| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Pregled varnosti protokolov za pošiljanje e-pošte
Gal Meznarič, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi opravimo varnostni pregled protokolov za pošiljanje e-pošte. Opisana je tudi ključna terminologija in infrastruktura za pošiljanje. Varnostna tveganja protokola SMTP so opisana podrobneje, kar je nadaljevano z analizo nadgradenj, ki te varnostne pomanjkljivosti naslavljajo. Več pozornosti je namenjeno protokolu MTA-STS, ki hkrati predstavlja hrbtenico implementacije posredniškega poštnega strežnika. Implementacijo funkcionalno in varnostno ovrednotimo s pomočjo zunanjih storitev ter simuliranega napada. Ugotovimo, da protokol MTA-STS sicer pripomore k izboljšanju varnosti prenosa e-pošte med strežniki, a vsebuje tudi ranljivost. Vzrok tiči v sami zasnovi protokola, kar lahko napadalec izkoristi za popolni izogib zaščite MTA-STS.
Keywords: e-pošta, varnost, protokol, poštni strežnik, MTA-STS
Published: 04.09.2020; Views: 239; Downloads: 60
.pdf Full text (1,16 MB)

2.
Konstruiranje tristranega prekucnika poltovornjaka
Anej Meznarič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje konstruiranje in dimenzioniranje tristranega prekucnika za vozila mase 3,5 ton. Tema dela je iz podjetja Arko d. o. o. Želja podjetja je bila izdelava lastnega prekucnika, katerega smo zmodelirali v programskem paketu Solidworks. Opisali smo nekaj splošnih navodil glede izdelave prekucnikov in pomožnih šasij tovornih vozil. Nato smo predstavili korake modeliranja prekucnika. Za model smo naredili metodo končnih elementov in s tem preverili ustreznost dimenzioniranja. Opisali in ponazorili smo izdelavo in povzeli stroške izdelavi. Analizirali smo izdelavo, modeliranje ter podali predlog za nadaljnje delo.
Keywords: konstruiranje, prekucnik, numerične analize, tehnična dokumentacija
Published: 13.09.2019; Views: 440; Downloads: 96
.pdf Full text (3,73 MB)

3.
4.
Življenje v tujini: primerjava nekaterih vidikov duševnega zdravja in zadovoljstva z življenjem Slovencev, ki živijo v Nemčiji, in Slovencev, ki živijo v Sloveniji
Anemari Meznarič, 2019, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil raziskati in primerjati nekatere vidike duševnega zdravja in zadovoljstva z življenjem med slovenskimi izseljenci v Nemčijo in Slovenci, ki živijo v Sloveniji. V raziskavo je bilo vključenih 390 oseb, od tega 214 slovenskih izseljencev v Nemčijo in 176 Slovencev, ki živijo v Sloveniji. Vsi so bili stari med 20 in 74 let. Vprašalnik, ki so ga izpolnjevali udeleženci, je bil sestavljen iz samoocenjevalne lestvice anksioznosti (SAS), samoocenjevalne lestvice depresivnosti (SDS) in lestvice zadovoljstva z življenjem (SWLS). Statistične analize so pokazale, da glede na izseljenstvo obstajajo statistično pomembne razlike v anksioznosti. Višjo raven anksioznosti so izražali Slovenci, ki živijo v Sloveniji, kar ni v skladu z našo predpostavko. Pri izraženosti depresivnosti in zadovoljstva z življenjem ni statistično pomembnih razlik. Pri pogostosti stikov Slovencev, ki živijo v Nemčiji, včlanjenosti v slovenska društva v Nemčiji in udeleževanju slovenskih dogodkov v Nemčiji tudi ni bilo statistično pomembnih razlik. Prav tako se niso pokazale statistično pomembne razlike pri postavkah, kjer sta bila preverjana duševno zdravje in zadovoljstvo z življenjem Slovencev, ki živijo v Nemčiji, glede na znanje nemščine, kjer se je sicer pokazalo višje zadovoljstvo z življenjem, nižji rezultati pa so bili doseženi na lestvicah anksioznosti in depresivnosti pri tistih, ki so svoje znanje nemščine ocenili na ravni C1.
Keywords: duševno zdravje izseljencev, depresija, anksioznost, zadovoljstvo z življenjem, izseljevanje
Published: 02.08.2019; Views: 753; Downloads: 69
.pdf Full text (1,31 MB)

5.
Vzpostavitev celovitega koncepta zasnove in vodenja projektov v podjetju Murales d.d.
Ines Meznarič, 2018, master's thesis

Abstract: Projekt. Besedi projekt se v današnjem času težko izognemo. Lahko bi rekli, da postajamo projektna družba, ki se ukvarja s projekti, tako vsakdanjimi kot tistimi, ki trajajo več let. Verjetno ni podjetja, ki se ne bi v zadnjih letih ukvarjalo z opredeljevanjem pojma projekt, razmejitvijo med projekti in ostalimi procesi ter opredeljevanjem načinov doseganja uspešnosti projektov. S projekti se v večini ukvarja stroka projektnega managementa, ki postaja v Sloveniji iz leta v leto bolj uveljavljena in razvita. V magistrskem delu smo sodelovali s podjetjem masivnega pohištva Murales d. d., ki ima sedež v mestu Ljutomer. Začetki podjetja segajo v leto 1920 in od takrat lahko to podjetje uvrščamo med t. i. multiprojektna podjetja. Podjetje izvaja interne in eksterne projekte, prvenstveno pa se trudi prodajati pod lastno blagovno znamko. Skozi magistrsko delo smo vzpostavili celovit koncept zasnove in vodenja projektov v podjetju Murales d. d. z namenom, da bi podjetje po urejenem sistemu uspešneje sledilo svojemu zadanemu cilju in večji del proizvodnje prodajalo pod lastno blagovno znamko. Večinski del proizvodnje je trenutno namenjen eksternim projektom, kar pa ni več v sladu s strategijo podjetja. Z opredelitvijo in vzpostavijo enotnega koncepta zasnove in vodenja projektov v podjetju želimo doseči ob nadaljnjem uspešnem obvladovanju eksternih projektov tudi uspešno obvladovanje internih projektov. Koncept je zasnovan kot sistem, ki natančno določa, kako ideje pretvoriti v dejanske izdelke. V teoretičnem delu smo obravnavali pojme v zvezi z managementom, predvsem s projektnim managementom. Tako smo obravnavali sam projekt in multiprojektno poslovanje, opredelili smo vrste projektov, faze projektov v njihovem življenjskem ciklusu in multiprojektno okolje ter predstavili projektni portfelj. Dodatno smo obravnavali zagonski elaborat projekta kot dokument, ki se ga izdela v sklopu priprave projekta. V zadnjem delu teoretičnega dela naloge smo predstavili projektne sisteme in projektne organizacije. V aplikativnem delu magistrskega dela smo najprej preučili trenutno stanje na področju snovanja in vodenja projektov v podjetju Murales d. d., nato pa smo pripravili prenovljen koncept zasnove in vodenja projektov za to podjetje. V sklopu zasnove projekta podrobneje predstavljamo zgradbo zagonskega elaborata, obravnavo vhodne strategije projekta, nato pa po korakih analiziramo planiranje in organiziranje projekta. V sklopu vodenja projekta smo se poglobili v projektne ekipe, v izvedbo projekta, kontroliranje projekta in v zaključevanje projekta ter s tem povezano eksploatacijo.
Keywords: projekt, projektni management, multiprojektno poslovanje, zasnova projekta, vodenje projekta
Published: 17.01.2019; Views: 709; Downloads: 111
.pdf Full text (1,75 MB)

6.
Primerjava obdavčitve d.o.o. v Sloveniji in Angliji
Ana Meznarič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi hitrega napredka tehnologij, možnosti nadzora nad njimi in posledično lažjega dostopa informacij se je od nastanka interneta število pravnih subjektov uradno povečalo, davčno pravo pa precej posodobilo. Tako v Sloveniji kot Veliki Britaniji se zaradi boljšega nadzora nad pravnimi osebami vse hitreje in v vse večjem obsegu zbirajo podatki. V zasebni sferi predvsem zaradi možnosti primerjave in konkurence med pravnimi osebami, v javni sferi pa z namenom lažjega nadzora nad njimi in izvrševanjem nacionalnih zakonodaj. Obdavčitev pravnih oseb predstavlja enega izmed velikih prihodkov državnega proračuna. Podjetnost je prednostna naloga strategije Evropa 2020 za trajnejšo, pametno in vključujočo rast, ki je državljanom predvsem v korist v poklicnem in ustvarjalnem smislu. Država kot javna oblast si z namenom obdavčenja prizadeva za inovativnost pri odzivanju na hitre spremembe, ki jih povzročata tehnologija in globalizacija. Z diplomskim delom želim pokazati podobnosti slovenske in britanske zakonodaje obdavčitve družbe z omejeno odgovornostjo, hkrati pa osvetliti posamezne razlike med dvema pravnima redoma. Potrditev hipotez bom podkrepila s primerjanjem dveh nacionalnih zakonodaj, in sicer na podlagi proučevanja domače in tuje literature na nivoju primerjanja dejstev in procesov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik.
Keywords: obdavčitev d.o.o., obdavčitev Ltd., davčna stopnja in olajšave, davčno pravo
Published: 26.11.2018; Views: 583; Downloads: 46
.pdf Full text (755,50 KB)

7.
Delaunayeva triangulacija s prebirnim krogom
Gal Meznarič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavimo problem Delaunayeve triangulacije na ravninski množici točk in njene pomembnejše lastnosti. Naredimo splošen pregled obstoječih metod izgradnje Delaunayeve triangulacije, več pozornosti pa namenimo metodi Delaunayeve triangulacije s prebirno premico, ki služi kot osnova algoritmu s prebirnim krogom. Glavni del diplomske naloge obsega podrobnejšo predstavitev vseh faz algoritma Delaunayeve triangulacije s prebirnim krogom, implementacijo tega algoritma in primerjavo hitrosti izvajanja z Žalikovim algoritmom s prebirno premico. Ugotovimo, da se poenostavljena verzija algoritma s prebirnim krogom obnese bolje od izvirne, a ne prehiti Žalikovega algoritma s prebirno premico.
Keywords: Delaunayeva triangulacija, algoritmi, računalniška geometrija
Published: 12.07.2017; Views: 1224; Downloads: 189
.pdf Full text (2,75 MB)

8.
Prenova procesa marketinškega komuniciranja
Ines Meznarič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v modernem času, kjer nas na vsakem koraku spremlja takšna ali drugačna organizacija. Nekatere organizacije obstanejo na trgu dlje časa, spet druge gredo hitreje v pozabo. Pa vendar je cilj vsake organizacije, da bi obstala čim dlje na trgu in dosegala zastavljene cilje delovanja. Ravno zato je pomembno, da se odgovorni za organizacijo zavedajo, da so znanje in dejanja managementa v organizaciji ključnega pomena. Organizacijam pa to znanje dajejo managerji, ki se zavzemajo za uspešno opravljanje svojih nalog, katere pa vedno znova strmijo k temu, da organizacijo pripeljejo do dolgoročnega obstoja na trgu in doseganja ciljev. Ena izmed ključnih nalog managerjev je tudi skrb za uspešno izvajanje poslovnih procesov in prilagajanje poslovnih procesov spremembam na trgu z namenom doseganja ciljev organizacije. V organizacijah se tako prepletajo številni poslovni procesi, s pomočjo katerih organizacija deluje. Fokus našega diplomskega projekta je na prenovi poslovnega procesa, za katerega smo za izbrano podjetje opredelili izboljšave, s pomočjo katerih bo podjetje doseglo svoje zastavljene cilje. Izbrano podjetje se namreč sooča s problemom neuspešnega prodiranja na tuji trg. S pomočjo opredeljenih izboljšav pa bo izbrano podjetje doseglo svoj zastavljen cilj, to je uspešen prodor na tuji trg. Ker je potrebno pred vsako nalogo imeti kakovostno in zadostno znanje, smo se tudi mi najprej posvetili opredelitvam področij, katera so pomembna za naš diplomski projekt. Zato smo najprej opredelili management, poslovne procese in klasifikacijo poslovnih procesov, nato pa še management poslovnih procesov. V diplomskem delu se osredotočamo na proces marketinškega komuniciranja, zato smo opredelili tudi marketinško komuniciranje, proces marketinškega komuniciranja ter vlogo in pomen marketinškega komuniciranja za delovanje podjetja. Po opredelitvah smo se lotili aplikativnega dela, v katerem smo najprej obravnavali trenutni potek procesa marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju in analizirali tuje trge, ki so za izbrano podjetje najbolj pomembni. Zarisali smo trenutni potek procesa in ga podrobno opisali. V analizi trgov pa smo se posvetili raziskovanju trgov, pomembnih za podjetje, in s pomočjo zadanih kriterijih za pridobitev podatkov o konkurenci prišli do pomembnih ugotovitev, kot so na kakšen način oglašuje konkurenca, preko katerih medijev oglašuje in kako pogosto. Sledila je prenova procesa marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju, kjer smo najprej podali kritično analizo in na podlagi le-te zarisali proces s podanimi izboljšavami in nato podrobneje opisali izboljšave prenovljenega procesa. Potem smo podali še analizo učinkov prenove obstoječega procesa z različnih vidikov. Diplomski projekt smo zaključili s sklepom, kjer smo zapisali svoje temeljne ugotovitve in odprte probleme. Z nalogo smo tako skušali doseči izboljšave pri obstoječem procesu marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju, da bi z njihovo pomočjo podjetje lažje dosegalo svoje cilje in kar se da uspešno delovalo in poslovalo.
Keywords: Management, poslovni procesi, marketinško komuniciranje, prenova procesa
Published: 10.11.2016; Views: 868; Downloads: 148
.pdf Full text (1,37 MB)

9.
Vrstni obrat in premiki v funkcionalnih tipih rastlin v primarni sukcesiji na rečnih prodiščih
Marija Meznarič, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Prodišča so obrežne ali osrednje rečne naplavine, ki jih ustvarja in nenehno spreminja rečni tok. Morfološko heterogeno in dinamično okolje prodišč je omogočilo razvoj različnih habitatov in veliko pestrost vrst in združb. Z raziskavo v okviru disertacije smo želeli prispevati k razumevanju poglavitnih okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na vegetacijo prodišč v procesu primarne sukcesije. Cilji, ki smo si jih zastavili v raziskavi so se navezovali tako na proučevanje vrstnega obrata skozi posamezne stadije v primarni sukcesiji (spreminjanje sestave rastlinskih vrst v časovni seriji), kot tudi na premike v ekoloških strategijah rastlin, oz. premike funkcionalnih tipov rastlin, ki naseljujejo habitate na prodiščih. Uporabili in primerjali smo dve metodi: metodo stalnih ploskev in metodo kronosekvenc. Podatke o vegetaciji in okoljskih spremenljivkah smo vzorčili na 29 prodiščih srednje Drave (kronosekvence, N=143) ter na umetno znižanem prodišču pri Borlu (trajne ploskvice, N=422), kjer je vzorčenje potekalo med leti 2005-2011. Na 565 popisnih ploskvah smo ugotovili 211 rastlinskih vrst. Analiza vrst glede na preferenco habitata je pokazala, da je bilo na prodiščih največ vrst motenih/ruderalnih rastišč (55,5%), sledijo jim gozdne/grmiščne (13,7%), traviščne vrste (11,4%), vrste vodnih in obvodnih habitatov (10,9%) in indiferentne vrste (8,5%). Metode indirektne (PCA in DCA) in direktne (RDA, CCA) analize gradientov so pokazale na raznolikost v floristični sestavi popisnih ploskvic, pri tem pa smo ugotovili, da z metodo kronosekvence, ne moremo nadomestiti metode trajnih ploskvic, kadar ugotavljamo vrstni obrat v primarni sukcesiji na prodiščnih habitatih. Vrstne sestave enako starih stadijev rastlinskih združb na prodiščih se med sabo razlikujejo zaradi raznolikosti okoljskih parametrov na prodiščih; zgolj iz podatka o starosti vegetacijskega sestoja v procesu primarne sukcesije tako ne moremo sklepati o vrstni sestavi. Kot najmočnejša okoljska lastnost pri razlagi razlik v vegetaciji se pokažeta višina prodišča, sekundarno pa sestava tal (deleži proda/peska/mulja). Na osnovi 15 morfološko-funkcionalnih znakov in modela CSR primarnih strategij smo ugotavljali tudi premike v ekoloških strategijah rastlin skozi posamezne stadije v primarni sukcesiji. Močno je prevladovala CR strategija (42,1%) - kompetitorske-ruderalke. Ugotovili smo, da sta motnja in kompeticija dejavnika, ki najmočneje zaznamujeta habitate na prodiščih, medtem, ko je stres prisoten z nizkimi intenzitetami. Pri spremljanju primarne sukcesije na prodiščih smo ugotovili, da začetne CR oznake (prve faze sukcesije) naredijo premik v smeri C oznak oz. C komponente. Navedene premike oznak popisov lahko pripišemo vedno manjšemu učinku poplavne motnje na prodišče, nanosu sedimenta, ki poveča zalogo hranil v podlagi ter zmanjša (mulj, pesek) učinek pomanjkanja vode (stresa) v tleh. Zelo pomemben pogoj za ohranitev biotske pestrosti je ohranitev naravne rečne dinamike, ki pa jo človek s svojimi številnimi posegi v rečne in obrečne ekosisteme močno spreminja. Prodišča predstavljajo zato enega najbolj ogroženih elementov krajine. Raziskava procesa primarne sukcesije na prodiščih v odvisnosti od različnih okoljskih parametrov ni pomembna samo zaradi doprinosa k razumevanju temeljnih ekoloških procesov, ki se odvijajo v tem okolju, temveč so hkrati tudi nujen pogoj za predvidevanje posledic vpliva človeka na te habitate in tudi za načrtovanje ukrepov za njihovo preprečitev oz. zmanjšanje teh posledic.
Keywords: CSR strategije rastlin, invazivne rastline, vegetacija, multivariantne analize, pestrost rastlin, trajne ploskvice, kronosekvence, reka Drava, funkcionalne poteze rastlin, primarna sukcesija, vrstni obrat, rečna prodišča
Published: 21.10.2016; Views: 1597; Downloads: 274
.pdf Full text (6,14 MB)

10.
Search done in 0.39 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica