| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 123
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
VALIDACIJA GRAVIMETRIČNE METODE ZA DOLOČANJE TEŽKOHLAPNIH LIPOFILNIH SNOVI V ODPADNIH VODAH
Majda Mekić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge ja potrditev pravilnosti pri določanju težkohlapnih lipofilnih snovi v odpadnih vodah in izlužkih odpadkov, v koncentracijskem območju med 10 mg/L in 500 mg/L. Za določanje masti in olj lahko uporabljamo gravimetrijsko metodo, ki zajema skupino snovi, ki jih lahko ekstrahiramo z izbranim topilom pri definiranih pogojih dela. Ekstrakt zajame le nepolarno - lipofilno zmes snovi iz vzorca. Določanje težkohlapnih lipofilnih snovi in njihova kvantitativna določitev je osnovana na ekstrakciji z izbranim ekstrakcijskim sredstvom. Po ekstrakciji z odparevanjem topilo odstranimo in s tehtanjem preostanka določimo množino ekstrahiranih snovi, ki predstavljajo težkohlapne lipofilne snovi v vzorcu. V prvem delu diplomske naloge smo vpeljali metodo za laboratorijsko delo, nato pa bomo metodo ovrednotili oziroma izvedli postopek validacije, kjer bomo določili: mejo zaznavnosti, mejo določljivosti, pravilnost, ponovljivost in obnovljivost na različnih vzorcih odpadnih vod.
Keywords: gravimetrija, težkohlapne lipofilne snovi, odpadne vode, izlužki odpadkov, validacija.
Published in DKUM: 02.10.2013; Views: 2948; Downloads: 339
.pdf Full text (2,45 MB)

52.
Book of abstracts
2013, other monographs and other completed works

Published in DKUM: 30.09.2013; Views: 2167; Downloads: 54
URL Link to full text

53.
DOLOČANJE VSEBNOSTI TEŽKIH KOVIN V EMISIJAH Z MASNO SPEKTROMETRIJO Z INDUKTIVNO SKOPLJENO PLAZMO
Klara Sitar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi omejenih izpustov nezaželenih snovi v zrak se morajo v skladu z zakonodajo izvajati meritve, ki služijo kot poročilo Agenciji Republike Slovenije za okolje. Preko nepremičnih virov onesnaževanja se v kemijski industriji v zrak izpuščajo prav tako nekatere kovine, katerih koncentracija je omejena, zato jo je potrebno kontrolirati. Merili smo koncentracijo izbranih kovin na območju tovarne Talum d.d. Z mikrovalovnim razklopom smo pričeli optimizacijo analiznega postopka, nato je sledila ICP-MS analiza. Iz izmerjenih meritev smo določili nekatere parametre validacije. Dodatno smo preverili še rezultate meritev, ki so bili izmerjeni tako v podjetju Talum Inštitut, d.o.o. kot na Zavodu za zdravstveno varstvo v Mariboru, in jih medsebojno primerjali. Rezultati kažejo, da je vpeljana metoda natančna in točna za večino izbranih kovin, kar torej ustreza standardom validacije. Primerjalna analiza je pokazala podobnost meritev pa tudi nekatera odstopanja.
Keywords: emisije, kovine, induktivno sklopljena plazma ICP-MS
Published in DKUM: 23.09.2013; Views: 2829; Downloads: 256
.pdf Full text (3,64 MB)

54.
SPEKTROFOTOMETRIČNO DOLOČANJE FLAVONOIDOV V OGNJIČU (CALENDULA OFFICINALIS)
Sandra Pirš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Calendula Officinalis vsebuje vrsto zdravilnih komponent, kot so čreslovine, grenčine, steroli, smole, terpeni in flavonoidi. Slednji so najpomembnejši, saj imajo močno antioksidativno delovanje, ki je zelo pomembno za zdravje. Vsi skupaj pa dajejo zelišču prav posebno zdravilno moč, ki pospešuje celjenje ran, čisti kri, ureja cirkulacijo, deluje protivnetno in antikarcenogeno. Namen diplomskega dela je bil poiskati, optimirati in delno validirati metodo za določevanje flavonoidov v ognjiču, ter primerjati vsebnost celokupnih flavonoidov v vzorcih, ki smo jih nabirali ob različnih luninih menah. Z omejeno količino vzorcev, ki smo jih vzorčili ob različnih luninih menah, smo izbrali spektrofotometrično metodo, metodo za določevanje flavonoidov z aluminijevim kloridom v metanolu. Da bi ugotovili, ali ima luna kakršenkoli vpliv na količino zdravilnih komponent v rastlinah, smo analizirali vzorce ognjiča, nabrane ob vseh štirih luninih menah; ob prvem krajcu, polni luni, zadnjem krajcu in luni v mlaju. Na podlagi vseh dobljenih rezultatov lahko povzamemo, da se je v 77% analiziranih vzorcev povišana vrednost flavonoidov v ognjiču pojavila pri polni luni,ta delež pa znaša pri suhih vzorcih do 3,7 % in pri svežih vzorcih do 16,1 %, v preostalih analiziranih vzorcih, pa se maksimum vsebnosti flavonoidov pojavi pri prvem krajcu. Metoda z aluminijevim kloridom v metanolu se je izkazala za primerno metodo določevanja flavonoidov v ognjiču.
Keywords: Calendula Officinalis, flavonoidi, antioksidanti, spektrofotometrija, lunini vplivi.
Published in DKUM: 01.07.2013; Views: 1924; Downloads: 304
.pdf Full text (1,72 MB)

55.
Validacija in izračun merilne negotovosti potenciometričnih postopkov določanja masnih deležev HCl in NaOH
Urška Polajžer, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil validirati: metodo za določitev masnega deleža HCl v vzorcih klorovodikove kisline in metodo za določitev masnega deleža NaOH v vzorcih natrijevega hidroksida z uporabo avtomatskega titratorja in potenciometrično indikacijo končne točke. Pri postopku validacije smo preverili: linearnost, ponovljivost, obnovljivost, točnost in robustnost preskusnih metod. Po izbiri ustreznih validacijskih parametrov smo izvedli eksperimente in potrdili primernost metod za predvideno uporabo ter ovrednotili merilno negotovost rezultata določitev masnega deleža HCl in NaOH. Ugotovili smo, da je postopek določitve masnega deleža HCl in NaOH v vzorcih klorovodikove kisline in natrijevega hidroksida primeren za predvideno vsakodnevno in rutinsko uporabo. Z validacijo smo dokazali, da sta preskusni metodi natančni, točni, linearni in robustni. V sklepnem delu diplomske naloge smo indentificirali vse izvore merilne negotovosti in s pomočjo modelnih enačb izračunali razširejeno merilno negotovost.
Keywords: klorovodikova kislina, natrijev hidroksid, avtomatski titrator, potenciometrična titracija, končna točka, kombinirana steklena elektroda.
Published in DKUM: 01.07.2013; Views: 2030; Downloads: 292
.pdf Full text (3,53 MB)

56.
DOLOČANJE VSEBNOSTI GLIKOLA V RABLJENIH OLJIH Z IR SPEKTROSKOPIJO
Dijana Dugonjić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je vpeljati in preveriti (validirati) analizno metodo za kvantitativno določitev vsebnosti glikola po standardni metodi ASTM E 2412:2010. S tem bi v laboratoriju podjetja Petrol d.d., kjer sem meritve opravljala, nadgradili tehniko za ugotavljanje glikola v rabljenih oljih. Do sedaj so imeli na infrardečem spektrometru s Fourierjevo transformacijo vpeljano le metodo za kvalitativno določitev vsebnosti glikola v oljih, ugotavljala se je le prisotnost oz. odsotnost glikola. Za kvantitativno določitev vsebnosti glikola sicer uporabljajo metodo plinske kromatografije, ki je zamudna, poleg tega je plinski kromatograf zelo zaseden z izvajanjem drugih analiz. Princip metode je priprava umeritvene krivulje ter primerjava rezultatov meritev med infrardečo spektroskopijo s Fourierjevo transformacijo in plinsko kromatografijo. Validacija analizne metode je obsegala določitev območja in linearnost, mejo določljivosti, točnost in natančnost meritev.
Keywords: validacija, etilen glikol, FT-IR, analiza, rabljeno olje
Published in DKUM: 01.07.2013; Views: 1613; Downloads: 167
.pdf Full text (1,82 MB)

57.
VALIDACIJA IN IZRAČUN MERILNE NEGOTOVOSTI PRI DOLOČANJU MASNEGA DELEŽA BAKRA V BAKROVIH FUNGICIDIH
Simona Ocvirk, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil validirati postopek določitve masnega deleža bakra v bakrovem fungicidu Cuprablau Z s potenciometrično titracijo in izračunati merilno negotovost rezultata določitve bakra. Za validacijo tega parametra smo se odločili zato, ker je baker aktivna snov v fungicidu. Za ostale parametre (suspenzibilnost, sejalni ostanek, omočljivost in izguba pri sušenju), ki se določajo v vzorcih Cuprablau-a Z, pa smo ovrednotili samo natančnost analitskih postopkov. Pri postopku validacije metode določitve masnega deleža bakra smo preverili selektivnost, linearnost, točnost, ponovljivost in obnovljivost preskusne metode, s tem smo potrdili karakteristike zmogljivosti in omejitve preskusne metode ter identificirali vplive, ki lahko te karakteristike spreminjajo. Za preverjanje selektivnosti metode smo raziskali vpliv interferenta - železa na rezultate določitve bakra. Za oceno linearnosti smo izvedli meritve realnega vzorca z različnimi standardnimi dodatki bakra. Točnost preskusnega postopka smo preverili s preskusom izkoristka, ki smo ga izvedli na realnem vzorcu z dodatkom bakra. Za oceno ponovljivosti določitve smo izvedli ponovitve meritev pod pogoji ponovljivosti na različnih realnih vzorcih. Za oceno obnovljivosti določitve pa smo izvedli ponovitve meritev pod pogoji obnovljivosti (ponovitve v različnih časovnih obdobjih z več analitiki) na različnih realnih vzorcih. Ugotovili smo, da je postopek določitve masnega deleža bakra v bakrovem fungicidu Cuprablau Z ustrezen za predvideno uporabo. Z validacijo smo dokazali, da je preskusna metoda selektivna, linearna, točna in natančna. Z ovrednotenjem merilne negotovosti rezultata določitve bakra smo določili kakovost in lažjo primerljivost rezultatov.
Keywords: Cuprablau Z, baker, natrijev tiosulfat, potenciometrična titracija, končna točka.
Published in DKUM: 05.06.2013; Views: 3531; Downloads: 392
.pdf Full text (2,64 MB)

58.
VALIDACIJA METODE ZA DOLOČANJE AFLATOKSINOV V OREŠČKIH S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO Z UPORABO IMUNOAFINITETNIH KOLON
Branka Bojanc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Za določanje aflatoksinov G1, G2, B1, B2 v oreščkih smo validirali metodo določanja s tekočinsko kromatografijo z uporabo imunoafinitetnih kolon. Rezultate analiziranih vzorcev smo opredelili s pomočjo umeritvene krivulje v koncentracijah od 1 μg/kg do 10 μg/kg. Dovoljena vsebnost vsote aflatoksinov G1, G2, B1, B2 v oreščkih je 4,0 μg/kg. Rezultate smo ovrednotili glede na predpisane zahteve analizne metode (koncentracijsko območje, meja določanja, meja zaznavnosti, ponovljivost, obnovljivost in pravilnost). Validirana metoda za določanje aflatoksinov G1, G2, B1, B2 v oreščkih s tekočinsko kromatografijo z uporabo imunoafinitetnih kolon je primerna in uporabna, kar smo potrdili z uspešnim sodelovanjem v medlaboratorijskim testom.
Keywords: aflatoksini, oreščki, validacija, tekočinska kromatografija
Published in DKUM: 29.05.2013; Views: 2279; Downloads: 267
.pdf Full text (20,50 MB)

59.
DOLOČANJE FENOLNEGA INDEKSA V IZLUŽKIH ODPADKOV KOVINSKE INDUSTRIJE
Jasmina Korže, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo izvedli validacijo spektrofotometrične metode določanja fenolnega indeksa s 4 - aminoantipirinom v skladu s standardom SIST ISO 6439:1996 (metoda B) in ovrednotili merilno negotovost za vzorce izlužkov odpadkov kovinske industrije fenolnega indeksa. S postopkom ekstrakcije trdno - tekoče oz. izluževanjem, kjer odstranjujemo s pomočjo topila iz trdnih zmesi topne komponente, smo pripravljali izlužke različnih odpadkov iz kovinske industrije. Kot topilo smo uporabili destilirano vodo. V izlužkih odpadkov: obzidave in ognjevzdržnih materialov, filtrskega prahu iz industrije brusov, filtrskega prahu iz industrije aluminija ter odpadnega livarskega peska, smo določili koncentracijo fenolnega indeksa in jo primerjali z vrednostjo iz uredbe o odpadkih (Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 103/2011), ki ne sme presegati 100 mg/l. Validacija analizne metode je obsegala določitev merilnega območja, mejo zaznavnosti, mejo določljivosti, linearnost, natančnost in točnost meritev ter pregled vpliva interferenc. Rezultati validacije so potrdili, da je metoda natančna, točna in zato primerna za določanje fenolnega indeksa v izlužkih odpadkov kovinske industrije. S preskušanjem smo ugotovili, da znaša merilna negotovost rezultatov ± 16,1 % (faktor pokritja k = 2 predstavlja 95 % stopnjo zaupanja) in je bila določena po modelu, ki uporablja validacijske podatke.
Keywords: fenolni indeks, izlužek odpadka, ekstrakcija tekoče - tekoče, spektrofotometrija, validacija, merilna negotovost
Published in DKUM: 27.05.2013; Views: 2285; Downloads: 217
.pdf Full text (2,17 MB)

60.
VALIDACIJA POSTOPKA DOLOČITVE MASNEGA DELEŽA KALCIJA V VZORCIH APNENČEVE MOKE IN OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI REZULTATA DOLOČITVE KALCIJA
Janja Ojsteršek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil razviti in validirati kompleksometrično metodo za določanje masnega deleža kalcija v vzorcih apnenčeve moke z avtomatskim titratorjem in fotometrično določitvijo končne točke s fototrodo. V prvi stopnji razvoja preskusne metode smo pregledali obstoječo literaturo, priskrbeli referenčni material in kemikalije ter pripravili ustrezne raztopine. Z upoštevanjem optimalnih pogojev delovanja fototrode in z definiranjem titracijskih parametrov smo na avtomatskem titratorju izdelali dve kompleksometrični metodi: metodo za standardizacijo titracijske raztopine EDTA in metodo za določanje masnega deleža kalcija v vzorcih apnenčeve moke. Po izbiri ustreznih parametrov validacijskega postopka preskusne metode smo izvedli eksperimente, potrdili njeno primernost za predvideno uporabo in ovrednotili merilno negotovost rezultata določitve kalcija. Ugotovili smo, da je postopek določitve masnega deleža kalcija v vzorcih apnenčeve moke primeren za predvideno uporabo. Z validacijo smo dokazali, da je preskusna metoda natančna, točna, linearna in selektivna. Z ovrednotenjem merilne negotovosti rezultata določitve kalcija smo določili kakovost in lažjo primerljivost rezultatov.
Keywords: kalcij, kalcijev karbonat, apnenčeva moka, fotometrična določitev, fototroda, kompleksometrična titracija, končna točka, EDTA
Published in DKUM: 03.04.2013; Views: 2216; Downloads: 358
.pdf Full text (2,90 MB)

Search done in 1.69 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica