| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Spretnosti za uspeh na delovnem mestu : Učbenik
Tomi Špindler, Mitja Gorenak, 2022

Abstract: Učbenik Spretnosti za uspeh na delovnem mestu predstavlja zbirko skupaj osmih poglavji, skozi katere bodo študentje prejeli določena znanja, ki jih potrebujejo pri izbiri sebi primernega dela. Najprej mora posameznik dobro poznati kakšna znanja in sposobnosti, torej kakšne kompetence so zahtevane za posamezno delovno mesto, zato učbenik začenjamo prav s kompetencami. Nadaljujemo s kombinacijo, zaposlitvenih oglasov, pravil pisanja življenjepisa ter priprave motivacijskega pisma, ki bo posamezniku omogočilo pripravo dobre prijave za željeno delovno mesto. Ker samo prijava ni dovolj se v nadaljevanju osredotočamo na proces zaposlitvenega razgovora in testov, ki so zelo pogosto sestavni del zaposlitvenega procesa. Zadnji dve poglavji, delov v skupini in stres na delovnem mestu zaokrožujeta vsebine, vse od iskanja pravega delovnega mesta za posameznika, do vraščanja vanj in prilagajanja novemu okolju. Vsebine so močno prepletene s številnimi vajami in primeri, ki bodo študentom omogočili poglobljeno razumevanje izbranih vsebin.
Keywords: organizacija, vodenje, management, ljudje, kadri
Published in DKUM: 15.11.2022; Views: 36; Downloads: 11
.pdf Full text (7,62 MB)
This document has many files! More...

2.
Supplementary material for paper Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance : results from an early convenient sample in Slovenia
Maja Turnšek, Boštjan Brumen, Marjetka Rangus, Mitja Gorenak, Janez Mekinc, Tanja Lešnik Štuhec, 2020, complete scientific database or corpus

Keywords: COVID-19, coronavirus, tourism, health threat perception, future travel avoidance, fear appeals
Published in DKUM: 23.11.2020; Views: 15889; Downloads: 418
.png Research data (46,91 KB)
This document has many files! More...
This document is also a collection of 1 document!

3.
Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance : results from an early convenient sample in Slovenia
Maja Turnšek, Boštjan Brumen, Marjetka Rangus, Mitja Gorenak, Janez Mekinc, Tanja Lešnik Štuhec, 2020, original scientific article

Abstract: The present study provides a snapshot of Slovenian tourists' perceptions in a historically unique point of time - the early days of the covid-19-related lockdown. Based on an online survey performed in March and April 2020 the study provides first insights into Slovenian tourists% perceived threats of covid-19 on two dimensions: severity and susceptibility; how this depends on their demography and past travel experience and what, in this specific point in time, they think about future travel avoidance. The results have shown that age affects the two measured dimensions of perceived threat and future travel avoidance, but only with women. Furthermore, people who have travelled the most in the past express the least likelihood of avoidance to travel due to the covid -19 pandemic. Those who are more educated, on the other hand, perceive higher risk, yet education has no role in their expressed future travel avoidance. The results, moreover, show that the moral obligation towards taking care of others might be a highly important element in the success factor of covid-19 measures and thus future appeals by the tourism industry. Finally, the results show that we cannot easily predict how the general population will behave regarding their future travel avoidance since the opinions are not polarised in the extremes. This does indicate, however, that tourists will be susceptible to the context-specific factors of future travel decisions, such as assurances of health safety provided by the tourism industry.
Keywords: COVID-19, coronavirus, tourism, health threat perception, future travel avoidance, fear appeals
Published in DKUM: 12.11.2020; Views: 750; Downloads: 184
URL Link to full text
This document has many files! More...

4.
Dejavniki zaznavanja varnosti destinacije : primer Egipta
Doris Jelen, Ksenija Vodeb, Janez Mekinc, 2020, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Za zadovoljstvo turistov na destinaciji je treba upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na proces odločanja posameznika. Eden izmed teh je zagotovo varnost. Podrobneje je predstavljen pomen, ki ga ima zaznava varnosti pri turistih. Cilj prispevka je preučiti zaznavanje varnosti med slovenskimi turisti glede potovanja v Egipt, v povezavi s terorističnimi tveganji. Metode: Uporabili smo deskriptivno in empirično metodo raziskave. S pomočjo ključnih teoretičnih izhodišč smo oblikovali anketni vprašalnik, zbrane podatke pa statistično analizirali s programom SPSS 22. Ugotovitve: Ugotovili smo, da se med slovensko populacijo pojavljajo zaznave glede varnosti do potovanja v Egipt, na katere statistično vplivajo demografski podatki in potovalne navade. Rezultati so pokazali tudi, da se razmeroma hitro vrne želja po potovanju, ne glede na morebitne teroristične grožnje. Omejitve/uporabnost raziskave Predlagamo dodatno preučevanje tematike ter razširitev teme zaznavanja varnosti do potovanja v Egipt tudi na druga varnostna tveganja. V raziskavo je vključena samo slovenska populacija, zato predlagamo izvedbo raziskave tudi na drugi nacionalnosti. Praktična uporabnost: Prispevek podaja tudi trženjske ukrepe, ki bi lahko sčasoma pripomogli k izboljšavi prisotnih negativnih zaznav ter priporočila za nadaljnje raziskovanje. Izvirnost/pomembnost prispevka: Čeprav Egipt velja za pomembno turistično destinacijo Slovencev, pa do sedaj podobnih raziskav še ni bilo izvedenih. Članek je zato osnova raziskovalnim inštitutom za nadaljnje preučevanje področja varnosti in razumevanja zaznavanj slovenskih turistov ter podlaga turističnim organizacijam pri destinacijskem managementu.
Keywords: zaznavanje varnosti, Egipt, potovanje, terorizem, proces odločanja, turizem
Published in DKUM: 02.10.2020; Views: 491; Downloads: 33
URL Link to full text
This document has many files! More...

5.
Odnos študentov do varnosti na potovanjih
Sebastjan Repnik, Janez Mekinc, 2014, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: V raziskavi smo ugotavljali, kako zaznavajo varnost na potovanjih po Evropi študenti/respondenti dveh različnih študijskih smeri, med katerima je ena usmerjena na področje varnosti (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru – v nadaljevanju FVV), druga pa na področje turizma (Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma – v nadaljevanju VSŠ). Domnevali smo, da so v povprečju študenti obeh institucij razvili različen odnos do varnosti na potovanjih, saj je njihov študij usmerjen v dve vsebinsko različni študijsko-strokovni področji. Preverjali smo njihov odnos do dejavnikov varnosti, kot so varnostna klima, samovarovanje in kolektivna varnost. Metode: V raziskavo smo vključili vzorec 100 študentov. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, s katerim smo merili stališča o dejavnikih varnosti na potovanjih, pri čemer smo uporabili petstopenjsko Likertovo lestvico. Za prikaz rezultatov naše raziskave smo uporabili tudi različne statistične kazalce, kot so aritmetična sredina, Mann-Whitneyjev test, frekvenčne porazdelitve odgovorov, kjer gre za prikaz neodvisnih spremenljivk. Za potrditev nekaterih ugotovitev smo dodatno uporabili tudi t-test. Ugotovitve: Ugotovitve kažejo, da se odnos do varnosti in njihova pričakovanja o posameznih elementih pri vseh treh dejavnikih varnosti med respondenti obeh ciljnih skupin razlikuje. Pričakovanja študentov Fakultete za varnostne vede o izvajanju in zagotavljanju posameznih elementov varnosti na potovanjih so višja v primerjavi s študenti Višje šole za gostinstvo in turizem. Omejitve/uporabnost raziskave Študenti imajo različne izkušnje z varnostjo na potovanjih, saj je število potovanj med posameznimi študenti zelo različno. Vzorec obsega 100 študentov in je priložnostni, saj vzorčni okvir ni bil poznan oz. ga ni bilo mogoče pridobiti, da bi lahko izvedli verjetnostno vzorčenje. Praktična uporabnost: Rezultate raziskave lahko uporabita obe izobraževalni instituciji v procesih evalvacije vsebin študijskih programov. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek na podlagi rezultatov raziskave utemeljuje, da lahko smer in vsebina študija vpliva na odnos študentov do elementov varnosti na potovanjih. Ugotovitve so namenjene tako vsem raziskovalcem na področju varnosti in turizma kot oblikovalcem študijskih programov teh dveh študijskih področij.
Keywords: turizem, varnost, potovanja, študenti, pričakovanja
Published in DKUM: 29.04.2020; Views: 644; Downloads: 62
.pdf Full text (408,71 KB)
This document has many files! More...

6.
Utjecaj korupcije na hrvatski turizam
Viktorija Atlija, 2016, undergraduate thesis

Abstract: U ovom diplomskom radu povezuju se turizam kao najbrže rastuća ekonomska grana, korupcija kao neiskorjeniva pojava društva koja utječe na sve gospodarske sektore, te državne institucije, destrukturirajući temelje pravne države, solidarnost i sigurnost građana. Predmet analiza su koruptivna kaznena djela u poveznici s turizmom. Jedinice promatranja jesu punoljetni počinitelji kaznenih djela i pravne osobe kao počinitelji kaznenih djela, a vrijeme promatranja jest kalendarska godina. Korupcija nije zakonski određena, nema jedinstvene definicije niti je riječ o jednoznačno određenom pojmu. U određivanju koruptivnih kaznenih djela, ponajprije se, u odnosu na pojedina kaznena djela s elementima korupcije, nastoji odrediti što je to korupcija u određenome pravnom sustavu. Pri utvrđivanju metodoloških osnova za ovaj rad vodilo se računa o trima obilježjima: zakonskim definicijama kaznenih djela, određenju koruptivnih kaznenih djela u praksi i konvencijskim obvezama. U odnosu na prethodno navedeno, za potrebe ovog rada u koruptivna kaznena djela uključeno je deset kaznenih djela: primanje mita, davanje mita, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku stečaja, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti te pranje novca. Svi korišteni podaci su javno dostupni, temeljeni su prema novinarskim i strukovnim člancima oslanjajući se na jedro Zakona primjenjivanih u Republici Hrvatskoj tijekom godina.
Keywords: turizam, korupcija, malverzacije, pretvorba, privatizacija
Published in DKUM: 19.10.2016; Views: 1071; Downloads: 99
.pdf Full text (1,45 MB)

7.
Odnos policijskih managerjev v slovenski policiji do temeljnih vrednot
Janez Mekinc, Andrej Anžič, Roman Rep, Marija Ovsenik, 2008, original scientific article

Abstract: Prispevek želi skozi kritično obravnavo hierarhičnih načel in vrednot v policijski organizaciji predstaviti odnos med policijsko organizacijo in zunanjo javnostjo ter organizacijo in notranjo javnostjo. Posebej je izpostavljen odnos zunanje javnosti do slovenske policije ter iz tega izpeljan raziskovalni problem. V nadaljevanju je predstavljena raziskava o stališčih policijskih managerjev v slovenski policiji do temeljnih vrednot kot so poštenost, zakonitost, transparentnost ter jih primerja z raziskavami, ki so bila narejene na populacijskem vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo Slovencev. Kot zaključek so predstavljene predlogi za izboljšanje stanja na tem področju v slovenski policiji.
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 830; Downloads: 53
URL Link to full text

8.
The impact of corruption and organized crime on the development of sustainable tourism
Janez Mekinc, Tina Kociper, Bojan Dobovšek, 2013, original scientific article

Abstract: Purpose: This study focuses on the phenomenon of organized criminality and corruption. Its purpose is to analyse and explain how organized crime and corruption impact the processes of environmentally sustainable development and, indirectly, the development of tourist destinations and activities. Design/Methods/Approach: We analyzed relationships between tourist destinations, sustainable tourism, organized crime, and corruption from secondary data. We further synthesize findings and supplement them with observations and previous research findings. Findings: Organized crime and corruption have a direct impact on the sustainable development of tourist destinations and also on the services and activities of sustainable tourism. Based on a comparison of several indexes, the sustainable development of tourist destinations is greatly (negatively) affected by ecocriminality which holds back the development of sustainable tourism. It can be concluded that countries with less corruption have a better developmental sustainability, which is the building block of sustainable tourism. Originality/Value: Developing theoretical explanations and systematic studies are necessary as a first order of business if countries wish to prosecute organized crime and corruption relating to tourism. This is the first study in Slovenia dealing with this problem, thereby opening many questions for future research.
Keywords: sustainable tourism, sustainable development, corruption, organized crime, tourist destinations
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 967; Downloads: 103
URL Link to full text
This document has many files! More...

9.
Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica