| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 86
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
21.
Vpliv izhodne mikrostrukture bakra na izdelavo kompozita Cu-C
Rebeka Rudolf, Ladislav Kosec, Ivan Anžel, Alojz Križman, 2004, original scientific article

Abstract: V prispevku obravnavamo proces notranjega ogljičenja, s katerim lahko izdelamo diskontinuirni kompozit Cu-C. Proces notranjega ogljičenja poteka brez pojava precipitacijske fronte, s sočasnim izločanjem grafitnih delcev po celotnem volumnu, potem ko se v trdni raztopini Cu-matice doseže, na defektih v kristalni mreži pa preseže nasičenost ogljika. Z analizo notranje ogljičenih vzorcev različnih izhodnih mikrostruktur Cu, ki so vsebovale različne vrste in koncentracije defektov (praznine, kristalne meje, dislokacije), smo ugotavljali vpliv izhodne mikrostrukture čistega Cu oz. posameznih vrst defektov na proces notranjega ogljičenja. Na osnovi dobljenih rezultatov in analiz lahko povzamemo, da pri notranjem ogljičenju različnih mikrostruktur čistega bakra precipitirajo iz kristalne mreže submikrometrsko majhni delci grafita. Volumenski delež in velikost grafitnih delcev sta odvisna od izhodne mikrostrukture bakra, temperature in časa notranjega ogljičenja. Največja gostota in najbolj enakomerna razporeditev grafitnih delcev sta doseženi pri gašenih vzorcih, kar kaže, da so klasterji praznin najbolj primerni element kristalne mreže za tvorbo grafitnih delcev.
Keywords: metalurgija, kompoziti, Cu-C, notranje ogljičenje, grafitni delci, vpliv defektov, mikrostruktura čistega bakra
Published: 10.07.2015; Views: 616; Downloads: 65
.pdf Full text (1020,68 KB)
This document has many files! More...

22.
Erosion of materials by alumina slurry
Hong Qing Lou, Alojz Križman, 1989, original scientific article

Abstract: An examination of the erosion resistance of materials utilized in the construction of alumina pumps was carried out. This included laboratory research and, for the purpose of verification, investigation under actual service conditions. In this paper the effect of material properties on erosion resistance is considered. In the second paper the influence of phase properties and conditions of multiphase materials on material erosion resistance will be described. The results from studies of the seven most frequently utilized and recommended materials show that the erosion resistanceof candidate materials increases to a maximum and, then, decreases with decreasing material hardness. Surface examination reveals that ductile and brittle erosion mechanisms operate on the eroded surfaces of ductile and brittle materials respectively. Fracture toughness is a dominant factor for brittle materials, while hardness is a main factor for ductile materials. Under certain external conditions pump materials should be hard enough to resist material loss by ductile erosion mechanisms and should have sufficient fracture toughness to resist material loss by brittle erosion mechanisms. On the basis of the present work a schematic drawing is constructed to explain irregular patterns in the relation between resistance to material erosion and material hardness in previous works through simultaneous examination of hardness and fracture toughness.The first part of this work Erosion of materials by alumina slurry - part 1 has stated that the erosion resistance of materials in alumina pumps is connected with material properties such as hardness and fracture toughness. Part 2 investigates the erosion mechanisms of multiphase materials. Research into the erosion mechanisms of eroded surfaces as well as microstructural change below the eroded surface led to more thorough analysis of two characteristic wear-resistant materials (Norihard, Fonte30%Cr) and a relatively less resistant material, mottled iron. Material removal processes in different phases of multiphase materials are different, asynchronous and interactive. The erosion mechanisms of material removal from the matrices of different materials differ owing to their dependence on the matrix-phase properties and microstructure of the material. The modes of material removal of mottled iron and Norihard are established. A model of the erosion rate of material with a multiphase microstructure was proposed. In the case of pump elements for alumina slurry in an alkaline medium, a ductile matrix with sufficient hardness is important for higher erosion resistance. The erosion resistance is also affected by the size, shape and proportion of other microstructural components.
Published: 06.06.2012; Views: 1017; Downloads: 15
URL Link to full text

23.
Kvantitativna mikrostrukturna analiza kompozita Cu-C
Rebeka Rudolf, Ivan Anžel, Alojz Križman, 2000, original scientific article

Abstract: Sintrani materiali imajo dokaj specifično mikrostrukturo, ki močno vpliva na njihove lastnosti. Med vplivne mikrostruktrne elemente teh materialov štejemo poroznost, velikost, obliko in porazdelitev komponent, ki jih sintramo, vrsto,lastnosti in delež posameznih mejnih površin in druge. Če želimo s sintranjem doseči tehnično uporabne izdelke morajo biti volumski delež in karakter posameznih mikrostrukturnih elementiv kontrolirani oz. optimirani. Od metod, ki omogočajo karakterizacijo mikrostrukture in spremljanje razvoja posameznih mikrostrukturnih elementov med izdelavo, sta zelo uporabni kvalitativna in kvantitativna mikroskopija. Predvsem kvantitativna mikroskopija , ki je sestavljena iz meritrv geometrijskih parametrov mikrostrukturnih elementov ter stereometrične analize, omogoča določitev odnosa med vplivnimi tehnološkimi parametri, mikrostrukturo in lastnostmi. V prispevku predstavljamo rezultate kvantitativne analize mikrostrukture kompozita Cu-C, nastale v različnih fazah izdelave. S spremljanjem velikosti, oblike in volumskega deleža posameznega mikrostrukturnega elementa smo spremljali tudi mikrostrukturo in iskali mehanizme procesov, ki v posamezni tehnološki fazi določajo njen razvoj.
Keywords: metalurgija, kompoziti, kvantitativna mikrostrukturna analiza
Published: 01.06.2012; Views: 989; Downloads: 47
.pdf Full text (882,77 KB)
This document has many files! More...

24.
Lastnosti in mikrostruktura avstenitnih nerjavnih jeklenih peskov
Tonica Bončina, Franc Zupanič, Ivan Anžel, Alojz Križman, 2000, professional article

Abstract: V naši raziskavi smo primerjali lastnosti in mikrostrukturo dveh vrst litih avstenitnih nerjavnih jeklenih peskov. Jekleni peski A so bili izdelani z nizkotlačno asimetrično vodno atomizacijo v odprti komori, peski B pa s plinsko atomizacijo. Primerjava napak in obrabne obstojnosti med peski A in B je pokazala, da imajo peski B manjši delež votlosti, večji delež okroglosti in boljšo obrabno obstojnost. Peski A so prevlečeni z debelo oksidno plastjo, ki nastane zaradi reakcije delcev s kisikom ali vodno paro med sferoidizacijo ali po njej. To je tudi vzrok za velik delež peskov nepravilne oblike in votlosti pri peskih A. Čeprav imajo peski A in B koncentracijo zlitinskih elementov v predpisanih mejah, pa se mikrostrukturi razalikujeta. Manjši delež C, Mn in Ni v peskih A vpliva, da se v mikrostrukturi poleg avstenita pojavlja še delta ferit, medtem ko imajo peski B popolno avstenitno mikrostrukturo. Ustrezno kvaliteto avstenitnih nerjavnih jeklenih peskov se lahko doseže: - če poteka atomizacija v razmerah, pri katerih na površini delcev ne nastaja trdna oksidna plast - če je kemijska sestava nerjavnega jekla taka, da je mikrostruktura po atmomizaciji v celoti avstenitna (dovolj visoka koncentracija C, Mn in Ni pri dani koncentraciji Cr).
Keywords: avstenitni nerjavni jekleni peski, mikrostruktura, oksidna plast, atomizacija
Published: 01.06.2012; Views: 1087; Downloads: 75
.pdf Full text (2,74 MB)
This document has many files! More...

25.
Visokotemperaturna oksidacija kompozita Cu-C
Rebeka Rudolf, Ivan Anžel, Alojz Križman, 2001, original scientific article

Abstract: Baker je odličen toplotni in električni prevodnik ter ne reagira tako intenzivno s kisikom kot večina drugih kovin, zato je razmišljanje o njegovi uporabi pri visokih temperaturah dokaj smiselno. Ker pa ima slabe mehanske lastnosti, mu jih je potrebno izboljšati, kar lahko dosežemo z dodatkom utrjevalnih faz. Kot utrjevalna faza se pogosto uporablja grafit, za katerega je značilno, da intenzivno reagira s kisikom tako v zračni atmosferi, kakor tudi v atmosferah z bistveno nižjim parcialnim tlakom kisika. Ker nastajajo pri takšni reakciji grafita s kisikom plinski produkti, delujejo posledično v notranjosti kompozita visoki tlaki, zaradi katerih se lahko material v mikrometerskem smislu poškoduje in izgubi dobre mehanske lastnosti. Namen našega dela, katerega del rezultatov predstavljamo v tem prispevku, je bil raziskati mahanizem oksidacije grafita v Cu-matici ter ugotoviti vpliv te reakcije na mikrostrukturo kompozitnega gradiva.
Keywords: metalurgija, bakrovi kompoziti, visokotemperaturna oksidacija, mikrostruktura
Published: 01.06.2012; Views: 984; Downloads: 62
.pdf Full text (369,22 KB)
This document has many files! More...

26.
Vloga in nastanek mikrostrukturnih sestavin M-A v zvarnih spojih maloogljičnih visokotrdnostnih konstrukcijskih jekel
Zdravko Praunseis, Masao Toyoda, Alojz Križman, Mitsuru Ohata, 2001, review article

Abstract: The existence of martensite-austenite constituents in the weld metal and heat-affected zone seriously reduces the fracture toughness of the welded joint. Therefore, we have investigated the formation of the martensite-austenite constituents when high-strength low-alloy steel is welded with a high heat input or using multi-pass welding. This paper deals with the effects of martensite-austenite constituents on the fracture toughness, the metallurgical features of the martensite-austenite constituents, and the prevention and elimination of the martensite-austenite constituents in the welded joints.
Keywords: arc welding, high-strength low-alloy steels, microstructure, martensite-austenite constituents, weld metal, heat-affected zone, cooling rate
Published: 01.06.2012; Views: 1377; Downloads: 86
.pdf Full text (985,12 KB)
This document has many files! More...

27.
Vpliv pogojev strjevanja na mikrostrukturo zlitin in kompozitov s sestavo AlSi17Cu5
Gorazd Lojen, Ivan Anžel, Alojz Križman, 2001, original scientific article

Abstract: Mikrostrukture zlitin v litem stanju so, razen od kemijske sestave, odvisne od procesnih parametrov, ki opredeljujejo razmere pri strjevanju. Najvplivnejša sta hitrost ohlajanja in gibanje taline med strjevanjem. Klasični postopki litja dopuščajo le relativno majhen vpliv na hitrost ohlajanja, saj je le-ta okvirno določena že z izbiro postopka (litje v pesek, litje v kokile, tlačno litje ...). Gibanje taline je omejeno na vrtinčenje, ki je posledica ulivanja v formo. V večini primerov je kratkotrajno in prešibko, da bi imelo večji vpliv na mikrostrukturo. Večina postopkov priprave materialov za predelavo v delno staljenem stanju temelji na intenzivnem gibanju taline med strjevanjem, ki omogoča ravoj nedendritne, globulitne morfologije primarnih trdnih faz. Pri teh postopkih je mogoče variirati dva procesna parametra: hitrost ohlajanja in hitrost mešanja. Kljub temu so faze v materialu in zaporedje njihove kristalizacije še vedno skladne s faznim diagramom in s sestavo zlitine. Izbrani hitrosti ohlajanja in mešanja opredeljujeta podobne pogoje nukleacije in rasti za vse faze, ki kristalizirajo iz taline med mešanjem. Bistvenio različne pogoje za nukleacujo in rast delcev posameznih faz v materialih je mogoče izbirati le, če material izdelamo kot kompozit. S postopkom sinteze delno staljenih mešanic je mogoče izdelati materiale, ki vsebujejo več primarnih faz, pri čemer lahko delcem vsake od teh faz predpišemo drugačno obliko in velikost. V tem prispevku obravnavamo mikrostrukture različnih materialov s povprečno kemijsko sestavo AlSi17Cu5: mikrostrukture različno hitro (brez mešanja) strjenih zlitin, zlitine, strjene med mešanjem, in kompozitov, izdelanih s sintezo delno staljenih mešanic.
Keywords: metalurgija, morfologija primarnih faz, vpliv procesnih parametrov, hitrost ohlajanja, mešanje v delno staljenem stanju, kompoziti s kovinsko matico, delno staljene mešanice, večfazne mešanice, sinteza delno staljenih mešanic
Published: 01.06.2012; Views: 1654; Downloads: 64
.pdf Full text (367,24 KB)
This document has many files! More...

28.
Monitoring of directional solidification with simultaneous measurements of electrical resistance and temperature
Mihael Brunčko, Ivan Anžel, Alojz Križman, 2003, original scientific article

Abstract: WE present the efficiency of simultaneous electrical resistance and temperature (ERT) measurements for monitoring the position, X, and the growth rate, V, of the solidification front during the directional solidification of alloys. On alaboratory device for directional solidification (Bridgman-type furnace), theeutectic Pb-Sn alloy was solidified at five different pulling rates, VP, with a constant imposed temperature gradient, GP. During directional solidification, the electrical resistance and the temperature changes were measured simultaneously in the experimental samples. The results of the experiments show that simultaneous measurement of ERT enables not only the determination of the average growth rate, V, during directional solidificationbut also its fluctuation over the total measurement length of the sample.
Keywords: metallurgy, Pb-Sn alloy, directional solidification, electrical resistance measurements, temperature measurements
Published: 01.06.2012; Views: 1252; Downloads: 82
URL Link to full text

29.
30.
Tehnologija valjanja rebrastih cevi za prenos toplote
1990, undergraduate thesis

Keywords: orebrene cevi, laminiranje, aluminij, laminirne naprave, stiskanje
Published: 26.07.2007; Views: 1772; Downloads: 0

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica