| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


91 - 100 / 142
Na začetekNa prejšnjo stran6789101112131415Na naslednjo stranNa konec
91.
DEJAVNIKI USPEŠNEGA PROJEKTNEGA NAČINA DELA V ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Renata Praća, 2015, magistrsko delo/naloga

Opis: V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) že vrsto let deluje projektni management, ki skrbi za uresničevanje globalnih ciljev in strategij Zavoda. Projektno delo je tako postalo učinkovito orodje za razvoj Zavoda in sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je z izvedbo strateško pomembnih projektov uspešno in učinkovito dosegal zastavljene cilje. V magistrskem delu smo predstavili projektni management Zavoda ter vrsto dejavnikov, ki so vplivali na uspešno izvedbo projektov. Teoretični del magistrskega dela povzema ugotovitve iz domače in tuje literature o razsežnosti projektnega načina dela, povezanosti strateškega in projektnega managementa, opredelitvi projektnega managementa, fazah življenjskega cikla projekta ter o dejavnikih uspešnega projektnega dela. Empirična analiza magistrskega dela pa temelji na kvalitativni in kvantitativni raziskavi pridobljenih podatkov s strani zaposlenih v Zavodu o dejavnikih uspešnosti projektnega načina dela v tej nepridobitni organizaciji, ki smo jo izvedli s pomočjo poglobljenega polstrukturiranega intervjuja ter statistične obdelave spletnega anketnega vprašalnika. Zanimalo nas je, kako zaposleni ocenjujejo pomembnost posameznih dejavnikov, ki vplivajo na uspešno izvedbo projektov, splošno zadovoljstvo s projektno organizacijsko kulturo, poslovnikom izvajanja projektov, projektno pisarno in projektnim informacijskim sistemom, ter kako ocenjujejo pomembnost navedenih področij, kriterije učinkovitosti izvedbe projektov, vplive na učinkovitost izvedbe ter strokovno usposobljenost zaposlenih v Zavodu za opravljanje projektnih nalog. Rezultati so pokazali, da ima projektni management Zavoda dobro sistemsko podporo za vodenje projektov. Ta je sicer dosegel določeno stopnjo zrelosti, vendar pa je treba začeti razmišljati o revitalizaciji projektnega managementa, predvsem na področju projektno organizacijske kulture. Z analizo uspešnosti sedanjega modela projektnega vodenja, ki bi omogočila izboljšanje na določenih segmentih projektnega dela, bi Zavod lahko tudi v prihodnosti izvajal uspešne projekte.
Ključne besede: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, projektni management, projekt, projektni cilji, udeleženci projekta, dejavniki uspešnosti
Objavljeno: 18.12.2015; Ogledov: 1598; Prenosov: 65
.pdf Celotno besedilo (2,48 MB)

92.
VPLIV VODENJA NA ZAUPANJE ZAPOSLENIH
Jolanda Polajšer, 2015, diplomsko delo/naloga

Opis: Zaupanje je osnovni in izjemno pomembni dejavnik dobrega sodelovanja. Diplomsko delo izpostavi pomen zaupanja za delovanje moderne organizacije. V diplomskem delu tudi ugotavljamo, kakšen vpliv ima lahko stil vodenja na prisotnost zaupanja podrejenih v nadrejene. Ugotovili smo, da obstaja pomembna korelacija med vodenjem in stopnjo zaupanja.
Ključne besede: zaupanje, vodenje, organizacija, stili vodenja
Objavljeno: 23.12.2015; Ogledov: 564; Prenosov: 73
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

93.
TEMELJI USPEŠNEGA PROCESA VODENJA TIMA ZDRAVSTVENE NEGE V URGENTNEM CENTRU
Miroslava Golež, 2015, magistrsko delo

Opis: Teoretično izhodišče: V magistrskem delu smo predstavili in raziskali zadovoljstvo, informiranost in motivacijo v timu zdravstvene nege urgentnega centra ene izmed bolnišnic. Metodologija raziskovanja: Uporabljena je bila kvantitativna metodologija raziskovanja. Uporabili smo anketni vprašalnik, ki je vseboval trditve, do katerih so se anketiranci morali opredeliti na petstopenjski lestvici. Raziskavo smo izvedli med člani tima zdravstvene nege v urgentnem centru. Rezultate raziskave smo obdelali s Microsoft Office 2012, Microsoft Office Excel 2012 ter IBM SPSS Statistics 22. Rezultati raziskave: Ugotovili smo, da zaradi timskega dela postanejo zaposleni bolj komunikativni in lažje pokažejo svoje znanje (p = 0,00). Delovanje tima je najboljše, če člani tima sami izberejo vodjo tima (p = 0,00). Zaposleni v timu si upamo odkrito povedati svoje mnenje (p = 0,00). Denarne nagrade in materialne dobrine so najboljši motivator (p = 0,00). Do konfliktov prihaja vedno zaradi istih članov v našem timu (p = 0,00). Diskusija in sklep: Timsko delo v zdravstvu je zelo pomembno, saj se pri obravnavi pacienta prepleta zelo veliko timov. Delo v urgentnem centru zahteva strokovnost, natančnost, hitrost, komunikacijo. Pri timih, ki ne sodelujejo oz. niso usklajeni, prihaja do konfliktov, kar najbolj občutijo pacienti. Raziskava je pokazala, da so zaposleni zadovoljni s timskim delom in komunikacijo. Prav tako v timu ponavadi vedno prihaja do konfliktov zaradi istih ljudi.
Ključne besede: Tim, timsko delo, vodenje, komunikacija, konflikti, urgentni center.
Objavljeno: 21.03.2016; Ogledov: 1009; Prenosov: 169
.pdf Celotno besedilo (842,23 KB)

94.
TIMSKO DELO ŠTUDENTOV NA FAKULTETI X
Snježana Drinić, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Definicija timskega dela je, da gre za sodelovanje posameznikov pri določeni skupni nalogi, dobro timsko delo pa omogoča boljši uspeh. Vsak član v timu ima svojo vlogo, zato je pomembna komunikacija in dobri medsebojni odnosi, če tega ni, pride do konfliktov ter nesoglasij. V prvem delu bomo predstavili, kaj je timsko delo, razliko med timom in skupino, prednosti in slabosti timskega dela, kakšna je komunikacija in zakaj pride do zapletov oziroma do konflikta znotraj tima. V drugem, raziskovalnem delu bomo opravili raziskavo o timskem delu na fakulteti X. S pomočjo raziskovalne ankete bomo pridobili podatke o timskem delu med študenti na fakulteti X. Poudarek v anketi bo na učinkovitosti in produktivnosti timskega dela ter na vprašanju, ali so študentje za delo v timu ali za individualno delo. Na koncu bodo postavljene tri hipoteze, ki jih bomo testirali s pomočjo dobljenih odgovorov.
Ključne besede: - timsko delo, - prednosti in slabosti tima, - učinkovitost tima, - komunikacija.
Objavljeno: 26.02.2016; Ogledov: 902; Prenosov: 149
.pdf Celotno besedilo (502,77 KB)

95.
IZBOLJŠANJE PROCESA VODENJA V ZDRAVSTVENI NEGI
Bojana Sečnjak, 2015, magistrsko delo

Opis: Medicinske sestre so pri svojem delu zelo obremenjene. S tem se njihovo zadovoljstvo in motivacija na delovnem mestu lahko zmanjšata. Če zaposleni niso zadovoljni, motivirani in pozitivno naravnani na spremembe, se lahko pojavijo tudi strokovne napake. Glavne medicinske sestre morajo dobro poznati svoje zaposlene. Vedeti morajo, s kakšnim načinom in pristopom lahko nekoga motivirajo za delo in vzpodbudijo miselnost, da so zaposleni za delodajalca zelo pomembni. Za to potrebuje vodja veliko znanja s področja osebnih in socialnih veščin. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili relevantno literaturo s področja vodenja, timskega dela in izboljšav pri vodenju. V empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec med poletjem 2014. Rezultati, ki smo jih dobili, so pokazali, da so zaposleni zadovoljni z vodenjem glavne medicinske sestre oddelka in da podpirajo novosti pri delu. Glavne medicinske sestre znajo motivirati zaposlene za uvajanje novosti. Ugotovili smo tudi, da zaposleni podpirajo novosti, ne glede na dolžino delovne dobe. Glavne medicinske sestre dajejo zaposlenim zgled. Pri vodenju je pomembno, da vse zaposlene obravnavajo enakopravno in da vsem zaposlenim dajejo enake možnosti za napredek.
Ključne besede: vodenje, medicinska sestra, motivacija, novosti.
Objavljeno: 16.02.2016; Ogledov: 829; Prenosov: 129
.pdf Celotno besedilo (1,53 MB)

96.
VPLIV STILA VODENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Slaven Jaćimović, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Ni vsak vodja dober in sposoben vodja. To lahko vidimo iz mnogih primerov neuspešnih podjetij iz vsakodnevne prakse in iz poročanja medijev o odpuščanju zaposlenih. Ugotovimo lahko, da je vpliv vodje na svoje sodelavce zelo pomemben, ustrezen stil vodenja pa zaposlenim pomaga doseči zastavljene cilje predvsem na delovnem področju, pa tudi na osebnem področju. Če želi vodja vplivati na dobre rezultate dela podrejenih sodelavcev, mora imeti tak stil vodenja, ki bo upošteval tudi dejavnike, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo pri delu
Ključne besede: vodenje, stili vodenja, zadovoljstvo zaposlenih, proces odlocanja, cilji podjetja
Objavljeno: 16.05.2016; Ogledov: 1171; Prenosov: 109
.pdf Celotno besedilo (1,79 MB)

97.
VPLIV STILA VODENJA NA VEDENJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
Tina Kladnik Volf, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Pri diplomski nalogi nas je zanimalo, kakšen vpliv imajo navedeni stili vodenja na vedenje podrejenih v konkretni organizaciji X. Ugotovili smo, da v podjetju v večini primerov prevladuje mentorski stil vodenja, da večina podrejenih z veseljem opravlja svoje delo in imajo dober odnos z vodjo, da težave pri delu rešujejo skupaj, da komunicirajo dobro, so zavzeti za delo.
Ključne besede: • vodja • podrejeni • stil vodenja • delo • organizacija
Objavljeno: 21.03.2016; Ogledov: 585; Prenosov: 88
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

98.
VODENJE TIMA V PODJETJU X
Klaudia Čebulj, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Opredelili smo značilnosti timov, podrobneje predstavili stile in načine vodenja tima ter lastnosti dobrih vodij. Predstavili smo tako pozitivne dejavnike, ki vplivajo na učinkovito timsko delo, kot tudi negativne dejavnike, ki timsko delo otežujejo.
Ključne besede: tim, vodja tima, komunikacija, motivacija
Objavljeno: 09.03.2016; Ogledov: 533; Prenosov: 90
.pdf Celotno besedilo (702,85 KB)

99.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V KMETIJSKO GOZDARSKI ZADRUGI
Marija Irena Černetič, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: V vsaki organizaciji so ne glede na velikost, dejavnost ali okolje, v katerem deluje, prisotni organizacijska kultura, organizacijska klima in zadovoljstvo pri delu, vsi ti dejavniki pa vplivajo na njeno poslovanje. Spoznanja, da je mogoče do neke mere upravljati in vplivati na omenjene dejavnike, so privedla do tega, da številne organizacije raziskujejo te dejavnike v svojih organizacijah z namenom, da bi vplivale na smer njihovega razvoja v želeno smer. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu smo predstavili organizacijsko kulturo, organizacijsko klimo in njene dimenzije ter zadovoljstvo zaposlenih. Omenili smo tudi projekt SiOK in predstavili Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sava (v nadaljevanju KGZ Sava), v kateri smo izvedli merjenje organizacijske klime in zadovoljstva pri delu. V drugem, empiričnem delu smo predstavili rezultate merjenja organizacijske klime in zadovoljstva pri delu v KGZ Sava. Primerjali smo rezultate merjenja v KGZ Sava s podatki SiOK 2011. Ugotovili smo, da pri nobeni dimenziji organizacijske klime ni bistvenih razlik. Na koncu smo poiskali dimenzije, pri katerih vidimo priložnosti za spremembe, in navedli aktivnosti, za katere menimo, da bi lahko privedle do izboljšav.
Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, projekt SiOK
Objavljeno: 25.03.2016; Ogledov: 1004; Prenosov: 137
.pdf Celotno besedilo (2,57 MB)

100.
DOPOLNITEV ORGANIZACIJSKEGA MODELA KNJIŽNICE LENART
Simona Kranvogel, 2016, diplomsko delo/naloga

Opis: Vsaka združba ima določeno organizacijsko strukturo. Ta je potrebna zato, da nam pomaga opredeliti kdo, kako in zakaj ter s čim nalogo opravlja. Organizacijska struktura je del instrumentalne razsežnosti organizacije, kamor uvrščamo tudi organizacijsko kulturo in procese. Upoštevanje procesov je posebej pomembno pri spreminjanju ali dopolnitvi organizacijskega modela neke združbe. Temu smo skušali slediti pri dopolnitvi organizacijskega modela Knjižnice Lenart, kjer govorimo o spremembah in izboljševanju storitev v zvezi z uporabniki. V teoretičnem delu smo spoznali pojme organizacije in organiziranosti, kjer smo se osredotočili na razsežnosti organizacije v instrumentalnem pomenu. Nato smo predstavili potrebe po spreminjanju organizacije, združbe in njenem razvoju. Najpomembneje pri tem je upoštevati spremembe v ožjem ali širšem okolju. V praktičnem delu smo s pomočjo anonimne ankete med uporabniki Knjižnice Lenart raziskali in preverili, katere so potrebe po dopolnitvi organizacijskega modela knjižnice. Ugotovili smo, da so uporabniki knjižnice najbolj zadovoljni s procesom izposoje in vračanjem gradiva, da so v knjižnici organizirane različne dodatne dejavnosti, ki jih je po mnenju anketiranih veliko. Raziskava pa je pokazala tudi, da v knjižnici ni ustreznega števila zaposlenih glede na potrebe uporabnikov. Predlagali smo dopolnitev organizacijskega modela knjižnice v zvezi z nekaterimi dodatnimi kadri, oziroma racionalizacijo nekaterih že obstoječih kadrov.
Ključne besede: organizacijska struktura, uporabniki knjižnice, zaposleni v knjižnici, izposoja in vračanje gradiva, spremembe in dopolnitve.
Objavljeno: 16.05.2016; Ogledov: 355; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (1,06 MB)

Iskanje izvedeno v 0.34 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici