| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 2053
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Spremembe rabe tal po mezoregijah v Sloveniji v obdobju 2000-2022
Igor Žiberna, Danijel Ivajnšič, 2022, original scientific article

Abstract: V članku so prikazane spremembe rabe tal po mezoregijah v Sloveniji. Analizirane so spremembe po enajstih kategorijah rabe tal: njive in vrtovi, vinogradi, sadovnjaki, ostali trajni nasadi, travniki, zemljišča v zaraščanju, mešana raba zemljišč, gozd, pozidane in sorodne površine, ostale površine, vodne površine. Obravnavane so tudi smeri spremembe rabe tal s posebnim ozirom na spremembe obdelovalnih površin v neobdelovalne in obratno. Na osnovi tega so izračunani koeficienti ekstenzifikacije. Posebej so analizirane spremembe rabe tal na območjih, ki so strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane.
Keywords: kmetijstvo, obdelovalne površine, raba tal, Slovenija
Published in DKUM: 24.05.2024; Views: 69; Downloads: 1
URL Link to file

2.
University of Maribor Faculty of Economics and Business Research Achievements and Impact
2024

Abstract: This research report comprehensively overviews the research activities of the Faculty of Economics and Business (FEB) between 2021 and 2023. It shows the significant academic and practical contributions made by the FEB in various research fields, highlighting its commitment to addressing contemporary challenges and achieving excellence. The repo rt outlines the various achievements of the FEB, such as research projects, applied projects for businesses, publications, citations, scientific journal publications, conferences organized, and doctoral dissertations. It also emphasizes the significant involvement of students in research, showcasing the FEB's dedication to practical experience and its adherence to research ethics and alignment with Sustainable Development Goals (SDGs). The report presents a balanced view of the Faculty's research landscape, highlighting successes and ongoing development areas. It is a detailed document that effectively communicates the vibrant research culture at the Faculty of Economics and Business, University of Maribor, and its significant contributions to academic and practical fields.
Keywords: research projects, research institutes, sustainable development, practical lmplications, Faculty of Economics and Business at University of Maribor, research
Published in DKUM: 23.05.2024; Views: 61; Downloads: 2
.pdf Full text (36,05 MB)
This document has many files! More...

3.
Psihološki dejavniki, ki vplivajo na delo policista potapljača : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Jure Majdič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu diplomskega dela smo povzeli nastanek Specialne enote (SE), njen razvoj in razdelitev ter vlogo različnih specialnosti v sami enoti. V drugem delu pa smo se osredotočili na delovanje specialnosti potapljanje, nevarnosti, ki ogrožajo policista potapljača pri njegovem delu ter pomen psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na varno delo policistov potapljačev. Med naloge, ki jih izvajajo potapljači SE, sodijo: sodelovanje v reševalnih akcijah, protiteroristično delovanje, iskanje pogrešanih oseb, iskanje ter dokumentiranje sledi in predmetov kaznivih dejanj, varnostni pregledi ladij, splavov ter drugih objektov in preventivni pregledi obale. Na podlagi z dokazi podprte medicine lahko sklepamo, da pogosto in več let trajajoče potapljanje prinaša določeno tveganje za zdravje. Poleg tega pa so tu še nepredvidljive okoliščine, ki predstavljajo nevarnost za akutne poškodbe in bolezni. Z vidika varnosti je torej pomembno, da so policisti potapljači v dobri fizični in psihični kondiciji, saj jim le to omogoča optimalno spopadanje z nalogami. Na podlagi vzorca anketiranih policistov potapljačev smo ugotovili, da je večina že imela neprijetno izkušnjo pri opravljanju svojega dela, ki je vplivala na njihovo doživljanje in opravljanje dela. Kljub temu strahu ne doživljajo kot edino ali glavno čustvo, povezano z varnostjo. Strah se sicer v stresnih situacijah lahko pojavi, vendar so poleg tega z vidika varnosti pomembna tudi druga čustva in psihološke lastnosti. Redna psihološka priprava je ključna za lažje soočanje s stresnimi situacijami ter ohranjanje psihične stabilnosti in učinkovitosti pri delu. Anketiranci so bili mnenja, da je za varnost pri opravljanju dela bolj kot psihološka, pomembna optimalna fizična priprava in usposobljenost. Prepričani so bili tudi, da redno usposabljanje na področju potapljanja in rokovanja s potapljaško opremo predstavlja ključen preventivni ukrep za zmanjševanje negativnega psihološkega vpliva na njihovo varnost. Na podlagi ugotovitev raziskave lahko sklepamo, da bi bilo za večjo varnost in boljšo kakovost življenja policistov potapljačev smiselna uvedba nekaterih organizacijskih in zakonskih sprememb.
Keywords: policija, Specialna enota, policisti potapljači, psihološki dejavniki, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.05.2024; Views: 55; Downloads: 6
.pdf Full text (1,15 MB)

4.
Spremembe rabe tal na Dravskem polju v obdobju 2000-2023
Igor Žiberna, Danijel Ivajnšič, Eva Konečnik Kotnik, 2023, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: Dravsko polje predstavlja eno od slovenskih regij z visokim pridelovalnim potencialom, kar je v času, ko je samooskrbnost z zdravo hrano strateškega pomena, izjemno pomembno. Kljub temu pa Dravsko polje predstavlja eno od bolj konfliktnih regij v Sloveniji, saj se tu odvijajo procesi, ki se med seboj izključujejo. Suburbanizacija je z gradnjo posegla tudi na najbolj kakovostna kmetijska območja, zato se delež obdelovalnih površin manjša. V prispevku so analizirani procesi spremembe rabe tal na Dravskem polju v obdobju med letoma 2000 in 2023. Prikazane so spremembe kategorij rabe tal na nivoju celotnega Dravskega polja in po katastrskih občinah. Posebej so prikazane tudi smeri spremembe rabe tal in proces ekstenzifikacije. Predstavljeni so procesi sprememb obdelovalnih površin na območjih, ki so izjemnega in zelo velikega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane.
Keywords: Dravsko polje, ekstenzifikacija, pridelovalni potencial
Published in DKUM: 08.05.2024; Views: 60; Downloads: 5
.pdf Full text (3,94 MB)
This document has many files! More...

5.
Mentalni zemljevidi Dravskega polja
Eva Konečnik Kotnik, Petra Jesenek Bračko, Danijel Ivajnšič, Igor Žiberna, 2023, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Abstract: V poglavju Mentalni zemljevidi Dravskega polja je prikazana raznolikost zaznav in pojmovanj o Dravskem polju na vzorcu učencev in dijakov zaključnih razredov osnovne šole ter gimnazije. Poglavje se osredotoča tudi na nekatere vidike strukturne analize prepoznanih vsebin ter na načine pristopanja k ustvarjanju mentalnih zemljevidov. Potrjena je bila različnost pristopanja k izražanju znanja na mentalnih zemljevidih glede na spol in starost, ne pa tudi glede na lokacijo šole. Tematska analiza vpisov je pokazala, da obstaja določen razkorak med t. i. šolskim znanjem, tudi med znanjem različnih predmetov, ter vsakdanom, kar bi lahko interpretirali tudi kot razkorak med pojmovnim in zaznavnim ali med teorijo in prakso. Temeljna veščina, ki jo želimo razvijati s poukom geografije, to je geografsko mišljenje (vzročna-posledičnost, celostne interpretacije pokrajine, trajnostni vidiki vsebin) je bila izražena v zelo nizkem deležu. Priložnost regionalno-geografskega izobraževanja se kaže v poglabljanju pokrajinskih interpretacij, kar je povezano s kartografsko in jezikovno-izrazno pismenostjo.
Keywords: Dravsko polje, mentalni zemljevidi, zaznave, pojmovanja, pokrajinska interpretacija
Published in DKUM: 08.05.2024; Views: 86; Downloads: 3
.pdf Full text (1,26 MB)
This document has many files! More...

6.
Analiza upravičenosti projektov večanja energetske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb z razvojem konceptualnega modela : magistrsko delo
Žiga Hergamas, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je analizirana upravičenost izvedbe projektov večanja energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb. V prvem delu magistrskega dela je predstavljen teoretičen del, vezan na projekte, nato je pojasnjen pojem energetske učinkovitosti stavb in predstavljeni so trenutni ukrepi in spodbude za dosego strateških ciljev države na tem področju. Pojasnjen je vpliv in naloge upravnika v večstanovanjskih stavbah. V praktičnem delu so na podlagi že izvedenih projektov na področju energetske učinkovitosti stavb analizirane tehnične in ekonomske posledice izvedbe takšnih projektov. Na podlagi analize je razvit konceptualni model, na podlagi katerega se bodo lastniki večstanovanjskih stavb in upravniki lažje odločili, katere projekte izvesti, ob kakšnih pogojih in v kakšnem zaporedju.
Keywords: večstanovanjska stavba, energetska učinkovitost, projekti, upravljanje stavb, ekonomska analiza, doba vračanja
Published in DKUM: 07.05.2024; Views: 68; Downloads: 0
.pdf Full text (1,90 MB)

7.
Napovedni model poklicnih želja in odločitev osnovnošolcev s poudarkom na izbiri tehniških poklicev : doktorska disertacija
Igor Košak, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Izbira ustrezne izobraževalne, in s tem tudi karierne poti, je ena izmed najpomembnejših odločitev, ki jih morajo sprejeti učenci ob koncu osnovnošolskega izobraževanja. Cilj našega dela je prepoznati: a) priljubljenost posameznih poklicev, b) dejavnike, ki bi lahko vplivali na poklicne želje in odločitev osnovnošolcev za karierno pot s poudarkom na izbiri tehniških poklicev ter c) razviti napovedne modele, s katerimi bi olajšali načrtovanje ukrepov za poklicno usmerjanje učencev. V neeksperimentalno študijo smo vključili 4.534 učencev od 5. do 9. razreda 35 slovenskih osnovnih šol (starost 11 do 15 let), podatke smo zbirali z uporabo spletnega vprašalnika. S splošnim vprašalnikom, namenjenim vsem anketirancem, smo ob demografskih podatkih spremljali spremembe glede priljubljenosti poklicnih želja na 13 poklicnih področjih. Učenci 9. razreda so dodatno odgovarjali tudi o: (a) osebnih dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica, (b) odnosu do tehniških poklicev, (c) nameri o izbiri tehniškega poklica in (d) o aktualni izbiri srednje šole. Ugotavljamo, da so v celotni populaciji najbolj priljubljeni poklici, ki zahtevajo univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo, poklici z zahtevano zaključeno osnovno šolo so na repu priljubljenosti. Najbolj priljubljeni so poklici v športu in kulturi, sledijo tehniško-tehnološki poklici, na tretjem mestu glede priljubljenosti so poklici v zdravstvu. Z leti šolanja se veča priljubljenost poklicev z zahtevano univerzitetno izobrazbo, upada pa priljubljenost poklicev, ki zahtevajo zaključeno osnovno šolo. Poklicne želje za opravljanje tehniško-tehnoloških poklicev, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo, opazno narastejo od 6. do 9. razreda. V raziskavi smo potrdili tudi stereotipno razliko v poklicnih željah za tehniške poklice med dečki in deklicami. Med učenci 9. razreda osnovne šole so tehniško-tehnološki poklici, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo, na tretjem mestu najbolj priljubljenih poklicev, obstajajo pa statistično značilne razlike po spolu, ki so v prid dečkom. Med osebnimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje poklicnih želja bi izpostavili, da prevladujejo dejavniki notranje (intrinzične) motivacije (»zanimivo delo«, »poklic, v katerem bom užival«, »poklic, ki bo izpolnil življenjske ambicije« in »poklic, ki nudi izzive«), medtem ko so se dejavniki zunanje (ekstrinzične) motivacije izkazali kot manj pomembni (»nasvet drugih« in »poklic prinaša slavo«). V povzetku zaznavamo, da imajo učenci 9. razreda v povprečju zelo pozitiven odnos do tehniških poklicev, česar nato ne zasledimo v njihovi nameri o izbiri tehniškega poklica, ki je izrazito nizka; statistično značilne razlike med spoloma zaznamo pri dečkih. V sklepu povzamemo, da v kolikor je družbeni cilj vključiti več učencev v smeri tehniško-tehnološkega izobraževanja ter v nadaljevanje njihove poklicne poti v tej smeri, moramo sprejeti več učinkovitih intervencij in ukrepov, ne le za spodbujanje zanimanja za tehniško-tehnološke poklice med mladimi, temveč predvsem za aktualno pretvorbo njihovih želja v konkretne odločitve.
Keywords: Slovenija, osnovne šole, poklicne želje osnovnošolcev, tehniški poklici, osebni dejavniki, odnos do tehniških poklicev, namera o izbiri tehniškega poklica, poklicna odločitev
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 102; Downloads: 15
.pdf Full text (4,16 MB)

8.
Uporaba projektnega managementa pri strateškem načrtovanju projekta PARTY LINIJA
Miha Šmigoc, 2024, master's thesis

Abstract: Projekcija, strateška zasnova, načrtovanje in izvedba projekta PARTY LINIJA so zahtevna naloga. Gre namreč za inovaDvni projekt, ki ga še ni na trgu in predstavlja nekaj povsem novega in drugačnega, nekaj, česar ljudje še ne poznajo. Za osnovno razumevanje in usmeritev poslovnega načrta smo se osredotočili na teoretično opredelitev projektnega managementa, pri čemer smo definirali projekt kot uporabo določenih virov v interesu ustvarjanja novosti. Raziskali smo različne vrste projektov, njihove cilje, življenjski cikel, faze delovanja, značilnosti ter dokumentacijo. Skozi projektni management smo izpostavili, da gre za proces, ki ga opravljamo z namenom doseganja zastavljenih ciljev ob sočasni kontroli časa, kakovosti, ljudi in drugih dejavnikov. Funkcionalnosti projektnega managiranja vključujejo planiranje, motiviranje, nadziranje, usmerjanje in spremljanje oziroma kontrolo. Zastavljen avtobusni projekt smo pripravili na podlagi strateškega managementa, ki se osredotoča na analizo in izbiro ustreznih strategij za nadaljnje delovanje. Poleg tega smo natančno razčlenili projektne udeležence in tveganja projekta, kar nam je omogočilo ustvariti trdno podlago in temelje za pripravo projektnega oziroma poslovnega načrta. V magistrski nalogi smo ugotovili, da je projekt PARTY LINIJA zelo odvisen od zakonodaje. Ključni nalogi sta zagotovitev, da projekt deluje v skladu z zakoni in predpisi, ter vzpostavitev izjemne varnostne sheme. Varnost in zakonodaja sta temeljna elementa vseh vidikov in aktivnosti projekta. Avtobus ne bo običajen, temveč bo preurejen v skladu s predpisi in homologacijo. Avtobusna linija bo povezovala točke v središču Maribora, kjer poteka glavno večerno dogajanje, z bolj naseljenimi predeli mesta, od koder potrebujejo ljudje zaradi oddaljenosti prevoz. Projekt PARTY LINIJA je nov izdelek, ki združuje dva svetova in ima tako neposredne kot posredne učinke, koristne za družbo. Prav zato se bo pojavila potreba po zaščiti projekta s patentom in blagovno znamko. Strateški načrt avtobusa bo izveden v okviru podjetja X, da ga odobrijo za javni promet, kar odpira priložnosti za potencialna sofinanciranja in sponzorstva. Raziskava in analiza empiričnih podatkov kažeta na izjemen interes ljudi za projekt. Zlasti v večernih in nočnih urah primanjkuje možnosti za prevoz, poleg tega pa so rezultati raziskave pokazali na težave zaradi vožnje pod vplivom alkohola in pomanjkanja parkirnih mest. S pravilno izvedbo in ustrezno cenovno politiko lahko pozitivno vplivamo na družbo, zmanjšamo navedene težave in okrepimo izkoriščenost avtobusov podjetja X, ki v teh urah ne obratujejo in bi bili v standardni obliki nekonkurenčni.
Keywords: projekt, projektni management, proces, avtobus, PARTY LINIJA
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 101; Downloads: 15
.pdf Full text (4,29 MB)

9.
Pomen komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom
Lana Gorenc, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Komunikacija med medicinsko sestro in pacientom je ključ do dobrega in kakovostnega dela, boljšega počutja in hitrejšega okrevanja pacientov. Operativni poseg pacientu predstavlja stres, strah in bolečino. Namen zaključnega dela je raziskati pomen komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom. Metode: Pri izdelavi zaključnega dela smo sistematično pregledali, analizirali in sintetizirali znanstveno literaturo na temo pomena komunikacije med medicinsko sestro in pacientom pred operativnim posegom. Literaturo smo iskali v mednarodno priznanih podatkovnih bazah PubMed, CINAHL in ScienceDirect. Rezultati: Od pridobljenih 544 raziskav smo glede na primernost v analizo vključili deset člankov. Rezultate smo sintetizirali s pomočjo vsebinske analize, izbrali tri podkategorije in iz njih oblikovali proste kode. Razprava in sklep: Predoperativna komunikacija se je izkazala za zelo pomembno, saj se med medicinsko sestro in pacientom vzpostavi zaupljiv odnos, ki pomaga pacientu k boljšemu psihičnemu počutju in razumevanju procesa, kar posledično vodi do boljše pripravljenosti pacienta na operativni poseg, njegovega hitrejšega okrevanja in medsebojnega sodelovanja.
Keywords: komunikacija, medicinska sestra, pacient, operativni poseg
Published in DKUM: 22.04.2024; Views: 135; Downloads: 42
.pdf Full text (654,30 KB)

10.
The relationship between leadership in BPM and company profitability
Dušan Gošnik, Maja Meško, Igor Stubelj, 2023, original scientific article

Abstract: This paper studies the relationship between leadership as an activity of business process management (BPM) and company performance. Business process data about leadership and business processes in SMEs were collected via questionnaires on the population of 3007 SMEs in Slovenia. Aspects of leadership such as the involvement of employees, middle management, customers and suppliers were studied. The financial data of the SMEs of the sample were obtained from publicly available financial statements to assess relative residual income profitability ROEr and ROEa. Data analysis was performed using Bartlett’s, Kaiser–Maier–Olkin and nonparametric Mann–Whitney U tests. We confirmed a positive relationship between employee involvement in leadership as an activity of BPM and company profitability. It was proved that companies that involve employees and middle management in improving core business processes to a greater degree are more profitable. Intense involvement of employees in changes in core business processes results in higher company profitability, which has been detected by the higher risk-adjusted profitability measure ROEa. Companies that involve middle management to a greater degree by leading employees based on their interests are more profitable. The results are important for managers as decision-makers and other company stakeholders, especially those responsible for business process improvements. Theoretical and practical implications and further research possibilities are discussed.
Keywords: management, leadership, BPM, risk-adjusted profitability measures, SME, performance
Published in DKUM: 16.04.2024; Views: 96; Downloads: 6
.pdf Full text (529,77 KB)
This document has many files! More...

Search done in 4.08 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica