| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 66
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
21.
Kako zadržati starejše delavce na trgu dela
Andreja Hojnik Šlamberger, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi obravnavam problematiko staranja prebivalstva v Evropi, ki predstavlja problem zaradi potrebe po daljši delovni aktivnosti starejših ter hkrati z možnostjo povečanja njihove zaposljivosti in njihove čim daljše ohranitve na trgu dela. Starajoče se prebivalstvo današnji družbi predstavlja enega največjih ekonomskih in socialnih izzivov na eni strani in hkrati priložnosti na drugi strani. Zato je ključnega pomena spoznati značilne lastnosti starejših delavcev ter jim temu primerno omogočiti varno in stimulativno delovno okolje, v katerem bodo, ob izkoriščanju svojih delovnih potencialov, lahko veliko prispevali v delovni proces. Hkrati pa jim je potrebno, zaradi njihovih lastnosti, zagotavljati enakopravno obravnavanje (pred zaposlitvijo, v času zaposlitve in v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi), v primerjavi z ostalimi zaposlenimi, da ne bi bili podvrženi diskriminaciji. Ker je diskriminacija starejših delavcev problem, ki v Evropi traja že dlje časa, je bilo skozi zgodovino razvoja demokracije sprejetih veliko število mednarodnih pravnih dokumentov, katerih cilj je odpravljanje diskriminacije in zagotavljanje enakopravnosti pri tej skupini oseb. Posledice demografskih sprememb in nizke stopnje zaposlenosti starejših se zaveda Evropa in tudi Slovenija, zaradi česar je bilo potrebno že v preteklosti sprejeti ustrezne ukrepe in politike v zvezi s staranjem prebivalstva. V ta namen je bila sprejeta Lizbonska strategija, katere cilja, ki jih je bilo potrebno uresničit do leta 2010, sta med drugim bila višja aktivnost starejših in dvig povprečne starosti umika iz trga dela v državah članicah Evropske unije. Nato je sledila nova strategija »Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast«, katere cilj je do leta 2020 doseči 75 odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20 in 64 let, tudi z večjo zaposljivostjo starejših. Daljša aktivnost starejših delavcev na trgu dela se lahko zagotovi z učinkovitim konceptom aktivnega staranja, kjer je poudarek predvsem na izobraževanju in usposabljanju, poleg tega pa se lahko daljša delovna aktivnost starejših delavcev zagotovi tudi s t.i. fleksibilnimi oblikami zaposlitve, ki starejšim delavcem omogoča ohranitev zaposlitve oziroma zmanjša stopnjo njihove odvisnosti od sistema socialnega zavarovanja, v primeru njihove izključitve s trga dela. Ker je brezposelnost eden resnejših problemov v Evropi, predvsem brezposelnost starejših delavcev, je potrebno zagotoviti tudi ustrezno socialno zavarovanje, ki omogoča kontinuiteto dohodka oziroma ustrezno raven dohodkovne varnosti osebe v času brezposelnosti, hkrati pa mora omogočiti, olajšati in spodbuditi čim hitrejšo ponovno vključitev brezposelne osebe na aktivni trg dela, da bo lahko ta oseba ponovno sama pridobivala sredstva za življenje. Evropska unija skuša probleme brezposelnosti reševati z Evropsko strategijo zaposlovanja, ki pomaga državam članicam ustvarjati več kvalitetnih delovnih mest, v Sloveniji pa brezposelnim osebam, na podlagi Zakona o urejanju trga dela, omogoča vključevanje v programe zaposlovanja v okviru aktivne politike zaposlovanja. Glede na to, da Danska velja za državo z nizko stopnjo brezposelnosti in nizko stopnjo socialne izključenosti je Evropska unija kot enega izmed ukrepov za reševanje problemov z zaposlovanjem brezposelnih priporočila državam članicam model prožne varnosti, ki ga je razvila Danska in ki predstavlja kombinacijo fleksibilnosti trga dela in varnost zaposlitve. Model zagotavlja fleksibilnost delovne zakonodaje, radodarnost socialnega sistema in aktivno politiko zaposlovanja.
Keywords: staranje prebivalstva, starejši delavec, diskriminacija zaradi starosti, brezposelnost starejših delavcev, aktivno staranje, fleksibilne oblike zaposlovanja, delna pokojnina, aktivna politika zaposlovanja, pasivna politika zaposlovanja, prožna varnost, danski model »zlatega trikotnika«
Published: 15.09.2016; Views: 906; Downloads: 197
.pdf Full text (1,69 MB)

22.
23.
Varstvo zaposlitve in dohodka
Etelka Korpič-Horvat, 2006, professional article

Keywords: delovno pravo, delovna razmerja, delodajalci, zaposlovanje, Slovenija
Published: 10.07.2015; Views: 697; Downloads: 49
URL Link to full text

24.
The salary system in the private sector in the Republic Slovenia
Etelka Korpič-Horvat, Bojan Tičar, Rado Bohinc, 2009, review article

Abstract: Avtorji obravnavajo plačni sistem v zasebnem sektorju v Republiki Sloveniji. Predstavljajo plačilo za delo po Zakonu o delovnem razmerju, ki zajema plačo in druge vrste plačil. Nadalje razdelajo posamezne elemente plače: osnovno plačo, dodatke in del plače za delovno ter poslovno uspešnost. Poleg plače zaposleni lahko prejmejo tudi druge vrste plačil, v naravi ali v denarju, v skladu z ureditvijo v kolektivnih pogodbah ali pogodbi o zposlitvi.
Keywords: salary system, remuneration, salary, components of a salary, other additional payments
Published: 10.07.2015; Views: 889; Downloads: 361
.pdf Full text (219,37 KB)
This document has many files! More...

25.
Nadzor porabe sredstev Evropske unije
Irena Kos, 2006, specialist thesis

Keywords: EU, javne finance, proračuni, programi, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, Slovenija, finančna sredstva, kontrola, revizija
Published: 10.07.2015; Views: 586; Downloads: 63
URL Link to full text
This document has many files! More...

26.
27.
REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI DELAVCU IN JAVNEMU USLUŽBENCU
Karmen Kotnik, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi sem preučevala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti s strani delodajalca delavcu in javnemu uslužbencu. Preučevala sem tri temeljne razlike pravne ureditve med ZDR-1 in ZJU pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti: subjektivni in objektivni razlog nesposobnosti, odpravnino ter odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove kot jo določa ZDR-1 oziroma premestitev po ZJU, medtem ko pravnega varstva po ZDR-1 oziroma po ZJU, ki se nanaša na navedeno odpoved pogodbe o zaposlitvi nisem proučevala. Primerjala sem slovensko pravno ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti z avstrijsko ureditvijo. V času zaključevanja pisanja magistrske naloge je Državni zbor RS sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1 ), zato sem odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti primerjala tudi s prejšnjo ureditvijo po ZDR.
Keywords: redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, razlog nesposobnosti, subjektivni razlog, objektivni razlog, pravica do odpravnine, ponudba nove pogodbe o zaposlitvi, premestitev...
Published: 22.12.2014; Views: 2645; Downloads: 564
.pdf Full text (1,70 MB)

28.
IZVAJANJE TRŽNIH DEJAVNOSTI V JAVNIH ZAVODIH
Betina Podgajski, 2014, master's thesis

Abstract: Področje izvajanja javnih služb in tržnih dejavnosti v javnih zavodih še zmeraj ostaja nedorečeno. Prepletanje javne službe in tržnih dejavnosti v javnih zavodih vodi do nasprotij med neprofitnim in profitnim ciljem. Tržne dejavnosti izvajajo z javnimi sredstvi in z delom zaposlenih, ki imajo status javnih uslužbencev. Pri tem pogosto trčijo ob probleme, ki so lahko prvenstveno računovodske narave. Javno službo in tržne dejavnosti morajo izkazovati tako, da so vsi finančni odnosi transparentni in zakoniti, ter da ne prihaja do prelivanja sredstev za izvajanje javne službe v tržne dejavnosti. Javni zavodi so ustanovljeni z namenom zagotavljanja javne službe na področju izobraževanja, športa, raziskovanja, kulture, zdravstva, socialnega varstva. Javno službo na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji izvajajo tudi srednješolski javni zavodi. Poleg javne službe šole pogosto opravljajo različne tržne dejavnosti. Vidik prepletanja dejavnosti in delovanje šolskega sistema je prikazan tudi v razmerju do avstrijskega šolskega sistema.
Keywords: Javni sektor, javna služba, javni zavod, tržna dejavnost, srednješolski javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, pravna ureditev, Slovenija, Avstrija.
Published: 08.05.2014; Views: 2717; Downloads: 539
.pdf Full text (1,53 MB)

29.
KARIERA JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH
Anica Tanšek, 2013, master's thesis

Abstract: Kariera javnih uslužbencev v državnih organih, kot je predstavljena v magistrski nalogi opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Kariera javnega uslužbenca se prične s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi po predhodno izvedenem javnem natečaju za zaposlitev na uradniškem delovnem mestu in postopku za zaposlitev na strokovno-tehničnem delovnem mestu. Zaposlovanje v upravnih službah je mogoče samo na temelju javnega natečaja, kjer je treba upoštevati načelo enakopravne dostopnosti delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in zagotoviti izbiro kandidatu, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje, ali se pri zaposlovanju javnih uslužbencev zagotavlja objektivna izbira kandidatov ali pa je izbira kandidatov v postopku javnega natečaja kljub zakonskemu določilu, da se izbere najbolj strokovno usposobljen kandidat, lahko subjektivna. Karierni sistem je urejen hierarhično, zato uradnik prične kariero v najnižjem nazivu delovnega mesta, nato pa postopno napreduje do višjih nazivov in višjih delovnih mest. Kariera javnega uslužbenca se odraža v napredovanju, bodisi na istem delovnem mestu ali s premestitvijo na zahtevnejše delovno mesto. Za napredovanje v višji plačni razred in v višji naziv na istem delovnem mestu je pomembna letna ocena delovne uspešnosti. Javni uslužbenec je lahko nagrajen tudi z delom plače za redno delovno uspešnost in z dodatkom k plači zaradi dodatnih delovnih obremenitev v okviru rednega delovnega časa, ter z drugimi nedenarnimi nagradami. Vsi navedeni elementi naj bi javne uslužbence spodbujali k večji učinkovitosti in uspešnosti opravljenega dela. Vendar je avtonomija delodajalca in predstojnika pri priznanju pravic javnim uslužbencem omejena zaradi porabe javnih sredstev z določilom tretjega odstavka 16. člena in drugega odstavka 92. člena ZJU, pa tudi predpisi s področja financ, zato delodajalec ne sme sprejeti odločitve, ki bi javnemu uslužbencu določale večji oseb pravic, kot je to določeno v zakonu, podzakonskih predpisih ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. Tudi v nemškem uslužbenskem sistemu zakonodaja določa karierni sistem le za uradniška delovna mesta.
Keywords: državni organ, kariera, javni uslužbenec, uradnik, zaposlovanje, javni natečaj, delovna uspešnost, napredovanje, nagrajevanje.
Published: 22.08.2013; Views: 2582; Downloads: 639
.pdf Full text (1,20 MB)

30.
MEDIACIJA KOT OBLIKA ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPOROV - PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED Z ANGLIJO
Petar Škundrić, 2012, master's thesis

Abstract: Alternativno reševanje sporov (ARS) je nesodno reševanje sporov, ki je znano in se uporablja v Evropi in svetu. V nekaterih državah, kjer imajo na tem področju dolgo tradicijo, so postopki ARS del vsakdanjika, v drugih se postopki šele razvijajo in pridobivajo na veljavi. Sporom se ne bo možno nikoli povsem izogniti, zaradi česar so postopki ARS toliko bolj pomembni, saj je znano, da je večino sporov možno rešiti tudi brez posredovanja sodišča. Pri mediaciji gre za izvensodni proces, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem. Je neformalen, neobvezujoč, zaupen in strukturiran postopek, v katerem mediator strankam z dogovarjanji, pogajanji ter posebnimi mediacijskimi tehnikami pomaga pri iskanju sporazumne rešitve nastalega spora. Mediacija je v Sloveniji kot temeljni alternativni način reševanja sporov relativno nov institut, medtem ko je v angleškem sistemu mediacija oziroma konciliacija že dolgo uveljavljen in cenjen način reševanja sporov – predvsem delovnih. S sprejetjem Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah in kasneje še Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov je bil v Sloveniji položen temelj alternativnemu reševanju sporov, saj je ZARSS mediacijo uvedel kot redno poslovno funkcijo sodišč prve in druge stopnje. V prvem delu so predstavljene temeljne razlike med alternativnim reševanjem sporov in sodnim odločanjem ter zakonska ureditev instituta mediacije. V drugem delu so podrobneje predstavljene prednosti mediacijskega postopka ter prednosti, ki jih ima ureditev postopka mediacije v delovnih sporih pri delodajalcih, kateri bi v kolektivno pogodbo vnesli določbe, iz katerih bi izhajalo, da se v primeru nastalega spora med delavcem in delodajalcem le-ta prvotno poskuša rešiti na miren način s pomočjo mediacije. Vodilo magistrske naloge je ugotavljanje razširjenosti ter uspešnosti mediacije pred in po sprejetju ZARSS, kakor tudi njena učinkovitost napram rednemu sodnemu postopku, katera je bila merjena v porabi časa, ki je potreben za rešitev posamezne zadeve. Prav tako je bilo proučeno in raziskano razmerje stroškov pri postopku mediacjie (kjer se ne uporablja načelo uspeha postopka, temveč se običajno uporablja načelo delitve stroškov) napram sodnim stroškom. Tako kot porabljeni čas, ima tudi višina stroškov zelo pomemben vpliv na učinkovitost posameznega postopka. Ker imajo postopki ARS zelo dolgo tradicijo v Angliji, sem v tretjem delu proučil ter primerjal njihovo ureditev z ureditvijo postopkov ARS pri nas, iz katere je razvidna prednost angleškega sistema predvsem zaradi dolgoletne tradicije reševanja delovnih sporov pri instituciji ACAS (Advisory Concilation and Arbitration Service). ACAS s svojim prizadevanjem, kakovostnim delom, izobraževanji in predvsem s stalno informiranostjo delavcev in delodajalcev o možnih načinih reševanja njihovih sporov pripomore k temu, da se večina nastalih sporov reši z njihovo pomočjo. Različen pravni sistem ter kulturne razlike so razlogi, zaradi katerih imata Slovenija in Anglija tako različen razvoj mediacije. Vendar je Slovenija s sprejetjem temeljnih zakonov, ki urejajo postopke ARS (mediacijo), na dobri poti, da se le-ta v prihodnosti uveljavi tudi pri nas. V zaključku magistrske naloge pa sem navedel predloge, ki bi morebiti pripomogli, da bi se postopki ARS (mediacija) v prihodnosti pri nas še bolje uveljavili in bi tako ljudje spoznali, da so ti postopki napram sodnim učinkovitejši, manj stresni, cenovno ugodnejši, in kar je najpomembnejše, da uspešno zaključena mediacija pri delovnih sporih hkrati pomeni tudi obnovitev zaupanja med strankama, ki omogoča nadaljnjo medsebojno sodelovanje, katero po končanem sodnem postopku v večini primerov ni možno.
Keywords: alternativno reševanje sporov, delovni spori, mediacija, konciliacija, ZMCGZ, ZARSS, ACAS.
Published: 17.12.2012; Views: 2662; Downloads: 487
.pdf Full text (1,32 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica