| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 154
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
ANALIZA TERJATEV DO PREJEMNIKOV SREDSTEV IZ NASLOVA PASIVNE IN AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Marjeta Debenjak, 2010, diplomsko delo

Opis: V poslovnih knjigah Zavoda RS za zaposlovanje je velik delež evidentiranih terjatev do prejemnikov iz naslova pravic pasivne in aktivne politike zaposlovanja. Z izterjavo omenjenih terjatev se v praksi srečujem dnevno, zato sem jih v diplomski nalogi podrobno analizirala. Analize sem se lotila s posnetkom obstoječega stanja procesa izterjave. Osredotočila sem se zgolj na postopke izterjave redne in/ali sodne izterjave na Zavodu. Podana je ocena obstoječih procesov izterjave in programske opreme. V zaključku naloge so predlogi izboljšav in sprememb izterjave omenjenih terjatev. Ugotovila sem, da so obstoječi postopki izterjave na Zavodu potrebni spremembe. Največja slabost pri izterjavi terjatev je, da nima enotne programske opreme ali aplikacije za vse terjatve aktivne in pasivne politike zaposlovanja. Postopki so v veliki meri ročni in spremljanje terjatev je razpršeno med preveč služb Zavoda. Pripravljena analiza v diplomski nalogi bo osnova za prenovo spremljanja in obvladovanja terjatev na Zavodu.
Ključne besede: Zavod RS za zaposlovanje, terjatve, terjatve pasivne in aktivne politike zaposlovanja, programska oprema ali aplikacija postopki izterjave, sodna izterjava
Objavljeno: 15.10.2010; Ogledov: 1959; Prenosov: 4

2.
POSEBNOSTI PROCESA KNJIGOVODENJA NA PRIMERU IGRALNICE X
Nina Petrič, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V uvodu smo opredelili področje problema in opisali problem, postavili cilje, namen in osnovne trditve, navedli predpostavke in omejitve ter metode s katerimi smo kasneje raziskovali. Uvodnemu poglavju sledita dva teoretična ter dva praktična poglavja, zaključujemo pa s sklepnim poglavjem. Teoretični del diplomskega dela smo razdelili na dva dela. Predstavili smo knjigovodenje in opisali knjigovodski proces, ki poteka vse od nastanka poslovnega dogodka in se s knjigovodsko listino, kot dokazom nastanka poslovnega dogodka vpiše v poslovno knjigo, iz katere se kasneje sestavi računovodsko poročilo. V drugem delu pa smo opisali zakonski okvir, v sklopu katerega smo predstavili Zakon o igrah na srečo, iz katerega smo povzeli podatke, ki se navezujejo na proučevano temo in so se nam zdeli pomembni za bralca, ki se šele spoznava z igralništvom. Za igralnice velja enako kot za ostala podjetja, da morajo voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila v skladu z določbami Slovenskih računovodskih standardov, pri tem pa morajo upoštevati Zakon o gospodarskih družbah. Tukaj ni posebnosti, ki bi veljale samo za igralnico, zaradi tega jih nismo posebej opisovali, saj smo predpostavili, da bralec pozna standarde in je seznanjen z Zakonom o gospodarskih družbah. Omenili smo še dva interna akta, in sicer Pravilnik o računovodstvu in Interna navodila za delo družbe Hit d.d. V praktičnem delu diplomskega dela smo proučili konkreten proces prodaje igralniških storitev v igralnici Casino Perla. Najprej smo predstavili posebnosti knjigovodenja v igralnici, knjigovodske listine, ki nastajajo pri procesu prodaje igralniških storitev ter opisali kako poteka blagajniško poslovanje.
Ključne besede: blagajna igralnih avtomatov, blagajna igralnih miz, blagajniško poslovanje, diagram poteka, glavna blagajna, igralne mize, igralni avtomati, igralništvo, knjigovodenje, knjigovodske listine, proces knjigovodenja, Zakon o igrah na srečo.
Objavljeno: 23.11.2009; Ogledov: 2105; Prenosov: 473
.pdf Celotno besedilo (492,36 KB)

3.
POSEBNOSTI VAROVANJA SREDSTEV IN PREMOŽENJA NA VETERINARSKI POSTAJI
Martina Juvan, 2009, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava vidik sistema notranjih kontrol na veterinarski postaji. V literaturah obstaja veliko različnih definicij o notranjih kontrolah. Notranje kontrole so metode in postopki, ki jih je uvedlo vodstvo podjetja z namenom, da se zagotovi zaščita sredstev, ki se uporablja v delovnem procesu. Notranje kontrole obsegajo celotno poslovanje ter predstavljajo glavno in osnovno vrsto oblike notranje samozaščite v podjetju. Poznamo aktivne in pasivne notranje kontrole. V praksi se bolj uporabljajo aktivne notranje kontrole, čeprav so pasivne večkrat učinkovitejše. V diplomskem delu sem opisala proces nabave osnovnega sredstva in materiala ter katere kontrole se pojavijo v podjetju ob poslovnem procesu.
Ključne besede: notranje kontrole, material, osnovno sredstvo, računovodske kontrole, veterinarska postaja, varovanje sredstev, varovanje premoženja, poslovni proces.
Objavljeno: 26.01.2010; Ogledov: 1657; Prenosov: 98
.pdf Celotno besedilo (451,41 KB)

4.
POSEBNOSTI PREUČEVANJA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DEJAVNOSTI STROJNEGA KLJUČAVNIČARSTVA PRI MIKRO PODJETJIH V SLOVENIJI
Mirjana Horvat, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo analizirali poslovanje mikro podjetja, ki se ukvarja s strojnim ključavničarstvom, v primerjavi s tremi konkurenti. Namen analize je bolje odločati, izvajati in nadzirati poslovanje podjetja. Za analizo smo se odločili zato, ker gre za družinsko podjetje in je analiza lahko za podjetje zelo uporabna. V nalogi najprej predstavimo nekatere posebnosti podjetij z dejavnostjo strojnega ključavničarstva in analiziranja njihovega poslovanja. Sledi analiza delovanja konkretnega podjetja za obdobje treh let in primerjava s konkurenčnimi podjetji in predlogi za izboljšanje poslovanja.
Ključne besede: analiza poslovanja, uspešnost, učinkovitost, strojno ključavničarstvo, kazalniki, produktivnost, donosnost, bilanca stanja, poslovni izid, denarni tokovi.
Objavljeno: 21.01.2010; Ogledov: 1940; Prenosov: 173
.pdf Celotno besedilo (588,94 KB)

5.
UČINKOVITOST IN USPEŠNOST RAČUNOVODSKEGA SERVISA RS-TURHA K.D.
Katja Kelenc, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi sem proučevala analizo učinkovitosti in uspešnosti računovodskega servisa RS-Türha, k.d. na podlagi računovodsko — finančnih kazalnikov. Kot najpomembnejšo informacijsko osnovo za izračun kazalnikov, računovodski servis RS-Türha, uporablja računovodska izkaza, kot sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Izkazi morajo biti zanesljivi ter morajo realno in objektivno prikazovati finančno stanje ter poslovni izid v določenem obdobju. Ker pa nam podatki iz računovodskih izkazov ne dajejo celotne slike poslovanja, moramo iz njih izračunavati različne kazalnike. Te kazalnike lahko nato primerjamo s kazalniki iz prejšnjih leti, z vrednostmi povprečja panoge ali pa z izbranimi konkurenti. Te primerjave nam nato omogočajo spremljanje neuspešnosti oziroma uspešnosti sprejetih odločitev. Računovodski servis RS-Türha, k.d. je poslovno uspešno zaključilo poslovanje v preteklem obdobju in je tudi učinkovito. To ugotovitev nam pokaže analiza nekaterih kazalnikov, ki so v računovodskem servisu, v primerjavi s konkurenti, višji.
Ključne besede: računovodsko – finančni kazalniki, računovodski servis, učinkovitost, uspešnost
Objavljeno: 01.04.2010; Ogledov: 2319; Prenosov: 205
.pdf Celotno besedilo (862,87 KB)

6.
KONTROLING PROJEKTOV PRI PRIDOBIVANJU NEPOVRATNIH SREDSTEV EU
Tadej Stanič, 2010, diplomsko delo

Opis: Cilj diplomske naloge je bil predstaviti vlogo kontrolinga projektov ter naloge, ki jih ta izvaja v različnih fazah pridobivanja nepovratnih sredstev EU. V prvi fazi smo predstavili faze projektnega ciklusa evropskih projektov. Projektni ciklus lahko z drugimi besedami opredelimo kot življenjski cikel projekta. Ta definira faze, ki povezujejo začetek projekta z njegovim koncem Projektni ciklus sestavlja šest glavnih faz: programiranje, identifikacija, formuliranje in oblikovanje, financiranje, realizacija in evalvacija. V nadaljevanju je opredeljen pojem kontrolinga projektov, ki skuša združiti prednosti projektnega vodenja in kontrolinga. Projektni kontroling je tako sistem planiranja, kontroliranja, usmerjanja in informiranja. V zadnjem delu diplomskega dela je predstavljen pomen projektnega kontrolinga skozi projektni ciklus evropskih projektov ter aktivnosti, ki jih projektni kontroling mora izvesti za uspešno izvedbo evropskih projektov. Te naloge so: · pregled razpisnih pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev, · planiranje in priprava finančnega načrta izvedbe EU projekta, · spremljanje izvedbe projekta, · poročanje o poteku izvedbe projekta ter priprava in izstavljanje zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev.
Ključne besede: projektni kontroling, projektno vodenje, projekti, kontrolnig, nepovratna sredstva EU, evropski projektni ciklus
Objavljeno: 25.10.2010; Ogledov: 2252; Prenosov: 303
.pdf Celotno besedilo (1,19 MB)

7.
RAZMERJE MED INOVATIVNOSTJO IN USPEŠNOSTJO POSLOVANJA V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH
Vesna Ogriz, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: V diplomskem seminarju smo s pomočjo raziskav, temelječih na kvantitativnih podatkih, raziskali povezavo med inovativnostjo in uspešnostjo poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Ugotavljamo, da inovativnost pozitivno vpliva na poslovno uspešnost. Do kolikšne mere se bo to zgodilo, pa je odvisno od mnogih, s strani podjetja bolj ali manj obvladljivih dejavnikov. Med pomembnejšimi vplivnimi dejavniki najdemo starost podjetja, prisotnost razvojne in tržne strategije in njuno povezavo s hitrostjo tržne predstavitve inovacije, način razvoja inovacije ter posebnosti kulture v državi kjer podjetje posluje. Rezultati kažejo, da na podlagi uvedbe inovacije lahko največji pozitivni učinek na poslovanje pričakujejo mlada MSP, ki so inovacijo razvila znotraj podjetja, imajo oblikovano razvojno in tržno strategijo, ki se skladata s številom že obstoječih konkurentov na trgu in delujejo v državi, kjer je stopnja kolektivizma izrazito visoka.
Ključne besede: inovativnost, uspešnost poslovanja, mala in srednje velika podjetja(MSP), inovacija.
Objavljeno: 27.01.2011; Ogledov: 1593; Prenosov: 133
.pdf Celotno besedilo (326,54 KB)

8.
ZNANJA FORENZIČNEGA RAČUNOVODJE V SLOVENIJI IN V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE
Morena Blažević, 2010, diplomsko delo

Opis: Gospodarski kriminal, ki se je v zadnjem času zelo povečal je vzrok za povpraševanje po strokovnjakih, ki bi mu bili lahko kos. Eden izmed ukrepov gospodarstva je izobraževanje strokovnjakov na tem področju. S tem se posebej ukvarjajo forenzični računovodje. Ta poklic predstavlja novo vejo računovodstva. V tej diplomski nalogi smo se odločili predstaviti znanja, ki jih strokovnjak na takšnem področju potrebuje.
Ključne besede: forenzično računovodstvo, prevara, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Ekonomsko poslovna fakulteta West Virginia, Center za izobraževanje v pravosodju, Slovenski inštitut za revizijo, Nacionalni preiskovalni Urad, Združenja veščakov za preiskovanje gospodarskega kriminala
Objavljeno: 12.10.2010; Ogledov: 2665; Prenosov: 463
.pdf Celotno besedilo (916,20 KB)

9.
KAKO ZAGOTOVITI NEODVISNOST NOTRANJEGA REVIZORJA NA PRIMERU IZBRANIH PODJETIJ?
Maja Kosjek, 2010, diplomsko delo

Opis: Notranji revizor se mora zavedati pommbnosti svoje neodvisnosti. Četudi se zgodi, da revizor podleže določenim pritiskom v podjetju, ter ogrozi svojo neodvisnost ima na voljo različne dejavnike, ki mu lahko pomagajo pri ponovni vzpostavitvi njegove neodvisnosti.
Ključne besede: Notranje revidiranje, etika notranjega revizorja, neodvisnost notranjega revizorja, organizacije za zagotavljanje neodvisnosti notranjega revizorja, dejavniki za zagotavljanje neodvisnosti notranjega revizorja.
Objavljeno: 15.10.2010; Ogledov: 1802; Prenosov: 141
.pdf Celotno besedilo (553,50 KB)

10.
UVEDBA URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV V IZBRANI ORGANIZACIJI
Ana Šumak, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: V današnjem času, polnem nenadnih sprememb in velike konkurence je za podjetje izjemno pomembno, da zna izkoristiti konkurenčno prednost in najti načine, da le-to na dolgi rok tudi ohrani. Uspešnost podjetja je odvisna od tega, kako hitro in učinkovito podjetje sprejema in uporablja informacije, ki jih pridobiva s pomočjo določenih kazalnikov. Izjemno pomembno je, da podjetje ne spremlja le finančnih kazalnikov, ampak se usmerja predvsem na tiste vidike, ki omogočajo podjetju doseganje konkurenčne prednosti. Eden izmed načinov takšnega spremljanja uspešnosti je tudi uravnoteženi sistem kazalnikov, ki spremlja uspešnost podjetja s pomočjo štirih vidikov: finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti. Predstavljeni model ni le merilni sistem uspešnosti podjetja, ampak daje celovit pregled nad učinkovitostjo poslovanja podjetja (na vseh ravneh odločanja v podjetju). Preden se podjetje odloči za uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov, mora jasno opredeliti vizijo, poslanstvo ter cilje podjetja. Na podlagi tega se oblikuje sistem izbranih kazalnikov iz že omenjenih štirih vidikov, ki je prilagojen potrebam posameznega podjetja. Ta daje poslovodstvu informacije, ali sledi zastavljeni strategiji ter ciljem, ali ne. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo pričeli s projektom uvedbe uravnoteženega sistema kazalnikov v izbranem podjetju. Izbrali smo takšne kazalnike, ki so se nam po preučitvi dosedanjega stanja v podjetju zdeli najprimernejši in najbolj uporabni. Kazalniki bodo podjetju v pomoč, da se pravočasno odzovejo na morebitna odstopanja od želenega ter spremembe na trgu.
Ključne besede: uravnoteženi sistem kazalnikov, kazalniki, projekt, projektni management, poslanstvo, vizija, cilji podjetja, finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov, vidik učenja in rasti
Objavljeno: 26.01.2011; Ogledov: 2067; Prenosov: 383
.pdf Celotno besedilo (676,18 KB)

Iskanje izvedeno v 0.21 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici