| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 34
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Študija primera - nezakonito odlaganje komunalnega blata v Pivoli in Vodulah : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Ana Fužir, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Ekološka kriminologija je novejša znanost, izoblikovana v 70 ih letih prejšnjega stoletja in pripisana delu kriminologov. Predmet preučevanja je ekološka kriminaliteta, ki vključuje različne okolju in naravi škodljive, prepovedane dejavnosti, najpogostejše so nezakonit lov, nezakonita sečnja, trgovina z prostoživečimi živalmi, nezakonit ribolov in nezakonito odlaganje ter trgovina s strupenimi odpadki. Ekološka kriminaliteta velikokrat vsebuje elemente organizirane in gospodarske kriminalitete, zato predstavlja eno izmed najbolj dobičkonosnih panog, pri kateri smo žrtve tako ljudje, kot okolje in živali, kar je tudi posebnost te vrste kriminalitete. Čisto okolje in prostor ter zavedanje viktimizacije sta ključnega pomena za naše preživetje, zato bi morali delovati v prid okolju, deviacije pa jemati resno. Izrazite posledice okolijske degradacije namreč lahko opazimo pri globalnem segrevanju, vse večjemu pojavu naravnih katastrof, uničevanju gozdov in posledično izumiranju vrst, vse manj pitne vode ter splošnega pomanjkanja virov. Ena izmed deviacij, ki lahko rezultira v teh ireverzibilnih posledicah je nezakonito odlaganje, v našem primeru, komunalnega blata iz čistilnih naprav na črna odlagališča, ki so okolju škodljiva zaradi vsebnosti bakterij, virusov, gliv in drugih patogenov, težkih kovin in nastajanja škodljivih plinov. Nezakonite deponije blata so postale velik problem v Sloveniji, po zaostritvi Madžarske zakonodaje, katera je leta 2019 prepovedala izvoz te vrste odpadka. Po tem je Slovenija začela večino odpadnega blata odvažati v Avstrijo, na večjo deponijo, kar pa ne predstavlja majhnega stroška. V izogib plačilu zakonitega odvoza so storilci na številnih lokacijah po Sloveniji, leta 2021, nelegalno odložili velike količine komunalnega blata iz čistilnih naprav, kar je povzročilo prave ekološko katastrofo, ki je za današnji dan nedopustna in zaskrbljujoča.
Keywords: ekološka kriminaliteta, obremenjevanje okolja, uničevanje okolja, komunalno blato, nezakonita odlagališča, diplomske naloge
Published in DKUM: 08.09.2023; Views: 232; Downloads: 31
.pdf Full text (2,10 MB)

2.
Prepoznavanje matematike na fotografijah v predšolskem obdobju : diplomsko delo
Katarina Fužir, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili področje matematike, matematiko v vrtcu, povezavo med matematiko in jezikom, nekaj besed smo namenili tudi matematičnim vsebinam v predšolskem obdobju. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo o prepoznavanju matematike na fotografijah pri predšolskih otrocih. Za pridobivanje podatkov smo uporabili polstrukturiran intervju z vsakim otrokom posebej. Zanimalo nas je, ali otroci na fotografijah iz različnih področij prepoznavajo matematiko, kako občutijo matematiko na fotografijah in ali obstajajo razlike v prepoznavanju matematike na fotografijah med dečki in deklicami. V interpretaciji rezultatov smo podrobneje analizirali vsako fotografijo in ob koncu naredili primerjavo med vsemi fotografijami in primerjavo prepoznavanja med spoloma. Ugotovili smo, da so otroci matematiko na fotografijah dobro prepoznavali, najbolje pri fotografijah, vzetih iz družbenega okolja. Matematiko na fotografijah so otroci največkrat povezovali s področjem aritmetike, geometrije in merjenja. Pri večini fotografij razlik v prepoznavanju matematike med deklicami in dečki ni bilo zaznati.
Keywords: zgodnje učenje matematike, predšolska vzgoja, prepoznavanje matematike, uporaba fotografij
Published in DKUM: 16.11.2021; Views: 725; Downloads: 51
.pdf Full text (1,69 MB)

3.
Vpliv bivalnega okolja na motorični status otrok
Janja Fužir, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Vpliv bivalnega okolja na motorični status otrok je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motorične sposobnosti in dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, to so: dednost, okolje in lastna dejavnost. V empiričnem delu smo ugotavljali vpliv kraja bivanja na gibalni razvoj otroka. Med seboj smo primerjali mestno in podeželsko okolje. Za pridobivanje podatkov o motoričnem statusu otrok smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Merski instrument predstavlja štirinajst motoričnih testov, ki so bili razdeljeni na informacijsko in energijsko komponento gibanja. Raziskovalni vzorec je neslučajnosten iz konkretne populacije mestnih in podeželskih otrok. Na podlagi rezultatov motoričnih testov smo ugotovili, da imajo otroci s podeželja boljšo motorično učinkovitost kot otroci iz mesta. Otroci s podeželja so dosegli boljše rezultate v informacijskem delu motoričnega statusa, otroci iz mesta pa v energijskem delu motoričnega statusa. Za vse tri ugotovitve velja, da razlika med skupinama ni statistično značilna (P > 0,05).
Keywords: vpliv okolja, mestno okolje, podeželsko okolje, motorične sposobnosti, razvoj otroka
Published in DKUM: 28.07.2020; Views: 991; Downloads: 128
.pdf Full text (1,16 MB)

4.
HUJŠANJE MLADOSTNIKA S POMOČJO BARIATRIČNE OPERACIJE
Petra Fužir, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Debelost postaja množična bolezen moderne dobe. Vedno več ljudi se bori s prekomerno telesno težo, zaskrbljujoč pa je podatek, da se bolezen pojavlja pri vse več otrocih in mladostnikih. V diplomskem delu smo s pomočjo različne strokovne literature povzeli pojem debelost, pri čemer smo se osredotočili prav na mladostnike pri katerih je bolezen v porastu. Na kratko smo predstavili splošno o bariatričnih operacijah, vrste le teh in navedli kriterije, ki so ključni za nadaljnji postopek (odločitev za operacijo). Prav tako je v diplomskem delu predstavljeno hujšanje mladostnika s pomočjo bariatrične operacije, kvaliteta življenja po operaciji ter naloge in vloga medicinske sestre. Omenili smo tudi možne zaplete po sami operaciji. Namen: Namen diplomske naloge je bil predstaviti hujšanje mladostnika s pomočjo bariatrične operacije, kvaliteto življenja mladostnika po operaciji, ter vlogo medicinske sestre pri pripravi na poseg in življenje po njem. Metode: Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Pri teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo (metoda opisovanja). Povzeli in primerjali smo različno strokovno literaturo. Pri raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja. Podatke za raziskovalni del smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, razdeljenega v bariatrični ambulanti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Rezultati in diskusija: Ugotovili smo, da je večina mladostnikov že od nekdaj pretežka, vzroke svoje prekomerne telesne teže pa ugotavljajo predvsem zaradi nepravilne prehrane, premalo gibanja, dednosti in psihičnih težav. Raziskava je pokazala, da se jim je kvaliteta življenja po operaciji močno spremenila na boljše, izboljšala se je njihova samopodoba in samozavest, postali so bolj družabni, fizično aktivni, boljši v odnosih z ljudmi, začeli so se bolj zdravo prehranjevati in opažajo pa tudi, da so uspešnejši pri študiju in delu. Iz raziskave je razvidno tudi, da bi se večina še enkrat odločila za hujšanje s pomočjo bariatrične operacije. Prav tako smo ugotovili, da so zadovoljni z delom medicinskih sester v ambulanti.
Keywords: hujšanje mladostnika, bariatrična operacija, kvaliteta življenja, vloga medicinske sestre
Published in DKUM: 14.10.2016; Views: 1454; Downloads: 159
.pdf Full text (1,33 MB)

5.
VSEBNOST OLJA V OLJNIH BUČAH (Cucurbita pepo L. var. oleifera), MAKU (Papaver somniferum) IN RIČKU (Camelina sativa L. Crantz) V ODVISNOSTI OD PRIDELOVALNEGA SISTEMA
Mateja Fužir, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Oljne buče, mak in riček so pomembne alternativne oljnice, ki so bile pridelane v okviru raziskovalnega projekta »Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave«, ki je potekal na FKBV v Pivoli pri Mariboru. Projekt je trajal tri leta (od 2008 do 2010). V poljskem poskusu so bili obravnavani štirje pridelovalni sistemi (PS): konvencionalni (KON), integrirani (IP), ekološki (EKO), biodinamični (BD) in kontrolne parcele. V vseh treh letih so bile v kolobar vključene omenjene oljnice. Pridelki oljnih buč so bili pobrani vsa tri leta, pridelki maka in rička pa samo v letu 2008. Preverili smo vpliv leta pridelave, PS in njune interakcije na vsebnost olja v oljnih bučah, maku in ričku ter korelacijsko povezanost med količino olja in količino pridelka suhih semen (SS). Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da leto pridelave vpliva na vsebnost olja v oljnih bučah. Najvišjo vsebnost olja smo izmerili v letu 2010 (31,1 ± 1,4 %), sledilo je leto 2008 (30,9 ± 1,0 %), najnižjo vsebnost pa smo izmerili v letu 2009 (26,9 ± 0,8 %). Različni PS statistično značilno vplivajo na vsebnost olja v oljnih bučah. Največji delež olja smo stehtali pri kontroli (31,1 %), nato v EKO (31,1 %) in BD (30,3 %). Najnižjo vsebnost olja so vsebovala semena, pridelana v KON (25,8 %). PS na vsebnost olja v maku in ričku niso imeli statistično značilnega vpliva. Pri vseh treh poljščinah je statistična analiza pokazala, da obstaja močna korelacijska povezanost med količino pridelka in količino olja (r = 0,89 – 0,94).
Keywords: pridelovalni sistemi / vsebnost olja / oljne buče / mak / riček
Published in DKUM: 11.10.2016; Views: 2521; Downloads: 146
.pdf Full text (710,36 KB)

6.
Prihodnost oblačenja : komentar v oddaji Ugriznimo v znanost, RTV Slo, 5. oktober 2010
Gabrijela Fužir Bauer, 2010, radio or television event

Keywords: tekstilni odpadki, oblačila
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1041; Downloads: 32
URL Link to full text

7.
VPLIV TIMSKEGA DELA NA UČINKOVITOST ZAPOSLENIH
Andreja Fužir, 2014, master's thesis

Abstract: Timsko delo predstavlja velik pomen za vse več organizacij. Prav tako je timsko delo med zaposlenimi postalo zelo priljubljeno. Z vidika zdravstvenih delavcev pa lahko trdimo, da je timsko delo nujno. Zaposleni se med seboj razlikujejo po izobrazbi, vendar se kot člani tima dopolnjujejo. Vsak prispeva pomemben del, ki je ključen pri reševanju delovne naloge. V prvem delu magistrske naloge smo predstavili teoretične osnove s področja timskega dela in delovne skupine. Prav tako smo opisali teorijo vodenja, organizacije, motivacije, komunikacije in konflikta. Na kratko smo predstavili razliko med učinkovitostjo in uspešnostjo. Drugi del naloge zajema raziskavo - predstavili smo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, nato smo podali rezultate raziskave, postavili hipoteze, ki smo jih s pomočjo anketnega vprašalnika potrdili. Na podlagi dobljenih rezultatov smo predstavili naše ugotovitve in predloge. Z magistrskim delom smo ocenili v kolikšni meri se zaposleni poslužujejo timska dela v primerjavi s samostojnim ter kakšen obseg njihovega dela predstavlja timsko delo. Ugotovili smo, da timsko delo vpliva na učinkovitost zaposlenih. Rezultat raziskave je pokazal, da zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe raje delajo v timu (v primerjavi s samostojnim delom) kot zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe, prav tako je delo v timu bolj priljubljeno med diplomiranim medicinskim sestram kot pri zdravnikih. Predstavili smo, kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih s sodelavci, vodjem in na splošno z organizacijo.
Keywords: timsko delo zdravstvena organizacija, učinkovitost, komunikacija in konflikti, vodenje
Published in DKUM: 25.09.2014; Views: 1918; Downloads: 367
.pdf Full text (2,72 MB)

8.
Možje oviti v tartan
Mihaela Cugmas, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem predstavila moško krilo kilt in z njim povezan material/blago tartan. Že sama pojava moškega v krilu pri marsikom povzroči zgražanje, nestrinjanje in odklanjanje dejstva, da tudi moški (lahko) nosijo kilt. Z anketo, ki sem jo sestavila sem dobila odgovore, kako pri nas sprejemajo moško krilo. Izdelala sem tudi kolekcijo moških kril/kiltov v sodobnem stilu.
Keywords: kilt, tartan, oblikovanje, gube, karo vzorec
Published in DKUM: 13.05.2013; Views: 1938; Downloads: 182
.pdf Full text (10,51 MB)

9.
Oblikovanje modularnih tekstilij za interier
Maja Švagelj, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava oblikovanje modularne tekstilije za interier, ki omogoča prilagajanje prostorske oblike individualnim potrebam za različne funkcije. V prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča do okolja prijaznega oblikovanja tekstilij z recikliranjem, ročnim delom in modularnostjo, ki smo jih uporabili pri oblikovanju modularne tekstilije. V drugem delu so prikazani oblikovanje, izdelava in uporaba kvačkane modularne tekstilije v prototipnem in recikliranih materialih. Modularno tekstilijo oziroma formo smo postavili v interier v različnih oblikah in funkcionalnostih ter s tem dobili različne stilske in pomenske razsežnosti tekstilije, katerih značilnosti smo predstavili in analizirali v smislu oblikovnih in tehničnih rešitev modularnih tekstilij.
Keywords: Oblikovanje, tekstil, interier, modularnost, ekološko oblikovanje
Published in DKUM: 15.02.2013; Views: 2278; Downloads: 275
.pdf Full text (6,80 MB)

10.
OBLIKOVANJE NOTRANJIH PROSTOROV IN ELEMENTOV PO KITAJSKI METODI FENG SHUI
Romy Tavčar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Sodobni način življenja nam ne daje dovolj časa, da bi sproščeno živeli z naravo in ugotavljali vplive okolja na počutje in potek usode. Danes se soočamo z izjemnim tehnološkim napredkom in z vedno manj znanja o naravi. Bogastvo se meri s količino prostega časa, ki si ga lahko privoščimo. Zavedanje o tem, da tega ni možno kupiti ali nadomestiti z nobeno materialno vrednoto in da je to dosegljivo z višjo stopnjo zavedanja, nam odpira vrata v svobodo in brezčasnost. Ta raj je zunaj dosega našega uma in je dosegljiv le redkim. Feng Shui nas usmerja prav v to smer, uporablja metode izračunov dvigajočih se ali padajočih življenjskih energij v različnih časovnih obdobjih, različnih krajih, hišah in stanovanjih, pri različnih tipih ljudi. Z različnimi metodami lahko določimo najbolj ugodna mesta v prostorih in tem izračunom prilagodimo gradnjo in opremljanje hiš ali stanovanj. Veliko Kitajcev se vsako leto posvetuje z astrologi o gibanju življenjskih energij, vključno z njihovo, in se na podlagi tega odločajo o tem, kdaj je pravi čas za poroko, obnovo ali gradnjo hiše. Nekateri principe astrologije upoštevajo celo pri načrtovanju otrok. Temeljna podmena Feng Shuja je torej, da vse, kar nas obdaja, tudi najmanjše podrobnosti opreme in okrasja, prispeva k uresničevanju življenjskih ciljev ali pa jih ovira. Če razumemo energijske tokove, ki se pretakajo v vesolju in skozi naše telo, lahko uredimo svoje bivalno in delovno okolje tako, da nam bo pomagalo doseči zastavljene cilje. Namen diplomskega dela je torej bil seznaniti ljudi s kitajsko filozofijo in umetnostjo oblikovanja Feng Shui. Kot bomo kasneje razbrali, je Feng Shui moč uporabiti v različne namene in na različne načine. Omogoča nam, da v okolju - lastnem domu ali v poslovnih prostorih - najdemo takšno mesto, ki nam energijsko najbolj ustreza. Pouči nas o pomenu barv, oblik, simbolov, nevidnih in močno delujočih energij v različnih materialnih ali nematerialnih oblikah. Kot zaključek ugotovimo, da nam uporaba Feng Shui metod povsem spremeni življenje. Najmanj, kar lahko dosežemo, je izboljšanje splošnega počutja, sledi izboljšanje osebne in poslovne ravni.
Keywords: oblikovanje prostorov in elementov, Feng Shui, tekstilni materiali, barve in vzorci, življenjska energija
Published in DKUM: 26.10.2012; Views: 2160; Downloads: 187
.pdf Full text (3,17 MB)

Search done in 1.5 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica