| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 106
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Translating Sound Figures in Children's Literature
Janja Glavač, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Otroška književnost je pomemben element v razvoju opismenjevanja, obstoječo široko ponudbo pa dodatno obogatijo tudi številni prevodi. Prevajalci otroške književnosti pa se spopadajo s posebnimi izzivi, saj morajo pri svojem delu upoštevati tako mlade bralce in obstoječe norme, kakor tudi jezikovne ovire, ki so pomemben dejavnik pri prevajanju zvočnih figur, le-te pa so pogosto uporabljene v literaturi za najmlajše bralce. Z opisom najpogostejših zvočnih figur, kot so aliteracija, asonanca, onomatopija, rima in s številnimi primeri le-teh v dveh prevodih sem želela ugotoviti katere figure je moč prevesti, katere predstavljajo problem ter hkrati predstaviti moje rešitve za obstoječe probleme.
Keywords: prevajanje, otroška književnost, zvočne figure, aliteracija, onomatopija, rima
Published: 20.11.2009; Views: 2397; Downloads: 278
.pdf Full text (473,93 KB)

2.
Prevajanje slovenskih zemljepisnih imen v angleščino s posebnim poudarkom na prevodih turističnih besedil
Nataša Mušič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno prevajanje slovenskih zemljepisnih imen v angleščino, s posebnim poudarkom na prevodih turističnih besedil. Posebna pozornost je namenjena značilnosti turističnih besedil in pomenu standardizacije zemljepisnih imen. Pregledani so bili zbrani turistični prospekti, zemljepisna imena so bila razdeljena v različne skupine ter preučena. Sledila je analiza različic prevodov posameznih imen. Prav tako so v diplomskem delu predstavljena pravila, ki so lahko v pomoč pri prevajanju slovenskih zemljepisnih imen v angleščino v turističnih besedilih.
Keywords: prevajanje, zemljepisna imena, turistična besedila, turistični prospekti, standardizacija, UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names), uveljavljeni prevodi.
Published: 17.11.2009; Views: 3485; Downloads: 822
.pdf Full text (3,91 MB)

3.
Organizacija in delovanje Prevajalskega centra za organe Evropske unije
Jasmina Antonijević, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Prevajalski center za organe Evropske unije je bil ustanovljen leta 1994 z namenom zagotavljanja prevajalskih storitev, potrebnih za delovanje specializiranih in decentraliziranih agencij Evropske unije. Glede na raznolika področja dela njihovih strank zaposleni prevajajo širok spekter področij: od ksenofobije, zaščite intelektualne lastnine, okoljskih vprašanj, varnosti živil, poklicnega izpopolnjevanja do varovanja civilnega letalstva. Prevajajo znanstvena poročila, pravne dokumente in občasno tudi besedila, kot je meni delovnega kosila. Cilj moje diplomske naloge je predstavitev delovanja in organizacije Prevajalskega centra za organe Evropske unije. Predstavila bom namen nastanka Prevajalskega centra kot decentralizirane agencije Evropske unije, ki so bili ustanovljeni zato, da 40 decentraliziranih agencij in uradov EU ne potrebujejo lastnih prevajalskih služb. Vodja slovenskega oddelka ter vodja slovanske in grške jezikovne skupine iz Prevajalskega centra sta mi pomagala pri formalni odobritvi vprašalnika in njegovi distribuciji. S skrbno izbranimi vprašanji sem skušala predstaviti vse plati dela prevajalcev v tej instituciji. Tako pridobljene podatke sem nato statistično obdelala, analizirala ter predstavila v obliki rezultatov.
Keywords: Prevajalski center za organe EU, prevajalske storitve, zaposlovanje v institucijah EU, prevajanje za institucije EU, vprašalnik za prevajalce na Prevajalskem centru za organe EU.
Published: 29.08.2009; Views: 2061; Downloads: 150 
(1 vote)
.pdf Full text (491,74 KB)

4.
Neologisms in public discourse
Tanja Medvešek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osredotočeno na novonastale besede v javnem diskurzu, ki se imenujejo neologizmi. Glavni vir raziskovanja teh besed je bil internet. Neologizmi so predstavljeni predvsem z besedotvornega vidika. Za boljše razumevanje besedotvornih postopkov so razloženi tudi nekateri pojmi. Raziskali smo tudi, zakaj sploh neologizmi nastajajo in kaj neologizmi po svoji definiciji sploh so. Poiskani neologizmi so bili analizirani in razvrščeni glede na besedotvorni postopek. Želeli smo ugotoviti, kateri postopek je najbolj produktiven v angleškem jeziku. Predstavili smo pomen neologizmov in pogostost pojavljanja oz. uporabe. Za pridobitev tega podatka smo uporabili elektronsko zbirko besedja, elektronski korpus imenovan Coubild Bank of English.
Keywords: neologizem, priložnostnice, besedotvorje, leksikologija, besednjak, družba
Published: 29.08.2009; Views: 1969; Downloads: 244
.pdf Full text (294,28 KB)

5.
ČRKE V KVADRATIH - BESEDNE UGANKE V ANGLEŠČINI
Mateja Vinovrški, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Besedne uganke in igre so pomembno orodje pri učenju in poglobitvi znanja jezika. Pojavljajo se v različnih oblikah, prav tako v različnih medijih (knjige, splet, družabne igre, časopisi). V tej diplomski nalogi je predstavljena zgodovina besednih ugank ter narejena klasifikacija različnih tipov besednih ugank in iger. Narejena in predstavljena je analiza pogostosti in raznolikosti besednih iger v izboru knjig za učenje angleškega jezika, ki so na voljo v Sloveniji, in sicer z namenom izmeriti, kako ta material izkorišča besedne igre. Narejena je bila tudi anketa med slovenskimi osnovnošolci v zvezi z uporabo križank v razredu in predstavljeni so njeni rezultati. Besednih iger in konceptov le-teh ne najdemo samo v učbenikih, zato sta v tej diplomski nalogi narejena pregled in razlaga nekaterih znanih in popularnih družabnih iger in iger na spletu, ki temeljijo na besednih igrah. Prav tako so podane razlage in pojasnila besednih iger, uporabljenih v ameriških dnevnih časopisih. Diplomska naloga se zaključi s kritičnim ovrednotenjem predstavljenih rezultatov in načinov vključitve besednih iger v učni proces.
Keywords: besedne uganke, besedne igre, besedne uganke v knjigah za učenje angleščine, križanke, besedne uganke na spletu, besedne uganke v ameriških dnevnih časopisih
Published: 19.03.2010; Views: 3521; Downloads: 137
.pdf Full text (5,33 MB)

6.
ZNAČILNOSTI PREVAJANJA ZGODOVINSKIH BESEDIL IZ ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO NA PRIMERU BESEDILA BELLUM IUDAICUM - THE JEWISH WAR, KNJIGA III, VRSTICE 289-408
Mojca Fingušt, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava prevajanje zgodovinskih besedil za čas rimskega imperija. Zgodovinska besedila starejših zgodovinskih obdobij, še posebej iz obdobja rimskega imperija, niso napisana na način, kot si mnogi ljudje predstavljajo — naštevanje letnic in dolgočasni opisi bitk. Zgodovinska besedila tega obdobja bi morali imenovati literarnozgodovinska besedila, saj združujejo pripovedovanje o preteklih dogodkih in imajo značilnosti književnega besedila. Bellum Iudaicum — The Jewish Wa, delo Jožefa Flavija iz prvega stoletja n. št., je tipičen primer takšnega besedila. Prevajanje zgodovinskih in literarnozgodovinskih besedil je lahko težavno. Zgodovinska besedila so bila napisana v drugačnem kulturnem okolju, času in prostoru. Vse te okoliščine je potrebno upoštevati pri prevajanju takšnih besedil. Opredelitev zgodovinskih besedil zajema tudi besedila, napisana v preteklosti, ki obravnavajo preteklost. Vsa zgodovinska besedila so bila napisana z namenom, bodisi zabeležiti in opisati vse pomembne dogodke bodisi predstaviti in ohraniti kulturo, ki si zasluži mesto na enakem nivoju kot domnevno superiorne kulture. Takšen primer je Bellum Iudaicum — The Jewish War. Prevod zgodovinskega besedila naj bi ostal še vedno zgodovinsko besedilo in iz prevoda naj bi bil razviden isti namen, s katerim je bilo zgodovinsko besedilo napisano.
Keywords: prevajanje, zgodovinska besedila, literarnozgodovinska besedila, književni prevod, Jožef Flavij
Published: 23.07.2010; Views: 1900; Downloads: 112
.pdf Full text (494,39 KB)

7.
LUŠČENJE STROKOVNEGA IZRAZJA Z UPOŠTEVANJEM KOLOKACIJ IZ BESEDIL S PODROČJA INFORMATIKE
Primož Gmeiner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana metoda luščenja strokovnega izrazja z upoštevanjem kolokacij iz besedil s področja informatike, natančneje na temo elektronske uprave. Teoretični del naloge je splet različnih področij znanosti, ki so ključna za razumevanje osnovnih dejstev, ki zadevajo luščenje izrazja. Empirični del pa posreduje pristop, kako se je luščenja izrazja treba lotiti v praksi. Ključni vidiki raziskave si sledijo v predvidenem pravilnem vrstnem redu. Uporabljena je bila hibridna metoda, ki vključuje določene skladenjske vzorce in statistične izračune. Metoda je bila večstopenjsko opredeljena in podrobno opisana. Raziskava obsega luščenje izrazja, vnos podatkov, statistično obravnavo, korpusno obravnavo in izdelavo glosarja. Raziskava je terjala veliko ročne obdelave podatkov, precej pa sem si pomagal še z računalniško podprtimi programi. Nastali glosar vsebuje abecedni seznam dvobesednih kolokacij s slovenskimi ustreznicami in razlagami. Predstavlja osnovni sestav dvobesednih enot in možnost nadaljnjega raziskovanja, saj lahko obstoječim kolokacijam razširimo njihov trenutni n-gram, s tem pa povečamo glosar z večbesednimi enotami, predhodno izluščenimi iz besedil.
Keywords: terminološke kolokacije (sopojavljanke), luščenje strokovnega izrazja z upoštevanjem kolokacij (sopojavljank), hibridna metoda, skladenjski vzorci, korpusna analiza, glosar (razlagalni slovar), elektronska uprava
Published: 23.07.2010; Views: 1801; Downloads: 146
.pdf Full text (914,91 KB)

8.
PRIMERJALNA ANALIZA ANGLEŠKIH PREVODOV SLOVENSKIH TURISTIČNIH BROŠUR
Tjaša Novak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času, v katerem je prevajanje izrednega pomena. Prisotno je na vseh področjih človekovega delovanja. Strokovno prevajanje je zelo razširjeno na področju prevajanja. V predloženi diplomski nalogi sem se osredinila na prevajanje slovenskih turističnih brošur v angleški jezik ter na ozaveščenost zaposlenih v turistični stroki o pomembnosti prevajalca pri prevajanju, pri čemer sem si pomagala z anketnim vprašalnikom. V tej diplomski nalogi sem se osredinila na problematiko prevajanja slovenskih turističnih brošur. Naredila sem primerjalno analizo izbranih turističnih brošur ter njihovih angleških prevodov. Prav tako sem naredila analizo anketnega vprašalnika. V prvem delu sem na kratko predstavila teorijo prevajanja in na kaj je treba biti pozoren pri prevajanju različnih turističnih besedil. V drugem delu sem si s teoretičnim delom pomagala pri primerjalni analizi. Primerjala sem slovenske turistične brošure ter njihove angleške prevode. Izbrala sem dvanajst različnih besedil. Primerjava je potekala predvsem iz prevajalskega vidika, in sicer kako so prevajalci prevedli določene brošure, na katere probleme so naleteli, kakšne rešitve so uporabili, ali so upoštevali kulturno ozadje, itd. Na podlagi te primerjalne analize sem potem lahko prevode uvrstila v kategorijo slab prevod, dober prevod ali zelo dober prevod. Rezultati primerjalne analize so pokazali, da so prevodi dobri, saj sem uvrstila sedem prevodov v kategorijo zelo dober prevod, štiri v kategorijo dober prevod in samo enega v kategorijo slab prevod. Sledi analiza ankete o pomembnosti prevajalca pri prevajanju. Pri tej anketi je razvidno, da večino institucij predstavljajo hoteli, in sicer z 31,7 %, ter da je potreba po prevajanju v turistični stroki velika. Večina anketirancev, 38,3 %, zaupa prevajanje svojih izvirnikov prevajalskim agencijam, kar predstavlja pozitivno dejstvo, saj se zavedajo pomembnosti prevajalca pri procesu prevajanja. Podrobnejši rezultati anketnega vprašalnika ter primerjalne analize so predstavljeni v sklepnem delu diplomskega dela.
Keywords: Ključne besede: strokovno prevajanje, prevajanje turističnih besedil, kulturno ozadje, ozaveščenost o pomembnosti prevajalca pri prevajanju.
Published: 17.02.2011; Views: 2616; Downloads: 324
.pdf Full text (1,55 MB)

9.
PREVAJANJE ČLANKOV S PODROČJA MEDICINE V SLOVENSKI IZDAJI REVIJE JAMA
Patricija Babosek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Revije z mednarodnimi izdajami ponavadi narekujejo določene smernice, ki jih morajo uredniki upoštevati. Te smernice se nanašajo tudi na prevajalce, ki igrajo pomembno vlogo pri mednarodnih izdajah. Takšna je tudi medicinska revija JAMA, ki že vrsto let izhaja v slovenskem jeziku. Je mednarodno priznana strokovna medicinska revija in je ena od treh svetovno najbolj uglednih zdravniških strokovnih revij, ki izhaja vsak teden. V slovenski izdaji, ki izhaja vsaka dva meseca, so izbrani članki po izboru uredništva in jih je potrebno prevesti v slovenščino. Diplomsko delo podrobneje predstavlja problematiko prevajanja medicinskih besedil ter s konkretnimi primeri iz ameriške in slovenske medicinske revije JAMA prikazuje, kako so se prevajalci spopadli s prevajanjem le-teh.
Keywords: prevajanje medicinskih besedil, strokovna besedila, medicinska besedila, medicinska revija.
Published: 17.02.2011; Views: 2785; Downloads: 304
.pdf Full text (629,32 KB)

10.
ANALIZA DVEH JAVNIH GOVOROV PO TEORIJI VREDNOTENJA JEZIKA
Antonija Pavlovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Analiza javnih govorov po Teoriji vrednotenja jezika, se prične s poglavjem o retoriki in nadaljuje s predstavitvijo zelo mlade, še razvijajoče se teorije, Teorije vrednotenja jezika. Praktični del te diplome predstavljajo: identifikacija, analiza in razprava retoričnih figur, uporaba in učinkovitost le-teh v govorih, katerih namen je, da prepričajo ljudi. Poglobljena raziskava govorov kaže temeljno ideološko in namensko ozadje Tonya Blaira in princese Diane. Z namenom, da odkrijemo razne elemente oblik prepričljivosti in vrednotenja jezika, smo uporabili okvir Teorije jezika vrednotenja avtorjev Martin in White, ki predstavlja jedro diplomskega dela. Opravljena je bila tudi primerjava obeh govorov, ki je pokazala podobnosti in razlike med njima.
Keywords: Ključne besede: govor, teorija vrednotenja jezika, retorične figure, prepričljivost
Published: 07.07.2011; Views: 1932; Downloads: 191
.pdf Full text (619,18 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica