| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 45
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Želja po nadziranju mednarodnih tokov kapitala se veča - ale se vrača Keynes?
Rasto Ovin, Anita Maček, 2006, published scientific conference contribution

Abstract: Keynesianska država se je izkazala za neučinkovito ter je v poznih sedemdesetih letih potonila pod težo rastočih deficitov in inflacije. Milostni strel je predstavljala internacionalizacija kapitalskih računov. Ta ni bila toliko izbor nacionalnih ekonomskih politik, kolikor jo je povzročil tehnološki napredek z znanimi posledicami za poslovno prakso. Rast produktivnosti je zahtevala večje trge, čemur je sledil razvoj nadnacionalnih gospodarskih družb. S stališča razvoja mednarodnih tokov kapitala v tem prispevku avtorja analizirata sodobne pojave merkantilistične realne politike in njihove možne posledice.
Keywords: kapital, mednarodni tokovi kapitala, keynesianizem, ekonomska politika, globalizacija
Published: 10.07.2015; Views: 524; Downloads: 18
URL Link to full text

2.
Stilizirana dejstva o učinkih čezmejnih združitev in prevzemov na gospodarsko rast in razvoj v evropskih državah
Anita Maček, Rasto Ovin, 2008, published scientific conference contribution

Abstract: Navkljub velikemu številu študij na temo vpliva tujih neposrednih investicij in znotraj njih čezmejnih združitev in prevzemov na gospodarsko rast in razvoj, enotnega mnenja o njem ni mogoče podati. Rezultati študij so namreč zelo različni in dajejo celo nasprotujoče si ugotovitve. Vpliv tovrstnih tokov kapitala na omenjeni kategoriji je zato treba raziskati na drugačen način: s povezavo načel makroekonomskih in mikroekonomskih raziskav, kjer je izpostavljena t. i. totalna analiza. Prispevek prikazuje totalno analizo o učinkih, ki jih je moč povezati z ocenami vpliva teh procesov na gospodarsko rast v evropskih razvitih in tranzicijskih državah.
Keywords: kapital, prevzemi podjetij, združitve podjetij, gospodarska rast, gospodarski razvoj
Published: 10.07.2015; Views: 646; Downloads: 25
URL Link to full text

3.
4.
CENTRALNA BANKA SRBIJE V SISTEMU EVROPSKIH CENTRALNIH BANK
Nikola Devrnja, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju smo predstavili Centralno banko Srbije (nadaljevanju CBS) v integracijskem procesu v Evropski sistem centralnih bank. Stopnjo integracije CBS in njenega bančnega sistema smo določili skozi tri aspekte. Prvi je kompatibilnost monetarne politike Centralne banke Srbije z monetarno politiko Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB) ter izpolnjevanje maastrichtskih kriterijev konvergence s strani CBS, ki so vezani na morebitno bodočo uvedbo evra kot valute. Nato smo spoznali stanje in stabilnost srbskega bančnega sektorja. V okviru tretjega aspekta smo prikazali področje usklajevanja zakonske regulative CBS z evropskimi standardi. V večini segmentov monetarne politike so prisotne razlike, kar pomeni, da monetarna politika CBS ni povsem harmonizirana. Razlike so izražene predvsem v monetarnih strategijah, višinah referenčnih obrestnih mer, pri načinu uporabe monetarnih inštrumentov ter nepopolni neodvisnosti CBS. Nivo maastrichtskih kriterijev še ni dosežen zaradi večletne makroekonomske nestabilnosti. Bančni sektor je precej likviden in adekvatno kapitaliziran kljub stanju stagnacije, v kateri se trenutno nahaja, in slabostim, ki smo jih zaznali (visok delež NPL-jev in padec dobičkonosnosti). Opazili smo očiten napredek in pripravljenost CBS na področju usklajevanja svoje zakonske regulative, predvsem z bodočo uvedbo Basell III standardov v bančni sistem in s sodelovanjem z Evropsko centralno banko na ključnih področjih svojega delovanja.
Keywords: Centralna banka Srbije, monetarna politika, primerjava kompatibilnosti monetarne politike CBS - ECB, maastrichtski kriteriji, bančni sistem Srbije, zakonska usklajenost
Published: 05.12.2014; Views: 1043; Downloads: 82
.pdf Full text (2,09 MB)

5.
FLEKSIBILNOST TRGA DELA IN MOBILNOST MLADIH NA TRGU DELA V SLOVENIJI
Mateja Baloh, 2014, master's thesis

Abstract: Trg dela je opredeljen s povpraševanjem in ponudbo na trgu dela. Ker prihaja do prevelike ponudbe, glede na potrebe in povpraševanje na trgu dela, prihaja do visoke stopnje brezposelnosti. Trg dela se začne segmentirati, da pa bi prišlo do zmanjšanje brezposelnosti, pa je potrebna večja fleksibilnost oziroma sposobnost prilagajanja trga dela in njegovih glavnih akterjev. Brezposelnost, še posebej med mladimi, vpliva na celotno družbo in mlade potiska v še slabši življenjski položaj. Dolgotrajna brezposelnost ima lahko nezaželene učinke tudi na nadaljnji poti mladih na trgu dela. Visoka brezposelnost med mladimi v Sloveniji je problem, zato je predvsem fleksibilen trg dela tisti, ki se na takšne šoke prilagaja in za katerega je značilna in zaželena mobilnost delovne sile. Mladi so v današnjem času premalo mobilni, vzroki so lahko na osebnostni ravni posameznika ali pa zaradi okoljskih dejavnikov. Problematika se kaže tudi v pomanjkanju novih delovnih mest, ki bi mladim omogočale hitrejši prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela in hkrati socialno varnost. Problematika visoke brezposelnosti je povezana tudi s fleksibilnimi oblikami zaposlitve, med katere v Sloveniji spada študentsko delo in sam sistem izobraževanja, ki je nastavljen na teoretični osnovi. Pomemben vpliv na stanje na trgu dela pa imajo podjetja, ki bi s fleksibilnimi oblikami zaposlitve ustvarjala večjo fleksibilnost trga dela. Podjetja se morajo za uspešnejšo konkurenčnost še hitreje prilagajati šokom na trgu dela in to lahko dosežejo s čim večjim obsegom fleksibilnih oblik zaposlitev in usmerjenostjo h kolektivnemu razmišljanju. Podjetjem pa zraven kriznih časov dodatno problematiko predstavlja slovenski tog trg dela, z visokim varovanjem zaposlitve. V ta namen se izvajajo številne reforme dela, ki naj bi zmanjšale brezposelnost in finančno spodbudile mlade, da bi se znali lažje prilagajati spremembam na trgu dela ter finančno spodbudile tudi podjetja. Vrzel med potencialno mobilnostjo mladih in dejansko mobilnostjo je velika, saj se mladi kljub slabim zaposlitvenim možnostim redko odločajo za delovno mobilnost. Delež visoko izobraženih se iz leta v leto zvišuje, potrebe trga dela pa se razlikujejo od dejanske ponudbe. Mladi se vse bolj oklepajo svoje dosežene izobrazbe, zato so slabše poklicno mobilni. Za to so delno kriva tudi podjetja, ki imajo zaradi velike ponudbe na trgu dela možnost iskati primeren in hkrati za njih cenejši kader, za določeno delovno mesto. Skozi našo analizo smo ugotovili, da so mladi pripravljeni zapustiti domače okolje zaradi dela, odločali bi se tudi za slabše plačana delovna mesta, kljub temu pa bi jim glavno motivacijo za mobilnost predstavljala plača. Kot študentje so lažje in hitreje prihajali do novih zaposlitev, vendar pa kljub temu niso pridobili potrebnih izkušenj, da bi sedaj na trgu dela nastopali kot zanimiv in povpraševan kader. Delodajalcem pa je v teh kriznih časih izrednega pomena finančni vidik zaposlovanja. Pripravljeni so vlagati v nov, potencialni kader, vendar vidijo slabo pomoč s strani države.
Keywords: brezposelnost, fleksibilnost trga dela, mobilnost na trgu dela, študentsko delo, izobraževalni sistem, mladi na trgu dela, poslovno okolje
Published: 11.11.2014; Views: 2143; Downloads: 351
.pdf Full text (1,25 MB)

6.
JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO NA PODROČJU ZDRAVSTVA - PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO
Nives Fištrovič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zdravstvo skrbi za zdravje in ohranjanje zdravja celotnega prebivalstva države. Pomembna je organizacija zdravstvenega sistema države. S tem država prikazuje svojo razvitost in socialni položaj.. Glavni problem slovenskega zdravstva je pomanjkanje finančnih sredstev, ki ga lahko rešimo z javno-zasebnimi partnerstvi. Z javno-zasebnimi partnerstvi bi pridobili svež pritok finančnih sredstev. Sodelovanje države z zasebnim sektorjem bi pripeljalo tudi do večje učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev in delitve tveganj. Nekatere države Evropske unije kot je na primer Avstrija, imajo takšno obliko partnerstev na področju zdravstva že dobro razvito. V Sloveniji so javno-zasebna partnerstva na področju zdravstva v začetni fazi. Sistem zdravstvenega varstva je v Sloveniji in Avstriji urejen po Bismarckovem modelu, ki temelji na plačevanju prispevkov vseh državljanov. Iz primerjave izdatkov namenjenih v zdravstvo v Sloveniji in Avstriji lahko ugotovimo, da Avstrija boljše razpolago z finančnimi sredstvi. Največ finančnih sredstev Avstrija namenja bolnišnicam, najmanj jih gre v naložbe. V Sloveniji gre prav tako večina denarja bolnišnicam, najmanjši delež namenja drugim dejavnostim kot so splošna zdravstvena administracija in zavarovanje.
Keywords: zdravstvo, javno-zasebno partnerstvo, zdravstveni sistem, zdravstveni izdatki
Published: 24.10.2014; Views: 1097; Downloads: 261
.pdf Full text (590,51 KB)

7.
KITAJSKA, PRILOŽNOST ALI TVEGANJE ZA NEMŠKO AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO - PRIMER BMW
Tine Grmek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Nemška avtomobilska industrija je zelo pomembna za nemško gospodarstvo in zaposlovanje. Pomembni avtomobilski trgi za nemško avtomobilsko industrijo so poleg evropskega in ameriškega, še kitajski. Kitajska ima visoko gospodarsko rast in z njo se povečuje tudi povpraševanje po avtomobilih. Večina kitajskih proizvajalcev avtomobilov je v državni lasti. Ker kitajskim proizvajalcev manjkajo izkušnje, se združujejo v »Joint Venture« z mednarodnimi proizvajalci vozil. Kitajski trg ima vedno večjo kupno moč in kadar se Kitajec odloči za nakup avtomobila želi nekaj konkretnega, zato so nemški avtomobili zelo priljubljeni. Na kitajskem se tudi veliko pričakuje od električnega avtomobila, saj bi pri proizvodnji le teh kitajski proizvajalci imeli konkurenčno prednost pred mednarodnimi proizvajalci, saj imajo veliko izkušenj z proizvodnjo baterij. V diplomskem seminarju je predstavljena tudi ena najuspešnejši globalnih znamk BMW in njeno sodelovanje z Brilliance na kitajskem trgu.
Keywords: nemška avtomobilska industrija, Joint Venture, kitajski proizvajalci vozil, kitajski avtomobilski trg, BMW
Published: 08.08.2014; Views: 928; Downloads: 100
.pdf Full text (776,67 KB)

8.
STARANJE PREBIVALSTVA IN POJAV BREZPOSELNOSTI OSEB PO 50. LETU STAROSTI V SLOVENIJI Z VIDIKA INSIDER - OUTSIDER TEORIJE
Nuša Lazar, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo problem staranja prebivalstva v Sloveniji in povezave tega fenomena z brezposelnostjo glede na različne kriterije (starost, izobrazba, spol) oz. posledično možnostmi povečanja zaposljivosti dotične ciljne skupine, starejših od 50. let. Starajoče se prebivalstvo v družbi predstavlja hkrati izziv in tudi priložnost. Ključno je spoznati raznovrstnost starejših glede na njihove prednosti in pomanjkljivosti ter temu ustrezno razviti metode upravljanja s starejšimi. Ustvarjanje delovnih mest (tudi za starejše prebivalstvo) in posledično povečanje zaposlenosti je eden izmed ključnih ciljev Evropske unije. S to tematiko se je ukvarjala že Lizbonska strategija, kakor se ukvarja tudi nova evropska strategija, Evropa 2020. Zagotoviti 75 % stopnjo zaposlenosti v starostni skupini med 20 in 64 leti je eden izmed ciljev Evropske unije (EU). V ta namen so se in se bodo v prihodnje izvajali različni ukrepi, pobude in akcije tako v EU kot tudi v Sloveniji. Tako kot po vsej Evropi smo tudi v Sloveniji priča staranju prebivalstva, kar se odraža tudi v starostnih strukturi brezposelnih oseb. Delež starejših brezposelnih (starejših od 50 let) se namreč naglo povečuje. Ukrepi za ohranjanje starejših na trgu dela, kar je ena izmed kategorij aktivnega staranja, so različni. Mednje sodijo tudi ukrepi za spodbujanje zaposlovanja v okviru aktivne politike zaposlovanja (APZ). Delovanje trga dela z vidika starejšega prebivalstva oz. starejših brezposelnih (starejših od 50 let) preučimo s pomočjo insider-outsider teorije. Zamenjati trenutno zaposlene delavce z novimi delavci (v našem primeru starejšimi brezposelnimi), ki so pripravljeni delati za nižje plačilo, je za podjetje lahko nerentabilno. Visoki stroški so namreč povezani z odpuščanjem starih delavcev in najemanjem novih delavcev in njihovim usposabljanjem. Ne smemo pozabiti tudi na socialno oz. institucionalno komponento - delavce je namreč zaradi institucionalne rigidnosti v regulaciji trga dela in varovanja zaposlitve težje odpustiti.
Keywords: Staranje prebivalstva, ekonomske posledice staranja, evropske strategije, brezposelnost, insider-outsider teorija.
Published: 31.07.2014; Views: 1360; Downloads: 231
.pdf Full text (1,73 MB)

9.
VPLIV ČEZMEJNIH ZDRUŽITEV IN PREVZEMOV KOMERCIALNIH BANK V EVROPSKI UNIJI NA PREMOŽENJE LASTNIKOV
Jure Marin, 2014, master's thesis

Abstract: Združitve in prevzemi že od devedesetih let prejšnjega stoletja predstavljajo pomembno orodje, ki se ga banke in ostale finančne institucije poslužujejo z namenom njihove širitve. Spremenjene razmere evropskega bančnega gospodarstva, uvedba skupnega trga in valute ter spremenjeno regulatorno okolje, pa so nadalje vplivale tudi na čezmejne združitve in prevzeme v Evropski uniji. Namen naloge je testirati učinke čezmejne objave združitve in prevzema na ceno delnice ciljnih, kakor tudi prevzemnih bank, ki imajo posledično vpliv na premoženje lastnikov. Študijo smo izvedli z uporabo metodologije študije dogodka, natančneje s tržnim modelom. V nalogi smo natančneje obravnavali 32 komercialnih bank ali bančnih holdingov v Evropski uniji, Švici in Norveški, med leti 2003 in 2012, za katere smo izračunali nenormalne donose za 41 dnevno obdobje. Naše ugotovitve so podobne ugotovitvam drugih avtorjev, in sicer, da objava združitve in prevzema pozitivno vpliva na premoženje delničarjev ciljnih bank, medtem ko lastniki prevzemnih bank v tem procesu ne ustvarijo pozitivnih, kakor tudi ne negativnih nenormalnih donosov.
Keywords: Prevzemi, združitve, komercialne banke, nenormalni donosi, Evropska unija
Published: 25.07.2014; Views: 822; Downloads: 121
.pdf Full text (2,00 MB)

10.
ZADOVOLJSTVO LJUDI Z ŽIVLJENJEM V SLOVENIJI IN AVSTRIJI MED LETI 2005 - 2012
Rok Vrban, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Doseči zadovoljstvo v življenju je eden izmed pomembnih ciljev življenja, in zato ljudje delamo k temu cilju usmerjena dejanja. Da bi dosegli maksimalno zadovoljstvo v življenju, se mnogokrat opiramo na stanje pri sosedih, misleč, da v kolikor živimo bolje od njih, smo lahko zadovoljni. Primerjava Slovenije in Avstrije na podlagi štirih primerjalnih kazalcev, ki imajo neposredno povezavo z zadovoljstvom z življenjem, je podala določene odgovore na vprašanja: »Ali res imamo manjše možnosti kot Avstrijci, da smo zadovoljni z življenjem, ker so ekonomski kazalci njim v prid?« in »Ali imamo pogoje biti zares zadovoljni v Sloveniji?« Primerjava je pokazala, da je stanje v Sloveniji sicer precej slabo, vendar imamo na drugi strani vrednote, ki doprinašajo k zadovoljstvu v življenjuin jih lahko primerjamo tudi z razvitejšimi severnimi sosedi.
Keywords: Zadovoljstvo z življenjem, primerjava Slovenija – Avstrija, štirje primerjalni kazalci, pogoji zadovoljstva, ekonomski kazalci.
Published: 26.11.2013; Views: 1083; Downloads: 142
.pdf Full text (854,06 KB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica