| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 37
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
Analysis of higher-order bézier curves for approximation of the static magnetic properties of NO electrical steels
Ermin Rahmanović, Martin Petrun, 2024, original scientific article

Abstract: Adequate mathematical description of magnetization curves is indispensable in engineering. The accuracy of the description has a significant impact on the design of electric machines and devices. The aim of this paper was to analyze the capability of Bézier curves systematically, to describe the nonlinear static magnetic properties of non-oriented electrical steels, and to compare this approach versus the established mathematical descriptions. First, analytic functions versus measurements were analyzed. The Bézier curves were then compared systematically with the most adequate analytic functions. Next, the most suitable orders of Bézier curves were determined for the approximation of nonlinear magnetic properties, where the influence of the range of the input measurement dataset on the approximation process was analyzed. Last, the extrapolation capabilities of the Bézier curves and analytic functions were evaluated. The general conclusion is that Bézier curves have adequate flexibility and significant potential for the approximation and extrapolation of nonlinear properties of non-oriented electrical steels.
Keywords: analytical modeling, anhysteretic curve, applied mathematics, Bézier curve, curve fitting, first magnetization curve, major loop, mathematical modeling, non-oriented electrical steel
Published in DKUM: 01.02.2024; Views: 227; Downloads: 12
.pdf Full text (4,90 MB)

3.
Modelling of unit differential reversal curves in the G2E hysteresis model
Ermin Rahmanović, Martin Petrun, 2024, original scientific article

Abstract: Iron losses represent a crucial factor in the design process of electrical machines. For this reason, it is important to consider adequate hysteresis behavior within models which predict iron losses. A promising hysteresis description is the static hysteresis model developed by the G2Elab research group. It proposes a unique approach of modelling magnetization curves inside the major loop based on the so-called unit differential reversal curves (uDRCs). This work focuses on modelling of the uDRCs. We analyzed the accuracy and identification approaches of several uDRC models, where we compared the established model with simplified solutions with less parameters. Further, we analyzed the impact of individual models regarding identification convergence. Finally, we highlighted which simplified models give the best trade-off between the ease and stability of identification process of parameters, and the accuracy of the hysteresis model.
Keywords: static hysteresis model, iron loss, loss surface model, magnetic material, mathematical modelling
Published in DKUM: 26.01.2024; Views: 137; Downloads: 16
.htm Full text (154,34 KB)

4.
Vodenje asinhronskega stroja s pretvornikom Siemens SINAMICS G120 : diplomsko delo
Žiga Romih, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno vodenje asinhronskega stroja s pretvornikom Siemens SINAMICS G120. Najprej sta predstavljeni uporabljena strojna in programska oprema, s pomočjo katerih smo izvedli eksperimentalno analizo. Podrobneje je predstavljen del programskega okolja Siemens Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), ki uporabnikom omogoča nastavljanje pogonskega sklopa. V okviru okolja TIA Portal so predstavljeni postopki za izvedbo vodenja z metodo U/f in za izvedbo vektorskega vodenja, pri čemer je poudarek na avtomatizirani nastavitvi parametrov pretvornika. Predstavljeni rezultati eksperimentalne analize zajemajo primerjavo med odzivi pogonskega sklopa v primeru različnih načinov vodenja, ki jih pretvornik omogoča. Na koncu so podani še napotki za ročno prilagoditev parametrov regulatorja hitrosti za doseganje želene dinamike pogona v primeru vektorskega vodenja.
Keywords: Asinhronski stroj, Siemens Totally Integrated Automation Portal, SINAMICS G120, vektorsko vodenje, vodenje U/f.
Published in DKUM: 13.10.2023; Views: 239; Downloads: 31
.pdf Full text (4,86 MB)

5.
Izvedba direktnega vodenja navora asinhronskega stroja z uporabo strojne opreme imperix : magistrsko delo
Matej Kerndl, 2023, master's thesis

Abstract: Laboratorij za električne stroje in vodenje na UM FERI so v okviru projekta RIUM pridobili strojno opremo za preizkušanje pogonskih sistemov, ki omogoča izvedbo različnih načinov vodenja na osnovi blokovnega programiranja. V okviru zaključnega dela smo analizirali in opisali delovanje programske in strojne opreme s ciljem izvedbe vodenja pogonskih sklopov. Ker strojna oprema omogoča, da se lahko blokovno programira v programskem okolju Matlab/Simulink, se modeli algoritmov vodenja pogonskih sklopov lahko tudi predhodno preizkusijo s simulacijami. V programskem okolju Matlab/Simulink smo z namenom, da se spoznamo z blokovnim programiranjem strojne opreme izvedli vodenje asinhronskega stroja z metodo direktnega vodenja navora (angl. Direct Tourqe Control – DTC). Model vodenja smo izvedli tako, da je predpripravljen za samodejno generiranje kode, ki se bo izvajala na dotični strojni opremi. Ugotovili smo, da je s pomočjo programskega kompleta programiranje strojne opreme enostavno vendar omejeno s funkcijami blokov, ki so na voljo v programu Simulink. Na koncu zaključnega dela smo s simulacijami naredili analizo vodenja asinhronega stroja z metodo DTC in jo primerjali z vektorsko metodo vodenja v orientaciji magnetnega sklepa (angl. Field Oriented Control - FOC).
Keywords: asinhronski stroj, direktno vodenje navora, blokovno programiranje, Simulink, Imperix.
Published in DKUM: 05.10.2023; Views: 280; Downloads: 44
.pdf Full text (4,06 MB)

6.
Obnova naprave za ovijanje zloženk : diplomsko delo
Timotej Teržan, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti postopek obnove naprave, ki je namenjen za obratovanje v farmacevtskih obratih, kar zaradi strogih zahtev naročnika predstavlja izziv. Prav tako je namen predstaviti, s kakšnimi koraki, postopki in izzivi smo se soočili pri postopku obnove naprave. Cilj naloge je bil obnoviti napravo za ovijanje zloženk s sodobnimi elektronskimi komponentami, novim krmiljem na osnovi PLK ter aplikacijo na osebnem računalniku preko katere bo možno upravljati napravo. Naprava bo morala dosegati zahtevano kapaciteto (hitrost obratovanja) in izpolnjevati vse zahteve naročnika, ki se navezujejo tako na obratovanje kot tudi na varno delo z napravo. Dodaten cilj je bil predstavitev protokolov za preizkušanje naprave v posameznih fazah med obnovo.
Keywords: obnova, ovijanje, avtomatizacija, PLK
Published in DKUM: 26.10.2022; Views: 506; Downloads: 51
.pdf Full text (3,83 MB)

7.
Vpliv zasnove rotorja z notranjimi trajnimi magneti na območje delovanja sinhronskega stroja : master's thesis
Pavel Ogrizek, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je obravnavan vpliv zasnove sinhronskega stroja z notranjimi trajnimi magneti (IPM) s ciljem razširitve območja konstantne moči z vodenjem v orientaciji polja. Z ustrezno zasnovo rotorja (tj. postavitvijo in obliko žepov za trajne magnete in postavitvijo in obliko dodatnih zračnih žepov) lahko vplivamo na območje delovanja vodenega IPM. Vpliv je lahko različen v različnih območjih obratovanja: z ustrezno zasnovo lahko na primer povečamo maksimalni navor v območju delovanja s konstantnim navorom, vendar se lahko zniža meja obratovanja v področju konstantne moči (tj. slabljenju polja). Rezultat zasnove je lahko tudi takšen, da se meja zviša v obeh območjih delovanja, kar predstavlja glavni cilj magistrske naloge. V magistrski nalogi je izvedena analiza referenčnega sinhronskega stroja z notranjimi trajnimi magneti, ki se uporablja v brezkrtačnih pogonih, le ti pa v ročnih orodjih podjetja Hilti. Analiza zajema inducirano napetost, magnetne sklepe, lastne in medsebojne inuktivnosti v triosnem (a, b, c) koordinatnem sistemu ter nato v transformiranem dq-koorninatnem sistemu. Izvedena je analiza komponent navora in maksimalnega navora glede na tok (MTPA). Analizirano je delovanje stroja v področju slabljenja magnetnega polja trajnega magneta. V drugem delu je izvedena analiza referenčnega stroja vendar brez trajnih magnetov. S tem analiziramo vpliv reluktance stroja. Analiza vklučuje magnete sklepe, lastne in medsebojnih induktivnosti v triosnem koordinatnem sistemu in v transformiranem dq-koordinatnem sistemu. V zadnjem delu naloge sledi implementacija novih zasnov rotorja sinhronskega stroja z notranjimi trajnimi magneti in analiza ter primerjava navora, induktivnosti in navorne karatkeristike v področju delovanja MTPA in v področju slabljenja polja
Keywords: Sinhronski stroj z notranjimi trajnimi magneti, zasnova rotorja, vodenje v orientaciji polja, MTPA, slabljenje polja
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 593; Downloads: 0

8.
Analiza zgodovinsko odvisnih histereznih modelov mehkomagnetnih materialov : magistrsko delo
Ermin Rahmanović, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je izvedena analiza zgodovinsko odvisnih histereznih modelov. Sodobni električni stroji in naprave so pogosto napajani s pretvorniki močnostne elektronike, ki povzročajo zapletene poteke magnetnih veličin v feromagnetnih jedrih. Trenutno uveljavljeni modeli so v večini primerov zgodovinsko neodvisni in niso zmožni pravilno opisati oblike malih zank znotraj limitne statične histerezne zanke, kar posledično privede do napačne ocene energijskih izgub v ciklu magnetenja. Za izboljšanje metod načrtovanja in dvig izkoristka sodobnih naprav je posledično potrebno razviti in uporabljati bolj točne modele, ki upoštevajo zgodovino magnetenja in ustrezno opišejo magnetilne krivulje tudi v primeru zapletenih neharmoničnih vzbujanj. Za izvedbo analize smo implementirali Zirka-Morozov in Loss-Surface histerezna modela, ki spadata v skupino fenomenoloških zgodovinsko odvisnih histereznih modelov. Analizo smo izvedli simulacijsko s programskim paketom Matlab/Simulink. Za oba modela smo na osnovi izvedenih analiz ugotovili, da upoštevata Madelungova pravila za zgradbo magnetilnih krivulj znotraj limitne statične histerezne zanke in zelo dobro opisujeta poljubne statične magnetilne pojave. Modela smo primerjali tudi med seboj in izpostavili prednosti in slabosti vsakega modela.
Keywords: mehkomagnetni materiali, histerezne lastnosti, zgodovinsko odvisno magnetenje, modeliranje, poljubna oblika vzbujanja
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 794; Downloads: 124
.pdf Full text (10,28 MB)

9.
Modeliranje in simulacija visoko napetostnih vezji v električnem pogonskem sklopu s poudarkom na elektromagnetni kompatibilnosti : magistrsko delo
Aljaž Zečević Rojko, 2021, master's thesis

Abstract: Avtomobilska industrija vse bolj stremi k hibridni ali popolni elektrifikaciji prevoznih sredstev. Nekatera podjetja so objavila, da s priˇcetkom novega desetletja ne bodo veˇc prodajala avtomobilov z motorjem na notranje izgorevanje. Najpomembnejˇsi cilji pri naˇcrtovanju novih elektriˇcnih pogonov so zmanjˇsanje pogonskega sklopa ter viˇsji izkoristek in zmogljivost. Integracija oziroma poslediˇcno zmanjˇsanje celotnega pogonskega sklopa pomeni krajˇse medsebojne razdalje med elektriˇcnimi komponentami. Vzrok katerih je lahko morebitno poveˇcanje elektromagnetnih motenj. Nov produkt ne more priti na trg, ˇce ne izpolnjuje predpisov v skladu s elektromagnetno zdruˇzljivostjo (EMC). V magistrski nalogi je predstavljeno celotno modeliranje in simulacija parazitnih paramet- rov in njihov vpliv na celoten model sistema. Parazitni parametri so pridobljeni za moˇcnostne kable, ˇsestfazno bakreno vodilo, leˇzaj in sinhronski motor s trajnimi mag- neti, z uporabo tridimenzionalnih elektromehanskih modelov z metodo konˇcnih elemen- tov. Pridobljene upornosti, kapacitivnosti, lastne in medsebojne induktivnosti so im- plementirane v kontrolni model sistema. V veˇcini primerov so ti elementi zanemarjeni v simulacijah, zato njihova vkljuˇcitev v model pripomore k pridobitvi bolj natanˇcnih rezultatov ob primerjavi z meritvami. Boljˇsi rezultati privedejo do natanˇcnejˇsih informacij o sistemu, kot so: prenihaji, oscilacije, harmonski spekter, elektromagnetne motnje, maksimalne delovne toˇcke, licitacije sistema itd. Na podlagi teh informacij je lahko raziskan sistem modificiran in optimiran pred zaˇcetkom prototipne ali testne faze projekta. Rezultati, predstavljeni v tej magistrski nalogi, nakazujejo, da je razvita metoda in inte- gracija v model primerna za predvidevanje licitacij in problemov sistema. Z opravljen- imi meritvami elektromagnetnih motenj je lahko opravljena validacija pogonskega sklopa ter nadaljnja nadgradnja modela za pridobitev rezultatov znotraj ˇzeljenih odstopanj.
Keywords: elektro mobilnost, elektriˇcni pogonski sklop, elektromagnetna kom- patibilnost (EMC), elektromagnetne motnje (EMI), medsebojni vplivi, metoda konˇcnih elementov (MKE)
Published in DKUM: 15.02.2022; Views: 844; Downloads: 0

10.
Nadzor temperature v posodi na indukcijskem kuhališču : diplomsko delo
Leon Ocepek, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo z namenom hitrejšega zaznavanja spremembe temperature v posodi na temperaturni NTK senzor, ki je nameščen na sredini posamezne tuljave, dodali temperaturno prevodno ploščico. Pri izbiri materiala, debeline in oblike smo morali biti pozorni, da je iz nemagnetnega materiala, da dobro prevaja toploto in da se v ploščici med segrevanjem posode inducira čim manj vrtinčnih tokov. Pomembna je tudi namestitev toplotno prevodne ploščice z namenom čim boljšega termalnega stika ploščice z NTK senzorjem in steklom, zato smo v diplomskem delu preizkusili več različnih postavitev ploščice na NTK senzor z uporabo toplotno prevodne paste, termalne blazinice in lista sljude. Z izboljšanim zaznavanjem temperature v posodi smo napisali tudi avtomatske algoritme za segrevanje vodnih jedi, topljenje, taljenje in pečenje hrane.
Keywords: nadzor temperature, indukcijsko kuhališče, toplotno prevodna ploščica, prenos toplote
Published in DKUM: 21.01.2022; Views: 1184; Downloads: 0

Search done in 7.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica