SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
Analiza primernosti modelov za kontrolo napetosti dvosmerno nosilne naknadno prednapete betonske plošče brez sovpreganja
Aleks Vegi Kalamar, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo zajema modeliranje in analizo napetostno-deformacijskega stanja naknadno prednapete plošče brez sovpreganja s širokimi in plitkimi nosilci nove stavbe letališča Zagreb v programski opremi Sofistik. Poleg tega smo izvedeli raziskavo modeliranja T-prerezov, ki nam jih omogoča Sofistik. Rezultate prednapete plošče, dobljene z različnimi modeli smo primerjali z rezultati, dobljenimi s programom GRAFeM. Ugotovili smo, da vsi modeli T-prerezov, ki nam jih ponuja Sofistik niso uporabni pri analizi prednapete gredaste plošče, kjer nosilci potekajo v dveh pravokotnih smereh.
Keywords: prednapeti beton, plošča, T-prerez, modeliranje, Sofistik
Published: 08.10.2018; Views: 87; Downloads: 48
.pdf Full text (9,22 MB)

3.
4.
Sinteza in karakterizacija nikljevih(II) acetatov z aminopiridini
Danijel Korpar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bila sinteza novih nikljevih koordinacijskih spojin iz nikljevega(II) acetata tetrahidrata in aminopiridinov. Najprej smo sintetizirali nikljev(II) hidroksid, ki smo ga potem uporabili za sintezo nikljevega(II) acetata tetrahidrata. Sintetizirane kristale smo karakterizirali z rentgensko praškovno difrakcijo, termogravimetrično analizo, diferenčno dinamično kalorimetrijo, Fourierjevo transformacijsko infrardečo spektroskopijo, izmerili susceptibilnost in magnetizacijo ter izvedli monokristalno analizo. Delo je bilo namenjeno predvsem odkrivanju še nesintetiziranih nikljevih koordinacijskih spojin, določanju njihove kemijske formule ter spoznavanju različnosti in podobnosti sintetiziranih nikljevih koordinacijskih spojin ob uporabi različnih množinskih razmerij kemikalij, potrebnih za sintezo.
Keywords: nikljev acetat tetrahidrat, aminopiridin, koordinacijske spojine, termogravimetrična analiza (TGA), diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC), rentgenska praškovna difrakcija (RPD), monokristalna analiza, Fourierjeva transformacijska infrardeča spektroskopija (FTIR), magnetne meritve (merjenje susceptibilnosti in magnetizacije vzorcev)
Published: 08.07.2010; Views: 2534; Downloads: 433
.pdf Full text (2,33 MB)

5.
INTERNET IN VARNOST OTROK V OSNOVNI ŠOLI
Danijel Korpar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili aktualno problematiko varnega brskanja po svetovnem spletu, izpostavili nevarnosti pri brskanju in na kakšen način se lahko zoperstavimo nevarnostim na spletu. Analizirali smo, kako se najbolj ogrožena skupina uporabnikov svetovnega spleta, to so otroci in mladostniki, soočajo s težavami na spletu in na kaj morajo biti pozorni pri brskanju na spletu. Pregledali smo, kaj lahko za varno brskanje otrok in mladostnikov na spletu storijo starši, učitelji oz. izobraževalne ustanove in kako se s problemom varnega brskanja otrok in mladostnikov na spletu spopadajo znotraj in zunaj meja. Z anketnim vprašalnikom smo preverili obnašanje osnovnošolcev na spletu in kako se osnovnošolci sami zavedajo nevarnosti pri brskanju po spletu in ugotovili, da se otroci, predvsem devetošolci, že zavedajo nevarnosti na internetu in se jim v določeni meri tudi izogibajo.
Keywords: internet, osnovna šola, varnost otrok na internetu, zasebnost na internetu, internetne zlorabe, pozitivni in negativni vplivi interneta, internetna vzgoja, problem varnega brskanja na spletu, internetna družabna omrežja
Published: 10.02.2011; Views: 3027; Downloads: 224
.pdf Full text (2,17 MB)

6.
RABA UČNIH SLOVARJEV PRI ANGLEŠČINI V SLOVENSKIH GIMNAZIJAH
Irena Smole Korpar, 2011, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se ukvarja z izbranimi področji perspektive uporabnika učnih slovarjev. Prvi del predstavlja izbor nekaj najpomembnejših raziskav s tega področja v zvezi z vrstami slovarjev, uporabnikovih potreb in zmožnosti, najpogostejšimi raziskovalnimi metodami ter pedagoškimi vidiki, kot so poučevanje ustreznih zmožnosti in pomen slovarjev pri usvajanju besedišča tujega jezika. V drugem delu predstavljamo rezultate raziskave s pomočjo vprašalnikov za 105 dijakinj in dijakov štirih zaključnih letnikov gimnazij z mariborskega področja, ki se učijo angleščino kot tuji jezik. Ugotovili smo, da dijaki v šoli najraje uporabljajo knjižne dvojezične slovarje za dekodiranje in enkodiranje, enjojezične slovarje za preverjanje rabe besed ali zvez, poldvojezičnih slovarjev pa večina ne pozna. Analiza in primerjava vprašalnikov za dijake in učitelje je pokazala, da slednji na splošno visoko cenijo enojezične slovarje in da menijo (nasprotno kot dijaki), da so najprimernejši za dekodiranje. Obe skupini se strinjata, da so dvojezični slovarji najprimernejši za enkodiranje, enojezični pa za preverjanje rabe besed oz. besednih zvez. Učiteljem priporočamo več direktnega poučevanja dela s slovarji, le-ti pa morajo ustrezati potrebam uporabnikov in njihovim zmožnostim.
Keywords: učni slovarji, slovaroslovje, uporabniki slovarjev, raba slovarjev
Published: 15.03.2012; Views: 1142; Downloads: 71
.pdf Full text (5,45 MB)

7.
Razvoj detektorjev za visoko ločljivo pozitronsko tomografijo
Borut Grošičar, 2012, master's thesis

Abstract: V delu je predstavljen razvoj detektorjev za uporabo pri visokoločljivostni pozitronski tomografiji PET, positron emmision tomography). Pozitronska tomografija je dobro uveljavljena metoda tridimenzionalnega slikanja v nuklearni medicini za postavljanje diagnoze. Ker diagnoza temelji na opazovanju slik pridobljenih s slikanjem, je bistvena kvaliteta slike oz. ločljivost. Z motivacijo izboljšanja krajevne ločljivosti pri slikanju s pozitronsko tomografijo je nastal koncept PET sonde, ki znotraj omejenega vidnega polja izboljša prostorsko ločljivost obstoječega pozitronskega tomografa. Srce PET sonde je krajevno ločljiv silicijev senzor. V delu je opisan razvoj in karakterizacija silicijevih detektorjev za uporabo pri PET sondi, ter karakterizacija in umeritev detektorskih blokov za uporabo pri napravi PET v kombinaciji s PET sondo. V okviru tega dela je bil razvit večplastni način zlaganja silicijevih senzorjev, ki omogoča večjo verjetnost pri interakciji anihilacijskih fotonov energije 511 keV in kot tak obeta izboljšanje kvalitete slike pri slikanju s pozitronsko tomografijo v kombinaciji s PET sondo.
Keywords: Silicijevi senzorji, emisijska pozitronska tomografija, PET sonda, zlaganje senzorjev, zaporni tok
Published: 11.09.2012; Views: 1749; Downloads: 52
.pdf Full text (23,90 MB)

8.
UVAJANJE KORPORACIJSKEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJE ŠTAJERLES TRADE D.O.O.
Daša Korpar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja sem obravnavala pojem in pomen korporacijskega podjetništva za podjetje ter njegovo uvajanje na praktičnem primeru podjetja Štajerles trade d.o.o. Osnovna dejavnost družbe je prodaja in montaža stavbnega pohištva iz lesa in PVC-ja. Korporacijsko podjetništvo opredelimo kot podjetništvo znotraj obstoječe organizacije. Pomeni način vedenja podjetij in poudarja uvajanje novosti na različnih področjih, npr. izdelki, storitve, tehnologije, strategije, organiziranosti itd. Pri uvajanju korporacijskega podjetništva v podjetje Štajerles trade smo prišli do kar nekaj zaključkov. Tako smo ugotovili, da vizija podjetja v celoti podpira korporacijsko podjetništvo, saj povedo, da bodo najuspešnejše in cenovno najugodnejše podjetje, ki ponuja vse od estriha do strešnega okna na enem mestu. Poslanstvo podjetja Štajerles trade temelji na poslovanju organizacije in zadovoljstvu kupcev. Da bi ustrezalo po zgledu korporacijskega podjetništva, bi moralo v poslanstvo vključiti še preostale vidike kot so: odnos do zaposlenih, konkurenca in temeljne vrednote podjetja. V podjetju Štajerles trade so smotri in temeljnih cilji zelo dobro zastavljeni. Govorijo o obnašanju in delovanju podjetja, vključujejo udeležence v podjetju in izražajo namen podjetja, zato ustrezajo kriterijem korporacijskega podjetništva. Podjetje Štajerles trade ima poslovno-funkcijsko organizacijsko strukturo. Ker pa se podjetje razvija in beleži rast glede na prejšnja leta, bo s časoma moralo začeti razmišljati o naprednejši organizacijski strukturi, saj se bo z morebitnim povečanjem števila zaposlenih, spremenila tudi sama organizacijska struktura. Kultura podjetja Štajerles trade poudarja tri vrednote: sposobnost, odgovornost in poštenost. Podjetje dokaj dobro uvaja notranje podjetništvo v kulturo podjetja, saj izpolnjujejo vse vidike notranjepodjetniške kulture. Tudi zaposlenih v podjetju podpirajo korporacijsko podjetništvo, saj je odprta možnost napredovanja, izobraževanja, komunikacije in nagrajevanja. Uvajanje korporacijskega podjetništva vključuje tudi elemente, ki se prepletajo z zadovoljstvom zaposlenih. Podjetje zato redno izobražuje in usposablja svoje zaposlene in ima razvit tudi sistem nagrajevanja. Če pogledamo podjetje Štajerles trade d.o.o. in koncept korporacijskega podjetništva v celoti, lahko trdimo, da podjetje uspešno razvija in upošteva večino kriterijev korporacijskega podjetništva. Menimo, da podjetja kot je Štajerles trade prav zaradi vpeljave korporacijskega podjetništva beležijo pozitivne učinke na poslovne rezultate. Korporacijsko podjetništvo je zato izjemnega pomena za razvoj posameznega podjetja oz. organizacije in hkrati tudi za razvoj regije oz. narodnega gospodarstva.
Keywords: Korporacijsko podjetništvo, politika podjetja, kultura podjetja, organizacijska struktura, vodstvo podjetja in zaposleni.
Published: 21.11.2013; Views: 1250; Downloads: 162
.pdf Full text (1,27 MB)

9.
POMEN INOVACIJ ZA PODJETJE X
Tomaž Korpar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Ustvarjalnost in kreativnost sta predpogoja za ustvarjanje novih idej in rešitev na različnih področjih poslovanja. Z ustvarjanjem obetavnih oziroma potencialnih idej pridemo do invencij, ki so prva točka v invencijsko – inovacijskem procesu. Razvoj invencije v inovacijo je dolga in zapletena pot, ki zahteva veliko naporov in vlaganj. Invencija postane inovacija, ko je razvita do tiste stopnje, ko jo je mogoče tržiti. To pomeni, da jo kupci sprejmejo in kupijo, s tem pa prinesejo koristi avtorjem. Vmesna faza med invencijo in inovacijo je razložena s pojmom potencialna inovacija, ki pa se v nekaterih virih ne uporablja, kar lahko privede do napačnega dojemanja pojma inovacija. Potencialna inovacija je invencija, ki že vsebuje elemente, potrebne za uporabo in trženje, ni pa še našla svojih ciljnih skupin. Spodbujanje inovativnosti je mogoče s tehnikami generiranja idej, ukrepi, ki vzpostavljajo inoviranju naklonjeno okolje in uvajanjem inovacijske kulture v poslovanje. Zaradi svojih razsežnosti in koristi predstavlja inovativnost osnovo za napredovanje v smislu konkurenčnosti in posledično preživetje in razvoj podjetja. Naloga vodilnih kadrov in konkretno strateškega oziroma invencijsko–inovacijskega managementa v podjetju je, zagotavljanje inovativnega in ustvarjalnega delovnega okolja, v katerem se oblikujejo nove zamisli in rešitve. S primernim podpornim okoljem je nato potrebno ideje udejanjiti in poiskati odjemalce, ki so jih pripravljeni uporabljati. Ko kupci začnejo inovacije kupovati in koristno uporabljati, podjetja oziroma avtorji žanjejo svoje koristi. Z ustvarjanjem inovacij podjetja dosegajo povišanja tržnih deležev v primerjavi s konkurenti, kar jim prinaša pomembno strateško prednost in posledično večje dobičke. Inovacije prinašajo podjetjem koristi tudi z nefinančnega vidika, in sicer v obliki dobrega imena podjetja, ugleda in prepoznavnosti. Ustvarjanje inovacij je torej za podjetja, ki poslujejo na globalnih trgih, nuja in hkrati možnost postati svetovno prepoznavno, uspešno podjetje.
Keywords: Ideja, invencija, inovacija, ustvarjalnost, inovacijska kultura, invencijsko–inovacijski management, okolje, koristi.
Published: 23.10.2013; Views: 1049; Downloads: 188 
(1 vote)
.pdf Full text (513,50 KB)

10.
Zbrana navodila za laboratorijske vaje pri fiziki za študente kemije in kemijske tehnologije : [elektronska zbirka navodil za laboratorijske vaje iz fizike]
Samo Korpar, Marko Bračko, 2013, other educational material

Abstract:
Keywords: fizika, laboratorijske vaje
Published: 13.11.2013; Views: 895; Downloads: 157
.pdf Full text (1,44 MB)
This document has many files! More...

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica