| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 40
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za cepljenje proti klopnemu meningitisu med prebivalci Evrope
Petra Lužnik, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Uvod: Klopni meningitis je virusna bolezen centralnega živčnega sistema, za katero vsakoletno zboli med 5.000 in 10.000 Evropejcev. Za zelo učinkovito zaščito so se pokazala cepiva proti klopnemu meningitisu, vendar se priporočila za cepljenje v različnih državah močno razlikujejo, kar lahko povzroča negotovosti pri prebivalcih. Namen diplomskega dela je raziskati, kateri so dejavniki, ki vplivajo na odločitev za cepljenje proti klopnemu meningitisu med prebivalci v Evropi. Metode: V diplomskem delu smo naredili pregled literature, ki smo jo z iskalnim nizom našli v podatkovnih bazah PubMed, CINAHL in Web of Science. Potek izbora člankov smo prikazali s pomočjo PRISMA diagrama ter analizo in sintezo dobljenih rezultatov. Rezultati: V bazah podatkov smo našli 141 zadetkov, od katerih smo za pričujoče delo uporabili šest raziskav oz. člankov. Najpogostejši dejavniki, ki so anketirance spodbudili k cepljenju, so bili strah pred boleznijo, prebivališče oziroma preživljanje prostega časa v endemičnem območju ter nasvet prijateljev ali zdravnika. Najpogostejši dejavniki, da se anketiranci za cepljenje niso odločili, so mnenja, da cepljenje ni potrebno, bolezni niso izpostavljeni oziroma ne obiskujejo rizičnih območij ter strah pred morebitnimi stranskimi učinki in cena cepljenja. Razprava in zaključek: Pomembno je, da se način promocije cepljenja usmeri k odgovarjanju na največje dvome prebivalcev Evrope in jih predvsem dobro seznani, v kolikšni meri so izpostavljeni tveganju za okužbo.
Keywords: klopni meningitis, cepljenje, dejavniki za cepljenje
Published in DKUM: 20.06.2024; Views: 17; Downloads: 2
.pdf Full text (1,29 MB)

2.
Percepcija medicinskih sester do pacientov s shizofrenijo
Anja Janžur, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Shizofrenija je duševna motnja, ki prizadene in spremeni življenje tako pacientu kot njegovim svojcem. V zaključnem delu smo želeli ugotoviti vpliv izobrazbe na odnos medicinskih sester do pacientov s shizofrenijo. Metode: Uporabili smo sistematičen pregled literature z metodo pregleda, analize ter sinteze znanstvene literature, vključno z metodo kompilacije. Upoštevali smo smernice po PRISMA diagramu. Za kritično oceno raziskav smo uporabili ocenjevalno orodje Joanna Briggs Institute. Podatke smo prikazali s tematsko analizo. Rezultati: Od identificiranih 2.259 raziskav smo jih za končno analizo izbrali sedem, od tega 5 presečnih raziskav in 2 sistematični raziskavi, nato pa smo v nadaljevanju s pomočjo analize določili glavno kategorijo, kategorijo, podkategorije in proste kode. Naslov glavne kategorije je »Percepcija medicinskih sester do pacientov s shizofrenijo«, sledi ji kategorija »Vpliv dejavnikov na percepcijo medicinskih sester do pacientov s shizofrenijo« ter nato podkategoriji z naslovoma »Pozitivni dejavniki …« in »Negativni dejavniki …«. Razprava in sklep: V poklicu psihiatrične zdravstvene nege se medicinska sestra vsakodnevno srečuje z različnimi pacienti, pri čemer je bistvenega pomena njeno nenehno izobraževanje ter vzpostavitev primernega odnosa do pacientov, ki temelji na zaupanju in spoštovanju.
Keywords: duševne motnje, psihiatrična zdravstvena nega, terapevtski odnos v psihiatrični zdravstveni negi, stigma v psihiatrični zdravstveni negi
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 85; Downloads: 24
.pdf Full text (1,65 MB)

3.
Posredovanje slabih novic onkološkim bolnikom
Mevludin Demirović, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Na onkološkem področju ima komunikacija ključno vlogo pri vzpostavitvi terapevtskega medsebojnega odnosa. V zaključni nalogi smo želeli raziskati področje posredovanja slabih novic in posledic, ki jih te puščajo na medicinskih sestrah, bolnikih in njihovih svojcih. Metode: Opisna metoda dela je bila uporabljena s poudarkom na pregledu znanstvene literature. Vključene so bile podatkovne baze PubMed, CINAHL ter Web of Science. Za prikaz poteka iskanja je bil uporabljen model PRISME. S piramidno hierarhijo dokazov smo ocenjevali moč dokazov in z JBI orodjem podali kritično oceno člankov. Rezultati: Za končno analizo je bilo izbranih 7 člankov, od tega 1 sistematični pregled in analiza, 2 analitični presečni raziskavi in 4 kvalitativne raziskave. S pomočjo tematske analize smo določili kategorije s prostimi kodami. Glavna kategorija se glasi »Posredovanje slabih novic onkološkim bolnikom«, ki je sestavljena iz »Vloga medicinske sestre pri posredovanju slabih novic v povezavi s spreminjajočimi dejavniki« in »Vloga komunikacijskih modelov pri posredovanju slabih novic«. Rezultati kažejo na korelacijo med izboljšanimi izidi zdravljenja in splošnim zadovoljstvom z uspešno komunikacijo in prilagajanjem komunikacijskih modelov na osebo. Diskusija in zaključek: Medicinska sestra ima pomembno vlogo pri posredovanju slabih novic onkološkemu bolniku, saj ga kontinuirano obravnava, vodi, podpira ter motivira skozi proces holističnega zdravljenja.
Keywords: komunikacijski modeli, terapevtski odnos, zdravstvena nega, onkološke medicinske sestre
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 103; Downloads: 18
.pdf Full text (1,79 MB)

4.
Kakovost življenja oseb s parkinsonovo boleznijo v času covid-19 pandemije
Petra Lazarevski, 2023, master's thesis

Abstract: Pandemija COVID-19 je prizadela predvsem ljudi z nevrološkimi zdravstvenimi težavami, pa ne le zaradi okužbe, ampak tudi zaradi splošne karantene in omejitev, ki so vplivale tudi na kakovost življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. S pregledom literature smo želeli raziskati kakovost življenja pacientov s Parkinsonovo boleznijo med COVID-19 pandemijo. Metode: Uporabili smo metodologijo sistematičnega pregleda, analize in sinteze literature. S pomočjo vključitvenih in izključitvenih kriterijev smo v podatkovnih bazah: PubMed, ScienceDirect, Web of Science in SAGE Journals poiskali ustrezno literaturo. Glede na hierarhijo dokazov smo jih razvrstili v nivoje, s čimer smo ocenili moč dokazov. Potek iskanja literature je prikazan z diagramom PRISMA. S pomočjo orodja Joanna Briggs Institutes (JBI) smo kritično ocenjevali članke, ki smo jih vključili v končno analizo. Rezultati: V končno analizo smo vključili 7 raziskav. Večina raziskav navaja kot glavni vzrok za poslabšanje kakovosti življenja v času pandemije COVID-19 nezmožnost obiskov zdravnika in prejemanje nasvetov. Razprava in zaključek: Ugotovili smo, da je bilo treba narediti več raziskav na to tematiko. Z nadaljnjim razvojem telemedicine in približevanjem le-te bolnikom s Parkinsonovo boleznijo bo raziskava v veliko pomoč pri lajšanju zdravja in dobrega počutja posameznikov, njihovih družin in skupnosti.
Keywords: Parkinsonova bolezen, kakovost življenja, COVID-19
Published in DKUM: 22.02.2024; Views: 289; Downloads: 52
.pdf Full text (1,70 MB)

5.
Intraosalni in intravenski pristop tekom reanimacije v prehospitalnem okolju
Anja Kotnik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Žilni pristop je zelo pomembna intervencija zdravstvene nege pri srčnem zastoju. Še posebej pomemben je žilni pristop v prehospitalnem okolju, ko moramo v primeru neuspešnega intravenskega pristopa vzpostaviti intraosalno pot. Namen zaključnega dela je bil na podlagi pregleda literature raziskati uporabo intraosalnega ali intravenskega pristopa. Zanimalo nas je tudi, kako vplivata na izid zdravstvenega stanja pacienta po reanimaciji v prehospitalnem okolju. Metode: Pregledali smo znanstveno literaturo s področja intraosalnega in intravenskega pristopa v prehospitalnem okolju. Uporabili smo deskriptivno ali opisno metodo dela. Iskanje je potekalo v tujih podatkovnih bazah: CINAHL, PubMed, Cochrane Library, Science Direct, SAGE, Web of Science in Scopus. Rezultati: V končno analizo smo vključili 10 raziskav. Ugotovili smo povrnitev spontanega krvnega obtoka, preživetje in ugoden nevrološki izid v primerjavi z različnima žilnima pristopoma (intravenski in intraosalni). Razprava in zaključek: Na podlagi pregleda literature lahko trdimo, da je še vedno premalo raziskano, ali obstajajo bistvene spremembe med intraosalnim in intravenskim pristopom na zdravstveni izid pacienta, saj rezultati raziskav niso prišli do enakih zaključkov.
Keywords: Intraosalni pristop, intravenski pristop, prehospitalno okolje, srčni zastoj
Published in DKUM: 23.01.2024; Views: 490; Downloads: 205
.pdf Full text (1,00 MB)

6.
Poškodbe povezane z eksplozijami
Sandra Perdija, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Poškodbe, ki nastanejo zaradi izpostavljenosti eksplozivu ali tako imenovane blast poškodbe, so kompleksen tip fizične travme, ki so rezultat direktne ali indirektne izpostavitve eksplozivu. Taksonomija loči blast poškodbe v pet skupin poškodb – primarne, sekundarne, terciarne, kvartarne in kvintarne poškodbe. Namen raziskave je ugotoviti, kakšne poškodbe nastanejo zaradi eksplozij. Metode: V diplomskem delu smo izvedli pregled literature. Literaturo smo poiskali v podatkovnih bazah: PubMed, CINAHL ter Medline. Rezultati: Od vseh 63 zadetkov smo v analizo vključili 8 vsebinsko ustreznih člankov. Rezultati so pokazali, da eksplozije lahko povzročijo številne poškodbe, ki vplivajo na različne telesne sistem in organe. Blastne poškodbe so lahko izjemno raznolike in resne vključno z notranjimi krvavitvami, poškodbami možganov, pljučnimi poškodbami, poškodbami obraza in okončin ter številnimi drugimi. Razprava in sklep: Blastne poškodbe predstavljajo pomemben medicinski izziv, saj lahko prizadenejo različne telesne sisteme in organe. Raziskave in razumevanje mehanizmov blastnih poškodb je ključnega pomena za izboljšanje diagnostike, zdravljenje in rehabilitacijo prizadetih posameznikov. Čeprav so eksplozije v vojaških konfliktih pogost vzrok blastnih poškodb, je treba opozoriti, da se takšne poškodbe lahko pojavijo tudi v vsakdanjem življenju. Prav tako je pomembno poznavanje blastnih poškodb zdravstvenih delavcev, da lahko primerno triažirajo ter obravnavajo posamezne poškodbe. Predvsem je pomembno poznavanje algoritma ABCDE.
Keywords: poškodbe, eksplozija, blast val
Published in DKUM: 23.01.2024; Views: 320; Downloads: 65
.pdf Full text (2,15 MB)

7.
Vzroki neželenih dogodkov pri apliciranju krvnih komponent
Marina Sedlarević, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Transfuzija krvnih komponent je pogosta intervencija, ki se izvaja v bolnišničnih okoljih. Velikokrat se pojavijo neželeni dogodki v zvezi z aplikacijo teh. Namen zaključnega dela je ugotoviti vzroke neželenih dogodkov pri aplikaciji krvnih komponent. Metode: Pregledali, analizirali in sintetizirali smo znanstveno literaturo s področja vzrokov neželenih dogodkov, povzročenih s strani zdravstvenih delavcev pri apliciranju krvnih komponent. Iskanje znanstvene literature je potekalo v podatkovnih bazah: PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Science Direct. Rezultati: Identificirali smo 591 raziskav ter uporabili 7 raziskav, ki so bile vključene v končni pregled. Največ vzrokov za neželene dogodke so napake zdravstvenih delavcev, in sicer: napačno označene epruvete za kri, napačna identifikacija pacienta, odvzeta kri napačnemu pacientu zaradi ne preverjanja identitete pacienta, nepravilno ravnanje z vzorcem, nepravilni transport in segrevanje krvnih derivatov ter neustrezno merjenje vitalnih funkcij in opazovanje pacienta med in po transfuziji. Razprava in zaključek: Za kar najvišjo varnost pacientov v bolnišničnih okoljih je treba izpostaviti vzroke za neželene dogodke, ki se lahko zgodijo zaradi aplikacije krvnih komponent. Pomembnost izpostavljanja vzrokov neželenih dogodkov je treba nameniti zdravstvenim delavcem možnost za pridobivanje več znanja o preprečevanju omenjenih dogodkov, pacientom bolj varno bolnišnično oskrbo ter ustanovi zmanjšano dodatno finančno obremenitev in slab ugled.
Keywords: transfuzija, neželeni dogodki, medicinska sestra, vzroki
Published in DKUM: 14.12.2023; Views: 442; Downloads: 102
.pdf Full text (826,72 KB)

8.
Intervencije za krepitev čustvene odpornosti medicinskih sester s področja mentalnega zdravja
Amir Alić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Čustvena odpornost predstavlja dinamičen in prilagodljiv koncept predvsem v kontekstu premagovanja stiske znotraj parametrov posameznikovega razvojnega in transformativnega kontinuuma. Predstavljen koncept je zelo pomemben za medicinske sestre na področju duševnega zdravja, saj se vsakodnevno srečujejo s stresnimi situacijami. Namen raziskovalnega dela je raziskati intervencije za krepitev čustvene odpornosti medicinskih sester za delo na področju duševnega zdravja. Metode: Pregledana je bila znanstvena literatura. Članki, pridobljeni v angleškem jeziku, so iz naslednjih podatkovnih baz: PubMed, Medline, Cochrane Library, Science Direct ter Wiley Online Library. Potek iskanja literature je prikazan z diagramom PRISMA. Sledili sta sinteza in analiza zbranih virov. Rezultati: Identificiranih je bilo 601 virov. Šest člankov smo vključili v raziskavo. Na osnovi rezultatov obstajajo relevantni dokazi, da večina omenjenih intervencij v naši raziskavi, ki jih medicinske sestre izvajajo za krepitev čustvene odpornosti, le-to dejansko krepijo. Žal je število izvedenih raziskav majhno. Razprava in zaključek: Intervencije, omenjene v raziskavi, so izpostavljene kot efektivne za krepitev čustvene odpornosti. Večina intervencij, omenjenih v sklopu programa, je za zmanjševanje stresa, obstajajo pa tudi intervencije, ki jih lahko medicinske sestre same izvajajo. Menimo, da se zdravstveni delavci premalo zavedajo pomena psihofizičnega zdravja. Ustanove, v katerih so zdravstveni delavci zaposleni, bi morale dajati večji pomen izobraževanju, usmerjenemu prav v tehnike krepitve čustvene odpornosti.
Keywords: intervencije, krepitev, čustvena odpornost, psihiatrične medicinske sestre
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 325; Downloads: 40
.pdf Full text (456,24 KB)

9.
Metode zmanjšanja prekomerne telesne teže po porodu
Tadeja Kovačič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Večina žensk se po porodu še nekaj mesecev ali celo let ne vrne na telesno težo, ki so jo imele pred nosečnostjo, s čimer pa so podvržene kasnejši prekomerni telesni teži ali debelosti. Namen zaključnega dela je ugotoviti, katere so najučinkovitejše metode pri zmanjšanju telesne teže pri ženskah po porodu. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela. Sistematično smo pregledali znanstveno literaturo na temo metode zmanjšanja telesne teže po porodu, ki smo jo iskali v podatkovnih bazah PubMed, CINAHL in Web of Science. Pri interpretaciji rezultatov smo uporabili vsebinsko analizo izbranih raziskav. Rezultati: Od skupno 407 identificiranih zadetkov smo v analizo vključili sedem raziskav. Ugotovili smo, da so pri izgubi telesne teže najučinkovitejše intervencije, ki se osredotočajo predvsem na spremembo prehrane. Dojenje in telesna aktivnost kot samostojni metodi zanemarljivo pripomoreta k izgubi telesne teže. Razprava in zaključek: Najučinkovitejše metode zmanjševanja telesne mase po porodu so različne diete oziroma različni režimi prehranjevanja, predvsem prehrana z nizkim glikemičnim indeksom ter prehrana z visoko vsebnostjo beljakovin. Pomembna je tudi podpora partnerja in zdravstvenih delavcev.
Keywords: poporodno obdobje, hujšanje, telesna teža
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 348; Downloads: 42
.pdf Full text (745,19 KB)

10.
Izkušnje bolnika po odpustu iz psihiatrične obravnave
Matic Lipaj, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Prehod med hospitalizacijo in odpustom v domače ali socialno okolje je pogosto ranljivo obdobje, v katerem se lahko pričakujejo dodatne težave v duševnem zdravju. Obdobje po odpustu je lahko stresno in čustveno za posameznika ter ima velik pomen za nadaljevanje normalnega ritma v socialnih ter drugih okoljih in situacijah. Namen raziskave je ugotoviti, kakšne so izkušnje bolnikov po odpustu iz psihiatrične obravnave. Izvedli smo pregled, analizo in sintezo znanstvene literature. Iskanje je bilo opravljeno v podatkovnih bazah: CINAHL, PubMed in Web of Science. Podatke smo analizirali in s pomočjo tematske sinteze sintetizirali.V končno analizo smo vključili pet člankov, ki so ustrezali našemu iskalnemu nizu, in podali odgovor na naše raziskovalno vprašanje. Ugotovljeno je bilo, da so izkušnje bolnikov po odpustu iz psihiatrične obravnave ključne za razvoj intervencij in dejavnosti, ki bi omogočale lažji in boljši prehod v vsakdanjik. Izkušnje bolnikov so dobre smernice za vpeljevanje sprememb na področju oskrbe duševnega zdravja. Izkušnje predstavljajo dokaj merljive determinante, ki zaznamujejo vodila za izboljšanje metod zdravljenja na področju duševnega zdravja in tudi za implementacijo novih. Vključevanje zunanjih strokovnih služb ter aktivno sodelovanje in prisotnost bolnikom bližnjih oseb izboljšajo njihovo izkušnjo po odpustu iz psihiatrične obravnave.
Keywords: Izkušnje, bolniki, psihiatrična obravnava, odpust.
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 358; Downloads: 26
.pdf Full text (990,22 KB)

Search done in 5.44 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica