| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Obvladovanje bolečine pri otrocih s cerebralno paralizo
Monia Brglez, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Cerebralna paraliza je motnja gibanja, drže ali koordinacije kot posledica nenapredujoče okvare ali poškodbe nedozorelih možganov. Velikokrat je pri otrocih s cerebralno paralizo prisotna bolečina, ki jo zaradi težav v sporazumevanju težko izrazijo.
Keywords: medicinska sestra, zdravstvena nega, prepoznava bolečine, ocenjevanje bolečine, otrok s posebnimi potrebami
Published in DKUM: 19.12.2022; Views: 190; Downloads: 34
.pdf Full text (1,52 MB)

2.
Osveščenost mladih o cerebralni paralizi
Laura Fižolnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Cerebralna paraliza je najpogostejša permanentna oblika invalidnosti med otroki. Osebe z invalidnostjo so velikokrat tarča predsodkov, zato se srečujejo tako z zdravstvenimi izzivi, ki jih prinaša ta oblika invalidnosti, kot s tem, kako jih družba obravnava. Nepoznavanje cerebralne paralize in različni stereotipi povzročajo, da se osebe s cerebralno paralizo izključuje iz družbe, kar pa pri njih povzroča nižanje samozavesti in emocionalne težave. Uporabili smo kvantitativno metodologijo raziskovanja in deskriptivno metodo dela. Raziskavo smo izvedli s pomočjo strukturiranega anketnega vprašalnika. Raziskava je potekala od septembra do decembra. Vprašalnik je izpolnilo 545 anketirancev, starih med 18 in 24 let. Rezultate smo analizirali s pomočjo opisne statistike. Ugotovili smo, da je večina mladih že slišala za cerebralno paralizo, vendar še vedno niso dovolj osveščeni o tej motnji v duševnem razvoju (89 % vprašanih). Rezultati so pokazali, da je mnenje mladih o osebah s cerebralno paralizo razdeljeno in predsodki še prisotni, saj delež mladih še vedno verjame, da bi morali onemogočiti druženje otrok s cerebralno paralizo z vrstniki, ki je nimajo. Potrebna je boljša osveščenost mladih o cerebralni paralizi, saj opažamo napačna prepričanja med njimi. Zdravstveni delavci bomo morali bolje izvajati zdravstveno vzgojo v celotni družbi. Ljudje morajo biti osveščeni s strokovnimi informacijami o otrocih s cerebralno paralizo, saj mladi večino laičnih informacij izvedo drugod. 
Keywords: percepcija javnosti, odnos družbe, vloga diplomirane medicinske sestre, Zveza Sonček
Published in DKUM: 17.08.2021; Views: 609; Downloads: 43
.pdf Full text (816,15 KB)

3.
Aspergerjev sindrom pri otroku
Lara Gramc, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Aspergerjev sindrom je pervazivna razvojna motnja, za katero so značilna odstopanja v socialni interakciji, komunikaciji ter fleksibilnost mišljenja. Število otrok z Aspergerjevim sindromom narašča, veliko jih je še vedno nediagnosticiranih. Raziskovalna metodologija in metode: Uporabili smo kvantitativno metodologijo raziskovanja. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Raziskavo smo izvedli z anketnim vprašalnikom, ki ga je izpolnilo 30 anketirancev. Rezultati so analizirani s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel in opisno obrazloženi. Rezultati: Ugotovili smo, da anketiranci ne poznajo dovolj dobro Aspergerjevega sindroma ter njegovih simptomov, vendar se velika večina z otrokom z Aspergerjevim sindromom ni srečala in imajo težave pri pristopu kadar obravnavajo otroka s katero od motenj avtističnega spektra. Diskusija in zaključek: Ugotovili smo, da število otrok z motnjo avtističnega spektra narašča. Anketiranci so mnenja, da imajo primanjkljaj znanja na področju motenj avtističnega spektra, kljub različnim možnostim za izobraževanja. Z znanjem o motnjah avtističnega spektra pripomoremo h kakovostnemu pristopu in komunikaciji v obravnavi otrok s katero koli od motenj avtističnega spektra.
Keywords: pervazivna razvojna motnja, medicinska sestra, primarna zdravstvena raven, razvojna ambulanta, osebe s posebnimi potrebami
Published in DKUM: 10.07.2020; Views: 972; Downloads: 136
.pdf Full text (499,97 KB)

4.
Celostna obravnava mladostnika s cerebralno paralizo
Karmen Škerget, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Cerebralna paraliza je motnja gibanja, ki spada v skupino posebnih potreb. V diplomskem delu smo predstavili cerebralno paralizo vključno z vzroki, posledicami in simptomi ter opisali rehabilitacijske obravnave. Pozanimali smo se, kako je povezana kakovost otrok in mladostnikov v Sloveniji, ter s tehniko intervjuja želeli ugotoviti mladostnikovo mnenje o celostni obravnavni osebe s CP v otroštvu in v dopolnjenem 18. letu. Raziskovalna metodologija: Za teoretični del smo uporabili deskriptivno metodo z analizo strokovnih virov. Raziskovalni del je temeljil na kvalitativni metodi dela, kjer smo uporabili študijo primera. S pomočjo ugotavljanja 14 življenjskih aktivnosti Virginie Henderson smo sestavili intervju. Obravnavali smo mladostnika z II. stopnjo cerebralne paralize. Rezultati: V študiji primera smo prišli do ugotovitev, da je pacient z II. stopnjo cerebralne paralize pretežno samostojen, težave mu povzroča groba in fina motorika. Problem se kaže predvsem v družbeni izolaciji in pomanjkanju terapevtskih obravnav v dopolnjenem 18. letu starosti. Sklep: Življenje oseb s cerebralno paralizo se razlikuje v njihovi stopnji prizadetosti. Učinkovita obravnava, podpora zdravju in rehabilitacija omogoča, da je življenjska doba oseb s cerebralno paralizo skoraj enaka kot pri populaciji zdravih oseb.
Keywords: cerebralna paraliza, vzroki, zdravljenje, rehabilitacijske obravnave, Virginija Henderson
Published in DKUM: 09.11.2018; Views: 1380; Downloads: 334
.pdf Full text (456,18 KB)

5.
Zaposleni v zdravstveni negi v skrbi za umirajoče paciente
Renata Premzl, 2018, master's thesis

Abstract: Izhodišča: skrb za umirajočega pacienta predstavlja skupek vrednot, humanosti in človečnosti, ki se prepletajo v zdravstveni negi. Pomemben segment predstavljajo delovne izkušnje, znanje in izobrazba zaposlenih v zdravstveni negi. Namen raziskave je ugotoviti skrb zaposlenih v zdravstveni negi za umirajoče paciente ter vpliv delovnih izkušenj, znanja in izobrazbe zaposlenih v zdravstveni negi na odnos do skrbi za umirajoče paciente. Raziskovalne metode: izvedena je bila opisna – deskriptivna raziskava. Osnovo raziskovalne naloge je predstavljal pregled domače in tuje strokovne literature. Za raziskavo je bila uporabljena kvantitativna raziskovalna metodologija. Sodelovalo je 49 zaposlenih v zdravstveni negi. Pridobljene podatke smo statistično obdelali s hi-kvadrat testom in enosmerno analizo variance (ANOVA) z Bonferronijevo korekcijo. Rezultati: rezultati kažejo, da ima večina (84 %) anketirancev pozitiven odnos v skrbi za umirajoče paciente. Ni nam uspelo potrditi povezave med odnosom v skrbi za umirajoče paciente in dolžino delovne dobe (hi-kvadrat = 1,152, p = 0,562), dodatnimi izobraževanji o odnosu v skrbi za umirajoče paciente (hi-kvadrat = 4,743; p = 0,315) ali izobrazbo (hi-kvadrat = 1,175, p = 0,882). Število izkušenj v skrbi za umirajoče paciente je povezano s stopnjo izkazanega strahu pred smrtjo (p = 0,019) in izogibanjem smrti (p = 0,002). Diskusija in zaključek: pozitiven odnos zaposlenih v zdravstveni negi v skrbi za umirajoče paciente je izrednega pomena, saj je v največji meri odvisen prav od njih. Izkušnje s skrbjo za umirajoče paciente zmanjšujejo strah pri zaposlenih v zdravstveni negi.
Keywords: zdravstvena nega, oskrba, umiranje, odnos do umirajočih, izobrazba, delovna doba, izkušnje z umirajočimi.
Published in DKUM: 04.06.2018; Views: 1317; Downloads: 221
.pdf Full text (929,84 KB)

6.
Motnje požiranja pri otrocih
Jerneja Belovič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Teoretična izhodišča: Predstavljen bo razvoj sesanja in požiranja pri otroku, motnje požiranja in prehranjevanje pri otroku z motnjo požiranja ter vloga medicinske sestre. Raziskovalne metode: V teoretičnem diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Domačo in tujo strokovno literaturo smo poiskali v bibliografskih bazah, COBISS, dLinb.si, Google in bazo tujih podatkov Wiley. Podatke smo analizirali in jih opisno predstavili. Rezultati: Ugotovili smo, da je pri poteku in kakovosti hranjenja zelo pomembno kakšen odnos je vzpostavljen med otrokom in osebo, ki ga hrani. Prav tako smo ugotovili tudi, da je ena izmed posledic motenj požiranja, nedohranjenost, ki so srečamo predvsem pri nedonošenčkih. Takšni otroci imajo po navadi prisotne respiratorne težave, presnovne motnje, omejeno oralno motoriko in druge anomalije, zato je vnos hrane majhen zaradi neučinkovitega in počasnega hranjenja. Prav tako smo prišli do spoznanja, da ima tudi položaj telesa veliko vlogo pri hranjenju zato je potrebno individualno ugotoviti kateri položaj otroku pri hranjenju najbolj ustreza. Diskusija in zaključek: Otrokom z motnjami požiranja je potrebno posvečati več pozornosti, oblikovati ustrezne multidisciplinarne time in z ustreznim odnosom do otroka in staršev vzbuditi občutek varnosti, zaupanja ter ustvariti temelj pozitivnega odnosa.
Keywords: položaj telesa, potek hranjenja, kakovost hranjenja, ustrezen odnos, nedonošenčki.
Published in DKUM: 13.09.2017; Views: 1419; Downloads: 209
.pdf Full text (920,55 KB)

7.
SODOBNI PRISTOPI OBRAVNAVE OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM
Mojca Lenart, 2016, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Teoretična izhodišča. V diplomskem delu smo predstavili Downov sindrom, sodobne pristope obravnav oseb z Downovim sindromom in zdravstveno obravnavo otroka z Downovim sindromom. Opisali smo, kaj je Downov sindrom, zakaj nastane in njegove značilnosti. Predstavili smo sodobne procese obravnav, v katere so vključene osebe z Downovim sindromom, ki bivajo v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja v Dornavi. Raziskovalna metodologija. Diplomsko delo temelji na uporabi deskriptivne metode dela. V raziskavi je bila uporabljena kvalitativna metodologija. S primarnimi in sekundarnimi viri (z udeležbo na delovni enoti, kjer biva uporabnica, z intervjujem zaposlenih na delovni enoti in empiričnih evidencah, zbranih v dosjejih o primeru) smo izvedli študijo primera. Rezultati. Ugotovili smo, da 14 osnovnih življenjskih aktivnosti po Virginii Henderson zagotavlja kakovostno in kontinuirano zdravstveno nego deklice z Downovim sindromom. Sodobni pristopi obravnav in programov v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava dekličino življenje približajo življenju, ki ga živijo ljudje, ki teh motenj nimajo. Diskusija in zaključek. Medicinska sestra, ki pri osebah z Downovim sindromom izvaja zdravstveno nego, mora dobro poznati značilnosti tega sindroma in individualne potrebe posameznika. Potrebnega je veliko strokovnega znanja, praktičnih izkušenj, potrpežljivosti, opazovanja in empatije ter sprotnega prilagajanja individualnega načrta potrebam posameznika.
Keywords: Downov sindrom, medicinska sestra, zdravstvena nega, lastnosti otrok, ZUDV Dornava, sodobni pristopi obravnave.
Published in DKUM: 13.04.2016; Views: 2107; Downloads: 377
.pdf Full text (827,56 KB)

8.
KAKOVOST ŽIVLJENJA OTROK S CEREBRALNO PARALIZO
Tina Hasemali, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča. Cerebralna paraliza je opredeljena kot skupina razvojnih motenj v gibanju, drži in koordinaciji. Nastane lahko med nosečnostjo, med porod ali po njem, ko možgani še niso razviti. Pridružijo se ji lahko še druge motnje kot so kognitivne, senzorične, vedenjske in čustvene težave ter epilepsija. Medicinska sestra, ki dela z otrokom s cerebralno paralizo mora imeti dodatna znanja in izkušnje za zagotavljanje celostne in individualne zdravstvene nege, ki pripomore h kakovostnejšemu življenju otrok. Metodologija raziskovanja. V diplomskem delu smo v teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo dela. Zbrali, analizirali in uporabili smo strokovno domačo in tujo literaturo ter elektronske vire. Pri empiričnem delu smo kot raziskovalni instrument uporabili anketni vprašalnik, ki je vključeval vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Rezultati. Po analizi zbranih podatkov smo ugotovili, da so starši mnenja, da dobijo dovolj informacij s strani medicinske sestre glede zdravstvene nege in oskrbe otroka. Menijo tudi, da sodelovanje z medicinsko sestro pozitivno vpliva na zagotavljanje kakovostnejšega življenja otrok s cerebralno paralizo. Sklep. Otrok s cerebralno paralizo potrebuje celostno in kontinuirano zdravstveno oskrbo. Pomembno je sodelovanje medicinske sestre in staršev, saj je skupen cilj kakovostnejše in lepše življenje otroka.
Keywords: cerebralna paraliza, kakovost življenja, medicinska sestra
Published in DKUM: 22.03.2016; Views: 2119; Downloads: 314
.pdf Full text (978,05 KB)

9.
PRIMERJAVA STALIŠČ MEDICINSKIH SESTER TER UČITELJEV IN VZGOJITELJEV O VKLJUČEVANJU AVTISTIČNIH OTROK V REDNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Saša Flis, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo opisali avtizem, predstavili zdravstveno obravnavo otrok z avtizmom, sodelovanje medicinskih sester pri obravnavi avtističnih otrok ter pomen sodelovanja vzgojiteljev in učiteljev pri obravnavi avtističnih otrok. V empiričnem delu diplomske naloge pa smo predstavili rezultate raziskave, s katero smo želeli ugotoviti poznavanje avtizma in mnenja medicinskih sester, vzgojiteljev in učiteljev na podlagi izkušenj o vključevanju avtističnih otrok v redni izobraževalni program.
Keywords: avtizem, otrok, vzgojitelj, učitelj, medicinska sestra, zdravstvena nega
Published in DKUM: 07.12.2015; Views: 978; Downloads: 157
.pdf Full text (1,91 MB)

10.
OTROK Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Nuša Ploj, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Pojem motnja v duševnem razvoju si vsakdo razlaga različno, vendar le redko kdo ve, da se le ta po navadi pokaže že ob rojstvu. Inteligenčne sposobnosti posameznika v tem primeru ne dosegajo ravni, ki je primerna za določeno starost. Raziskovalne metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Za izdelavo teoretičnega dela smo uporabili slovensko in tujo literaturo, ter elektronske vire. V raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodo dela. Kot instrument raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga izvedli v ZUDV Dr. Marijana Borštnerja v Dornavi. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da se člani negovalnega tima srečujejo z različnimi težavami pri delu z otroci z motnjami v duševnem razvoju. Najpogostejša med njimi je ta, da nimajo dovolj časa na razpolago za posameznega otroka, ki bi mu ga lahko namenili. Sledijo ji vzpostavitev komunikacije z otroci, izpolnjevanje otrokovih želja in zagotovitev kakovostne obravnave. S pomočjo raziskave smo ugotovili tudi, da večina zaposlenih meni, da ima dovolj znanja in veščin za to delo in pri svojem delu nimajo nobenih predsodkov. Diskusija in zaključek: Motnja v duševnem razvoju se v večini primerov pokaže že ob rojstvu. Družina ima v obravnavi otroka z motnjo v duševnem razvoju zelo pomembno vlogo. Člani negovalnega tima potrebujejo veliko izkušenj, strokovnega znanja, potrpežljivosti in empatije za delo s takšnimi otroci.
Keywords: zdravstvena nega, družina, otrok
Published in DKUM: 22.10.2015; Views: 3664; Downloads: 687
.pdf Full text (1,18 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica