| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 41
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
ENCIMSKO KATALIZIRANE REAKCIJE V IONSKIH TEKOČINAH IN V SUPERKRITIČNEM OGLJIKOVEM DIOKSIDU
Muzafera Paljevac, 2010, dissertation

Abstract: Namen doktorske disertacije je bil razviti nove, alternativne metode encimsko katalizirane kinetične resolucije sekundarnih alkoholov v ne-konvencionalnih topilih, kot so ionske tekočine in superkritični ogljikov dioksid. Ionske tekočine predstavljajo zanimiv razred topil za encimsko katalizirane reakcije. Uvodoma smo sintetizirali tri različne ionske tekočine, in sicer 1-butil-3-metilimidazolijev klorid, 1-butil-3-metilimidazolijev heksafluorofosfat in 1-butil-3-metilimidazolijev tetrafluoro-borat, z namenom, da v ionskih tekočinah določimo aktivnost in stabilnost prostih in imobiliziranih encimov različnega izvora. Nadalje smo ionske tekočine uporabili kot reakcijski medij za encimsko katalizirano transesterifikacijo (R,S)-1-feniletanola z vinil acetatom, kjer smo pri atmosferskem tlaku določili 1-butil-3-metilimidazolijev tetrafluoroborat kot najprimernejši reakcijski medij in imobilizirano lipazo B iz Candida antarctica kot najprimernejši biokatalizator za omenjeno reakcijo. Za transesterifikacijo (R,S)-1-feniletanola z vinil acetatom, izvedeno v 1-butil-3-metilimidazolijevem tetrafluoro-boratu pri atmosferskem tlaku in katalizirano z imobilizirano lipazo B, smo optimirali reakcijske parametre, kot so koncentracija biokatalizatorja, substratov in topila, temperatura in hitrost mešanja reakcijske zmesi. Imobilizirano lipazo B iz Candida antarctica smo uspešno uporabili kot biokatalizator za encimsko katalizirano transesterifikacijo (R,S)-1-feniletanola tudi v superkritičnem ogljikovem dioksidu in v dvo-faznem sistemu superkritični ogljikov dioksid/ionska tekočina. V superkritičnem ogljikovem dioksidu smo proučili vpliv koncentracije lipaze, temperature, tlaka in vrste donorja acilne skupine na aktivnost lipaze. V dvo-faznem sistemu superkritični ogljikov dioksid/ionska tekočina pa smo proučili vpliv koncentracije ionske tekočine 1-butil-3-metilimidazolijevega tetrafluoroborata na potek reakcije.
Keywords: encimska sinteza, celulaza, lipaza, hidroliza, esterifikacija, transesterifikacija, kinetična resolucija, racemne zmesi, sekundarni alkoholi, ionske tekočine, superkritični ogljikov dioksid
Published: 25.10.2010; Views: 3326; Downloads: 314
.pdf Full text (4,60 MB)

2.
POROZNI POLIMERI IZ ALIFATSKIH URETANSKIH DIAKRILATOV
Davor Bezget, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Na osnovi monomera alifatski uretanski diakrilat (AUD) smo želeli z uporabo emulzij sintetizirati porozne poliHIPE materiale. Zaradi različne uporabe poliHIPE materialov je pomembno, da poskušamo sintetizirati le te z različnimi monomeri. Posledično dobimo različne kemijske in fizikalne lastnosti. Ker so določeni poliHIPE materiali trdi in krhki, smo želeli sintetizirati bolj prožen material. V kombinaciji z alifatskim uretanskim diakrilatom smo uporabljali tudi stiren, divinil benzen, divinil adipat in tetratiol (pentaeritritol tetrakis(3-merkaptopropionat)). Sintezo smo izvajali v steklenem reaktorju. K organski fazi, ki so jo sestavljali monomeri, surfaktant, topilo in iniciator smo po kapljicah dodajali vodno fazo, ki jo je predstavljala deionizirana voda z raztopljenim kalcijevim kloridom. S pomočjo propelerskega mešala smo pri 300 obr/min po 60 min dobili emulzijo. Za polimerizacijo te emulzije smo uporabljali dva različna postopka; termično polimerizacijo in fotopolimerizacijo. Polimere smo čistili z etanolom in destilirano vodo. Monolite, ki smo jih dobili s termično polimerizacijo, smo čistili v Soxletovem aparatu. Vzorce smo sušili v digestoriju, nekatere tudi v vakuumskem sušilniku. S spreminjanjem sestave organske faze smo želeli dobiti porozen poliHIPE monolit. Stabilnost emulzije in polimerizacija je bila v večina primerih uspešna. Problem pa je nastal, ker so se monoliti v času sušenja zelo krčili. Kemijsko sestavo vzorcev smo spremljali s FTIR spektroskopijo. Za nas najpomembnejši signali so bili za vezi N-H, C-O, C=O. Ti signali nam dokazujejo vsebnost alifatskega uretanskega diakrilata v vzorcu. Strukturo vzorcev smo analizirali s SEM mikroskopijo. Te posnetke smo naredili s posušenimi vzorci in z vzorci, ki se še niso sušili. Polimerizacija stabilnih emulzij je uspela, vendar so SEM posnetki pokazali, da večina vzorcev nima tipične poliHIPE morfologije. Vzorec, ki je imel samo 5% vsebnost alifatskega uretanskega diakrilata je pokazal lepo poliHIPE strukturo. Prvi cilj, uspešna polimerizacija z alifatskim uretanskim diakrilatom, je bil dosežen. Drugi cilj je pa bil sintetizirati poliHIPE material, to pa nam je uspelo samo v primeru z malo vsebnostjo alifatskega uretanskega diakrilata.
Keywords: porozni polimeri, emulzije z visokim deležem notranje faze, poliHIPE materiali, emulzijska polimerizacija, klik reakcije, tiol-en polimerizacija
Published: 03.06.2014; Views: 1886; Downloads: 260
.pdf Full text (3,98 MB)

3.
MAKROPOROZNI POLIMERI IZ 2-HIDROKSIETIL METAKRILATA
Lara Terzić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na podlagi dveh različnih metod sintetizirali produkte, ki vsebujejo 2-hidroksietil metakrilat. Pripravili smo polimerne poliHIPE monolitne produkte iz emulzij tipa O/V in polimere PHEMA z uporabo sintranih delcev PMMA. Poli(2-hidroksietil metakrilat) (PHEMA) je hidrofilni in biokompatibilni polimer, ki se uporablja na primer kot material za kontaktne leče (hidrogel), za dostavo aktivnih učinkovin, 3D nosilec v tkivnem inženirstvu, idr. Za pridobivanje PHEME smo izvedli termično polimerizacijo in fotopolimerizacijo. Pri obeh metodah smo preučevali vpliv različnih dejavnikov kot so: volumski deleži posameznih faz, zamreževal, hitrost mešanja, temperatura ob mešanju emulzije, staranje emulzije, dodajanje aditivov, različen čas sintranja PMMA in različni načini sušenja monolitov. Cilj naloge je z različnimi eksperimentalnimi postopki ter s spreminjanjem različnih parametrov pridobiti morfološko najbolj primeren polimer, torej bimodalno porazdelitev por, kar pomeni, da so poleg že omenjenih makro por, prisotne tudi pore v nano dimenzijah, t.i. terciarne pore. V ta namen smo uporabili kombinacijo koloidnega sistema ob dodatku porogenih topil. Bimodalno razporeditev por in nekoliko večje vrednosti specifične površine, smo dosegli pri sintezi poliHIPE produktov z dodatkom 10 ut% porogenih topil, t.j. višjih (maščobnih) alkoholov. Na podlagi rezultatov študij vpliva deleža zamreževala in interne faze cikloheksana, smo ugotovili najugodnješo sestavo emulzije za nadaljne eksperimente in sicer 80 vol % cikloheksana ob souporabi 15 mol % zamreževala MBAA. V diplomskem delu je prikazana tudi analiza vpliva različne hitrosti mešanja emulzije na polimeriziran produkt, pri čemer produkt, sintetiziran iz emulzije, mešane pri 150 obr/min rezultira z bistveno večjimi porami kot tisti z mešanjem emulzije pri 300 obr/min. Pri sintezi polimerov s sintranjem PMMA, smo pridobili produkte s precej večjimi primarnimi porami (tudi do 100 µm), kot pri sintezi polHIPE produktov, vendar so poliHIPE produkti rezultirali s kompleksnejšo morfologijo, ki bi celicam omogočala boljši pretok hranilnih snovi in rast. Rezultati kažejo, da je fotopolimerizacija ugodnejša kot termična polimerizacija, saj je produkt z uporabo foto iniciatorja bolj homogene teksture in morfologije, pri čemer fotopolimerizacija poteče hitreje kot termična polimerizacija. Čas sintranja in velikost delcev PMMA je imel bistven vpliv na poroznost in morfologijo produktov, pri čemer smo ugotovili, da se pri 24 h sintranja delci bolje zlepijo in po odstranitvi matrice pridobimo makroporozen polimer. Diplomsko delo prikazuje študijo pridobivanja polimerov, ki bi potencialno lahko služili za nadaljne študije na področju biomedicine in ostalih ved.
Keywords: poliHIPE, PHEMA, makroporozni polimeri, poroznost, monoliti
Published: 22.10.2014; Views: 1562; Downloads: 134
.pdf Full text (7,51 MB)

4.
Ionic liquids as (co)solvents for enzymatic reactions
Muzafera Paljevac, Maja Leitgeb, Željko Knez, 2006, original scientific article

Abstract: Ionic liquids are low melting point salts that represent an excitnq new class of reaction solvents. Many reactions show advantages when carried out in ionic liquids, either with regard to enhanced reaction rates, improved selectivity, or easier reuse of catalysts. To ascertain the influence of ionic liquids on the enzyme activity three different ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium chloride ([bmim] [Cl]), 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim] [PF6]) and 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim][BF4]) were synthesized and investigated as potential media for the hydrolysis of carboxymethyl cellulose, catalyzed by non-immobilized cellulase from Humicola insolens (Celluzyme 0,7T) and for ester synthesis, catalyzed by immobilized lipase from Rhyomucor miehei (Lipozyme RM IM). Enzyme-catalyzed reactions were performed in a batch stirred reactor at atmospheric pressure. Celluzyme 0.7T showed better activity in hydrophobic ionic liquid ([bmim] [PF6]), as compared to hydrophilic ionic liquid ([bmim] [BF4]). In the case of Lipozyme RM IM, the synthetic activity of the enzyme was strongly reduced by incubating the enzyme in ionic liquids. Paper presented at the 1st South-East European congress of chemical engineering, Belgrade, September 25-28, 2005
Keywords: chemical processing, ion liquids, organic salts, biotechnology, enzymatic catalysis, immobilized lipase stability
Published: 31.05.2012; Views: 1414; Downloads: 229
.pdf Full text (360,03 KB)
This document has many files! More...

5.
Enzyme-catalyzed reactions in different types of high-pressure enzymatic reactors
Mateja Primožič, Maja Leitgeb, Muzafera Paljevac, Željko Knez, 2006, original scientific article

Abstract: The enzyme-catalyzed hydrolysis of carboxy-methyl cellulose (CMC) was performed in three different types of reactors; in a batch stirred-tank reactor (BSTR) operating at atmospheric pressure, in a high-pressure batch stirred-tank reactor (HP BSTR) and in a high-pressure continuous tubular-membrane reactor (HP CTMR). In the high-pressure reactors aqueous SC C02 was used as the reaction medium. The aim of our research was optimization of the reaction parameters for reaction performance. All the reactions were catalyzed by cellulase from Humicola insolens. Glucose production in the high-pressure batch stirred-tank reactor was faster than in the BSTR at atmospheric pressure. The optimal temperature for the reaction performed in the BSTR at atmospheric pressure was 30°C, while the optimal temperature for the reaction performed in SC C02 was 32°C. The influence of the application of tubular ceramic membranes in the high-pressure reaction system was studied on the model reaction of CMC hydrolysis at atmospheric pressure and in SC C02. The reaction was catalyzed by cellulase from Humicola insolens covalently linked to the surface of the ceramic membrane. The hydrolysis of CMC in SC C02 and at atmospheric pressure was performed for a long time period. The reaction carried out in SC C02 was more productive than the reaction performed at atmospheric pressure.
Keywords: chemical processing, enzymatic reaction, cellulase, supercritical carbon dioxide, high-pressure batch reactor, high-pressure membrane reactor
Published: 31.05.2012; Views: 1304; Downloads: 217
.pdf Full text (454,51 KB)
This document has many files! More...

6.
POLIPIRIDIN KOT TRDNI NOSILEC ZA BROMIRANJE STIRENA
Sandi Skrbinšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje študijo narave polipiridinskega trdnega nosilca za bromiranje stirena. Ker je oksidativno halogeniranje ena izmed najbolj perspektivnih metod za halogeniranje organskih spojin, smo najprej proučili selektivnost oksidativnega bromiranja stirena s HBr/H2O2 v organskih topilih, kot so diklorometan, metanol, acetonitril z in brez dodatka vode. Izkazalo se je, da je selektivnost reakcije odvisna od vrste topila, saj je v diklorometanu nastal le en produkt, (1,2-dibromoetil)benzen, npr. v metanolu pa so nastali kar trije produkti, poleg (1,2-dibromoetil)benzena še (2-bromo-1-metoksietil)benzen in 2-bromo-1-feniletanol. Nato smo raziskali naravo bromirnega reagenta v reakciji oksidativnega bromiranja tako, da smo primerjali selektivnost bromiranja stirena z različnimi bromirnimi reagenti na polimernem nosilcu, katere smo pripravili iz Br2, HBr3, in HOBr. Opazovali smo obnašanje reakcije v različnih organskih topilih z in brez dodatka vode, določili izkoristke in selektivnost reakcij s pomočjo 1H NMR in FTIR spektroskopije. Ugotovili smo, da obstaja veliko pozitivnih lastnosti uporabe trdnih nosilcev za izvedbo kemijskih reakcij. Sem spadajo enostavnost rokovanja z njimi, saj lahko preprosto zatehtamo željeno količino za reakcijo. Trdni nosilec lahko po končani reakciji enostavno odstranimo iz reakcijske zmesi s filtriranjem, kar pomeni, da lahko reagente na trdnih nosilcih večkrat uporabimo za reakcijo. Reagenti, kot npr. Br2 na trdnih nosilcih so tudi varnejši za uporabo. Brom je namreč toksična, jedka in lahko hapljiva tekočina, ki lahko povzroči nemalo težav.
Keywords: Trdni nosilci, polimerni reagenti, poli(4-vinil)piridin, bromiranje, oksidativno bromiranje
Published: 21.10.2015; Views: 1113; Downloads: 62
.pdf Full text (1,21 MB)

7.
Encimsko katalizirane reakcije v ionskih tekočinah
Maja Leitgeb, Muzafera Paljevac, Željko Knez, 2008, professional article

Abstract: Ionske tekočine se lahko uporabljajo kot medij za encimsko katalizirane reakcije. V prispevku so predstavljene različne encimsko katalizirane reakcije, izvedene v ionskih tekočinah, predvsem v tistih z dialkilimidazolijevimi kationi. Opisan je vpliv ionskih tekočin na aktivnost encimov in metode ločevanja produktov ter recikliranja biokatalizatorja iz ionskih tekočin.
Keywords: ionske tekočine, organske soli, encimske reakcije
Published: 31.05.2012; Views: 1434; Downloads: 32
URL Link to full text

8.
Enzyme-catalyzed acylation of (R,S)-1-phenylethanol in 1-butyl-3-methylimidazolium based ionic liquids
Muzafera Paljevac, Željko Knez, Maja Leitgeb, 2009, original scientific article

Abstract: Ionic liquids represent an exciting new class of reaction solvents for catalysis, which have been used successfully for enzyme-catalyzed reactions. In present research, three different ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl)] amide, were synthesized. They were used as a reaction medium for enzyme-catalyzed acylation of (R,S)-1- phenylethanol with vinyl acetate. Mentioned enzymatic reaction was performed in a batch stirred-tank reactor in order to optimise different reaction parameters (biocatalyst concentration, temperature, ...). The influence of three different immobilized lipases on reaction performance was studied as well. The highest reaction rate and conversion of 49.7% after 5 h of reaction performance was achieved in the case when immobilized lipase Novozym 435 from Candida antarctica was used as a biocatalyst and hydrophilic ionic liquid 1-butyl- 3-methylimidazolium tetrafluoroborate as a solvent. Therefore, the optimization of different reaction parameters on lipase- catalyzed acylation of (R,S)-1-phenylethanol was carried out in 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate.
Keywords: immobilized lipase, acylation, (R, S)-1-phenylethanol, ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Published: 31.05.2012; Views: 1307; Downloads: 33
.pdf Full text (271,40 KB)
This document has many files! More...

9.
Lipase-catalyzed transesterification of (R,S)-1-phenylethanol in SC $CO_2$ and in SC $CO_2$/ionic liquid systems
Muzafera Paljevac, Željko Knez, Maja Leitgeb, 2009, original scientific article

Abstract: Commercial immobilized lipase B from Candida antarctica (CALB) was successfully applied to catalyzing the transesterification of (R,S)-1-phenylethanol in supercritical carbon dioxide and in supercritical carbon dioxide/ionic liquid biphasic system. Firstly, the variables affecting the performance of CALB in transesterification reactions in supercritical carbon dioxide, such as CALB concentration, temperature and pressure, were studied. An increase in the conversion and in the reaction rate was observed as the CALB/substrate ratio, temperature and pressure, were increased from 4.3 to 19.9, from 40 °C to 80 °C and from 8 MPa to 10 MPa, respectively. Further increase in temperature from 80 °C to 120 °C and pressure from 10 MPa to 30 MPa resulted in lower conversion and lower initial reaction rate. Furthermore, different vinyl esters were used as acyl donors for CALB-catalyzed transesterification of (R,S)-1-phenylethanol in supercritical carbon dioxide. The highest initial reaction rate was attained with vinyl butyrate, although 50% conversion was attained faster when vinyl acetate was used as acyl donor. Secondly, in transesterification of (R,S)-1-phenylethanol, performed in supercritical carbon dioxide/ionic liquid biphasic system, influence of concentration of 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [bmim][BF$_4$] was studied. The addition of 50 mmol (70% w/w reaction mixture) of [bmim][BF$_4$] to the reaction system gave the best result in terms of transesterification rate.
Keywords: candida antarctica lipase B, transesterification, (R, S)-1-phenylethanol, ionic liquids, vinyl acetate, supercritical carbon dioxide
Published: 31.05.2012; Views: 1546; Downloads: 58
.pdf Full text (446,49 KB)
This document has many files! More...

10.
SUSPENZIJSKA POLIMERIZACIJA 2-HIDROKSIETIL METAKRILATA
Barbara Kaker, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazana študija vplivov na nabrekanje, poroznost, površino, velikost in porazdelitev velikosti poli(2-hidroksietil metakrilat-ko-N,N'-metilenbisakrilamid) zrn. Polimerna zrna iz monomera 2-hidroksietil metakrilata (HEMA) in zamreževala N,N'-metilenbisakrilamida (MBAA) smo pripravili z inverzno suspenzijsko polimerizacijo, z inciatorjem amonijevim peroksodisulfatom (APS) in stabilizatorjem etil celulozo. Z namenom, da bi ugotovili vpliv zamreževala in porogenih topil na lastnosti sintetiziranih zrn, smo spreminjali količino zamreževala in vrsto dodanega porogena. Prav tako smo izvedli poskus sinteze zrn brez prisotnosti vode v monomerni fazi. Sintetizirana zrna smo preiskali z optičnim mikroskopom pri 40-kratni povečavi, določili sestavo z infrardečo spektroskopijo in izmerili povprečno specifično površino zrn z N2 adsorpcijsko porozimetrijo z BET metodo. Nabrekanje polimernih zrn z različnim deležem zamreževala smo preverili v vodi, etanolu, diklorometanu, toluenu in dioksanu. Ugotovili smo, da se z zniževanjem deleža zamreževala zvišuje stopnja nabrekanja v topilih. Med testiranimi topili pa so zrna najbolj nabrekala v vodi, sledita etanol in dioksan. Opazili smo, da se v diklorometanu zrna raztopijo. Poskus sinteze zrn v odsotnosti vode v monomerni mešanici se je izkazal za neuspešnega. Dobljena zrna so nepravilnih oblik. Vpliv deleža zamreževala na velikost zrn smo ugotavljali pri 25, 10, in 2 mas% zamreženih zrnih. Spoznali smo, da velikost zrn ni neposredno povezana s stopnjo zamreženosti, saj smo dobili najmanjša zrna pri največji zamreženosti. Delci so bili polidisperzni, saj so bile porazdelitve velikosti široke (vse do 500 µm). Ugotavljali smo vpliv porogenov izopropanola, toluena, tetrahidrofurana in n-heptana na velikost in poroznost zrn, pri najvišji stopnji zamreženosti. V tem primeru smo dosegli manjše velikosti zrn (70-300 µm). Najmanjša zrna smo dobili z izopropanolom, največja pa z n-heptanom. Obstoječa zrna so bila bela in večinoma pravilnih sferičnih oblik. Izmerjena površina in količina por vseh polimernih zrn sta bili izredno majhni. Ugotovili smo, da smo dobili zrna z zelo majhnimi porami ali celo neporozna zrna. Poroznost različno zamreženih zrn se je sicer povečevala z višanjem količine zamreževala. Z nobenim od porogenov nismo dosegli odprte porozne strukture. Rezultati so nakazovali na možnost zaprte poroznosti HEMA/MBAA zrn.
Keywords: radikalska polimerizacija, porozni polimeri, polimerna zrna, inverzna suspenzijska polimerizacija, HEMA, porogena topila
Published: 09.09.2014; Views: 1826; Downloads: 216
.pdf Full text (3,12 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica