SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 124
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Kakovost življenja mladostnikov s celiakijo
Megi Šućurović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Teoretična izhodišča: Celiakija je kronična bolezen tankega črevesa, ki je posledica preobčutljivosti na gluten. Gluten je osnovni protein zrnja pšenice, podobne proteine najdemo v zrnju ječmena, rži in ovsa. Gluten povzroča poškodbe sluznice tankega črevesa, kar ima za zmanjšano funkcijo tega dela črevesa in motnje v presnovi prehrane. Mladostniki od 15-19 let so ena izmed najranljivejših populacij, saj v tem obdobju pogosto samovoljno prenehajo z dieto. Namen: Cilj raziskave je bil, ugotoviti ali mladostniki s celiakijo živijo kakovostno življenje. Zanimalo nas je ali mladostniki kršijo dieto in zakaj. Metode: Raziskava je potekala s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 18 vprašanj, od tega 12 vprašanj zaprtega in 6 vprašanj polodprtega tipa. Anketiranih je bilo 50 mladostnikov starih od 10 do 24 let. Vsi anketirani mladostniki so člani Slovenskega društva za celiakijo. Rezultati in diskusije: Raziskava je pokazala, da več kot polovica anketiranih mladostnikov živi kakovostno življenje kljub bolezni, da nimajo težav z druženjem in da jih bolezen pri tem ne ovira. Velika večina pa se tudi dosledno drži brezglutenske diete. Še vedno pa je kar nekaj mladostnikov, ki zaradi celiakije nima prijateljev, ne živi dovolj kakovostno in se ne drži brezglutenske diete. Zato je še toliko bolj pomembna zdravstvena vzgoja mladostnikov s strani medicinskih sester ter osveščanje javnosti.
Keywords: Ključne besede: celiakija, gluten, brezglutenska dieta, mladostniki, zdravstvena vzgoja.
Published: 27.09.2011; Views: 2222; Downloads: 291
.pdf Full text (726,16 KB)

2.
VPLIV OTROŠKIH IGER NA RAZVOJ OTROKA
Dijana Josipović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Igra je že sama po sebi otroku prijetna dejavnost, ker ustreza njegovi podzavestni potrebi po udejstvovanju. Torej je glavni motiv otrokove igralne dejavnosti zabava. Vedeti moramo, da igra precej vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence, na pridobivanje novih izkušenj in znanja, med drugimi tudi na njegovo čustveno življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje. Igranje pa ni namenjeno le preganjanju dolgčasa, ampak to za otroka pomeni priložnost za učenje in spodbujanje razvoja. V diplomskem delu smo predstavili razvoj otroka od rojstva do vstopa v šolo, nekatere najpogostejše vrste iger, za katere se otrok odloča. Predstavili smo načine spodbujanja staršev za igre, ki krepijo razvoj otroka, in nekatere naloge medicinske sestre. Namen raziskave, ki je bila izvedena, je bil, ugotoviti, kakšno mišljenje imajo starši o igri, kakšen vpliv ima igra na njihovega otroka in kako pomembno vlogo ima pri vsem tem medicinska sestra. Metodologija in metoda dela: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna deskriptivna metoda dela. Za pridobivanje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je bil namenjen staršem otrok, ki obiskujejo vrtec. Od 60 razdeljenih anketnih vprašalnikov jih je bilo vrnjenih in izpolnjenih 49. Podatke, ki smo jih pridobili, smo statistično obdelali in grafično prikazali s pomočjo programov Microsoft Excel in Microsoft Word. Rezultati: Glede na izpolnjeno anketo smo ugotovili, da starši igri pripisujejo velik pomen, zato svoje otroke k temu tudi spodbujajo. Hkrati pa so mnenja staršev deljena o vlogi medicinske sestre pri načinih spodbujanja staršev k igri z otrokom. Sklep: Igra je za otroka zelo pomembna, saj vpliva na njegov razvoj in razmišljanje. Starši imajo pri igri prav tako pomembno vlogo, saj nastopajo kot spodbujevalci, predvsem pa kot soigralci s svojim otrokom.
Keywords: otrok, starši, igra, razvoj, medicinska sestra
Published: 01.02.2012; Views: 3810; Downloads: 557
.pdf Full text (896,18 KB)

3.
Bolečina pri otrocih
Drago Ačko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili bolečino pri otrocih in kot pomemben element zagotavljanja kakovostne zdravstvene nege tudi lestvice za merjenje bolečine pri otrocih. Od pravočasnega prepoznavanja in merjenja bolečine pri otrocih je odvisen rezultat zdravljenja in zadovoljstvo otrok. V diplomskem delu smo opisali fiziologijo bolečine ter predstavili farmakološke in nefarmakološke metode lajšanja bolečine pri otrocih. Predstavili smo zdravstveno nego otroka z bolečino v vseh štirih faza procesa zdravstvene nege. Predstavili smo možne negovalne diagnoze pri otroku z bolečino in načrt zdravstvene nege. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo delno strukturiranega anketnega vprašalnika. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali imajo člani negovalnega tima znanje in izkušnje za prepoznavanje in ocenjevanje jakosti bolečine pri otrocih, ter katero lestvico člani negovalnega tima za oceno jakosti bolečine pri otrocih najpogosteje uporabljajo. Anketo smo izvedli med člani negovalnega tima, ki so zaposlenih na otroškem oddelku. Rezultati. Ugotovili smo, da imajo člani negovalnega tima zadovoljivo znanje in izkušnje za prepoznavanje in ocenjevanje bolečine pri otrocih in da za ocenjevanje jakosti bolečine najpogosteje uporabljajo enodimenzionalno lestvico VAS. Sklep. Otroci zelo pogosto trpijo za akutno ali kronično bolečino ter bolečino med samim izvajanjem diagnostično terapevtskega programa. Dobro sodelovanje med zdravstvenimi delavci, otroki in starši je ključnega pomena za čim boljše obvladovanje bolečine pri otrocih. Člani negovalnega tima morajo imeti za obravnavanje bolečine pri otrocih znanje in izkušnje. To znanje in izkušnje pa bi morali le ti kontinuirano nadgrajevati s strokovnimi izobraževanji.
Keywords: bolečina, otrok, vrednotenje in lajšanje bolečine, zdravstvena nega, merjenje bolečine.
Published: 01.02.2012; Views: 3574; Downloads: 812
.pdf Full text (504,57 KB)

4.
RAST IN RAZVOJ OTROKA DO 18. MESECA STAROSTI
Janja Kosi, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Povezanost otrokovega zdravja in načina življenja mladih družin je zelo pomembna. Predstavitev zdravega življenjskega sloga mladim družinam je pomembna naloga medicinske sestre v dispanzerju za otroke in otroški posvetovalnici. Življenjski slog je v otroštvu odvisen od staršev in njihovih navad in pomembno vpliva na zdravo rast in razvoj. V diplomskem delu smo predstavili rast in razvoj otroka do 18. meseca starosti in dejavnike, ki na to vplivajo. Predstavili smo otroško zdravstveno preventivo ter vlogo in nalogo medicinske sestre v dispanzerju za otroke in otroški posvetovalnici. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili rezultate raziskave, s katero smo želeli ugotoviti, ali medicinska sestra v otroški posvetovalnici poda dovolj informacij o zdravem življenjskem slogu ter o negativnih dejavnikih tveganja, ki vplivajo na rast in razvoj otroka do 18. meseca starosti. SKLEP:Pomembno je, da starši vedo, kako s svojim načinom življenja vplivajo na rast in razvoj svojega otroka. Vedeti morajo, s čim lahko otroku zagotovijo kakovostno življenje. Seznaniti se morajo z zdravim življenjskim slogom in ga skušati privzgojiti svojemu otroku. Na zdravo rast in razvoj otroka vplivajo različni dejavniki. Poznamo pozitivne dejavnike, med katere štejemo redno telesno dejavnost, zdravo in pravilno prehrano, manj stresno okolje, pogovor z otrokom … Poznamo pa tudi negativne dejavnike: kajenje, prekomerno uživanje alkohola, uživanje drog, telesna neaktivnost, nasilje nad družinskimi člani … Starši morajo kot otrokovi skrbniki že od rojstva dalje skrbeti, da ima otrok zdravo okolje, v katerem se lahko razvija v zdravega človeka. Starši se morajo zavedati, da je otrok ogledalo njih samih in se bo v življenju ravnal tako, kot so ga učili oziroma kot se je naučil od staršev.
Keywords: otrok, rast, razvoj, negativni dejavniki tveganja, življenjski slog, medicinska sestra.
Published: 11.06.2012; Views: 2060; Downloads: 286
.pdf Full text (1,29 MB)

5.
Medicinska sestra in otrok z laktozno intoleranco
Tanja Hribernik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Laktozna intoleranca je bolezen, ki jo povzroča pomanjkanje encima laktaze. Pomanjkanje encima laktaze onemogoča popolno razgradnjo laktoze na glukozo in galaktozo v tankem črevesu. Nerazgradnja laktoze povzroči neprijetne simptome. Otroci se zaradi neprijetnih simptomov začnejo upirati hrani, kar privede do izgubljanja telesne teže ter zastoja v rasti. Pri večini otrok se zmanjša samostojnost ter postanejo negotovi glede hrane, kaj smejo uživati in kaj ne. Otrok se mora soočiti z brezlaktozno dieto, pri čemer pa potrebuje pomoč ter podporo staršev in članov zdravstvenega in negovalnega tima. Namen: Predstaviti značilnosti laktozne intolerance ter obenem vlogo medicinske sestre pri obravnavi teh otrok. Namen raziskave je ugotoviti v kolikšni meri so otroci in njihovi starši poučeni o bolezni in zdravljenju le-te. Metode: Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo delno strukturiranega anonimnega vprašalnika, ki je vseboval 21 vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 30 staršev bolnih otrok, ki so v obravnavi v pediatrični gastroenterološki ambulanti Splošne bolnišnice Celje. Rezultati in diskusija: Na podlagi analize pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da se je pri večini otrok zdravstveno stanje po uvedbi brezlaktozne diete postopoma izboljšalo, pri nekaterih so težave celo izginile. Ugotovili smo tudi, da se starši v veliki večini zavedajo pomena brezlaktozne diete in posledic nezdravljenja. Starši so mnenja, da medicinske sestre z delom zadovoljujejo njihova pričakovanja glede zdravstveno vzgojnega svetovanja ter menijo, da imajo dovolj znanja o laktozni intoleranci.
Keywords: otrok, laktozna intoleranca, brezlaktozna dieta, zdravstveno vzgojno delo, medicinska sestra
Published: 11.06.2012; Views: 1591; Downloads: 402
.pdf Full text (5,46 MB)

6.
Otrok v bolnišnici
Marija Horvat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Sprejem otroka v bolnišnico povzroči tako pri otroku kot njegovih starših nemir in strah. Vloga tujca je prva vloga, ki jo prevzame medicinska sestra v medosebnem odnosu. Tej vlogi sledi vloga medicinske sestre kot vira informacij, ko mora medicinska sestra otroku in staršem zagotoviti želene informacije in odgovoriti na vprašanja, ki so povezana s samim otrokom in njegovim zdravstvenim stanjem. Pri tem mora paziti, da staršem posreduje informacije, ki zadevajo področje zdravstvene nege. Temu sledijo vloga učitelja, ki je kombinacija vseh vlog, vloga voditelja otroka in staršev čez proces zdravstvene obravnave, vloga nadomestne osebe, ko otrok vidi v medicinski sestri osebo, ki ji lahko zaupa in mu lahko začasno nadomesti mamo, ter vloga svetovalca, ko otrok ali starši izrazijo željo po nasvetih.V diplomskem delu smo skozi aplikacijo teorije Hildegard Peplau v praksi predstavili zdravstveno nego bolnega otroka v bolnišnici in sodelovanje ter delo medicinskih sester z bolnim otrokom in njegovimi starši.Analiza raziskave je potrdila, da so bili starši vključeni v zdravstveno nego svojega otroka, ko je bil le-ta v bolnišnici, in da so bili zelo zadovoljni z zdravstveno obravnavo svojega otroka. Večina staršev, ki so pustili otroka v bolnišnici samega, je bila sicer zaskrbljena, vendar so otroka zaupali medicinskim sestram. Prav tako je glede na rezultate ankete odnos med medicinskimi sestrami, otrokom in starši zelo dober, kar vsekakor deluje pozitivno tako na otroka kot starše, otrok tudi hitreje okreva in se vrne v svoje okolje.
Keywords: otrok, bolezen, starši, medosebni odnosi, medicinska sestra, komunikacija.
Published: 11.06.2012; Views: 2732; Downloads: 506
.pdf Full text (1,23 MB)

7.
Informiranost staršev o obveznem cepljenju predšolskih otrok
Janja Bračič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili obvezna cepljenja predšolskih otrok. Opisali smo, zakaj je treba otroke cepiti, s katerimi cepivi se cepijo in kakšni so možni stranski učinki cepljenj. Opisali smo tudi dileme staršev glede obveznega cepljenja in kakšno vlogo imajo pri zdravju svojega otroka. V nadaljevanju smo se osredotočili na vloge in naloge medicinske sestre pri cepljenju. V empiričnem delu diplomskega dela smo predstavili rezultate raziskave, s katero smo želeli ugotoviti, kakšno znanje in mnenje imajo starši o obveznem cepljenju predšolskih otrok. Namen raziskave je bil ugotoviti informiranost staršev o pomenu cepljenja in raziskati, katera so tista cepljenja, ki pri starših povzročajo največ dilem. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodi dela. Podatke smo pridobili s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika. Anketo smo izvedli med starši, ki so prišli z otroki na preventivni pregled v Zdravstveni dom Gornja Radgona in v Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor. Anketa je bila sestavljena iz sedemnajstih vprašanj, od tega jih je bilo dvanajst odprtega, dve polodprtega in tri zaprtega tipa. Rezultati. Rezultati raziskave so pokazali, da so starši dovolj informirani o obveznem cepljenju otrok. Veliko jih samih pridobi informacije, vendar večjih dilem in dvomov glede cepljenja ni. Največ informacij o cepljenju pridobijo od zdravnika in medicinske sestre. Sklep. Obvezno cepljenje predšolskih otrok je pomembno, saj želimo v prvi vrsti zaščititi otroke pred tistimi nalezljivimi boleznimi, ki bi v otroštvu in v času življenja lahko pustile hude posledice. Vloga medicinske sestre pri samem cepljenju ali ob zdravstvenovzgojnem delovanju je izjemno velika. Starše mora informirati, da cepljenje ne ščiti le njihovega otroka, temveč celo družino in celotno skupnost.
Keywords: obvezno cepljenje, cepiva, medicinska sestra, predšolski otrok, starši, zdravstvena nega
Published: 04.07.2012; Views: 2603; Downloads: 431
.pdf Full text (868,73 KB)

8.
Pravilna in varna uporaba antibiotikov pri mladostnikih
Leja Dobravc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili pravilno in varno uporabo antibiotikov pri mladostnikih. Opisali smo navodila za pravilno in varno uporabo antibiotikov, kot je upoštevanje predpisanega odmerka antibiotika, časovnega razmika med posameznimi odmerki ter upoštevanje časa zdravljenja z antibiotiki. Opisali smo delovanje antibiotikov, pravilno shranjevanje antibiotikov ter neželene/stranske učinke, ki se lahko pojavijo pri jemanju antibiotikov. Predstavili smo posledice, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporabe antibiotikov, kot je rezistenca/odpornost bakterij proti antibiotikom. Opisali smo tudi vlogo medicinske sestre pri izvajanju medikamentozne terapije ter zdravstveno vzgojo mladostnikov pri uživanju medikamentozne terapije. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo delno strukturiranega anketnega vprašalnika. Z raziskavo smo želeli ugotoviti seznanjenost mladostnikov s pravilno in varno uporabo antibiotikov. Anketo smo izvedli med dijaki 3. in 4. letnika, ki obiskujejo Srednjo zdravstveno šolo Celje. Rezultati. Raziskava je pokazala, da so mladostniki seznanjeni s pravilno in varno uporabo antibiotikov, saj jih večina upošteva zdravnikova navodila glede predpisanega odmerka antibiotika, časovnega razmika med posameznimi odmerki ter navodila glede trajanja zdravljenja z antibiotiki. S posledicami, ki lahko nastanejo zaradi nepravilne uporabe antibiotikov, je seznanjenih le polovica vseh anketiranih mladostnikov. Sklep. Antibiotiki so dragocena in zelo pomembna zdravila za zdravljenje in preprečevanje okužb, ki jih povzročajo bakterije. Več antibiotikov se uporablja, več bakterij razvije odpornost proti njim. Delno je to naravni pojav in se dogaja po vsem svetu, problematično je zlasti, kadar se antibiotike uporablja preveč in za napačne namene. Pojav odpornosti proti antibiotikom je nujna skrb nas vseh. Če želimo ustaviti širjenje odpornosti, je pomembna zavest vsakega posameznika, da jemlje antibiotike le, kadar je to potrebno in ko jih predpiše zdravnik.
Keywords: antibiotiki, varna uporaba antibiotikov, zdravila, mladostnik, vloga medicinske sestre, zdravstvena vzgoja
Published: 02.10.2012; Views: 1398; Downloads: 305
.pdf Full text (919,11 KB)

9.
POZNAVANJE SODOBNIH SMERNIC PRVE POMOČI PRI OTROKU Z ZAPORO DIHALNE POTI Z VIDIKA NEPROFESIONALCEV
Blažka Kozikar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zgodnje prepoznavanje zapore dihalne poti s tujkom je ključno za pravočasno ukrepanje. Smrt zaradi zadušitve je redek vzrok, ki ga je mogoče preprečiti. Pri otoku je pomembno, da odstranimo vse majhne predmete iz dosega rok in ga tako zaščitimo pred morebitno poškodbo ali zadušitvijo. Namen diplomskega dela je ugotoviti raven praktičnega znanja neprofesionalcev o vsebinah sodobnih smernic prve pomoči pri oživljanju otrok v primeru popolne in nepopolne zapore dihalne poti ter opisati zdravstveno-vzgojno delo in naloge medicinske sestre. Metodologija raziskovanja. V raziskavi je uporabljena deskriptivna metoda dela. Teoretična izhodišča smo opredelili s pomočjo analize domače in tuje literature. S pomočjo vprašalnika, ki je zajemal 19 vprašanj odprtega tipa, smo v empiričnem delu izvedli raziskavo. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 neprofesionalcev. Rezultati. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je znanje iz prve pomoči med neprofesionalci zelo nizko. Največ anketirancev, kar 50 % ljudi se je tečaja prve pomoči nazadnje udeležilo pred več kot desetimi leti. 42 % bi dojenčku z delno zaporo dihalne poti pomagalo tako, da bi ga prijelo za noge, ga obrnilo na glavo in udarjalo po ritki. Na vprašanje »kakšno je razmerje pri oživljanju med masažo srca in vdihi« je kar 28 % anketiranih odgovorilo z odgovorom 5:1. Glede na rezultate vidimo, da bi se ljudje morali večkrat udeležiti tečajev prve pomoči in s tem svoje znanje obnavljati in nadgrajevati. Sklep. Večinoma ljudi ne ve kako bi ukrepalo v krizni situaciji. Zapora dihalne poti pri otroku je nevarno stanje, zato je pomembno, da znajo neprofesionalci ukrepati v takšni situaciji. Medicinska sestra je dolžna ljudi učiti, jih zdravstveno vzgajati in osveščati o prvi pomoči pri zapori dihalne poti ter jim tudi svetovati kako se lahko takšnim situaciji izognejo.
Keywords: Ključne besede: prva pomoč, zapora dihalne poti, tujek, otrok, medicinska sestra.
Published: 04.07.2012; Views: 1509; Downloads: 356
.pdf Full text (2,51 MB)

10.
Preventiva spolne zlorabe otrok
Adrijana Moškon, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili preventivo spolne zlorabe otrok. Opisali smo, kaj je spolna zloraba otrok, kako je sploh mogoča in kdo so najpogostejši storilci. Predstavili smo preventivno dejavnost na področju spolne zlorabe otrok in opisali vlogo staršev, šole in medicinske sestre pri preventivi spolne zlorabe otrok. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na deskriptivni metodologiji. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, če so dijaki poučeni o preventivi spolne zlorabe otrok in ali dijaki vedo, kaj je spolna zloraba. Anketo smo izvedli med polnoletnimi dijaki v enem izmed parkov v Mariboru. Rezultati. Ugotovili smo, da polnoletni dijaki niso dovolj poučeni o preventivi spolne zlorabe in da zadovoljivo vedo, kaj sploh spolna zloraba otrok je. Sklep. Otroke je potrebno naučiti samozaščitnih veščin, kajti vsi otroci imajo pravico, da so varni, močni, svobodni. Predvsem bi bilo potrebno preverjati obnašanja otrok iz problematičnih in socialno neurejenih družin, kar bi lahko bilo tudi delo patronažne medicinske sestre, ki bi družino dlje časa obiskovala tudi še po obveznih obiskih novorojenčka in spremljala otroka, njegov razvoj in njegovo obnašanje.
Keywords: preventiva, spolna zloraba, otrok, starši, medicinska sestra, zdravstvena vzgoja
Published: 20.09.2012; Views: 1741; Downloads: 295
.pdf Full text (1,10 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica