SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 96
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
BALETNA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V GLASBENI ŠOLI RADLJE OB DRAVI
Duška Langeršek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava baletno problematiko. V njem je najprej predstavljena zgodovina baleta, v nadaljevanju pa baletno poučevanje otrok. V kraju Radlje ob Dravi se kulturna društva povezujejo in dopolnjujejo. S tem namenom je v diplomskem delu predstavljeno Kulturno društvo Radlje ob Dravi, ki že dolgo sodeluje z Glasbeno šolo Radlje ob Dravi, kjer poleg poučevanja instrumentov in petja omogočajo otrokom tudi plesno izobraževanje na področju baleta. Poučevanje poteka po izobraževalnem programu, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Podrobneje je predstavljena primerjava ciljev v učnem načrtu za plesno pripravnico s cilji s področja umetnosti oz. plesa v Kurikulumu za vrtce. Navedeno je knjižno gradivo, s katerim lahko otrokom približamo in predstavimo balet.
Keywords: predšolska vzgoja, zgodovina baleta, Glasbena šola Radlje ob Dravi, učni načrt plesne pripravnice
Published: 09.03.2009; Views: 2984; Downloads: 304
.pdf Full text (10,18 MB)

2.
PLESNA DRAMATIZACIJA IN VZGOJNO DELO V VRTCU
Katja Veber, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vzgojno delo v vrtcu na področju plesnih aktivnosti. Podrobnejše je obravnavana plesna dramatizacija kot ena izmed najbolj dovršenih oblik plesnih aktivnosti. Namen naloge je bil predstaviti vzgojno delu v vrtcu na plesnem področju in raziskati zastopanost plesne dramatizacije v vzgojnem procesu. V prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča za vzgojno delo na področju plesne vzgoje. Plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja prispeva k razvoju celovite otrokove osebnosti. Vključuje tako gibanje kot tudi spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti in tako povezuje več področij. V teoretičnem delu so predstavljeni pomen, cilji, naloge, metode, načela in načrtovanje plesne vzgoje. Posebni poglavji sta namenjeni ustvarjalnemu gibu in plesni dramatizaciji. V empiričnem delu je narejena raziskava o vlogi plesne dramatizacije v vzgojnem procesu. Narejena je bila s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojitelje. Raziskava je pokazala, da se plesna dramatizacija v vzgojnem procesu izvaja le nekajkrat letno. Zaradi njenega velikega pomena za razvoj otroka bi se ta aktivnost morala izvajati pogosteje. Raziskava je pokazala, da imajo otroci velik interes do te dejavnosti. Vzgojno-varstveni zavodi bi vzgojiteljem morali nuditi več materialne podpore in ustreznih izobraževanj s tega področja, da bi tako spodbudili pogostejše izvajanje v vzgojni praksi.
Keywords: predšolska vzgoja, plesna vzgoja, plesna dramatizacija, vzgojno delo, ustvarjalni gib
Published: 29.04.2009; Views: 5892; Downloads: 2015
.pdf Full text (487,70 KB)

3.
ANALIZA SEMINARSKIH NALOG IN POROČIL INTEGRIRANE PRAKSE
Jasmina Ftičar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Analiza seminarskih nalog in poročil integrirane prakse je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sva opredelili ples in plesno vzgojo, ki je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. Na kratko sva opisali še cilje, naloge in načela plesne vzgoje ter metode in oblike plesne dejavnosti. Predstavili sva tudi vrste plesnih dejavnosti, s katerimi dosegamo splošne cilje plesne vzgoje. Večjo pozornost sva namenili nekaterim zvrstem plesa. Na kratko sva opisali tudi dnevno načrtovanje usmerjene plesne dejavnosti. V empirični del najine diplomske naloge sva vključili navodila za pisanje seminarske naloge in poročila integrirane prakse pri predmetu Metodika plesne vzgoje. V nadaljevanju sva analizirali seminarske naloge in poročila integrirane prakse študentov, ki so jih oddali v šolskem letu 2007/2008. S pomočjo teh sva ugotovili v kolikšni meri so študentje zajeli bistvo plesa oz. plesne vzgoje predšolskih otrok, kar je pa bil tudi najin namen.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: seminarske naloge, poročila integrirane prakse, vrste plesnih dejavnosti, zvrsti plesa.
Published: 06.05.2009; Views: 2609; Downloads: 363 
(1 vote)
.pdf Full text (839,83 KB)

4.
UMESTITEV PLESA V MESEČNO NAČRTOVANJE V POMLADANSKEM ČASU
Tamara Kuzman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu je opisan ples, plesna vzgoja, ustvarjalnost, inteligenca, motivacija in spodbude za plesno ustvarjanje. V enem izmed poglavij je opisano tudi načrtovanje. V drugem delu diplomske naloge pa je podrobno opisan praktični del diplomske naloge, ki je bil izveden v mesecu aprilu, v domačem vrtcu. Tema naše plesne izvedbe je bila: Ples v dežju. Vstavljene so tudi vse priprave in analize izvedenih plesnih dejavnosti, prav tako pa diplomsko delo vsebuje tudi mesečni načrt za april. Naš namen je bil umestiti ples v vsa vzgojna področja, enkrat v podrejenem, drugič v nadrejenem položaju. V raziskavi je uporabljena neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Otroci so se, po pričakovanju , pozitivno odzivali na plesne vzpodbude.
Keywords: predšolska vzgoja, mesečno načrtovanje, plesne dejavnosti, plesna priprava, bans, rajalna igra, ustvarjalni ples.
Published: 27.05.2009; Views: 2783; Downloads: 684
.pdf Full text (612,91 KB)

5.
OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO ŠALEŠKE DOLINE
Anita Pačnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo OTROŠKO LJUDSKO IZROČILO ŠALEŠKE DOLINE je teoretično delo. Izkušnje dela v vrtcu narekujejo potrebo po raziskovanju tega področja, vendar se postavlja vprašanje literature. V Šaleški dolini delujejo folklorna društva za odrasle. Otroci večinoma spoznajo ljudsko izročilo v vrtcih ali doma, vendar je literature iz tega področja premalo. Vzgojiteljice si pomagajo z razno literaturo v kateri so združene rajalne igre iz celotne Slovenije ali sveta, ne morejo pa približati otrokom ljudskega izročila iz področja v katerem živijo. Gibanje je za predšolske otroke pomembno, prav tako pa se gibalne aktivnosti prepletajo s področjem plesne vzgoje. Tako se lahko otrokom preko gibanja približa ples in ljudsko izročilo. V raznih literaturah zasledimo, da sta gibanje in ples pomembna v predšolskem obdobju, prav tako pa ima vzgojiteljica pomembno vlogo pri otrokovem celostnem razvoju. Otrokom so všeč rajalne in prstne igre, to pa je tudi najlažji način, da se otrokom približa ljudsko izročilo, saj ga spoznajo preko igre. Vedno pogosteje se uporabljajo tudi bansi, ki sicer niso ljudsko izročilo, se pa v današnjem času vedno več uporabljajo tudi v vrtcih ter pri delu z otroki.
Keywords: Ključne besede: Predšolska vzgoja, gibanje, ljudsko izročilo, plesno izročilo, plesna vzgoja, rajalne igre, prstne igre, bansi
Published: 23.03.2010; Views: 3059; Downloads: 863
.pdf Full text (584,10 KB)

6.
PLESNA DRAMATIZACIJA KOT OBOGATITVENA DEJAVNOST - ŠTUDIJA PRIMERA
Rebeka Blazinšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Plesna dramatizacija kot obogatitvena dejavnost — študija primera je bilo sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Namen oziroma cilji teoretičnega diplomskega dela so bili: opredeliti gledališko-plesno umetnost, vlogo plesalca in igralca v gledaliških stvaritvah in pravljico kot književno delo. V empiričnem delu diplomske naloge je bil namen spremljati potek vzgojnega dela s poudarkom na plesni vzgoji v okviru izvedbe plesne dramatizacije zgodbe Žabec je junak, avtorja Maxa Velthuijsa. V raziskavo je bilo vključenih 24 otrok starih od 5 do 6 let iz vrtca Otona Župančiča Maribor, OE Mehurčki. V zastavljenih hipotezah smo predvidevali, da bo sodelovanje med različnimi udeleženci v obogatitveni dejavnosti plesne vzgoje uspešno v smislu doseganja zastavljenih ciljev. S pomočjo študije primera so bili raziskani določeni vidiki obnašanja in izkušnje posameznika ter celotne skupine v okviru priprav na plesno dramatizacijo. Rezultati udeležencev so na osnovi zastavljenih ciljev pokazali pozitivne rezultate, saj so bili le-ti v celoti doseženi. Prav tako je bilo sodelovanje med različnimi udeleženci v obogatitveni dejavnosti plesne vzgoje uspešno v smislu doseganja zastavljenih ciljev. Otroci iz raziskovane skupine so plesno dramatizacijo usvojili do te mere, da so jo lahko prikazali občinstvu izven lastne skupine.
Keywords: gledališka in plesna umetnost, študija primera, pravljica Žabec je junak, Max Velthuijs, plesna dramatizacija, obogatitvena dejavnost, analiza vzgojnega dela.
Published: 17.05.2010; Views: 2417; Downloads: 405
.pdf Full text (591,68 KB)

7.
VPLIV PLESA NA RAZVOJ MOTORIKE PRI PREDŠOLSKEM OTROKU
Darinka Poredoš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv plesa na razvoj motorike pri predšolskem otroku je predstavljen vpliv načrtovane, sistematične in redne gibalno plesne dejavnosti na razvoj otrokovih motoričnih sposobnosti, v času dveh mesecev. Za testiranje je bilo uporabljeno sedem motoričnih testov, s katerimi se ugotavlja razvitost motoričnih sposobnosti. V teoretičnem delu je opisana integracija gibanja in plesne vzgoje, podrobneje so opisane motorične sposobnosti in naravne oblike gibanja. V nadaljevanju teoretičnega dela so predstavljene značilnosti in vsebine plesne vzgoje. V empiričnem delu na osnovi obdelanih rezultatov je ugotovljeno, da je eksperimentalna skupina otrok na inicialnem testiranju motoričnih sposobnosti dosegla boljše rezultate kot kontrolna skupina. Pozitiven vpliv načrtne in sistematične gibalno plesne dejavnosti na pospešen razvoj motoričnih sposobnosti je viden pri deklicah eksperimentalne skupine. Ugotovljeno je, da z redno, sistematično in vodeno gibalno plesno dejavnostjo najbolj vplivamo na razvoj koordinacije.
Keywords: predšolski otrok, motorične sposobnosti, gibanje, plesna vzgoja, gibalno plesna dejavnost
Published: 09.07.2010; Views: 3557; Downloads: 648
.pdf Full text (722,32 KB)

8.
PLESNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK V PRIROČNIKIH IN STROKOVNIH ČLANKIH GORDANE SCHMIDT
Helena Vogrinec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomskega dela nosi naslov Plesna vzgoja predšolskih otrok v priročnikih in strokovnih člankih Gordane Schmidt. Naloga je teoretična in ponuja vpogled življenjskega in znanstvenega dela omenjene avtorice. V svojih delih in priročnikih je avtorica združila teorijo in prakso ter podala izhodišča za praktično delo na področju plesne vzgoje predšolskih otrok. Strokovni članki in priročniki temeljijo pretežno na primerih gibalnega izražanja, kar pa pripomore h kakovosti dela vzgojiteljev pri razvijanju in spodbujanju celostnega razvoja predšolskega otroka.
Keywords: Ključne besede: Gordana Schmidt/metodika plesne vzgoje/ples/igre/priročnik/strokovni članki
Published: 09.07.2010; Views: 5161; Downloads: 636
.pdf Full text (2,21 MB)

9.
ZDRAVSTVENO STANJE IN PLESNO USTVARJANJE OTROK NA PREDŠOLSKI STOPNJI
Helena Dobnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšno vlogo in pomen ima zdravstveno stanje otrok pri gibalno-plesni dejavnosti otrok ter igri. V diplomskem delu smo se najprej osredotočili na igro otroka kot njegovo primarno in osnovno dejavnost. Opredelili smo, kaj igra pomeni za otrokov razvoj, in skušali ugotoviti, katere osebe lahko kakor koli pripomorejo k njenemu izboljšanju v korist otroka. Prav tako smo opredelili vrste iger glede na njihovo vsebino in se natančneje posvetili gibalnemu razvoju otroka. Podrobneje smo predstavili ples kot osnovno gibalno dejavnost otrok. Izpostavili smo pomen in značilnosti plesne vzgoje, poudarili tiste značilnosti, ki jih plesna vzgoja pri otroku razvija, in podrobno opredelili nekatera posamezna področja, ki so prav tako pomembna pri razvoju plesne vzgoje. V nadaljevanju diplomskega dela smo našteli dejavnike, ki podrobneje vplivajo na otrokovo igro in ustvarjanje, ter natančneje opisali zdravje kot pomemben dejavnik za razvoj gibalnih dejavnosti pri otrocih. Osredotočili smo se na otrokovo igro in gibanje v posebnih pogojih in natančneje opredelili, kaj je potrebno upoštevati, kadar načrtujemo kurikularno temo.
Keywords: Igra, gibalni razvoj, ples, zdravstveno stanje, načrtovanje plesnih dejavnosti.
Published: 14.07.2010; Views: 2035; Downloads: 171
.pdf Full text (504,21 KB)

10.
BALETNI UMETNIK EDI DEŽMAN
Gabrijela Potrč, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je teoretična - obravnava gledališko in plesno problematiko ter opisuje življenje in delo baletnega umetnika Edija Dežmana - nekdanjega prvega plesalca mariborskega baleta, umetniškega vodjo mariborskega in ljubljanskega baleta in baletnega pedagoga.
Keywords: Gledališče, ples, Edi Dežman.
Published: 27.07.2010; Views: 2015; Downloads: 221
.pdf Full text (4,66 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica