| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
VLOGA IN POMEN POSLOVNE ETIKE IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI V GOSPODARSKI PRAKSI
Nikolina Gregurec, 2009, master's thesis

Abstract: Hiter enostranski razvoj gospodarstva zasnovan na neoliberalnem modelu kapitalizma, negativni učinki globalizacije ter prisotna gospodarska in socialna kriza ponovno zbujajo upravičeni interes za etiko in moralo. Tehnološki napredek je dal človeku izredno moč kateri etična odgovornost ne sledi. Človeštvo se nahaja v moralni krizi, ki je ne bo mogoče razrešiti samo na trgu in z ekonomskim pristopom k razvoju družbe. V tržnem gospodarstvu gospodarske družbe uporabljajo različna pravila urejanja medsebojni odnosov. Tu mislim na pravna, družbeno politična, moralna in običajna pravila. V nalogi sem se osredotočila predvsem na vlogo morale in etike kot nadgradnje prava pri urejanju medsebojnih odnosov. Glede na to da v strokovni literaturi ni enotnega pojmovanja morale, etike ter prava, sem moralo pojmovala kot skupek vrednot, ki odražajo osebno in družbeno zavest ter opredeljujejo kaj je za človeka dobro in kaj slabo, kaj človeško in kaj nehumano. Na osnovi teh vrednot izreka morala vrednostne sodbe s katerimi ocenjuje človekovo ravnanje kot dobro ali slabo. Etika kot filozofija morale naj bi vsebovala želene idealne norme obnašanja ljudi. Moralne norme so odvisne od stopnje družbeno gospodarskega razvoja in kulture oziroma kraja kjer nastanejo. Pravo kot minimum morale je praviloma kodificirano, pravice in dolžnosti pravnih subjektov so vnaprej določene ali vsaj določljive. S pravom se zagotavlja pravna varnost oziroma se varuje posameznik pred škodljivimi dejanji drugega. Večjo kvaliteto življenja in odnosov z drugimi zagotavljajo moralne norme. Na področju gospodarskih odnosov sta si pravo in etika komplementarna kar pomeni da se pri zasledovanju istega cilja dopolnjujeta. Poslovna morala se pojavlja na višji stopnji gospodarskega razvoja ko prihaja do večje delitve dela in se gospodarski tokovi ločujejo od splošno družbenih. Poslovna morala kot del družbene nadgradnje oziroma družbene zavesti je usmerjena na gospodarsko področje s ciljem uveljavljanja načel humanizma in moralnih vrednot. Poslovna etika naj bi izražala želeno idealno stanje na področju stvarnega poslovanja z vidika najvišjih standardov poštenja, pravičnosti in dobrega. Poslovna etika je v današnjem času globalizacije in internacionalizacije gospodarskih odnosov nujni temelj urejanja ali regulative poslovnih odnosov med gospodarskimi subjekti glede na to da so pravna pravila različna in predstavljajo minimum možnega urejanja. Poslovna etika se konkretizira preko etičnih kodeksov in priporočil, ki usmerjajo udeležence v poslovanju z vidika poštenosti, humanosti, pravičnosti in medsebojnega spoštovanja. Za urejanje odnosov med gospodarskimi družbami imajo pomembno vlogo dobri poslovni običaji, ki se izražajo kot standardi poslovne morale in pomemben element poslovne etike. Za kršitve dobrih poslovnih običajev in utrjevanje poslovne morale deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije Častno sodišče, ki izreka tudi ukrepe kršiteljem.
Keywords: etika, morala, družbena odgovornost, etični kodeksi, dobri poslovni običaji, pravo
Published: 04.02.2010; Views: 9839; Downloads: 2420
.pdf Full text (869,50 KB)

3.
IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER V SLOVENIJI
Nikolina Bijelić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Z zaključkom formalne izobrazbe in pričetkom poklicnega življenja naše obdobje izobraževanja še zdaleč ni zaključeno. Učimo se namreč vse življenje in učiti bi se morali tudi na delovnem mestu. Da pa lahko vsak posameznik sledi nenehnim spremembam v svetu, mora svoje osnovno znanje dopolnjevati z izobraževanjem in usposabljanjem. Pomembno je, da se človek tega zaveda in svoje znanje nadgrajuje. Oblik izobraževanja, ki so na voljo medicinskim sestram, je veliko. Zaposleni lahko nadaljujejo študijsko pot (formalna izobrazba), se udeležujejo zunanjih izobraževanj, kot so seminarji, delavnice in tečaji, se interno izobražujejo v ustanovah za točno določene potrebe, obiskujejo sejme ali se samostojno izobražujejo zunaj delovnega časa. Medicinske sestre so poklicno zavezane odgovornemu permanentnemu izobraževanju, kar je nujno za izvajanje varne in optimalne zdravstvene nege. V diplomski nalogi so predstavljena teoretska izhodišča s področja izobraževanja s posebnim poudarkom na izobraževanju in usposabljanju medicinskih sester v Sloveniji. Opravili smo raziskavo v zdravstveni ustanovi x. Namen raziskave je bil ugotoviti, koliko in kdo se vse izobražuje, ugotoviti motive, morebitne probleme in težave v povezavi z izobraževanjem in usposabljanjem v organizaciji. V raziskovalnem delu diplomske naloge smo prikazali rezultate ankete z ugotovitvijo, da jim izobraževanje ni tuje, vendar nimajo želje po nadgradnji svojega znanja.
Keywords: Ključne besede: medicinska sestra, izobraževanje, zdravstvenega nega
Published: 26.11.2010; Views: 3812; Downloads: 535
.pdf Full text (1,20 MB)

4.
POVEZANOST ZADOVOLJSTVA, MOTIVACIJE IN VREDNOT ZAPOSLENIH PRI DELU
Nikolina Bijelić, 2013, master's thesis

Abstract: Svet se v zadnjih letih sooča z globalno krizo. Za organizacije in zaposlene je najpomembnejše, da se nanjo pripravijo kakovostno, kar se da hitro in uspešno. Bistvo vsake organizacije so zaposleni s svojimi idejami, sposobnostmi in cilji. Zadovoljstvo, motivacija in vrednote so pomembni elementi vsakega zaposlenega v delovnem okolju. V prvem delu magistrske naloge je opredeljen problem, ki ga želimo raziskati, postavljeni so cilji in namen naloge, opisana je metodologija in definirane so predpostavke ter omejitve. V drugem delu so predstavljena vsa teoretična izhodišča na področju izbrane teme. V tretjem delu so predstavljeni rezultati raziskave, katere namen je bil ugotoviti, kakšno je trenutno stanje zaposlenih v kriznih časih glede zadovoljstva, motivacije in vrednot. Raziskava je potekala s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika. S statističnem orodjem SPSS – Statistical package for Social Sciences smo analizirali rezultate, ki kažejo zanimive zaključke raziskave.
Keywords: zadovoljstvo, motivacija, vrednote, zaposleni, delo
Published: 07.11.2013; Views: 1074; Downloads: 190
.pdf Full text (2,12 MB)

5.
USTVARJANJE ŠTUDENTSKEGA RADIA. ANALIZA UPORABNIKOV IN PREDLOGI STRATEGIJE.
Nikolina Švenda, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predlagati programske sklope novega študentskega radia ter razvit strategijo razvoja in analizirati ciljno publiko. Cilj naloge je seznanitev s temo študentskega in spletnega radia, ker hočemo ustvariti študentski spletni radio Analizirali smo potencialno občinstvo radia oziroma študente, in izluščili, da jih zanima predvsem glasba in informacije na področju študija in izobraževanja, da radio poslušajo najpogosteje v avtomobilu zjutraj, ter preko spleta v večernih urah, ter da si želijo kvaliteten lasten radio kateri bo zastopal njihove interese.
Keywords: radio, študenti, strategija, analiza, univerza, splet
Published: 30.01.2013; Views: 4286; Downloads: 90
.pdf Full text (1,73 MB)

6.
NEPOŠTENI IN PRETIRANO STROGI POGOJI ZAVAROVALNIH POGODB
Nikolina Travner, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Splošni pogoji zavarovalnih pogodb predstavljajo pomemben mehanizem, ki zavarovalnicam omogoča, da vnaprej uredijo večje število istovrstnih pravnih razmerij. Ker splošne pogoje zavarovalnih pogodb pripravi samo ena stranka, torej zavarovalnica, velikokrat pride do primerov, ko so ti splošni pogoji za nasprotno stranko, zavarovalca, nepošteni in pretirano strogi. Pozitivna zakonodaja ureja nepoštene in pretirano stroge pogoje pogodb z določbo, da so pogoji nepošteni in pretirano strogi, ko drugi stranki jemljejo pravico ugovorov, s katerimi stranka izgubi pravice iz pogodbe ali roke oziroma so sicer nepravični ali pretirano strogi zanjo. Kdaj so neki pogoji nepošteni in pretirano strogi, pa se določa od primera do primera in je odvisno od konkretnih okoliščin.
Keywords: nepošteni pogoji, pretirano strogi pogoji, splošni pogoji pogodb (poslovanja), nepravična porazdelitev bremen, zavarovalna pogodba, zavarovalnica, zavarovalec, zavarovalništvo.
Published: 10.01.2014; Views: 983; Downloads: 132
.pdf Full text (386,00 KB)

7.
Nacionalna strategija na področju omejevanja drog - kriminalistično strateški vidik : diplomsko delo univerzitetnega študija
Nikolina Levančić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Povečana in raznovrstnejša ponudba ter s tem povečana dostopnost prepovedanih drog in povpraševanje po njih predstavljajo visoko grožnjo varnosti širše javnosti in javnega zdravja, zaradi česar se vseskozi pojavlja potreba po oblikovanju in sprejemanju novih strateških smernic na področju problematike prepovedanih drog. Nove usmeritve je tudi Republika Slovenija zapisala v Resoluciji o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009, pri čemer je upoštevala tudi približevanje članstvu Slovenije v Evropski uniji in s tem postopno odpiranje slovenskih meja napram ostalim članicam. Odprava meja znotraj Evropske unije je namreč zmanjšala nadzor nad ilegalnimi tokovi blaga v sami skupnosti, na drugi strani pa je zaradi skupne odgovornosti povečala potrebo po krepitvi sodelovanja in usklajevanja vseh akterjev, z namenom doseganja celovitega, interdisciplinarnega, globalnega in uravnoteženega pristopa k zmanjševanju ponudbe in povpraševanja po prepovedanih drogah. Problematika prepovedanih drog je kompleksen in pereč pojav, saj zaradi svojih značilnosti predstavlja internacionalen izziv pri načrtovanju in izvedbi ukrepov na področju preiskovanja, nadzorovanja in omejevanja kriminalitete prepovedanih drog, na nacionalni ravni pa je izziv predvsem za ukrepe in programe na področju zmanjševanja povpraševanja. Slovenija izpolnjuje svoj del odgovornosti do Evropske unije s prevzemanjem strateških usmeritev Evropske strategije na področju drog, z informiranjem Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti od drog (EMCDDA) ter mednarodnim sodelovanjem in usklajevanjem, pri tem pa dokaj uspešno izvaja tudi nacionalno strategijo na področju drog.
Keywords: droge, prepovedane droge, preprečevanje, omejevanje, preventiva, resolucije, nacionalni programi, Slovenija, diplomske naloge
Published: 21.01.2014; Views: 724; Downloads: 108
.pdf Full text (478,99 KB)

8.
VKLJUČEVANJE STARIH PLESNIH DEJAVNOSTI V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO V VRTCU
Nikolina Kršul, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava stare plesne dejavnosti oziroma igre, ki bi se lahko po svojih vsebinah ali zastavljenih ciljih vključevale v vzgojno delo v vrtcu. Teoretični del govori o plesu, njegovem razvoju skozi zgodovino, o ljudskem izročilu na Slovenskem ter o šegah in navadah starega časa. Opisano je, zakaj je plesna dejavnost v vrtcu pomembna, kaj razvijajo otroci skozi njene dejavnosti, kaj piše o njej v kurikulumu, prikazanih je nekaj rajalnih in drugih iger ter folklora v vrtcu. Namen empiričnega dela je bil raziskati plese oziroma igre, ki so se jih igrali nekoč, in ugotoviti, ali jih lahko vpeljemo v vzgojno delo v vrtcu. Na podlagi strukturiranega intervjuja smo od starejših ljudi ter naših babic in dedkov dobili informacije o plesu, igri in delu nekoč. S pomočjo teh podatkov smo prišli do ugotovitve, da bi bilo veliko iger, ki so se jih igrali nekoč, smotrno vpeljati v vzgojno delo v vrtcu.
Keywords: ples, ljudski ples, družabni ples, zgodovina plesa, pomen plesa, vključevanje starih iger in plesnih dejavnosti v delo v vrtcu.
Published: 29.09.2016; Views: 738; Downloads: 139
.pdf Full text (1,07 MB)

9.
Vloga evropskega parlamenta v mednarodni trgovini
Nikolina Travner, 2017, master's thesis

Abstract: Evropska unija predstavlja največje svetovno gospodarstvo z največjim enotnim notranjim trgom. Skupna trgovinska politika je eno izmed prvih področij političnega sodelovanja na ravni Evropske unije, pri katerem so države članice podelile del svoje suverenosti njenim institucijam. S skupno trgovinsko politiko Evropska unija določa smernice, pri čemer pa igrajo pomembno normativno vlogo mednarodni sporazumi, ki jih ta sklepa s tretjimi državami. Evropska unija se je morala soočiti s spremenjeno strukturo in vzorci mednarodne trgovine, ki so jih prinesli novi ekonomski igralci, tehnološki dosežki in svetovna finančna kriza. Z namenom zagotovitve gospodarske rasti in delovnih mest je določila ukrepe, ki naj med drugimi omogočijo tudi večjo transparentnost, demokratičnost in legitimnost Evropske unije. Pri tem je najpomembnejšo vlogo odigrala uveljavitev Lizbonske pogodbe. Slednja je bistveno okrepila vlogo Evropskega parlamenta, med drugim tudi s povečanjem njegovega vpliva na oblikovanje skupne trgovinske politike v postopkih sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov. Problem, ki je v magistrskem delu analiziran, je vloga Evropskega parlamenta kot predstavniškega organa državljanov Evropske unije, v institucionalni verigi Evropske unije in njenega vplivanja na mednarodno trgovino. Naloga opredeljuje vlogo Evropske unije v mednarodni trgovini na podlagi osnovnih statističnih podatkov njenega delovanja in njenega vpliva v Svetovni trgovinski organizaciji. Delo obširneje razlaga pomen mednarodnih sporazumov, njihov razvoj in postopek sklepanja ter se pri tem osredotoča na mednarodne trgovinske sporazume. Z namenom čim boljšega prikaza vloge Evropskega parlamenta v mednarodni trgovini je v delu najprej razložena njegova funkcija in na kratko prikazan razvoj povečevanja njegovih pristojnosti. V osrednjem delu magistrske naloge je predstavljena vloga Evropskega parlamenta pri sklepanju mednarodnih trgovinskih sporazumov, ki je razdeljenega na dve časovni točki – pred in po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. Delo v celoto zaključuje šest primerov vplivanja Evropskega parlamenta na zadeve skupne trgovinske politike - Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo, Sporazum o posredovanju bančnih podatkov evropskih državljanov ZDA (SWIFT), Mednarodni trgovinski sporazum proti ponarejanju (ACTA), Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (TTIP), Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA) ter odločitev Evropskega parlamenta v zvezi z vprašanjem priznanja statusa tržnega gospodarstva Kitajski. Evropski parlament je z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe pridobil v okviru sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov večjo politično moč, kar pa ima pomembno posledico tudi pri zagotovitvi večje preglednosti razprave v okviru postopkov pogajanj in same sklenitve mednarodnih trgovinskih sporazumov. Odslej Evropski parlament predstavlja enega glavnih akterjev na tem področju in njegovega vpliva na mednarodno trgovino ne gre zanemariti.
Keywords: Evropska unija, Evropski parlament, pravo Evropske unije, skupna trgovinska politika, Svetovna trgovinska organizacija (STO), Lizbonska pogodba, mednarodna trgovina, mednarodni sporazumi, trgovinski sporazumi, Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo, Sporazum o posredovanju bančnih podatkov evropskih državljanov ZDA (SWIFT), Mednarodni trgovinski sporazum proti ponarejanju (ACTA), Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (TTIP), Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA), status tržnega gospodarstva Kitajske.
Published: 08.08.2017; Views: 590; Downloads: 74
.pdf Full text (1,08 MB)

10.
Zmanjševanje poodstavitvene agresije in stresa na osnovi imprintinga pujskov v obdobju laktaciji
Nikolina Mesarec, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Odstavitev pujskov od svinje predstavlja eno najbolj stresnih faz reje prašičev. Da bi zmanjšali agresijo/stres ob odstavitvi in izboljšali rastnost pujskov, smo uporabili metodo imprintinga (vtisnjenja). Pujski so bili v obdobju laktacije izpostavljeni preprostim 2-D simbolom (črn križ na beli podlagi – ČK in bel krog na črni podlagi – BK). Vsaka odstavljena skupina je bila sestavljena iz pujskov dveh gnezd; polovica pujskov iz gnezda ČK, druga polovica pa iz gnezda BK. Odstavitveni boks testne skupine je bil virtualno razdeljen na polovico, pri čemer je bila vsaka označena z istovrstnim znakom, tj. ČK in BK del boksa. V boksu kontrolne skupine ni bilo nameščenih 2-D simbolov. Rezultati so pokazali boljše priraste v testnih skupinah (12–17 % višji dnevni prirast). Stopnja agresije (bojev) je bila nižja v testnih skupinah, pri čemer se je večina bojev (62–75 %) odvila med osebki različnih gnezd. Odstavljeni pujski so kazali značilno tendenco zadrževanja (grupiranja) na delu odstavitvenega boksa, označenim z znanim 2-D simbolom (p < 0,05). Ugotovili smo, da virtualna predeljenost odstavitvenih boksov s pomočjo preprostih 2-D simbolov predstavlja učinkovito metodo za spodbujanje teritorialnega obnašanja pujskov in posledično za zmanjšanje odstavitvene agresije in izboljšanje rastnosti odstavljenih pujskov v farmskih pogojih reje.
Keywords: domači prašič / vtisnjenje / odstavitev / dobro počutje živali / poodstavitvena agresija
Published: 14.09.2017; Views: 488; Downloads: 72
.pdf Full text (2,87 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica