| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 61
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
EVROPSKI SATELITSKO-NAVIGACIJSKI SISTEM GALILEO IN MOŽNOSTI UPORABE V PROMETU
Tina Cvahte, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je napisano z namenom predstavitve projekta Evropske Unije z imenom Galileo. Gre za sistem satelitske navigacije, ki ga EU razvija s pomočjo Evropske vesoljske agencije. Razvoj Galilea se je začel že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar se je projekt na svoji poti srečal z mnogimi ovirami, kot so težavna pogajanja z ZDA o frekvencah in interoperabilnosti s sistemom GPS, in pa s težavami pri financiranju, saj je začetna ideja o javno-zasebnem partnerstvu propadla in je EU postala edini investitor v Galilea. V času pisanja dela je razvoj Galilea v polnem teku. Testna faza je končana, začele se bodo izstrelitve dejanskih satelitov. Popolna operabilnost sistema se pričakuje v letu 2013.
Keywords: satelitska navigacija, Galileo, pozicioniranje, navigiranje, promet
Published: 26.08.2010; Views: 4107; Downloads: 440
.pdf Full text (2,86 MB)

2.
Zaračunavanje pristojbin za uporabo cestne infrastrukture v mestnih središčih
Jernej Novak, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Z diplomsko nalogo bomo preučili področje cestne infrastrukture ter promet v mestnih središčih, tu bomo omenili tudi prometno zakonodajo na področju mestnega prometa, ter ureditev prometa v mestih. Izpostavili bomo probleme, ki so izhodišče za iskanje rešitev za njihovo preprečitev. Glavni problem je onesnaževanje okolja v mestnih središčih z izpušnimi plini avtomobilov, avtobusov, dostavnih vozil, tovornih vozil. Ta vozila poleg izpušnih plinov onesnažujejo okolje tudi s hrupom. Mestna središča so vse bolj nasičena z avtomobili, posledica je obremenjena cestna infrastruktura, zaradi tega prihaja do nezaželenih poškodb cestne infrastrukture, torej je vprašljiva tudi prometna varnost. Podrobneje bomo predstavili stanje cestne infrastrukture v mestu Maribor. Danes v nobenem od slovenskih mest ne poznamo sistema, ki bi lahko zmanjšal prenasičenost vozil v mestnih središčih. V mestih je cestna infrastruktura brezplačna za uporabo, kar je eden od razlogov za prenasičenost vozil. Rešitev bi lahko bila uvedba sistema za zaračunavanje pristojbin za uporabo cestne infrastrukture, kot ga že poznajo v nekaterih večjih evropskih mestih. Preučili bomo, kateri od sistemov je najprimernejši za slovenska mesta oziroma za mesto Maribor in kakšen bi bil proces integracije sistema v mestni promet.
Keywords: mestno središče, pristojbina, plačilna cona, informacijski sistem
Published: 30.01.2015; Views: 747; Downloads: 71
.pdf Full text (2,20 MB)

3.
Načrtovanje implementacije Park&Ride sistemov s primerom mesta Maribor
Tina Cvahte, 2012, master's thesis

Abstract: Sistem Park&Ride je v urbanem kontekstu že dolgo časa uporabljan kot orodje za zmanjševanje prometa osebnih vozil v središčih mest. V nalogi sistem prek pregleda literature opišemo, analiziramo njegove ključne vidike ter poiščemo načine, kako njegovo implementacijo v realnem primeru čim bolj uspešno načrtovati ter izvesti. Ker je glavni cilj naloge predlagati, kako tovrsten sistem uvesti v mestu Maribor, ki se srečuje z vse večjim porastom prometa, v nalogi podamo tudi analizo demografskih, prometnih in prostorskih kazalnikov tega mesta. Predstavljeni so tudi rezultati raziskave med potencialnimi uporabniki sistema, ki se osredotoča na vplive različnih dejavnikov na izbiro modalitete prevoza za dnevna potovanja ter na odločitev o uporabi sistemov Park&Ride. Na podlagi izsledkov analize, ankete in pregleda literature podamo načrt za uvedbo sistema Park&Ride v kontekstu Maribora, ki vključuje več vidikov implementacije sistema, kot so načrtovanje parkirišč, povezav parkirišč s središčem mesta prek avtobusnih linij in nekaj dodatnih vidikov.
Keywords: Park&Ride, preference uporabnikov pri prevozu, zmanjšanje prometa, Maribor
Published: 22.10.2013; Views: 1381; Downloads: 206
.pdf Full text (5,91 MB)

4.
Nivo storitev cest in njihov vpliv na logistiko
Barbara Dolničar, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Nivo storitev cest je izraz, ki ga v povezavi z logistiko ne srečamo pogosto, ima pa nanjo vpliv. Logistika ima danes močno in zelo pomembno vlogo v gospodarstvu, zato je povezavo med njima vredno razumeti. Tako v logistiki kot tudi pri nivoju storitev cest je vloženega veliko znanja in truda številnih strokovnjakov, da bi bile naše vsakodnevne potrebe v čim večji meri zadovoljene. Z raziskovalnim delom želimo zato približati dejstva in znanja o tej temi širšemu občinstvu. Predstavili bomo teoretična znanja o cestah, njihovi zasnovi in projektiranju, delitvi cest in skrbi za cestno infrastrukturo tako doma kot na evropski oziroma svetovni ravni. Za tem pa bomo prikazali povezavo med nivojem storitev cest in logistiko, kar je tudi glavni cilj raziskovanja. Za lažjo predstavo in razumevanje so podani še konkretni primeri, ki izhajajo iz pridobljenih teoretičnih znanj, nato pa sledita razlaga rezultatov in pojmovanje teme.
Keywords: logistika, transport, cestni transport, nivo storitev
Published: 21.07.2014; Views: 711; Downloads: 57
.pdf Full text (952,01 KB)

5.
Transport avtomobilskih izdelkov na Kitajsko v podjetju X
Darko Đekić, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Zavedamo se, da v današnjem času brez stalnih vlaganj v transport in transportno tehnologijo ni zadovoljnih strank in s tem dobro opravljenega posla. Zato je treba pri vsakem podjetju nenehno iskati nove rešitve in na takšen način težiti h globalnemu reševanju težav. S tem pristopom smo v diplomskem delu poskušali optimizirati transport blaga na Kitajsko, pri čemer smo pri njegovem izvajanju in opazovanju ugotovili, da je še veliko prostora in možnosti za napredek pri organizaciji celotnega procesa in predvsem optimizaciji njegovih stroškov. Rešitve v obravnavanem podjetju se nanašajo na boljšo organizacijo transporta od začetnega proizvajalca do končnega kupca, s katerimi bo podjetje v prihodnje bolje delovalo in si s tem zmanjšalo čas opravljanja ciljnih nalog in tudi celotne stroške transporta.
Keywords: transport, optimizacija, stroški, proizvajalec, končni kupec.
Published: 21.07.2014; Views: 859; Downloads: 75
.pdf Full text (550,47 KB)

6.
Parkiranje v mestih - uvedba Parkirnih centrov
Marko Blažinč, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Parkiranje v mestih postaja zaradi neustreznosti trenutnega parkirnega in prometnega sistema vedno večji problem. Težave se pojavljajo v vseh evropskih mestih in ker jih skušajo mesta samostojno odpraviti, so rezultati slabi in neuspešni. Menimo, da se je zaradi sestavljenosti težav potrebno z njihovim reševanjem spoprijeti na mednarodnem nivoju in ne lokalnem. Idejni koncept, imenovan Parkirni centri, smo izdelali kot predlog za univerzalno rešitev problemov parkirnega in prometnega sistema. V nalogi bomo predstavili njegovo obliko, načine delovanja in upravljanja, tehnologijo, ki jo uporablja, ter tudi njegov vpliv na okolje. Poleg tega bomo predstavili novo prometno ureditev v mestih in posebno obliko Parkirnega centra, ki je razvita posebej za avtocestna počivališča. Zavzemamo se za skupno rešitev, ki bi bila primerna za vsa evropska mesta, kar pomeni, da bi v vseh delovala pod enakimi pogoji in z enotnim načinom uporabe. Za mnenje o idejnem konceptu Parkirni centri smo v anketi povprašali prebivalce Zagreba, glavnega mesta Hrvaške.
Keywords: parkiranje, parkirna mesta, idejni koncept, Parkirni centri
Published: 25.02.2015; Views: 941; Downloads: 142
.pdf Full text (1,00 MB)

7.
Racionalizacija cestnega prometa v okviru podjetja Transport Finec
Boštjan Vidmar, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na predstavitev trenutnega stanja pri pošiljanju transportnih dokumentov voznikom preko faks naprav. Drugo obravnavano področje v diplomskem delu je informiranost voznikov o rednih in izrednih omejitvah tovornega prometa, da lahko vozniki nemoteno opravljajo transport in ga v evropskem prostoru tudi načrtujejo. Pošiljanje dokumentov in transport v času omejitev predstavljata podjetju prevelike nepotrebne stroške in ovirata delo zaposlenih. V teoretičnih osnovah smo definirali in opredelili pojme, povezane s prevozom razsutega tovora, omejitvah tovornega prometa, transportni tehniki in tehnologiji. S posnetkom obstoječega stanja in kritično analizo smo opisali načrtovanje in potek dela v podjetju. V poglavju predlogi rešitev smo s podatki, ki so bili pridobljeni med raziskavo in finančnimi izračuni, prišli do rezultatov, ki podjetju nudijo rešitvi glede pošiljanja dokumentov s pomočjo prenosnih faks naprav in pri načrtovanju transporta v času omejitev tovornega prometa z zbirko informacij o vseh cestnih zaporah po posameznih evropskih državah.
Keywords: razsuti tovor, pomično dno, prenosni faks, omejitev tovornega prometa
Published: 23.01.2015; Views: 936; Downloads: 122
.pdf Full text (1,78 MB)

8.
Ureditev za trajnostno in sonaravno urbano mobilnost potnikov v Mestni občini Ptuj
Miha Širec, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Vse več mest se sooča z velikim porastom prometa na cestah, saj se veliko ljudi odloča za uporabo lastnih motornih prevoznih sredstev namesto trajnostnih. Zaradi vse več lastnih motoriziranih prevoznih sredstev na cestah je vse težje zagotavljati varnost in zdravje ljudi ter omejiti onesnaževanje zraka v mestih. Največji problem tipičnega srednjeevropskega mesta so močni prometni tokovi, slabo stanje cest, slaba kakovost javnega potniškega prometa in neprimerna infrastruktura za kolesarski in pešpromet. Kakovost bivanja v mestih se je tako poslabšala, saj povečano število avtomobilov in izpusti toplogrednih plinov ogrožajo varnost ljudi in onesnažujejo okolje. V diplomskem delu smo se posvetili prometni problematiki v mestni občini Ptuj. Z raziskavo obstoječega stanja smo ugotovili, da je v mestni občini Ptuj treba še veliko postoriti na področju trajnostnega razvoja. Na to kažejo tudi rezultati naše ankete, ki smo jo opravili med prebivalci mestne občine Ptuj. Nujno je treba urediti neposredne in varne kolesarske poti, ki so v zelo slabem stanju, obenem pa zagotoviti tudi vso potrebno infrastrukturo, kot so kolesarnice. Enako velja za pešpromet, ki je sicer v nekoliko boljšem stanju kot kolesarski, vendar je tudi na tem področju mogoče mnogo stvari popraviti. Pri tem mislimo predvsem na središče mesta in cono za pešce. Obvezna pa je tudi uvedba in ureditev javnega potniškega prevoza na območju mestne občine Ptuj, saj trenutno Ptuj ne pozna mestnega avtobusa.
Keywords: Ključne besede: mestna občina Ptuj, trajnostna mobilnost, kolesarske poti, pešpoti, javni potniški promet.
Published: 21.01.2015; Views: 1122; Downloads: 158
.pdf Full text (4,12 MB)

9.
Smiselnost najema mestnih koles v Velenju
Hašija Mustafić, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili avtomatiziran sistem najema mestnih koles Bicy v Velenju in smiselnost uvedbe takšnega sistema v Velenju. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del, kjer je predstavljen sistem izposoje koles, stanje pred uvedbo in na koncu rešitev problema ter zaključek. V teoretičnem delu bomo predstavili sistem izposoje koles ter primere drugih evropskih mest, ki imajo takšen sistem izposoje koles vpeljan že dalj časa. Kot primer dobre prakse smo predstavili ljubljanski BicikeLj, dunajski Citybike, barcelonski Bicing ter Sykkel iz Osla. V nadaljevanju bomo opisali, kakšno je bilo stanje v Mestni občini Velenje pred uvedbo avtomatiziranega sistema mestnih koles Bicy. Na koncu diplomskega dela bo bolj podrobno predstavljen sistem najema mestnih koles Bicy v Velenju in pozitivni rezultati, ki kažejo na pravilno odločitev Mestne občine Velenje za uvedbo sistema, saj meščanom olajša dostopnost lokacij, ki so bolj oddaljene. Sistem pride prav tudi tistim, ki niso zmožni kupiti lastnega kolesa ali tistim, ki nimajo prostora za hranjenje kolesa.
Keywords: Bicy, mestna izposoja koles, Mestna občina Velenje, smiselnost uvedbe.
Published: 23.01.2015; Views: 896; Downloads: 114
.pdf Full text (3,84 MB)

10.
DGR pošiljke v letalskem prometu
Luka Grobljar, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo se ukvarja s problemom prevoza nevarnega blaga v letalskem prometu. Seznanili se bomo z omejitvami letalskega prometa in natančno preučili DGR (Dangerous Goods Regulations) pošiljko. DGR je mednarodna oznaka, s katero označujemo nevarno blago. Vsako blago, ki se smatra za nevarno, najdemo na seznamu nevarnega blaga, zato bo v diplomskem delu predstavljenih devet razredov, v katere razvrščamo nevarno blago. Ukvarjali se bomo z izbiro embalaže, oznak in nalepk, ki jih potrebujemo pri pošiljanju DGR pošiljke. Podrobno bomo analizirali izjavo o prevozu nevarnega blaga in predstavili pravila za pravilno manipuliranje DGR pošiljke. Diplomsko delo preučuje specifičen primer priprave in pošiljanja DGR pošiljke v letalskem tovornem prometu, zato so opisani naslednji pomembni elementi: vloga špediterja, letalski tovorni list, skladiščni nalog in izjava za prevoz nevarnega blaga. V zadnjem delu diplomskega dela bomo predstavljeno kritično analizirali in podali rešitve za izboljšave procesa prevoza nevarnega blaga v letalskem tovornem prometu.
Keywords: letalski promet, letalski tovorni promet, nevarne snovi (DGR)
Published: 22.01.2015; Views: 1158; Downloads: 265
.pdf Full text (2,18 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica