iskanju odgovora na vprašanja: kateri so elementi in načela poveljevanja, kakšna je vloga poveljnika v procesu poveljevanja in kakšen je pomen upravljanja informacij v procesu poveljevanja in kontrole. Na koncu nas čaka iskanje odgovora na vprašanje, kaj predstavlja ciklus ocenjevanja, načrtovanja, priprave in izvedbe samega poveljevanja in kontrole. Pričujoča magistrska naloga bo osvetlila prevodno-terminološke zagate v zvezi z vodenjem, menedžmentom, voditeljstvom in poveljevanjem ter poskušala dati odgovore na vsa zgoraj navedena vprašanja. Z ustrezno opredelitvijo pojmov nanizanih izrazov in ustreznih vsebin bi se ustvarili pogoji za vsebinsko opredelitev poveljevanja in kontrole znotraj SV.
Keywords: poveljevanje, kontrola, vodenje, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 3730; Downloads: 584
.pdf Full text (532,94 KB)

26.
Varnostno upravljanje kritične infrastrukture : magistrska naloga
Gregor Garb, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Številna evropska podjetja poslujejo prek državnih meja in zato zanje veljajo različne obveznosti. V interesu držav članic in EU-ja je, da se vzpostavijo enotni standardi in ukrepi za zaščito kritične infrastrukture in da vsaka država članica ustrezno zaščiti svojo nacionalno kritično infrastrukturo, vendar znotraj skupnega okvira, predvsem zaradi poenotenja in preglednosti ter s tem odprave velikega števila različnih metodologij in dodatnih stroškov, ki izhajajo prav iz nepreglednosti in nestandardiziranih postopkov. Države članice so namreč na podlagi ustreznih kriterijev in metodologije dolžne določiti nacionalno kritično infrastrukturo in opredeliti, katera zaradi svoje dejavnosti lahko sodi tudi v okvir evropske kritične infrastrukture. Poleg določitve kritične infrastrukture je dolžnost vsake države članice tudi razviti nacionalne programe za njeno zaščito. Vsaka lastniška/upravljavska struktura posamezne kritične infrastrukture mora imeti, poleg vodstvenih in poslovnih sposobnosti, tudi sposobnost upravljanja z varnostnimi tveganji, s katerimi lastnik/upravljavec obvladuje izredne dogodke, do katerih lahko pride na kritični infrastrukturi oziroma v njeni okolici. Z drugimi besedami to pomeni, da je pri samem organiziranju, vodenju in nadzorovanju delovanja zmogljivosti, potrebno poznavanje obvladovanja različnih možnih in dejanskih nevarnosti, ogrožanja in varnostnega tveganja kot tudi izvajanja ukrepov in aktivnosti ob neposrednem nastanku izrednega varnostnega dogodka. Vloga Slovenske vojske pri zaščiti kritične infrastrukture je, skladno z njenim poslanstvom in nalogami, bolj podporne narave oziroma njena aktivnost prihaja do izraza v precej kasnejših fazah. Glede na dejstvo, da so ključni dejavniki zaščite kritične infrastrukture njeni lastniki/upravljavci s svojimi zmogljivostmi, torej predvsem civilno okolje, to posledično pomeni, da Slovenska vojska trenutno ne iz pravnega kakor tudi ne iz operativnega vidika ne predstavlja ključnega dejavnika zaščite kritične infrastrukture.
Keywords: kritična infrastruktura, varnostno tveganje, varnostno upravljanje, ocena ogroženosti, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 2479; Downloads: 470
.pdf Full text (712,69 KB)

27.
Zagotavljanje in razvoj kadrov Slovenske vojske za potrebe Natove poveljniške strukture : magistrska naloga
Jože Sladič, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo predstavlja problematiko zagotavljanja in razvoja ustreznega kadra za zagotavljanje popolnjevanja delovnih mest v Natovi poveljniški strukturi. Od kvalitete kadrov je odvisen tudi uspeh katere koli organizacije tako v domačem okolju kakor tudi v globalnem svetu. Od kvalitete kadra je odvisen tudi uspeh Slovenske vojske v okviru izvajanja nalog, ki jih je Republika Slovenija in z njo Slovenska vojska sprejela in jih sprejema od vstopa Republike Slovenije v Nato od leta 2004 dalje. V magistrski nalogi so prikazane težave pri zagotavljanju in razvoju kadra, nakazana pa je tudi možna pot pri reševanju teh težav.
Keywords: razvoj kadrov, zagotavljanje kadrov, kadrovski menedžment, NATO, poveljniška struktura, Slovenska vojska
Published: 17.08.2009; Views: 2765; Downloads: 276
.pdf Full text (1,47 MB)

28.
Učinki posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki : magistrska naloga
Nikolaj Galeša, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Vojaško letališče Cerklje ob Krki (letališče) je bilo ustanovljeno leta 1938 kot vojaško letališče kraljeve vojske. Po koncu druge svetovne vojne pa ga je uporabljalo vojaško letalstvo JLA. Letališče je v devetdesetih prejšnjega stoletja postalo osrednja vojaška letalska baza Slovenske vojske. Danes je tu nastanjena večina enot letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske (SV). Dotrajanost letaliških objektov, vzletno-pristajalne steze in druge letališke infrastrukture je povod celovitega projekta prenove ter posodobitve letališča. Večina prenove bo povezana z izboljšanjem zmogljivosti letališča. Tehnološka prenova in rekonstrukcija letališča bosta omogočili, da bodo na njem varno vzletali in pristajali vojaški ter civilni zrakoplovi v vseh pogojih, tudi pri omejeni vidljivosti, podnevi in ponoči. Na ta način bo omogočen tudi civilni notranji in mednarodni javni promet, ki ga do zdaj ni bilo. Obnovljeno letališče bo edina zračna vstopna točka vojaških letal v Sloveniji, kjer bo potekal tudi program podpore enotam NATO, pri čemer pa ni predvideno, da bi bili na njem stalno nameščeni zrakoplovi ali enote drugih držav zavezništva. Predvideno je za pomoč med članicami zveze ob vojaški ogroženosti in večjih naravnih nesrečah. Izgradnja gospodarskega središča Phoenix na severnem delu letališča se pojavlja kot pomemben logističen potencial, tako za Slovensko vojsko kakor tudi za celotno gospodarsko področje v Posavju. Posodobitev letališča in izgradnja gospodarskega središča Phoenix na istem prostoru je izvrstno izkoriščen moment ali še bolje rečeno inercija, ki bo zagotovila sinergijo celotnega spektra logističnih tokov na tem območju ter ob ustreznem upravljanju omogočila povezljivost kadrov, opreme in infrastrukture na letališču.
Keywords: letališča, povezljivost, sinergija, intermodalnost, podpora države gostiteljice
Published: 17.08.2009; Views: 3635; Downloads: 224
.pdf Full text (3,32 MB)

29.
Prilagoditev vojaške infrastrukture poklicni vojski s poudarkom na izvajanju programov celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske : magistrska naloga
Zdenka Veselič, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Slovenija je po osamosvojitvi organizirala vojaško obrambo na način, kot je bil v nekdanji skupni državi. Razvijala je številčno veliko vojsko, v katero so bili vključeni z majhnim deležem pripadniki stalne sestave ter pripadniki rezervne sestave, ki so bili v enote SV razporejeni na podlagi zakonsko obveznega služenja v rezervni sestavi. Pripadniki moškega spola so se usposabljanja za obrambo domovine udeleževali na služenju vojaškega roka, ki je bil prav tako zakonsko obvezen za vse zdravstveno sposobne moške državljane, stare med 18 in 27 let. Ob nadaljnjem razvoju Slovenske vojske se je vse bolj kazala potreba po drugačnem organiziranju vojaške obrambe, ki bi tako zagotovila doseganje novih doktrinarnih in strateških obrambnih načel. Vse bolj se je kristalizirala potreba po prehodu na poklicni način popolnjevanja vojske. Slovenska vojska je s prehodom na poklicni način popolnjevanja, dopolnjenega s pogodbeno rezervo doživela številne spremembe tako v kadrovski kot tudi v organizacijski strukturi. Vse te spremembe pa so zahtevale spremembe tudi na drugih področjih, med njimi vojaški infrastrukturi. Po izvedeni koncentraciji sil in sredstev v perspektivne objekte, ki jih uporablja Slovenska vojska, je sledilo zagotavljanje bivalnih in delovnih zmogljivosti, kjer je nastanjena poklicna vojska. Sledeč cilju razviti majhno in dobro usposobljeno vojsko, so bili posodobljeni ali na novo zgrajeni tudi nekateri objekti, namenjeni izobraževanju, usposabljanju in urjenju. Pripadnik je najpomembnejši in ključni dejavnik v delovanju Slovenske vojske. Celostna skrb za pripadnike Slovenske vojske je postala s profesionalizacijo vojske pomembna dejavnost, ki pa do danes še ni zaživela v celoti. Prostorska urejenost za izvajanje programov celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske je marsikje še v obliki načrtov.
Keywords: vojaška infrastruktura, celostna skrb, vojašnica, Slovenska vojska, military infrastructure, integral care, barrack, Slovenian Army
Published: 18.08.2009; Views: 2148; Downloads: 177
.pdf Full text (729,50 KB)

30.
Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica