| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 54
First pagePrevious page123456Next pageLast page
11.
Operation of waste-to-energy-plant optimisations by using design exploration
Miran Kapitler, Niko Samec, Filip Kokalj, 2012, original scientific article

Abstract: Nowadays, a part of Municipal Solid Waste (MSW) of higher calorific value is usually used as a fuel in Waste-To-Energy-Plant (WTEP) which uses bed combustion process in a grate furnace. The properties and structure of MSW are very variable, so the complete combustion and emissions on the reasonable level are often very hard to achieve. The Computational Fluid Dynamics (CFD) with different CFD codes is often used to analyse the situation in the WTEP. In this paper, the CFD simulation within ANSYS 13.0 software package and in WORKBENCH 2.0 environment is used and supplementary optimisationćs methods are employed by using design explorer approach to achieve the target - optimised values of the input and output parameters which have been defined in order to indicate the complete combustion in the furnace. Furthermore, input and output parameters interaction can be found and presented and measured. On this basis, the optimal operating conditions and optimal combustion chamber dimensions are established through decision support systems in order to assure the complete combustion process with minimal emissions on the environment. Moreover, these requirements should be taken into account to enhance the operation conditions in the existing furnace or in research, development or project phase. In this way, the costs and time in these activities can be reduced. This approach has benefits because it can be used in other furnaces which use other fuels such as biomass, waste-oils or coal.
Keywords: trdni komunalni odpadki, dinamika tekočin, predelava odpadkov v energijo, optimizacija, podpora
Published: 10.07.2015; Views: 445; Downloads: 40
URL Link to full text

12.
Postopki priprave za proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov
Janez Ekart, Niko Samec, Filip Kokalj, Brigita Polanec, 2013, original scientific article

Abstract: Namen raziskovalnega dela v predstavljenem članku je bil z matematičnim modelom poiskati rešitev za pripravo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, ki se lahko predelajo v trdno gorivo v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Nenevarni odpadki so definirani z DIREKTIVO 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (19. 11. 2008) - Priloga III1. Z uporabo matematičnega modela in njegovim orodjem občutljivosti, vezanim na posamezne lastnosti vhodnih odpadnih materialov, smo iz razpoložljivih odpadnih materialov z znanimi parametri njihovega organskega in anorganskega dela poiskali rešitev za njihovo najbolj optimalno izrabo. Iz razpoložljivih odpadnih materialov smo v maksimalnem masnem deležu pripravili zahtevano trdno gorivo z vsemi potrebnimi kakovostnimi lastnostmi z najvišjim mogočim kakovostnim razredom in iz preostanka razpoložljivih masnih tokov ostanek trdnega goriva slabše kakovosti, ki ga pa še vedno lahko plasiramo na trgu z možnostjo sosežiga v cementarnah ali sežigalnicah odpadkov. Pri ugotavljanju kakovosti nenevarnih odpadkov in trdnega goriva je bilo pomembno njihovo pravilno vzorčenje, ki se je izražalo v stopnji homogenizacije vzorcev, ki imajo vsak zase svoje kemijske, fizikalne in energijske lastnosti. Analiza kovinskega dela nenevarnih odpadkov je bila pomembna zaradi podatkov o pričakovanih emisijskih vrednostih v dimnih plinih, letečem pepelu, pepelu in žlindri, ki nastane pri sosežigu trdnega goriva v kurilni napravi. Analiza nekovinskega dela nenevarnih odpadkov je bila pomembna z vidika energijske vrednosti trdnega goriva in tehnoloških ter okoljskih posledic. Rezultati raziskovalnega dela so pokazali, da je mogoče iz razpoložljivih nenevarnih odpadkov doseči sorazmerno majhen masni delež visokokakovostnega trdnega goriva iz odpadkov glede na celotno razpoložljivo maso odpadkov, ki je sedaj v Sloveniji.
Keywords: nenevarni odpadki, trdno gorivo, kurilna vrednost, matematični model, razred trdnega goriva
Published: 10.07.2015; Views: 738; Downloads: 78
.pdf Full text (218,76 KB)
This document has many files! More...

13.
14.
Razširjen celoviti energetski pregled javnega podjetja za distribucijo energentov
Urban Hribernik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavan celoviti energetski pregled podjetja, ki se ukvarja z distribucijo in dobavo energentov mestu Maribor. Za diplomsko delo je bilo pregledano in obravnavano energetsko stanje podjetja in sicer porabe električne energije, zemeljskega plina, vode, goriv za vozila ter pisarniškega materiala za določitev ogljičnega odtisa. Za vse omenjene sklope je narejen pregled glavnih porabnikov. V diplomskem delu je zajeto dvoletno obdobje porabe omenjenih sklopov ter predlog za učinkovitejšo rabo energije ter pisarniškega materiala. Diplomsko delo je izvedeno po navodilih »Priročnika za izvajalce energetskih pregledov«. Energetski pregled je bil izveden zaradi pregleda stroškov navedenih sklopov in za lažjo določitev ter nato izvedbo ukrepov za zmanjšanje teh stroškov in ogljičnega odtisa podjetja.
Keywords: energetski pregled, ogljični odtis, učinkovita raba energije.
Published: 17.10.2013; Views: 1434; Downloads: 78
URL Link to full text

15.
ENERGETSKI POTENCIAL TRDNIH KOMUNALNIH ODPADKOV NA GORENJSKEM
Martin Pavlovčič, 2014, master's thesis

Abstract: V Sloveniji imamo Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, ki sledi evropski politiki ravnanja s komunalnimi odpadki, kar pomeni, da imata snovna izraba in reciklaža prednost pred energetsko izrabo odpadkov. Kljub temu pa je za preostanek odpadkov po mehansko biološki obdelavi potrebno ustrezno poskrbeti, saj se ne sme odlagati odpadkov z zadostno kurilno vrednostjo in biološko razgradljivih odpadkov. Za rešitev tega problema je potrebno del odpadkov z zadostno energetsko vrednostjo termično obdelati oziroma sežgati in energetsko izkoristiti, biološko razgradljive odpadke pa kompostirati ali obdelati v bioplinarni. Zato smo analizirali možnost energetske izrabe odpadkov, ki nastanejo na Gorenjskem, v lokalnem okolju.
Keywords: termična obdelava odpadkov, ekonomika sežigalnice, bioplin, ekonomika bioplinarne, energetika
Published: 18.07.2014; Views: 1014; Downloads: 186
.pdf Full text (4,47 MB)

16.
Snovanje, izdelava in testiranje male kurilne naprave na lesne pelete
Nejc Štumberger, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni postopki snovanja, izdelave in testiranja male kurilne naprave na lesne pelete po veljavnem standardu. Prikazane so konstrukcijske in varnostne zahteve pri načrtovanju naprave, uporabljeni materiali in tehnologija izdelave za točno določeno kurilno napravo. Prav tako so predstavljeni teoretični izračuni za določitev potrebnih ogrevalnih površin, grelne moči ter izkoristka kotla. Z namenom testiranja naprave so bile opravljene meritve obratovalnih karakteristik, ki so zajemale določanje grelne moči, izkoristka kotla ter emisije dimnih plinov. Za preizkusno gorivo so bili uporabljeni standardizirani lesni peleti. S pomočjo dobljenih rezultatov meritev smo potrdili energetsko ustreznost ter učinkovitost male kurilne naprave.
Keywords: male kurilne naprave, lesni peleti, snovanje, testiranje, obratovalne karakteristike, izkoristek naprave, zgorevanje, prenos toplote
Published: 11.12.2014; Views: 798; Downloads: 290
.pdf Full text (2,71 MB)

17.
Kurjenje odpadnih plinov tovarne formalina Nafte Lendava v obstoječem parnem kotlu
Damir Lučić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja tehnološke rešitve za kurjenje odpadnih plinov tovarne formalina Nafte Lendava v obstoječem parnem kotlu. V delu je prestavljen proces proizvodnje formalina, proces prestrezanja in transporta odpadnih plinov od tovarne do parnega kotla ter požarna varnost za dovod in kurjenje v kotlu. V predstavitvi kurjenja je prikazano, kako odpadne pline uporabljamo kot dodatno gorivo k zemeljskemu plinu in mazutu, ker vsebujejo vodik se zaradi tega tudi zmanjša proizvodnja ogljikovega dioksida. V nadaljevanju so predstavljene nepopolnosti pri kurjenju ter njihove rešitve, ki so pripomogle k nemotenemu delovanju procesa. Na koncu diplomskega dela je predstavljen ekonomski učinek kurjenja formalinskih plinov, ki prikazuje znaten prihranek osnovnih goriv.
Keywords: formalinski odpadni plini, tovarna formalina, parni kotel, zgorevanje, varnostne zahteve za pline
Published: 15.10.2014; Views: 950; Downloads: 77
.pdf Full text (1,96 MB)

18.
Zgorevanje in merjenje emisije snovi v zrak pri uporabi lesnih peletov v mali kurilni napravi
Sašo Dojnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Kurilne naprave se uporabljajo za tudi ogrevanje stanovanjskih objektov. Za kurjavo lahko uporabljamo več različnih virov, fosilna goriva (kurilno olje, premog, zemeljski plin) in lesno biomaso (drva, sekanci, peleti). S kurjenjem lesne biomase se v ozračju skupna vrednost toplogrednih plinov ne poveča, saj v primeru propadanja lesa nastane enaka količina ogljikovega dioksida kakor pri zgorevanju le tega. Vedno bolj so zaostreni zakoni glede dovoljenih količin izpustov v ozračje, zato morajo proizvajalci kurilnih naprav neprestano izboljševati postopke zgorevanja in obdelovanja izpustnih plinov. V tem smislu smo naredili izboljšavo v notranjosti peletnega gorilnika in s tem zmanjšali vsebnost CO v dimnih plinih.
Keywords: Biomasa, peletni gorilnik, meritve emisij izpustnih plinov
Published: 12.11.2014; Views: 1067; Downloads: 151
.pdf Full text (2,02 MB)

19.
Sedanja problematika in okoljsko - ekonomska vizija sistema ravnanja z ločeno odpadno embalažo v Sloveniji
Rok Korošec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Znano je, da so potrebe potrošnikov iz dneva v dan večje. Posledično izrazito narašča tudi količina odpadkov, ki vstopajo na trg. V tem okviru je posebej pereč problem ločeno zbrane odpadne embalaže. Družbe, ki izvajajo zbiranje, so v težavah zaradi prevelike količine odpadkov in zakonskih pomanjkljivosti, zato je treba sistem v najkrajšem možnem času sanirati in optimirati. V diplomski nalogi bom obenem s teoretičnimi osnovami s področja odpadne embalaže opisal nekaj primerov dobre prakse iz različnih držav Evropske unije ter predstavil sistem, ki ga uporabljamo v Sloveniji. Predstavil bom tudi način reševanja problemov z vidikov transparentnosti, nadzora in učinkovitosti, ki odločilno vplivajo na njegovo učinkovito delovanje.
Keywords: odpadna embalaža, odpadki, ravnanje z odpadno embalažo, ločeno zbiranje odpadkov, reciklaža, statistični podatki, družbe za ravnanje z odpadno embalažo.
Published: 20.10.2014; Views: 815; Downloads: 190
.pdf Full text (1,81 MB)

20.
Analiza pogojev zgorevanja v sekundarni komori pilotne sežigalnice na podlagi računske dinamike tekočin
Filip Kokalj, Niko Samec, Leopold Škerget, 2005, original scientific article

Abstract: Predstavljena je numerična analiza zgorevanja v sekundarni komori (termoreaktorju) dvostopenjske pilotne sežigalnice z uporabo računske dinamiketekočin (RDT-CFD). Z raziskavo smo se osredotočili na analizo fizikalnih pogojev popolnega zgorevanja, kakor so temperatura, čas zadrževanjain turbulentno mešanje. Uporabili smo več izvedb programov vrste CFX za RDT, ki omogočajo uporabo različnih modelov zgorevanja v odvisnosti od vrste in načina zgorevanja. Izbira ustreznega modela zgorevanja je potekala napodlagi primerjave numeričnih rezultatov z izmerjenimi vrednostmi nekaterih makroparametrov zgorevanja v termoreaktorju. Uporabili smo modele na temelju enostopenjske bimolekularne kemijske reakcije in modela večstopenjskih reakcij, ki omogočata bolj natančno napoved dogajanja v sekundarni komori pilotne sežigalnice. Z večstopenjskima modeloma lahko izračunamo lokalne koncentracije ostankov nepopolnega zgorevanja, kar je izrednega pomena za primerno oblikovanje in optimiranje kurilnih naprav. Na podlagi izbranega modela zgorevanja je izvedena temeljna analiza zgorevanja v termoreaktorju z vidika doseganja pogojev popolnega zgorevanja pri različnih obratovalnih razmerah, ki so posledica spremenljive količine, sestave in kurilne vrednosti plinov iz primarne komore. Prišli smo do pomembne ugotovitve, da na kakovost zgorevanja v termoreaktorju v največji meri vplivata naèčn dovoda sekundarnegain terciarnega zraka ter njuno razmerje.
Published: 10.07.2015; Views: 297; Downloads: 25
URL Link to full text

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica