| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 63
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
31.
VPLIV VSEBNOSTI KEMIČNIH VLAKEN V BOMBAŽNIH IN VOLNENIH VZORCIH NA POTENCIAL ZETA
Petra Vezonik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je preučiti vpliv kemičnih vlaken v bombažnih in volnenih vzorcih na potencial zeta. Vzorci, ki smo jih dobili iz dveh tekstilnih podjetij Beti preja d.o.o. in Galeb d.d. so bili različnih sestav bombaž/modakril in volna/viskoza/poliamid. Potencial zeta je parameter, ki odraža medfazne lastnosti in je zelo pomemben za razumevanje vedenja trdnih snovi v številnih tehničnih postopkih. To daje vpogled v naboj in adsorpcijske lastnosti trdnih površin. Potencial zeta opisuje elektrokinetične lastnosti na meji trdno/tekoče, kjer pride do interakcij med trdno in tekočo fazo. Ta medfazna površina je opisana s kemičnim in elektrokemičnim potencialom, ki je popolnoma drugačen, kot tisti v čisti tekoči oz. trdni fazi, saj na molekule na meji vplivajo interakcijske sile iz obeh prisotnih faz. Za določitev potenciala zeta smo uporabili elektrokinetični analizator SurPASS proizvajalca Anton Paar GmbH iz Gradca v Avstriji, ki nam s pomočjo programske opreme »Visiolab for SurPAS« izračuna potencial zeta iz merjenega pretočnega potenciala. Za merjenje potenciala zeta smo uporabili cilindrično celico za vzorce prej in pravokotno merilno celico z nastavljivo režo za merjenje pletenin. Merili smo pretočni potencial za določitev potenciala zeta vzorcem sestave bombaž/modakril in volna/viskoza/poliamid. Iz dobljenih podatkov potenciala zeta v odvisnosti od pH vrednosti smo ovrednotili podatke in preučili vpliv kemičnih vlaken na potencial zeta.
Keywords: bombažni vzorci, volneni vzorci, kemična vlakna, potencial zeta pretočni potencial.
Published: 04.01.2012; Views: 2466; Downloads: 120
.pdf Full text (3,18 MB)

32.
VPLIV VSEBNOSTI MODAKRILA V BOMBAŽNIH VZORCIH NA POTENCIAL ZETA
Leja Ločniškar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Potencial zeta je eksperimentalno določljiva veličina in je rezultat delovanja elektrokinetičnih pojavov. Nanaša se na spremembo potenciala na strižni površini med premikajočim in mirujočim delom difuzne dvojne plasti. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti kako gostota zloženosti prej v cilindrični celici vpliva na potencial zeta in kakšen vpliv ima nanj širina reže pretočnega kanala v celici z nastavljivo režo. Ugotavljali smo tudi ali so rezultati potenciala zeta prej in pletenin med seboj primerljivi. V naši raziskavi smo potencial zeta določali z elektrokinetičnim analizatorjem SurPASS, ki temelji na merjenju pretočnega toka in pretočnega potenciala. Z uporabo tega instrumenta je mogoče dobiti tudi informacijo o realnem potencialu zeta, in ne le o navideznem. Rezultati merjenj v cilindrični celici so pokazali, da z naraščajočo gostoto zloženosti postaja potencial zeta vse manj negativen. Rezultati merjenj v celici z nastavljivo režo pa so pokazali, da širina reže pretočnega kanala, z izjemo 100% modakrila, ne vpliva na potencial zeta. S primerjavo rezultatov potenciala zeta prej in pletenin smo ugotovili, da celici dajeta primerljive rezultate navideznega potenciala zeta. Ugotovili smo tudi, da realni in navidezni potencial zeta nista primerljiva zaradi velikih razlik v absolutnih vrednostih. Za informacijo o realnem potencialu zeta bo raziskavo potrebno nadaljevati z merjenjem v modificirani celici z nastavljivo režo. Rezultati merjenj v cilindrični celic in celici z nastavljivo režo so potrdili pričakovan trend vzorcev glede na vsebnost bombaža in modakrila, in sicer da s povečano vsebnostjo modakrila potencial zeta postaja vse bolj negativen.
Keywords: potencial zeta, pretočni potencial, modakril, cilindrična celica, gostota zloženosti
Published: 04.11.2011; Views: 1851; Downloads: 123
.pdf Full text (3,35 MB)

33.
Razvoj metode in določevanje frakcije PM10 lebdečih trdnih delcev
Tea Jazbec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi vedno večjega tehnološkega in industrijskega razvoja, se znižuje kakovost zraka, saj predstavlja človekova aktivnost glavni doprinos škodljivih snovi v atmosfero. Vsebnost onesnaževal v ozračju povzroča negativne trajne vplive na okolje in zdravje ljudi. Atmosferski aerosoli so mešanica trdnih in tekočih delcev suspendiranih v zraku in se razlikujejo po obliki, velikosti in kemijski sestavi. Zaradi težnje po varstvu okolja in varovanju in izboljšanju kakovosti zraka, se izvajajo meritve obremenjenosti zraka s prašnimi delci, ki so lahko primarnega ali sekundarnega izvora. Sekundarni delci nastanejo pri kemijskih reakcijah; za razliko od njih pa se primarni emitirajo neposredno iz izpustov. Namen diplomskega dela je bil razvoj metode in določevanje frakcije PM10 lebdečih trdnih delcev. Prah velikosti delca, manjšega od 10 mikrometrov, se obravnava kot fini delec ali delec PM10. Ugotavljali smo raven onesnaženosti zraka v industrijski coni Kidričevo ter opravili študijo morebitnih vplivov parametrov na izmerjeno vrednost. Za ugotavljanje ravni onesnaženosti zraka smo izmerjene vrednosti primerjali s predpisanimi vrednostmi v uredbah in zakonih. Meritve smo izvajali z merilno napravo Tecora ter opravili gravimetrijsko analizo filtrov po Standardu SIST EN 12341:2000, ki zahteva celodnevno sesanje prahu. Slednji temelji na tehtanju čistih filtrov ter ponovnem tehtanju po 48-urni kontaminaciji filtrov pri pogojih temperature 20 ± 1 °C ter relativne vlažnosti 50 ± 5 %. Izvedli smo študijo vplivov temperature in vlažnosti na dobljene rezultate in potrdili zastavljeno hipotezo o morebitnem razširjenem območju merjenja. Študijo smo izvedli z uporabo eksperimentalnega načrta, statističnih testov in z analizo varianc ter z grafičnim prikazom rezultatov. Za potrditev analiznega postopka smo izvedli validacijo metode ter ocenili merilno negotovost. Potrdili smo uporabnost metode z uporabljenim merilnikom s pomočjo vzporednih meritev, ki so jih izvedli na ZZV Maribor z merilno postajo Grimm.
Keywords: lebdeči trdni delci PM10, validacija metode, merilna negotovost, eksperimentalni načrt
Published: 24.03.2011; Views: 2893; Downloads: 244
.pdf Full text (1,93 MB)

34.
SINTEZA NATRIJEVEGA BENZOATA
Martina Mlinarič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Opravili smo industrijsko raziskovalno delo, sintetizirali smo natrijev benzoat za podjetje Henkel Slovenija d.o.o., saj le tega uporabljajo kot konzervans v kozmetičnih izdelkih, prav tako se uporablja tudi v živilski industriji kot dodatek hrani. Natrijev benzoat (NaC6H5CO2) smo sintetizirali iz natrijevega hidroksida (NaOH) in benzojske kisline (C7H6O2) v šaržnem mešalnem reaktorju pri različnih temperaturah: NaOH + C7H6O2 → NaC6H5CO2 + H2O Zaželjeno je bilo kontinuirno spremljanje spreminjanja koncentracije reaktanta, zato smo poskusili z merjenjem električne specifične prevodnosti. Z merjenjem specifične prevodnosti in z uporabo teorije o močnih elektrolitih smo določili funkcijsko zvezo koncentracije v odvisnosti od časa in določili presnovo reakcije. Prav tako smo sintezo analizirali s titracijo in tudi dobili analogne rezultate kot pri merjenju specifične prevodnosti. Dobljeni produkt smo identificirali z infrardečo (IR) spektroskopijo, ga primerjali s standardom natrijevega benzoata in ugotovili, da mu povsem ustreza. V podjetju Henkel Slovenija d.o.o. bodo še sledile nadaljne raziskave proizvodnje natrijevega benzoata, ki bodo prav tako strogo zaupne.
Keywords: sinteza natrijevega benzoata, močni elektroliti, električna specifična prevodnost, infrardeča spektroskopija (IR)
Published: 14.12.2010; Views: 2701; Downloads: 67
.pdf Full text (7,92 MB)

35.
ZETA POTENCIAL FUNKCIONALNIH TEKSTILNIH MATERIALOV
Urška Modlic, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Elektrokinetične lastnosti opišejo električni potencial v bližini trdne površine, ki se premika v tekoči fazi. Opisan je z zeta potencialom. Avstrijsko podjetje Anton Paar GmbH iz Graza je razvilo elektrokinetični analizator SurPASS, ki temelji na principu merjenja pretočnega potenciala in pretočnega toka za določanje zeta potenciala. V tekstilni industriji so v uporabi večnamenske apreture za aplikacijo tehnologije mikrokapsuliranja na tekstilijah, katerim lahko izmerimo pretočni potencial, na osnovi tega pa določimo zeta potencial, s katerim lahko ovrednotimo lastnosti površin bombažnim in poliamidnim pleteninam. Namen diplomskega dela je raziskava vpliva mikrokapsuliranih in apreturnih sredstev bombažnih in poliamidnih (PA6,6) vzorcev na zeta potencial (ZP), v odvisnosti od pH elektrolita. Ob tem smo proučevali vpliv pralnih ciklov na obstojnost mikrokapsul in apreturnih sredstev. Raziskovali smo lastnosti bombažnih pletenin in poliamidnih prej in pletenin. Iz rezultatov meritev pretočnega potenciala je razvidno, da je pri bombažnih vzorcih po 10 kratnem ciklu pranja zelo povečana hidrofilnost, saj se po pranju spira mehčalec in protimikrobni nanos. Pri poliamidnih vzorcih pa se spirajo mikrokapsule prav tako po 10 kratnem ciklu pranja.
Keywords: bombažne pletenine, poliamidne pletenine, zeta potencial, pretočni potencial, mikrokapsule.
Published: 22.12.2009; Views: 2900; Downloads: 303
.pdf Full text (1,12 MB)

36.
KEMOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA KAKOVOSTI HIDROOLEOFOBIRANEGA NUBUKA
Boštjan Geohelli, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen dela je izbrati najboljši tehnološki postopek izdelave pralnega hidroolefobiranega nubuka najboljše kakovosti. Hidrooleofobirani obutveni nubuk smo testirali na pranje in sušenje v pralno — sušilnem stroju za običajno domačo uporabo, uporabili smo program in sredstvo za pranje za občutljivega perila. Testiranja po takšnem enkratnem in trikratnem pranju in sušenju so vsebovala analize drgnjenja po metodah Veslic in Crockmeter, Spray test, Ballyjev penetrometrični test, vpijanje vodne kaplje, testiranje hidrofobnosti in oleofobnosti po metodi 3M pred in po abraziji, določevanje vsebnosti lipofilnih snovi z ekstrakcijo z diklorometanom, določevanje pH vodnega ekstrakta, določevanje paroprepustnosti ter meritve skrčenja, spremembe barve in oprijema po pranju in sušenju.Za ovrednotenje rezultatov merjenih parametrov smo uporabili osnovne statistične metode kot so povprečna vrednost in mediana, standardni odmik in relativni standardni odmik in medsebojne korelacije parametrov, in napredne kemometrijske metode kot so metoda glavnih osi (PCA), metoda analize grup (CA) in metoda linearne diskriminantne analize (LDA).
Keywords: USNJE, NUBUK, HIDROOLEOFOBNOST, PRALNOST, DRGNJENJE, SPRAY TEST, PENETROMETER, 3M TEST, METODA GLAVNIH OSI, METODA ANALIZE GRUP, METODA LINEARNE DISKRIMINANTNE ANALIZE
Published: 22.12.2009; Views: 2259; Downloads: 126
.pdf Full text (1,42 MB)

37.
38.
DOLOČANJE IN STATISTIČNO OVREDNOTENJE ZETA POTENCIALA BOMBAŽNIH TKANIN Z UPORABO CILINDRIČNE CELICE
Simona Cep, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Elektrokinetične lastnosti opišejo električni potencial v bližini trdne površine, ki se premika v tekoči fazi. Opisan je z zeta potencialom. Avstrijsko podjetje Anton Paar GmbH iz Graza je razvilo elektrokinetični analizator SurPASS, ki temelji na principu merjenja pretočnega potenciala in pretočnega toka za določanje zeta potenciala. Namen naloge je bil, da z zeta potencialom merjenim na podlagi pretočnega potenciala določamo kakovost vzorčenih surovih bombažnih tkanin pridobljenih iz vzhodnih držav (Kitajska, Indija,…). Kakovost le-teh ima močan vpliv na kakovost končnega produkta. Nizka kakovost zahteva ponovitve procesnih obdelav pri končnih izdelkih ter dodatno zvišuje stroške produktov. Nato smo še določili zeta potencial bombažnih, surovih in obdelanih vlaknin (čiščenje, kislinska in alkalna obdelava, beljenje) z namenom vzpostavitve korelacije med surovimi in obdelanimi bombažnimi tkaninami. Rezultati meritev pretočnega potenciala jasno kažejo na razlike površinskih lastnosti surovih in obdelanih bombažnih vlaknin kjer ima alkalijsko obdelan bombaž največjo dostopnost disociiranih hidroksilnih in karboksilnih skupin na površini, kar vidimo v porastu negativnega zeta potenciala.
Keywords: bombažne tkanine, zeta potencial, pretočni potencial, površinske lastnosti, statistično ovrednotenje.
Published: 12.05.2009; Views: 2740; Downloads: 192
.pdf Full text (2,04 MB)

39.
Termodinamske lastnosti rožnega olja in geraniola v n-heksanu
Boris Kramberger, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Gostote raztopin rožnega olja in geraniola v n-heksanu smo izmerili s pomočjo gostotomera z nihajočo U-cevko. Izmerili smo jih pri temperaturah (293,15, 303,15, 313,15, 323,15 in 333,15) K ter v območju tlaka od 0,1 MPa do 40 MPa. Iz gostot smo izračunali prostorninske razteznostne koeficiente in izotermne stisljivosti. Eksperimentalne podatke smo korelirali s Peng Robinsonovo in Soave Redlich Kwongovo enačbo stanja ter Aalto Keskinenovim empiričnim modelom. Predstavili smo odvisnost termodinamskih l
Keywords: rožno olje, geraniol, korelacija podatkov, izotermna stisljivost, prostorninski razteznostni koeficient
Published: 10.02.2009; Views: 2640; Downloads: 205
.pdf Full text (719,43 KB)

40.
Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica