| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


91 - 100 / 144
Na začetekNa prejšnjo stran6789101112131415Na naslednjo stranNa konec
91.
KONCEPT PROGRAMA PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V PODJETJU ATOTECH SLOVENIJA D.D.
Dragan Kržovski, 2012, diplomsko delo

Opis: Mnogo proizvodnih podjetij ima težave z okvarami delovnih sredstev, izpadi proizvodnje in posledično tudi s povišanjem stroškov. Ker je imelo vodstvo podjetja Atotech Slovenija d.d. velik interes za stalno izboljševanje na področju vzdrževanja, smo raziskali nove možnosti in rešitve na področju vzdrževanja v podjetju. Izdelali smo dokumentacijo za evidenco okvar, saj je potrebno nastale okvare na delovnih sredstvih analizirati, da pridobimo potrebne informacije. Osredotočili smo se predvsem na tiste okvare, ki se najpogosteje pojavljajo. Z odstranitvijo vzrokov za nastanek okvar bi veliko pripomogli k izboljšanju celotnega procesa. Izdelali smo kartice, ki bodo pritrjene neposredno na delovna sredstva in vsebujejo podatke o operaterjih, o delovnem sredstvu ter plan vzdrževanja posameznega delovnega sredstva. S pomočjo kartic nameravamo doseči večjo povezanost ter odgovornost operaterjev. Izdelali smo plan preventivnih vzdrževalnih del, ki vsebuje podatke o delovnih sredstvih, periode in opis postopka preventivnih posegov. S pomočjo omenjenih orodij in pristopov smo pripravili koncept programa preventivnega vzdrževanja, ki bo predstavljal pomemben del procesa stalnega izboljševanja v podjetju.
Ključne besede: Vzdrževanje, preventivno vzdrževanje, evidenca okvar, plan preventivnega vzdrževanja, stalno izboljševanje.
Objavljeno: 01.10.2012; Ogledov: 2247; Prenosov: 247
.pdf Celotno besedilo (6,23 MB)

92.
KULTURA VARNOSTI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
Aleksandra Jerič, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava zaznavanje varnostne kulture v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. V delu smo s pomočjo teorije in metodologije Agencije za raziskave in kakovost zdravstvene obravnave (AHRQ) ugotavljali zaznavanje varnostne kulture v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. V empiričnem delu diplomskega dela smo po metodologiji AHRQ opisali pridobljene rezultate anket o zaznavanju varnostne kulture, ki so bile izvedene leta 2009/10 in 2010/11 v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Pri analizi in interpretaciji rezultatov smo ugotovili, da so bila najnižje ocenjena področja Timsko delo med bolnišničnimi enotami, Predaja pacientov in premestitve znotraj bolnišnice in Podpora vrhnjega vodstva za varnost pacientov. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana nekoliko boljše rezultate izkazujejo na naslednjih področjih: Celokupno zaznavanje varnosti, Učeča se organizacija in Timsko delo v bolnišničnih enotah. Anketiranci so v komentarjih pohvalili vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za začetek izvajanja izobraževanj na področju kulture varnosti. Na podlagi podanih komentarjev je razvidno, da si zaposleni želijo okolja, kjer se prijavitelja dogodka ne obtožuje, ampak se dogodek analizira ter najde primerna rešitev,ki se predstavi vsem zaposlenim. Nekateri so se posebej pohvalili, da dobro skrbijo za varnost pacientov; to potrjuje tudi podatek, da 56 % zaposlenih meni, da nimajo težav z varnostjo bolnikov, in 59 % pa varnosti bolnikov nikoli ne žrtvuje zato, da bi lahko naredili več. S pomočjo t–testa smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med posameznimi sklopi med leti 2009/10 in 2010/11. Z izračunom enojne analize variance smo ugotovili, da so leta 2009/10 obstajale statistično pomembne razlike med različnimi poklicnimi kategorijami anketirancev (medicinske sestre, zdravniki in ostali) pri enajstih sklopih. Leta 2010/11 pa so se kategorije med seboj poenotile in so bile statistično pomembne razlike le pri dveh sklopih. Ključna področja izboljšav: z dodatnimi raziskavami ugotoviti dejavnike, ki ovirajo medoddelčno sodelovanje in na podlagi tega uvesti izboljšave, evalvirati učinek že uvedenih izboljšav glede predaje pacientov, ponovna izvedba kampanje na temo varnosti pacientov. V okviru te kampanje bi bilo koristno, da bi uprava UKCL izvedla varnostne vizite na vseh klinikah UKCL.
Ključne besede: Kakovost, Kultura varnosti, Kultura varnosti pacientov, AHRQ
Objavljeno: 02.10.2012; Ogledov: 2009; Prenosov: 386
.pdf Celotno besedilo (618,64 KB)

93.
IZGRADNJA SISTEMA MANAGEMENTA KAKOVOSTI PO ISO 9001:2008 IN NJEGOV VPLIV NA KLJUČNE PROCESE V PODJETJU DAMA.TECH D.O.O.
Damir Ejup, 2012, diplomsko delo

Opis: Z željo po procesnem pristopu, nenehnem izboljševanju procesov in povečanju zadovoljstva kupcev se je podjetje DaMa.Tech d.o.o v začetku leta 2012 odločilo za implementacijo sistema managementa kakovosti po standardu ISO 9001:2008, ki je v danem trenutku v zadnji fazi pridobitve certifikata. Organizacije se velikokrat srečujejo s problemi pri implementaciji in razumevanju zahtev standarda ISO 9001:2008. Diplomska naloga tako predstavi sam pojem kakovost in management kakovosti, standard ISO 9001:2008 in njegove zahteve, več možnih načinov implementacije ter ovire, s katerimi se organizacije srečujejo med vpeljavo. Navedene so prednosti in slabosti, ki jih prinaša vpeljava standarda sistema mangementa kakovosti. Opisan je način izgradnje sistema kakovosti v podjetju DaMa.Tech d.o.o, način identifikacije procesov, njihovega opisa in medsebojne odvisnosti ter sistemska dokumentacija podjetja. Identificirani procesi so razdeljeni v tri skupine: glavni oziroma ključni procesi, vodstveni in podporni procesi. Predstavljena je analiza stanja z zahtevami standarda ISO 9001:2008 pred odločitvijo o izgradnji sistema managementa kakovosti ter po oblikovanem sistemu managementa kakovosti. Kakovosten izdelek oziroma storitev je rezultat učinkovitega procesa in tako je eno izmed glavnih načel standarda ISO 9001 procesni pristop. V diplomski nalogi je prav tako predstavljen vpliv standarda sistema managementa kakovosti na ključne procese, še zlasti, kakšen vpliv ima na potek procesov kakor tudi, katere so dodatne dejavnosti, dokumenti in merljivi cilji, ki jih standard sistema managementa kakovosti povzroči.
Ključne besede: • kakovost, • sistem managementa kakovosti, • ISO 9001:2008, • procesni pristop, • ključni procesi.
Objavljeno: 02.10.2012; Ogledov: 1273; Prenosov: 252
.pdf Celotno besedilo (2,17 MB)

94.
UPORABA FMEA NA PRIMERU IZGRADNJE ZBIRNEGA BAZENA ODPADNIH VODA
Manja Podpečan, 2012, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava analizo možnih napak in posledic (FMEA), ki nudi možnost sistematičnega proučevanja možnih napak in njihovih posledic. Prikazana je široka možnost uporabe metode s poudarkom na gradbeni dejavnosti, saj praktični primer vključuje FMEA zbirnega bazena odpadnih voda. Z ozirom na to, da je gradnja zbirnega bazena potekala v zahtevnih geomehanskih pogojih, je še toliko pomembneje, da se uporabi proaktivni pristop k preprečevanju možnih napak. Skladno z metodologijo FMEA so bile identificirane možne napake, možne posledice napak in možni vzroki napak. V okviru obstoječega stanja so bili opredeljeni še kontrolni ukrepi in s strani sodelujočih strokovnjakov podane ocene za posamezne faktorje. Na podlagi izračuna indeksa pomembnosti napake (IP) in vrednotenja rezultatov smo ugotovili, da mejno vrednost presegajo naslednje možne napake: nepravilno vgrajen beton, bazen ni vodotesen in stiki med betonom niso očiščeni žagovine. Z namenom znižanja indeksa pomembnosti za navedene napake so bili predlagani ukrepi za izboljšave. Analiza je pokazala, da lahko z ustreznimi kontrolnimi ukrepi vrednosti IP znižamo pod mejno vrednost, ki so jo določili strokovnjaki. Pomembna ugotovitev, ki izhaja iz diplomskega dela, se navezuje na oblikovanje ustreznega tima usposobljenih strokovnjakov, ki predstavljajo enega izmed ključnih elementov učinkovite izvedbe metode FMEA.
Ključne besede: KAKOVOST, KAKOVOST IZDELKA, FMEA, FORMULAR FMEA, ZBIRNI BAZEN ODPADNIH VODA
Objavljeno: 01.10.2012; Ogledov: 1096; Prenosov: 201
.pdf Celotno besedilo (5,82 MB)

95.
ANALIZA PROCESOV SKOZI OČI PRISTOPA KAIZEN
Tom Žumer, 2012, diplomsko delo

Opis: Pristop Kaizen postaja vse bolj upoštevan, saj je vedno več podjetij, ki so po vpeljavi tega pristopa pričeli poslovati uspešno in učinkovito. Zato je bil naš namen preučiti pristop Kaizen in njegovo metodologijo ter oblikovati konceptualni model, ki nudi sistematičen in strukturiran način vpeljave stalnih izboljšav z vidika pristopa Kaizen. Na podlagi proučene literature smo zasnovali konceptualni model stalnega izboljševanja. S konceptualnim modelom smo prikazali shematično zasnovo za učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje po postopku PDCA ciklusa (planiraj, izvrši, preveri, ukrepaj). Ključni elementi konceptualnega modela so: vodenje v kontekstu opredelitve ciljev in podpornih dejavnosti, ustrezno usposobljeni timi ter orodja managementa kakovosti, ki omogočajo sistematično podporo izvajanja dejavnosti v okviru PDCA ciklusa. V študiji primera smo analizirali proces skladiščenja v neimenovanem podjetju, ki smo ga shematično prikazali z diagramom poteka. Nato smo v skladu s pristopom Kaizen identificirali izgube ter jih analizirali in podali predloge za njihove izboljšave. Rezultati študije primera so pokazali, da se je v procesu skladiščenja, največ izgub navezovalo na neustreznost IKT tehnologije. Navedena izguba v veliki meri vpliva na samo učinkovitost procesa, tako zaradi izvajanja dodatnih nepotrebnih dejavnosti, kakor tudi zaradi izgube časa. Velika priložnost se je pokazala tudi v izboljšanju timskega sodelovanja zaposlenih obravnavanega podjetja. Predpostavimo lahko, da je pristop Kaizen s svojo edinstveno filozofijo eden izmed ključnih dejavnikov podjetja. Pristop Kaizen vodi podjetje do uspešnosti in učinkovitosti s svojimi nenehnimi, majhnimi, stalnimi izboljšavami ter svojo osredotočenostjo na proces, pri katerem identificira vsakršne izgube ter jih v skladu s svojo filozofijo temu primerno odpravi.
Ključne besede: Prisop Kaizen, stalno izboljševanje, Kaizen kultura, analiza procesov, izgube
Objavljeno: 01.10.2012; Ogledov: 1236; Prenosov: 227
.pdf Celotno besedilo (962,23 KB)

96.
ANALIZA PROCESOV Z VIDIKA KONTROLE KAKOVOSTI V TEKSTILNEM PODJETJU SVILANIT D.D.
Karmen Balantič, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi je predstavljena kontrola kakovosti in njena vpletenost v proizvodne procese tekstilnega podjetja Svilanit d.d. V empiričnem delu naloge je podana analiza obstoječega stanja, ki je bila izdelana na osnovi razgovorov z zaposlenimi, opazovanjem proizvodnih procesov in internim gradivom podjetja. Na podlagi analize smo izpostavili dejavnosti, na katerih je tveganje za nekakovost v proizvodnih procesih največje ter predstavili ukrepe, ki jih podjetje že izvaja za zmanjšanje omenjenih tveganj. Nadalje so podani predlogi za izboljšanje dejavnosti kontrole kakovosti ter dodatni preventivni in korektivni ukrepi za zmanjšanje oziroma odpravo identificiranih tveganj.
Ključne besede: Kontrola kakovosti, metode in tehnike kontrole kakovosti, proces proizvodnje tkanin, stalno izboljševanje, preventivni in korektivni ukrepi
Objavljeno: 17.01.2013; Ogledov: 1205; Prenosov: 255
.pdf Celotno besedilo (7,88 MB)

97.
HACCP SISTEM V PEKARNI POSTOJNA D.O.O.
Tanja Jerman, 2012, diplomsko delo

Opis: Želja vsakega kupca je kupiti varen in higiensko neoporečen izdelek, zato je v živilskih obratih uveden sistem HACCP (Hazard Analysis Critcal Control Points) oz. ATKKT (Analiza Tveganja Kritičnih Kontrolnih Točk). Lahko rečemo, da podjetje Pekarna Postojna zaenkrat proizvaja varna živila, kar dokazujemo z odvzetimi vzorci. Podjetje ima že vpeljan sistem HACCP od dne, ko je bil zakonsko obvezen. Ker pa se razmere v Pekarni Postojna nenehno spreminjajo, se spreminja tudi sistem HACCP, ki ga je potrebno stalno vzdrževati in dopolnjevati, zato smo poiskali pomanjkljivosti in slabosti sistema HACCP v podjetju ter podali predloge za boljše izpolnjevanje zahtev sistema HACCP. Ocenjujemo, da se zaposleni premalo zavedajo odgovornosti pri svojem delu, ter da je ključ problema higiena živil, zato bi morali vodilni usposabljanju in motivaciji nameniti več pozornosti. Vodilni delavci bi morali imeti večji nadzor nad zaposlenimi in jih opozarjati na napake ter neupoštevanje navodil sankcionirati. Za izvajanje notranjega nadzora bi morali zaposliti strokovno ustrezno usposobljeno osebo ali zunanjo pogodbeno službo. Za uspešno izvajanje sistema HACCP pa so v največji meri odgovorni zaposleni v živilsko predelovalni industriji, ki so v neposrednem stiku z živili.
Ključne besede: HACCP, kakovost živil, neoporečna živila, dejavniki tveganja, higiena, nadzor
Objavljeno: 09.01.2013; Ogledov: 3103; Prenosov: 797
.pdf Celotno besedilo (366,64 KB)

98.
Model reševanja ugotovitev v procesu plovnostnega pregleda zrakoplovov
Cvetko Stane, 2013, magistrsko delo

Opis: Plovnostni dokument je eden izmed dokumentov, ki morajo biti vedno na zrakoplovu. S tem dokumentom se potrjuje, da zrakoplov izpolnjuje zahteve stalne plovnosti. V procesu plovnostnega pregleda ga izda potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti oziroma organ za civilno letalstvo na podlagi ugotovitev, ki so zapisane v plovnostnih zapisnikih. Predmet analize v magistrskem delu so ugotovitve, zapisane v 1396 plovnostnih zapisnikih, spisanih v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 s strani nadzornikov pristojnega organa za civilno letalstvo. Analiza procesa plovnostnega pregleda je izvedena s pomočjo dvojne povratne zanke, v kateri je bila analizirana aktivnost stranke in aktivnost nadzornika. Pri iskanju vzrokov za neskladja v zunanji povratni zanki in napak v notranji povratni zanki so bila uporabljena osnovna orodja managementa kakovosti, pri iskanju vzročne povezanosti med posameznimi spremenljivkami pa so bile uporabljene metode potrjevanja statističnih hipotez. Izsledki raziskave potrjujejo medsebojno povezanost med ugotovitvami in vrstami zrakoplovov, kakor tudi med številom ugotovitev glede na posamezno vrsto zrakoplova oziroma glede na posamezno opazovalno obdobje. Medsebojna povezanost potrjuje dejstvo, da gre v procesu plovnostnega pregleda za problem, ki je sistemsko – procesne narave. Vzroki za to so vloga managementa, pomanjkanje komunikacije, kontrole, nadzora in usposabljanja, zato bi bil najučinkovitejši način reševanja problemov v Javni agenciji za civilno letalstvo uvedba sistema managementa kakovosti, ki bi imel neposredni vpliv tudi na večjo varnost v civilnem letalstvu.
Ključne besede: letalska varnost, plovnostni pregled, dvojna povratna zanka, vzročno-posledični diagram – 9M model, evidenčni list - Checklist
Objavljeno: 09.05.2013; Ogledov: 837; Prenosov: 150
.pdf Celotno besedilo (2,19 MB)

99.
VPLIV NAČEL PRISTOPOV MANAGEMENTA KAKOVOSTI NA ZAPOSLENE V ORGANIZACIJI
Nina Trebec, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi smo skušali prikazati vpliv, ki jih imajo načela managementa kakovosti na zaposlene v organizaciji (predvsem načela managementa celovite kakovosti oz. TQM-a). Naš namen je bil pokazati, da je vpliv uporabe načel pozitiven in poglaviten za uspeh organizacije in odnose v podjetju, ter da je za doseganje dobrih poslovnih uspehov pomembno, da so zaposleni v organizaciji zadovoljni. V pregledu literature smo poleg pojmov v zvezi s kakovostjo, managementom kakovosti in načel managementa kakovosti dali poudarek na odnose znotraj organizacije, ter globje psihološke dejavnike (kot so motivacija, nagrajevanje, delovna atmosfera, strah pred spremembami, vpliv vodij, itd.), ki vplivajo na zadovoljstvo, obnašanje in delo zaposlenih. Raziskava je potekala od februarja 2009 do aprila 2012, v njej je sodelovalo šestdeset zaposlenih iz dvajsetih slovenskih podjetij. Da bi imeli jasnejši pogled na to, ali načela pristopov managementa kakovosti dejansko vplivajo na zaposlene ali ne, smo vzorec razdelili na 3 kategorije. V več kot polovici odgovorov je bilo opaziti znatno razliko med prvo in drugo, še najbolj, pa med prvo in tretjo kategorijo podjetij. Razlike v rezultatih so bile še najbolj očitne v stopnji ozaveščenosti v zvezi s kakovostjo, v odnosih med zaposlenimi, ter odnosu zaposlenih do podjetja, s čimer smo dokazali, da je vpliv načel pristopov managementa kakovosti na zaposlene velik in izrazito pozitiven. Glede na rezultate raziskave predlagamo, da si podjetja prizadevajo za: • večjo ozaveščenost glede kakovosti, • večji poudarek na zaposlene in • vzpodbujanje učečega, inovativnega in ustvarjalnega vzdušja v organizaciji. Da bi postopoma uvedli vsaj enega od teh predlogov, pa je potrebno: • spremeniti miselnost (vodstva, zaposlenih), • se zavedati vpliva, ki ga imajo vodje in vodstvo podjetja na zaposlene, • dati ključno vlogo glavni 'sestavini' podjetja – človeku in njegovi notranjosti – ter ga obravnavati tej vlogi ustrezno.
Ključne besede: • Kakovost, • TQM, • management, • organizacija, • zaposleni.
Objavljeno: 17.07.2013; Ogledov: 1054; Prenosov: 188
.pdf Celotno besedilo (864,88 KB)

100.
PRIMERJAVA MED STANDARDOM SIST EN ISO 9001:2008 IN STANDARDOM SIST EN ISO/IEC 17025:2005- ŠTUDIJA PRIMERA V PODJETJU SIQ ITALIA
Hana Furlan, 2013, diplomsko delo

Opis: Sistem managementa kakovosti je ključni dejavnik za uspešno in učinkovito organizacijo, česar se zavedamo tudi v podjetju SIQ Italia. SIQ Italia je storitveno podjetje, ki se ukvarja s preskušanjem in certificiranjem igralnih avtomatov. Pri svoji dejavnosti mora izpolnjevati zahteve italijanske zakonodaje, zahteve odjemalcev ter slediti mora zahtevam standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005. Organizacija ima vzpostavljen sistem managementa kakovosti, vendar poudarek daje predvsem ključnim procesom, ki so v obsegu akreditacije. Cilj in želja podjetja je, da bi razširili sistem managementa kakovosti na vse procese v organizaciji, tudi na vodstvene in podporne procese. V diplomski nalogi smo naredili primerjavo standarda SIST EN ISO 9001:2008 in SIST EN ISO/IEC 17025:2005 ter analizo obstoječega stanja glede na zahteve zgoraj omenjenih standardov v podjetju. Na podlagi analize smo podali možne izboljšave, kar bi pripomoglo k boljšemu celovitemu obvladovanju kakovosti v podjetju. Na podlagi analize smo se v podjetju odločili, da na novo definiramo organizacijsko strukturo, določili smo vodstvene, ključne in podporne procese. Osredotočili smo se na enega izmed ključnih procesov in opravili analizo časov posameznih aktivnosti izbranega procesa ter podali izboljšave, zlasti v smeri višje učinkovitosti.
Ključne besede: sistem managementa kakovosti, SIST EN ISO 9001:2008, SIST EN ISO/IEC 17025:2005, akreditacija, procesni pristop
Objavljeno: 17.07.2013; Ogledov: 1266; Prenosov: 143
.pdf Celotno besedilo (1,84 MB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici