| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 49
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Sprejemanje in dojemanje likovne umetnosti sodobnega obiskovalca galerij : magistrsko delo
Tina Rajnar, 2024, master's thesis

Abstract: Obiskovanje galerij in muzejev ni bilo vseskozi dostopno vsem ljudem, temveč je bilo v preteklosti privilegij predvsem višjih družbenih slojev, likovna umetnost pa je večkrat predstavljala le sredstvo za doseganje družbene in vzgojne moči. Vloga likovne umetnosti in odnos do nje pa se je skozi čas spreminjal. Novejše študije so pokazale, da ljudje, predvsem odrasli posamezniki, zavračajo sodobno likovno umetnost, medtem ko so mladi bolj odprti do sodobnih interpretacij likovne umetnosti. Magistrsko delo nadaljuje raziskavo odnosa sodobnih obiskovalcev galerij do likovne umetnosti in odkriva dejavnike, ki vplivajo na razvoj obravnavanega odnosa. Analiza je bila izvedena na podlagi sekundarne analize podatkov, izvedbe fokusnih skupin z učitelji osnovnih in srednjih šol ter izvedbe intervjujev s predstavniki slovenskih galerij. Rezultati kažejo na nadaljevanje trenda nesprejemanja sodobne likovne umetnosti in na neizoblikovanost odnosa do likovne umetnosti, ki je povezan predvsem z vplivi družinske socializacije in procesom izobraževanja.
Keywords: likovna umetnost, odnos, galerije in muzeji, obiskovalci
Published in DKUM: 16.04.2024; Views: 124; Downloads: 13
.pdf Full text (4,80 MB)

2.
Srednjeveške podobe Marije v dominikanskem samostanu na Ptuju : magistrsko delo
Monika Goričan Škerget, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Srednjeveške podobe Marije v dominikanskem samostanu na Ptuju zajema strnjen pogled v dogajanje od ustanovitve samostana leta 1230 do razpusta v 18. stoletju, razvoj reda dominikancev in njihove ideologije, oris spomeniškega kompleksa dominikanskega samostana na Ptuju, podroben pregled srednjeveških poslikav po prostorih, zgodovinski oris, razvoj marijanske ikonografije in podroben slogovno-vsebinski pregled marijanskih motivov v samostanskem kompleksu. Marija ima v krščanski umetnosti tako pomembno vlogo kot njen sin. Razvoj slovenske marijanske likovne umetnosti se je začel predvsem z dominikanci. Dominikanski samostan na Ptuju velja za enega od prvih treh dominikanskih samostanov na Slovenskem, s katerimi so povezane prve slovenske marijanske upodobitve. Dominikanski samostan na Ptuju predstavlja osrednji spomenik ne le na Ptuju, temveč tudi v Sloveniji. Samostan je 555 let predstavljal duhovno, umetnostno in izobraževalno središče mesta Ptuj. S svojo bogato arhitekturno zasnovo in ostanki poslikav, ki so nastajale v obdobjih romanike, gotike, renesanse in baroka, na svojo obsežno zgodovino opozarja še danes.
Keywords: dominikanski samostan na Ptuju, dominikanci, srednjeveške poslikave, motiv Marije
Published in DKUM: 07.09.2023; Views: 292; Downloads: 25
.pdf Full text (4,43 MB)

3.
Digitalizacija kulturne dediščine preko evropskih sredstev : magistrsko delo
Sara Chiba, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga je pregled kratke zgodovine kulturne dediščine, od prvih pobud ohranjanja, ustanavljanja muzejev, do različnih politik, ki so bile predlagane na ravni Evropske unije in pobud ter možnosti sofinanciranja, z namenom ohranjanja in varovanja, ki jih je EU vzpostavila za in v sodelovanju z državami članicami. Kultuna dediščina se sooča z grožnjami kot so podnebne spremembe, vojne in ne nazadnje tudi masovni turizem, kar je rezultirano v težnji po ponovni opredelitvi politik kulturne dediščine, z namenom njenega ohranjanja, razširjanja in približanja ljudem, da bi vsi začutili odgovornost do skupne zgodovine. Na podlagi tega in tudi čedalje hitrejšega vstopa sveta v digitalno dobo so se začele razvijati politike digitalizacije kulturne dediščine in vzpostavitve skupnih podatkovnih prostorov, kjer bo digitalizirana dediščina na voljo za spoznavanje, raziskovanje in izobraževanje vsem, hkrati pa se je začel z vpeljavo digitalnega razvijati povsem nov odnos med ustanovami kulturne dediščine in obiskovalci. Evropska unija je prepoznala kulturno dediščino kot pomemben del skupne zgodovine in kot pomemben sektor povezovanja, kar pomeni, da mu je v zadnjih petnajstih letih z usmerjenim financiranjem pomagala do preporoda in ponovne oživitve. Magistrska naloga raziskuje dobre primere projektov in implementacije različnih novih tehnologij, hkrati pa ob koncu ponudi tudi določene smernice sofinanciranja podobnih projektov v novem finančnem obdobju 2021-2027 ter med programi sofinanciranja in politikami potegne vzporednice, ki so lahko v pomoč novim prijaviteljem.
Keywords: kulturna dediščina, evropska sredstva, digitalizacija, virtualna resničnost, Europeana
Published in DKUM: 12.10.2022; Views: 606; Downloads: 68
.pdf Full text (16,49 MB)

4.
Sodobna grafika v Sloveniji
Nika Strašek, 2021, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga se osredotoča na razvoj sodobne grafike v Sloveniji skozi ljubljanski Mednarodni grafični bienale. Na začetku smo orisali razvoj grafike na slovenskih tleh in izpostavili ključne osebnosti ter dogodke, ki so pomembno vplivali na njen razvoj. Izhodišča smo poiskali v predvojni grafiki in ustanovitvi Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, dotaknili smo se ljubljanske grafične šole in Mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani. Slednjega smo podrobneje obravnavali, ker nas je zanimalo, kakšne spremembe in novosti so se pojavljale v zadnjih letih na področju grafične umetnosti. Proučili smo bienale od 20. izdaje naprej in bili pozorni na razvoj umetniške grafike, grafičnih tehnik in grafične matrice. Pri proučevanju omenjenega smo prišli do predpostavke, da je bilo zaradi razvoja grafike in pojava digitalnih medijev treba na novo zastaviti zasnovo bienala, ob tem pa se sprašujemo, ali je tradicija grafične umetnosti in grafičnih tehnik še vedno živa. Naš namen je tudi ugotoviti, kakšno vlogo ima danes matrica, saj predvidevamo, da sta se njena uporaba in pojmovanje spremenila. V zadnjem delu smo prikazali lasten pogled na sodobno grafično ustvarjanje. S produkcijo grafik, narejenih v tradicionalnih grafičnih tehnikah, želimo gledalca napotiti v raziskovanje sodobne umetniške grafike.
Keywords: sodobna grafika, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Mednarodni grafični bienale, tradicionalne grafične tehnike, novi mediji
Published in DKUM: 24.05.2021; Views: 1327; Downloads: 136
.pdf Full text (14,25 MB)

5.
Kurent v Miheličevi grafiki
Eva Gregorec, 2020, master's thesis

Abstract: France Mihelič pri upodobitvah kurenta izhaja neposredno iz sveta kurentov, torej iz obredja, običajev, ki jih je videl in doživel na Ptuju, kjer je služboval v prvi polovici 20. stoletja. Njegovi kurenti pomensko odstopajo od drugih upodobitev kurentov v naši likovni umetnosti. Pri Miheličevi umetnosti gre za spoznanja, ki se navzven ne kažejo več kot realistična umetnost. Miheličev kurent postaja domala obsesivni lik, v katerega naseljuje umetnik vse njegove ustvarjalne afinitete, spomine in občutja. Kot da bi v tem fantazmagoričnem svetu kurentov odkrival svetove, ki bivajo tudi v njem, v njegovi podzavesti. Zanimalo nas je, kako se je motiv vsebinsko in oblikovno spreminjal skozi čas in kateri dejavniki so vplivali na njegovo preoblikovanje oziroma na njegove spremembe. Miheličevo grafiko smo v nadaljevanju uporabili kot osnovo za oblikovanje didaktičnega sklopa, ki smo ga uporabili za izvedbo kvalitativne raziskave na srednji šoli. Proučili smo možnosti aktualiziranja in problematiziranja Miheličeve grafike z dijaki. Zanimalo nas je, kako se spreminja dijakovo zaznavanje in doživljanje določenega umetniškega dela ob vse večjem poglabljanju ter kako izbrane splošne in specifične metode spreminjajo njegovo zaznavanje in doživljanje.
Keywords: France Mihelič, grafika, kurent, študija primera, srednja šola
Published in DKUM: 28.10.2020; Views: 1082; Downloads: 161
.pdf Full text (5,35 MB)

6.
Izginjajoča vrata: stara vrata v Mengšu
Doris Natalija Križman, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Izginjajoča vrata: stara vrata v Mengšu je zajemalo teoretični, empirični in praktični del. Interdisciplinarno zasnovano delo je z različnih vidikov ter področij raziskava vloge, namena, pomena in razumevanja vrat v občini Mengeš. Zastavljeni cilj je izdelan topografski katalog mengeških vrat, ki je bil vključen v prilogo kot dopolnilo k teoretskemu diskurzu in interpretaciji. V teoretičnem delu raziskan stilno razvojni vidik vrat je obsegal pregled razvoja stavbarstva na Slovenskem. Obravnavane so značilnosti vrat in njihovih oblikovnih sestavin ter likovno oblikovanje, motivika in ornamentika. Zatem je opisano raziskovanje socialno razvojnega vidika vrat s poudarkom na simboliki motivike in ornamentike, običajih, tradiciji ter simboliki. Vrata so obravnavana z vidika materialne kulture in potrošnje. V zadnjem poglavju teoretičnega dela je raziskan tehnično razvojni vidik, ki je razdeljen na domače obrti, načine izdelave in materiale povezani z vrati. V empiričnem oz. terenskem raziskovalnem delu je opisana organizacija, izvedba in potek zbiranja podatkov ter postopki obdelave in izdelave kataloga vrat. Zbrani podatki so interpretirani v posebnem poglavju. Praktični del je temeljil na ugotovitvah iz teoretičnega in empiričnega. S pridobljenim znanjem je nastala osnova za izdelavo lastnega pogleda in pristopa na oblikovanje ter razumevanje vrat.
Keywords: stavbarstvo, kulturna dediščina Mengša in okolice, stara vhodna hišna vrata, razvojni vidiki vrat, materialna kultura.
Published in DKUM: 27.07.2020; Views: 865; Downloads: 98
.pdf Full text (6,38 MB)
This document has many files! More...

7.
Motiv svetnikov s panjskih končnic
Urška Zacirkovnik, 2020, master's thesis

Abstract: Zaključno delo z naslovom Svetniki s panjskih končnic je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Namen teoretičnega dela je predstaviti začetke čebelarstva, njihov razvoj ter nastanek panjskih končnic. Raziskali smo slikarsko tehniko čelnic in material, ki so ga uporabljali ustvarjalci v 18. in 19. stoletju. Nato smo se osredotočili na nabožno motiviko z upodobitvami svetnikov v povezavi z njihovim življenjem, namenom in pomenom njihovih upodobitev na panjskih končnicah v skladu z umetnostnozgodovinsko metodo. Glavni cilj dela je bil ugotoviti povezanost ljudskih običajev, rekov oziroma pregovorov z življenjem in pomenom svetnikov v skladu z reprezentacijo v ikonografskih razsežnostih. Sprotni zastavljeni cilji raziskovanja so bili raziskati najpogostejši motiv svetnika ali svetnice in različne tipologije svetnikov. V praktičnem delu smo izdelali čebelnjak po vzoru Antona Janše in panje, ki so na koncu služili kot razstavni eksponat panjskih končnic. Pri sami izdelavi čelnic smo upoštevali slikarske zakonitosti, ki so bile zapisane v času njihovega nastanka.
Keywords: panjske končnice, svetniki, čebelnjak, panji.
Published in DKUM: 27.07.2020; Views: 885; Downloads: 150
.pdf Full text (12,64 MB)

8.
Umetnost 1. polovice 20. stoletja kot izhodišče za specifično terapevtsko produkcijo
Tanisa Jahić, 2019, master's thesis

Abstract: Umetnost 20. stoletja je zaznamovala drugačnost, ki je postavila temelje delovni terapiji in tako postala tudi pomembno terapevtsko sredstvo v sodobni medicini. V prvem delu se dotaknemo začetkov in pomembnih dogodkov v umetnosti prve polovice 20. stoletja, kjer predstavimo nekaj primerov, ki so že elaborirani v okviru študij o nezavednem, Freudovo in Jungovo analizo, ki je vplivala na takratno avantgardo. Skušamo orisati, zakaj so likovna dela psihotičnih pacientov pritegnila takrat delujoče umetnike, da so zavrnili tradicionalne vrednote ter spremenili način in pristope k likovnemu delu. Temeljni cilj je proučiti, ali spoznanja iz univerzalne likovne produkcije, tako pretekle kot sedanje, lahko pomagajo oziroma so pomagala k izoblikovanju kvalitativnih prijemov za terapevtsko delo. Predpostavljamo, da primeri iz zgodovine umetnosti pomagajo pri razumevanju del pri specifičnih skupinah. Nadaljujemo z orisom likovne terapije, s primerjavo z edukacijo, z vlogo terapevta pri likovnih terapijah, s pristopom do likovnega dela in z analizo pacientovega ustvarjalnega dela. Cilj empiričnega dela je, preveriti že znane metode v prakticiranju likovnih terapij na Oddelku za psihiatrijo v Mariboru. Pri tem smo zasledovali način izbire motivov in posebnosti ob izbiri ter poskušali s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti vzroke za takšne odločitve. Sledila je še interpretacija teh v dialogu z likovnih terapevtom.
Keywords: modernizem, Art Brut, dadaizem, nadrealizem, Freud, likovna terapija, psihiatrija
Published in DKUM: 27.01.2020; Views: 1303; Downloads: 249
.pdf Full text (5,18 MB)

9.
PLESALCI - TRENUTEK IN GIBANJE TEORETSKA IN KREATIVNA IZHODIŠČA ZA LASTNO FOTOGRAFIJO PLESALCEV
Vojko Stiplovšek, 2019, master's thesis

Abstract: PLESALCI – TRENUTEK IN GIBANJE TEORETSKA IN KREATIVNA IZHODIŠČA ZA LASTNO FOTOGRAFIJO PLESALCEV je naslov magistrskega dela. Delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu magistrske naloge, ki ga obravnavamo od poglavja ena do poglavja šest, v umetnostnozgodovinskem orisu izpostavljamo začetek nove dobe fotografiranja, ki omogoča probleme krajše ekspozicije in s tem tehnično dovršene fotografije gibanja. V tem delu naloge izpostavljamo pionirje fotografiranja gibanja in kot posebno polje interesa fotografijo plesalcev. V izbrani nalogi sta nas zanimali umetniška fotografija in fotografija plesalcev, ki jih določajo dela Alexeya Brodovitcha, Cornella Capa, Maria Giacomellija, Helmuta Newtona, Andréa Kertésza in Richarda Avedona. V teoretičnem delu naloge smo preučili dosedanja znanstvena spoznanja snovanja fotografije, kot jih tematizira Geoffrey Batchen, gibanje kot prehoda iz stanja v stanje Henrija Bergsona, stanje gibanja kot vizualizacijo trenutka v sliki ter trenutek in gibanje v umetnosti, kot ga je teoretično raziskoval Ernst H. Gombrich. Hkrati smo preučili ples kot umetnost gibanja človeškega telesa, gibanja kot procesa spreminjanja položaja telesa plesalca in se še posebej posvetili teoretskim izhodiščem filozofa Viléma Flusserja. Na ta način smo prišli do izhodišč za lastno avtorsko fotografijo plesalcev. V drugem, praktičnem delu, od poglavja šest do zaključnega dela naloge, obravnavamo proces nastajanja fotografskega dela in predstavitev problematike pri nastajanju fotografije. Poglobljeno smo proučili, na kakšne načine lahko pristopimo k fotografiranju in nastanku fotografske podobe v gledališču, hkrati pa smo upoštevali tehnične in estetke vidike. Gibanje plesalcev kot prehod iz stanja v stanje smo prikazali v različnih trenutkih, položajih in na različne načine ter pri različnih svetlobnih pogojih. Proučili smo predvidevanje oziroma previzualizacijo, pravi trenutek fotografiranja plesalcev klasičnega baleta, svetlobo in videz slike, ki je med drugim odvisen tudi od svetlostnih tonov. Kako želimo prikazati določen prizor plesalcev, je odvisno tudi od tega, v katerih tonih bomo naredili sliko, ali bodo zajeti vsi toni od črnih, sivih do belih, ali pa bodo zajeti samo sivi toni, zato smo prikazali conski sistem Ansela Adamsa, ki temelji na lestvici sivin. Govorimo o tehničnih aspektih fotografske podobe, kot so različni načini osvetljevanja in stopnjevanja svetlobe. Izpostavimo značilnosti skupinskega portreta ter fotografiranje in osvetljevanje celopostavnega portreta plesalcev. V skladu z nameni in cilji naloge so rezultat dela fotografije, ki so nastale v sodelovanju s solisti in z ansamblom Opere in Baleta SNG Maribor.
Keywords: ples, trenutek, gibanje, fotografija, zgodovina
Published in DKUM: 14.01.2020; Views: 960; Downloads: 256
.pdf Full text (8,26 MB)

10.
Razvoj novih stilov v umetnosti tetoviranja
Ina Lutarič, 2019, master's thesis

Abstract: Tetoviranje je skozi zgodovino nenehno spreminjalo svoj status – od nesprejemljivega do dela vsakdana. V teoretičnem delu smo orisali vzpone in padce priljubljenosti tetoviranja od 19. stoletja do danes. Priljubljenost tetoviranja je danes zelo visoka, povezuje pa se s sodobnimi trendi in popularno kulturo. K priljubljenosti pripomorejo tudi mediji in socialna omrežja, ki nam narekujejo trende, sodobno modo in navsezadnje tudi naše življenje. Ugotavljali smo, kako se tetoviranje vključuje in izraža v sodobno likovno umetnost tako po svetu kot v Sloveniji in tudi ali se ga lahko dojema kot umetniško prakso. Proučili smo namen tetovaže in njen pomen ter ikonografijo. Dotaknili smo se tudi prihodnosti, kjer bodo tatuji zmogli veliko več, kot zmorejo danes. Orisali smo nekaj primerov novih stilov novih stilov v tetoviranju in pojasnili razliko med tetovatorjem in tatu umetnikom. Raziskavo smo zasnovali preko intervjujev, kjer smo intervjuvali izbrane tatu umetnike, preko analize izločili enega, ki v Sloveniji zastopa pojem tatu umetnika. V praktičnem delu smo zasnovali lastno, avtorsko predlogo za tatu, pri kateri smo se ozirali predvsem na spoznanja teoretičnega dela, raziskave in definicij o tatu umetnikih.
Keywords: tetoviranje, umetnost tetoviranja, razvoj stilov, novi stili, sodoben tatu, umetniški tatu, tatu umetnik, tetovator
Published in DKUM: 11.03.2019; Views: 1549; Downloads: 200
.pdf Full text (2,02 MB)

Search done in 9.85 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica