| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


191 - 200 / 200
Na začetekNa prejšnjo stran11121314151617181920Na naslednjo stranNa konec
191.
Nezakoniti ribolov v revirjih Ribiške družine Lendava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Matej Terek, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je predstavljena študija problematike nezakonitega ribolova v revirjih Ribiške družine Lendava s poudarkom na reki Muri. Povod za raziskavo omenjene problematike so bila lastna opažanja in pričevanja ribičev o nepravilnostih pri izvajanju ribolova na obmejnih območjih. Cilj dela je bil ugotoviti razloge za pomanjkljiv nadzor obmejnih območij reke Mure in njenih pripadajočih voda, obseg razširjenosti in pojavne oblike nezakonitega ribolova na omenjenih območjih ter pristojne službe in organizacije opozoriti na perečo problematiko na obmejnem teritoriju Republike Slovenije, kjer se kaže potreba po učinkovitem nadzoru. Za lažjo primerjavo o dejanskih ugotovljenih nepravilnostih s področja izvajanja ribolova na reki Muri sem vključil podatke Zveze športnih ribolovnih društev Medžimurja, ki opravlja nadzor nad izvajanjem ribolova na hrvaški strani reke Mure. Ugotovitve kažejo, da je obseg ugotovljenih nepravilnosti skrb vzbujajoč predvsem ob dejstvu, da na tem delu reke Mure živi največji delež ogroženih ribjih vrst v Sloveniji. Kljub temu da je to območje vključeno tudi v posebno varstveno območje Natura 2000, se naredi premalo oz. nič za učinkovit nadzor nad izvajanjem ribolova. Glavna razloga, ki ribiškim čuvajem onemogočata učinkovit nadzor, sta nedefiniran potek državne meje in razmejitvenega teritorija ter neustrezna sredstva (terensko vozilo in patruljni čoln). Glavno breme omenjene problematike nosi Ribiška družina Lendava, saj mora kot upravitelj ribolovnih voda zagotoviti tudi ustrezen nadzor nad izvajanjem ribolova. Kot rešitev izpostavljenih problemov za Ribiško družino Lendava predlagam državno pomoč, bodisi v obliki finančne pomoči ali pa v obliki zagotavljanja ustreznih sredstev za nadzor obmejnih voda. Večkratne skupne akcije ribiških čuvajev z obmejno policijo bi imele tudi preventivni pomen, saj bi s svojo navzočnostjo pozitivno vplivali na zmanjševanje obsega nezakonitega ribolova.
Ključne besede: ribištvo, ribolov, ilegalni ribolov, ribiški čuvaji, nadzor, pooblastila, diplomske naloge
Objavljeno: 20.01.2014; Ogledov: 1183; Prenosov: 240
.pdf Celotno besedilo (13,71 MB)

192.
Kriminaliteta v Sloveniji po letu 1991 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Renata Mlakar, 2013, diplomsko delo

Opis: Namen diplomske naloge je bilo proučevanje dogajanja na področju kriminalitete v Republiki Sloveniji od leta 1991 do danes. Z raziskavo sem želela ugotoviti gibanje in trende kriminalitete v Republiki Sloveniji od leta 1991 naprej. Osredotočila sem se na oblike, stopnjo in porast ali upad kriminalitete ter opisala kronološki pregled dogajanja na področju kriminalitete v Sloveniji. Ugotovila sem, da je v analiziranem obdobju 1991−2010 število kaznivih dejanj večinoma naraščalo. Rezultati analize statističnih podatkov policije so pokazali naraščanje števila kaznivih dejanj zoper človečnost, kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje, kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, kaznivih dejanj zoper pravni promet, kaznivih dejanj zoper javni red in mir ter kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Opazen je upad kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Število kaznivih dejanj zoper vojaško službo, kaznivih dejanj zoper pravosodje, kaznivih dejanj zoper obrambno moč države, kaznivih dejanj zoper mednarodno pravo ter kaznivih dejanj zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev stagnira. Posebej izstopa število kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, ki se je v letih od 1991 do 2010 izredno povečalo. V zadnjih petih letih se je izredno povečalo število kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.
Ključne besede: kriminaliteta, statistični podatki, Slovenija, diplomske naloge
Objavljeno: 05.12.2013; Ogledov: 1226; Prenosov: 150
.pdf Celotno besedilo (573,40 KB)

193.
Onesnaževanje zraka in njegovi vplivi - študija primera Lafarge cement Trbovlje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Andreja Jošar, 2013, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi sem zbrala, pregledala in analizirala osnovna spoznanja o onesnaževanju okolja zaradi prekomernih izpustov in posledičnega onesnaževanja zraka. Posebno pozornost sem namenila kršitvam zakonskih predpisov zoper okolje. Za študijo primera sem izbrala podjetje Lafarge cement d.o.o.. Analizirala sem Uredbo o sosežiganju odpadkov (2010) in v njej zapisane določbe o mejah zakonsko dovoljenih izpustov za cementarne. Analizirane določbe o omejitvah izpustov sem povezala z rezultati opravljene analize izpustov v cementarni. Analizo izpustov iz cementarne sem primerjala s podatki pridobljenimi iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (2010) in s Specialno uredbo cementarne Lafarge Trbovlje (Okoljevarstveno dovoljenje, 2009: 6) za obdobje od leta 2002 do 2011. Ugotovila sem, da je cementarna delovala po Specialni uredbi (Okoljevarstveno dovoljenje, 2009: 6), ki je dovolila prekomerne izpuste in s tem nemoteno delovanje cementarne v škodo ljudem in okolju. Največji problem predstavljajo izpusti dušikovega oksida (NOX) in pa celotnih organski snovi (TOC), ki vsebujejo rakotvorno spojino benzen. V letu 2003 je prišlo do močnega povišanja izpustov emisij v zrak. Cementarna je proizvedla 29,3 t prahu, 1830,2 t žveplovega dioksida in 1161,2 t dušikovega oksida. Drugo največje izstopanje pa se pojavi v letu 2010 v mesecu oktobru, ko je prišlo do spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (2010). Cementarna je za javnost prikazala rezultate, ki delujejo v skladu s Specialno uredbo in po teh rezultatih so delovali v zakonskih okvirih. Ni pa predstavila pravih rezultatov, ki so prikazali prekomerne izpuste v zrak v neprevetreni Trboveljski dolini. Da bi cementarna razrešila problem prekomernih izpustov, bi morala poskrbeti za njen zagon v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za vse cementarne v Sloveniji.
Ključne besede: okolje, zrak, onesnaževanje, škodljive emisije, izpusti, študije primerov, diplomske naloge
Objavljeno: 19.11.2013; Ogledov: 3013; Prenosov: 389
.pdf Celotno besedilo (1,01 MB)

194.
Legitimnost policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja : diplomsko delo univerzitetnega študija
Nina Gašparut, Katja Eman, 2013, diplomsko delo

Opis: Tako kot mnoge druge, tudi Republika Slovenija temelji na zakonih. Za uspešno delovanje je potrebno prilagajanje državljanov oblasti in državnim organom, kateri delujejo in odločajo v imenu celotnega ljudstva. Država stremi k temu, da bi bile njihove odločitve podprte v čim večji večini, kar bi imelo za posledico prostovoljno skladnost z zakoni in podrejanje oblasti, torej večjo stopnjo legitimnosti. Tako policija kot pravosodje sta tista državna organa, pri katerih legitimnost zaradi velike vloge povezanosti in sodelovanja z državljani igra še kako pomembno vlogo. Vendar pa so potrebni še drugi dejavniki, ki pripomorejo k večji učinkovitosti delovanja omenjenih institucij. Eden izmed njih je zaupanje, da policija deluje pošteno, učinkovito, da zagotavlja vrednote celotne populacije ter da deluje enakopravno do vseh državljanov. Če dojemamo policijo kot legitimno, zaupamo v njeno delo, verjamemo v njeno postopkovno in distributivno pravičnost in učinkovitost, ji bomo bolj naklonjeni, kar posledično vodi do večje možnosti sodelovanja s policijo. Sodelovanje javnosti s policijo, ki se kaže v prijavljanju kaznivih dejanj, opozarjanju na nered v skupnosti, sodelovanju kot priče v kazenskem postopku itd., pa vodi do večje učinkovitosti policije, ki bi bila brez pomoči javnosti manj uspešna pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj. Vidimo, da so vsi elementi med seboj tesno povezani, kar smo želeli preveriti tudi v našem diplomskem delu. Izvedena je bila raziskava med študenti prava in varstvoslovja, ki so zaradi narave študija in dela v prihodnosti močno povezani s policijo in kazenskim pravosodjem, saj nas je zanimalo njihovo dojemanje policijskega dela ter odnos do policije. Ugotovili smo, da imajo predhodne izkušnje s kazenskopravnim sistemom vpliv na nadaljnji odnos in na sodelovanje s policijo. Tisti, ki so že bili v stiku s policijo, odnos do njih dojemajo kot profesionalen, zaradi česar je večje tudi zaupanje v njihovo delo. Zanimala nas je tudi razlika med študenti prav in varstvoslovja v dojemanju policije in odnosu do njih. Po predvidevanjih imajo študenti varstvoslovja več zaupanja v policijo ter bolj verjamejo v njihovo postopkovno in distributivno pravičnost, medtem, ko večjega sodelovanja študentov nismo uspeli potrditi. Študija je tudi pokazala, da študentje prava bolj verjamejo v enakovreden kaznovalni sistem za vse ljudi, kar je glede na naravo njihovega študija razumljivo.
Ključne besede: policija, policijska dejavnost, kazensko pravosodje, zakoni, legitimnost, pravičnost, distributivna pravičnost, postopkovna pravičnost, zaupanje, spoštovanje, diplomske naloge
Objavljeno: 15.11.2013; Ogledov: 1392; Prenosov: 193
.pdf Celotno besedilo (930,05 KB)

195.
Javno-pravno varstvo okolja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
Matej Kraner, 2013, diplomsko delo

Opis: Pravo okolja je v zadnjih desetletjih postalo eno izmed referenčnih pravnih področjih. Pravo okolja je urejeno v različnih pravnih virih. Temelje značilnosti izhajajo že iz Ustave Republike Slovenije [Ustava RS] (1991, 1997, 2000, 2003, 2004, 2006), ki v tem pogledu spada med modernejše ustave tako v Evropi kot tudi v svetu. Ustava RS (1991, 1997, 2000, 2003, 2004, 2006) opredeljuje, da je ena izmed nalog države tudi skrb za zdravo življenjsko okolje. Prav tako se na varstvo okolja nanašajo različni zakoni med katerimi imata poseben pomen Zakon o varstvu okolja [ZVO-UPB1] (2006, 2008, 2009, 2012) in Zakon o ohranjanju narave [ZON] (2004). Številne značilnosti prava okolja izhajajo tudi iz mednarodnih pravnih predpisov, kateri zavezujejo tudi Republiko Slovenijo. Varstvo okolja je temeljnega pomena tudi v Evropski uniji (v nadaljevanju EU), ki prevzema vedno večjo (odločilno) vlogo pri varovanju in izboljšanju stanja okolja. Tako je okoljska politika EU v zadnjih desetletjih prispevala k harmonizaciji okoljskega prava in k izboljšanju stanja okolja v Evropi in tudi Sloveniji. Dobra okoljska zakonodaja prispeva k učinkovitem varstvu okolja in je nujna predpostavka za uspešno reševanje okoljskih problemov. Kljub temu bo v prihodnje za učinkovito reševanje številnih okoljskih problemov potrebno povečati okoljsko zavest ter spremeniti vrednostno strukturo, ki ne bo več temeljila na pridobivanju nepotrebnih in hitro pokvarljivih materialnih dobrin, s katerimi, kot se je izrazil Ošlaj (2005), postmoderni homo faber poskuša zakriti njegovo stopnjujočo duhovno (kulturno) revščino, s čimer je doseženo, da že dlje časa prisotna patologija duha ne more izbruhniti v pandemijo.
Ključne besede: javno pravo, varstvo okolja, pravna ureditev, Slovenija, diplomske naloge
Objavljeno: 12.07.2013; Ogledov: 1844; Prenosov: 579
.pdf Celotno besedilo (502,09 KB)

196.
Občutki ogroženosti prebivalcev Občine Gorenja vas - Poljane zaradi bližine Rudnika urana Žirovski vrh : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Tanja Brejc, 2012, diplomsko delo

Opis: Kontaminirano okolje ima lahko velik vpliv na zdravje ljudi, tako duševno kot fizično. Kljub trenutno povečanemu interesu za okoljsko problematiko menim, da ljudje še vedno premalo govorimo o tem in se ne zavedamo dovolj svoje pravice do čistega in zdravega življenjskega okolja. Zelo malo je tudi raziskav o tem, koliko se ljudje počutijo ogroženi oziroma jih je strah, da bi zaradi onesnaženja zboleli. Znano je, da so mediji velikokrat negativno poročali o rudniku urana Žirovski vrh, saj naj bi slabo vplival na tamkajšnje okolje. Prebivalci občine Gorenja vas – Poljane naj bi se bali, da bi imeli kakšne posledice sevanja. Zato je bil namen pričujoče diplomske naloge, da izvedem raziskavo o občutkih ogroženosti prebivalcev v občini Gorenja vas - Poljane zaradi bližine rudnika urana Žirovski vrh. Poskušala sem ugotoviti, ali jih je strah, da bi zboleli za katero izmed bolezni, ki so lahko posledice sevanja. Rezultati izvedene študije kažejo, da se prebivalci občine Gorenja vas – Poljane ne počutijo ogroženo in jih ni strah življenja v bližini rudnika urana Žirovski vrh. Prebivalci tudi ne poročajo o prekomernem strahu, da bi zboleli za kakšno boleznijo, ki bi bila lahko posledica sevanja. Izpostaviti je možno edino strah pred rakom, ki je vidno povečan pri ženski populaciji. Med anketiranci so tudi ljudje, ki so bili zaposleni v rudniku urana Žirovski vrh, vendar tudi pri njih ni bilo opaziti, da se počutijo ogroženo. Iz analize je tudi razvidno nezaupanje v institucije, razen občine, ki je svetla izjema med naštetimi institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko rudnika urana Žirovski vrh. Ugotovila sem tudi, da se prebivalci kljub ponujeni možnosti ne bi preselili, saj se ne počutijo ogroženo in jih ni strah za svoje zdravje.
Ključne besede: ogroženost, varnost, strah pred kriminaliteto, viktimizacija, okolje, vplivi, sevalni objekti, rudnik urana, diplomske naloge
Objavljeno: 19.12.2012; Ogledov: 1991; Prenosov: 290
.pdf Celotno besedilo (1,10 MB)

197.
Ekološka kriminaliteta v Pomurju
Katja Eman, Gorazd Meško, Damir Ivančić, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: Namen prispevka: Menimo, da je analiza kriminalitete zelo pomemben dejavnik za uspešno odzivanje policije, pa najsi bo le-to reaktivno ali proaktivno. Zato je bil cilj raziskave ugotoviti, katere oblike ekološke kriminalitete se pojavljajo na območju Policijske uprave Murska Sobota (PU MS) ter na podlagi ugotovitev pripraviti predlog ukrepov policije. Analizi primerov ekološke kriminalitete iz policijske statistike za obdobje 2008–2010 smo dodali še analizo kriminalitete z uporabo geografskih informacijskih sistemov (GIS) in pripravili karte z namenom vizualizacije porazdelitve ter morebitnih gostitev ekološke kriminalitete v Pomurju. V zaključku so podani predlogi ukrepov, pripravljeni na podlagi analize dobljenih rezultatov. Metodologija: Z uporabo GIS smo prenesli podatke o ekološki kriminaliteti v Pomurju in njihove lokacijske koordinate na karto Pomurja, s čimer smo omogočili lažjo analizo in prikaz lokacij kaznivih dejanj ekološke kriminalitete. Na podlagi dobljenih kart in vzorcev gostitev smo predlagali določene metode odzivanja ter preprečevanja ekološke kriminalitete na območju PU MS. Ugotovitve: Rezultati so pokazali, da na območju PU MS največji problem v zadnjih treh letih predstavljajo kazniva dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, še posebej onesnaževanje vode, mučenje živali in nezakonit lov ter tudi odpadki. Izrazita je gostitev ekološke kriminalitete v bližini odročnih predelov državne meje, ob porečju reke Mure in na območju naselij ob glavnih prometnicah med Gornjo Radgono in Lendavo. Omejitve raziskave: Zaradi pomanjkljivosti vnesenih koordinat odkritih dejanj ekološke kriminalitete približno pet odstotkov vseh zaznanih primerov nismo mogli vnesti pri kartiranju kriminalitete. Praktična uporabnost: Kartiranje kriminalitete in določitev gostitev oblik ekološke kriminalitete je dobro izhodišče za načrtovanje nadaljnjega dela policistov na območju Pomurja in tudi drugod po Sloveniji. S povečanim nadzorom na lociranih območjih bodo lahko policisti storilce onemogočali in ekološko kriminaliteto tudi preprečevali. Izvirnost/pomembnost prispevka: Ugotovitve raziskave in predstavljeni zaključki prispevka so med drugim namenjeni policiji oziroma PU MS pri njihovem odzivanju na ekološko kriminaliteto. Gre za prvo tovrstno študijo o ekološki kriminaliteti v Sloveniji, ki uporablja tudi GIS in kartiranje kriminalitete.
Ključne besede: ekološka kriminaliteta, GIS, kartiranje kriminalitete, policija, PU Murska Sobota
Objavljeno: 04.06.2012; Ogledov: 1327; Prenosov: 137
URL Povezava na celotno besedilo
Gradivo ima več datotek! Več...

198.
199.
Ekološka kriminaliteta kot oblika lastne viktimizacije
Katja Eman, 2008, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Ključne besede: ekološka kriminaliteta, zelena kriminologija, viktimologija, preprečevanje, ekološka etika
Objavljeno: 04.06.2012; Ogledov: 2197; Prenosov: 302
URL Povezava na celotno besedilo

200.
Iskanje izvedeno v 0.35 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici