SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 55
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
VERODOSTOJNOST IN USPEŠNOST PODJETJA
Maja Duh, 2010, final seminar paper

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo najprej opredelili pojem verodostojnosti, strategijo verodostojnosti po Thommnu in njene sestavine. Vsako sestavino oziroma ravnanje verodostojnosti smo teoretično opisali. Sledi opredelitev pojma uspešnosti ter opredelitev računovodskih kazalnikov. Nato smo na kratko predstavili računovodske kazalnike za presojanje uspešnosti, ki smo jih uporabili v praktičnem delu diplomskega seminarja. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo najprej predstavili podjetje v katerem smo preučevali verodostojnost in njen vpliv na dolgoročno uspešnost. Razvili smo lastno metodologijo za ocenjevanje verodostojnosti podjetja ter nato na podlagi intervjuja, ki smo ga izvedli v podjetju, naredili analizo verodostojnosti. Po analizi verodostojnosti smo naredili še analizo računovodskih kazalnikov, saj smo želeli izvedeti kako uspešno dano podjetje posluje. S pomočjo teh dveh analiz smo ugotovili, da je izbrano podjetje verodostojno in uspešno.
Keywords: Verodostojnost, komunikativno ravnanje, odgovorno ravnanje, inovativno ravnanje, uspešnost, računovodski kazalniki
Published: 22.12.2010; Views: 2270; Downloads: 397
.pdf Full text (313,58 KB)

2.
VPLIV KLIME NA RAST IN RAZVOJ PODJETJA
Benjamin Babič, 2010, final seminar paper

Abstract: Tema, ki smo jo obravnavali v diplomski nalogi sodi na področje strateškega managementa in politike podjetja. V raziskavi nas je zanimalo predvsem ali se v razvojni fazi življenjskega cikla podjetja v kateri se nahaja podjetje Zlatorog Oprema d.o.o. pojavi vrsta klime, ki jo določa teorija. Zlatorog Oprema d.o.o je podjetje, ki ponuja storitve: proizvodnja in projektiranje pakirne tehnike in sistemov na osnovi avtomatizacije, paletizacije in robotizacije. Pri izvedbi diplomskega dela smo si pomagali s teoretičnimi dognanji domačih in tujih avtorjev s področja klime podjetja ter rasti in razvoja podjetja. V drugem delu, kjer smo v praksi obravnavali podjetje, smo na kratko opisali metode raziskovanja, predstavili smo tudi osnovne lastnosti podjetja Zlatorog oprema d.o.o., nakar smo izvedli raziskavo s pomočjo vprašalnikov oziroma anket. Nazadnje smo s pomočjo ugotovitev določili razvojno fazo v življenjskem ciklu podjetja ter klimo, ki se pojavlja v tej fazi v podjetju. Ugotovili smo, da je razvojna faza v kateri se nahaja podjetje Zlatorog Oprema d.o.o., faza preobrata podjetja. Vrsta klime, ki smo jo prav tako določili pa je klima interesov.
Keywords: klima podjetja, rast podjetja, razvoj podjetja, razvojni model, vpliv klime, vrsta klime, razvojna faza življenjskega cikla podjetja, podjetje Zlatorog Oprema d.o.o., anketni vprašalnik.
Published: 09.11.2011; Views: 1516; Downloads: 193
.pdf Full text (969,16 KB)

3.
POMEN POGAJANJ ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENE POLITIKE PODJETJA
Boris Šuen, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju smo v začetnih poglavjih predstavili podjetje. Proučili smo kako priti od ideje do podjetja in kako pomembna je politika podjetja, da postanemo uspešen podjetnik. Ugotovili smo, da se v vsakem podjetju več ali manj pogaja, zato smo več pozornosti posvetili pogajanjem. Opredelili smo, kaj so pogajanja in ugotovili, da se pogajamo skoraj vsi in to vsakodnevno. Predstavili smo, kako se pripravimo na pogajanje, kako pomembno je, da imamo točno določene cilje, ki jih zasledujemo. Ljudje smo različni in zato je pomembno, da pri kakovostnih pogajanjih izberemo informacije o našem nasprotniku in na podlagi njih, izberemo primerno strategijo pogajanj. Dotaknili smo se tudi pomena časa pri pogajanjih in ugotovili, da ob pomanjkanju časa priprave na pogajanje, naša pogajanja niso uspešna. Natančno smo predstavili potek pogajanj, opredelili najrazličnejše strategije in taktike, s katerimi uresničujemo našo politiko podjetja. Da pa bi bil diplomski seminar kakovostnejši in razumljivejši smo ga podkrepili s praktičnim primerom. Proučevali smo podjetje Glaso d.o.o. iz Trzina, katerega osnovna dejavnost je proizvodnja in trgovina s kemičnimi izdelki. Predstavili smo osnovne značilnosti podjetja in njihovo politiko podjetja. Na terenu smo bili priča njihovim poslovnim pogajanjem in tako ugotovili, da se pogajalci podjetja na najboljši možni način trudijo, da izpolnjujejo politiko podjetja. Ob koncu smo spoznali, da je čas, ki ga pogajalci porabijo za pogajanje, nekako največja težava pri pogajanjih. Opozorili smo na napake in predlagali nekaj izboljšav, ki bi podjetje naredile še uspešnejše.
Keywords: podjetje, politika podjetja, pogajanje, strategija, taktika, pogajalski stil, pogajalci, priprava na pogajanje, potek pogajanj, sodelovanje, partnerstvo, podjetje Glaso d.o.o.
Published: 09.11.2011; Views: 1305; Downloads: 113
.pdf Full text (633,28 KB)

4.
POMEN KULTURE IN KLIME ZA USPEŠNOST PODJETJA
Nataša Pečečnik, 2011, master's thesis/paper

Abstract: V današnjem času se vse premalo podjetij zaveda, kako pomembno vlogo imata kultura in klima v podjetju, saj sta med najpomembnejšimi dejavniki in zato ključnega pomena za uspešnost podjetja. Kultura in klima podjetja pripomoreta k boljšemu vzdušju v podjetju in k večji motiviranosti ter pripadnosti podjetju, kar posledično pripomore tudi k večji konkurenčni prednosti podjetja. Pri njunem oblikovanju in razvoju pa ima veliko vlogo vodstvo podjetja oziroma top management, ki daje svojim zaposlenim zgled, jih spoštuje, jim zmeraj prisluhne in ki za svoje zaposlene primerno skrbi. V teoretičnem delu magistrskega dela smo na podlagi metode Pümpina in Prangeja (Pümpin in Prange, 1995) proučevali teoretična izhodišča življenjskega cikla, nadalje smo raziskovali teoretična izhodišča, ki opredeljujejo pomen kulture in klime podjetja za njegov uspeh, ter podrobneje predstavili tipologije kulture in dimenzije klime podjetja. V magistrskem delu smo podrobneje predstavili podjetje Urbano pleme, d. d., in proučevali življenjski cikel podjetja s pomočjo metode Pümpina in Prangeja (Pümpin in Prange, 1995) ter s tem določili, v katero življenjsko fazo se podjetje uvršča. Na primeru podjetja Urbano pleme, d. d., smo opredelili kulturo in moč kulture s pomočjo metode Camerona in Quinna (Cameron in Quinn, 1999), klimo podjetja pa s pomočjo metode Victorja in Cullena (Victor in Cullen, 1988).
Keywords: življenjski cikel podjetja, tip kulture podjetja, moč kulture, etična klima podjetja.
Published: 30.06.2011; Views: 1973; Downloads: 432
.pdf Full text (1,17 MB)

5.
POMEN KULTURE PODJETJA PRI NJEGOVEM RAZVOJU
Monika Krbavac, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Živimo v času, ko so spremembe stalnica, še posebej v poslovnem svetu. Zaradi vedno večje neizprosnosti konkurence in okolja, družbenih sprememb, razvoja tehnologij, informatizacije in predvsem globalizacije se morajo podjetja neprestano prilagajati in boriti za svoj razvoj, ki pogojuje uspešnost podjetja. Podjetja bodo preživela, če bodo sposobna pravočasno spoznati spremembe, se jim prilagoditi in izrabiti svoje možnosti za razvoj. Podjetja morajo gojiti močno zavest kulture podjetja, saj ta predstavlja temelj vsakodnevnega delovanja in komunikacije. Njeno jedro predstavljajo zaposleni s svojimi vrednotami in normami. Skrbno negovano kulturo mora podjetje razumeti kot pristop k trajnostnemu razvoju. Gre v bistvu za osebnost podjetja, ki jo je skoraj nemogoče posnemati. Zato njeno proučevanje, usklajevanje, prilagajanje in razvijanje podjetju ponuja edinstveno konkurenčno prednosti. Za proučevanje kulture podjetja smo se odločili zaradi lastnih opažanj problemskih stanj na tem področju v proučevanem podjetju. Cilj magistrskega dela je predstaviti podjetju pomen sistematičnega in učinkovitega vodenja podjetja v skladu z njegovo prevladujočo kulturo, ki naj za podjetje predstavlja najbolj trajen razvojni smoter. Z raziskavo želimo prispevati k uspešnejšemu delovanju proučevanega podjetja in večjemu blagostanju njihovih udeležencev. Magistrsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in raziskovalni del. V prvem delu predstavljamo najpomembnejša znanstvena spoznanja, ki se nanašajo na raziskovalni problem. Predstavimo teoretične pojme, ki pojasnjujejo koncept kulture podjetja. Torej pojasnimo njene značilnosti, sestavine, funkcije in tipologije. Govorimo tudi o razvojnem pomenu kulture podjetja, ki ima vpliv na poslovanje podjetja in njegovo uspešnost. V raziskovalnem delu magistrskega dela predstavimo podjetje in analiziramo njegove razvojne priložnosti in nevarnosti. Osrednji raziskovalni del predstavlja analiza kulture proučevanega podjetja, ki jo opravimo s pomočjo izbrane metodologije. V sklepnem delu povzamemo rezultate raziskave, predstavimo ugotovitve in jih zaključimo s predlogom za uspešnejše obvladovanje podjetja in njegovega razvoja.
Keywords: kultura podjetja, razvoj podjetja, uspešnost podjetja, tip kulture podjetja, moč kulture podjetja, vrednote
Published: 23.09.2011; Views: 1659; Downloads: 1

6.
PLANIRANJE RAZVOJA PODJETJA
Tanej Tinauer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli na praktičnem primeru pokazati planiranje razvoja podjetja. Razvoj podjetja mora vedno potekati od podjetniške ideje k uresničitvi te ideje. Vendar ideja sama še ne zagotavlja uspeha. Potrebno je spremljati tudi ostale dejavnike, ki vplivajo uspeh poslovanja podjetja. Tako ima planiranje razvoja podjetja vpliv na bodoči obstoj podjetja in s tem tudi na uspešnost poslovanja podjetja. Sama uspešnost poslovanja podjetja je odvisna od izbrane in oblikovane vizije, politike podjetja in strategij podjetja. Podjetje X d.o.o. je podjetje, ki se bo ukvarjalo s storitveno dejavnostjo, in sicer z izplačilom odškodnine v primeru nezgode. Podjetje še ni ustanovljeno oziroma registrirano. Predpostavljamo, da se bo podjetje ustanovilo v bližnji prihodnosti ob pogoju, da bodo zagotovljena zadostna finančna sredstva za ustanovitev in normalno poslovanje podjetja. Na začetku smo v diplomskem delu opredelili teoretična izhodišča. Tako smo predstavili pojem podjetja, možne oblike podjetij, predstavili smo podjetniško idejo in vire za njen nastanek. Opredelili smo okolje podjetja in opredelili vizijo ter politiko podjetja, pokazali smo tudi strategije. Zaključili smo z ekonomskim vrednotenjem in programom uresničitve podjetja. V praktičnem delu diplomskega dela smo želeli na primeru podjetja X d.o.o. pokazati ali je ustanovitev novega podjetja smiselna in ekonomsko utemeljena. Na podlagi zbranih in predstavljenih podatkov menimo, da je ustanovitev novega podjetja smiselna in ekonomsko upravičena.
Keywords: planiranje razvoja, podjetniška ideja, vizija, politika podjetja, strategije, podjetje, ekonomsko vrednotenje, program uresničitve
Published: 09.09.2011; Views: 1990; Downloads: 245
.pdf Full text (1,03 MB)

7.
VPLIV KONFLIKTOV NA ODNOSE V DRUŽINSKEM PODJETJU
Nikola Kačarević, 2011, final seminar paper

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opisali in definirali družinsko podjetje. Sledi vloga družine v družinskem podjetju, odnosi v družinskem podjetju in posledice zaposlitve sorodnikov. Lahko bi rekli, da imamo teoretični del razdeljen na dva dela, saj v prvem delu opisujemo družinsko podjetje in vloge družine v njem, v drugem delu pa opisujemo konflikte, ki se pojavljajo v podjetju med družinskim člani in rešitve le-teh. V praktičnem delu smo izbrali trenutno uspešno podjetje v svoji panogi, ki izpolnjuje vse pogoje za družinsko podjetje. Predstavili smo njegovo zgodovino, trenutno podobo podjetja in družino. Opisali smo odnose med družinskim člani v podjetju, nekaj konfliktov, katere smo opazili, in kako le-ti vplivajo na vodenje in razvoj podjetja. Izpostavili smo nekaj zanimivih konfliktov med posameznimi družinskimi člani, jih opisali in predlagali nekaj možnih rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju odnosov. Ugotovili smo, da stabilni in dobri odnosi med družinskimi člani bistveno pripomorejo k uspešnemu poslovanju in razvoju podjetja. Nasprotno slabi in nestabilni odnosi med družinskim člani lahko privedejo podjetje v negativno stanje in celo do propada. Družinski člani so ključni člen družinskega podjetja, od katerih je odvisna prihodnost podjetja. V podjetju X d.o.o. morajo družinski člani spremeniti medsebojne odnose, če želijo nadaljevati uspešno pot ustanovitelja.
Keywords: družinsko podjetje, posledice zaposlovanje sorodnikov, konfliktni odnosi med družinskimi člani, komunikacija kot vzrok za nastanek konfliktov
Published: 07.12.2011; Views: 1969; Downloads: 252
.pdf Full text (358,87 KB)

8.
VPLIV ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB NA UPRAVLJANJE IN VODENJE PODJETJA
Miha Puklavec, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju sem z interpretacijo pojmov in teoretičnih osnov povezal zdruţevanje dveh podjetij v Slovenskem prostoru. Opredelil sem vrsto in faze zdruţevanja kot rezultat spremembe v organizaciji podjetja. Opredelitev dejavnikov in razlogov za zdruţitev sem podkrepil z primeri iz preteklosti, navedel značilnosti povezovanj ter opisal teoretično osnovo integracije po zdruţitvi. Opis posameznih vizij in poslanstva podjetij sem primerjal med seboj in določil skupne smernice razvoja in podobnosti pri novoustanovljenem podjetju. Primerjal sem poslovne rezultate iz preteklosti v primerjavi z oceno napovedi poslovnega uspeha podjetja. Novoustanovljeno podjetje pričakuje zniţevanje stroškov kot primarno usmeritev zdruţevanja, zato sem povezal teoretično osnovo z primerom iz študije primera. Telekomunikacijski sektor je pridobil nudenje celovite rešitve, zato je primerljiv njihov konkurenčni vpliv na globalni trg. Novoustanovljeno podjetje ima vizijo podkrepiti svoje poslovne rezultate z krepitvijo vpliva na domačem trgu, kot tudi na območju kjer so ţe prisotni.
Keywords: Prevzem, zdruţitev, sinergijski učinek, rast, vizija, transakcija, zdruţevanje, telekomunikacije, po-zdruţitveno povezovanje.
Published: 07.12.2011; Views: 1291; Downloads: 91
.pdf Full text (1,65 MB)

9.
DINAMIČNOST PODJETJA S PROUČITVIJO NJEGOVEGA RAZVOJNEGA IN KRIZNEGA STANJA
Miran Jerenec, 2012, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi smo za obravnavano zavarovalnico s pomočjo izbrane metode določili življenjsko fazo in krizno stanje ter ugotovili doseženo stopnjo njegove dinamičnosti. Nesporno je, da bo proučevano podjetje le s potrebno dinamičnostjo in sprotnim prilagajanjem kos vse zahtevnejšim izzivom, ki se obetajo v prihodnje. Magistrsko nalogo sestavljata teoretični in aplikativni del. V teoretičnem delu smo pojasnili nastanek, rast in razvoj podjetja ter njegov življenjski cikel. Raziskavo smo nadaljevali s predstavitvijo izbranih razvojnih modelov podjetja, opredelitvijo kriz v življenjskem ciklu podjetja in z opisom idealnotipskega dinamičnega podjetja. Aplikativni del naloge smo zasnovali na študiji primera. Najprej smo opredelili zavarovalniško panogo s poudarkom na slovenskem zavarovalniškem sektorju, zlasti v kontekstu mednarodnega prostora in pogojih finančno-gospodarske krize. V nadaljevanju raziskave smo predstavili proučevano družbo, nato diagnosticirali fazo razvojnega cikla obravnavanega podjetja in analizirali dobljene rezultate. Kasneje smo se lotili ugotavljanja kriznega stanja zavarovalnice in ga sklenili s sintezo spoznanj. Zadnji del raziskave smo namenili ugotavljanju in analiziranju odstopanja dejanskega stanja dinamičnosti izbranega podjetja od ciljnega stanja dinamičnosti. Magistrsko nalogo smo sklenili s predlogi ukrepov za dinamizacijo obravnavane zavarovalnice.
Keywords: zavarovalnica, podjetje, življenjski cikel, rast podjetja, razvoj podjetja, pionirsko podjetje, rastoče podjetje, zrelo podjetje, podjetje v preobratu, podjetniška kriza, dinamično podjetje
Published: 22.05.2012; Views: 1643; Downloads: 266
.pdf Full text (608,49 KB)

10.
RAST IN RAZVOJ MALEGA IN SREDNJE VELIKEGA PODJETJA
Damjan Kos, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem želel predstaviti rast in razvoj malega in srednje velikega podjetja na primeru lastnega podjetja. Skozi pridobljene informacije sem napisal in pojasnil, kaj želi podjetje v prihodnje doseči. Vsako podjetje stremi k dolgoročni uspešnosti, zato je potrebno še pred ustanovitvijo in tudi kasneje opredeliti vizijo podjetja, smotre, cilje, planirati politiko podjetja, izbrati primerno strategijo in strukturo podjetja ter ustrezno izbrati kadrovsko strukturo zaposlenih. Razvoj podjetja je potrebno že vnaprej planirati. Podjetja si lahko finančna sredstva zagotovijo na različne načine. V osnovi ločimo lastniško in dolžniško financiranje. Vsa podjetja se z vprašanjem financiranja srečajo že ob ustanovitvi podjetja in kasneje z razvojem, rastjo in širitvijo dejavnosti. Vsak podjetnik v začetni fazi naleti na številne ovire v financiranju, saj ga mnoge banke ne upoštevajo, zato se mora najpogosteje odločati za lastniški vir financiranja. Uspešno planiranje rasti in razvoja podjetja bo po mojem mnenju pomembno vplivalo na njegov bodoči obstoj, pa tudi na njegov tržni položaj. Glede na preučevano podjetje je razvidno, da bo podjetje zaposlilo nove sodelavce in tako uspešno začelo zagon podjetja. S tem bodo izboljšali konkurenčnost podjetja in se pripravili na konkurenco. Zaposlene je potrebno nenehno izobraževati in jih voditi na različne seminarje, saj bodo le tako motivirani, kar bo podjetju na dolgi rok prineslo pozitivne učinke na rast in razvoj podjetja.
Keywords: Rast in razvoj podjetja, ustanovitev podjetja, vizija podjetja, financiranje, politika podjetja, konkurenčnost .
Published: 21.06.2012; Views: 1209; Downloads: 383
.pdf Full text (701,93 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica