| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


51 - 60 / 256
Na začetekNa prejšnjo stran234567891011Na naslednjo stranNa konec
51.
Demografske spremembe in poslovanje domov za starejše v Sloveniji
Tatjana Perko, 2016, diplomsko delo

Opis: Demografske spremembe so pripeljale do števične starejše populacije, ki bo v prihodnosti še naraščala, kar napovedujejo tudi projekcije prebivalstva. Vzrok za nastanek demografskih sprememb pa lahko poiščemo v rodnosti, umrljivosti in migracijah. Številčna starejša generacija bo imela vpliv tako natrg dela, gospodarsko rast in javne finance. Posledično temu bo potrebno poskrbeti za starejše. Skrb za starejše poteka v Sloveniji v okviru bivanjskega okolja in v okviru institucionalnega varstva-domov za starejše. Država skuša z informiranjem in z zakonodajo zagotoviti pravice starejšim. Največji delež finančnih sredstev pri financiranju dolgotrajne oskrbe nameni prav domovom za starejše, kar dokažem tudi z izračuni. Na podlagi študija primera skušam z bilanco stanja ter bilanco prihodkov in odhodkov analizirati poslovanje domov za starejše v ljubljanski in mariborski regiji tako javnih zavodov kot domov, ki delujejo na koncesijo. Z bilanco stanja na podlagi analize aktive, ugotovimo, da domovi na koncesijo nudijo stanovalcem boljše bivanjske pogoje kot javni zavodi. Analiza pasive pa kaže, da javni zavodi poslujejo z lastnimi viri, pri domovih na koncesijo pa je prisoten dolžniški kapital. Pri zagotavljanju finačnih sredstev so v nekoliko boljšem položaju javni zavodi. Največ sredstev ustvarijo domovi za starejše z delovanjem javne službe, največ odhodkov pa jim povzročajo stroški dela. Tako javni zavodi kot koncesionarji poslujejo gospodarno, kar kaže tudi koeficent gospodarnosti.
Ključne besede: demografske spremembe, skrb za starejše, domovi za starejše, vloga države, poslovanje domov za starejše
Objavljeno: 06.09.2016; Ogledov: 743; Prenosov: 121
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

52.
GOSPODARJENJE Z ZALOGAMI - NA PRIMERU PODJETJA X
Mateja Polanec, 2016, diplomsko delo

Opis: Vsako proizvodno podjetje se mora zavedati, da je uspešnost njegovega poslovanja odvisna tudi od gospodarjenja z zalogami. Znotraj proizvodnega procesa se pojavijo številna vprašanja, kako najbolj učinkovito ravnati z njimi, saj različne vrste zalog, ki jih lahko drži podjetje, ne povzročajo le materialnih stroškov, ampak tudi organizacijske stroške in stroške financiranja. Učinkovito vodenje in oblikovanje zalog vpliva na dober finančni izid. Diplomsko delo v teoretičnem delu zajema splošne teoretične opredelitve. Prikazani so kazalniki, različne oblike obvladovanja in vodenja zalog, možni načini financiranja ter različne vrste stroškov zalog. Primeren informacijski sistem je nepogrešljiv v poslovanju podjetja, saj omogoča natančno in tekoče spremljanje vseh procesov v podjetju, zato je v nalogi govora tudi o tem. Predstavljeno Podjetje X deluje v kovinski industriji. Način njegovega poslovanja je zelo kompleksen in finančno zahteven. Osnovna surovina predstavlja velik finančni zalogaj, zato je upravljanje zaloge le-te strateškega pomena. Veliko vlogo pri gospodarjenju z zalogami v Podjetju X ima njihov lastni informacijski sistem.
Ključne besede: zaloge, upravljanje z zalogami, optimizacija zalog, stroški zalog, financiranje zalog
Objavljeno: 31.08.2016; Ogledov: 797; Prenosov: 102
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

53.
ZMANJŠEVANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV IN TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI
Andreja Plazovnik, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu smo proučevali zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU z emisijskimi shemami. Zanimalo nas je ali bo EU dosegla zastavljeni kratkoročni podnebni cilj 20 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Pri iskanju odgovora na to vprašanje smo proučili zastavljeno podnebno politiko EU in najpomembnejši mehanizem za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU, to je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi. Pri tem nas je zanimalo kaj je vplivalo na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v obdobju 2005-2012, kateri so bili največji problemi pri zmanjševanju emisij in kako še bo EU zmanjševala emisije toplogrednih plinov do leta 2020, da bo dosegla zastavljeni kratkoročni podnebni cilj. Trgovanje z emisijskimi kuponi je razdeljeno v tri časovna obdobja, ki so trajala od 2005 do 2007, od 2008 do 2012 in od 2013 do 2020. V prvem trgovalnem obdobju se je EU soočala z začetnimi težavami pri vzpostavitvi potrebne infrastrukture, z veliko volatilnostjo cen ogljika in s presežkom emisijskih kuponov ob koncu trgovalnega obdobja. V drugem trgovalnem obdobju je EU uspela zpostaviti bolj stabilne cene ogljika, vendar je gopodarska kriza v letu 2009 prispevala k manjšim emisij toplogrednih plinov in znova k presežku emisijskih kuponov ob koncu trgovalnega obdobja. V tretjem trgovalnem obdobju, ki se je pričelo izvajati v 2013, EU išče rešitve za problem kopičenja presežka emisijskih kuponov, ki se bo kot kaže, nadaljeval tudi v naslednjem trgovalnem obdobju.
Ključne besede: toplogredni plini, EU, trgovanje z emisijami
Objavljeno: 29.08.2016; Ogledov: 881; Prenosov: 137
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

54.
MONITORING KREDITNEGA PORTFELJA V UNICREDIT BANKI D.D. SLOVENIJA
Edvard Žibert, 2016, diplomsko delo

Opis: Zadnja finančna kriza je banke ujela nepripravljene in jim v obliki visokih izgub zadala hud udarec. Kljub obstoječi regulativi in nadzornim mehanizmom se niso zavedale vseh tveganj, ali pa jih niso znale prepoznati in na to pravočasno odreagirati. Ker je zaupanje v varnost bank pričelo hitro upadati, so bile svojim delničarjem in drugim udeležencem prisiljene dokazati, da znajo izboljšati in nadgraditi načine obvladovanja kreditnih tveganj, poskrbeti za večjo varnost naložb ter si ponovno povrniti zaupanje. Z uvedbo monitoringa kreditnih portfeljev so banke spoznale, da je stalen nadzor nad poslovanjem svojih komitentov in takojšne ukrepanje na podlagi zaznanih negativnih dogodkov ključnega pomena za preprečevanje ali vsaj ublažitev izgub iz naslova nevračanja kreditov. Funkcija monitoringa je najprej postavljena v kontekst upravljanja s tveganji, na podlagi spoznanj in sodobnih trendov na tem področju pa je v glavnem delu diplomskega dela celovito predstavljena na primeru konkretne banke. V zaključnem delu nam rezultati analize kreditnega portfelja potrdijo pričakovani učinek zmanjšanega kreditnega tveganja, ki je posledica aktivnega zniževanja izpostavljenosti banke do komitentov z ugotovljenimi anomalijami v poslovanju. S tem pa monitoring upravičuje svoj namen.
Ključne besede: anomalija, opozorilni signal, spremljava, opazovalna lista, sistem zgodnjega opozarjanja
Objavljeno: 08.08.2016; Ogledov: 637; Prenosov: 22
.pdf Celotno besedilo (1,60 MB)

55.
PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Danijela Prodan, 2016, diplomsko delo

Opis: Vpliv demografskih sprememb ter druge socialne in ekonomske okoliščine spreminjajo potrebe prebivalstva po vse večjem obsegu zdravstvenih storitev, kar pa predstavlja velik izziv za ZZZS, ki z zbiranjem in razdeljevanjem finančnih sredstev iz blagajne javnega zdravstva zagotavlja pokritje zdravstvenih storitev. V teoretičnem delu smo spoznali splošne pojme, ki so potrebni za razumevanje delovanja sistema zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Predstavili smo obvezno zdravstveno zavarovanje, katerega izvaja ZZZS, kot javni in neprofitni zavod. Predstavili smo obseg pravic in vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovanih oseb, ki so določene z Zakonom o ZZVZZ, ter postopek njihovega uveljavljenja, ki ga določajo Pravila OZZ. Predstavili smo tudi pomen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ponudnike prostovoljnega zavarovanja. Predvsem pa je namen diplomske naloge, podrobno predstaviti poznavalcu in nepoznavalcu področje medicinskih pripomočkov, ki so pravica zavarovanih oseb iz OZZ. V praktičnem delu smo analizirali pomet medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Primerjali smo podatke o stroških MP po skupinah pripomočkov na celotnem območju ZZZS in na območni enoti Koper. V zadnjem delu diplomske naloge smo namenili predstavitvi ukrepov ZZZS za obvladovanje stroškov na področju medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS z obsežnimi dopolnitvami na področju delovanja informacijskega sistema, z vgrajenimi avtomatskimi kontrolami, izboljšuje nadzor nad predpisovanjem MP na naročilnico, da se le te izvajajo skladno s pravili za uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter še bolj točen obračun storitev in materialov. Dolgoročno tako Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije omogoča večji vpliv na zniževanje odhodkov za medicinske pripomočke na letni ravni, ki se zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Ključne besede: Zdravstveno zavarovanje, Obvezno zdravstveno zavarovanje, pravice zavarovancev do medicinskih pripomočkov, prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Objavljeno: 03.08.2016; Ogledov: 831; Prenosov: 103
.pdf Celotno besedilo (1,06 MB)

56.
OPTIMIZACIJA PREVOZNIH STROŠKOV V PODJETJU X
Aleksandra Klemenc, 2016, diplomsko delo

Opis: Uspešno podjetje v pravem trenutku na pravem mestu začuti, kaj ljudje potrebujejo in v katero smer se nagibajo trendi v prihodnosti. Podjetja morajo budno spremljati spremembe na trgu in se na te ustrezno odzivati. Konkurenčna prednost podjetja je bolj kot kdaj prej odvisna od sposobnosti, da hitro in pravočasno dostavi izdelke kjerkoli na svetu. Zadovoljstvo kupca postaja prioritetni cilj marsikaterega podjetja. Na zasičenih trgih, ki smo jim priča v današnjem času, je povečanje dobička enostavneje doseči z racionalizacijo lastnih stroškov kot pa z dvigom cen izdelkov. Velja torej, da je obvladovanje vseh stroškov v podjetju izredno pomembno. Za uspešno obvladovanje stroškov v podjetju moramo stroške poznati in jih spremljati. V diplomskem delu se ukvarjamo z vprašanjem racionalizacije transportnih stroškov. Zanimalo nas je, ali lahko v obravnavanem podjetju X s premišljenim izborom transportnega podjetja znižamo stroške prevozov in tako ustvarimo prihranek.
Ključne besede: transportni stroški, optimizacija transportnih stroškov, ponudniki transportnih storitev
Objavljeno: 03.08.2016; Ogledov: 675; Prenosov: 62
.pdf Celotno besedilo (634,92 KB)

57.
PREDŠOLSKA VZGOJA IN PROBLEMI NJENEGA FINANCIRANJA NA PRIMERU OBČINE X
Lilijana Ritlop, 2016, diplomsko delo

Opis: Predšolsko vzgojo v Sloveniji urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. Za javne vrtce velja, da pridobivajo finančna sredstva iz proračuna občine, iz državnega proračuna ter iz sredstev staršev. Zavedamo se, da strošek predšolske vzgoje ni majhen, in potreba po vlaganju proračunskih sredstev v programe predšolske vzgoje je velika. Namen diplomske naloge je raziskati, kolikšen delež svojega proračuna nameni Občina X za predšolsko vzgojo in kako vpliva financiranje predšolske vzgoje na delovanje in poslovanje Vrtca X ter število vključenih otrok. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljene pravne podlage za ustanovitev zavoda (javnega in zasebnega), razširjenost programov predšolske vzgoje v Sloveniji, viri financiranja predšolske vzgoje in dejavniki, ki vplivajo na finančno poslovanje zavoda. Nadalje so predstavljeni tudi sistemi financiranja predšolske vzgoje v nekaterih državah EU. Empirični del diplomske naloge smo pričeli s predstavitvijo Občine X in Vrtca X, izračunom cene programov in dejavniki, ki so vplivali na spremembo le-te, analizirali vključenost otrok v vrtcu in višino virov financiranja, ki jo je vrtec prejel s strani občine, ministrstva in staršev. Ta del diplomske naloge smo zaključili z analizo finančnega poslovanja Vrtca X, kjer smo prikazali skupne prihodke, odhodke in poslovni izid. Ugotovili smo, da gospodarska kriza ni vplivala na zmanjšanje števila vključenih otrok v Vrtec X, bi pa na zmanjšanje števila otrok lahko vplival ZUPJS, ki je starše razvrstil v višje dohodkovne razrede. Občina X ima posluh za kakovostno delovanje predšolske vzgoje na njenem območju, zato financiranje s strani občine ni bil nikoli problem.
Ključne besede: predšolska vzgoja, financiranje, programi financiranja, občina
Objavljeno: 28.07.2016; Ogledov: 721; Prenosov: 162
.pdf Celotno besedilo (1,77 MB)

58.
PRIMERJAVA OBDAVČITVE DOHODKOV FIZIČNIH OSEB IZ ZAPOSLITVE IN IZ DEJAVNOSTI PRED SPREMEMBO ZAKONODAJE V LETU 2014 IN PO NJEJ
Andreja Dominko Pozderec, 2016, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je predstavljena obravnava dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve in iz dejavnosti. Spremembe na področju dohodninske zakonodaje so se vrstile vse od prvega zakona, ki smo ga dobili z osamosvojitvijo in vse do danes, zaradi razmer na gospodarskem in finančnem trgu. Predmet obravnave so dohodki iz delovnega razmerja, to so plača in nadomestilo plače in ostali prejemki iz delovnega razmerja, dohodki iz drugih odvisnih pogodbenih razmerij, kot so avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, študentsko in upokojensko delo. V delu so obravnavani tudi dohodki iz dejavnosti, od katerih poznamo dve vrsti ugotavljanja davčne osnove, to je z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov in z upoštevanjem normiranih stroškov. Predmet obravnave so tudi dohodki doseženi na osnovi osebnega dopolnilnega dela. Cilj naloge je bil analizirati posamezne dohodke fizičnih oseb po vsebini in obdavčitvi, ter ugotoviti nastale spremembe po spremembi zakonodaje v letu 2014. Pri sami analizi smo ugotovili, da bistvenih sprememb ni bilo, spremembe so se dotaknile predvsem študentskega dela, dela upokojencev, nekaj sprememb je bilo narejenih na področju odpravnin, avtorskih in podjemnih pogodb, prenovil pa se je sistem normirancev in pri osebnem delu je ključnega pomena uvedba vrednotnice. V nalogi je predstavljena dohodninska ureditev v času pred krizo in v času krize, podrobneje so obravnavani dohodki iz zaposlitve in dohodki iz dejavnosti.
Ključne besede: , dohodki fizičnih oseb, dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, davčna reforma
Objavljeno: 26.07.2016; Ogledov: 651; Prenosov: 63
.pdf Celotno besedilo (871,90 KB)

59.
OBLIKOVANJE TRANSFERNIH CEN V MEDNARODNI KORPORACIJI (NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA)
Polona Hribar, 2016, diplomsko delo

Opis: Problematika politike transfernih cen v mednarodnih korporacijah postaja v sodobnem poslovanju strateškega pomena. Uspešnost poslovanja in usklajenost ciljev delovanja odvisnih družb ter mednarodne korporacije kot celote določajo uporabljene metode za izračunavanje transfernih cen in njihova pravilna uporaba. Določanje transfernih cen v mednarodnih podjetjih je z raznolikostjo davčnih sistemov držav, v katerih delujejo odvisne družbe, postalo bolj kompleksno. Zaradi različnih stopenj davka od dobička podjetja prenašajo dobičke iz držav z visokimi davčnimi stopnjami v države z nižjimi davčnimi stopnjami. V pomoč pri določanju transfernih cen mednarodnim podjetjem je organizacija OECD sprejela Smernice za določanje transfernih cen in metodologije izračunavanja in primerjalnih analiz. Smernice so vodilo tudi davčnim organom držav članic, ko presojajo ustreznost ugotovljenih davčnih obveznosti posameznih davčnih zavezancev. Primerno oblikovane transferne cene v mednarodnih korporacijah služijo tudi za ocenjevanje uspešnosti delovanja posameznih odvisnih družb. Prav tako pa jih korporacije uporabljajo pri odločanju o nadaljnjem razvoju, opustitvi določenih proizvodnih programov, prestrukturiranju organizacije in podobno.
Ključne besede: mednarodno podjetje, transferne cene, metode oblikovanja transfernih cen, poslovni cilj
Objavljeno: 26.07.2016; Ogledov: 728; Prenosov: 95
.pdf Celotno besedilo (772,43 KB)

60.
FINANCIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENIJI IN POMEN POVEZOVANJA PRI ČRPANJU EU SREDSTEV
Anita Klemen, 2016, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu smo raziskovali, kaj pravzaprav se dogaja z menedžmentom evropskih projektov na področju kulturne dediščine ter pristojnih institucij oziroma organizacij. Ali organizacije s področja kulturne dediščine sploh sodelujejo pri prijavah za EU-sredstva, na katere težave oziroma ovire pri tem naletijo in kako pri črpanju sredstev sodelujejo z drugimi organizacijami. Raziskavo smo za namene magistrskega dela izvedli na začetku leta 2016 na podlagi spletne ankete, v kateri je sodelovalo skoraj 61 % respondentov. Glavne ugotovitve raziskave so bile, da večina, kar 68,9 %, vprašanih organizacij s področja kulturne dediščine pri črpanju EU-sredstev sodeluje. Kot najpomembnejše ovire pri črpanju sredstev se kažejo finančne, organizacijske in administrativne ovire. Težave s povezovanjem in sodelovanjem z drugimi organizacijami so se v primerjavi s predhodno naštetimi pokazale kot manj pomembne, ocenili so jih kot srednje pomembne. Skoraj vse anketirane organizacije (93 %) sodelujejo pri prijavah za EU- sredstva z drugimi organizacijami. Sodelovanje oziroma povezovanje z drugimi institucijami pri prijavi na projekte za pridobivanje EU-sredstev kar 72,4 % organizacij ocenjuje kot prednost, le 13,7 % ga ocenjuje kot slabost, 13,8 % sodelovanja in povezovanja ne ocenjuje niti kot slabost niti kot prednost. Z raziskavo smo ugotovili tudi, da kar 80 % vprašanih organizacij nima organizirane nikakršne »službe oziroma oddelka« za projektni menedžment EU-projektov, le 20 % jih ima, a poleg tega opravljajo še druge naloge v organizaciji, kot so splošno administrativne, računovodske itd. Kljub tej ugotovitvi smo z raziskavo ugotovili, da število prijavljenih projektov v organizacijah s področja kulturne dediščine za EU sredstva iz leta v leto raste in ne raste samo število prijav, ampak tudi število pridobljenih projektov.
Ključne besede: kulturna dediščina, financiranje kulturne dediščine, črpanje EU sredstev, sodelovanje pri pridobivanju EU sredstev.
Objavljeno: 06.07.2016; Ogledov: 843; Prenosov: 122
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

Iskanje izvedeno v 0.32 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici