| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 142
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
SLOVENSKE AVTOHTONE PASME DOMAČIH ŽIVALI
Vanina Krajnc, 2009, diplomsko delo

Opis: Na podlagi dostopnih podatkov smo proučili dejansko stanje števila avtohtonih pasem živali in njihovo povečevanje oziroma zmanjševanje v zadnjih letih. Cilj raziskave je bil predstaviti možnosti za izboljšanje številčnega stanja teh ogroženih živalskih vrst. Slovenske avtohtone pasme so tiste pasme domačih živali, ki so nastale na območju Republike Slovenije. V Sloveniji imamo registriranih 14 avtohtonih živalskih pasem, in sicer: Lipicanski konj, Posavski konj, Slovenski hladnokrvni konj, Cikasto govedo, Bovška ovca, Istrska pramenka, Belokranjska pramenka, Jezersko-solčavska ovca, Drežniška koza, Krškopoljski prašič, Štajerska kokoš, Kranjska čebela, Kraški ovčar, Soška postrv. V raziskavi smo postavili hipotezo, da brez državne finančne pomoči lahko nekatere avtohtone živalske vrste v prihodnosti izumrejo. To grozi trenutno Kraškemu ovčarju in Kranjski čebeli, pri kateri je v lanskem letu nastal velik izpad zaradi masovnih zastrupitev s pesticidi. Pri Kraškem ovčarju je bilo 2006. leta 665 živali, 2007. leta pa je število padlo na 525. Problem je predvsem v premajhnem številu odbranih samic z rodovnikom. Pri Kranjski čebeli se je zmanjšalo število čebeljih družin s 170682 na 150676. Število čistopasemskih plemenskih matic v rodovniški knjigi se nasprotno ni zmanjšalo in zato stopnja ogroženosti ostaja nespremenjena. Če želimo ohraniti in povečati število naših slovenskih avtohtonih pasem, mora država še naprej zagotavljati primerno finančno pomoč. Velik pomen ima tudi informiranje in osveščanje ljudi o pomenu avtohtonih živali in naravni dediščini.
Ključne besede: domače živali / avtohtone pasme / genska banka / rejski programi
Objavljeno: 04.06.2009; Ogledov: 6314; Prenosov: 606
.pdf Celotno besedilo (1,31 MB)

2.
PRIMERJAVA PROIZVODNIH LASTNOSTI KRAV ČRNO BELE PASME RAZLIČNEGA IZVORA
Tadej Virk, 2009, diplomsko delo

Opis: Cilj preučevanja je primerjava proizvodnih lastnosti krav črno bele pasme med seboj glede na izvor. Skupno je bilo tako vključenih 817 brejih telic, od tega 461 telic črno bele pasme slovenskega izvora (SLO) in 98 telic iz Nemčije (NE), 155 telic iz Nizozemske (NZ) in 103 telice iz Danske (DK). Uvožene živali so bile pripeljane v Slovenijo kot breje telice in dosegle od 1. do 9. laktacij. Preučevali smo lastnosti, vezane na prirejo in dolgoživost živali. Vse živali so telile v obdobju med 27. in 30. mesecem starosti, značilno najmlajše so telile živali NZ izvora (p < 0,05), med živalmi SLO, DK in NE izvora ni bilo razlik (p ≥ 0,05). Značilno najhitreje so bile izločene SLO krave, ki so v povprečju dosegle 3,6 laktacij in 23 kg mleka na molzni dan. Krave se med seboj niso značilno razlikovale v življenjski pireji mleka, maščob, beljakovin, količini mleka na molzni dan, št. laktacij, št. laktacijskih dni, št. dni od prve telitve do izločitve, št. dni od rojstva do izločitve, v dobi med telitvama in v dobi presušitve (p ≥ 0,05). Največjo življenjsko prirejo so dosegle DK krave z 29816 ± 1904 kg mleka, prav tako so imele najvišje povprečne količine beljakovin, maščob in mleka v standardnih laktacijah.
Ključne besede: krave molznice, dolgoživost, proizvodne lastnosti
Objavljeno: 19.10.2009; Ogledov: 2995; Prenosov: 289 
(1 glas)
.pdf Celotno besedilo (166,09 KB)

3.
Razvoj modela za ocenjevanje investicij v novogradnjo hleva za krave molznice
Simon Čretnik, 2009, diplomsko delo

Opis: Cilj naloge je razvoj modela v tabelaričnem generatorju Microsoft Excel, ki bo omogočal izračunavanje ekonomske upravičenosti v gradnjo ali adaptacijo hleva za krave molznice po različnih scenarijih. Model izračunava ISD (interno stopnjo donosnosti) in NSV (neto sedanja vrednost) . Model smo preizkusili na vzorčni kmetiji. Predvideli smo štiri različne scenarije, od zelo optimističnega do zelo pesimističnega. Po prvih dveh scenarijih bi bila investicija upravičena, po drugih dveh pa ne, kar pomeni da smo lahko določili pogoje oziroma parametre v katerih bi bila investicija še upravičena.
Ključne besede: investicije, hlev, molznice, (NSV) neto sedanja vrednost, (ISD) interna stopnja donosnosti
Objavljeno: 22.12.2009; Ogledov: 3665; Prenosov: 385
.pdf Celotno besedilo (2,95 MB)

4.
PRIMERJAVA KLAVNIH LASTNOSTI MED NAKLJUČNO IZBRANIMI BIKI IN BIKI IZ PROGENEGA TESTA
Marko Kračun, 2009, diplomsko delo

Opis: Cilj raziskave je bil spremljanje podatkov na klavni liniji za naključne skupine bikov po pasmah. Primerjali smo klavne lastnosti bikov iz progenega testa z naključno izbranimi biki na klavnih polovicah bikov različnih pasem v starostni kategoriji A. Poskus je bil opravljen v klavnici Celjskih mesnin in v Košakih. Po zakolu in tehtanju toplih polovic je bil trup razvrščen v klavni razred (mesnatost in zamaščenost). V hladilni komori smo opravili meritev dolžine trupa in prsne globine. Zaklanih je bilo največ bikov lisaste pasme (153), ostale pasme pa so zastopane 1 do 3 %. Največjo dolžino trupa in maso polovic so imeli biki pasme šarole (CHA),pri meritvi prsne globine ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj med pasmami. Najmlajši v zakol oddani so bili pitanci lisaste pasme (LS-1 iz progenega testa). Biki mesnih pasem niso dosegali klavne pasemske zrelosti (datum zakola tik pred prekategorizacijo trupa v B razred).
Ključne besede: govedo / pitanje / klavne lastnosti / ocenjevanje mesa
Objavljeno: 22.12.2009; Ogledov: 2116; Prenosov: 196
.pdf Celotno besedilo (601,68 KB)

5.
Načini reje krav in projektiranje molzišč
Simon Kerec, 2010, diplomsko delo

Opis: V raziskavi smo opredelili povezavo med količino in kvaliteto prirejenega mleka v različnih sistemih reje molznic. Primerjali smo dve kmetiji z različnim sistemom reje in načinom molže: prosta reja-molzišče in privezana reja-molzne enote in mlekovod. Podatke o prireji mleka, vključno s slovenskimi povprečji, smo pridobili preko portala CPZ Govedo na Kmetijskem Inštitutu Slovenije. V raziskavi smo se dotaknili projektiranja molzišč v preteklosti ter opredelili bistvene razlike v sami izvedbi le-teh v preteklosti in sedanjosti.
Ključne besede: Prireja mleka, načini molže, projektiranje molzišč
Objavljeno: 29.06.2010; Ogledov: 2612; Prenosov: 411
.pdf Celotno besedilo (3,37 MB)

6.
Analiza uspešnosti osemenjevanja govejih plemenic na območju veterinarske postaje Slovenske Konjice
Simon Golenač, 2010, diplomsko delo

Opis: Ugotavljali smo uspešnost osemenjevanja govejih plemenic na območju Veterinarske postaje Slovenske Konjice v obdobju enega desetletja (2001—2009). Raziskali smo različne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost osemenitev govejih plemenic. V raziskavo je bilo vključenih pet veterinarjev, ki so v desetih letih opravili 43.687 osemenitev. Izmed teh osemenitev je bilo 7.086 prvih osemenitev telic in 36.601 prvih osemenitev krav. S semenom plemenskih bikov lisaste pasme je bilo osemenjenih 85,2 % govejih plemenic, s semenom plemenjakov mesnih pasem 7,8 %, s semenom črno-bele pasme 5,5 % in s semenom rjave pasme 1,6 % krav in telic. Povprečni NR vseh osemenjevalcev v obdobju enega desetletja znaša 65,6 % Ugotovili smo, da ima na uspešnost osemenitve precejšen vpliv izvajalec osemenitve, saj je razlika med najslabšim in najboljšim veterinarjem v uspešnosti osemenitve 8,29 %. Ugotovili smo, da uspešnost osemenitve po letih pada, saj je v obdobju 2001—2009 padla za 6,9 %. Dokazali smo, da je uspešnost osemenitev pri telicah večja kot pri kravah.
Ključne besede: krave molznice, plodnost, izvajalec osemenitve, uspešnost osemenjevanja
Objavljeno: 13.10.2010; Ogledov: 1542; Prenosov: 171
.pdf Celotno besedilo (355,44 KB)

7.
SPREMLJANJE SRČNEGA UTRIPA Z NEINVAZIVNO METODO MERJENJA PRI ŠPORTNIH KONJIH IN RAZVOJ LINEARNEGA MODELA ZA IZRAČUN KRMNEGA OBROKA
Jernej Prišenk, 2010, diplomsko delo

Opis: V okviru raziskave smo razvili način spremljanja srčnega utripa pri športnih konjih z uporabo neinvazivne metode merjenja. Srčni utrip smo spremljanji pri treh kastratih različnih starostnih skupin in pod različnimi psihofizičnimi obremenitvami. S tem smo ugotavljali vpliv vsakodnevnih stresnih situacij na povišanje srčnega utripa. V času izvajanja meritev je pri 10-letnem kastratu nastopila nepričakovana bolezen, ki nam je omogočila proučitev vpliva bolezni in telesne temperature na srčni utrip konja. S statistično obdelavo in predhodno pridobljenimi podatki smo analizirali odvisnost med srčnim utripom in telesno temperaturo konja. Z uporabo nove opreme Polar Equine RS800CX G3 smo spremljali srčni utrip konja v fazi fizične aktivnosti in ugotavljali odvisnost srčnega utripa od temperature zraka v času izvajanja treningov. Rezultati so bili v nasprotju z našimi pričakovanji, saj je bil srčni utrip višji v času treningov brez preskakovanja ovir, ki veljajo za manj naporne in manj stresno obremenjujoče. Vzporedno smo razvili linearni model za izračun krmnega obroka pri športnih konjih. Z nastavitvijo omejitev ciljne celice in spreminjajočih se celic smo s pomočjo Excelovega orodja Reševalec dobili rešitev zastavljenega problema. Stroški sestavljenega optimalnega krmnega obroka so bili največji pri krmnem obroku v času tekmovanj.
Ključne besede: srčni utrip / 'Polar' / stres / linearni program / krmni obrok
Objavljeno: 13.10.2010; Ogledov: 2656; Prenosov: 243
.pdf Celotno besedilo (2,17 MB)

8.
Analiza parametrov mlečnosti in plodnosti na govedorejski kmetiji
Marko Štampar, 2010, diplomsko delo

Opis: Na kmetiji, izbrani za to raziskavo, se redno izvaja mesečna kontrola mlečnosti. Z analizo smo ugotovili, da je osnovni krmni obrok sestavljen neustrezno, saj v njem primanjkuje prebavljivih surovih beljakovin. Rezultati kontrol mlečnosti so nam pokazali nepravilnosti prehrane. Porazdelitev krav v polja glede razmerja med maščobo in beljakovinami v mleku (M/B) nam je pokazala, da je bilo decembra 2008 v optimalnem polju B2M/B več krav kot leta 2007. Tudi vsebnost sečnine je bila pri obroku leta 2008 višja kot leto poprej. Pri obračunu standardne laktacije med letoma 2007 in 2008 smo ugotovili, da med obravnavanima letoma ni statistično značilnih razlik. Primerjava med pasmami je pokazala, da se LS-pasma statistično razlikuje od ČB in KR v vsebnosti maščob v mleku (P < 0,05). Največja mlečnost je bila leta 2007 pri prvesnicah. Leta 2008 je bila najvišja mlečnost v tretji laktaciji. Rezultati plodnosti po obroku v letu 2008 so boljši kot pred obrokom v letu 2008. Dolžina cele laktacije je trajala v povprečju 374 dni.
Ključne besede: krave molznice, mleko, prehrana, plodnost
Objavljeno: 30.11.2010; Ogledov: 2214; Prenosov: 280
.pdf Celotno besedilo (1,57 MB)

9.
SODOBNO PROJEKTIRANJE HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE
Marko Bezjak, 2011, diplomsko delo

Opis: Cilj naloge je bil narediti primerjavo med računalniškim in klasičnim projektiranjem hleva za prosto rejo molznic. Proučili smo gradnje in notranjo ureditev hleva. Predvideli smo nadgradnjo alternativnih energetskih virov in možnost za povečanje — razširitev hleva. Ugotovili smo, da je računalniško sprojektiran hlev lažje spreminjati ali dopolnjevati v skladu z zakonskimi in gradbenimi merili. Za projektiranje smo uporabili program Autodesk Akademy desing. Z njim smo narisali celoten tloris. Začeli smo z zunanjimi nosilnimi stenami, naredili osnovno prostorsko razporeditev posameznih kategorij živali, ter predvideli lokacijo in tip molzišča, mlekarnice in ostalih potrebnih prostorov. V delu hleva s telicami smo naredili bokse različnih velikosti in mesta za presušene krave. V hlevu se porodnišnica in teličnjak nahajajo ob straneh. Načrt smo večkrat spreminjali saj smo hoteli najti čimbolj optimalno razporeditev prostorov. Primerjave so pokazale, da je računalniško risanje boljše od klasičnega projektiranja. Je manj utrudljivo, časovno krajše in manjša je tudi poraba risalnega materiala. Ugotovili smo tudi, da je klasična metoda projektiranja težje prilagodljiva. V primeru sprememb idejnega načrta se mora zavrniti celoten koncept in narediti ga moramo ponovno.
Ključne besede: projektiranje hlevov / krave molznice / prosta reja
Objavljeno: 15.02.2011; Ogledov: 5239; Prenosov: 911
.pdf Celotno besedilo (11,92 MB)

10.
PRIMERJAVA PODATKOV MLEČNOSTI MED KRAVAMI RDEČEGA HOLŠTAJNA IZ UVOZA IN NJIHOVIMI POTOMKAMI
Jerneja Fujs, 2011, diplomsko delo

Opis: V nalogi smo uporabili podatke o prireji mleka uvoženih plemenskih telic rdečega holštajna (RH) in njihovih potomk. Vključene so bile tri generacije, od zadnje tretjine leta 1999 do vključno 2007. S tem smo želeli ugotoviti, ali je bil uvoz upravičen, glede na njihove v prireji dosežene rezultate. Povprečna količina prirejenega mleka v kg standardne laktacije pri prvi generaciji, ki je čiste krvi RH, je bila 6966,56 +/- 1725,35. Povprečje maščob in beljakovin (%) pri prvi generaciji (4,53 +/- 0,43; 3,36 +/- 0,18) je večja od povprečja slovenske črno-bele pasme (3,96; 3,20) in lisaste pasme (4,13; 3,29) za obdobje 2007. Povprečna količina mleka v kg je bila pri vseh treh generacijah višja za 25,80 % od povprečja pri lisasti pasmi. Črno-bela pasma pa presega vse tri generacije RH za 7,10 %. Na osnovi dobljenih raziskav ugotavljamo, da naši rezultati vseh treh generacij molznic RH v standardni laktaciji dosegajo slovenske proizvodne rezultate lisaste pasme, v primerjavi s črno-belo pasmo so razlike minimalne.
Ključne besede: krave, prireja mleka, črno-bela pasma, rdeči holštajn, križanke
Objavljeno: 28.02.2011; Ogledov: 1491; Prenosov: 103
.pdf Celotno besedilo (317,00 KB)

Iskanje izvedeno v 0.24 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici