| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 20
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
MODEL POVEZANOSTI ORGANIZACIJSKIH VREDNOT IN KOMPETENC VODIJ V GOSTINSKO NASTANITVENI DEJAVNOSTI
Mitja Gorenak, 2013, doktorska disertacija

Opis: V doktorski disertaciji proučujemo vpliv organizacijskih vrednot na kompetence vodji. Organizacijske vrednote v disertaciji obravnavamo kot vodila ali smernice, po katerih organizacije delujejo ali pa naj bi delovale, te vrednote so lahko eksplicitno zapisane, lahko pa so tudi implicitno vidne skozi delovanje organizacije. Kompetence v disertaciji opredeljujemo, kot znanja, sposobnosti in veščine, osredotočamo se predvsem na kompetence posameznikov, natančneje vodji, ki usmerjajo delovanje posameznih enot v organizaciji. Na podlagi raziskav, ki so bile že opravljene, smo zasnovali model, s katerim smo merili vpliv organizacijskih vrednot na kompetence vodji. Model smo osnovali na šestih najpogosteje zaznanih organizacijskih vrednotah (kakovost, inovativnost, odgovornost, etičnost, uporabniki in zaposleni) in šestih kompetencah, ki izkazujejo prej omenjene vrednote. Model smo najprej testirali na manjšem vzorcu, ga ustrezno prilagodili in šele nato opravili glavno raziskavo. Glavni vprašanji, ki smo si jih zastavili sta (1) Kolikšna je stopnja povezanosti med organizacijskimi vrednotami in kompetencami vodji in (2) ali obstaja statistično značilna povezanost med organizacijskimi vrednotami in kompetencami vodji? Raziskavo smo izvedli v podjetjih, ki se ukvarjajo z gostinsko nastanitveno dejavnostjo, kjer smo pisno anketo razdelili med 1100 zaposlenih. Vrnjenih smo dobili 388 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 35,27% vseh poslanih vprašalnikov ali 4,26% vseh zaposlenih v izbranem sektorju v Sloveniji. V prvi fazi smo opravili analizo demografskih podatkov, ki potrjuje ustreznost izbranega vzorca v primerjavi s populacijo, opravili smo tudi analizo zanesljivosti merjenja, ki je pokazala, da je bilo le-to zanesljivo. Nadalje smo s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacij in faktorsko analizo izbrali tiste spremenljivke s katerimi smo merili organizacijske vrednote na eni strani in kompetence vodji na drugi strani. Ugotovili smo, da obstoja statistično značilna srednje močna do močna povezanost (najnižja vrednost r = 0,203**, najvišja vrednost r = 0,534**) med proučevanimi pari organizacijskih vrednot in kompetencami, ki izkazujejo omenjene vrednote. Linearna regresija med posameznimi pari neodvisnih spremenljivk (organizacijske vrednote) in odvisnih spremenljivk (kompetence), je pokazala relativno visoke deleže (najmanjša vrednost 3,8%, najvišja vrednost 28,3%) pojasnjene variabilnosti odvisnih spremenljivk s strani neodvisnih spremenljivk. Opravili pa smo tudi hierarhično regresijsko analizo in ugotovili, da lahko ob upoštevanju zaporednega vpliva vseh šestih organizacijskih vrednot (odgovornost, uporabniki, zaposleni, etičnost, kakovost in inovativnost) pojasnimo 44,5% variabilnosti združene spremenljivke kompetence vodij. Te ugotovitve jasno nakazujejo zmerno močno povezanost med organizacijskimi vrednotami in kompetencami vodji. Tako lahko potrdimo, da organizacijske vrednote niso le marketinško orodje, temveč osnova za upravljanje s človeškimi viri v 21. stoletju, kot predlaga teorija managementa vrednot (Managing by values (MBV)).
Ključne besede: organizacijske vrednote, kompetence vodji, model, gostinsko nastanitvena dejavnost.
Objavljeno: 12.06.2013; Ogledov: 2792; Prenosov: 814
.pdf Celotno besedilo (2,11 MB)

2.
Analiza dejavnikov zadovoljstva zaposlenih v butičnem hotelu
Jure Bonča, 2019, diplomsko delo

Opis: Podjetje, ki pomena zadovoljstva zaposlenih kot takega ne priznava, v današnjem času ne more več pričakovati dobrih poslovnih rezultatov. Zadovoljstvo zaposlenih se odraža na vsakem koraku v podjetju, ne nazadnje tudi in predvsem pri gostih oziroma strankah. V turizmu možnosti po »popravnem izpitu« pri gostih ni kaj dosti. Nezadovoljna stranka se verjetno nikoli več ne bo vrnila, bo pa poskrbela, da za njeno nezadovoljstvo izve čim več ljudi. Merjenje zadovoljstva zaposlenih nam preko povratnih informacij razkriva, katera so tista področja, ki jih je treba spremeniti in kjer je treba uvesti nove ali dodatne ukrepe, da se poveča ali okrepi zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji. V empiričnem delu smo anketirali zaposlene v butičnem hotelu X. Ugotovili smo, da so sodelujoči v raziskavi najbolj zadovoljni z možnostjo napredovanja, dobrim plačilom za delo in kompetencami, dobrimi medsebojnimi odnosi, prijateljsko komunikacijo v podjetju ter z dobrimi možnostmi strokovnega in osebnega razvoja. V raziskavi smo odkrili nadpovprečno zadovoljstvo zaposlenih, kljub temu smo pri nekaterih dejavnikih podali predloge, ki so za podjetje vsekakor sprejemljivi, saj s seboj ne prinašajo nobenih finančnih bremen.
Ključne besede: zadovoljstvo, zaposleni, gosti, merjenje, dejavniki
Objavljeno: 26.09.2019; Ogledov: 343; Prenosov: 70
.pdf Celotno besedilo (1,21 MB)

3.
Analiza zaznavanja dejavnikov zadovoljstva slovenskih turističnih vodnikov in spremljevalcev
Mitja Gorenak, 2011, izvirni znanstveni članek

Opis: V prispevku avtor proučuje različne teorije zadovoljstva pri delu, proučevano aplicira na turistične vodnike in spremljevalce, ki jih zaradi narave dela označi za zelo specifično skupino delavcev, kar tudi utemelji s posebnostmi, vezanimi na delo in delovno okolje. V prispevku prikaže in analizira rezultate anketiranja, opravljenega med 235 vodniki in spremljevalci, kar predstavlja 14,25 % celotne populacije. V analizi potrdi domnevo, da na zadovoljstvo vodnikov in spremljevalcev pri delu ne vplivajo tipični dejavniki zadovoljstva, in ugotovi, da so za vodnike in spremljevalce najpomembnejši dejavniki: etičnost in profesionalnost v organizaciji, povratno informiranje, delovni prostor, izvajanje reda in discipline, možnost razvoja kompetenc, možnost ustvarjalnega dela ter izzivi pri delu.
Ključne besede: zadovoljstvo, delo, turistični vodniki, turizem
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 666; Prenosov: 48
URL Povezava na celotno besedilo

4.
Sustainable development of careers in tourism
Mitja Gorenak, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Developing sustainable careers in the tourism sector is just as hard as achieving sustainable tourism in general. Our objective was to determine tour guides' attitude to the sustainable development of their careers by tourist agencies as those engaging them. We conducted a survey among representatives of tourist agencies (N = 34). The research showed that the economic pillar of sustainable development is perceived to be the most important when it comes to the sustainable development of careers, followed by the environmental pillar as the second and the social pillar as the least important. In order to achieve the truly sustainable development of careers, the focus must be on the social pillar of development.
Ključne besede: tourism, career, development, human resources
Objavljeno: 29.11.2018; Ogledov: 500; Prenosov: 36
URL Povezava na celotno besedilo

5.
Priročnik za pisanje in urejanje besedil Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Mitja Gorenak, Borut Vojinović, Andreja Trdina, Boris Prevolšek, Marko Koščak, Barbara Pavlakovič, Maja Rosi, Nejc Pozvek, 2017, strokovna monografija

Opis: Učni proces na fakulteti ne zahteva samo udeležbe na predavanjih in dejavnega sodelovanja na vajah, temveč tudi intenzivno individualno delo študenta. To se mnogokrat predstavi v obliki seminarske naloge oziroma pisnega dela. Najbolj pomembno samostojno delo študenta pa je zagotovo zaključna – diplomska ali magistrska naloga. Da bi študentom Fakultete za turizem Univerze v Mariboru predstavili in olajšali pripravo pisnih del, smo na fakulteti pripravili priročnik za pisanje in urejanje besedil. Strokovna monografija zajema poglavja, ki študenta vodijo skozi celoten proces raziskovanja in pisanja dela. Od začetnega iskanja ideje, osnov znanstvenega pisanja in raziskovanja v turizmu, do posameznih korakov raziskovalnega procesa in raziskovalnih metod. V strokovno monografijo je vključeno tudi poglavje o osebnih odnosih, ki še posebej nagovarja odnos med študentom in mentorjem pri pisanju zaključnih del. Priročnik podaja tudi praktične nasvete o jezikovnem in tehničnem oblikovanju besedila ter navajanju literature in virov. Strokovna monografija tako združuje temeljne informacije, ki jih bodo pri svojem delu uporabljali študenti in predavatelji, saj bodo skupaj sledili enotnim smernicam pisanja besedil v turizmu na Fakulteti za turizem.
Ključne besede: pisanje besedil, urejanje besedil, raziskovanje, citiranje, tehnično oblikovanje besedil
Objavljeno: 07.08.2017; Ogledov: 951; Prenosov: 98
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)
Gradivo ima več datotek! Več...

6.
Handbook for writing and editing texts of the Faculty of tourism of the University of Maribor
Mitja Gorenak, Borut Vojinović, Andreja Trdina, Boris Prevolšek, Marko Koščak, Barbara Pavlakovič, Maja Rosi, Nejc Pozvek, 2017, strokovna monografija

Opis: The learning process at the faculty requires not only attending lectures and active participation in the tutorials, but also intensive individual work of a student, which is often presented in the form of a seminar paper. However, the most important individual work of a student is definitely a final paper - a diploma or a master's thesis. In order to present and facilitate the preparation of written works for the students of the Faculty of Tourism of the University of Maribor, we have prepared this handbook for writing and editing texts at the faculty. The professional monograph covers the chapters that lead the student through the whole process of research and writing their paper. From the initial search of the research idea and the basics of scientific writing and research in tourism, to the individual steps of the research process and research methods. The professional monograph also includes a chapter on personal relationships, which in particular addresses the relationship between a student and a mentor in the process of preparing the paper or thesis. The handbook also provides practical advice on language and text designing, as well as instructions for citing references. The professional monograph, thus, combines basic information that both students of tourism and their lecturers will use in their study and work processes, as they will follow the uniform guidelines for writing texts in tourism at the Faculty of Tourism.
Ključne besede: writing texts, editing, research, citing, text designing
Objavljeno: 16.11.2017; Ogledov: 652; Prenosov: 44
.pdf Celotno besedilo (1,33 MB)
Gradivo ima več datotek! Več...

7.
Tourism and development 2017: Active and sports tourism: Feel the freedom of water
2017, druge monografije in druga zaključena dela

Opis: Under the title Tourism and Development 2017 – Active and Sports Tourism: Feel the Freedom of Water we have conducted the 4th annual scientific conference, organized by the three partner faculties, Faculty of Tourism of the University of Maribor, Faculty of Sports and Tourism, Educons University from Novi Sad and Libertas Business school from Zagreb. This book of extended abstracts presents a wide range of over 25 different views on three topics that were discussed at the conference. The introductory part presents short summaries of thoughts discussed by our invited keynote speakers. The first section presents extended abstracts from the field of active tourism, which address the diverse aspects of active vacationing as becoming increasingly important in tourism. The second thematic section includes extended abstracts on the topic of sports tourism, a specific category of tourism that has been developing rapidly with more and more visitors coming to major international sports events and also more and more visitors actively seeking sports related vacation. The last section presents extended abstracts on accessible tourism, nowadays increasingly important area arising from the principles of ensuring equal opportunities and promoting social inclusion in tourism. All the extended abstracts provide scientific views on selected topics, and, thus, bring additional knowledge into the particular field of tourism.
Ključne besede: international conference, tourism, active tourism, sports tourism, accessible tourism
Objavljeno: 08.12.2017; Ogledov: 661; Prenosov: 60
.pdf Celotno besedilo (1,66 MB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Ljudje v turizmu
Mitja Gorenak, 2020

Opis: Management človeških virov je kompleksen preplet dejavnosti, ki jih morajo izvajati managerji, da lahko optimizirajo delovanje celotne organizacije. V kolikor gre za organizacijo v storitvenem sektorju, kamor prištevamo turizem, so zadeve še nekoliko bolj zapletene, saj je uspešnost odvisna od direktnega zadovoljstva uporabnika storitve. V knjigi se prepletajo poglavja, vezana na področje managementa, kot tudi bolj sociološko in psihološko obarvane tematike. Tako knjigo pričenjamo s poglavjem o vrednotah posameznika, iz katerih kasneje sledijo vrednote organizacije. Obe tematiki sta neločljivo povezani s preostalimi, saj predstavljata temelj delovanja posameznika in sleherne organizacije. Sledita poglavji o organizacijski kulturi in družbeni odgovornosti, ki izkazujeta tako imenovani »modus operandi« organizacije. Sledijo poglavja o kompetencah, vodenju in ocenjevanju delovne uspešnosti, ki govorijo o odnosu med posameznikom in organizacijo. Knjigo zaključujejo tri poglavja, vezana predvsem na trenutne operativne zahteve v organizaciji, in sicer poglavja o pripadnosti, motivaciji in medgeneracijskem managementu v organizaciji.
Ključne besede: management, človeški viri, turizem, vodenje, kadri, organizacija
Objavljeno: 31.08.2020; Ogledov: 63; Prenosov: 10
URL Povezava na datoteko

9.
Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance
Maja Turnšek, Boštjan Brumen, Marjetka Rangus, Mitja Gorenak, Janez Mekinc, Tanja Lešnik Štuhec, 2020, izvirni znanstveni članek

Opis: The present study provides a snapshot of Slovenian tourists' perceptions in a historically unique point of time - the early days of the covid-19-related lockdown. Based on an online survey performed in March and April 2020 the study provides first insights into Slovenian tourists% perceived threats of covid-19 on two dimensions: severity and susceptibility; how this depends on their demography and past travel experience and what, in this specific point in time, they think about future travel avoidance. The results have shown that age affects the two measured dimensions of perceived threat and future travel avoidance, but only with women. Furthermore, people who have travelled the most in the past express the least likelihood of avoidance to travel due to the covid -19 pandemic. Those who are more educated, on the other hand, perceive higher risk, yet education has no role in their expressed future travel avoidance. The results, moreover, show that the moral obligation towards taking care of others might be a highly important element in the success factor of covid-19 measures and thus future appeals by the tourism industry. Finally, the results show that we cannot easily predict how the general population will behave regarding their future travel avoidance since the opinions are not polarised in the extremes. This does indicate, however, that tourists will be susceptible to the context-specific factors of future travel decisions, such as assurances of health safety provided by the tourism industry.
Ključne besede: COVID-19, coronavirus, tourism, health threat perception, future travel avoidance, fear appeals
Objavljeno: 12.11.2020; Ogledov: 58; Prenosov: 19
URL Povezava na celotno besedilo
Gradivo ima več datotek! Več...

10.
Supplementary material for paper Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance
Maja Turnšek, Boštjan Brumen, Marjetka Rangus, Mitja Gorenak, Janez Mekinc, Tanja Lešnik Štuhec, 2020, zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

Ključne besede: COVID-19, coronavirus, tourism, health threat perception, future travel avoidance, fear appeals
Objavljeno: 23.11.2020; Ogledov: 10; Prenosov: 28
.png Raziskovalni podatki (46,91 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...
; Gradivo je zbirka in zajema 1 gradivo!

Iskanje izvedeno v 0.26 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici