| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


101 - 110 / 139
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
101.
REGENERACIJA NOVEGA CENTRA MESTA ZREČE
Uroš Špile, 2016, master's thesis

Abstract: Projekt zajema regeneracijo novega centra mesta Zreče ter idejno zasnovo večnamenskega kompleksa na tem mestu. Območje obdelave se nahaja na večjem predelu novega mestnega jedra, ki je obdano z blokovskimi naselji in zdraviliščem s hoteli. Celotno območje nima prepoznavne identitete in ne daje vtisa središča mesta. V celoti je prenasičeno s parkirnimi površinami in nima jasne funkcionalne zasnove. Meja med javnimi, poljavnimi in zasebnimi površinami je nerazvidna. Čeprav gre za center mesta, vanj ni umeščen primeren prostor za srečevanje, prav tako je oteženo prehajanje med objekti in dostopanje do različnih programov. Na konkretni lokaciji trenutno stojita trgovina in večnamenski objekt, s programom občinskih prostorov, gostinskih in trgovskih lokalov, banke ter avtobusne postaje. Velik delež območja obdelave zavzemajo tudi parkirišča in neizkoriščene zelene površine. Oba obstoječa objekta sta v dotrajanem stanju in ne zadoščata potrebam vsebovanih programov. Projekt skuša z umestitvijo novega večnamenskega kompleksa na lokaciji smiselno povezati obstoječi urbanizem in vzpostaviti zaznaven koncept, ki bo skupaj z novo strukturo mestu ustvaril prepoznavno identiteto. Nov objekt vsebuje ustrezne prostore za obstoječ program ter ponuja prostore trenutno po celotnem mestu razpršenemu programu. Na ta način nov objekt na eni lokaciji organizirano združuje čim več jasno umeščenih dejavnosti in tako uporabniku omogoča boljše branje prostora ter s tem kar se da udobno izkušnjo obiska.
Keywords: Zreče, regeneracija, mestno jedro, večnamenski objekt
Published: 23.12.2016; Views: 750; Downloads: 134
.pdf Full text (18,35 MB)

102.
Youth centre Zenica
Arnesa Kobić, 2016, master's thesis

Abstract: This master thesis proposes a design project of the Youth centre Zenica and its urban surrounding, based on the theoretical research and urban and architectural analysis of the city of Zenica. According to the research, Zenica represents a cultural and educational centre but does not offer an appropriate facility for studying and entertainment of its citizens, especially the youth. Furthermore, the urban analyses showed that the selected urban site represents a specific urban setting and challenging urban and architectural task. As a solution, this master thesis proposes the extension of the city cafe Gradska kafana and its transformation into the Youth centre Zenica with all the necessary contents. The idea is complemented by the redesign of the urban site and connection with other parts of the city. As a result, the planned urbanism, creative architecture, and studied program are to provide for a long-term use of the building and the urban site, enrichment of the social and cultural life of the city and an opportunity for the formation of the new city centre.
Keywords: city cafe, youth centre, Zenica, culture, education, architecture, urbanism
Published: 09.02.2017; Views: 1193; Downloads: 124
.pdf Full text (24,28 MB)

103.
Hydroelectric powerplant Kablić - Impact on the environment and spatial development
Ljubomir Mioč, 2017, master's thesis

Abstract: Hydro energy is simply energy that is taken from water and converted into electricity. The most common method of producing energy from water is taking place in hydropower plants. These facilities represent industrial architecture where water coming down through an area causes turbines to rotate and the energy is captured to run a generator. When creating a hydropower plant for producing hydropower, in some cases, areas must be flooded, which largely affects spatial development during the planning process. In the 21st century, people are becoming increasingly interested in obtaining electricity through hydro potential, especially since water is a clean and renewable source of energy that does not emit toxins and does not pollute the environment. Due to this fact, hydroelectric plants are becoming places of education and receive more visitors, which is developing a new branch of sustainable tourism.
Keywords: hydro energy, industrial architecture, spatial planning, sustainable tourism
Published: 09.02.2017; Views: 1009; Downloads: 104
.pdf Full text (62,39 MB)

104.
Vzhodno območje kampusa tehniških fakultet Univerze v Mariboru
Iva Pečnik, 2017, master's thesis

Abstract: Skozi leta se je izoblikovala strategija razvoja Univerze v Mariboru s poudarkom na dinamičnem razvoju in z upoštevanjem trenutnih družbenih in gospodarskih okoliščin. Do danes se je realizacija zaradi konkretnih potreb po izvedbi študijskih programov odvijala izključno v smeri izgradnje univerzitetnih objektov, medtem ko se ideja po skupnem univerzitetnem prostoru ni udejanjila. V okviru trajnostnega razvoja mesta je smiselno, da se ponovno (in vedno znova) osmisli in vitalizira univerzitetni prostor, s poudarkom na univerzitetnem središču, ki bo v interakciji z mestom gonilo razvoja. Naloga ponudi koncept in urbanistično skico Univerze v Mariboru iz začetka njenega delovanja, zasnovo in razvoj zametka kampusa tehniških fakultet na Smetanovi ulici v Mariboru ter analizo današnjega stanja. Praktični del naloge je usmerjen v zasnovo mestnega kampusa kot razpoznavnega centra mesta. Predstavljen je prostorski scenarij kampusa tehniških fakultet Univerze v Mariboru, ki mu sledi idejna zasnova ureditve vzhodnega dela območja kampusa. Ta zajema prenovo in širitev obstoječega objekta Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (FGPA), širitev kampusa na jug preko Koroške ceste z novim objektom Akademije za likovno umetnost in glasbo (ALUG) ter novim objektom Umetnostne galerije v Mariboru (UGM).
Keywords: Univerza v Mariboru, kampus tehniških fakultet, mestni kampus, Smetanova ulica, univerzitetni prostor, univerzitetno mesto
Published: 28.03.2017; Views: 775; Downloads: 204
.pdf Full text (60,38 MB)

105.
Tehnološki park Stara vas
Simona Rošer, 2017, master's thesis

Abstract: Mlado modernistično mesto se je z naglim razvojem razvilo v gospodarsko uspešnejše mesto v Sloveniji. Izgradnjo mesta po drugi svetovni vojni jasno prikazujeta prometna shema in coning mesta. Prehiter razvoj pa se odraža v kvaliteti bivanja v visokih blokih in prenatrpanih mestnih predelih. Dobro premišljeno dopolnjevanje obstoječe mestne strukture je rešitev nadaljnjega urbanega planiranja mesta. Treba je razumeti potrebe tehnološkega razvoja, napredka in trenutne potrebe mesta, a kljub temu upoštevati kulturo in simboliko mesta ter glavno cestno mrežo z zgodovinsko osjo. Mestna občina Velenje želi razvoj mesta usmeriti v tehnološki park na območju Stare vasi, kamor smo z našim načrtom tehnološkega centra umestili novo mestno urbano formo. Velenje bo s tem pridobilo dodaten prostor načrtovane tehnološke vasi. Območje je urejeno večfunkcionalno in kljub temu da je urejeno za tehnološki park, lahko drugačen razvoj in perspektiva mesta določata različno rabo prostora. Novo jedro s svojo zgradbo uporabnikom odpira pomembne poglede na okolico in jim pomaga pri orientaciji v prostoru. Glavna os s pogledom na grad je ena izmed pomembnejših povezovalnih ulic, ki poudarja prehodnost prostora in medsebojno povezovanje robnih con. Večina okoliških predelov je omejena in ne omogoča prehoda, a v našem primeru želimo prikazati kvaliteto prehodnosti. Mešana raba nudi rabo prostora čez cel dan, prost prehod in povezovanje con pa območju dajeta dodatno kvaliteto.
Keywords: arhitektura, urbanizem, urbanistično planiranje, Velenje, Stara vas, tehnološki park, mešana raba prostora
Published: 22.03.2017; Views: 598; Downloads: 145
.pdf Full text (106,54 MB)

106.
Štanjel: Kraški park
Anamarija Fink, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava problematiko načrtovanja vstopnih turističnih območij naselij, ki jih odlikuje bogata kulturna in grajena dediščina. Podrobno je obdelana zasnova vstopnega območja Štanjela. Vstopna območja turističnih naselij so namreč eno ključnih elementov turistične infrastrukture. Če niso oblikovana, to negativno vpliva na delovanje in razvoj naselij, ki so turistično zanimiva in obiskovana. Štanjel nima ustrezno vzpostavljenega vstopnega območja, kar otežuje uspešen razvoj turizma. Ob vznožju griča Turn je predlagana arhitekturna zasnova Kraškega parka z info centrom, ki želi vzpostaviti primerno vstopno območje kot del oživitve oziroma širitve Fabianijeve pešpoti. Vloga arhitekture je oblikovanje turističnega vstopnega območja, kjer bo turist lahko dobil vse potrebne in izčrpne informacije o tistem okolišu. Vstopno turistično območje je segment turistične infrastrukture, ki lahko prispeva pomemben delež pri ohranjanju kulturne krajine ter podpre gospodarski razvoj naselja oziroma občine.
Keywords: kras, park, Štanjel, info, turizem
Published: 01.06.2017; Views: 610; Downloads: 219
.pdf Full text (119,75 MB)

107.
Water museum on Skadar Lake
Nina Abramović, 2017, master's thesis

Abstract: This Master’s Dissertation offers an idea project regarding a water museum at Lake Skadar. The idea emerged from a “Spatial Plan with Special Purposes for the National Park at Lake Skadar.” The project focuses on social and economic aspects: water is an influential part of the design and purpose of the facility. Through the project is established primarily for reconstruction and landscaping of the urban area around Lake Skadar, the concept and the design of the museum as a floating facility emphasize the importance of water to preserve both the natural environment and humanity. The architectural concept relies on a contemporary approach to museology, focusing on the features of the museum that a visitor can experience through a tour of the premises whereby each exhibit activates a particular sense. Architecture plays an important role in creating facilities intended for public use and education. The design of this facility offers a specific and unusual experience: rooms with experiences where water has a primary role, an educational area, and a completely cultivated access terrain for walking and relaxation. The project objective is to raise awareness and teach visitors about the importance of water, and to inspire them to experience water in unique, poetic way. Hopefully, it will motivate people to improve the environment in which they live.
Keywords: Water, museum, Skadar Lake, floating construction, human sense, new museology, tourism
Published: 28.06.2017; Views: 501; Downloads: 185
.pdf Full text (64,35 MB)

108.
Revitalizacija mestnega jedra občine Radlje ob Dravi
Tomaž Pažek, 2017, master's thesis

Abstract: Po izgradnji mestne obvoznice imajo Radlje še neizkoriščen potencial za preoblikovanje odprtih javnih površin v središču mesta. Delo predstavlja celovito prenovo mestnega središča občine Radlje ob Dravi, s ciljem revitalizacije območja. V nalogi podamo konkretne rešitve tako za preureditev odprtega javnega prostora, kot tudi za sanacijo oziroma rekonstrukcijo obstoječega stavbnega tkiva in programa. S predlogom rekonstrukcije in dozidave nekdanje veleblagovnice Tima dajemo središču Radelj osrednjo arhitekturo z mešanim programom, katerega naloga je vzdrževanje mestnega utripa na osrednji odprti površini. S preureditvijo javnega odprtega prostora, umikom parkirišč v zaledje stavb in z vzpostavitvijo skupnega prometnega prostora na območju osrednje prometnice, vrnemo središče naselja pešcem. Naloga med drugim podaja predlog za sanacijo nekaterih dotrajanih fasad in programa na robu preurejenega javnega odprtega prostora.
Keywords: revitalizacija, mestno središče, Radlje ob Dravi, prenova, mesto
Published: 13.09.2017; Views: 438; Downloads: 252
.pdf Full text (14,00 MB)

109.
Medgeneracijsko središče Tabor
Nina Brezovec, 2017, diploma project paper

Abstract: V projektni nalogi je predstavljena idejna zasnova medgeneracijskega središča na Taboru, na desnem bregu reke Drave v Mariboru. Naloga je razdeljena na tri sklope. Prvi sklop obravnava problematiko medgeneracijskih razlik in medgeneracijske solidarnosti. Drugi del sestavljajo analize novo zasnovanega objekta, zadnji sklop pa vsebuje idejne načrte nove rešitve medgeneracijskega središča.
Keywords: medgeneracijsko središče, medgeneracijska solidarnost, staranje prebivalstva, Tabor
Published: 29.08.2017; Views: 235; Downloads: 50
.pdf Full text (40,14 MB)

110.
Prenova Trga svobode in Partizanske ulice v Slovenski Bistrici
Loredana Štumberger, 2017, diploma project paper

Abstract: V projektni nalogi je predstavljena idejna zasnova za prenovo Trga svobode in Partizanske ulice v Slovenski Bistrici, v primeru izgradnje obvoznice. Ukinil se bo motorni promet skozi mestno jedro, vzpostavil skupen prometni prostor ter povečal delež odprtih javnih površin v mestnem središču. Pri tem so upoštevane analize in predloge iz Elaborata, št. 986 – prom: Novelacija prometne študije širšega območja mesta Slovenska Bistrica, ki je bil izdelan leta 2016. Idejna zasnova za revitalizacijo historičnega mestnega središča je bila zastavljena tako, da upošteva kvalitete obstoječega okolja in jih izboljšuje. Pri iskanju rešitve so se upoštevale dane okoliščine, funkcijo središča mesta ter načela trajnostnega razvoja. Z novo zasnovo so se povezale ključne točke v prostoru (Grad, Park, Trg svobode, Gradišče, Graslov stolp), ki so dosedaj bile samostojne enote. Pridobiljenih je bilo več kvalitetnih, dobro načrtovanih in lepih javnih prostorov, ki bodo ljudem prijazni, trajnostni, varni ter živahni. S tem se je zagotovila mestu struktura, ki mu bo omogočila, da se bodo znotraj njega odvijale raznolike aktivnosti.
Keywords: mestno središče, prenova, Trg svobode, Partizanska ulica, Slovenska Bistrica
Published: 29.08.2017; Views: 545; Downloads: 164
.pdf Full text (93,49 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica