| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
POSLOVNA PODJETNOST BOLNIŠNIČNIH ZDRAVNIKOV GORENJSKE REGIJE
Andrej Prlja, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Nesorazmerje med razpoložljivimi sredstvi in materialnimi zahtevami sodobne medicine je velik problem današnjega časa. Imperativ je racionalna poraba. Za kakovostnejše poslovne rešitve bi tudi zdravniki potrebovali vsaj osnovna poslovno-podjetniška znanja. Raziskali smo, kakšno je stanje glede poslovno podjetniških znanj, hotenj in aktivnosti med bolnišničnimi zdravniki gorenjske regije. Anketo je od 159 zdravnikov izpolnilo 99 (62,2 %). Uporabili smo metode opisne in sklepne statistike t in Z teste, teste deleža, neparametrične teste, metodo glavnih komponent in metodo diskriminantne analize. Ugotovili smo, da je večina bolnišničnih zdravnikov nezadovoljnih s sedanjim materialnim stanjem in pričakovanji za prihodnost, tako zdravstvenega sistema kot celote, kot tudi ustanov, kjer so zaposleni. Zaenkrat so še zadovoljni z osebnim materialnim stanjem, nezadovoljni s perspektivo. Ločijo prednosti in slabosti javnega ter zasebnega zdravstva. Zavedajo se, da nimajo ustreznih organizacijsko poslovnih znanj, denar jim ni najpomembnejši motivacijski dejavnik in praviloma niso poslovno aktivni. Med raziskavo se je izkazalo, da ni objektivnega merila poslovno podjetniških lastnosti, znanj in hotenj, sploh ne za zdravnike. Zato smo na osnovi metodoloških navodil, strokovne literature in lastnih predhodnih raziskav oblikovali svoje merilo vprašalnik, prilagojen zdravnikom. Dosegli smo raven pilotne študije in merilo prizkusili vpraksi. Raziskava je pokazala, da obstajajo nekatere značilne razlike med skupinama poslovno aktivnih in neaktivnih zdravnikov v lastnostih, znanjih in drugih predispozicijah za poslovno aktivacijo. Za dokončno oblikovanje in umeritev merila bodo potrebne nadaljnje raziskave. Stanje glede poslovno-podjetniških aktivnosti in ambicij ni spodbudno. Kljub prevladujočemu nezadovoljstvu z materialnim stanjem in pričakovanji za v bodoče večina zdravnikov ni poslovno aktivnih. Za izboljšanje stanja bo treba ozavestiti zdravnike o pomenu poslovne plati medicine, izboljšati njihovo poslovno informiranost in izobraževanje ter spodbujati njihove poslovne aktivnosti, saj so osnovni nosilci zdravstvenega sistema. Pri ocenjevanju učinkov takih ukrepov in njihovem usmerjanju bi pomagalo objektivno merilo, katerega osnova je rezultat naše magistrske naloge.
Keywords: - zdravnik - posel - podjetništvo - podjetniške lastnosti - gorenjska regija
Published: 12.10.2016; Views: 932; Downloads: 57
.pdf Full text (3,30 MB)

2.
VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA GRADBENO PODJETJE RAKAN D.O.O.
Maja Šipec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Prvi del diplomskega dela prikazuje začetek gospodarske in finančne krize, ki se je s špekulacijami in prodajami hipotekarnih posojil začela najprej v ZDA, nato pa se je hitro razširila v Evropo in posledično v Slovenijo, kjer je največjo škodo utrpela prav gradbena dejavnost. Na podlagi proučevanja literature in raznih virov smo ugotavljali, kakšna je bila razsežnost zadnje gospodarske krize ter kako je posledično vplivala tudi na ostale evropske države, ki so bile še bolj ranljive kot Slovenija. Z anketnim vprašalnikom, poslanim tridesetim gradbenim podjetjem, smo raziskovali posledice gospodarske krize v njih ter navedli ukrepe, ki so jih uvedla za zmanjševanje posledic omenjene krize. Osrednji del naloge opisuje vpliv gospodarske in finančne krize na podjetje Rakan d.o.o., katerega glavna in edina dejavnost je proizvodnja in vgrajevanje betonske armature v gradbeništvu. S proučevanjem raznih njihovih internih dokumentov smo ugotovili poslovanje podjetja pred krizo in posledice, ki jih je povzročila. V aplikativno raziskovalnem delu naloge smo s testiranjem potrdili tri hipoteze: 1: Po izbruhu gospodarske krize se je obseg poslovanja podjetja Rakan d.o.o. zmanjšal za najmanj tretjino. 2: Protikrizni ukrep Vlade Republike Slovenije o mehanizmu »obrnjene davčne obveznosti« je ugodno vplival na poslovanje podjetja Rakan d.o.o. 3: Gospodarska kriza je negativno vplivala na poslovanje drugih gradbenih podjetij v Sloveniji. Na koncu so podani predlogi in ukrepi, ki naj bi jih podjetje Rakan d.o.o. uvedlo za izboljšanje njihovega trenutnega poslovanja. Ugotovili smo tudi, da bi moralo podjetje več sredstev nameniti spletnemu oglaševanju, saj bi s tem pridobilo večjo prepoznavnost na trgu. Poleg tega bi moralo tudi zmanjšati stroške poslovanja in se zavarovati pred finančno nedisciplino. Eden od pomembnih predlaganih ukrepov je bila tudi celovitejša motivacija delavcev. Pomembno je, da ne varčujemo s tem, da odpuščamo dobro delovno silo, ampak jo skušamo čim bolj motivirati tudi z nematerialnimi sredstvi. Med drugim jih moramo seznaniti s poslanstvom podjetja in jih soočiti z njegovimi cilji kot tudi s tem, da bo podjetje zvišalo njihove plače, čim bodo uspeli skupaj prebroditi trenutno gospodarsko krizo.
Keywords: gospodarska kriza, gradbeništvo, betonska armatura, podjetje, ukrepi, odprava posledic finančne krize
Published: 04.10.2016; Views: 872; Downloads: 53
.pdf Full text (2,17 MB)

3.
UČINKOVITOST SUBVENCIJ ZA SAMOZAPOSLOVANJE V OS ZRSZ VELENJE
Asad Agović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Naloga obravnava področje samozaposlovanja. V uvodnem delu smo predstavili podatke o stanju na slovenskem trgu dela in na podlagi tega opisali poseben problem, ki je sicer prisoten že dlje časa, a je ob finančni in gospodarski krizi postal še bolj izpostavljen ‒ brezposelnost. Prav tako smo predstavili aktivno politiko zaposlovanja, katere namen je zmanjšati brezposelnost. Eden izmed ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v okviru aktivne politike zaposlovanja je tudi samozaposlovanje. Zato smo v nadaljevanju predstavili in povzeli teoretična izhodišča o podjetništvu in samozaposlovanju. Hkrati smo poiskali morebitne dejavnike samozaposlovanja. Prav tako smo predstavili področje subvencioniranja samozaposlitev, pri čemer smo se osredotočili na Območno enoto Zavoda za zaposlovanje Velenje. Namen raziskovalnega dela diplomske naloge je bil analizirati podjetniški profil samozaposlenih, ki so s pomočjo subvencije za samozaposlitev začeli podjetniško pot v obdobju 2010‒2013. Analizirali smo, kako so zadovoljni z dodeljevanjem subvencije, kako je le-ta vplivala na njihovo poslovanje in zakaj so se sploh odločili za samostojno podjetniško pot. Zanimalo nas je tudi, ali njihova podjetja danes še delujejo in kaj predlagajo za izboljšanje tega področja.
Keywords: - Aktivna politika zaposlovanja - Podjetništvo - Samozaposlitev - Subvencija - Zavod za zaposlovanje
Published: 04.10.2016; Views: 576; Downloads: 48
.pdf Full text (1,39 MB)

4.
VPLIV FINANČNE KRIZE NA PRODAJO VOZIL V SLOVENIJI
Jože Kastrevc, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo z deduktivnim pristopom sprva predstavili razloge nastanka finančne krize. Temu sledi prikaz širitve pojava finančne krize in njenih (ne)posrednih posledic iz njenega »epicentra« v evropski in nenazadnje tudi v slovenski prostor. V tem kontekstu je osvetljena razširitev vpliva oziroma posledic finančne krize tako na evropsko kot tudi na slovensko gospodarstvo. Poudarek pa je na proučevanju vpliva finančne krize na prodajo vozil v Sloveniji. Diplomska naloga se nenazadnje nanaša tudi na različne načine reševanja krize v Evropi in v Sloveniji. Prav tako diplomsko delo ponuja pregled nekaterih smernic oziroma ukrepov za (o)krepitev slovenske avtomobilske industrije in trga v prihodnosti
Keywords: finančna kriza, avtomobilska industrija, prodaja vozil, ukrepi izboljšav, prihodnost slovenske avtomobilske industrije in trga
Published: 19.06.2015; Views: 966; Downloads: 55
.pdf Full text (969,81 KB)

5.
NAJPOMEMBNEJŠI MAKROEKONOMSKI KAZALCI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Milorad Laketić, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo z analiziranjem gibanja treh najpomembnejših makroekonomskih kazalcev (BDP-ja, brezposelnosti in inflacije) opisali gospodarski položaj v Republiki Sloveniji in ga primerjali s povprečjem v EU. V okviru diplomskega dela smo oblikovali in analizirali tri hipoteze, in sicer, da makroekonomski kazalci napovedujejo majhno pozitivno gospodarsko rast v Republiki Sloveniji v prihodnjih letih, da gospodarsko stanje vpliva na kakovost življenja državljanov, in tretjo hipotezo, da Republika Slovenija izkazuje znižanje gospodarske rasti v primerjavi s povprečjem v EU. Podatke za analizo gibanja makroekonomskih kazalcev v Sloveniji in EU smo pridobili iz uradno objavljenih poročil SURS-a, UMAR-ja, Eurostata in javnih medijev. Analizirane podatke smo prikazali v tabelarični in grafični obliki. Pri poskusu napovedi gibanja makroekonomskih kazalcev za Slovenijo v prihodnosti smo poleg analiziranih podatkov uporabili tudi intervjuje strokovnjakov na obravnavanem področju. Rezultati opravljenih analiz kažejo, da je bil BDP v Sloveniji v večjem delu obdobja 2009−2013 negativen, napovedi za obdobje 2014−2016 pa so nekoliko bolj optimistične, saj pričakujemo minimalno rast BDP-ja. Brezposelnost v Sloveniji se je v letih 2009−2013 povečala približno za 100 %, napovedi za leta 2014−2016 pa so malo spodbudnejše, saj pričakujemo, da se število brezposelnih ne bo povečevalo oziroma se bo še malenkost znižalo. Inflacija je v zadnjih petih letih relativno stabilna in tudi napovedi za naslednja tri leta so podobne. Tako lahko zaključimo, da je Slovenija v obdobju 2009−2013 doživela vrsto negativnih gospodarskih dogodkov in da smo to dokazali s pomočjo analize treh najpomembnejših makroekonomskih kazalcev. Glede na napovedi bi optimisti lahko rekli, da je krize konec in da nas sedaj čaka okrevanje države in novo, boljše obdobje za njene državljane.
Keywords: - makroekonomski kazalci - BDP (bruto domači proizvod) - inflacija - brezposelnost - Republika Slovenija
Published: 19.06.2015; Views: 1938; Downloads: 505
.pdf Full text (889,92 KB)

6.
POVEČANJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA V MMSP S POMOČJO SPLETNEGA OGLAŠEVANJA
Kristjan Zagoričnik, 2013, master's thesis

Abstract: Naloga uvodoma predstavi spletno oglaševanje ter njegov pomen v Sloveniji in svetu. Izpostavi pomembno vlogo spletnega oglaševanja v podjetništvu na sploh. V nadaljevanju se osredotoči na prikaz trženja z uporabo spletnega oglaševanja, ki vključuje strategijo načrtovanja spletnega mesta, internetni marketinški plan, internetne prodajne modele ter umestitev v celoten proces trženja v podjetju. Pri tem je posebej izpostavljen pomen merljivosti učinkovitosti spletnega oglaševanja in analize marketinških akcij za uspešno poslovanje, predvsem malih podjetij. Osrednji del naloge prikazuje rezultate aplikativne raziskave, ki je bila izvedena decembra 2011 v okviru mikro, malih in srednje velikih podjetij (MMSP) v Sloveniji. Rezultati razkrivajo relativno slabo poznavanje delovanja spletnega oglaševanja med malimi podjetji ter obenem izpostavijo izjemen vpliv spletnega oglaševanja na poslovanje podjetja. Na osnovi rezultatov pridemo do informacij o stopnji uporabe spletnega trženja, ki je v okviru malih podjetij pod evropskim povprečjem. Rezultati prav tako podajajo razpršenost uporabe različnih oblik spletnega oglaševanja, kjer še vedno prevladuje oglaševanje preko spletnih iskalnikov. Rezultati pokažejo, da MMSP-ji namenjajo relativno majhen delež sredstev spletnemu oglaševanju. Kot kaže, je nezaupanje še vedno precejšnje, kar kaže na nepoznavanje področja med podjetji. Po drugi strani pridemo do ugotovitev, da podjetja z nepravilnim pristopom prevečkrat presežejo načrtovane stroške spletnega trženja, a medtem ne dosegajo predvidenih ciljev oglaševanja. Preko rezultatov raziskave se seznanimo tudi s tem, kako in kje tovrstna podjetja oglašujejo ter kaj delajo narobe pri uporabi spletnega oglaševanja.
Keywords: spletno oglaševanje, iskalni marketing, internetni marketinški plan, malo podjetništvo, optimizacija spletnih strani, raziskava, učinkovitost, uspešnost, cenovni modeli, spletno poslovanje
Published: 08.11.2013; Views: 2682; Downloads: 265
.pdf Full text (1,20 MB)

7.
ELEKTRONSKO TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA PRIMERU ILIRIKA-ON.NET
Andrej Puhan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vloga uspešnega investitorja zahteva ustrezna znanja, če želimo dolgoročno realizirati profite. Ugotovitve kažejo, da je klasično trgovanje z vrednostnimi papirji že skoraj pozabljeno, saj v današnjem času prevladuje elektronsko trgovanje. Ključnega pomena pri trgovanju z vrednostnimi papirji so stroški povezani z trgovanjem vrednostnih papirjev in možnosti uporabe, ki jih elektronska trgovalna platforma nudi. Številni ponudniki elektronskega trgovanja ponujajo različna brezplačna izobraževanja za investitorje, nasvete za nakup vrednostnih papirjev in tehnično pomoč, poleg tega pa ima velika večina elektronskih trgovalnih platform integrirane indikatorje tehnične analize, kar pride investitorju še posebej prav ob nakupnih in prodajnih priložnostih. Vsekakor pa je pomembno dejstvo, da imajo borzno posredniške družbe med seboj različne elektronske trgovalne platforme in zelo podobne stroške trgovanja. Uvodni del diplomskega dela predstavlja teoretične vsebine vrednostnih papirjev in predstavitev temeljne in tehnične analize vrednostnih papirjev s poudarkom na grafični predstavitvi tehnične analize. Poudarek diplomskega dela je predvsem na borzno posredniški hiši Ilirika d.d. in njihovi elektronski trgovalni platformi ILIRIKA-ON.NET. Opisan je vodič trgovanja na trgovalni platformi, ki zajema vse od prijave v spletno poslovalnico do prodaje in nakupov vrednostnih papirjev. Opisani so tudi vsi pomembnejši podzavihki, ki se nanašajo na vstopno stran, portfelj, uporabniške nastavitve, naročila in trgovanje v živo. Poleg trgovalne platforme in stroškov pri Iliriki d.d., so opisane tudi trgovalne platforme in stroški elektronskega trgovanja pri GBD d.d., Skupini Alta in Banki Sparkasse. Našteti ponudniki spadajo med edine, ki nudijo elektronsko trgovanje na lastnih platformah. Zaključni del predstavlja primerjalno analizo ponudnikov elektronskega trgovanja in primerjavo med vsebino in stroški, ki jih nudijo. Analiza je podana z namenom, da se posameznik lažje odloči za ponudnika elektronskega trgovanja.
Keywords: Elektronsko trgovanje, elektronske trgovalne platforme, tehnična analiza, borzno posredniške hiše, stroški trgovanja, borzno posredniška hiša Ilirika d.d., elektronska trgovalna platforma ILIRIKA-ON.NET
Published: 11.01.2013; Views: 2589; Downloads: 252
.pdf Full text (4,68 MB)

8.
POSLOVNI NAČRT ZA IZGRADNJO APARTMAJEV
Rok Poplatnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se nanaša na poslovni načrt za gradnjo apartmajev na slovenski obali. Cilj poslovnega načrta, v katerem vidimo dobro priložnost za investicijo, je dokazati utemeljenost naložbe oziroma gradnje nadstandardnih apartmajev. V prvem delu poslovnega načrta predstavljamo vse faze, ki so v skladu s projektom potrebne za pripravo kompleksnega poslovnega načrta. V osredjem delu naloge predstavljamo konkretni primer, v katerem analiziramo rezultate raziskave trga in kritičnih tveganj, prodajne in tržne strategije, razvoj in organizacijo ter terminski načrt. Na osnovi naših rezultatov je oblikovan tudi zadnji del naloge, v katerem prikazujemo rezultate in ugotovitve v zvezi s postavljenimi hipotezami, ki jih lahko strnemo v naslednje štiri: H1: Na obali obstaja za nakup apartmajev zadostno število kupcev. H2: Na obali obstaja zadostno povpraševanje po našem projektu. H3: Predvidevamo, da bo na trgu naš projekt bolj konkurenčen od drugih zaradi pravilne izbire lokacije, cene in kakovosti gradnje. H4: Podjetja, posamezniki in obrtniki bodo kupili naše apartmaje za oddih vodstvenih delavcev in za lastne potrebe.
Keywords: apartmaji na obali, investicija, turizem, tveganja, poslovni izid.
Published: 13.09.2012; Views: 3202; Downloads: 803
.pdf Full text (1,44 MB)

9.
POSLOVNI NAČRT ZA UVEDBO NOVEGA PRODUKTA
Selvedin Duraković, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili poslovni načrt za uvedbo novega projekta oz. produkta pri podjetju DASE, poslovne storitve, d.o.o. Tako smo predstavili vsa ključna poglavja poslovnega načrta, ki so pomembna za odločitev o nadaljnjem razvoju projekta, ki smo ga v tem poslovnem načrtu poimenovali »e-kupon«. »E-kupon« je v osnovi spletni portal, ki deluje na osnovi spletne trgovine in ponuja uporabnikom ugodne nakupe različnih storitev ter produktov po ugodnih cenah, tj. z 40–70 % popustom v primerjavi z redno ceno. Z izdelavo poslovnega načrta smo tako potrdili postavljene hipoteze ter ugotovili, da produkt ima potencial na trgu, možnost širitve v tujino oz. poslovanja zunaj Slovenije ter da bo ob vsem tem začel prinašati dobiček že po prvih mesecih poslovanja, vložena sredstva pa povrnil v obdobju enega leta. Na podlagi poslovnega načrta smo se tako odločili, da bomo začeli z realizacijo v letu 2012 in tako uvedli storitev »e-kupon« v poslovanje podjetaj DASE d.o.o.
Keywords: • poslovni načrt • projekt • DASE d.o.o. • spletna trgovina • posredovanje
Published: 16.08.2012; Views: 1770; Downloads: 188
.pdf Full text (1,58 MB)

10.
Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica