| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 48
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
A monosemic account of modality in speech act theory
Niko Šetar, 2020, master's thesis

Abstract: Connection between modality in the English language and pragmatics is a matter of extensive debate as it often seems there is no concrete way of establishing a sensible correlation between modality that an utterance contains and its pragmatic function, which is due to numerous issues pertaining to different accounts of both modality and speech act theory. Traditional view of modality splits modal verbs into three categories: epistemic, deontic and dynamic (also known as simple root modality). The problem with this view is that there is no way of determining whether a certain modal verb is used in epistemic, deontic, or dynamic sense as most modals can serve any of the three functions, therefore explaining modality within this framework is highly ambiguous even when relying on broader context of the utterance containing a certain modal. Traditional view of speech acts, on the other hand, divides them into locutionary, illocutionary and perlocutionary speech acts. Yet it would seem that all modalities pertain only to illocutionary speech acts, as they are the ones that express speaker's intentions, which are most heavily influenced by modality. The connection between traditionalist accounts is therefore quite impossible. A more contemporary view splits speech acts into assertive, commissive, constative, directive and imperative speech acts, while we may consider locution, illocution and perlocution to be aspects of these speech acts, rather than separate categories. In these case, different modalities may be connected to different speech acts, but the ambiguity that traditional view of modality contains persists into any attempt to draw the connection between modality and speech act. Therefore, an alternative account of modality is required. Two well-known such accounts are polysemic and monosemic views of modality. Polysemic views claim that every lexeme (in our case, a modal verb) may possess several semantic meanings, while monosemic views maintain that every lexeme can be defined in the sense of a single meaning. Reviewing polysemic accounts shows that their reliance on multiple meanings and definitions for every lexeme leads to similar ambiguities as the traditional view of modality, and can therefore not be used in our efforts. Monosemic views, however, differ greatly from one another. While some accounts have been shown to be inadequate, Groefsema’s 1995 account serves the required purpose. The author defines each modal verb in the sense of the proposition expressed by the modal and an additional minimal set of propositions that supports the use of that particular modal. Kissine (2013) similarly defines speech acts, thus a correlation between modal verbs and speech acts may be established. Finally, we attempt to show that each modal verb with a particular minimal set of supporting propositions can only feature in one type of speech act, thus also defining the speech act within which it is contained.
Keywords: Pragmatics, modality, speech acts, epistemic, deontic, dynamic, assertives, commissives, constatives, directives, imperatives, polysemy, monosemy
Published: 16.09.2020; Views: 160; Downloads: 19
.pdf Full text (355,48 KB)

2.
Effects of social interactions on learning and developing foreign language and phonetic learning in infancy
Tina Dornik, 2019, master's thesis

Abstract: The main aim of the master's thesis is to gather as much information as possible on early second language acquisition, types of bilingualism and language changes that occur in early second language acquisition and bilingualism. The main objective was visiting a 21-month-old child, regularly for one hour per week, for a period of one year, with whom the author communicated exclusively in English. The purpose of this was to determine the possibilities of developing the earliest type of bilingualism possible in a child living in an all Slovenian family. The fundamental research question was whether a constant but relatively short (1x per week) form of social interaction could result in development of this form of bilingualism. The author collects material through fieldwork with audio and video material and writing a journal with basic findings and further suggestions for work in this field.
Keywords: early second language acquisition, bilingualism, language, phonetics, code-switching
Published: 29.08.2019; Views: 413; Downloads: 37
.pdf Full text (864,95 KB)

3.
Komunikacija in komunikacijski pristop poučevanja angleščine
Mateja Jarc Mickovski, 2019, master's thesis

Abstract: Komunikacija je kakršnokoli verbalno ali neverbalno vedenje, ki ga zazna neka druga oseba. Namen magistrske naloge je proučiti komunikacijski proces v šoli in v povezavi s komunikacijo proučiti učenje angleškega jezika ob študiju relevantne strokovne literature in raziskati, kako poteka poučevanje angleškega jezika v šoli. Cilji magistrske naloge so proučiti modele komunikacijskega procesa v šoli; oblike komunikacije; komunikacijske kompetence učitelja; zgodovino učenja tujih jezikov. V magistrski nalogi je bila izvedena raziskava z namenom raziskati, kako poteka poučevanje angleškega jezika v šoli. Za raziskavo je bila uporabljena kvantitativna metoda dela – anketa. Anketiranje je potekalo elektronsko preko odprto kodne aplikacije za spletno anketiranje 1ka.si. V raziskavi je bilo vključenih 43 učiteljic tujega jezika iz goriških osnovnih šol. Starostna struktura anketiranih se giblje od 31 do 55 let. Največ, kar 35 anketiranih, ima končano univerzitetno izobrazbo. Največ, kar 10 anketiranih, ima 21 let delovne dobe. Iz rezultatov je razvidno, da učitelji/učiteljice pri pouku, da bi si učenci snov hitreje zapomnili, pogosto uporabljajo gibanje – neverbalno komunikacijo. Zaključimo lahko, da je verbalna komunikacija enakovredna neverbalni komunikaciji. V 65,1 % dobijo učitelji od učencev pričakovane informacije. Učiteljeva vloga pri poučevanju angleškega jezika je zelo pomembna v 51,2 % in pomembna v 48,8 %. Nihče od učiteljev ni izrazil mnenja, da njegova vloga pri učenju angleškega jezika ni pomembna ali je srednje pomembna. 81,4 % anketiranih meni, da imajo učni materiali pomembno vlogo pri poučevanju angleškega jezika. Vsi anketirani trdijo, da ima uporaba gibalnih iger, pesmi, zgodb in predstavitev besedišča pri pouku prednosti pri poučevanju.
Keywords: Komunikacija, komunikacijski pristop, verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, poučevanje
Published: 27.08.2019; Views: 590; Downloads: 108
.pdf Full text (561,43 KB)

4.
Branje v angleščini in odstopanja v izgovorjavi angleščine glede na težavnost besedila
Zala Horvatič, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo predstavili različne vidike psiholingvistike, ki se ukvarja prav s prejemanjem, procesiranjem in tvorjenjem jezika v možganih. V teoriji smo zajeli tudi osnove fonetike in fonologije in opise glasov ter procesov, pomembnih za našo raziskavo. Naslonili smo se na raziskave dr. Klementine Jurančič in dr. Rastislava Šuštaršica, ki sta vodilna raziskovalca angleške fonetike na slovenskih tleh. Postavila sta temelje izgovarjave angleščine pri Slovencih, ki so bili teoretično izhodišče magistrske naloge. Ker je naša raziskava bazirala na branju teksta, smo se v teoretičnem delu ukvarjali tudi s temo glasnega branja. V magistrski nalogi se nismo ukvarjali z vsemi angleškimi fonemi, temveč smo se osredotočili na nekatere soglasnike in procese, pri katerih sodelujejo. Ugotovili smo veliko različnih pomembnih novosti, ki jih je mogoče raziskovati vnaprej in ki nam dajejo pomemben vpogled v govor naših študentov. Glavni cilji naše magistrske naloge so bili smiselnosti teoretičnih problemov/vidikov fonetike in fonologije pri študiju angleškega jezika v Sloveniji ter njenega poučevanja. Tukaj se je smiselno vprašati, koliko časa je dovolj, da študentom predstavimo fonetiko in fonologijo, da jo razumejo, znajo in ponotranjijo. Glede na to, da je govorjeni jezik prvi stik pri spoznavanju novih ljudi, je v tujem okolju izgovarjava angleščine izjemnega pomena, sploh za študenta angleškega jezika, kaj šele za bodočega profesorja angleščine, ki želi svoje znanje predajati mladim umom.. Angleška fonetika in fonologija je izjemno pomemben predmet, ki ga študentje angleškega jezika spoznajo v prvem letniku. Zaradi tega s to magistrsko nalogo iščemo načine, kako lahko teoretični del predmeta fonetike infiltriramo v praktični del, da bi se študentje pri predmetu čim več naučili in uporabili svoje znanje fonetike v vsakdanjem življenju. Zaradi kompleksnosti fonetike in fonologije je treba najprej raziskati dejansko znanje študentov angleščine Univerze v Mariboru. V magistrski nalogi smo raziskovali angleško izgovarjavo 20 študentov UM, prvega letnika 1. stopnje bolonjskega sistema, smeri Angleški jezik in književnost. Nekaj smernic, na katere smo bili med našo raziskavo posebej pozorni, smo dobili iz prejšnjih raziskav dr. Klementine Jurančič in dr. Rastislava Šuštaršica, ki sta naša vodilna raziskovalca angleške fonetike. Študentom smo pripravili dva različna teksta, in sicer odlomek iz pravljice Piskač iz Hamelina in odlomek iz zgodovinske monografije. Prvi tekst, ki je bil zgodovinska monografija, je vseboval nekaj besed, ki jih v prostem govoru zelo redko zasledimo, zato smo ga klasificirali kot težek tekst. Drugi tekst smo označili za lahkega zaradi enostavnega in vsem znanega besedišča iz pravljice. Med obdelavo rezultatov smo uporabili program SPSS, ki nam je z Paired Samples T-Test pokazal zanimive rezultate. Na tem mestu moremo opozoriti na majhen vzorec sodelujočih (dvajset študentov). Test je pokazal, da so odstopanja med lahkim in težkim tekstom minimalna, kar pomeni, da so študenti, ki so imeli dobre rezultate na lahkem tekstu, prenesli znanje na težek tekst. Le temu rečemo govorne navade ali po angleško “speech habits. Pri tem enakem testu, pa so se nam pokazala tri odstopanja, ki so se nagibala v eno ali drugo smer; torej v prid težkemu ali lahkemu tekstu. Zreducirana zvenečnost v začetnih soglasniških sklopih (z izjemo aspiracije) (60% mean v prid tekstu 1) je imel eno besedo (flowers) za glas /l/ in dve (izmed treh) za /r/, zreducirana zvenečnost v končnem soglasniškem sklopu (aritmetična sredina/povprečje/mean 22% v prid tekstu 2) je imel le en reprezentativni glas za process (/b/), in variante morfemov (44,5% v prid tekstu 2) so imeli neenakomerno porazdeljene besede, kjer so se lahke besede ponavljale ( beseda rats tudi 7 krat. Poleg tega ne moremo čez dejstvo, da je pri glasnem branju vključen stres in vsi ostali procesi, ko beremo v tujem jeziku.
Keywords: študentje, Branje, Soglasniki, Fonetika, Fonologija, Izgovarjava, Aspiracija
Published: 17.04.2019; Views: 560; Downloads: 64
.pdf Full text (1,04 MB)

5.
Applying the Vaughan Method When Teaching English as a Foreign Language in Spain
Laura Podkoritnik, 2019, master's thesis

Abstract: In the thesis we write about English as a global language and the process of teaching it using a special in-company method. Learning a language differs from person to person, and even more from adults to children. When it comes to teaching English as a foreign language, we can use different approaches and methods, from conventional to alternative ones. There are many ways for people to learn a foreign language – it can be by themselves using different books, audio-visual material or apps, or by taking classes with an English teacher. Browsing through numerous job ads for English teacher vacancies one can easily notice there is a preference of native speaking teachers. Why are native speakers, that potentially do not even have any teaching certificates, more valued than non-native teachers with pedagogical background? Spain is one of the countries where English is not vastly spoken; a situation which in the past few years have been slightly changing for the better as more and more people sign up for English courses to learn English for different purposes (most common are work, travelling or themselves). One of the companies that offer English courses all over Spain is Vaughan Systems where teaching evolves around an autonomous method developed by an American, Richard Vaughan. In the thesis we introduce the method and Vaughan teachers’ opinion on it regarding their workload, pedagogical background and textbook assessment and comparing the results based on the teachers’ native speaker status and the time they have been working for the company.
Keywords: English teaching, language learning, adults, non-native speaking teachers, native speaking teachers, Vaughan, Spain
Published: 11.02.2019; Views: 528; Downloads: 53
.pdf Full text (1,04 MB)

6.
Formative Assessment in English Lessons in Primary School
Mirjam Meško, 2018, master's thesis

Abstract: Discussions about formative assessment and advantages that it brings to the classroom are becoming more frequent. It is a new, authentic approach that allows pupils to acquire more permanent knowledge and integrate them into the educational process. In the theoretical part, we described the meaning of formative assessment and what the key elements of formative assessment are, as well as advantages and possible weaknesses that it brings to the classroom. The key elements of formative assessment are the purposes of learning, where goals and performance criteria are decided, portfolio, where we described the positives of using a portfolio, feedback, where the importance and the necessity of a good feedback is explained, and assessment and evaluation, where self-evaluation and peer evaluation are included. In the empirical part, we described a case study that we conducted, where we interviewed eight elementary English teachers from Podravje region and asked them what they think about formative assessment, how they integrated it into their teaching, and how using formative assessment has changed their teaching. Formative assessment has become a current topic at study groups for teachers in the last couple of years, so there are not any surprising results yet. The teachers that we interviewed use just some aspects of formative assessment because for the full use of formative assessment they most frequently mention the lack of time. As any other novelty, formative assessment needs time to integrate in our educational system and reach a place that it deserves. Teachers think that introducing formative assessment at an early stage of education should be better and that the pupils would be prepared for this kind of teaching and learning, and the learning would only get easier with years. Teachers are also enthusiastic about the principle on which formative assessment works, and believe that this way pupils can achieve better and long lasting knowledge.
Keywords: formative assessment, feedback, portfolio, self-evaluation, peer evaluation
Published: 09.01.2019; Views: 770; Downloads: 82
.pdf Full text (1,31 MB)

7.
The Influence of Styrian and Upper Carniola Dialects on the Pronunciation of English of Slovene Students
Dominika Podvratnik, 2018, master's thesis

Abstract: The master’s thesis considers the influence of Styrian and Upper Carniola dialect on the pronunciation of English of Slovene students. Various factors influence the Slovene students’ pronunciation of English. The influence of mother tongue on the Slovene students’ pronunciation of English has been firmly established. However, it is only logical to think that dialect also has an important influence on the Slovene students’ pronunciation of English. The purpose of the research is to determine the influence of Styrian dialect and Upper Carniola dialect on the pronunciation of English of Slovene students. The master’s thesis strengthens the evidence for dialect influence, observes the extent of dialect influence in both dialect areas, determines in which area the dialect influence on the pronunciation of English is more visible and identifies the reasons for such influence. The research employs various research methods. Contrastive analysis is used to compare the sound systems of Upper Carniola and Styrian dialect with the sound system of British English. Based on the findings of the contrastive analysis words are chosen and organised in a test which is used for obtaining samples for analysis. Fieldwork is then carried out. Auditory analysis of samples includes listening to audio material and producing phonemic transcriptions, which concludes with statistical analysis of data. The results show that both Upper Carniola and Styrian dialect significantly influence the pronunciation of English of Slovene students. Dialect influence is slightly more prevalent in the Styrian dialect region, especially in the case of RP English /e/ and /ʊ/. Slovene students of English speak interlanguage and their interphonology rules mostly stem from English phonological rules.
Keywords: Upper Carniola dialect, Styrian dialect, contrastive analysis, error analysis, interlanguage
Published: 23.10.2018; Views: 475; Downloads: 72
.pdf Full text (1,06 MB)

8.
Encouraging Speaking Skills by Teaching Adults English as a Foreign Language
Rebeka Očko, 2018, master's thesis

Abstract: English language has become the international language of communication. It is being used in almost every company; therefore the need for English-speaking staff is increasing. Making learners speak and actively participate in order to practice and improve their speaking skills is one of the hardest tasks for a teacher. Children learn best through play, but it is also adults that learn best when stimulated by different activities that put them in authentic situations. The purpose of this thesis is to find the importance and the effect that well-structured activities have on adult-learners’ speaking skills and to what extent they contribute to their level of proficiency of the English language. The theoretical part of this thesis contains information on what affects adult’s learning of a foreign language, and approaches of teaching them. There are methods presented on how to encourage learners to speak and actively participate. It is explained how to deal with adult-learners’ errors in the most productive way and how to teach pronunciation. As the red thread of this research, there are activities listed that actively engage and motivate learners to speak. In the empirical part there are nine activities presented that were applied when teaching two courses, the beginner’s course (ten participants) and the advanced course (ten participants), during the period of one year. The research was conducted to see how these activities affected twenty learners’ speaking skills, which of the activities were the most motivating for them and which helped develop their speaking skills, while dividing between beginner learners and advanced learners. Another point of the research was to see which activities helped learners remember new vocabulary for a longer period of time. The research results are then analyzed and the improvement of learners’ speaking skills is described, while the important findings are summarized at the end of the thesis.
Keywords: adult learners of a foreign language, English language, speaking skills, encouragement, activities.
Published: 21.09.2018; Views: 466; Downloads: 46
.pdf Full text (1,16 MB)

9.
Dramatic Present for Deception of Perception
Anja Simreich, 2017, master's thesis

Abstract: The main subject of my master’s thesis is to discuss the topic of English tenses and their relation to time. In order to develop a clearer understanding of the topic, four tenses (the Present simple, Present Continuous, Past simple and Past continuous) that were later used for the analysis in the empirical part, and the time and tense differences were presented theoretically. All four tenses were thoroughly described and supported with examples. For the empirical part and further analysis, the following books were used: The Front by Patricia Cornwell, In the Company of the Courtesan by Sarah Dunant, and The Rule of Four by Ian Caldwell and Dustin Thomason. With the help of these novels, the use of tenses and their compatibility with time were analysed. Special focus was put on dramatic present. We wanted to see if the time and tense in the stories were compatible and what happened with the reader’s perception if other tenses, especially the Past simple, were used. The results have shown that all three novels are mainly written in the Present Simple regardless of the time when the story happened. Such story where dramatic present is a predominant tense is given more sense of drama and acts more vividly. For this reason, the reader is not aware of the real time of the happening. Their perception is deceptive because time and tense are not consistent.
Keywords: time, present simple, progressive tenses, past simple, dramatic present, perception of reception, sense of drama, immediacy
Published: 06.03.2018; Views: 644; Downloads: 53
.pdf Full text (1,68 MB)

10.
Bralna uspešnost pred in po vstopu v izobraževalno ustanovo
Nataša Žmavc, 2017, master's thesis

Abstract: Cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali se je izgovarjava po vstopu v izobraževalno ustanovo poboljšala ali poslabšala. V raziskovalno nalogo smo vključili posnetke 30 slovenskih študentov angleškega jezika, ki so imeli na začetku semestra predavanja iz fonetike in fonologije, katera so ključnega pomena za magistrsko nalogo. Posnetke smo večkrat pregledali, analizirali in prišli do spoznanja, da imajo študenti v nekaterih aspektih še vedno težave pri izgovarjavi različnih zvokov. Te smo nato razdelili na poglavja in jih podrobno predstavili (rezultati pred vstopom in po vstopu v izobraževalno ustanovo). Analiza je pokazala, da imajo študenti še vedno težave pri izgovarjavi zvokov, ki niso značilni za slovenski zvočni sistem, vendar so ključnega pomena za angleški zvočni sistem ter posledično za angleško izgovarjavo. V nekaterih pogledih so študenti pokazali napredek, vendar ne v tolikšni meri, ki bi bila za študente angleškega jezika sprejemljiva.
Keywords: angleška izgovarjava, angleški zvočni sistem, slovenski zvočni sistem, fonetika, fonologija, posnetki pred in po vstopu v izobraževalno ustanovo
Published: 08.11.2017; Views: 600; Downloads: 64
.pdf Full text (684,35 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica