| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 134
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
91.
PARAMETRIČNA ANALIZA SUŠENJA V RAZPRŠILNEM POSTROJU S POUDARKOM NA PORABI TOPLOTE
Sebastijan Vrabl, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je preučiti vpliv najpomembnejših parametrov na proces sušenja mleka. Parametri, ki sem jih spreminjal, pa so: Vstopna temperatura zraka v sušilnik, vstopna temperatura koncentrata, vlažnost snovi, prostorninski pretok snovi in pa temperatura okoliškega zraka. S spreminjanjem teh parametrov sem dobil rezultate, na podlagi katerih sem videli katere spremembe vplivajo pozitivno in katere negativno na sam proces in zaradi katerih sprememb se bo poraba toplote zmanjšala oziroma povečala. Analizo spreminjanja vstopnih parametrov sem naredil s pomočjo računskega modela na osnovi inženirskih empiričnih enačb, ki so rešene s programom excel.
Keywords: sušenje, razpršilni sušilnik, lebdeči sloj, analiza, toplota
Published in DKUM: 31.05.2011; Views: 2343; Downloads: 278
.pdf Full text (1,04 MB)

92.
Numerična analiza tokovno-toplotnih razmer v avtodomu
Marko Mežnar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo s pomočjo računalniške dinamike tekočin analizirali stacionarno stanje notranjosti ogrevanega avtodoma v zimskih razmerah. Robne pogoje za računalniški model avtodoma smo pridobili z meritvami na realnem vozilu. Rezultate računalniškega modela smo primerjali z rezultati meritev in tako potrdili realnost modela. Na podlagi rezultatov smo predlagali izboljšan sistem ogrevanja, ki je pokazal boljše rezultate kot prvi. Na podlagi rezultatov smo izdelali tudi primerjavo indeksov udobja PMV in PPD, s čimer smo potrdili domnevo o izboljšanju udobja s spremenjenim sistemom ogrevanja.
Keywords: računalniška dinamika tekočin, avtodom, HVAC, ogrevanje, numerična simulacija, indeks PMV, indeks PPD
Published in DKUM: 18.05.2011; Views: 2520; Downloads: 197
.pdf Full text (3,54 MB)

93.
MEMBRANSKA PILOTNA NAPRAVA ZA PRIPRAVO DEIONIZIRANE VODE
Uroš Ačko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri proizvodnji elektrike, v industriji elektronike ter farmaciji se pogosto deionizirana voda. To je filtrirana voda, ki vsebuje zelo malo kemijskih primesi ostalih elementov — je skoraj kemično čista voda. Za pripravo deionizirane vode se v zadnjem času vedno bolj uveljavljajo membranske tehnologije, kot so mikrofiltracija, ultrafiltracija, reverzna osmoza ter elektrodeionizacija. V praktičnem delu sem opisal celotno delovanje pilotne naprave z omenjenimi tehnologijami, ter sodeloval pri opravljanju fizikalno-kemičnih meritev na napravi z različnimi vodnimi viri. Opravil se je tudi teoretični izračun padca tlaka na membrane in primerava z izmerjenimi. Prikazan je pojav mašenja membrane za ultrafiltracijo ter izračun dodatne upornosti Rc.
Keywords: membranske tehnologije, ultrafiltracija, reverzna osmoza, flitriranje, membrana, elektrodeionizacija, ionski izmenjevalci, mehčanje vode, deionizacija, prevodnost, deionizirana voda
Published in DKUM: 18.11.2010; Views: 3370; Downloads: 643  (1 vote)
.pdf Full text (3,57 MB)

94.
NUMERIČNA ANALIZA PRŠILNEGA STOLPA RAZŽVEPLJEVALNIKA DIMNIH PLINOV
Jure Braniselj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pospešen razvoj industrije v zadnjih desetletjih je doprinesel k povečani porabi električne energije. Proizvodnja te vrste energije, zlasti iz fosilnih goriv, je botrovala k znatnemu onesnaževanju okolja. Zato je posledično svetovna skupnost sprejela ukrep Kjotskega protokola in okoljskega certifikata po standardu ISO 14001, ki narekujeta sistem za varovanje okolja. V sledenju teh ukrepov je razvoj čistilnih naprav skokovito narastel. V tej diplomski nalogi je natančno predstavljena naprava za razžvepljevanje dimnih plinov, saj je njen eksakten namen odstranjevanje teh strupenih spojin. Namen te diplomske naloge je analiza hidrodinamike dimnih plinov in razpršenih kapljic v mokrem pralniku pilotne naprave za razžvepljevanje dimnih plinov, ter ugotovitev možne izboljšave absorpcije žveplovega dioksida. Ker se v razvojno naravnanem modernem strojništvu, vedno pogosteje uporabljajo programski paketi za računalniško dinamiko tekočin (ang. CFD), je bila analiza opravljena s CFD programom Ansys Fluent. Rezultati numeričnega izračuna so vizualno predstavljeni v zaključku tega diplomskega dela in vzporedno kolacionirani s predhodno dobljenimi rezultati sorodnega programa Ansys CFX. Na podlagi teh rezultatov je možno predvideti optimalne rešitve pri dimenzioniranju naprave.
Keywords: Računalniška dinamika tekočin, Ansys Fluent, Numerična analiza, Razžvepljevalnik dimnih plinov (RDP)
Published in DKUM: 02.11.2010; Views: 2960; Downloads: 286
.pdf Full text (3,51 MB)

95.
EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA TOPLOTNIH RAZMER V OGREVANI TERMINALSKI UČILNICI
Uroš Cvelbar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sta predstavljena eksperimentalna metoda in numerična metoda, s katero smo določili temperaturni profil v ogrevani terminalski učilnici. Analizirali smo temperaturno porazdelitev zraka v učilnici, ki je lokalno greta s klasičnim toplotnim prenosnikom (radiatorjem) s stalno temperaturo. Za eksperimentalno meritev smo uporabili termistor, s katerim smo izmerili temperaturni profil v učilnici. Za numerično metodo pa smo uporabili programski paket Ansys Workbench 11.0 za izdelavo tridimenzionalnega modela prostora in mreženje ter Ansys CFX 11.0 za analizo in prikaz rezultatov. Glede na pridobljene podatke smo nato primerjali, ali je numerična metoda dovolj zanesljiva, da se lahko uporablja za prikaz dejanskega stanja v učilnici.
Keywords: Eksperimentalna metoda, numerična metoda, temperaturna porazdelitev
Published in DKUM: 13.10.2010; Views: 2983; Downloads: 181
.pdf Full text (2,45 MB)

96.
SIMULACIJA PREZRAČEVANJA BAZENA Z RAČUNALNIŠKO DINAMIKO TEKOČIN
Matej Čontala, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo s pomočjo računalniškega programa na osnovi računalniške dinamike tekočin izvedli stacionarno numerično analizo toplotnih in tokovnih razmer v bazenskem prostor, ter odvajanje vlažnosti. Prikazali smo probleme prezračevanja bazenskih prostorov in analizirali obstoječe stanje. Dodan je tehnični izračun z inženirskimi formulami in natančen opis uporabljene klimatske naprave. Toplotne izgube po transmisijskem izračunu se odlično ujemajo z numerično simulacijo. Numerična simulacija vlage nakazuje, da ne prihaja do kondenzacije vlage.
Keywords: klimatizacija, prezračevanje, bazenski prostor, vlaga, računalniška dinamika tekočin, numerična simulacija
Published in DKUM: 11.10.2010; Views: 3816; Downloads: 373
.pdf Full text (1,65 MB)

97.
NUMERIČNA ANALIZA VPLIVNIH FAKTORJEV EMISIJSKIH MODELOV V DIZELSKEM MOTORJU
Sašo Berić, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Računalniška dinamika tekočin predstavlja učinkovito orodje pri iskanju izboljšav na področju motorjev z notranjim zgorevanjem. Razvoj komercialnega programa FIRE, ki temelji na metodi končnih prostornin, poteka v smeri razvijanja in dodajanja novih modelov, ki upoštevajo nove formule za natančnejši izračun. Te naprednejše modele bi bilo smiselno ponuditi uporabnikom kot privzete parametre za podobne industrijske simulacije. V okviru naloge je prikazana študija posameznih modelnih konstant različnih emisijskih modelov za oceno emisij saj na primeru AVL-ovega raziskovalnega Dizel motorja FM530, in sicer za 5 različnih ESC (European Stationary Cycle) obratovalnih režimov, za katere obstajajo meritve tlaka in emisij. Študija je pokazala, da se s spremembo posameznih parametrov in s starimi nastavitvami ni mogoče približati eksperimentalnim vrednostim.
Keywords: Računalniška dinamika tekočin, modeli zgorevanja, emisijski modeli, tvorba saj, radiacijska korekcija, European Stationary Cycle (ESC).
Published in DKUM: 01.10.2010; Views: 2540; Downloads: 241
.pdf Full text (2,33 MB)

98.
ANALIZA VPLIVA TOKOVNIH RAZMER NA ZMANJŠEVANJE KONCENTRACIJE PLINOV V LABORATORIJSKEM DIGESTORIJU
Uroš Jeke, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Digestorij je osrednja procesna naprava za zagotavljanje varnosti v laboratoriju. V podjetju Krka d.d. so v delovni prostor nekaterih naprav zaradi priročnosti namestili police, na katerih hranijo kemikalije. Modificiran delovni prostor ima drugačno uspešnost pri odplinjanju škodljivih plinov kot nespremenjen. S pomočjo računalniške dinamike tekočin sem simuliral dogajanje v delovnem prostoru brez polic in z nameščenimi policami. Večja kot je vtočna površina, uspešnejše je odnašanje plina. Pri zaprtem vtočnem oknu se koncentracija plina v delovnem prostoru zmanjšuje hitreje v primeru z nameščenimi policami. Z odpiranjem okna se razmere obrnejo. Glede na naravo dela in pogostost posegov med kemijskimi preizkusi, je za zagotavljanje večje varnosti zaposlenih potrebno police odstraniti.
Keywords: digestorij, računalniška dinamika tekočin, tokovno polje, varnost v laboratoriju
Published in DKUM: 01.10.2010; Views: 2908; Downloads: 291
.pdf Full text (3,45 MB)

99.
ANALIZA TOPLOTNIH RAZMER V REAKTORSKI POSODI ZA PRIDOBIVANJE ZEOLITA
Gregor Sagadin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava segrevanje reaktorske posode za pridobivanje zeolita. Zaradi potrebe po spremembi lastnosti sem moral spremeniti tudi geometrijo posode. Proces v določeni fazi zahteva popolno mirovanje zmesi v času reakcije, reaktor pa mora biti pri tem segret na določeno temperaturo. Potrebno je bilo spremeniti grelne površine, ki naj bi izpolnjevale pogoje o homogenosti ogrevanja zmesi v posodi. Računalniško izdelan model reaktorske posode je bil obdelan s pomočjo programa za računalniško dinamiko tekočin, kjer sem ob znanih snovnih lastnostih zmesi dobil rezultate o kvaliteti ogrevanja. Računalniški model posode sem nato tudi praktično izdelal in na njem opravil nekaj poskusov in meritev. Lahko rečem, da se je rezultat računalniške obdelave problema zelo dobro ujemal s praktično izvedenimi meritvami. Izpolnjen je bil tudi pogoj o homogenem ogrevanju oziroma procesnih parametrih za dosego ustrezne kvalitete zeolita.
Keywords: Zeolit Reaktorska posoda Računalniška dinamika tekočin
Published in DKUM: 01.06.2010; Views: 2135; Downloads: 288
.pdf Full text (1,62 MB)

100.
ANALIZA VPLIVNIH PARAMETROV HIDRODINAMIČNE AKSIALNE TESNILKE TURBINSKE GREDI
Tomaž Udovič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Hidrodinamična tesnilka gredi je obvezen del opreme vsake vodne turbine. Njena naloga je preprečiti vdor rečne vode v notranjost postrojenja med vrtečimi in mirujočimi se deli stroja na način, da z ustrezno konstrukcijo njenega mehanskega dela ter kontroliranim dovodom hladilne tekočine ustvarimo razmere za tesnjenje. Pogoji za ustrezno mazanje drsne površine so odvisni tako od hidroloških parametrov vodne turbine kot tudi od samega oblikovanja tesnilnega vložka. Pri diplomskem delu sem se usmeril na raziskavo: - kako konstrukcijsko oblikovati tesnilni vložek, da bo zagotovljen pogoj enakomernosti pritiska na drsno površino - kako doseči enakomernost in neprekinjenost dotoka ustrezne hladilne vode na drsno površino - kako se tlačne razmere na drsni površini tesnilke spreminjajo v prehodnih obratovalnih režimih vodne turbine (meritve na objektu) Cilj tega diplomskega dela je na osnovi analize rezultatov praktičnih meritev in teoretičnih izračunov opisati bistvene parametre aksialne hidrodinamične tesnilke v stacionarnih in ključnih prehodnih režimih obratovanja ter na osnovi teh določiti obliko ustreznega tesnilnega vložka.
Keywords: Hidrodinamična aksialna tesnilka gredi, Hidravlični stroji, vodne turbine, pulzacija tlaka, konstruiranje
Published in DKUM: 21.12.2009; Views: 2675; Downloads: 267
.pdf Full text (4,94 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica