| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 43
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
POGODBA O ZAPOSLITVI IN NOSEČNOST
Anja Žinič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Odločitev za materinstvo bi morala biti najenostavnejša in hitra odločitev, a dandanes ni taka. Ženske se vključujejo na trg dela, ker hočejo biti enakovredne moškim tako v poslovnem svetu kot doma – želijo biti enakovredne sohraniteljice družine. Zato se vse več izobražujejo in posledično kasneje vstopajo v delovna razmerja in materinstvo prelagajo na kasnejše obdobje, ko čutijo, da služba zaradi nosečnosti ne bo ogrožena. Z diplomskim delom sem želela izpostaviti probleme, s katerimi se srečujejo predvsem ženske delavke, ki se odločajo za materinstvo. Zaposlene ženske, ne glede na vrsto zaposlitve, nosečnost načrtujejo, da se izognejo morebitni izgubi službe, da se finančno osamosvojijo, si dokončno zgradijo kariero in rešijo stanovanjski problem. Kljub skrbnemu načrtovanju pa 38 odstotkov žensk, ki so sodelovale v anketi, v sebi še vedno nosi strah pred izgubo službe zaradi nosečnosti. Glede na rezultate ankete delodajalci kljub zakonski prepovedi na zaposlitvenih razgovorih še vedno velikokrat zastavljajo vprašanja o zakonskem stanu in načrtovanju družine. Ne glede na vse pa so anketiranke povedale, da se na delovnem mestu dobro počutijo in da so naloge, ki jih opravljajo v službi, njihovemu stanju primerne.
Keywords: zakon o delovnih razmerjih, zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pogodba o zaposlitvi, noseča delavka, materinstvo, dopust
Published: 22.11.2016; Views: 641; Downloads: 73
.pdf Full text (1,30 MB)

2.
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA
Ana Zdešar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu želimo predstaviti različna tolmačenja Zakona o delovnih razmerjih v delu o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi je eno najpomembnejših vprašanj delovnega prava in namenjeno mu je veliko pozornosti. Delodajalci morajo imeti na voljo možnosti, da število zaposlenih in delovna mesta prilagajajo trenutnim potrebam na trgu, saj je od tega odvisno poslovanje podjetja. Izguba zaposlitve je praviloma za delavca izguba edinega vira dohodka za preživetje ali preživljanje njegove družine, zato zakon v svojih določbah ureja tudi zaščito delavca, ki je v tem primeru bolj ranljiv od delodajalca. Osvetliti bi želeli tudi pozitivne in negativne posledice veljavnega zakona v smislu prevelike zaščite delodajalca, kar je lahko v škodo delavca. Zanima nas izvajanje oz. tolmačenje zakona v različnih sodnih primerih, ki jih bomo pregledali, predvsem pa se bomo osredotočili na odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov. Ravno tako se bomo osredotočili na primerjavo pravic in zaščite delavca v institutu odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov v primerjavi z drugimi državami članicami EU.
Keywords: Zakon o delovnih razmerjih, odpoved iz poslovnega razloga, individualna odpoved, sodna praksa.
Published: 27.10.2016; Views: 700; Downloads: 59
.pdf Full text (504,11 KB)

3.
VLOGA SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE IN VPLIV NJEGOVE POGAJALSKE USPEŠNOSTI NA ČLANSTVO
Sonja Bačar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo v teoretičnem delu opisuje področje sindikatov: zgodovino sindikalnega gibanja v Evropi in na slovenskem ozemlju, mednarodne in notranje vire sindikalnega prava in predstavi delovanje sindikatov v Sloveniji predvsem pa Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). V empiričnem delu smo iskali vzroke za zmanjšanje števila članov v sindikatih v Sloveniji. Zanimalo nas je, ali je tudi SVIZ med njimi, zato smo s podatki, ki smo jih pridobili, prikazali, kako se je spreminjala številčnost članstva po dejavnosti v obdobju od 2008 do 2015. Velika težava današnjih sindikatov je tudi sprememba starostne strukture članov zaradi tega, ker se mladi ne vpisujejo vanje. Vključenost mladih v sindikat smo prikazali s podatki o številu vstopov in izstopov v obravnavanem obdobju in ugotavljali, ali se mladi v obdobju krize res ne vključujejo v sindikate. Predstavili smo aktivnosti SVIZ-a in pogajanja z odločevalci ter ugotavljali, ali je pogajalska (ne)uspešnost sindikata vplivala na število sindikalno vključenih. Pregledali smo, kaj in kako so tiskani mediji pisali o delovanju SVIZ-a v času pogajanj z vlado.
Keywords: Sindikat, SVIZ, pogajanja, članstvo, mladi
Published: 27.10.2016; Views: 806; Downloads: 72
.pdf Full text (1,36 MB)

4.
Ustanovitev s.p. na področju zdravstvene in socialne pomoči na domu
Tadeja Lampret Kastelic, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Dandanes hitro narašča število starejše populacije. S tem se pojavlja družbeni problem, ko starostniki niso več zmožni samooskrbe. Nastopijo različne težave zdravstvene in socialne narave. Zdravstvena nega na domu in socialna oskrba na domu velikokrat predstavljata idealno rešitev. Vsaka od teh je profesija zase in izobražuje strokovni kader po svojih programih. V vsakdanjem življenju pa si ne predstavljamo ločenega delovanja. Obstajajo številni zakoni, predpisi, pravilniki, ki določajo delovanje zdravstvene in socialne dejavnosti. Opravljanje teh storitev je možno v okviru javne mreže ali kot zasebnik. Možnost samozaposlitve predstavlja ustanovitev samostojnega podjetja, ki sama po sebi ni zahteven postopek. Dodatna ovira so okvirji, ki jih postavlja posamezna dejavnost, ki jo želimo opravljati. S kombinacijo dejavnosti na koncesijo in dejavnosti, ki je samoplačniške narave, bi podjetje imelo dobiček.
Keywords: samostojni podjetnik, zdravstvena nega, socialna pomoč na domu
Published: 07.10.2016; Views: 2024; Downloads: 219
.pdf Full text (643,02 KB)

5.
VPLIV INSOLVENČNIH POSTOPKOV NA IZTERJAVO DAVČNIH TERJATEV
Alenka Furlan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Tema diplomske naloge je predstavitev postopka davčne izvršbe, ki je zadnja faza v davčnem postopku in se opravi v primeru, ko dolžnik svoje davčne obveznosti ne poravna v roku, ki je v izvršilnem naslovu določen za prostovoljno izvršitev. Eden od razlogov, da davčni zavezanec svojih obveznosti ne poravna pravočasno, je insolventnost. Insolventnost močno vpliva na plačilo dolga, saj insolventni dolžnik ni plačilno sposoben, iz prakse pa je razvidno, da pogosto tudi nima premoženja, s katerim bi lahko plačal dolg. Davčni organ kot upnik v primeru davčnih terjatev mora v celotnem postopku spremljati likvidnost davčnih dolžnikov, posebej v postopkih davčne izvršbe pa mora uporabiti vsa sredstva, da zagotovi poplačilo svojih terjatev. Pogosto je začetek oziroma predlog za uvedbo postopkov zaradi insolventnosti edini način, da se ustavi naraščanje dolga pri dolžnikih, ki niso plačilno sposobni.
Keywords: davčna izvršba, insolventnost, insolventni dolžnik, upnik, dolg
Published: 07.10.2016; Views: 705; Downloads: 70
.pdf Full text (913,20 KB)

6.
SAMOZAPOSLENI IN NJIHOVE PRAVICE
Niki-Akaša Medvešček, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo raziskuje področje pravic samozaposlenih oseb. Posamezniki, ki svoje delo opravljajo samostojno, neodvisno od drugih in so usmerjeni k dobičku, so samozaposlene osebe in niso delavci. Samozaposlene osebe z naročniki njihovega dela ali storitev sklepajo pogodbe civilnega prava (Tičar, 2012). Pojem samozaposlene osebe najširše definira Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD, 2010) v 5. členu kot: • osebo, ki opravlja poljubno samostojno dejavnost, kot samostojni podjetnik posameznik po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, • osebo, ki z osebnim delom samostojno opravlja: umetniško ali katero drugo kulturno dejavnost, dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali zasebno veterinarsko dejavnost, odvetniško ali notarsko dejavnost, duhovniško oziroma drugo versko dejavnost. V diplomskem delu je opredeljen obsežen pojem samozaposlenih oseb. Predstavljena so pravna razmerja z naročniki njihovega dela in izvedena primerjava z delovnim razmerjem. Opisane so pravice samozaposlenih oseb. Opravljena je primerjava s pravicami zaposlenih oseb v delovnem razmerju. Izpostavljene so nejasnosti položaja samozaposlenih oseb v novih oblikah dela. Z anketnim vprašalnikom je bila izvedena raziskava med samozaposlenimi osebami o poznavanju njihovih pravic. Namen diplomskega dela je z zbranimi informacijami o pravicah samozaposlenih oseb ozavestiti in opozoriti samozaposlene osebe o nujnosti poznavanja njihovih pravic. Uresničevanje in zavzemanje za pravice lahko v prihodnosti pomembno vpliva na položaj samozaposlenih v družbi.
Keywords: pravica, pravica samozaposlenih oseb, samozaposlena oseba, ekonomsko odvisna oseba, delovno razmerje
Published: 07.10.2016; Views: 576; Downloads: 87
.pdf Full text (1,08 MB)

7.
Ustanovitev d.o.o. za zdravstveno dejavnost in prodajo optičnih pripomočkov
Evelina Kukovec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Predmet obravnave tega dela je ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo za zdravstveno dejavnost na področju oftalmologije in prodajo optičnih pripomočkov. Zdravstveno dejavnost na tem področju lahko opravljajo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pogoj za pridobitev dovoljenja in vpis v register so ustrezna izobrazba, prostori in oprema. Zdravstvena dejavnost je specialistična in se opravlja v javnih zavodih ali v okviru zasebništva s koncesijo ali samoplačniško. Gre za dejavnost, ki je zunaj bolnišnična in deluje v javnem interesu ter je v glavnem neprofitna, pri samoplačniških pregledih pa tudi dobičkonosna. Okulistične preglede najpogosteje potrebujejo odrasli za redno posodabljanje dioptrije in za ugotavljanje zgodnjih znakov bolezni. Pregledi pri okulistu in nakup optičnega pripomočka se po navadi ne opravljajo na istem mestu, tako je zdravstvena dejavnost tesno povezana z dejavnostjo optike, saj so optiki najpogostejši dobavitelji optičnih pripomočkov. Njihova dejavnost je profitna in ustvarja dobiček.
Keywords: Družba z omejeno odgovornostjo, zdravstvena dejavnost, optični pripomočki
Published: 07.10.2016; Views: 590; Downloads: 30
.pdf Full text (650,16 KB)

8.
KOLEKTIVNO DOGOVARJANJE S POUDARKOM NA KOLEKTIVNI POGODBI ZA POLICISTE
Marjan Ferk, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Kolektivne pogodbe so zelo učinkovito sredstvo za urejanje delovnih pogojev, razmerij med socialnimi partnerji, določitev plače in minimalnih standardov, ki ne smejo zniževati pravic delavcev določenih v zakonskih predpisih. Sistem sklepanja kolektivnih pogodb je svoboden in prostovoljen, kar je tudi eno izmed temeljnih načel kolektivnega dogovarjanja. Postopek sklepanja kolektivnih pogodb zajema opredelitev strank kolektivnih pogajanj, proces pogajanja, ter registracijo in objavo sklenjene kolektivne pogodbe v Uradnem listu. Na teh načelih sloni tudi Zakon o kolektivnih pogodbah, kateri ne predpisuje obveznega sklepanja kolektivnih pogodb niti ne predpisuje obvezne sestavine. Vse to pomeni, da obstaja avtonomija pogodbenih strank, katere lahko svobodno urejajo medsebojna delovno pravna razmerja. Obstaja pa tudi omejitev avtonomije kolektivnih pogajanj, vendar to le v primeru, ko bi šlo za omejevanje zaradi zagotavljanja ali varstva pravic drugih. Takšno omejitev pa lahko določi le Ustava ali zakon. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je to svobodo omejil saj je v 13. členu predpisal, da se ovrednotena orientacijska delovna mesta in nazivi uvrstijo v plačne razrede določene v kolektivni pogodbi za javni sektor oz. v kolektivni pogodbi dejavnosti, ne pa tudi v panožni kolektivni pogodbi kot je Kolektivna pogodba za policiste . Policisti in kriminalisti so na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor uvrščeni v plačno podskupino C3 in sicer v 21 plačni razred kar pomeni, da je njihovo delo pod vrednoteno saj so obravnavani enako kot vojaki, cariniki, pazniki in izterjevalci ter referenti na upravnih enotah. Navedena določba zakona tako preprečuje ureditev plače (tarifni del kolektivne pogodbe) policistov v Kolektivni pogodbi za policiste. Rešitev se kaže v morebitni pripravljenosti politike (delodajalca, t.j. Vlade RS) za spremembo zakonodaje, ki bi omogočala ureditev plačnega sistema za policiste v panožni kolektivni pogodbi pri čemer bi se lahko upoštevale vse specifičnosti dela policista.
Keywords: kolektivna pogodba, sindikat, sindikalna svoboda, delodajalec, stavka, pogajanja, kolektivna pogodba za policiste
Published: 07.10.2016; Views: 860; Downloads: 71
.pdf Full text (1,23 MB)

9.
PRAVNO VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI IN STARŠEVSTVA MED TEORIJO IN PRAKSO
Brina Stegenšek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Časi, ko so ženske doma skrbele za otroke, moški pa so bili hranitelji družine, so že zdavnaj minili. Danes je nekaj običajnega, da dohodek, od katerega družina živi, pridobivata oba starša, ob tem pa enakopravno prevzemata skrb za nego in razvoj otrok. Starševstvo v današnjem času predstavlja za zaposlena starša velik izziv, saj morata oče in mati po rojstvu otroka uskladiti družinske in poklicne obveznosti, na trgu dela in na delovnem mestu pa se lahko predvsem noseče delavke soočijo tudi z različnimi oblikami diskriminacije. Zaradi posebnega položaja delavcev v tem življenjskem obdobju je zato naša država enako kot druge razvite države nosečim delavkam in staršem namenila posebno varstvo. V diplomskem delu predstavljamo in razčlenjujemo pravne vire z delovno-pravnega področja, ki urejajo varstvo nosečnih delavk in staršev v Sloveniji in najpomembnejše mednarodne dokumente, ki so podlaga za ureditev tega področja v naši državi. Podrobneje predstavljamo pravice, ki so staršem in nosečim delavkam v Sloveniji zagotovljene v okviru posebnega varstva, ureditev materinskega, očetovskega in starševskega dopusta v Sloveniji pa primerjamo tudi z ureditvijo v drugih državah članicah Evropske unije. Pomemben del diplomskega dela namenjamo raziskovanju kršitev in uveljavljanju pravic delavcev, ki so deležni posebnega varstva zaradi nosečnosti in starševstva.
Keywords: Noseča delavka, starševstvo, varovana kategorija, delovna zakonodaja, kršitev pravic.
Published: 07.10.2016; Views: 572; Downloads: 56
.pdf Full text (1,86 MB)

10.
ZADOVOLJSTVO ČLANOV Z DELOVANJEM SINDIKATA ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA
Nataša Gorenc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Problem, ki ga obravnavamo v diplomskem delu je nizko število članov v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Ključni namen, ki ga želimo doseči, je ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na vpis v sindikat ter predlaganje ukrepov za dvig števila članov v sindikatu.
Keywords: Sindikat, Sindikalna dejavnost, Sindikat delavcev v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu Ljubljana
Published: 07.10.2016; Views: 498; Downloads: 37
.pdf Full text (1,36 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica