| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 52
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Dojemanje in zagotavljanje dostojanstva stanovalcev v socialno varstvenem zavodu
Rialda Kovačević, 2022, master's thesis

Abstract: Uvod Razumevanje samega pomena človekovega dostojanstva je v zdravstveni negi izredno pomembno. Gre tako za potrebo in pravico, ki bi morala biti spoštovana, kar se neposredno kaže v samih odnosih profesionalcev znotraj stroke zdravstvene nege do stanovalcev. Kljub temu se v praksi ta osnovna človekova vrednota lahko pogostokrat krši. Starostniki, ki živijo v socialno varstvenih zavodih, so dnevno izpostavljeni različnim situacijam, ki predstavljajo potencialno grožnjo dostojanstva. Metode Raziskava je temeljila na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja, kjer smo s pomočjo ankete ugotavljali ali diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, zdravstveni tehniki in bolničarji pri delu s starostniki v socialno varstvenih zavodih spoštujejo njihovo telesno in osebnostno dostojanstvo. Anketiranje je potekalo med zaposlenimi v šestih socialno varstvenih zavodih iste organizacije v Avstriji, pokrajina Štajerska. Gre za neslučajnostni namenski vzorec, ki je vključeval 105 anketirancev. Rezultati Nismo našli statistično pomembnih razlik med zaposlenimi z daljšo in krajšo delovno dobo glede strinjanja s trditvami o zagotavljanju telesnega in osebnostnega dostojanstva stanovalcev (p>0,05). Glede na rezultate je razvidno, da ga izvajajo oboji v skoraj enaki meri. Prav tako nismo našli statistično pomembnih razlik med zaposlenimi z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe glede strinjanja s trditvami o zagotavljanju telesnega dostojanstva stanovalcev (p>0,05). Tako zaposleni z nižjo, kakor zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe, se strinjajo ter izvajajo intervencije za zagotavljanje telesnega in osebnostnega dostojanstva stanovalcev v visoki meri. Razprava in sklep Ugotovili smo, da je na podobno tematiko izvedenih veliko raziskav v tujini, medtem ko jih je bilo v Sloveniji izredno malo. Rezultati naše raziskave kažejo, da je v sodelujočih organizacijah v Avstriji spoštovanje človekovega telesnega in osebnostnega dostojanstva na zelo visoki ravni ter da ima zagotavljanje le tega velik pomen za zaposlene.
Keywords: človeško dostojanstvo, stanovalec, starostnik, socialno varstveni zavod
Published in DKUM: 25.01.2023; Views: 148; Downloads: 37
.pdf Full text (2,59 MB)

2.
Sodobne perspektive družbe : umetna inteligenca na stičišču znanosti
2022, proceedings

Abstract: Vprašanja, ki se dotikajo prihodnosti družbe, so v veliki meri povezana z razvojem umetne inteligence (UI). V publikaciji, ki je pred vami, je UI odprto področje znanstvenega raziskovanja, kjer se srečujejo družboslovne, naravoslovne in tehniške znanosti. Nagovarja trenutno najbolj aktualno temo, ki jo lahko prosto povzamemo kot prednosti in slabosti hitrega razvoja UI z vidika njenega vpliva na moralo, psihologijo in izobraževanje. Vsebuje štirinajst člankov, razdeljenih v dva vsebinska dela, pri čemer se prvi osredotoča na presek med UI, filozofijo in etiko, drugi pa na presek med UI, psihologijo in izobraževanjem. Posebej so poudarjene tiste dimenzije vsebin, ki se nahajajo v preseku omenjenih področij. Takšna interdisciplinarnost predstavlja dodano vrednost te publikacije, saj uporaba vsaki vedi lastne raziskovalne metodologije v člankih pripomore k njihovi svojstveni obogatitvi v smislu vpliva UI na moralo, transparentnost in uporabnost. Ukvarjanje z raziskovalnimi problemi na opisan način pa poskrbi za raznolike, pestre in domiselne prispevke, ki pri ponujanju rešitev pogosto prestopijo meje ustaljenega.
Keywords: umetna inteligenca, moralna odgovornost, transparentnost, izobraževanje, singularnost
Published in DKUM: 09.12.2022; Views: 315; Downloads: 63
.pdf Full text (7,16 MB)
This document has many files! More...

3.
Nordijska runologija in mitološke značilnosti runskih zapisov : magistrsko delo
Daniel Danilo Horvat, 2022, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je opisati in predstaviti stare nordijske rune in runske zapise, ki jih lahko najdemo na Norveškem, Švedskem, Danskem in v določenih deželah Evrope, kjer so takratni Vikingi imeli svoj vpliv. V sami nalogi se tudi osredotočam na določene vidike nordijske mitologije, razmišljanja in verovanja. Sama mitologija in takratno verovanje starih nordijskih ljudstev je igralo pomembno vlogo pri oblikovanju in razvoju run in runskih zapisov. Same rune so bile kot sistem pisave oziroma kot ljudski jezik v uporabi od začetka prvega stoletja našega štetja do nekje leta 1400. Tako moramo vzeti dobrih 1300 let zgodovine run in runskih zapisov. V takem obdobju je potemtakem lahko tudi prišlo do sprememb in tudi razvoja run in runskih zapisov. Rune so se manifestirale v zapisih v različnih podlagah, tipih in žanrih. Njihov kontekst pa se je raztezal od religioznih besedil do preprostega zapisa imena na kamnu. Sami zapisi nam tudi omogočajo, da lahko razumemo in preučujemo njihove avtorje, kulturo, ki je del njihove identitete in zgodovine. V sami nalogi niso dokumentirane vse nordijske rune in vsi runski zapisi, ki so obstajali in bili ustvarjeni skozi zgodovino. Predstavljeni so le tisti, ki so po mojem mnenju večji predstavniki svojih obdobij in tem. Le-ti si sledijo v kronološkem zaporedju, torej od najstarejšega do najmlajšega. Sami runski zapisi in nordijske rune so predstavljene v skladu s ''potrjenimi interpretacijami''. Viri in literatura so v tem smislu tudi temu primerno predstavljeni in uporabljeni. Ker je naloga filozofsko-zgodovinska, je tudi predstavljeno samo razmišljanje in ''filozofija'' starih nordijskih ljudstev. V tem ''filozofskem delu'' naloge so za vir staro nordijskega razmišljanja izpostavljene sage, ki v akademskem svetu nosijo večjo težo in so med samimi znanstveniki večkrat bile analizirane in predebatirane. Kot glavni del naloge je poudarjena runska abeceda, natančneje stari Futhark. Stari Futhark kot začetek runske besede je tudi oblika najstarejše runske abecede, ki tudi med svojimi simboli nosi elemente magičnosti in mitologije, ki so med starimi Nordijci nosili večji pomen. Runska abeceda je predstavljena iz zgodovinskega in filozofskega vidika, kolikor se da, pa se izogibam lingvističnim lastnostim in teorijam. Na koncu magistrskega dela predstavljam določene runske kamne kot predstavnike runskih zapisov. Izpostavljeni so runski kamni, preko katerih so predstavljene različne teme in razlogi za njihovo postavitev.
Keywords: runa, runologija, Saga, nordijci, runski kamni, Vikingi, Skandinavija
Published in DKUM: 10.08.2022; Views: 353; Downloads: 57
.pdf Full text (3,65 MB)

4.
Vpliv pandemije "covid 19" na učni proces študentov
Jelena Cerović, 2022, master's thesis

Abstract: Dveletna pandemija je vplivala na učne procese študentov s prehodom na »hibridni model izobraževanja«. Mladi kot posebna družbena kategorija so bili med pandemijo še posebej prizadeti, kar dokazujejo številna poročila po svetu. Pandemija je vplivala na akademsko motivacijo, socialno kohezijo in psihično počutje študentov, pouk je potekal s programskimi orodji, ki so bila uporabljena tudi za ocenjevanje (testiranje) študentov v času pandemije. Prvi del je teoretičen. Opisali smo hibridni model izobraževanja, njegov nastanek, v nadaljevanju pa smo se osredotočili na opis popolnega prehoda študentov na ta način izobraževanja v času pandemije »covid-19«, prav tako pa smo opisali vpliv pandemije »covid-19« na študente medicine in usposabljanje zdravstvenega osebja. V drugem delu smo raziskali svojo temo: Vpliv pandemije »covid-19« na učni proces študentov. Raziskava je potekala z anketnim vprašalnikom. Postavili smo dve hipotezi, eno ovrgli in drugo sprejeli. Rezultate smo analizirali s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj za naslednja področja: 1. izobraževanje; 2. varnost in zdravje; 3. zaupanje v institucije; 4. delo in zaslužek; udeleženci so bili vnaprej obveščeni o obravnavanih temah. Anketiranci so imeli večinoma pozitivne ocene oziroma se ni nič spremenilo, medtem ko je bila njihova ocena »zaupanje v institucije« med izrednim stanjem večinoma negativna.
Keywords: pandemija »covid-19«, izobraževalni proces, učenje na daljavo, študenti, profesorji
Published in DKUM: 14.07.2022; Views: 408; Downloads: 81
.pdf Full text (13,25 MB)

5.
Utemeljevanje simbolov in pragmatika v umetni inteligenci
Niko Šetar, 2020, master's thesis

Abstract: Problem utemeljevanja simbolov se prvič pojavi leta 1990, njegova osnovna formulacija pa temelji na starejšem miselnem eksperimentu imenovanem kitajska soba. Slednji govori o tem, da lahko nek inteligentni akter obravnava nepoznane simbole na podlagi prepoznave vzorcev, brez da bi razumel pomen simbolov, ki jih obravnava, ali pomen rezultatov njegovih operacij s simboli. Za razumevanje tega, kar počne, bi moral biti zmožen te simbole utemeljiti, se pravi povezati abstraktni simbol z referentom, ki ga ta simbol predstavlja. Prvotni poskusi reševanja tega problema so se osredotočali predvsem na tako imenovane reprezentacionalistične pristope, ki poskušajo utemeljiti simbole v predstavah, ki jih ti simboli v akterju sprožijo na podlagi zaznav in izkušenj akterja. Kmalu se je pokazalo, da reprezentacija ni nujna za utemeljevanje, medtem ko je smiselno obdržati zaznave in izkušnje kot osnovo za utemeljevanje simbolov s konkretnimi, zaznavno dostopnimi referenti. Dodatni, univerzalno sprejet pogoj je tudi, da mora biti umetni akter, ki želi doseči tovrstno utemeljevanje utelešen, saj mu to omogoča interakcijo z okoljem. V letu 2005 avtorja Taddeo in Floridi izdata prelomen članek, v katerem izpostavita, da mora uspešen pristop k utemeljevanju zadostiti pogoju, ki zahteva, da umetni akter ob začetku postopka utemeljevanja simbolov ne sme vsebovati nikakršnih semantičnih virov, lahko pa vsebuje orodja, ki mu pomagajo pri razvoju semantike skozi utemeljevanje. Kasneje Bringsjord (2014) predstavi pogoj, da mora vsak teoretični poskus utemeljevanja simbolov voditi v akterjevo zmožnost razumevanja in sodelovanja v naravni komunikaciji, kar predpostavlja razumevanje pragmatike in ostalih jezikovnih sredstev višjega reda. Ob sprejetju teh pogojev lahko poskusimo orisati koherenten teoretični mehanizem za vzpostavitev utemeljevanja simbolov v umetnih akterjih, ki se sklicuje tudi na razvoj razumevanja in utemeljevanja materinega jezika pri otrocih, ter predvideva večfazno utemeljevanje, se pravi utemeljevanje kompleksnejših simbolov v že utemeljenih, enostavnejših simbolih. V končnem delu naloge poskušamo pokazati, da lahko takšen mehanizem utemeljevanja simbolov privede do razumevanja izbranih pragmatičnih sredstev: govornih dejanj, metafor in metonimij. V ta namen pregledamo sodobno teorijo govornih dejanj in človeško razumevanje metafor in metonimij. Pokažemo tudi, da so nižja sredstva, s pomočjo katerih lahko umetni akter razume pragmatično izražanje bodisi slovnična ali sintaktična, torej so lahko vnaprej vsebovana v umetnem akterju, ali pa semantično monosemijska, kar pomeni, da jih lahko akter utemelji enoznačno brez semantičnih dvoumnosti.
Keywords: Utemeljevanje simbolov, umetna inteligenca, semiotika, semantika, pragmatika, umetno učenje, reprezentacionalizem, utelešena teorija, utemeljevanja pragmatike, govorna dejanja, metafora, metonimija, monosemija
Published in DKUM: 16.09.2020; Views: 550; Downloads: 55
.pdf Full text (401,33 KB)

6.
Odnos medicinskih sester do etičnih odločitev ob koncu življenja
Tina Hohler, 2019, master's thesis

Abstract: V zdravstveni negi se medicinske sestre nenehno srečujejo z etičnimi dilemami, saj so ob pacientu tako v procesu njegovega zdravljenja kot tudi v terminalni fazi njegovega življenja. Odločitve ob koncu življenja se nanašajo na ohranjanje osnovnih življenjskih aktivnosti, ki jih pacient sam ne zmore več izvajati. Namen magistrskega dela je bil raziskati odnos medicinskih sester do etičnih odločitev ob koncu življenja ter ugotoviti, s katerimi etičnimi odločitvami se v vsakodnevnem poklicnem življenju največkrat srečujejo. Metode: izvedli smo kvalitativno raziskavo, v kateri je sodelovalo 13 diplomiranih medicinskih sester, zaposlenih v treh različnih domovih za starejše v Sloveniji. Podatke smo zbrali z uporabo delno strukturiranega intervjuja in terenskih zapiskov. Zbrane podatke smo analizirali s pomočjo kvalitativne metode analize besedila. Rezultati: na podlagi analize intervjujev in terenskih zapiskov smo identificirali glavno kategorijo Stresno vsakodnevno soočanje medicinskih sester z invazivnim podaljševanjem življenja. Glavna kategorija je sestavljena iz štirih kategorij in osmih podkategorij. Odnos medicinskih sester, ki se vsakodnevno srečujejo z etičnimi odločitvami ob koncu življenja, se kaže predvsem z nepotrebnimi invazivnimi postopki in občutkom nemoči. Diskusija in zaključek: etične dileme so v zdravstveni negi neizogibne ter tako pogosto predstavljajo velik vir stresa za vse zdravstvene delavce. Zelo pomembno je etično znanje, ki medicinskim sestram lahko pomaga do lažjih odgovorov na etična vprašanja. Današnje medicinske sestre so izobražene in odgovorne za sprejemanje kompleksnih etičnih odločitev glede skrbi za paciente in njihove družine ter za izvajanje zdravstvene nege. Metode: izvedli smo kvalitativno raziskavo, v kateri je sodelovalo 13 diplomiranih medicinskih sester, zaposlenih v treh različnih domovih za starejše v Sloveniji. Podatke smo zbrali z uporabo delno strukturiranega intervjuja in terenskih zapiskov. Zbrane podatke smo analizirali s pomočjo kvalitativne metode analize besedila. Rezultati: na podlagi analize intervjujev in terenskih zapiskov smo identificirali glavno kategorijo Stresno vsakodnevno soočanje medicinskih sester z invazivnim podaljševanjem življenja. Glavna kategorija je sestavljena iz štirih kategorij in osmih podkategorij. Odnos medicinskih sester, ki se vsakodnevno srečujejo z etičnimi odločitvami ob koncu življenja, se kaže predvsem z nepotrebnimi invazivnimi postopki in občutkom nemoči. Diskusija in zaključek: etične dileme so v zdravstveni negi neizogibne ter tako pogosto predstavljajo velik vir stresa za vse zdravstvene delavce. Zelo pomembno je etično znanje, ki medicinskim sestram lahko pomaga do lažjih odgovorov na etična vprašanja. Današnje medicinske sestre so izobražene in odgovorne za sprejemanje kompleksnih etičnih odločitev glede skrbi za paciente in njihove družine ter za izvajanje zdravstvene nege.
Keywords: zdravstvena nega, terminalna faza, etični problem, etična dilema, izkušnje medicinskih sester, moralni stres.
Published in DKUM: 19.12.2019; Views: 1478; Downloads: 351
.pdf Full text (1,37 MB)

7.
Dekriminalizacija prepovedanih substanc in postopkov v profesionalnem športu
Žan Petek, 2019, master's thesis

Abstract: Doping je globalni problem s katerim se pristojne institucije ukvarjajo že skoraj pol stoletja. Zdi se, da je Svetovna protidopinška agencija (WADA) pri opravljanju svoje naloge v zaostanku tako s kvantitativnega kot kvalitativnega vidika, odstotek odkritih primerov uporabe dopinga je namreč precej manjši, kot je v realnosti. Resničnih številk, ki bi odražale obseg dopinga v vrhunskem športu, pravzaprav ni. Prav tako ni pričakovati, da bi katera koli bodoča raziskava podala realni delež njegove uporabe. V zvezi z dopingom ni bilo izvedenih veliko raziskav, z večino poznanih in odmevnih primerov se je javnost seznanila prej po naključju kot pravilu. Ker legalizacija dopinga predstavlja najbolj učinkovito rešitev, smo analizirali in opredelili zakaj bi legalizacija dopinga v vrhunskem športu pravzaprav bolj koristila kot škodila, predvsem z vidika športnikov in njihovega zdravja. S teoretično analizo primarnih in sekundarnih virov smo zbrali prepričljive argumente, ki legalizacijo dopinga zagovarjajo.
Keywords: Doping, dekriminalizacija, prepovedane subsrance
Published in DKUM: 06.06.2019; Views: 848; Downloads: 106
.pdf Full text (857,91 KB)

8.
Evtanazija - včeraj, danes, jutri
Silvija Proje, 2019, master's thesis/paper

Abstract: O evtanaziji, ki so jo skozi zgodovino najpogosteje definirali kot dobro, lahko, nebolečo smrt oziroma jo v sodobnem času definirajo kot odvzem življenja s soglasjem osebe, se razpravlja že vrsto let. Razprave dosežejo svoj vrhunec ob posameznih ekscesnih dogodkih in nato poniknejo, vendar nikoli ne zamrejo. Hiter razvoj medicine tako na farmakološkem, kot tudi tehničnem področju, je pripeljal do mejnih situacij, ko se je boj za človekovo življenje, oziroma boj proti smrti, sprevrgel v manipuliranje z življenjem. Pojavil se je dvom o delovanju medicine na podlagi začrtanih etičnih načel, kot so načelo avtonomije, neškodljivosti in dobrodelnosti oziroma koristnosti in načelo pravičnosti. Strokovnjaki z različnih področij medicine, prava, bioetike, filozofije so bili zato na podlagi obstoječega stanja, argumentov in mnenja prebivalstva prisiljeni začeti s spreminjanjem starih, zasidranih smernic, protokolov, kodeksov in tudi zakonov. V magistrski nalogi smo podrobneje po obdobjih predstavili razvoj, poglede ter stališča, ki so privedla do današnje interpretacije evtanazije. Poglobili smo se v stališča etike ter etična načela in tudi v argumente za in proti evtanaziji. Prav tako smo povzeli pravne spremembe tekom časa in najnovejše zakone na tem področju.
Keywords: evtanazija, pomoč pri samomoru, etika, argumenti za in proti, zakonodaja.
Published in DKUM: 10.05.2019; Views: 1481; Downloads: 467
.pdf Full text (1,29 MB)

9.
The Revelation of Virginia Woolf`s Existentialist Aesthetics in the novels To the Lighthouse and The Waves
Maša Sitar, 2018, master's thesis

Abstract: My thesis is that Virginia Woolf subverts the conventional notion of time and in refusing to accept the chronological sequence of time, adopts Henri Bergson's time philosophy. The common ground between these two authors is analysed through their interest in human consciousness, their epistemological interest in the interaction between memory and perception, their adoption of a specific world-view and the importance of imagery in strengthening thematic content. Woolf’s treatment of philosophical concepts of time, memory and intuition indicates that she is predominately influenced by Bergson. Though not conclusive, the analysis may contribute to our understanding of Woolf’s fiction and illuminate certain aspects of Woolf's work. Using Woolf's novels To the Lighthouse and The Waves as primary texts to elucidate the human experience of time, provides sufficient evidence to prove that Woolf’s system of ideas relies on Bergsonian time philosophy; in particular, the research aims to prove that Woolf fully adhered to his conceptualization of dualist temporality and built her fiction upon Bergsonian dualisms. In this context, we unravel the importance of unity, continuity, epiphany and intuition. These concepts are used to explore the unified experience of time and hold the key to temporal illumination, for in illuminating transience, Woolf also illuminates the manner of transcending it. Thus, she creates a viewpoint that discloses continuity and unfolds in unity. By combining apparently irreconcilable dualisms, she reveals the Bergsonian idea of the multiplicity of conscious states and surpasses the absurdity of life; in other words, this philosophy provides Woolf with a key to answering the existential question of the meaning of life.
Keywords: Virginia Woolf, Henri Bergson, existentialism, modernism, To the Lighthouse, The Waves, dualisms, time, duration, multiplicity, consciousness, unity, continuity, epiphany, and intuition.
Published in DKUM: 08.01.2019; Views: 1663; Downloads: 188
.pdf Full text (676,94 KB)

10.
Etična načela ob sprejemu otroka v enoto intenzivne terapije
Tanja Tekavc, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Kljub znanju, ki ga imamo zdravstveni delavci, še vedno obstaja »pregrada« pri komuniciranju ter posredovanju informacij med starši bolnih otrok in zdravstvenimi delavci. Res je, da je opravljanje dela na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo stresno in zahteva visoko mero strokovne usposobljenosti, a hkrati se moramo zavedati dejstva, da med najbolj pomembne dejavnike dobrega dela spada komunikacija ter upoštevanje moralnih in etičnih načel. S pomočjo anketnega vprašalnika želimo pridobiti relevantne podatke, s katerimi bi razkrili odstopanja na posameznih področjih, katere bi bilo moč izboljšati. Z ugotovitvami, do katerih bomo prišli pri obravnavani temi, bi lahko v prihodnje staršem bolnih otrok zagotovili več dostojanstva, svobodnega odločanja in etično obravnavo skozi celotno zdravstveno oskrbo otroka. Skozi proces dela zdravstvene obravnave otroka, bi medicinskim sestram omogočili suverenost pri odločanju v zdravstveni negi ter posledično lažje prepoznavanje in reševanje etičnih dilem. Sprotno raz/reševanje etičnih problemov in dogodkov v okviru zdravstvene nege otroka, bi pripomoglo k zmanjšanju psihofizične izgorelosti medicinskih sester in s tem zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege.
Keywords: etična načela, zdravstveno osebje, enota intenzivne terapije, komunikacija, kritično bolan otrok.
Published in DKUM: 31.05.2018; Views: 1407; Downloads: 149
.pdf Full text (1,52 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica